Kun én af 926 minkavlere har fortalt myndighederne, hvem de har ansat

Statens Serum Institut har forgæves bedt alle landets minkavlere svare på, hvem de har ansat. Flere minkavlere siger dog, at de ikke har modtaget spørgsmålet. Under alle omstændigheder har de manglende oplysninger hæmmet indsatsen for at forhindre smittespredningen, viser notater
Beredskabet på smittet minkfarm i Jylland.

Beredskabet på smittet minkfarm i Jylland.

Mette Mørk

Indland
24. oktober 2020

Opdatering 29/10/2020: Siden denne artikel blev bragt, har Statens Serum Institut erkendt, at den anmodning om oplysninger, som artiklen omtaler, ved en teknisk fejl ikke nåede frem til langt hovedparten af minkavlerne. Læs mere om det her 

Smitten med COVID-19 spreder sig hastigt mellem landets minkfarme. Minkene smitter videre til mennesker, og det bidrager til den udbredte samfundssmitte, som fredag aften fik regeringen til at annoncere nye tiltag for at holde virussen under kontrol.

Nu viser det sig, at Statens Serum Institut (SSI) forgæves har forsøgt at få minkavlerne til at oplyse, hvem der arbejder på minkfarmene. Og at de manglende oplysninger har lagt hindringer i vejen for myndighedernes forsøg på at kortlægge og inddæmme smitten med coronavirus.

Det fremgår af notater fra SSI, som Information har fået aktindsigt i.

I juli, efter de tre første udbrud af coronavirus på danske minkfarme, forsøgte SSI at lave en liste over alle, der har en relation til en minkfarm: ejere, familiemedlemmer og ansatte. SSI ville opfordre alle med forbindelse til minkfarmene til at lade sig teste en gang om ugen, og ideen var, at man dagligt ville kunne sammenkøre denne liste med resultaterne fra landets testcentre og på den måde overvåge smittespredningen i minkbranchen.

SSI skrev derfor to gange i løbet af juli til landets 926 minkavlere via deres virksomheders e-Bokse og bad dem om oplysninger om deres ansatte. Men kun én af minkavlerne udleverede oplysningerne, fremgår det af notaterne.

De manglende oplysninger har haft konsekvenser for myndighedernes arbejde. I et notat fra SSI dateret den 4. september fremgår det blandt andet, at de smittede minkbesætninger findes »sent i forløbet«, og at »dette skal sammenholdes med, at den i juli måned iværksatte forespørgsel om frivillig udlevering af medarbejderoplysninger ikke er efterkommet«.

Og i et notat dateret den 9. september fremgår det, at »de manglende medarbejderoplysninger medfører, at en vigtig gruppe af personer ikke kunne indgå i overvågningen af potentiel eksponering af minkfarme for SARS-CoV-2 (navnet på coronavirussen, der forårsager sygdommen COVID-19, red.)«, hvilket »har stor betydning for den forebyggende virkning, man vil kunne opnå ved at overvåge testresultater«.

Siden da har smitten spredt sig eksplosivt. Fredag var der registreret smitte på 142 af landets godt 1.100 minkfarme. Heraf er 17 af de smittede besætninger blevet aflivet, ligesom en række andre mistænkte besætninger også er blevet slået ned. Yderligere 24 farme er under mistanke.

Fødevarestyrelsen kæmper lige nu med at få aflivet mink på mindst 250 minkfarme, fordi man også har kig på minkfarme tæt ved de smittede farme. Faglig direktør i SSI Kåre Mølbak kaldte ved et pressemøde onsdag situationen med smitte fra mink til mennesker for »meget, meget alvorlig«. Både han og veterinær direktør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, understregede, at smitten fra mink skal stoppes hurtigst muligt.

Dels fordi minkene bidrager til et højt smittetryk visse steder i Jylland, og dels fordi virussen muterer i minkene på en måde, som kan svække virkningen af en fremtidig vaccine.

Kun få test

En del af smitten kunne altså muligvis have været undgået, hvis bare SSI havde haft oplysninger om, hvem der arbejder på minkfarmene. Konklusionen på SSI’s notat fra den 9. september lyder:

»Hvis overvågningen af humane tilfælde af infektion med SARS-CoV-2 skal fungere som en effektiv forebyggende foranstaltning mod smitte i danske minkfarme, er det nødvendigt, at personlige oplysninger om medarbejdere bliver tilgængelige for SSI, samt at man som medlem af en husstand med tilknytning til minkproduktion lader sig teste jævnligt.«

Også viljen til at lade sig teste lader ifølge notaterne noget tilbage at ønske. SSI havde opfordret alle med tilknytning til en minkfarm til at lade sig teste ugentligt. Men af de 3.272 personer, som det er lykkedes SSI at identificere som forbundet til en minkfarm, havde kun 1.124 ifølge notaterne ladet sig teste pr. den 2. september. Det svarer til 34,4 procent. Til sammenligning havde 30,8 procent af den samlede danske befolkning på det tidspunkt ladet sig teste.

På den baggrund konkluderede SSI, at »der ikke er set en nævneværdig øget testaktivitet fra personer med tilknytning til minkfarme og deres husstande«, til trods for opfordringen til at lade sig teste ugentligt. SSI og minkavlernes andelsforening Kopenhagen Fur holdt herefter et møde, hvor Kopenhagen Fur blandt andet foreslog at indføre obligatoriske ugentlige test for alle, der har adgang til en minkfarm. Det blev dog ikke til noget.

Lidt paf

Mange minkfarme er familiedrevne og har ikke nødvendigvis nogen ansatte. Men i en spørgeskemaundersøgelse, der er refereret i notaterne, har 44 af 79 adspurgte minkavlere angivet, at de har mindst én ansat. SSI antog derfor, at der fandtes et ikke ubetydeligt antal mennesker med relation til minkfarme, som SSI ikke kunne få oplysninger om, fordi minkavlerne ikke svarede på henvendelserne.

Flere af landets minkfarmere benytter sig i perioder af vikarbureauer, som arbejder på flere forskellige farme med eksempelvis vacciner, blodprøvetagning og andre opgaver, hvor man kommer helt tæt på dyrene. Hvis en vikar bliver syg, er det altså en oplagt smittekilde til andre minkfarme.

Brian Kristensen er overlæge ved SSI, hvor han er med i en gruppe, der beskæftiger sig med smitten mellem mink og mennesker. Han bekræfter, at der stadig kun er én minkavler, der har indsendt oplysninger om sine ansatte.

»Vi sendte anmodningen ud to gange, fordi vi var lidt paf over, at kun én havde svaret i første omgang,« siger han.

»Men vi kan ikke kræve, at de skal svare.«

Hvis minkavlerne havde svaret på, hvem der er ansat på farmene, kunne SSI have reageret, hver gang en af de personer blev testet positiv for COVID-19, og så ville myndighederne kunne rykke ud og teste de farme, hvor vedkommende arbejder, siger Brian Kristensen.

»Vi ville gerne have haft flere svar, fordi så havde vi måske kunnet intervenere før hos nogle af de her minkfarme.«

Brian Kristensen oplyser desuden, at SSI er opmærksomme på de vikarbureauer, som arbejder på flere forskellige minkfarme, og at Fødevarestyrelsen har været i kontakt med nogle af dem.

»Men vi har ikke kunnet pege på nogen og sige, at det er dér, der er sket noget,« siger han.

Ikke modtaget

I Nordjylland, hvor smitten blandt mink er mest udbredt, er det generelt begrænset, hvor mange medarbejdere der færdes på farmene. Det forklarer John Trier Rasmussen, der er minkavler og næstformand i Nordjyllands Pelsdyravlerforening.

»Vi er ikke kendt for de helt kæmpestore farme heroppe. Jeg vil gætte på, at 80 procent af mine kolleger for tiden passer deres mink selv,« siger han.

»Så jeg tror ikke, der har været så mange medarbejdere at melde ind.«

I dele af året er der et større behov for arbejdskraft, og her benytter minkavlere sig ofte af vikarbureauer. Men det har ikke været tilfældet de seneste måneder, forklarer John Trier Rasmussen.

»Vi skal tilbage til de første ti dage af juli, hvor der blev vaccineret. Der er ikke nogen, der har haft brug for vikarhjælp fra den dag og så til nu. Det er først her til pelsningen, at man begynder at tage dem ind igen,« forklarer John Trier Rasmussen.

»Så jeg tror ikke, vi kan give dem skylden for at køre rundt og smitte.«

Selv mindes John Trier Rasmussen ikke at have modtaget forespørgslen fra Statens Serum Institut om at indrapportere oplysninger om medarbejdere. Og da han på opfordring fra Information tjekker sin og sit firmas e-Boks, kan han heller ikke finde den.

Han er ikke den eneste minkavler, som ikke mener at have modtaget anmodningerne fra SSI.

Information har også talt med minkavlerne Lars Hansen og Tommy Vemmelund. De mindes heller ikke at være blevet bedt om at oplyse, hvem de har ansat.

Der tegner sig altså en vis mystik om, hvorvidt spørgsmålene er nået frem til alle landets minkavlere.

Information har bedt minkavlernes andelsforening Kopenhagen Fur om at undersøge, om SSI’s forespørgsler er nået frem til deres medlemmer, men det har ikke været muligt at få svar via foreningen.

På Statens Serum Institut regner Brian Kristensen med, at alle har modtaget anmodningerne fra SSI.

– Er I sikre på, anmodningerne er nået frem?

»Ja, det vil jeg tro, for vi ved, at Kopenhagen Fur uafhængigt af os har fået flere henvendelser fra minkejere om, hvad det dog var for noget, de havde modtaget fra os. Så det har vi taget som udtryk for, at der var hul igennem,« siger Brian Kristensen.

Det er dog ikke noget, SSI har undersøgt nærmere. SSI har heller ikke rykket Kopenhagen Fur for at få deres hjælp til at få svar.

’Dybt utilfredsstillende’

I de fleste tilfælde kan man kæde en smittet minkbesætning sammen med mindst én smittet person, der har tilknytning til farmen. Men i enkelte tilfælde står det ikke klart, hvordan smitten kan være kommet ind på farmen. Fødevarestyrelsen er derfor med hjælp fra lokale jægere i Nordjylland gået i gang med at undersøge, om smitten kan stamme fra vilde dyr såsom ræve og mårhunde.

Det selv om SSI skriver i et notat fra den 16. september, at det er »usandsynligt«, at smitten stammer fra vilde dyr. Det mest sandsynlige er, at smitten stammer fra mennesker, skriver seruminstituttet.

Men SSI mangler altså viden om, hvilke mennesker der færdes på minkfarmene, og om nogle af dem kan have bragt smitte videre mellem farmene.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund kalder det »dybt utilfredsstillende«, at det ikke er lykkedes SSI at skaffe oplysningerne om de ansatte på minkfarmene.

SF’s dyrevelfærdsordfører Carl Valentin kalder det »meget bekymrende«.

Både Carl Valentin og Peder Hvelplund vil nu spørge fødevareminister Mogens Jensen (S) om, hvad han vil gøre for at sikre, at myndighederne får de relevante oplysninger, så det kan blive undersøgt, om de ansatte på minkfarmene spiller en rolle i smittespredningen.

Papirarbejde

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen mener imidlertid ikke, der er grund til bekymring.

»Det lyder i mine øjne som noget bureaukratisk papirarbejde, som man kan sidde og kigge i bakspejlet efter,« siger han om de manglende oplysninger til SSI.

Det vigtige lige nu er ifølge ham at få slået de syge dyr ned og isoleret de raske farme.

»Det handler ikke om at sidde og besvare spørgeskemaer lige nu, det handler om at få løst problemerne i virkeligheden,« siger Erling Bonnesen.

Fødevareminister Mogens Jensen har i september udtalt til fagbladet for danske minkavlere, Dansk Pelsdyravl, at det er afgørende, at alle tager COVID-19 alvorligt og påtager sig ansvar for at håndtere sygdommen.

»Det er her min klare opfattelse, at både avlere og erhvervet er fuldt bevidste om dette fælles ansvar, og jeg har i hele perioden oplevet, at der er blevet handlet hurtigt og ansvarligt fra erhvervets side,« sagde han til fagbladet.

Information ville gerne have spurgt Mogens Jensen om, hvad han synes om, at SSI ikke har modtaget de ønskede oplysninger, og om han vil gøre noget for at få oplysningerne frem. Men han henviser i stedet til Fødevarestyrelsen, som henviser til SSI og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de ikke kan sige noget specifikt om minkavlere, men at de generelt oplever en stor velvilje til at samarbejde i befolkningen.

 

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Morten Reippuert Knudsen

det lugter lidt af sorte arbejde...

Kenneth Krabat, Anker Heegaard, Allan Stampe Kristiansen, Anina Weber, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Mogens Holme, christen thomsen, Nette Skov, Martin Hansen, Marianne Jespersen, Nille Torsen, Mads Greve Haaning, John Andersen, Denise Ellefsen, Gitte Loeyche, Dennis Jørgensen, Torben K L Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Steen K Petersen, Ervin Lazar, Jan Fritsbøger, Jes Jessen, Flemming Skovbjerg , Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Birte Pedersen, Rune Palm, Peter Beck-Lauritzen, Bjørn Pedersen, Verner Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Et rugested for social dumping og underbetalt øst europæisk arbejdskraft. Bortset fra et par pæne damer vil ingen savne mink forretningen, hvis den pssst. blev væk.

Kenneth Krabat, Anker Heegaard, Gitte Moisen, Bjarne Bisgaard Jensen, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Ib Gram-Jensen, Mogens Holme, christen thomsen, Nette Skov, Torben Bruhn Andersen, Hanne Utoft, Marianne Jespersen, Mads Greve Haaning, John Andersen, erik lund sørensen, Carsten Munk, Helene Kristensen, Denise Ellefsen, Gitte Loeyche, Søs Dalgaard Jensen, Per Kortegaard, Torben K L Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Steen K Petersen, Ervin Lazar, Jan Fritsbøger, Jes Jessen, Jette Steensen, Flemming Skovbjerg , Estermarie Mandelquist, Hans Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Morten Reippuert Knudsen, Birte Pedersen, Rune Palm, Carl Chr Søndergård, Peter Beck-Lauritzen, Verner Nielsen, Niels-Simon Larsen, Kim Houmøller og Sus johnsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Hvem sørger for, at vi fx får blåbærsyltetøj og kantareller? Flittige svenskere og danskere? Nej, det er da thai’er, der bliver fløjet hertil. En stor del af vores arbejdskultur, hviler på den internationale slavehær, working poor. Det har vi lært at lukke øjnene for. Det er hele verden, der er skruet ned i uretfærdighed.

Niels Bent Johansen, Kenneth Krabat, Thomas Barfod, Anker Heegaard, Allan Stampe Kristiansen, Anina Weber, Eva Schwanenflügel, Ruth Sørensen, lars søgaard-jensen, Lars Løfgren, Mogens Holme, jens peter hansen, Nette Skov, Torben Bruhn Andersen, Hanne Utoft, Marianne Jespersen, Nille Torsen, Mads Greve Haaning, John Andersen, Per Torbensen, erik lund sørensen, Per Kortegaard, David Zennaro, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Ervin Lazar, Jan Fritsbøger, Jes Jessen, Verner Nielsen, Jette Steensen, Flemming Skovbjerg , Estermarie Mandelquist, Lars Jørgensen, Anne-Marie Krogsbøll, Daniel Joelsen, Henriette Bøhne, Claus Nielsen, Birte Pedersen, Rune Palm, Carl Chr Søndergård, Hanne Larsen, Peter Beck-Lauritzen og Jeppe Lindholm anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Og lastbil chauffører? De kommer da "naturligvis" fra Fillipinerne. Det er da helt naturligt i et rigtig kapitalistisk samfund. Ik.

Har du stemt på Dansk Folkeparti de seneste 20 år? Fint. For det er i stor udstrækning dem du kan takke for de ødelæggelser Danmark har været udsat for siden 2002.

- Og ja. Stem du bare på blå blok, hvis du vil have endnu flere ødelæggelser. Det er de, og har altid været, rigtig gode til. Seneste skud på kapitalismens stamme er intet mindre end en kommende klimakatastrofe. Wauuu. Den bliver svært at slå. Ik.

Egon Stich, Niels-Simon Larsen, Niels Bent Johansen, Kenneth Krabat, Anker Heegaard, Gitte Moisen, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Mogens Holme, Nette Skov, Carsten Munk, Mads Greve Haaning, John Andersen, Dennis Jørgensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Steen K Petersen, Jan Fritsbøger, Flemming Skovbjerg , Estermarie Mandelquist, Lars Jørgensen, Anne-Marie Krogsbøll, Kim Houmøller, Anina Weber, Morten Reippuert Knudsen, Birte Pedersen, Carl Chr Søndergård og Hanne Larsen anbefalede denne kommentar

Det, lyder da fuldstændig uansvarligt og, ja direkte vanvittigt at man som avler ikke tager SSI henvendelser dybt alvorligt!?! Vi har vel alle et medansvar for vores samfund og medmennesker. Jeg forstår simpelthen ikke den mentalitet.

Niels-Simon Larsen, Niels Bent Johansen, Anker Heegaard, Gitte Moisen, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, John Andersen, lars søgaard-jensen, Lars Løfgren, Mogens Holme, christen thomsen, Hanne Utoft, Nille Torsen, Mads Greve Haaning, Poul Erik Pedersen, Carsten Munk, Jesper Lerche, Per Kortegaard, Finn Bendixen, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Steen K Petersen, Jan Fritsbøger, Birgitte Johansen, Flemming Skovbjerg , Anne-Marie Krogsbøll, Liselotte Paulsen, Birte Pedersen, Inger Jensen og Jacob O anbefalede denne kommentar

Undskyld er det bare mig???
Kan det tænkes at ssi ikke kan finde ud af at skrive via e- boks når nu avlerne siger at de ikke kan finde brevet?
Det er jo kun fartbøder som lander i e-boks så tror da fanden de ikke gider bruge tid på det digitale helvede.
I hyler op om alt muligt dårligt som working poor øst erupæere og blablabla
At man ikke kan lide pels og mink avlere er ok det kan jeg leve med men stop nu en halv.

jens peter hansen, Ole jakob Dueholm Bech, Bent Nørgaard, Jens Ole Mortensen, David Zennaro, Finn Thøgersen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar

En ting mere så få dog fingeren ud og slå de syge ned først og glem alle de raske til i er færdige med de syge. SÅ SVÆRT KAN DET VEL HELLER IKKE VÆRE.

Ib Christensen

Det er jo arbejdsmarkedet geneneralt, at ikke danskere foretrækkes, da de ikke ikke går op i danske regler.
F,eks.. i fødevare branchen er østeuropære velkomne. Da skemaerne til fødevare kontrollen er på dansk er det de ønskede kvalifikationer, at de ved hvilke felter de skal skrive under.

Stemmer jo fint overens med, at det er i hænderne på den individueller danskere at sikre, at den frie konkurrence virker, da de selvfølgelig fravælger de uetiske og ukvalificeret.

Det ansvar har ikke danskere ikke.

Freddie Vindberg

"Kun én af 926 minkavlere har fortalt myndighederne, hvem de har ansat"

Kopenhagen Fur, sammen med Lobbyorganisationen Landbrug og Fødevarer –
og visse købte politikere er med i denne sammensværgelse.

Niels-Simon Larsen, Gitte Moisen, Mogens Holme, Bent Nørgaard, Helene Kristensen, Søren Fosberg, Egon Stich og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Enig i, at det lugter lidt af sort arbejde, når folk ikke vil svare på spørgsmål om deres ansatte! Alternativt er det en generel mistillid til myndighederne, hvilket man set i lyset af sagen om kompensation efter aflivning af mink jo egentligt godt kan forstå, synes jeg. I det store hele ved man jo vist heller ikke rigtigt hvordan minkene er blevet smittet, om det evt er via fugle og om det overhovedet har relation til smittede medarbejdere.

Jeg er absolut ikke fortaler for pels! Men jeg kan så heller ikke lade være med at tænke på, om myndighederne ville have valgt samme hårde fremgangsmåde med aflivninger, hvis det havde været andre dyregrupper end den udskældte minkbranche, der var smittereservoir for corona.
Hvis det var heste? Eller hunde? Ville myndighederne virkelig været rykket ind på privatadresser og have tilbageholdt kæledyrsejere på samme måde, mens alle dyrene uden undtagelse blev aflivet? Eller ville man mon i stedet have sat dyrene i karantæne, og ladet de dyr leve, som havde udviklet antistoffer.

Gitte Loeyche, David Zennaro og Bo Kelting anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Ditte Jensen:

Jeg ville jo håbe (et håb som jo nu er gjort til skamme), at man - også i tilfælde af kæledyr - ville gøre det, der var nødvendigt for at beskytte landets befolkning mod en dødelig eskalerende epidemi.

Kæledyr kan man jo ofte sætte i karantæne derhjemme - sammen med deres ejere. Det er jo ikke en mulighed med 100 000 mink i en åben farm. Så må vi gøre noget andet. Og det gør man jo jævnligt med svin, køer, heste, fjerkræ, når andre epidemier, der truer erhvervs indtjening og eksportmarkeder.

Der er sikkert udbredt mistro (hvorfor, når nu myndighederne så groft holder hånden over/under branchen?) , men det giver ikke ret til at sætte resten af befolkningens liv og helbred i fare. Det er helt utilgiveligt, og jeg har mistet den sympati, jeg faktisk havde for de ramte avlere.

Jeg har også undret mig over de lave kompensationer til de ramte - men de har nu mistet al sympati, og jeg begynder at undre mig over, hvad det mon er for et skuespil, der sker i kulisserne, mellem branche og myndigheder, og som vi slet ikke hører noget om? Spil for galleriet?

Jeg tror ikke på modellen med de smittefri/resistente mink. Man vil aldrig kunne sikre sig, at en besætning nu faktisk er blevet smittefri, og at smitte ikke kan spredes under slagtning/afpelsning. det er et desperat/skruppeløst fatamogana.

Jeg stoler hverken på farmere eller myndigheder eller Mogens Jensen nu. Dette er så groft og så farligt for os alle sammen, at det er svært at fatte omfanget af. Hvis Mogens Jensen har vidst dette, ligner det for mig landsforræderi...

Niels-Simon Larsen, Rolf Andersen, Gitte Moisen, Mogens Holme, Denise Ellefsen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar

Haha, i Nordjylland er København og eboks virkelig fjerne størrelser, så hvis man skal have fat i folk, må man gøre det på en anden måde. Minkavlere er selvstændige bønder, som ikke bryder sig om myndighedernes indblanding. Og ikke mindst i Nordjylland.

Jeg vil ikke forsvare minkavlernes handlinger, men man skulle måske have set lidt på kulturen, før man lagde en strategi.

Kenneth Krabat, Ole jakob Dueholm Bech, Jens Ole Mortensen og Bo Kelting anbefalede denne kommentar
Henrik Salling

Ja, det lyder problematisk at SSI ikke kan bruge de månedlige skatteindberetninger til at finde disse medarbejdere - det kunne tyde på sort uautoriseret arbejdskraft. Men kunne man ikke løse problemet med at aktivere arbejdsduelige beboere i Gellerupparken, Vollsmose mv. i stedet for at importere billig østeuropæisk og asiatisk arbejdskraft? Jeg er sikker på at man i Skælskør ville sætte pris på at beboerne fra Motalavej blev aktiveret og fik noget indhold i deres hverdag. Kommunerne og rød blok har en kæmpeopgave her. Måske var det noget for Morten Østergaard, han kender jo områdernes beboere fra valgkampen, og mulighederne er talrige, også i nærområderne, jeg tænker her på jordbærplukning og ærteplukning som på Fyn varetages af Polske og Litauiske sæsonarbejdere. Jeg tror på at et dagligt arbejdsindhold til disse medborgere ville have mange positive følgevirkninger.

Per Torbensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Har længe haft mistanke om at de formløse måger der fører smitten rundt, i virkeligheden er hvide russer eller fra Ukraine som er smittebærrer.
At avlerne ikke vil oplyse hvem de er er vel et problem told&Skat med hjælp af politiet skal ryde op i.
Smitte spredere er her i landet og kan vel ikke være så svære at finde.
Eller hvad. Måske er det bedrer at få dyrene tvangs aflivet, nu hvor pelsauktionerne ikke går så godt pt, pga Covid 19
Kik i gamle campingvogne tæt på gården.

Mogens Holme, Helene Kristensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at indtil for helt nyligt HAR myndighederne netop holdt hånden over minkfarmene, og IKKE krævet dem stillet til ansvar/aflivet, selv om det var tydeligt, at smitten strømmer ud derfra. Så de skal på ingen måde føle sig særligt forfulgte. Tvært imod.

Nu - hvor det er ved at være for sent - er det så kommet til offentlighedens kendskab, at man i den grad snyder på vægten, og man/myndighederne er nødt til at lade som om, man handler. Jeg begynder at tvivle - hvorfor går det så langsomt med de aflivninger? Trækker man det bevidst i langdrag for at nå ind i den normale slagteperiode, hvor man så vil bilde os ind, at det vil være risikofrit at slagte visse besætninger, selv om de har været smittede?

Ja, der er en mere omfattende råddenskab i vores embeds/myndighedsapparat, som Gert Romme gør rede for. Men det kan aldrig blive en undskyldning for, at man fortsætter galskaben ift, minkfarmene.

Det her er så råddent, at det er helt uoverskueligt. For hvem skal vi sætte til at bremse epidemien, når vi ikke kan stole på vores myndigheder? Meget kan vi borgere selv gøre i form af afstand, mundbind osv. osv., Men vi borgere er jo ret magtesløse ift. minkfarmene (og mon ikke det i virkeligheden også gælder svine- og fjerkærfarmene?) - hvad kan vi gøre for at få dem ned med nakken som smittekilder, og få potentielt korrupte myndigheder udrenset? Nogen gode ideer? For det her KAN vi ikke finde os i - det er for farligt. Her må vi igang med noget selvforsvar - civil ulydighed i en eller anden form.

Jan Fritsbøger

freddie når man har en mistanke / teori og vil viderebringe den til andre/offentligheden så har man pligt til at gøre det som det det faktisk er ,en mistanke / teori,
når man som dig viderebringer teorien som fakta er man dybt utroværdig,
jeg ved godt det er almindelig praksis i konspirationsteori-branchen at gøre som dig, men branchen er vel også noget af det mest utroværdige som findes, måske med lidt konkurrence fra økonomi-branchen og borgerlige politikere.
Anne-Marie jeg har under hele corona-perioden lagt mærke til at du er tæt på panik og ser udbruddet som en voldsom trussel, og at du måske derfor synes at myndighederne har svigtet totalt og mistænker dem for alt muligt, og du ved bedre end alle fagfolk hvad der burde gøres, jeg er selv en af dem med størst risiko for at dø hvis jeg bliver smittet, men jeg har ikke på noget tidspunkt været det mindste bange, og jeg har derfor kunnet være objektiv i min vurdering af indsatsen, og det jeg har set er et seriøst forsøg på at redde flest muligt, man har gjort det man mente var nyttigt og undladt andre tiltag som måske / måske ikke ville gavne, det eneste jeg finder kritisabelt er et lidt for stort hensyn til økonomien, som muligvis har givet smitten en chance for comeback, som vi ser nu, men det har jo været efter pres fra højrefløjen og fra mennesker som tænker mere i egen indtjening end i samfundssind, dine indlæg er så fulde af egocentrisme, vilde konklusioner og aggression, at jeg er begyndt kun at skimme dem, du går fuldstændig over gevind med dine beskyldninger imod mennesker som efter bedste evne har gjort deres, og derfor får du ingen anbefaling herfra.

Anne-Marie Krogsbøll

Jeg er langt mere vred, end jeg er panisk, Jan Weber Fritsbøger! Der er kræfter i vores samfund, som lige nu spiller hasard med befolkningens liv og helbred af hensyn til private økonomiske interesser.

Alle bør være rasende over det!

Rolf Andersen, Lars Løfgren, Mogens Holme, Egon Stich, Helene Kristensen og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

PS: Jan:

Kan du venligst forklare forløbet, hvor myndighederne siden juli har fundet sig i ikke at kunne få helt nødvendige oplysninger fra minkfarmene, og hvor de har hemmeligholdt dette for befolkningen? Man har oven i købet spillet dumme, og løgnagtigt påstået, at man var igang med smitteopsporing, og at det var helt uforståeligt, hvordan denne smitte kan sprede sig, og at man ikke har kunnet finde smittevejene?

Kan du venligst komme med en troværdig forklaring, og forholde dig til artiklens indhold i stedet for til andre kommentatører? Hvad er din forklaring på det forløb?

Rolf Andersen, Mogens Holme, Steen K Petersen og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Tiden er gået, det står nu klart, statsministeren må ind over dyrene . Det gælder folkesundheden og i sidste ende rigets sikkerhed. Myndighederne har åbenbart ikke tilstrækkelig myndighed.

Søs Dalgaard Jensen

David Zennaro jeg bor selv i Nordjylland. Den argumentation holder bare ikke. En minkavler har en virksomhed, og alle virksomheder skal have en eboks. Alle myndigheder kommunikerer til virksomheder via eboks. Sådan har det været siden 2014.

At minkavlerne render rundt som liberalistiske anarkister gør kun problemet med dem meget større. Jeg kender dem også godt og jeg har kun foragt tilovers for dem og deres indstilling til resten af samfundet.

Rolf Andersen, Estermarie Mandelquist, Kim Houmøller, Anina Weber, Lars Løfgren, Mogens Holme, christen thomsen, Steen K Petersen, Nille Torsen, Birte Pedersen, Carsten Munk og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Hvordan kan man give kompensation, hvis 926 minkavlere og flere eksisterer som følge af underbetaling og måske sort arbejde? Hvad sker der i Danmarkk

Rolf Andersen, Anina Weber, Lars Løfgren, Mogens Holme, Birte Pedersen, Carsten Munk og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Ja, det er jeg helt enig i, Ole Rasmussen. Det lyder bindegalt. Der er et eller andet, der slet ikke hænger sammen i de historier, vi lige nu får fra "mink-land".

Det her er # me too

Søren Kristensen

Den der med at de ikke svarer fordi det er familiemedlemmer der arbejder, holder ikke. Det svarer jo til at du ikke indsender selvangivelse fordi du ikke har obligationer. Jeg mener, hvis de ikke har ansatte udefra, kan de jo bare skrive det.

Rolf Andersen, lars søgaard-jensen, Poul Erik Pedersen, Helene Kristensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Kan du uddybe, Bo Kelting? Jeg er mystificeret....

Helene Kristensen

Østeuropæiske arbejdere kan frit rejse ind i Danmark uden karantæne, selv om de kommer fra lande med stor smittespredning - de skal bare have et arbejdsbevis fra arbejdsgiver eller vikarbureau.

Hvad angår smitten hos minkene, de fodres med slagteriaffald fra svin, måske skulle man - hvis ellers politikerne måtte for deres sponsorer - kigge nærmere på svinene. Svin giver mink MRSA, hvorfor ikke corona`?

https://landbrugsavisen.dk/foder-smitter-mink-med-mrsa

Rolf Andersen, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Hvad angår smitten hos minkene, de fodres med slagteriaffald fra svin, måske skulle man - hvis ellers politikerne måtte for deres sponsorer - kigge nærmere på svinene. Svin giver mink MRSA, hvorfor ikke corona`?"

Jeg ved fra en aktindsigt hos Fødevarestyrelsen, at man har en sag omkring smitte i fjerkræ: "2020-14-81-02421 COVID, smitte til fjerkræ skal undersøges".

Jeg ved så ikke endnu, om man er kommet i gang, og hvad man evt. har fundet ud af (det prøver jeg at finde ud af). Men det viser i hvert fald, at man ikke er sikker på, at en sådan smitte ikke kan forekommer.

Poul Erik Pedersen

Der er en ting der undrer mig, i præcis denne sag. Vi har været bekendt med denne virus siden det tidlige forår, vi har været igennem forskellige grader af restriktioner i samme periode. Vi kender tal for ddet daglige antal af smittede og døde. Derfor kan det vel næppe være nogen nyhed, at Covid19-virus er en alvorlig sundhedsmæssig trussel.
Samtidigt ved vi at SSI allerede i juli måned forsøgte på at få et overblik over hvor produktionen af mink foregår, begrundet i at denne produktion er en risikofaktor. SSI ser ud til at have talt for døve øren. I den sag kan jeg ikke se det anderledes, end at det er erhvervet og avlerne der har svigtet sit ansvar! For erhvervet har jo været udmærket klar over, at der var en sundhedsmæssig risiko ved produktionen. Erhvervet har jo set, hvilke andre forholdsregler der er blevet truffet i resten af samfundet. Så hvordan kan det dog være, at avlernes forening og landbrugsrådet har forholdt sig fuldstændigt tavst i sagen? Det er vel et meget stort spørgsmål, om lige præcist de to organisationer har levet op til deres samfundsmæssige ansvar. Lige nøjagtigt i dette spørgsmål er der ikke nogen god grund til at dyrke konspirationsteorier. I stedet burde de to foreninger konfronteres med en række kritiske spørgsmål, koncentreret om hvorledes det dog kan være at man ikke selvstændigt har handlet på den viden som har været til stede.
mvh. poul.

Rolf Andersen, Anina Weber, christen thomsen, Karsten Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Poul Erik Pedersen:

Der er meget rigtigt i det, du skriver - men jeg må indrømme, at jeg har højere forventninger til vore myndigheder, end du åbenbart har.

Når SSI/FVST er klare over risikoen, og forsøger at få nødvendige oplysninger fra farmerne, så man kan udføre smitteopspiring - og farmerne så tilsyneladende blæser højt og flot på myndighederne, så har jeg en forventning om, at SSI/FVST fører sagen videre op i systemet, så man an vride armen om på farmene, og at man ikke står og lyver om indsatsen overfor befolkningen på det ene pressemøde efter det andet.

Derfor er der to skandaler i sagen: Pelsbranchens åbenbart grænseøse uansvarlighed og egoisme, og SSI's/FVST's svigt ift. at følge op på sagen og tvinge deres myndighed igennem.

Og noget andet, der undrer mig: I mine øjne er dette en KÆMPE skandale - og en direkte trussel mod befolkningens sikkerhed og sundhed (tusind tak for at grave den frem, Information). Alligevel ser jeg ikke noget til historien i de andre medier? Hvorfor bliver den tilsyneladende ignoreret? Er man mon igang med yderligere research - eller bliver historien tiet ihjel?

Rolf Andersen, Mogens Holme og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Læs under overskriften

Jeg har på nuværende tidspunkt ikke været i kontakt med en eneste minkavler der har modtaget et brev fra statens serum institut omkring ansatte på farmene.

Jeg har heller ikke modtaget noget brev i min e-boks omkring ansatte på min minkfarm.

Efter et telefon møde med SSI har de selv udtalt at de kun har sendt ud til farme der ikke har ansatte.

Sort arbejde.
For at forklare dem der ikke ved noget omkring minkavl, så bliver alle mink solgt på auktion, dvs at penge bliver overført til en NemKonto.
Sort arbejde kræver at du har et stort kontant flov, ellers er der en stats autoriseret revisor der spiller spørgsmålstegn ved de store kontant hævninger.

Med venlig hilsen
Bjørn Bruun
Minkavlere

Anne-Marie Krogsbøll

Tak for uddybning, Bkrøn Bruun.

Det bliver mere og mere mystisk.
"Efter et telefon møde med SSI har de selv udtalt at de kun har sendt ud til farme der ikke har ansatte."

Hvad skulle dog være meningen med at gøre det,hvis man ønsker at afdække smitteveje via de ansatte? Og hvis det rigtigt, så understreger det da i den grad, at der er det eller andet rivende ruskende galt.

Fra artiklen:
"SSI skrev derfor to gange i løbet af juli til landets 926 minkavlere via deres virksomheders e-Bokse og bad dem om oplysninger om deres ansatte. Men kun én af minkavlerne udleverede oplysningerne, fremgår det af notaterne."

Er det løgn? Lyver SSI? Jeg ville da umiddelbart tro, at notater er mere troværdige end et referat af en telefonsamtale? Kan du evt. henvise til kilden her?

Mon må i den grad håbe/formode, at Information graver videre, og få klarlagt, hvad der er op og ned i den historie!

2Bo Kelting
"Det her er # me too"
Ligesom Anne-Marie forstår jeg ikke hvad du mener.
Mener du "Det her er # mink too"?

Myndighederne må få klarlagt, hvad det er, der foregår i den branche. Nu!

"Jeg er langt mere vred, end jeg er panisk, Jan Weber Fritsbøger! Der er kræfter i vores samfund, som lige nu spiller hasard med befolkningens liv og helbred af hensyn til private økonomiske interesser."

Dette hasardspil har stået på i årtier, ja århundreder ... og kræfterne er de samme. Og naturligvis er kravet om, som tiden går, at få standset hasardspillet med menneskelivet, dyr og fauna stadig mere presserende - men det er jo et helt grundlæggende opgør med vores livsform som art, der skal ske. Lukning af minkfarme med Corona-komplekset spændt for vognen er en partikel, symptombehandling. Corona-komplekset er jo også et symptom på ubalancer og hasardspil med menneskelivet og naturen.

Mogens Holme, Egon Stich, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Bkrøn" - undskyld, det skal selvfølgelig være "Bjørn"

Det er underligt, at SA og LSA ikke spørger ind til, hvorfor SSI ikke får oplysningerne fra Skat. Det burde være ret oplagt. Men måske ikke for SSI.

@David Zennaro- 9,42
Er det noget du ved er sådan, så må Inger Støjberg , Tulle banden og Nye Borgerulidige da orienteres, Parralelsamfund accepteres ikke, det må der klaskes hårdt ned på!

Jens Ole Mortensen

Siger loven virkelig at firmaer skal opgive oplysninger om deres ansatte. Det må da være en ubehagelig situation for minkavlerne.
Jeg fik e E-boks besked. Jeg blev tilbudt en cov-19 test. Og der var et , ret, omfattende spørgeskema. Jeg glippede testen, men bliver testet på mandag. Et par dage efter modtager jeg endnu en E-boks besked. Og jeg bliver spurgt om jeg vil udfylde endnu et spørgeskema. Og et endnu mere omfattende spørgeskema. Fandme nej. Jeg føler mig ikke overbevidst om at dette, udelukkende drejer sig om Covid -19. Det er nu heller ikke mit indtryk at jeg skal udfylde dette skema. Men vedtog man en lov der påbød mig det i en situation som denne. Ville jeg alligevel svare - Fandme nej. Jeg har før set institutioner, som starter godt og velmenende og ender perverteret.

Anne-Marie Krogsbøll

Jens Ole Mortensen:

Jeg forstår din betænkelighed mht. SSI's befolkningsundersøgelse - men situationen på minkfarmene er en anden. Personalet bliver ikke bedt om at give alle mulige personlige oplysninger, men samfundet har brug for at kunne spore smitten -herunder den smitte, der sker via personale.

Minkfarmene er til store fare for samfundet, og samfundet må have en mulighed for at opklare, hvordan smitte springer rundt i landet. I minkfarmere har den ene gang efter den anden fremturet med, at I er helt uforstående overfor, hvordan det kan ske - så bør I selvfølgelig samarbejde om at få det opklaret.

Hvis din holdning er repræsentativ, så tror jeg afgjort mest på SSI's fremstilling af sagen (at I har fået besked, men nægter at samarbejde), og jeg finder jeres holdning forkastelig. I bør ikke have kompensation, hvis I ikke samarbejder!

Rolf Andersen, Mogens Holme og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Siger loven virkelig at firmaer skal opgive oplysninger om deres ansatte. Det må da være en ubehagelig situation for minkavlerne."

Hvordan tror du, at situationen føles for sårbare borgere, som har været spærret inde i månedsvis - herunder 3 måneder, hvor det potentielt er usamarbejdsvillige minkfarmere, som har drevet smitten?

Rolf Andersen, Kim Houmøller, Lars Løfgren og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Anne-Marie Krogsbøll 12.19:
Jeg skal præcisere følgende: jeg forholder mig IKKE til myndighedernes adfærd, i det jeg har skrevet. Jeg vender mig imod spekulationer om, hvad myndighederne vidste og ikke vidste. Jeg mener det centrale er at se på erhvervets egen etik. Derfor mener jeg det må stå for din regning, at vurdere hvor høje forventninger (eller det modsatte) jeg måtte have til myndighederne her til lands.

Derimod forholder jeg mig til de relevante landboorganisationers adfærd. Min pointe er at disse organisationer IKKE har evnet at leve op til deres samfundsmæssige ansvar, i en meget alvorlig sygdomskrise. Dette forhold er, i sig selv, meget alvorligt og yderst kritisabelt. Dette stiller spørgsmålstegn ved deres pålidelighed, som store og betydningsfulde samfundsmæssige aktører. Lad mig så, for fuldstændighedens skyld, præcisere: i den foreliggende situation mener jeg ganske enkelt ikke at en henvisning til de statslige institutioners handling, eller mangel på samme, kan være en undskyldning for erhvervet. Jeg mener faktisk at erhvervet af egen drift, burde have reageret og, proaktivt, have undersøgt eventuelle farer ved minkproduktion. Dette burde have været sket, så snart man blot havde fået den mindste indikation på at der kunne opstå sygdomsmæssige problemer i forbindelse med minkproduktion i Danmark.
Man kan kun håbe på at både Landbrugsrådet og minkavlens brancheorganisation meget snart tilkendegiver, at de naturligvis ikke har til hensigt at sætte befolkningens liv og førlighed på spil. At de endvidere naturligvis er indstillet på at gøre alt hvad der er menneskeligt muligt, for at erhvervet IKKE udgør en sundhedsmæssig risiko. Indtil dette er sket, har jeg svært ved at se at organisationerne kan fungere som troværdige samtalepartnere i den nuværende krise.
Men - naturligvis: jeg er da lydhør over for den mulighed, at jeg tager fejl. I så fald ser jeg da gerne argumenterne herfor.
mvh. poul.

Rolf Andersen, Anne-Marie Krogsbøll og Per Langholz anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Det hele kommer til at gå ad helvede til. Når grupper på mere end 30 unge mennesker står tæt sammen og krammer uden for min Rema 1000 hvor mund bind er et krav lige om lidt, er det hele ligegyldigt!
Man bør måske kontakte politiet, men når man har brug for den kommer de jo ikke!

Hvis minkavler ikke vil samarbejde med staten - SSI og give oplysninger, der kunne være med til a dæmpe smitten hos mink, skal staten - det danske samfund + heller ikke være solidarisk med minkavler og betale (delvis) kompensation for aflivede mink. Så skal minkavlere istedet betale alle statens udgifter til dette.
Hvis det har været udenlandske arbejdere på farmene som minkfarmene ikke har oplyst om, er det jo med stor sandsynlighed dem, der har bragt smitten rundt til farmene, da disse udenlandske arbejdere ofte bor sammen, ligesom vi ser slagteriarbejdere gør.

Rolf Andersen, Anne-Marie Krogsbøll og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

»Det lyder i mine øjne som noget bureaukratisk papirarbejde, som man kan sidde og kigge i bakspejlet efter,« siger han om de manglende oplysninger til SSI.
Det vigtige lige nu er ifølge ham at få slået de syge dyr ned og isoleret de raske farme.
»Det handler ikke om at sidde og besvare spørgeskemaer lige nu, det handler om at få løst problemerne i virkeligheden,« siger Erling Bonnesen.
Ovenstående citat fra Erling Bonnesens udtalelser:
Det er da en besynderlig holdning: glem alt om smitteopsporing, og få løst pronlemerne i virkeligheden. Ja, men det er jo bla. smittespredningen, der er problemet og hvis den ikke bliver løst breder smitten sig stadig, som det er set indtil nu. Og så skal endnu flere dyr slås ned .
Og så kan det ikke være meningen, at der skal betales kompensation til uansvarlige avlere. Omtalte svar fra Erling Bonnesen synes i mine ører også ret så uansvarligt. Det lugter grimt,

Rolf Andersen, Nille Torsen, Anne-Marie Krogsbøll og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Poul Erik Pedersen:

Jeg er ikke uenig - jeg supplerer bare med en vinkel mere...

Poul Erik Pedersen

Gert Romme 03.51:
På linje med at det må være landbrugserhvervets ansvar (og dermed i første række de relevante organisationer på området) at sikre at produktionen foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig vis, så må det også være de samme organisationers ansvar at arbejdsmiljøet og medarbejdernes forhold er i orden. Således fungerer det jo også på alle mulige andre arbejdspladser.
Læg vel mærke til: myndighedernes anvisninger, i forbiondelse med corona, er jo formuleret i brede vendinger. Her er det så op til erhvevene selv, at sørge for at hver enkelt arbejdsplads foretager det nødvendige for at disse anvisninger rent faktisk kan efterkommes.
I den forbindelse mener jeg at COOP, på detailhandelsområdet, faktisk viste sgi i stand til at reagere endog meget hurtigt ved epidemiens udbrud. COOP har, som måske bekendt, sin oprindelse i de forbrugeregede virksomheder som også findes i dansk landbrug. Det er da en tanke værd, at det helt åbenlyst har været svært for mink-erhvervet at reagere. Det burde da i det mindste kalde på noget kritisk selvreflektion, internt i erhvervets egne organisationer. I det mindste lader det sig da konstatere, at ledelserne ikke har ageret kompetent.
mvh. poul.

Poul Erik Pedersen

Gert Romme 25.10 17.20.
Jeg er helt enig i dine betragtniger. Så det eneste jeg skal præcisere er: når jeg bruger sammenligningen med COOP og andelsbevægelsen, så er det blot for at påpege at der jo i organisationer der har tilknytning til dansk landbrug faktisk findes den ansvarlighed jeg efterlyser. Dette demonstrerer at landboorganisationerne havde en mulighed for at handle anderledes, end de rent faktisk har gjort! At de selv havde mulighed for at være proaktive.
Efterfølgende kan vi så konstatere, at de med stor sandsynlighed ikke har været proaktive. Det er dette forhold, der får mg til at mene at landboorganisationerne sidder med et meget stort ansvar i sagen, samt et troværdighedsproblem.
mvh. poul.

Jeg NÆGTER at tro på, at udsendelse til over 900 i to omgange via e-boks ( Over 1800 kontakter ) med een besvarelse er modtagernes fejl. Hvis første udsendelse gav et svar, ville vedkommende vel i anden omgang svare, at oplysninger allerede var afgivet. ( Hermed 2 besvarelser :-) )
Desuden kunne man vel følge op med almindelig post og telefonisk henvendelse. Statens Serum Institut (SSI) er i min optik problemet her.

Det er tvivlsomt, at minkavlere er mindre lovlydige end andre!

Jounalisterne
Sebastian Abrahamsen
Lasse Skou Andersen
burde iøvrigt have udført grundigere arbejde.

Anne-Marie Krogsbøll

Du fik ret på dette punkt, Hans Kjær:

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/minkavlere-fik-ikke-brev-om-ansatte

En stor undskyldning herfra til minkavlerne på lige dette punkt.

Men det er da utroligt, at SSI kan lave en sådan fejl - eller er det Sundhedsdatastyrelsen eller e-boks? Hvem er egentligt ansvarlig for fejlen, og hvad bestod den i?

Det er ret foruroligende, at det kan ske i så alvorlig en sag...