Nyhed
Læsetid: 5 min.

1-0 til ghettopakken: Opsigelser af otte lejere var ikke ulovlig diskrimination

Boligretten i Helsingør har givet et boligselskab medhold i, at opsigelser af 96 beboeres lejemål for at undgå den hårde ghettoliste har været lovlige. Dommen er den første retslige prøvelse af Lars Løkkes ghettopakke, der er blevet kritiseret for at være ulovlig diskrimination
Afgørelsen fra boligretten i Helsingør er principielt interessant, da det er den første prøvning i retssystemet af den ghettopakke, den daværende regering med støtte fra Socialdemokratiet og SF indførte i efteråret 2018.

Afgørelsen fra boligretten i Helsingør er principielt interessant, da det er den første prøvning i retssystemet af den ghettopakke, den daværende regering med støtte fra Socialdemokratiet og SF indførte i efteråret 2018.

Indland
21. november 2020

For de, som havde håbet på, at boligretten i Helsingør ville dømme Lars Løkkes ghettopakke ude som diskriminerende, blev fredag ikke en god dag. Boligretten i Helsingør bestemte nemlig, at opsigelsen af en række lejere i bebyggelsen Nøjsomhed tilbage i januar 2020 ikke var ulovlige. Boligselskabet Boliggården havde anlagt sag mod otte lejemål, der havde valgt at afvise genhusning og i stedet blive boende, og de er nu dømt til at flytte senest den 1. marts 2021.

Den dato kommer dog næppe til at holde, for beboerne vil anke sagen til Østre Landsret. Og gør de det inden for to uger, kan de fortsætte med at bo i lejlighederne, indtil landsretten har behandlet sagen.

»Vi kommer til at anke. Vi har allerede en advokat i gang,« siger Riad Salamoun, som er en af de beboere, der har nægtet at flytte. Han er for så vidt ikke overrasket over boligrettens dom.

»Det havde krævet mod af dommerne, hvis de skulle dømme ghettopakken, så det var desværre forventet. Men vi lægger os ikke ned, for vi er imod den diskriminerende lov, og vi kæmper for, at alle borgere har samme rettigheder uafhængigt af etnicitet og uddannelse. Vi synes, vi har en god sag,« tilføjer han.

Ombygning – ikke diskrimination

Som den første prøvning i retssystemet af den ghettopakke, den daværende regering med støtte fra Socialdemokratiet og SF indførte i efteråret 2018, er den 42 sider lange dom fra boligretten i Helsingør principielt interessant.

Rettens umiddelbare begrundelse er, at opsigelserne af beboerne i syv udvalgte opgange i bebyggelsen Nøjsomhed, som ligger to kilometer fra Helsingørs centrum, fra Boliggårdens side blev begrundet med en paragraf i almenlejeloven, der handler om ombygning. Lejlighederne i de syv opgange skal ombygges til boliger med nem tilgængelighed for ældre beboere, og derfor er opsigelserne lovlige.

Retten anerkender dog, at sagen har »en forbindelse« til de omstridte paragraffer i loven, der handler om kategorisering af et boligområde som udsat, ghetto og hård ghetto – det var dem, der blev indført med Lars Løkkes ghettopakke i efteråret 2018. Og det er der naturligvis, for den planlagte ombygning af de syv opgange til tilgængelighedsboliger skal ske for at undgå, at bebyggelsen bliver ved med at være på ghettolisten.

Som Information har beskrevet, har beboernes påstand været, at opsigelserne var udtryk for diskrimination, når Nøjsomhed kun er blevet kategoriseret som ghetto, fordi flere end halvdelen af beboerne har ikkevestlig afstamning. »Racediskrimination i lovform,« som retten beskriver beboernes synspunkt.

Men det udsagn er boligretten helt uenig i. Retten henviser til, at ghettopakken har været igennem en almindelig lovproces med høringssvar, og at opsigelserne i de syv opgange tillige må ses som et led i en »mangeårig, strukturel planlægning« for at fremme uddannelsesniveau, beskæftigelse og modvirke kriminalitet og parallelsamfund.

Dertil kommer ifølge retten, at udvælgelsen af hvilke lejemål, der er opsagt, fordi der skal foretages ombygninger, er sket uden hensyn til beboernes etnicitet. For det første er det samtlige lejere i de pågældende opgange, der er er opsagt. For det andet har Boliggården også taget hensyn til blandt andet beliggenhed og boligstørrelse sammen med et hensyn til at ændre beboersammensætningen. Endelig vurderer retten, at opsigelserne er proportionale, for beboerne er blevet tilbudt genhusning og dækning af flytteudgifter. For Boliggården ville alternativet til opsigelserne ifølge den gældende lov være, at 60 procent af familieboligerne på længere sigt enten skulle sælges eller nedrives, fordi bebyggelsen så risikerede at ende som en hård ghetto.

’Oplagt diskrimination’

Beboernes advokat, Morten Tarp, er stærkt utilfreds med afgørelsen, som han mener må ankes til Østre Landsret.

»Dommens resultat er forkert. Der er helt oplagt tale om diskrimination,« siger han og henviser til, at folk fra almene boligområder, som ikke er blevet betegnet som ghettoer, jo ikke ville kunne få en sådan opsigelse, som hans klienter har modtaget. Derfor er det forskelsbehandling, mener han.

»Ombygningen af de syv opgange er kun sat i værk, for at bebyggelsen skal komme af ghettolisten, og den liste bygger på etnicitet.«

Han peger også på, at selv om retten lægger vægt på, at opsigelserne ikke kun har ramt beboere med ikkevestlig baggrund, så friholder det ikke for, at der er tale om diskrimination.

De »Hansen’er og Jensen’er«, som Morten Tarp siger det, er nemlig ifølge ham også blevet ramt af forskelsbehandling.

»Det interessante er nemlig ikke, om det pågældende offer for en krænkelse selv har en uønsket hudfarve. Det interessante er, om begrundelsen for krænkelsen er etnicitet og nationalitet. Og det er det, når beboernes afstamning og nationalitet er afgørende for, om et boligområde kategoriseres som en ghetto eller ej.«

Institut for Menneskerettigheder har indbragt opsigelserne i Nøjsomhed for Ligebehandlingsnævnet, men som omtalt i Information fredag er behandlingen blevet udskudt.

»Vi er ikke enige i boligrettens afgørelse, og vi synes ikke, at argumenterne i dommen er overbevisende,« siger chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder, Nanna Margrethe Krusaa.

»Det fremstår, som om retten mener, at opsigelserne er i orden, og der ikke er noget at komme efter i forhold til diskrimination, fordi etnicitet ikke er det eneste kriterie, som opgangene er udvalgt efter. At boligselskabet også har haft andre grunde end etnicitet til at ændre i beboersammensætningen udelukker ikke, at der godt kan være tale om diskrimination. Det er en uklar begrundelse, så vi håber også, at sagen ankes,« siger hun.

Tilfreds boligdirektør

Direktør Bent Frederiksen fra Boliggården er derimod meget tilfreds med boligrettens afgørelse.

»Den går vores vej. Vi får medhold på alle parametre, så den måde, vi har håndteret opsigelserne på, er efter bogen. Vi har ikke begået fodfejl, vi har formået at forklare vores sag i retten, så modpartens argument om diskrimination ikke er blevet tillagt vægt. Det er mange ting at være glade for,« siger han.

Afgørelsen betyder, at Boliggåden nu kan komme videre med de planlagte ombygninger.

»Det er vi også glade for,« siger direktøren.

Hvis dommen ankes, og den får opsættende virkning, kan Boliggården kun foretage ombygninger af fem af opgangene.

»En anke vil betyde, at vores byggesag bliver lidt mere bøvlet, fordi vi skal vente med at lave to af opgangene. Det koster lidt penge at skulle lave ombygningen i to omgange, men det må vi så gøre, for man har ret til at anke en afgørelse, man ikke er enig i,« siger Bent Frederiksen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Morten Bo Johansen

Er retssystemet ikke generelt lidt følgagtigt over for statsmagten? "Du har arabisk herkomst og derfor smider vi dig ud af din bolig, for at vores bebyggelse kan blive fjernet fra ghettolisten". Sidstnævnte begreb, "ghettolisten", har politikere opfundet, lang hen ad vejen for at tækkes en folkestemning mod muslimer. Logikken må vel være at hensynet til at komme af denne politisk populistiske liste har forrang frem for et almindelig (og forståeligt) diskriminationsbegreb: Det er ikke fordi du er araber at du smides ud, det er fordi vi ønsker en bestemt beboersammensætning, men dét at du ikke er velkommen i den beboersammensætning, fordi du er araber, har intet med diskrimination at gøre! Jura er et Per Degn-fag: Alt kan blive til alt, også det værste vrøvl: Flyt blot tilpas meget rundt på ordene, indtil det puslespil er lagt, som man hele tiden har ønsket at se.

Thomas Tanghus, Verner Nielsen, Stella Nielsen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Peter Mikkelsen, Alvin Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Lars Hansen, Carsten Munk, Anders Reinholdt, Ole Frank, Ete Forchhammer , David Zennaro, Hans Larsen, Bjarne Tingkær, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Viggo Okholm, Johanna Haas, Torben Skov, Krister Meyersahm, Carsten Nørgaard, Mogens Holme, Flemming Berger og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Absolut en sag der skal ankes, og en sag af principiel karakter.
Selvfølgelig er det diskrimination, og hvordan kan det på nogen måder fortolkes anderledes.

Thomas Tanghus, Verner Nielsen, Stella Nielsen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Morten Bo Johansen, Eva Schwanenflügel, Peter Mikkelsen, Alvin Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Ole Frank, David Zennaro, Hans Larsen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Carsten Nørgaard, Viggo Okholm, Torben Skov, Dennis Tomsen, Mogens Holme og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Set ud fra hensynet til samfundet generelt, er dommen, på grund af dens klarhed, en sejr.

Jeg håber naturligvis at den bliver anket, og gerne hele vejen til Højesteret, hvis det er muligt.

Ole Frank, Erik Fuglsang og Flemming Olsen anbefalede denne kommentar

En dybt beskæmmende dom, der hviler på dybt beskæmmende og åbenlyst forkerte præmisser sådan som den refereres i artiklen.
Men den bliver da heldigvis også anket.

Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Peter Mikkelsen, Dennis Tomsen, Alvin Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Ole Frank, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

En tilfreds boligdirektør!
Han er ansat, men bestemmer en del og tilsyneladende en lydig regeringsembedsmand. I øvrigt er det nok problematisk at stort set alle med lidt højere stillinger i det almene ikke bor alment
Men lad os få det prøvet gennem hele systemet og forhåbentlig holder vi gryden i kog i forhold den i mine øjne beskidte lov. Mennesker er mennesker og skal bo et sted uanset farve, indtægt eller uddannelse.

Verner Nielsen, Stella Nielsen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Peter Mikkelsen, Dennis Tomsen, Carsten Munk, Ole Frank, Ete Forchhammer og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Det er altid ønskværdigt med klarhed i rettens afgørelser. Det fik vi her,
Nu skal det blive interessant at se, om beboerne vil anke sagen til Østre Landsret!

I sig selv er det jo urimeligt, at lejere opsiges, fordi man ønsker at forandre boligerne til et andet formål. Den slags var jo i hvert fald længe ikke muligt efter lejeloven, der stort set kun havde et kriterium for opsigelse: ikke betalt husleje.

Thomas Tanghus, Verner Nielsen, Stella Nielsen, Viggo Okholm, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Peter Mikkelsen, Carsten Munk, Dennis Tomsen, Alvin Jensen, Kim Houmøller, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Bjørn Pedersen, Ole Frank, Erik Fuglsang og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Steffen Gliese, godt at få Lejeloven på banen her. Måske den er en lige så stor skurk som ghettoloven? Og de to love i forening gi’r noget betændt tredje?

Bjørn Pedersen

At noget er lovligt, er ikke ensbetydende med at det skal være det. Om retten fastsætter at der ikke er tale om ulovlig diskrimination er underordnet i forhold til hvad formålet med lovgivning bør være: At være en italesættelse af det samfund vi ønsker. At der bor "for mange" lavindkomstgrupper i et område, "for mange" med en særlig etnicitet, "for mange" af alle mulige "uønskede", er kun et problem i og med at man overhovedet tillader sig, komplet i modsætning til respekten for medborgeres anstændighed, og vor fælles retfærdighed og idé om et samfundssind, at gøre livet dårligere for dem der står i vejen for rige boliginvesteringsfirmaers tvangsgentrificering.

Stella Nielsen, Viggo Okholm, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Peter Mikkelsen, Carsten Munk, Ebbe Overbye, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar

Dem dom skal ankes hele vejen til den euperiske menneskeratihedsdomstol. Mange ved at når den ene part er staten er domstolene ikke upartiske mere.

Verner Nielsen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Morten Bo Johansen, Peter Mikkelsen og Dennis Tomsen anbefalede denne kommentar
Per Christensen

Absolut helt i orden at man i DK begynder at bryde ghettoer op og hvis det kræver en omfordeling af etniske grupper, så fred med det.

Jeg er tilfreds med at bo i et land hvor man har kvotaer der sikrer en fornuftig etnisk fordeling og bevisligt har skabt rammer for et mere harmonisk samfund trods stor etnisk diversitet.

Landet er Singapore, hvor vi iøvrigt også har en fornuftig tilgang til: hvem som lukkes ind i landet, smides ud hvis de ikke kan indordne sig, strafferammer der har stor præventiv effekt, signifikante konsekvenser for politikere/forretningsfolk hvis de ikke beter sig ordenligt/lovligt, etc.

Danmark er et fint land på mange måder, men der efterhånden så megen slaphed på alle niveauer at det truer vores samfundsmodel.

Hvad er det dog for en uhyrlig og surrealistisk påstand, at domstolene ikke længere er uafhængige?

Grl § 64
Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved dom, ej heller forflyttes mod deres ønske uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder.

Kim Folke Knudsen

@Boliggården

Logikken i ombygningen af Afdeling Nøjsomhed er åbenlys vi skal væk fra Ghettolisten.

Incitamentet er forandringen beboerudskiftningen så de socialt udsatte smides ud og erstattes af et " ønskværdigt ressourcestærkt middelklasse lag " ligger i hele Ghettoloven.

Enten retter de almene boligselskaber ind og følger lovens incitament, det har Boliggården så gjort. Den præmieres så måske med at komme af ghettolisten.

eller også så lurer alternativet nedrivning af sociale boliger og erstatte dem med ejerboliger, hvor de socialt udsatte helt sikker ikke bor.

Apropos absurde incitamenter i Ghettoloven. Hvis velstanden i Helsingør Kommune stiger borgernes middelindkomst stiger men det gør den ikke i blandt Boliggårdens Lejere. Førtidspension, kontanthjælp og dagpenge bliver ikke kursreguleret med +25% under en højkonjunktur.

ja så sker der det at så risikerer Boliggårdens afdeling Nøjsomhed at havne på Ghettolisten for anden gang. Så skal lejerne igen leve med uvisheden om opsigelse og tvangsforflytning.

Det viser drivkraften i hele denne lov nemlig et veltilrettelagt forsøg på at ødelægge den almene boligsektor og erstatte denne af kommercielle boligtilbud og ejerboliger, som ingen af lavindkomsterne eller de socialt udsatte kan betale.

Morten Bo Johansen, Bjørn Pedersen, Eva Schwanenflügel og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar