Interview
Læsetid: 7 min.

Paradigmeskifte i finanssektoren: Klima bliver nu en af Finanstilsynets kerneopgaver

Danmarks tilsynsførende myndighed på finansområdet melder sig nu ind i klimakampen. Finanstilsynet vil som led i en ny strategi fremover føre tilsyn med klimarelaterede finansielle risici og greenwashing. Vi er vidner til et paradigmeskifte i finanssektoren, siger bestyrelsesformand Nina Legind
Bestyrelsesformand i Finanstilsynet, Ninna Legind, vil blandet andet sætte fokus på ’greenwashing’ i den finansielle sektor: »Tilliden er ekstremt vigtig, fordi der er en stor informationsasymmetri ved, at de, der sælger dig og mig de her produkter, har en meget større indsigt, end vi har. Og det ville være meget, meget ærgerligt, hvis vi fik nogle sager om greenwashing.«

Bestyrelsesformand i Finanstilsynet, Ninna Legind, vil blandet andet sætte fokus på ’greenwashing’ i den finansielle sektor: »Tilliden er ekstremt vigtig, fordi der er en stor informationsasymmetri ved, at de, der sælger dig og mig de her produkter, har en meget større indsigt, end vi har. Og det ville være meget, meget ærgerligt, hvis vi fik nogle sager om greenwashing.«

Brian Karmark

Indland
30. november 2020

Godt en halv time inde i interviewet afbryder Nina Legind sin talestrøm. Finanstilsynets formand fisker en udprintet artikel op af sin håndtaske, som understreger hendes pointe om, at klimadagsordenen er blevet afgørende for hele samfundet: »Klimaforandringer er den største markedsfejl, verden nogensinde har set,« citerer hun. 

Ordenes ophavsmand er Nicholas Stern, den verdenskendte økonom og tidligere chef for Verdensbanken, der for snart 15 år siden satte klimaforandringernes økonomiske konsekvenser på dagsordenen.

Og det berømte citat hænger direkte sammen med baggrunden for det her interview: Finanstilsynet vil som demokratiets tilsynsførende myndighed nu gøre klimaforandringer og bæredygtighed til »centrale aspekter af tilsynets kerneopgave«.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Det lyder godt

Peter Beck-Lauritzen, Søren Cramer Nielsen, David Zennaro, Ete Forchhammer og Marie Vibe anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Det lyder for godt til det er sandt!

Endelig et paradigmeskifte jeg bryder mig om <3

Jamen, jamen. Vil Finanstilsynet nu ligefrem begynde at føre tilsyn med noget (andet end honorarets størrelse)?

jens christian jacobsen, Thomas Tanghus og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

LOL.

Meaning:
laughing out loud; laugh out loud: used as a response to something funny or as a follow-up to something said only as a joke:

Flemming Berger, Ture Nilsson, Niels-Simon Larsen og Esben Lykke anbefalede denne kommentar

Nationalbanker skal, ligesom domstolene, være helt uafhængige, og derfor ikke underlagt politikerne.

I Sverige har nationalbanken faktisk medtaget klimaet i sine regnskaber, økonomiske overvejelser og økonomiske beslutninger. Og den svenske nationalbank er ikke den første til dette i EU.

Mogens Kjær, Flemming Skovbjerg og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

Jeg har svært ved at greje, om Rokoko-posten vil blive sure over, at Information (ufrivilligt) bevæger sig ind på deres område, eller om de er glade over at få serveret et oplæg som dette..

Ivan Breinholt Leth, Peter Beck-Lauritzen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

Hvis Finanstilsynet bare koncentrerer sig om at sikre, at finanssektoren ikke udsætter borgerne og samfundet for alt for eklatante forbrydelser (ingen nævnt, ingen glemt), så tror jeg, at de - og vi - skal være mere end tilfredse.

Jan Fritsbøger, Kim Øverup, Peter Beck-Lauritzen, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Torben Arendal og Lars Jørgensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

‘En markedsfejl’. Altså en slags forglemmelse eller forkert udregning og ikke en moralsk/etisk mangelsygdom eller tilsidesættelse af børnenes fremtid. Et udslag af kynisme og egoisme.

‘Demokratiets tilsynsførende myndighed’. Det betyder i realiteten - det på det kapitalismen byggende flertalsdemokrati.
‘Bæredygtighed’. Vi har ingen bæredygtighedsmodel for samfundet. Finanstilsynet skal kun se på den ‘finansielle stabilitet’.
‘Hele verden beskæftiger sig med det grønne’. Ja, det må man nok sige. Danskerne vil ikke være røde, men gerne grønne, for det kan betale sig. En direktør for et gasselskab skrev i et læserbrev her, at pipelines var grønne, for gas er mindre forurenende end kul.

S. 6 læste jeg ikke, for jeg kunne se, at det byggede videre på opfattelsen, at nu må vi passe på vores penge, ikke på vores moral/etik. Det er ingen moralsk erkendelse om, at vi har handlet forkert, moralsk forkert. Finanstilsynet handler ud fra en kynisk beregning om vores penge.
Hvem ser på danskernes moral? Der er vist ingen, der er ansat til det. Til gengæld har vi reklamen til at underminere den smule der er af etik og moral.

Jan Fritsbøger, Peter Beck-Lauritzen, Marie Vibe og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Winther Lundby

Glimrende interview med en tilsyneladende velvalgt god, ny formand. To kommentarer:

(1) “Klimaforandringer er den største markedsfejl, verden nogensinde har set,« citerer hun. >> Sandt nok, men næppe dækkende. Verdensøkonomien (pt på 80 billioner dollars) vokser til ca. det dobbelte i kommende 23-25 år UDEN for alvor at rykke på den sociale ulighed, som placerer ca. halvdelen af Jordens befolkning i armod. Se bl.a. Jason Hickel.
(2) Finanstilsynet kommer i sit kommende, mere bredt funderede tilsyn til at lide under samme mangel som testen af verden: Vi har langt fra den platform og de redskaber der skal til for at skabe et holistisk overblik over de forbundne problemer Homo sapiens står overfor, stikord “ESG and Impact assessments”. Vi er pt på et stadie svarende til at vi vil sende et rumskib til Mars, men vores “har-vi-husket-det-hele-tjekliste” dækker i bedste fald sporadiske 25% af fartøjet og de folk der er om bord.

Peter Beck-Lauritzen, Niels-Simon Larsen, Ruth Sørensen og René Arestrup anbefalede denne kommentar

Det er da altid godt at have ambitioner. Men det er en ubetinget fordel, at der er noget at have dem i. Hvordan skal et tilsyn, der har haft mere end almindelig svært ved at løfte selv banale tilsynsopgaver, være i stand til at sikre en grøn og omstillingsparat finanssektor?

Torsten Jacobsen, Kim Øverup, Peter Beck-Lauritzen, Thomas Tanghus, Niels-Simon Larsen, Mogens Holme, Ruth Sørensen, Steen K Petersen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg undrer mig. For når nationalbanker skal være totalt uafhængige af politikere - som domstolene, hvordan harmonere det med, at Den Danske Bank udfører hovedparten af den danske nationalbanks opgaver.

For det er vel ikke sådan, at danske politikere - formentlig Fogh-Rasmussen, gav Den Danske Bank nationalbankens opgaver, for netop at få indflydelse på pengepolitikken. Den danske nationalbank har jo stadig hele ekspertisen på denne område, og det han Den Danske Bank igen og igen dokumenteret, at de på ingen måde har.

Til gengæld har Den Danske Bank en privatbanks interesser, og det harmonerer i hvert fald ikke med en nationalbanks opgaver.

Jan Fritsbøger, Ivan Breinholt Leth, Flemming Berger, Peter Beck-Lauritzen, jens christian jacobsen, Niels-Simon Larsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Sådan i det lille perspektiv, så læser jeg denne nyhed, som om at nu skal financiering af folks huse, der ligger op til en lille meter over vandspejlet/kommende oversvømmelse, kigge i Kraks vejviser efter financiering, da finanstilsynet her vil påpege urimelig høj risiko ved belåning! = afslag!

Ivan Breinholt Leth

Grøn omstilling af den finansielle sektor er et blålys, for så vidt som at sektoren befinder sig i kernen af problemet. Verdens samlede offentlige og private gæld udgør nu mere end 300 procent af Gross World Product. Gælden skabes af bankerne (inklusive centralbankerne), når de udlåner penge. Bankerne skaber nye penge, når de yder et lån. Men bankerne skaber kun gældens hovedstol. De skaber ikke de penge, som skal anvendes til at betale renter og gebyrer af gælden. Derfor vil der altid være mere gæld i økonomien, end der vil være penge til at betale gælden.Vi og vores politikere forsøger at betale gælden med vækst. Det er det eneste svar vi kender på et uløseligt problem. Vi lader som om, at gælden en dag vil blive betalt. Det sker aldrig. Gæld driver væksten frem, og vækst er det samme som rovdrift på naturen. Det bedste eksempel på denne umulige situation er det danske landbrug. Med en gæld på 340 mia kroner og reelt ikke noget overskud, hvis man tager de offentlige tilskud ud af ligningen, vil landbrugets gæld aldrig blive betalt. Men både landbruget og skiftende regeringer har i årtier ladet som om, at blot vi øger landbrugets produktivitet med al den naturødelæggelse, som det medfører, så vil landbruget en dag blive rentabelt og dermed i stand til at betale gælden. Det vil ikke ske. Og verdens gæld og dermed verdens økonomiske og økologiske ubalance vil ikke komme under kontrol, før vi stopper den finansielle sektors ret til at skabe penge som gæld. Med en omskrivning af Ronald Reagan kan man sige, at finans ikke er en løsning på problemet. Finans er problemet.

Esben Lykke, Jan Fritsbøger og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

nej det er ikke godt at have ambitioner sådan pr definition, om det er godt eller skidt afhænger jo af hvad de går ud på, og er de drevet af grådighed eller magtsyge er det entydigt skidt,
for eksempel er rige landes ambitioner om at øge deres vækst absolut ikke gavnligt,
og jeg savner politikere som har indset dette og tør sige det højt,
men de findes vel ikke for man ved jo at det bliver man ikke valgt på,
i hvert fald ikke før den dag befolkningen opdager det, på trods af at heller ingen medier føler trang til at fortælle nogen det,
og den enkelte journalist ved godt at det ikke vil fremme karrieren, så de som har indset det tier om det, og svigter dermed deres rolle.

Ivan breinholdt: Så klart kan det siges - tak for det!

Salig Brecht er jo blevet overhalet her og vi må opdatere hans kendte citat om banker og bankrøvere (hvornår var forøvrigt sidste gang, man hørte om en bankrøver? Men det er jo nok en del af den perverse logik i finanssektoren; der er ikke nogen penge at røve i bankerne!)

I stedet for: "Hvor lille en forbrydelse det er at røve en bank, i forhold til den forbrydelse at stifte en bank"

Må vi sige: "Hvor lille en forbrydelse det er at stifte en bank i forhold til den forbrydelse det er at lade en bank udstede gæld."

Suk... jeg savner de gode gamle dage, hvor man kunne røve en bank...