Analyse
Læsetid: 4 min.

Her er antydningen af et svar fra Instrukskommissionen på gåden om Inger Støjbergs notat

Inger Støjberg havde aldrig tidligere fremhævet et notat, som hun under Instrukskommissionens afhøringer pludselig lagde afgørende vægt på. I sin delberetning kommer Instrukskommissionen med, hvad man kan læse som en antydning af en forklaring på det besynderligt forløb
Hvis Inger Støjberg virkelig kendte til notatet med undtagelser i adskillelsen af asylpar, er det dybt besynderligt, at hun på intet tidspunkt før kommissionsafhøringerne fremhævede det, selv om der var masser af muligheder. Eksempelvis til en række samråd, som her i juni 2017.

Hvis Inger Støjberg virkelig kendte til notatet med undtagelser i adskillelsen af asylpar, er det dybt besynderligt, at hun på intet tidspunkt før kommissionsafhøringerne fremhævede det, selv om der var masser af muligheder. Eksempelvis til en række samråd, som her i juni 2017.

Ida Marie Odgaard

Indland
21. december 2020

710 sider inde i Instrukskommissionens delberetning finder man en kort bemærkning, der kan læses som en højst interessant antydning fra kommissionens side. Bemærkningen handler om det meget omtalte notat, som forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) byggede sit forsvar op omkring under kommissionens afhøringer.

Det kom som noget af en overraskelse, da Inger Støjberg under kommissionens første afhøring af hende i maj i år pludselig fremhævede notatet som »helt, helt centralt«. For aldrig tidligere havde hun omtalt det i sine mange forklaringer over for Folketinget, ombudsmanden og offentligheden.

Og spørgsmålet er, om det kan skyldes, at den forhenværende minister simpelthen ikke var opmærksom på notatets eksistens og mulige betydning, før kommissionen henledte hendes og hendes bisidders opmærksomhed på det. I hvert fald kan man forstå kommissionen sådan, at den antyder en sådan forklaring. 

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Hvor svært kan det være ?

Peter Beck-Lauritzen

Det var så 1. del af kommisionens gennemgang. Advokater skal, på vegne af Folketinget, vurdere om der er grundlag for en rigsretssg, inden februar. Men 2. del mangler! Gad vide om advokaterne når det? - på et ufuldstændigt grundlag?? Mit håb er spinkelt, meget spinkelt!

Ordet barnebrude er Inger Støjberg ord, og ingen andens, nogle har så brugt det løbende i den sag, men det er IS først og fremmest fra starten af. Når det er sagt, så tror jeg ikke det ender med rigsret, men en stor næse og fratagelse af næstformandsposten samt retsordfører. Det er V der afgør den sag.
Rigsret er for omstændelig, og hun kan ende med blot at blive dømt med bøder. Men sagen kan godt bære det.

Ole Frank, Palle Jensen, Carsten Wienholtz, Gitte Loeyche og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Michael Hullevad

Der er ikke kød nok på den sag! Man kunne ønske at vi havde en forfatnings domstol der hurtigt kunne tage sig af slige sager. Rigsret er både dyrt, politisk og omstændeligt Med politisk mener jeg at kun et "tilfældigt" flertal kan udløse en Rigsretssag som i dette tilfælde mest minder om "kalkunjagt".

Om Instrukskommissionen
Undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (Instrukskommissionen) blev nedsat den 22. januar 2020. Kommissionen har fået til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Kommissionen skal undersøge og redegøre for bl.a., om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte navnlig Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever samt ministeriets skriftlige såvel som mundtlige instruktioner til Udlændingestyrelsen samt øvrig skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med pressemeddelelsen, herunder drøftelser mv. på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016. Undersøgelseskommissionen skal herunder undersøge og redegøre for grundlaget for og omstændighederne vedrørende tilblivelsen af pressemeddelelsen og ministeriets instruktioner til Udlændingestyrelsen, herunder den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Undersøgelseskommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for forløbet efter udstedelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016, herunder om og i givet fald hvornår Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller Udlændingestyrelsen blev opmærksom på, at der i konkrete sager om indkvartering kunne rejses spørgsmål i forhold til bl.a. forvaltningsretten og Danmarks internationale forpligtelser, samt hvilke skridt af konkret eller generel karakter dette i givet fald gav anledning til, herunder i forhold til dialog med andre myndigheder.

Herudover skal undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for de involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand i forbindelse med de undersøgelser af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere, som Ombudsmanden har foretaget. Undersøgelsen og redegørelsen skal endvidere omfatte de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet. Som led i undersøgelsen og redegørelsen for oplysningen af Folketingets Ombudsmand og Folketinget skal kommissionen inddrage den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra den 25. januar 2016 frem til kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen skal i relevant omfang inddrage oplysninger forud for denne periode.

Intet om hvorfor embedsmændene på grundlag af en pressemeddelelse administrerede ulovligt..
Intet om at Inger Støjberg måske handlede i pigernes interesse..
Intet om der var omstændigheder der gjorde, at håndteringen fejlede.
Intet om hvilken interesse Inger Støjberg skulle have i ulovlig adskillelse.
Intet om Inger Støjbergs retssikkerhed.