Myndighederne frygter, at Nordjylland bliver et nyt Wuhan: Alle mink skal aflives

Regeringen sætter nu hårdt ind, efter at laboratoriefund har bekræftet bekymringen for, at mutationer i coronavirus i danske mink kan svække virkningen af en kommende vaccine. Indgrebet burde være kommet langt tidligere, siger ekspert
Til et hastigt indkaldt pressemøde forklarede myndighederne, at en ny pandemi kan begynde forfra i Danmark på grund af virusmutationer i mink.

Til et hastigt indkaldt pressemøde forklarede myndighederne, at en ny pandemi kan begynde forfra i Danmark på grund af virusmutationer i mink.

Ólafur Steinar Gestsson

Indland
5. november 2020

Det, der ikke måtte ske, er sket. Coronavirus er muteret i mink på en måde, der ser ud til at kunne hæmme virkningen af en kommende vaccine. Og virusvarianten spreder sig blandt mennesker.

Det meddelte regeringen og Statens Serum Institut (SSI) på et pressemøde onsdag eftermiddag.

»Med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

Udviklingen er »særdeles bekymrende«, sagde faglig direktør i SSI Kåre Mølbak.

»Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, som starter forfra med udgangspunkt i Danmark.«

For at forhindre mutationerne i at fortsætte samt forhindre yderligere smittespredning mellem mink og mennesker har regeringen besluttet at udrydde alle de 15 til 17 millioner mink, der findes på landets cirka 1.100 minkfarme. Det indebærer, at det i de kommende år ikke vil være muligt at drive minkavl i Danmark, lød det på pressemødet.

Derudover vil regeringen indføre særlige restriktioner i en række nordjyske kommuner, der har været særligt hårdt ramt af coronasmitte på minkfarme. Hvilke restriktioner, der bliver tale om, vil regeringen dog først meddele torsdag.

Kåre Mølbak fra SSI oplyste, at omkring halvdelen af de smittede i Region Nordjylland er smittet med en minkvariant af coronavirus. Ud af dem er ni procent smittet med den særlige mutation, som myndighederne betegner som cluster 5, som ifølge SSI svækker effekten af antistoffer og dermed også en mulig vaccine. Det svarer altså til, at fire til fem procent af alle smittede i Nordjylland er smittet med den særligt bekymrende minkmutation.

’Cluster 5’

Sundhedsmyndighederne har længe været opmærksomme på, at coronavirus er muteret i mink på en måde, som muligvis kunne svække virkningen af en kommende vaccine. Det har Information afdækket løbende. Siden begyndelsen af september har SSI skrevet i risikovurderinger til Fødevarestyrelsen, at virussen i mink havde muteret omkring det såkaldte spikeprotein, som er lige netop det protein, mange vaccinekandidater er rettet imod. Hvis det protein forandrer sig, kan en vaccine få svært ved at beskytte mod virussen.

Først var myndighedernes bekymring teoretisk, men nu er bekymringerne blevet bestyrket i laboratoriet.

SSI har undersøgt den såkaldte cluster 5, som altså er fundet blandt mennesker i Nordjylland. Resultaterne viser, at antistoffer mod coronavirus har en svagere effekt på denne mutation, forklarede Kåre Mølbak på pressemødet. Det er grunden til, at mutationen kan svække virkningen af vacciner, som hele verden lige nu forsøger at udvikle.

Danmark har i dag orienteret Verdenssundhedsorganisationen WHO, det europæiske smitteagentur ECDC samt EU-Kommissionen om den nye variant af coronavirus, der er udviklet i danske mink.

»Vi har et ansvar for resten af verden, og derfor skal vi tage situationen ekstremt alvorligt,« sagde Mette Frederiksen.

Ikke overraskende

Med bekræftelsen af myndighedernes bekymringer er problemet blevet løftet op »i en helt anden skala«, vurderer Hans Jørn Kolmos, der er professor ved Syddansk Universitet og ekspert i smitte mellem dyr og mennesker.

»Det er ikke kun et lokalt dansk problem. Det her er et internationalt problem. Vi risikerer så at sige at blive rugekasse for den næste variant af pandemien,« siger han.

Hans Jørn Kolmos understreger, at der ikke er noget overraskende i, hvad der er sket. Derfor mener han også, at myndighederne burde have taget skrappere midler i brug på et langt tidligere tidspunkt.

»Man har reageret sådan lidt gradvist og valgt at sige, at der skulle beviser på bordet, før man for alvor ville gribe ind. Men for virologer og sundhedseksperter har det her jo sådan set været tydeligt i lang tid. Det, der er sket, er i virkeligheden skærende logisk,« siger Hans Jørn Kolmos.

Selv om SSI i notater sendt til Fødevarestyrelsen advarede om mutationerne allerede i begyndelsen af september, blev fødevareminister Mogens Jensen (S) efter eget udsagn først orienteret den 23. september. Den 1. oktober reagerede han ved at annoncere, at smittede mink samt ikkesmittede mink i en radius af 7,8 kilometer fra smittede farme skulle aflives. Og nu, mere end en måned senere, har regeringen altså besluttet at aflive alle mink i hele landet.

»Vi har ikke kunnet inddæmme og begrænse smitten til farmene,« sagde Kåre Mølbak. »Det har ikke vist sig muligt.«

Da SSI første gang gjorde opmærksom på bekymringen for mutationerne, var kun få minkfarme smittet med coronavirus. Men i mellemtiden er smitten eksploderet, og onsdag var 207 minkfarme konstateret smittet, hvoraf besætningerne på 67 af dem er aflivet.

SSI: Ikke for sent

Ved pressemødet onsdag afviste statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen har sovet i timen. Ifølge statsministeren blev regeringen først mandag orienteret om de nye oplysninger fra SSI. Adspurgt om ikke regeringen burde have indført de nye tiltag, allerede da SSI advarede om risikoen i september, svarede Magnus Heunicke:

»Den nyeste risikovurdering fra Seruminstituttet er en klar stramning, og den er baseret ikke kun på scenarier og vurderinger, men helt konkrete laboratoriefund. Det er det, som gør, at Seruminstituttet har strammet sin vurdering, og det er det, som regeringen så handler på.«

»Men det er ikke korrekt at sige, at der ikke er handlet på de hidtidige, der er også handlet tilstrækkeligt, blandt andet med en lang række tiltag om indførelse af værnemidler, beskyttelse af medarbejdere i minkindustrien og jo også den omfattende nedslagtning af smittede mink og farme i en radius af 7,8 kilometer.«

Men det er altså tiltag, som har vist sig utilstrækkelige til at stoppe smittespredningen på minkfarme. Spørgsmålet er, om det i dag stadig er muligt at inddæmme den såkaldte cluster 5-mutation og forhindre, at den spreder sig til resten af verden. Det mener Kåre Mølbak fra SSI, at det er.

»Ja, det er muligt at dæmme smitten ind. Der er to elementer i den strategi: Det ene er at fjerne minkene, så der ikke sker nye introduktioner. Det andet er at sikre, at der sker smittebekæmpelse ude i samfundet,« siger han og henviser til, at smittetallet i Region Nordjylland på nuværende tidspunkt »kun er en anelse over ét«.

»Derfor skal der ikke forfærdeligt meget til af yderligere kontroltiltag for at få bremset smitten,« siger Kåre Mølbak.

– Bremse smitten? Vi skal vel helt forhindre den her mutation i at komme ud til resten af verden – kan det lade sig gøre?

»Ja, det kan det jo ved at bremse smitten i Nordjylland og andre steder i Danmark, så vil den heller ikke komme ud til resten af verden.«

Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet er mere forbeholden i sin vurdering.

»Faren er slet ikke overstået, for mutationerne sker stadig derude, mens vi snakker sammen. Og det vil tage lang tid at få aflivet alle besætningerne,« siger han.

»Så man må sige, at hvis vi er heldige, kan vi få det inddæmmet, men der er en åbenlys risiko for, at det her spreder sig yderligere. Jeg tror nu nok, man skal få styr på det, men der skal handles nu.«

En mulig global katastrofe

Myndighedernes udmeldinger bliver mødt af alvorstunge ord fra Folketingets partier. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, der er tale om »stærkt foruroligende oplysninger«.

»Det er en mulig global katastrofe, vi står over for, når det viser sig, at der er ved at udvikle sig en resistent virusstamme i Danmark, samtidig med at hele verden arbejder på at udvikle en vaccine,« siger han.

Peder Hvelplund støtter regeringens beslutning om at slå samtlige minbesætninger ned og intensivere smitteopsporingen i Region Nordjylland. Men han forholder sig »særdeles kritisk« over for regeringens hidtidige håndtering.

»Man har været alt for lang tid om at reagere på en kendt og alvorlig trussel. Man har fokuseret på at holde hånden over et erhverv frem for at sikre vores forpligtelser i forhold til folkesundheden,« siger han.

Carl Valentin, miljø- og dyrevelfærdsordfører for SF, kalder det ligeledes »en ekstremt alvorlig situation«. Danmark har et »gigantisk internationalt ansvar« for at undgå en situation, hvor verden skal udvikle endnu flere vacciner, mener han.

»Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt. Så det er godt nyt, at regeringen handler så resolut på det. Der er ingen andre hensyn, der skal prioriteres end den voldsomme risiko, det kan være for folkesundheden i Danmark og globalt,« siger han.

Hos Venstre kalder fødevare- og landbrugsordfører Erling Bonnesen det »en voldsom dramatisk beslutning at lukke en hel branche«.

»Vi må regne med, at det faglige grundlag, som regeringen lægger til grund, er i orden. Folkesundheden er det vigtigste, og mennesker kommer først. Og så er det så regeringens beslutning at lukke minkbranchen. Så må regeringen betale, hvad det koster de mennesker, der bliver berørt,« siger han.

Branche kræver erstatning

Regeringen lovede på pressemødet fuld adgang til diverse kompensationspakker for de ramte minkavlere og deres leverandører. Der skal også ses på nye »langsigtede« kompensationer og muligheder for opkvalificering af farmenes ansatte.

»Når alle mink skal aflives, ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen,« sagde Mette Frederiksen.

Søren Søndergaard, formand for interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, ser beslutningen som »et de facto-forbud mod minkavl i Danmark« og dermed også et dødsstød til erhvervet.

»Hvis man siger, at vi ikke har mink i Danmark i 2021, så har vi det heller ikke i 2022, for hvor skulle de komme fra?«

»Vi skal ikke være årsag til en ny pandemi. Men vi må forvente, at det er et stærkt fagligt grundlag, man træffer sådan en beslutning på. For det har enorme konsekvenser,« siger Søren Søndergaard.

Derfor er diverse kompensationspakker »slet, slet ikke nok i den her situation«, mener han.

»Det er en ekspropriation af et helt erhverv; det er ikke kun dyrene, det er bygningerne og alle leverandørerne. Og der må vi bare forvente, at regeringen kommer med en ordentlig erstatning.

Landbrug & Fødevarer varslede onsdag – før regeringens pressemøde – at branchen ville afbryde samarbejdet med myndighederne om aflivning af raske dyr. Det skyldes ifølge Søren Søndergaard myndighedernes håndtering af sagen og måden at slagte minkene på, som han finder kritisabel.

»Men det er klart, at der er kommet ny viden på bordet her i løbet af i eftermiddag, og så må vi se på det. Men som udgangspunkt synes vi ikke, at det er håndteret særligt kønt.«

– Er det ikke helt afgørende at samarbejde, når vi ved, at der er en fare for, at smitte fra mink kan underminere arbejdet med vacciner?

»Som sagt er det helt nyt, og jeg har brug for at få et fagligt grundlag, før vi kan komme videre med det her. Der er behov for kraftig dialog med myndighederne for at lave en plan.«

 

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er vel en ret enkel beslutning, omend en meget trist en af slagsen - den slår bare så hårdt i det nord og vestjyske øv øv :-(

Rolf Andersen, Elisabeth From og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Muligvis kan Danmark være det første sted en mutation af covid19 dokumenteres.
Men det kan vel også være muligt at covid19 mutationer findes andre steder i verden.......

Birte Pedersen, Jacob Schønberg, Elisabeth From, Finn Sørensen, Pia Nielsen, Malcolm McGugan og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Først og fremmest trist at se folk miste deres livsværk fra den ene dag til den anden, hvad enten man kan li' minkavl eller ej.

Men er det virkelig nødvendigt? Kommer den mutation ikke til at foregå alligevel bare et sted, hvor man ikke er så "lovlydige" som i Danmark.

Og hvor fandt man så lige de minimum 5-6 millarder, som minkavlerne skal kompenseres med nu og her? De var der ikke, da der blev talt om omstilling af bilparken for at nå 70%-målsætningen. Hvor pokker er der nogle journalister med forstand på økonomi, EU-forpligtelser, osv.

@Rune Stilling

Når man ligefrem har fundet en variant, der er muteret nok til at "snyde" en evt. vaccine, kan man selvfølgelig ikke reagere anderledes, end man har gjort. Prøv at forestille dig, hvor skadeligt det vil være for Danmarks image, hvis den spreder sig og kommer til at udgøre et problem i andre lande, og man blot har siddet med hænderne i skødet.

Steen Ole Rasmussen, Erik Nielsen, Peter Høivang, Malan Helge, Birte Pedersen, lars søgaard-jensen, Carsten Munk, Nille Torsen, Carsten Wienholtz, Svend Erik Sokkelund, Elisabeth From, Bjørn Pedersen, Hans Larsen, Steen K Petersen, Kim Houmøller, Danny Hedegaard og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Nu kan Kina, som er verdens største producent, nyde godt af at prisen på minkskind sandsynligvis kommer til at stige voldsomt som følge af det mindre udbud. Bagefter kan kineserne så give os COVID-21, 22, og 23, for i Kina vil man nok ikke tage så drastiske midler i brug som i Danmark, for hele verdens skyld.

Birte Pedersen, Pia Nielsen og Rune Stilling anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Godt, at man nu endeligt - alt for sent, for skaden er sket - handler.

Men meget skidt, at man med sædvanlig katastrofal kræmmermentalitet kun vil indføre ekstra skrappe restriktioner i Nordjylland - for er der nogen, som tror på, at disse mutationer holder sig indenfor regions- og kommunegrænser, og at de ikke allerede er sprunget ud derfra?

Det er der ingen, der tror på, heller ikke myndighederne - det er jo en del uger siden, de HØSTEDE de pågældende prøver, så der har været god tid til spredning. Og der er smittefabrikker (minkfarme) andre steder end i Nordjylland, så det er dagdrømmeri bare at gå ud fra, at disse åbenbart hyppige varianter ikke allerede sker i resten af landet.

Og der er jo også en stor risiko for, at virus muterer til en mere ondartet variant - vi aner jo ikke, hvad er der lige nu sker i de 17-18 millioner mink. Men man forsøger som sædvanligt at springe over, hvor gærdet er lavest, og spille hasard med ikke bare tusindvis danske liv, men millioner af liv verden over.

I følge pressemødet har SSI i månedsvis kigget efter disse mutationer - og nu er de der så, og er selvfølgelig sluppet ud i verden, da opsporing og testning jo konstant er en måned bagud for begivenhederne. Så man har helt bevidst VENTET på, at dette skulle ske, inden man ville gøre noget. Man VIDSTE, at det ville ske på et tidspunkt med så mange dyr samlet på så lidt plads. Og nu er det for sent - katten er ude af sækken.

I mine øjne forbryderisk uansvarlighed. Så enten har regeringen elendig rådgivning fra eksperterne, eller også spiller den bevidst uanstændig hasard med hele verdens befolkning.

Rolf Andersen, Mogens Holme, Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Svend Erik Sokkelund, John Andersen, Ole Frank og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

Det må være hårdt at miste sit levebrød fra den ene dag til den anden.
På den anden side, så er det svært at have medfølelse med folk, der har gjort organiseret dyrplageri til en levevej.

Det påtrængende spørgsmål må jo være: Hvad med alle andre steder, hvor mange dyr lever sammen på lidt plads. Svineindustrien fx. Tester man der, eller er den "too big to fail?"

Anders Reinholdt, Niels-Simon Larsen, Birte Pedersen, Carsten Wienholtz, Elisabeth From, John Andersen, Torben Arendal, Hans Larsen, Ole Frank og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Esben Lykke:

Jeg har læst, at man også har fokus på svineindustrien (aktliste over sager i Fødevarestyrelsen), men det er indtil nu gået under mediernes radar. Så der må vi bare vente i gru på at høre, hvad man så finder ud af der. Og om vi skal igennem samme uansvarlige cirkus der, inden man handler adækvat.

Anne-Marie Krogsbøll

"I et svar til Folketinget 11. august skrev regeringen, at den tager situationen med smittede mink »meget alvorligt«. Samtidig var vurderingen, at der var »ringe risiko« for, at smitte kunne sprede sig fra en coronaramt minkfarm til det omgivende samfund via mennesker."

"Ifølge Information skrev Statens Serum Institut 4. september i en risikovurdering, at »en særlig minkvariant« af virussen havde spredt sig fra en minkfarm til befolkningen i Nordjylland og sågar til Bornholm og Kroatien. Ifølge risikovurderingen var risikoen for smitte fra mennesker til mink »høj«, mens risikoen for smitte fra mink til mennesker i det omgivende samfund var »til stede«."
(Sort snak: hvis risikoen for smitte til mennesker er "høj", så kan smitterisikoen til det omgivende samfund ikke kun være "til stede". Min bem.)

"Også hos de Radikale peger sundhedsordfører Stinus Lindgreen på, at problemstillingen om en muteret virus har været vendt på flere møder i følgegruppen, men han finder det afgørende, at SSI først nu har fået det endelige bevis.
»Det er reelt at diskutere, om man skulle have gjort mere eller gjort noget tidligere, men havde man taget dette tiltag for en måned siden, var man formentlig blevet beskyldt for at overreagere,« siger han."

"Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at såvel politikere som myndighederne burde have reageret tidligere på den viden, man lå inde med, da tidsfaktoren er afgørende.
»Man har anlagt en slags omvendt forsigtighedsprincip, hvor man siger, at det skal være bevist, før man reagerer, og så er man allerede i overhængende fare for at være for sent på den,« siger Hans Jørn Kolmos:"
https://www.berlingske.dk/politik/midt-i-decideret-tragedie-anklages-reg...

Overreagere? Den danske kræmmermentalitet risikerer at ende med at slippe en ny pandemi løs på verden og kan potentielt koste millioner af menneskeliv/lig. Men det lyder til, at regeringen kan dele ansvaret for den uhyrlige skandale med følgegruppen. Ikke at det er nogen trøst, tvært imod...

Rolf Andersen, Mogens Holme, Carsten Wienholtz, Svend Erik Sokkelund og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

De deler værdier.....

" Jeg kender ham udmærket, og han har haft sit udgangspunkt i Midt- og Vestjylland i mange år. Han har altid interesseret sig for erhvervets forhold. Det vil falde ham meget naturligt.
- Vi er meget på bølgelængde med mange af de værdier, som Mogens også har, lyder det fra Merrild."
https://www.tvmidtvest.dk/de-nye-ministre/kulturmand-i-landbruget-martin...

"En af de ramte eller rettere dobbeltramte minkfarmere ejes i øvrigt af selveste formanden for den store interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Han er ifølge Finans.dk både selv testet coronapositiv og har coronasmittede mink på sin farm nær Struer."
https://www.berlingske.dk/videnskab/storalarm-derfor-kan-vores-mink-bliv...

Hvordan er det nu med den organisation og det ministerium og dets styrelser?

Rolf Andersen, Mogens Holme, Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Pia Nielsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"- Jeg vil mene, at det er nødvendigt at isolere området nord for Limfjorden fra resten af landet. Alt andet vil være at lade stalddøren stå åben, så hesten kan slippe ud, siger han og fortsætter:
- Hvis vi kan forsegle området nord for Limfjorden i en periode, indtil alle mink er væk, og vi har fået stoppet smittekæder blandt mennesker, så er jeg fortrøstningsfuld. Men det er klart, at der skal rulles noget ud nu, inden det breder sig mere."
https://stiften.dk/artikel/virolog-efter-smitteudbrud-blandt-mink-isoler...

Problemet er, at vi ikke aner, om hesten allerede ER sluppet ud i resten af landet, og har svømmet over Limfjorden. Så de samme restriktioner bør indføres i HELE landet!

Margit Johansen

Statsministeren må blive indover dyrene. Det er som om vi - og medierne - ikke forstår, at problemet er de store besætninger der er stuvet sammen ovenpå og ved siden af hinanden - hvor vira kan smitte igennem 40.000 individer på et kvarter og mutere ustyrligt samtidigt. Det gælder også svin og kyllinger.

Mogens Holme, Birte Pedersen, René Arestrup, Carsten Munk, John Andersen, Elisabeth From, Pia Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Uanset mediernes sensationsoverskrifter med Danmark som et nyt Wuhan, så er spørgsmålet bare om det ikke vil ske før eller siden. Jeg har intet forhold til minkindustrien og synes det ville være skønt, hvis vi kunne klare os uden, men jeg synes alt i denne her Corona-tid foregår beslutningsmæssigt fuldstændig ekstremt, og hvis det viser sig, at den alligevel muterer, og at vaccinerne ikke bliver særlig effektive så skal vi jo alligevel lære at leve med den virus, hvad vi jo sådan set allerede gør. Og hvis det sker, så har jeg svært ved at acceptere at pengepungen bare står vidt åbent, men at vi dagligt skal høre om alle mulige vigtige ting staten ikke har råd til og som til sammenligning med ustyrlige mængder af penge, der er brugt på Corona, er peanuts.

Miklôs Tōtfalusi

Hvad mon sandsynligheden er for at man slår hele den danske svineproduktion ned, hvis de opstår en mutation i svin, som overføres til mennesker? Svinet minder jo biologisk lidt om mennesket, så en mutation fra svin kan sandsynligvis bedre genkende menneskes genetiske materiale og koble ændre denne. Er sundheden og hygiejnen bedre overvåget i svinebesætninger end i mink ditto?

Rolf Andersen, Erik Nielsen, Svend Erik Sokkelund, Elisabeth From og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Og fra Dyrenes Beskyttelse :

TIDEN ER LØBET FRA MINKINDUSTRIEN!

Dårlig dyrevelfærd, ringe økonomi og nu også smittefare med COVID19. Det er en ulykkelig baggrund, men det er nu, vi er nødt til at stå sammen og kræve en værdig afvikling af minkindustrien i Danmark.

Der er mange gode grunde til, at tiden er inde lige nu til at tage et opgør med den danske minkindustri:

Dyrene lider på farme med op til 170.000 dyr indsat i små bure lavet af trådnet, hvor de tilbringer hele deres liv uden at kunne udleve deres naturlige adfærd.

Minkfarmene udgør en COVID19-smitterisiko for medarbejderne og dermed resten af samfundet, da mink kan smitte mennesker, som derefter kan give smitten videre til andre.

Verdensmarkedet for minkpels er raslet ned i takt med, at flere og flere modehuse siger nej til pels. Den gennemsnitlige, danske minkavler har haft underskud hvert år siden 2015.

Danmark er et af de sidste lande i Europa, der ikke har stoppet minkproduktion eller er i gang med at udfase den.

Danmark er en af verdens suverænt største producenter af minkskind og er dermed en af de primære årsager til, at produktionen stadig eksisterer i takt med, at andre lande forbyder det.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/forbyd-minkindustrien

Steen K Petersen, Birte Pedersen, Ole Frank, Carsten Munk, Svend Erik Sokkelund, Carsten Wienholtz, John Andersen, Elisabeth From, Rune Stilling og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Kunne det også tænkes at det fremadrettet vil påvirke modehusene til yderligere at sige nej til pels - især mink?

Bjørn Pedersen

Når man læser engelsksprogede medier, lader det til at Danmark ikke har gjort data om mutationen offentligt tilgængelig.

Det har bare at være en misforståelse... Det kan da for helvede ikke være sandt, at vi skal opføre os som Kina og bare sidde på verdensrelevant, medicinsk data under en global epidemi. Sover vores sundhedsminister? Eller benytter han sig af en strudse-teknik ift. formidling og koordinering?

Finn Thøgersen, Ole Frank, Svend Erik Sokkelund, Carsten Wienholtz, Elisabeth From, Pia Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Det er da godt nok en skandale, Bjørn Pedersen, hvis det er rigtigt. Mølbak gav da udtryk for at samarbejde med WHO og internationale forskere. Men det skulle da ikke undre mig, at de sidder på disse data, for selv danske forskere har jo klaget over ikke at kunne få data fra SSI, som har deres egne økonomiske interesser (konsortier, patentaftaler og den slags) at pleje.

Kan du lægge et par links?

Dette er, tror jeg, enden på minkopdræt herhjemme. Covid-19 bliver vi ikke af med, der vil løbende komme til at være nye varianter/mutanter af denne. Derfor bør man nu sætte grænsen og forbyde al minkopdræt. Der er uden tvivl store pengeinteresser i handel med mink, men det eneste fornuftige er at det forbydes internationalt

Birte Pedersen, Ole Frank og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

@Pia Nielsen

Enig. Personligt har jeg ingen stærke følelser for eller imod minkavl, men Dyrenes beskyttelse har fuldstændig ret i, at det har globale trends imod sig, især den større fokus på dyrevelfærd hos mange forbrugere. Og når erhvervet har givet underskud i Danmark de sidste 5 år, synes der ikke at være nogen særlig grund til at starte det op igen om nogle år. Den logiske konsekvens af den beslutning, der blev truffet i går, er et permanent forbud, så alle ved, at det er tid at søge over i andre erhverv.

Anne-Marie Krogsbøll

https://politiken.dk/indland/art7987162/Nordjyske-kommunegr%C3%A6nser-lu...

Det er ALT for lidt!!!! De muterede virusser er med stor sandsynlighed allerede sprunget ud over disse kommunegrænser - det har de haft god tid til, da det er en del uger siden, de opstod, og spredte sig til mennesker.

Så endnu en gang styrer man efter pengene - hvor lidt kan vi slippe med at gøre - i stedet for efter, hvad der er nødvendigt at gøre.

@Miklôs Totfalusi
"Er sundheden og hygiejnen bedre overvåget i svinebesætninger end i mink ditto?"
Svaret er ja. Ikke af hensyn til mennesker, men af hensyn de økonomiske konsekvenser for svineeksporten. Hvis en svinebesætning bliver smittet med visse sygdomme kan eksportmarkederne fryse til. Niveauet varierer dog en del. De mest moderne stalde er hermetisk lukkede og der er UV lamper i ventilationssystemet. Sådanne lamper burde også indføres i ventilationssystemerne de steder hvor mange mennesker samles, men mennesker eksporteres jo som bekendt ikke.....

Rolf Andersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Anne-Marie Krogsbøll

https://www.nytimes.com/2020/11/04/health/covid-mink-mutation.html

"Without published reports on the nature of the mutation or how the virus variant was tested, research scientists outside Denmark who study the virus were left somewhat in the dark. Dr. Stanley Perlman, a microbiologist at the University of Iowa and a specialist on the novel coronavirus, said he could not evaluate the Danish statements without more information."

Mens jeg ledte efter links der ikke bare lod til at kopiere fra NYT-artiklen, kiggede jeg dog på en Reuters artikel:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-mink/denma...

"The findings, which have been shared with the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control, were based on laboratory tests by the State Serum Institute, the Danish authority dealing with infectious diseases."

Om jeg således havde misforstået den del af NYT artiklen, om det er NYT der ikke har gjort sit arbejde godt nok, eller om de danske myndigheder kun har delt konklusioner eller sammenfatninger af data med WHO, i modsætning til alle rådata, kan jeg ikke gennemskue.

David Adam, Rolf Andersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Det er heller ikke let at gennemskue, Bjørn Pedersen. Måske er data delt med WHO, men ikke bredere?

Tak for links.

Anne-Marie Krogsbøll

"Svaret er ja. Ikke af hensyn til mennesker, men af hensyn de økonomiske konsekvenser for svineeksporten. "

Men man må jo sige, at mink-skandalen i høj grad har økonomiske konsekvenser også.

Mistanken om at forsinkelsen skyldes andet og mere end tilvejebringelse af videnskabelig evidens, er nærliggende al den stund at der er substantielle økonomiske interesser - og arbejdspladser - i spil.

Men ret beset er det kun en overvejelse mellem noget, der er ærgerligt og noget, der er potentielt katastrofalt.

...Hvilket også kunne give anledning til at overveje andre typer husdyrhold i industriel skala, fx den eksorbitant store og ekstremt intensive svineproduktion...

Steen K Petersen, Ole Frank, Mogens Holme og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

"Det er ALT for lidt!!!! De muterede virusser er med stor sandsynlighed allerede sprunget ud over disse kommunegrænser - det har de haft god tid til, da det er en del uger siden, de opstod, og spredte sig til mennesker."

Desværre frygter jeg for, at du har ret. I Wuhan spærrede man folk inde i deres lejligheder, men katten var ude af sækken, og det var for sent at inddæmme virus. Så ja denne nye variant ender såmænd nok også med at findes over det meste af kloden. Hvor stor eller lille udfordring det så vil give i forhold til vacciner, det må tiden vise.

Villy Birch Hansen

De fleste erhverv har normalt en forsikring, hvor præmien lægges oven på varens pris, eller tages fra et evt . overskud.
Det kan ikke være rigtig at, vi alle via vore skatter skal dække pelsdyrs branchens tab.
Det er ikke en nødvendighed at skulle dække verdensmarked med dyre pelse, leveret ved hjælp af dyre mishandling.
Takket være disse syge mink, risikere vi at være lukket inde i flere år nu. Sikke en udsigt.

Anne-Marie Krogsbøll

Bjørn Pedersen:

Der er noget, der tyder på, at SSI med vanlig nidkærhed og brødnid (for borgernes penge) sidder på livsvigtig viden om de nye mutationer - i hvert fald har Politiken nu en historie om, at flere danske eksperter ikke fatter, hvad der foregår, fordi de ingen oplysninger får:

"»Problemet er, at de ikke har fortalt, hvad det er for mutationer, de har fundet, hvis der er tale om noget helt nyt. Og hvis det er de gamle, tidligere omtalte mutationer, der nu bekymrer så meget, så skal vi jo alle forstå hvorfor. Det står der intet om i risikovurderingen, og de har intet offentliggjort andre steder«, siger Jens Lundgren."
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7987292/Hvad-er-det...

Det er grove løjer - tiden er ikke til at sidde på den slags oplysninger. Nogen må kalde SSI til orden.

Anne-Marie Krogsbøll

Vi er blevet kuppet:

"»Jeg tror, at vi skal forberede os på, at vi vil se et stigende pres på hospitalerne. Øvelsen bliver at justere tiltag og restriktioner, så vi undgår, at presset bliver for stort«, siger hun."

"»Jeg er overrasket, fordi stigningen er kommet tidligere, end jeg havde regnet med. Jeg troede, at vi skulle længere hen på efteråret, før vi virkelig ville komme under pres. Det er kommet bag på mig«, siger Tyra Grove Krause."
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7987010/Vi-st%C3%A5...

Jeg tror ikke på dem! Det KAN ikke passe, at disse eksperter virkeligt ikke har kunnet regne ud, hvad vi andre har kunnet se med et halvt øje det seneste halve år - at det ville gå galt, fordi man åbnede for meget op!

De har - for mig at se - kuppet os med deres flokimmunitetsdagsorden - de har kørt med en officiel dagsorden om at holde epidemien nede, og med en uofficiel dagsorden om at slippe den løs og køre til sundhedsvæsnets kapacitetsgrænse. Enten af hensyn til pengemænd og erhvervsliv, eller fordi de bare tror mere på flokimmunitet end på at passe på sårbare grupper.

HVIS de virkeligt ikke har kunnet regne ud, hvad vi er mange bekymrede, som har kunnet se længe - ud fra almindelig logik og viden om, hvordan denne virus opfører sig, sammenholdt med den smule, man har gjort for at begrænse den - så kan de virkeligt ikke bruges til noget som helst. Hvad skal man med eksperter, der i den grad tager fejl den ene gang efter den anden? De er nærmest værre end ingenting.

Og nu gentager de så, så vidt jeg kan se, forårets misinformerende argumenter: At vi er nødt til at køre til kapacitetsgrænsen (den grønne linje), for det vil være uproportinalt dyrt at lukke ned for at redde hundrede , måske tusinder af menneskeliv.

Jeg kan slet ikke finde grimme nok ord - og grimme ord nok - til at beskrive, hvad det er, vi - befolkningen - er udsat for fra disse eksperter. Gad vide, om de vildleder regeringen på samme måde - eller om de bare på en eller anden måde (trusler fra oppositionen og pengemændene) har fået krammet på den, så den ikke mere tør handle.

Et er sikkert: Hvis ikke der nu bliver handlet resolut, ligesom i foråret, så er vi i den grad blevet kuppet...

Men der gælder det samme som i foråret: Nedlukning virker utroligt effektivt, det er løgn, at det ikke kan lade sig gøre. At køre efter sundhedsvæsnets kapacitetsgrænse er stadig en forbryderisk farlig strategi, som kommer til at koste tusindvis af menneskeliv og mange milliarder, og som kommer til at køre sundhedspersonalet i sænk. Så kom nu igang!!!!!!! LUK NED NU!!!!!

Steen K Petersen, Erik Winberg, Rolf Andersen og David Adam anbefalede denne kommentar

Jeg vil slet ikke ind i en diskussion om dyrevelfærd generelt, .. meeen det er altså underligt, at reaktionen på mulige sygdomme blandt de dyr, der holdes hos de danske bønder er så forskellig:

Svinepest: Så må vi have vildsvinehegn. Og i øvrigt straks slå en sygdomsramt besætning ned, og sat bonden og hans ansatte i karantæne.

Kogalskab: Så må vi straks have slået besætningen ned, og i øvrigt lave alle mulige karantæne bestemmelser.

Fugleinfluenca: Så må straks lukke alle fritgående høns inde, og indføre karantæne-bestemmelser.

Alle disse 'automatreaktioner' er af hensyn til erhvervene og eksport-indtægterne.

Hvorfor gik det så galt med minkavlerne ? Jeg mener: Danmark er verdens største producent af mink-pelse. Hvad er forskellen på svine-eksporten, mejeri-eksporten og pels-eksporten ?

Enten er der nogen, der har sovet i timen, eller også er der tale om et lavineskred i holdningen til dansk landbrugseksport.

Ole Frank, Niels-Simon Larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

KZ-lejre med 17 mio mink og 30 mio grise. Det må jo gå galt, og når hele befolkningen kan blive smittet af sygdom fra dyr i bur, var det så ikke en ide, at lave folkeafstemning om, hvorvidt vi vil have den slags i Danmark? Man skulle have lyttet til antipelsaktivisterne.

Uh, hvor er der meget frygt forbundet med smitte, men det er jo kun en lille ting i forhold til det, der kan ske med os i en klimakatastrofe. Det hører man ikke så meget om.

Steen Ole Rasmussen, Flemming Berger og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Kan trækfugle have spredt smitten?