Heunicke tilbageholdt oplysninger om truslen fra virusmutationer i mink

Forhenværende fødevareminister Mogens Jensen fik hård kritik for at handle for sent på advarsler om truslen mod kommende vacciner fra virusmutationer i mink og for i ugevis at tilbageholde oplysningerne for Folketinget og offentligheden. Nu viser det sig, at sundhedsminister Magnus Heunicke sad på oplysningerne mindst lige så længe
Ifølge et svar fra Sundhedsministeriet til Information blev sundhedsminister Magnus Heunicke den 22. september orienteret om indholdet af et opsigtsvækkende notat fra Statens Serum Institut (SSI). Men i ugevis tilbageholdte Heunicke ligesom Mogens Jensen den viden for både Folketinget og offentligheden, mens smitten på landets minkfarme eksploderede.

Ifølge et svar fra Sundhedsministeriet til Information blev sundhedsminister Magnus Heunicke den 22. september orienteret om indholdet af et opsigtsvækkende notat fra Statens Serum Institut (SSI). Men i ugevis tilbageholdte Heunicke ligesom Mogens Jensen den viden for både Folketinget og offentligheden, mens smitten på landets minkfarme eksploderede.

Emil Helms/Ritzau Scanpix

Indland
24. november 2020

Sundhedsminister Magnus Heunicke bliver nu trukket ind i centrum af sagen om regeringens håndtering af coronasmitte blandt mink og dens orientering af Folketinget om problemstillingen.

Flere gange i september blev Sundhedsministeriet orienteret om, at mutationer i coronavirus i mink potentielt kunne påvirke en kommende vaccine. Det viser Informations gennemgang af regeringens redegørelser for forløbet samt fortroligtstemplede dokumenter fra sundhedsmyndighederne, som Information er kommet i besiddelse af.

Og oplysningerne nåede helt frem til Magnus Heunicke selv. Ifølge et svar fra Sundhedsministeriet til Information blev ministeren den 22. september orienteret om indholdet af et opsigtsvækkende notat fra Statens Serum Institut (SSI).

I notatet anførte SSI, at der var en »teoretisk mulighed for, at effekten af spike-baserede COVID-19-vacciner kan være påvirket«, og at mutationerne blandt mink kunne »udgøre en potentiel fare for folkesundheden«.

Dermed har Magnus Heunicke kendt til oplysningerne om den mulige trussel mod en fremtidig vaccine mindst lige så længe som den forhenværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der ifølge den nylige redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet også blev orienteret den 22. september.

Men i ugevis tilbageholdt Magnus Heunicke ligesom Mogens Jensen den viden for både Folketinget og offentligheden, mens smitten på landets minkfarme eksploderede.

At sundhedsministeren og hans ministerium sad på den vigtige viden så længe, harmonerer ikke godt med, at Danmark står midt i en epidemi med en yderst smitsom sygdom, mener Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi.

»Det er simpelthen ikke godt nok. Der er der brug for, at man er anderledes handlekraftig. Jo tidligere man havde handlet, jo mindre var problemet blevet. Det er der ingen tvivl om,« siger han.

Skandalen vokser dag for dag

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, mener, at de nye oplysninger vidner om »en skandale, der bliver ved med at vokse dag for dag«.

»Det er nye og meget alvorlige oplysninger, der kommer frem, og som også inkriminerer sundhedsministeren i forhold til hans og ministeriets viden,« siger hun.

Først den 12. oktober fik offentligheden kendskab til risikoen for, at mutationer fra mink kan svække effekten af en kommende vaccine. Det skete, da Mogens Jensen i et interview med TV MidtVest pludselig fortalte, at det var en del af baggrunden for, at regeringen den 1. oktober havde besluttet at aflive smittede minkbesætninger.

Ordførere fra regeringens støttepartier har oplyst til Information, at de først blev orienteret om risikoen på et møde den 9. oktober, mens Miljø- og Fødevareministeriets presseafdeling hævder, at problematikken blev »nævnt« på et ordførermøde den 7. oktober.

Men som Information tidligere har beskrevet, havde flere myndigheder på det tidspunkt haft viden om risikoen i et godt stykke tid. Og nu viser det sig altså, at også sundhedsministeren og hans departement har siddet på oplysningerne.

Sundhedsministeriet blev allerede den 7. september orienteret af Sundhedsstyrelsen om, at der i mink var sket mutationer i »den del af virus, som en lang række internationale vaccinekandidater er rettet imod«.

Det fremgår ikke af dokumenterne, hvornår sundhedsminister Magnus Heunicke første gang personligt blev orienteret om den potentielle trussel mod fremtidige vacciner. Information har bedt Sundheds- og Ældreministeriet svare på, hvornår ministeren blev orienteret om den mulige problemstilling.

Ministeren skriver i et mailsvar, at SSI »konkretiserede« sine bekymringer den 21. september, og at han blev »orienteret om dette den 22. september«.

Ministeren har fortsat ikke været i stand til at afklare, om han også endnu tidligere er blevet orienteret om den potentielle trussel mod vacciner, og hvornår det i så fald har været, eller om han først fik besked, da SSI »konkretiserede« deres bekymringer.

Adskillige advarsler

For Sophie Løhde er de nye oplysninger endnu et eksempel på, at regeringens redegørelse om forløbet er »fuld af huller«. Hun kræver en »uvildig og hurtigtarbejdende lovbrudskommission, der kan komme til bunds i hele den demokratiske skandale, vi er vidner til«.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten har kritiseret forhenværende fødevareminister Mogens Jensen hårdt for på lignende vis at sidde på oplysninger om risikoen ved mutationerne. Enhedslisten angav ligefrem Mogens Jensens langsommelighed som hovedårsagen til, at partiet ikke længere ville bakke op om den nu forhenværende minister.

Partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, finder det »dybt kritisabelt«, at sundhedsministeren ligesom Mogens Jensen har holdt på den »alvorlige viden«. Han har kaldt ministeren i samråd for at få svar på, hvorfor ministeren ikke har videregivet oplysningerne til Folketinget.

»Den viden burde øjeblikkeligt være gået videre til både Folketinget og COVID-19-følgegruppen. Det er væsentlig viden, som har betydning for, hvordan corona bør håndteres. Så det er bestemt uacceptabelt og kritisabelt, at sundhedsministeren ikke har handlet på det,« siger han.

Den første orientering af Sundhedsministeriet, som Information har kunnet finde, er den føromtalte fra den 7. september.

Otte dage senere, den 15. september, modtog Sundhedsministeriet så et notat, som Fødevarestyrelsen havde udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, SSI og Styrelsen for Patientsikkerhed, fremgår det af redegørelsen. Her står der, at den konkrete mutation var »konservativ«, og at der endnu ikke var foretaget tilstrækkelige undersøgelser til at kunne konkludere, om ændringerne i virussen var så »væsentlige, at det kan forventes, at en vaccineeffekt bliver svækket«.

Men SSI anførte samtidig, at »der fortsat sker betydende genetiske ændringer i minkvarianten, som vækker bekymring for fremtidig human immunitet«.

Senest på dette tidspunkt modtog Sundhedsministeriet altså oplysninger, der viste, at SSI var bekymret, og at mutationerne kunne indebære en potentiel trussel mod vaccinerne.

»Generel bekymring«

Seks dage senere, den 21. september, modtog Sundhedsministeriet så ifølge redegørelsen det notat fra SSI, som gik videre til Magnus Heunicke. Det havde titlen »Virusmutationer blandt mink samt risikovurdering i forbindelse hermed«. I notatet – dateret den 18. september – fremgik det, at der hidtil var fundet to nye minkvarianter af virus, samt at de var fundet i både mink og mennesker.

»De to observerede varianter vækker særligt opmærksomhed,« lød det, fordi de »findes i et område af virusgenomet, der koder for det protein (spike), som virus bruger til at inficere kroppens celler med«-

»Der er derfor en teoretisk mulighed for, at effekten af spike-baserede COVID-19-vacciner kan være påvirket, når der sker ændringer i denne del af arvematerialet. Endvidere er der en risiko for, at personer – der allerede har været smittet – kan blive smittet igen, fordi deres antistoffer ikke beskytter imod de nye varianter,« fremgik det af notatet.

Og »selv om man for nuværende ikke med sikkerhed kan sige, hvilken betydning de observerede mutationer har for folkesundheden, giver de anledning til en generel bekymring«, understregede SSI og fremhævede, at der var millioner af mink i Danmark, og at »det har været udfordrende at holde smitten ude«.

»Dette betyder, at risikoen for, at der opstår nye mutationer, er meget stor, også idet virus vil prøve at tilpasse sig minks luftveje,« skrev SSI i notatet og understregede, at udviklingen af virus i mink derfor kan »udgøre en potentiel fare for folkesundheden.«

En potentiel fare for folkesundheden, som offentligheden eller Folketinget altså stadig ikke havde fået noget at vide om.

Fagfolk advarede

Dagen efter, den 22. september, modtog ministeriet et referat fra et møde mellem SSI, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Her fremgik det, at der var »enighed om, at situationen er meget bekymrende, og der skal arbejdes på en håndtering hurtigst muligt«. Bekymringen skyldtes blandt andet »mutationer af virus, som pga. mulig vaccineresistens kan være et stort folkesundhedsmæssigt problem«. Tilsyneladende luftede SSI ved samme lejlighed en tanke om, at man skulle begynde at slå minkbesætninger ned.

»SSI understreger at det at slå minkbesætninger ned ikke kun handler om smitte mellem minkfarme, men også er af stor betydning for muligheden for, at virus kan mutere og blive resistent over for vacciner og dermed blive et stort folkesundhedsmæssigt problem«, fremgår det af referatet, som ministeriet modtog.

Og samme dag blev sundhedsminister Magnus Heunicke altså ifølge sin egen forklaring første gang orienteret om bekymringen for minkmutationers mulige resistens over for vacciner. Man må konstatere, at fagfolkene i SSI og Sundhedsstyrelsen fra starten »har orienteret om, at det her kunne blive farligt«, mener professor Hans Jørn Kolmos.

»Og så er spørgsmålet, hvad der er sket med de informationer, når de er nået til ministeren og ministeriet.«

Den 24. september fik ministeriet desuden et notat fra Sundhedsstyrelsen, hvor det igen blev fremhævet, at »de særlige minkmutationer« kunne »indebære en risiko for, at de vacciner, der er under udvikling, ikke giver en optimal beskyttelse mod smitte med disse varianter,« og at der var behov for hurtig handling.

Sundhedsstyrelsen skrev, at »nye virusmutationer kan udgøre en væsentlig fare for folkesundheden, og sundhedsmyndigheder finder samstemmende, at der er et stort behov for hurtig og effektiv intervention.«

Yderligere tiltag

Samtidig blev det understreget, at hverken SSI, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen vurderede, at de iværksatte tiltag »vil være tilstrækkeligt til at forebygge spredning af smitte fra de smittede minkfarme til andre farme i området med risiko for yderligere spredning til samfundet«. Det var derfor »nødvendigt med yderligere tiltag på den veterinære side« – altså at gøre noget ved dyrene.

På baggrund af notatet ændrede Sundhedsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet strategi, fremgår det af en redegørelse fra Sundhedsministeriet. Beslutningen blev dog først truffet ved et møde fire dage senere, den 28. september, står der i redegørelsen. Og der gik endnu tre dage, før fødevareminister Mogens Jensen på et pressemøde annoncerede, at smittede minkbesætninger igen skulle slås ned.

På dette tidspunkt havde offentligheden og Folketinget stadig ikke hørt om risikoen ved mutationerne, som myndighederne indadtil vurderede kunne »udgøre en væsentlig fare for folkesundheden« – og vidste derfor heller ikke, at det var en del af baggrunden for regeringens tiltag.

Det blev ikke nævnt ved pressemødet. Og det fremgik heller ikke med et ord i den skriftlige orientering, som Folketingets sundhedsordførere fik samme dag. Der skulle gå adskillige dage, før ordførere for Folketingets partier fik noget at vide. Og der skulle gå næsten to uger, før offentligheden blev orienteret.

Minister: Ville inddrage mest muligt

Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til et interview, men skriver til Information, at indsatsen for at slå smittede mink ned i en zone på 7,8 km var »forankret i det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Og derfor har Miljø- og Fødevareministeriet haft til opgave at orientere partierne om beslutningen og baggrunden herfor.«

Sundhedsministeren skriver videre, at han sammen med sundhedsmyndighederne har sørget for løbende at orientere Folketingets sundhedsordførere. Blandt andet ved 11. og 15. september at oplyse dem om, at der var fundet muteret virus fra mink i Nordjylland, og at sundhedsmyndighederne derfor ville genoverveje de daværende tiltag, og om der skulle gøres mere for at bekæmpe smittespredningen.

»Regeringen har løbende været i kontakt med ordførerne fra Folketingets partier om mutationer i mink, i takt med at vores styrelser har fået viden om denne problemstilling. Min interesse har hele vejen igennem været, at regeringen gennem de relevante ressortområder inddrager og informerer partierne mest muligt,« skriver Magnus Heunicke.

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er usselt.

Enhedslisten har været ret konsekvent i sin kritik, men Sophie Løhde må lige bestemme sig, om hun mener, at regeringen har været for hurtig eller for langsom til at slå mink ned :-)

Alvin Jensen, Niels Møller Jensen, Mette Johansson, Thomas Tanghus, John Andersen, Lene Henriksen, peter juhl petersen, lars søgaard-jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Anne-Marie Krogsbøll, Per Kortegaard, Arne Lund, Knud Anker Iversen, Jane Jensen, Hannibal Knudsen, Peter Høivang, Lars Hansen, Ole Frank, susanne christensen, Marianne Stockmarr, Henning Kjær, Lars Løfgren, Martin Lau, Per Jakobsen, Erik Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Per Langholz, Niels Jacobs, Søren Henrik Jepsen og Jane Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Henrik Jepsen

Jeg er glad for, at min avis fokuserer på, hvorfor myndighederne ikke reagerede tidligere og mere resolut på risikoen for folkesundheden fra minkindustrien. Det er meget vigtigere end sjusk med lovgrundlaget (det kan vi vende tilbage til senere, når Corona-krisen er overstået).

Alvin Jensen, Lene Henriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Palle Yndal-Olsen, Mogens Holme, Anne-Marie Krogsbøll, Kristian Spangsbo, Arne Lund, Jonna Jensen og Jens Christensen anbefalede denne kommentar

Godt altså, at vi blev af med smittefabrikkerne og bedre sent end ikke.

M.Jensen og Magnus H. har begge givetvis fornemmet sprængstoffer i deres viden fra SSI, som tiden da viste efterfølgende med både angreb fra venstre og højre dele af salen.

M.Jensen prøvede om erhvervet kunne overleve i beskyttelse, men smitten var for hurtig løbende. Derpå måtte han af med hovedet hjulpet på vej af Enhedslisten. De blå lugter derfor blod nu.

peter juhl petersen, Marianne Stockmarr, Steffen Gliese og Lasse Nielsen anbefalede denne kommentar

Mogens Jensen vidste det og har betalt. Sundhedsminister Magnus Heunicke vidste det, men har ikke betalt.

Statsminister Mette Frederiksen har de bare holdt hen i uvidenhed. Hun er helt uskyldig!

Alvin Jensen, Arne Albatros Olsen, Jens Bryndum og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

Det er ikke en joke men en pressemeddelelse fra :
Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Politisk er vi også i denne sag nødt til at kunne have en diskussion på de rigtige præmisser. Der er rigtig mange ting i det her forløb, der er gået galt, og som regeringen og myndighederne fuldt fortjent bliver kritiseret for. Det beklager og undskylder regeringen dybt – ikke mindst over for minkavlerne, som står i en meget vanskelig situation. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at regeringen på pressemøderne den 4. og 5. november 2020 har givet en ulovlig ordre.”
Link hvis det ikke virker kør musen henover:

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/justitsminister-nick-...

I stedet for al denne snak om undersøgelse af regeringen ville det vel være mere relevant at få kortlagt, hvordan coronavirus har bredt sig i perioden mellem dyr og mennesker, og om den tøvende sagsbehandling har betydet risici, som kunne have været undgået.

Eva Schwanenflügel, christen thomsen, Alvin Jensen, susanne christensen, Carsten Munk, peter juhl petersen, lars søgaard-jensen, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Mogens Holme, Benta Victoria Gunnlögsson og Lasse Nielsen anbefalede denne kommentar

Jamen, det har ministeriet jo ret i, Leif Tullberg. Hvad så med Støjbergs pressemeddelelse hører jeg straks de forargede råbe?
Jo, men Støjberg havde hjemmel til at træffe sin afgørelse, hvis hun havde overholdt retsgarantierne om individuel sagsbehandling.

Det hele handler om bagklogskab samt taktik, for hvis Heunicke har givet alle ordførerne besked om problematikkerne løbende, så er det vel alle forbandede pligt at forsøge at handle og ikke som Venstre vente for at se om regeringen kan væltes!

Eva Schwanenflügel, Ole Karmark, Alvin Jensen, Carsten Munk, Martin Lau, peter juhl petersen, Palle Yndal-Olsen, Anne-Marie Krogsbøll, Arne Lund, Benta Victoria Gunnlögsson og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Viggo Okholm, det er kampen om udøvertaburetterne, det handler om. Vore folkevalgte lovgiveres intrigante kampe om at beklæde en magt, de konstitutivt set burde være strengt afskåret fra at kunne indblande sig i.

Flemming Berger, Egon Stich, Bjarne Bisgaard Jensen, Jesper Frimann Ljungberg og Birthe Drews anbefalede denne kommentar

Forløbet viser blot, at vi har en meget erhvervsvenlig regering, der længst mulig ville skåne dyreplagerne på minkfarmerne. Man kan jamre over, at regeringen ikke greb ind for længst - og det er fint, at EL igen og igen holde fast i den angrebsvinkel. Tilbage står, at det kun er godt, at vi omsider slap af med minkene.
Næste skridt må være, at få sat en stopper for svineavlen.

Eva Schwanenflügel, christen thomsen, Alvin Jensen, Erik Nielsen, Carsten Munk, Dennis Jørgensen, Erik Winberg, Egon Stich, lars søgaard-jensen, Steffen Gliese, Palle Yndal-Olsen, Mogens Holme og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Michael Hullevad

Man har kun indhentet oplysninger og viden fra en snæver kreds af danske "institutter" men ikke spurgt andre danske eller udenlandske eksperter. Tilliden til håndteringen af regeringens pandemi tiltag må siges ikke at eksistere mere. Man har ikke løbende leveret oplysninger til folketingets øvrige partier så man kunne få belyst problematikken. Tilbageholdelse af fakta er "fake news".

Der er så mange ting i spil her. Gert Romme har ret i, at vores tillid til samfundssystemet. Men tingene hænger jo sammen. Hanne Utofts pointe med at de folkevalgte politikere både er lovgivere og udøvere på samme tid er væsentlig. Det handler om grundlaget for vores moderne demokrati og er i den grad væsentlig for vores tillid til samfundet. En adskillelse af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. I denne sag agerer ministrene både lovgivere og udøvere.

Lige nu handler det om minksagen. Men det har været andre sager tidligere og uanset hvilket side af Folketinget, der har siddet med regeringsmagten. Minksagen og coronakrisen skal løses her og nu, men vi bliver samtidig nødt til at løfte perspektiverne og holde fast i samfundets grundprincipper for at sikre mod fremtidige sager og fastholde borgernes tillid til samfundet.

Søren Jensen, Flemming Berger og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Rettelse: “Gert Romme har ret i, at det handler om vores tillid til samfundssystemet.”

Anne-Marie Krogsbøll

For mig at se begynder det efterhånden at se ud til, at myndighederne har det med at formulere sig så tilpas uklart, at de altid på et senere tidspunkt kan hævde, at de mente noget andet - og derved bringe politikere i knibe. Og det samme gælder politikere.

Der er lidt "javel Hr. Minister" over det. Til de yngre årgange:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYcxOaPYdd5f4CI-IT2yWU2SQE13267Iv
https://www.dr.dk/presse/javel-hr-minister-engelsk-komedieklassiker

Nej, en regering, der ikke består af nogle, folket har valgt, vil mangle legitimitet - det er sådan et system, som de har i USA, for ikke engang i Frankrig består en regering som regel af ikke-parlamentarikere, selvom den udnævnes af præsidenten og for tiden har en tidligere borgmester i spidsen.
Her i landet har det tidligere givet anledning til kritik og politikerlede, når små partier har valgt at give deres ministre orlov og indkalde suppleanterne i stedet.

Anne-Marie Krogsbøll

Hvem siger du "Nej" til, Steffen Gliese?

Michael Hullevad, problemet består i, at vi står i en situation, som alle i virkelgheden burde bruge meget tid på at holde sig orienteret om, tænke på og om - og reagere fornuftigt på.
Statsministeren har hele tiden gjort, hvad hun kunne, sekunderet af sundhedsministeren, for at det også for dem, der ikke kan bruge ligeså meget tid som os andre på at følge med, er muligt at overholde de begrænsninger, smittesituationen hensætter os i. - Desværre tror jeg, at regeringen har været for optimistisk, da den troede, at folk ville kunne administrere lidt mere komplicerede regler, kollektive beskeder til 5,8 mio mennesker kan ikke undgå at give forvirring, især fordi folk ikke kan lade være med at begynde at sætte sig selv i parentes og mene, at de da sagtens selv kan administrere at klippe et hjørne. Det kan de så tydeligvis ikke.
En anden hindring er den indgroede danske erfaring med, at vi som et lille land uden konsekvens kan gøre, hvad vi vil, fordi det ingen effekt i det store verdensbillede har. Som et lille rigt land er det ikke tilfældet, vore handlinger og gerninger som land er af betydelig større rækkevidde end selv meget store og folkerige lande, der kun i mindre omfang bidrager til løsning af verdens kriser, fordi de mangler struktur, økonomi og kompetence til det: der er en grund til, at der blandt de kommende vacciner er to danske, men ikke en eneste fra Nigeria!
For tiden bør vi takke minkavlerne, fordi de lød, hvor statsministeren bød, også uden formel kompetence. Måske er de bare vant til, på højrefløjen, at gøre, hvad der bliver sagt - og lige i denne situation er det ganske nyttigt. Det må samfundet belønne dem for, men ikke med 27 mia, der er andre og mere rimelige initiativer, der må tages, så bedrifterne kan omlægges som de første til den bæredygtighed, der presser sig mere og mere på.

Carsten Munk, Anne-Marie Krogsbøll og peter juhl petersen anbefalede denne kommentar

Michael Hellevad, tal for dig selv. Jeg har stadig tillid til regeringens pandemitiltag. Hvorfor ? Se hvordan det går i landene omkring os.
Når det er sagt så skal minksagen selvfølgelig undersøges til bunds, men husk at Venstres formand støttede minktiltagene indtil han blev løbet over ende af gyllejuntaen.
Det førte til en demonstration med paroler, plakater og taler, som ikke pynter i landskabet.

Peter Krogh, Erik Nielsen, Carsten Munk, Steffen Gliese, P.G. Olsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Jeg kan ikke mere sige, at jeg har tillid til regeringens corona-håndtering. Nedlukningen gjorde de godt, men de har ikke haft styr på genåbningen, har været for længe om at reagere på mink-krisen, og er lige nu alt for længe om at se skriften på væggen, som siger, at vi skal gribe til hårdere restriktioner/nedlukning lige nu, med det samme, hvis det ikke skal ende galt midt i julen. Men når det er sagt, så er jeg overbevist om, at alternativet er værre: Blå bloks coronapolitik er mere erhvervspolitik end sundhedspolitik, og jeg ville være rædselsslagen ved udsigten til, at blå blok skulle til at styre corona-indsatsen.

Erik Winberg, Erik Nielsen og Lars Hansen anbefalede denne kommentar

hvis alle ordførere er blevet orienteret om SSIs bekymring i september, har de jo alle kunnet agere proaktivt i stedet for at vente på at regeringen skulle snuble. Selv om folketinget generelt ikke synes de har været med på råd (indflydelse), men blot er blevet orienteret om de aktuelle vurderinger undervejs siden marts, har de jo selv kunne tage affære på baggrund af de informationer og orienteringer de har deltaget i.
OG så mangler vi lige at høre om, hvad de ville forslå som ansvarligt i stedet for denne passive baghåndsposition, som er ligeså ansvarspådragende som den proaktive.

Carsten Munk, Lene Henriksen, Henning Kjær, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Dem, Anne-Marie Krogsbøll, der mener, at magtens tredeling indebærer, at man ikke kan udpege en regering iblandt folketingsmedlemmerne. Men man kan jo ikke andet, hvis det ikke skal være en helt indirekte proces.

Forløbet vidner vel lidt om, at der har været mange interesser, at veje af mht. at slå minkbestanden ned. Hvem der har været orienteret om hvad og på hvilket tidspunkt bliver selvfølgelig væsentligt. Alligevel må man undres lidt over, at regeringen kommer i den situation, at der gives instruks om, at alle mink skal slås ned givet, at der afrapportering vedr. risiciene ved minkproduktion allerede i september, uden at have lovhjemmel til det.

Men i alle tilfælde er det to vidt forskellige ting, at kritisere for, at regeringen ikke har handlet hurtigt nok, og så på den anden side, at have handlet uden det fornødne lovgrundlag

Men at minkproduktionen udfases synes helt nødvendigt. Det havde givet også givet ballade, at beslutte, at udfase minkproduktionen i den udstrækning man i højere grad havde orienteret folketingets partier, men som det kom til, at forløbe efterlader en ladeport for kritik og MJ måtte gå som konsekvens af forløbet.

Jeg ved ikke om forløbet giver anledning til mistillid til myndighedernes håndtering af Corona epidemien, men et rødt kryds har det da givet i regeringens karakterbog.

@Anne-Marie Krogsbøll

Mink-sagen har unægtelig givet en del støj på linjen, men sammenlignet med resten af Europa virker det lidt, som om danskerne ikke helt forstå, hvor godt de i grunden har det. De eneste lande, der her i efteråret har undgået en ny stor smittebølge, er Norge, Finland, Island, Danmark og Irland, og af de lande er Irland i gang med en omfattende nedlukning, hvilket man har undgået i Danmark.

Peter Krogh, Steffen Gliese, Carsten Munk og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Ja, det er jeg enig i, Lars Hansen. Men lige nu mener jeg, at man er for meget på bagkant ift. smitteudviklingen. Jeg frygter, at det ender galt. Jeg sætter lidt min lid til, at man nu vil udvide karantænekravene til nære kontakter og definitionen af disse. Men jeg frygter, at det er for sent.

Jeg har i øvrigt lige set pressekonferencen fra Sverige ang. Sverigesn håndtering af ældre på plejehjem under corona-krisen. Det var helt forfærdeligt at høre, hvordan man har sjoflet plejehjemsbeboerne, som over en kam mange steder simpelthen er blevet nægtet indlæggelse. Og det allerværste er, at i følge udredningen har det ikke ændret sig siden foråret.
https://www.svtplay.se/video/29215266/nyheter-direkt/presstraff-om-coron...

Arne Albatros Olsen

Selvfølgelig vil blå blok "pelse" hele regeringen, og ja, de har begået et grundlovbrud, men omskriver det som "en fejl". Lidt ligesom når en patient dør som følge at en fejloperation, som efterfølgende på hospitalet bliver klassifikeret som en "utilsigtet hændelse".

Men hykleriet i kølvandet på dette grundlovsbrud, alle de tvivlsomme sproglige omskrivninger og søforklaringer er mildest talt kvalmende.

Anne-Marie Krogsbøll

For at uddybe mit synspunkt her:
"Ja, det er jeg enig i, Lars Hansen. Men lige nu mener jeg, at man er for meget på bagkant ift. smitteudviklingen. Jeg frygter, at det ender galt. "

Jeg har netop hørt Astrid Iversen, som er en af de eksperter, jeg mener har ramt mest plet, på TV2News pille det danske skønmaleri "Vi har kontrol over epidemien" fra hinanden. Hun gør opmærksom på, at de tal, vi fra officiel side beroligende hører, eks. at kontakttallet nu er 1, er et gennemsnit for hele landet, og at det dækker over, at positivprocenten i København faktisk er 10-15 % i øjeblikket.

Det er jo helt vildt foruroligende - så hvorfor bliver der ikke gjort mere? Det betyder jo så også, at det er forbundet med livsfare for sårbare grupper atmøde op i et testcenter.

I mine øjne er det forsømmelighed. Er de ude på at tage livet af os, eller har de bare så travlt med mink-sagen, at de glemmer at passe på borgernes sikkerhed?

Og så remser hun op, hvor utroligt effektivt det har været ift. smitten i Nordjylland, at man har aflivet minkene, og har indført restriktioner. Og hun konkluderer, at hvis vi VIL, kan vi slå smitten ned i løbet af et par uger VED AT TAGE OS SAMMEN.

Så hvorfor gør vi det ikke? Hvem er det, der har interesser i at trække epidemien i langdrag, og pine befolkningen med den i årevis? HVEM ER DET? Jeg vil vide det?

Der er nogen et sted i "systemet", som aktivt vælger ikke at sætte effektivt ind. Der er nogen, der vælger for os, at vi skal døje med denne epidemi i årevis - af hensyn til erhvervslivet - for vi KUNNE slå den ned, hvis vi ville. Der er nogen, som væger at ofre mange menneskeliv (i dag er der 8 døde).

Så hvem er det? Jeg gætter på flokimmunitetstilhængerne i SST, som f. eks. stadig fedter med reglerne omkring nære kontakter og karantæne - de vil hellere gøre lidt for lidt end lidt for meget. Eller er det virkeligt sundhedsministeren/regeringen, som lige nu lader smitten løbe løbsk i København?

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-24-virolog-vi-skal-vaere-bekymred...

Alle har så travlt med det grundlovsbrud, men det er altså ikke tilfældet, iflg. autoritativ udlægning i justitsministeriet. Der skal ikke hjemmel til at udtrykke en politisk opgave på et pressemøde, siger man.
Det udstiller hele den måde, lovgivning opfattes på i dag - efter mange års misforståelser af lovens status. Misforståelsen opstår i fejlfortolkingen mellem tilladt og påbudt.

"Dem, Anne-Marie Krogsbøll, der mener, at magtens tredeling indebærer, at man ikke kan udpege en regering iblandt folketingsmedlemmerne. Men man kan jo ikke andet, hvis det ikke skal være en helt indirekte proces."

Der kan være en direkte proces, hvor en regering vælges via valg. Det er da såre simpelt og demokratiforstærkende.

Jeg har skrevet det før her på siden; en regering kan vælges hvert fjerde år - og det samme kan en lovgivende forsamling. Dermed går danskerne til landsdækkende valg hvert andet år.

Og så får vi en forfatningsdomstol. Og gerne forfatningsdomstole. Samt en hel del flere folkeafstemninger, gerne vejledende - som alternativ til alle mulige flimmersmarte bureauers konstante poll's om dit og dat.

Selv indenfor en borgerlig-liberal samfundsorden vil ovenstående kunne lade sig gøre. Man behøver ikke engang at være Putin-tilhænger, Trump-apologet eller kommunist. Man kan bare være en helt almindelig borger med en fordring om, samt en agt om deltagelse i, et reelt folkedemokrati med energi, bevægelse og folkelig samledelse. Naturligvis er erhvervslivet og den nuværende, politiske elite fulde af gode argumenter imod dén slags utøj. Men alligevel.

Jeg glemte forresten (beklager, alle nationalkonservative):
Monarken må ud af Grundloven. Naturligvis. Men vi er stadig et borgerligt land med ret til egne (fra tomme til fyldte) bankkonti, uanet privat besiddelse samt illusionen om frihed. Bare rolig.

Da vi for nogen tid siden opsagde vores abonnement på Politiken, var det med baggrund i, at at avisens coronadækning føjede sig smukt ind i den model, der dyrkes i det borgerlige Danmark, og som i den korte version går på for enhever pris at finde hår i suppen i regeringens coronapolitik. OK, vi burde have indset, at der var tale om en borgerlig avis, hvad vi jo faktisk også godt vidste. Informations skingre Magnus Heunicke indlæg i dag er helt i tråd med ovennævnte model, hvilket så for os bekræfter, at vi har skiftet fra den ene borgerlige avis til den anden, og det er ikke så godt, for vi bryder os egentlig ikke om borgerlige aviser. Den slags perfiditeter, som Information dyrker her kan man roligt overlade til Sophie Løhde.

Hvis vore skiftende regeringer arbejdede med en større grad af åbenhed og inddrog både opposition og offentlighed tidligere og mere i sine overvejelser, ville det gavne både demokratiet og tilliden til politikerne. De ville nok få værre "lortesager" på halsen. Selvfølgelig måtte de indirekte komme til at afgive noget magt, blandt andet magt til at styre informationerne, men ville det være så slemt. Er det ikke for vores allesammens skyld at vi har folkevalgte og er en åben diskussion før en beslutning ikke i folkets bedre interesse?

christen thomsen

Tre journalister på endnu en artikel om regeringen og dens håndtering af minktruslen. (Hvad laver de andre to?) Eller, hvor længe kan Information piske liv i denneher historie? Først tager man en tur med juraen, dvs. var regeringen for hurtigt ude, inden de havde juraen i orden? Den skulle have ventet. Der tales, lettere hysterisk, i kommentarartiklerne om grundlovs- og demokratibrud. Så tager Information en tur med modsat fortegn: regeringen var for sent ude. Regeringen handler. Regeringen handler ikke. Begge dele er galt. - Mange vil gerne have en venstreregering tilbage. Dengang gik ministre ikke af, når der blev lavet 'små svindelnumre' af stats- eller finansministeren.

Christen Thomsen, regeringen skal naturligvis handle - men den skal også sikre at legalitetsprincippet iagttages og at almenvellets stærke interesse i en transparent og ikke-politiseret udøvelse af magten.

Hér har vi en politisk-parlamentarisk situation, hvor vore folketingspolitikere har en stærk (og i betydelig grad privat-personlig og partistrategisk) interesse i at bevare, eller erobre, regeringsmagten - og denne interesse blander sig uhensigtsmæssigt i en håndtering af Corona, som burde være fortrinsvist fagligt funderet og bredt samfundsmæssigt orienteret. Personligt er det min opfattelse at socialdemokraternes rent sundhedsfaglige håndtering af Corona-krisen på mange måder har været det eneste mulige, givet den tilgængelige viden - og vi bør som borgere tage situationen alvorligt og agere iht. de anbefalede/krævede forholdsregler ... men det ville da være synd og skam om ikke vi kan diskutere hvad vi kan iagttage og lære på forskellig vis af den gældende situation. Jeg er i øvrigt enig i at Information og andre dagblade i Danmark fokuserer alt for meget på det parlamentariske spil, og de strukturelle årsager til dette bør vi også lære noget om/af, mens regeringen handler (hvilket den efter min opfattelse har bedst betingelser for, hvis den er reelt uafhængig af lovgiverne (det samme gælder naturligvis dømmende magt, som bl.a. intimideres af skiftende regeringer og folketingets særlove, foruden dets udvalg med dømmende kompetencer (specielt Indfødsretsudvalget, hvis formandsskab aktuelt består af Krarup (DF) og Jørgensen (V))).