Instrukskommissionens beretning er dybt belastende for Støjberg. Her er hovedpunkterne

Instrukskommissionen tilsidesætter Inger Støjbergs forklaring og leverer en beretning, der må få Folketinget til alvorligt at overveje en rigsretssag, og Venstre til at overveje, om partiet fortsat kan have en så belastet politiker som næstformand og retsordfører
Man skal helt tilbage til undersøgelsen af den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansens rolle i Tamilsagen i 1993 for at finde en lige så belastende afdækning af en ministers gerninger som den, Instrukkommissionen netop har afgivet om Venstres tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Man skal helt tilbage til undersøgelsen af den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansens rolle i Tamilsagen i 1993 for at finde en lige så belastende afdækning af en ministers gerninger som den, Instrukkommissionen netop har afgivet om Venstres tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Indland
15. december 2020

Inger Støjberg (V) fik en særdeles hård medfart, da Instrukskommissionen mandag formiddag afgav en delberetning på knap 3.500 sider plus 1.800 siders bilag.

Kommissionen piller mere eller mindre hendes forklaring fra hinanden. Den tillægger hende skylden for den ulovlige adskillelse af asylpar. Og den fastslår, at hun har vildledt Folketinget om forløbet.

Man skal helt tilbage til undersøgelsen af den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansens rolle i Tamilsagen i 1993 for at finde en lige så belastende afdækning af en ministers gerninger.

Tilbage står nu Folketinget, der skal vurdere, om man skal indlede den første rigsretssag siden netop Tamilsagen. Og Venstre, der må overveje, om partiet fortsat kan leve med en næstformand og retsordfører, der er så belastet af en retlig skandale, som Inger Støjberg nu må siges at være.

Den hårde kritik af Støjberg drejer sig primært om tre forhold:

1. Hun var advaret, men ønskede ulovlig praksis

Kommissionen er ikke i tvivl om, at Støjberg mundtligt blev advaret af sit embedsværk inden udsendelsen af den meget omtalte pressemeddelelse den 10. februar 2016. Pressemeddelelsen foreskrev adskillelse af alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år. Men embedsværket havde ifølge kommissionen gjort klart for hende, at en sådan undtagelsesfri praksis ville være ulovlig.

Alligevel insisterede ministeren på at udsende pressemeddelelsen. Og det er kommissionens vurdering, at det skyldtes et ønske hos hende om faktisk at indføre en undtagelsesfri praksis – på trods af embedsmændenes advarsler.

Dermed har kommissionen med egne ord »i det hele tilsidesat« Inger Støjbergs forklaring om et meget omtalt notat, som hun godkendte dagen inden pressemeddelelsen, og som åbnede for undtagelser. For som kommissionen konstaterer, mistede notatet »utvivlsomt sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser – både eksternt og internt i departementet – om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning«.

Støjberg har gentagne gange – også efter offentliggørelsen af Instrukskommissionens beretning – fastholdt, at hun »på intet tidspunkt har bedt nogen om at udføre noget ulovligt«.

Kommissionen skriver også, at den ikke har grundlag for at konkludere, at hun direkte kom med en tjenestebefaling om at iværksætte en ulovlig adskillelse. Men den slår fast, at embedsværket handlede i overensstemmelse med hendes klart udtrykte ønske om en undtagelsesfri praksis, som hun fastholdt på trods af advarsler fra embedsmændene. Og den konkluderer, at praksisændringen, der førte til ulovlighederne, var »en direkte konsekvens« af dette ønske.

2. Det var klart ulovligt

Det var afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement Lene Skytte Mørk Hansen, der gjorde pressemeddelelsen til en decideret instruks ved at ringe til Udlændingestyrelsen og pålægge dem at administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen – som samtidig blev sendt over til styrelsen.

Det konstaterer kommissionen, der betegner instruksen til styrelsen som »klart ulovlig«. Og her er adverbiet »klart« af stor betydning, for det betyder, at embedsmændene burde have sagt fra. Og det vil formentlig blive afgørende, når kommissionen i de næste måneder skal færdiggøre en ansvarsvurdering af embedsmændene i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen.

Kommissionen tilsidesætter dermed forklaringen fra Line Skytte Mørk Hansen, der har hævdet, at hun tværtimod ringede og understregede, at styrelsen ikke skulle følge pressemeddelelsen, men i stedet gøre undtagelser til reglen om at adskille asylparrene.

Pressemeddelelsen og instruksen fra ministeriet førte til, at Udlændingestyrelsen i de følgende uger administrerede »klart ulovligt«. Og igen er det betydningsfuldt, at det ikke bare var ulovligt, men »klart« ulovligt.

Den ulovlige administration foregik i hvert fald frem til juli 2016, og i den periode blev 32 unge par berørt af ministeriets instruks. En række par blev adskilt, uden at Udlændingestyrelsen traf begrundede afgørelser, og i størstedelen af sagerne blev der ikke foretaget »relevante konkrete og individuelle vurderinger«. Den ændrede praksis var »så mangelfuld«, at den i de fleste sager ifølge kommissionen var i strid med »grundlæggende forvaltningsretlige og menneskeretlige krav«.

3. Talte usandt over for Folketinget

Den 1. juni 2017 beskrev Støjberg på et af sagens i alt seks samråd den praksis, som fulgte i kølvandet på hendes undtagelsesfri pressemeddelelse. Kommissionen vurderer, at ministerens udtalelser »samlet set tegner et urigtigt billede« af, hvad der foregik den dag, hvor ministeren udsendte pressemeddelelsen. Og selv om det var embedsværket, der havde udarbejdet ministerens samrådstale, så kunne Støjberg ikke være i tvivl om, skriver kommissionen, at hendes fremstilling var »urigtig og misvisende«.

På samrådet forklarede ministeren kort fortalt, at den ændrede praksis gav mulighed for undtagelser, og at dette var meddelt til Udlændingestyrelsen. På samrådet forklarede ministeren også, at når hendes pressemeddelelse var formuleret uden mulighed for undtagelser, var det alene et udtryk for, at det havde været hendes politiske ønske.

Støjberg gentog senere den urigtige og misvisende beskrivelse i flere af sagens mange svar fra ministeren og på efterfølgende samråd, skriver kommissionen.

Endelig finder kommissionen, at Støjbergs forklaring blandet andet på Facebook om at have »reddet« fire piger fra at leve sammen med ældre mænd, var »misvisende« ved at tegne et billede af praksisændringen, »som omstændighederne i sagerne ikke gav grundlag for.« Det var samme resultat, Information kom frem til i en række artikler i 2017.

Ombudsmanden fik ikke dokumenter

Et aspekt af sagen, som ikke belaster Inger Støjberg i samme omfang, er hendes ministeriums betjening af Folketingets Ombudsmand.

Det ligger ifølge kommissionen fast, at Ombudsmanden ikke modtog en række relevante dokumenter, da han indledte sin undersøgelse af sagen i april 2018. Men bortset fra den mail fra Udlændingestyrelsens daværende direktør, Henrik Grunnet, som Information kunne afsløre i februar 2019 – og som gav et billede af, hvad ministeren havde sagt på et chefmøde forud for udsendelsen af pressemeddelelsen – så har kommissionen ikke fundet holdepunkter for, at det skulle være sket bevidst.

Kommissionen finder, at både Inger Støjbergs ministerium og hendes styrelse gav misvisende oplysninger til Ombudsmanden i de beskrivelser af hændelsesforløbet, som de udarbejdede i juli 2016. Hun havde mulighed for at læse udtalelsen, som hun også godkendte, men kommissionen kan til gengæld ikke sige med sikkerhed, at hun også satte sig ind i den og blev klar over, at beskrivelsen var misvisende. Men hvis hun gjorde, så måtte hun have indset, at ministeriets beskrivelse kunne fremstå misvisende, anfører kommissionen.

Adskillelse fortsat ulovlig

Et aspekt af sagen, som ikke har fået så meget opmærksomhed, handler om de gældende retningslinjer for adskillelse af asylpar.

Retningslinjerne blev udsendt i december 2016, efter hvad man kan kalde den kritiske fase af sagen, var overstået, og alle var enige om, at asylparrene ikke kunne adskilles undtagelsesfrit. De foreskriver, at asylpar som udgangspunkt skal adskilles, hvis den ene part er under 18 år, men at der kan gøres undtagelser.

Juridiske eksperter har imidlertid i Information peget på, at der mangler hjemmel i udlændingeloven til overhovedet at foretage adskillelser af parrene med den begrundelse, at den ene part ikke er myndig. Den kritik har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) afvist, men nu når Instrukskommissionen frem til det samme som de udenforstående eksperter og konstaterer, at hjemlen efter dens opfattelse »ikke er til stede«.

Få minutter efter offentliggørelsen af kommissionens beretning udsendte Mattias Tesfaye en pressemeddelelse, hvor han erklærede sig uenig med kommissionen, men alligevel annoncerede, at han vil »tage initiativ til at præcisere hjemmelsgrundlaget«.

Ikke Støjbergs skyld

Advokat Nicolai Mallet, Inger Støjbergs bisidder, har udleveret et notat til pressen, hvor han forklarer Støjbergs holdning.

For Mallet at se er det vanskeligt, hvis ikke umuligt, at bebrejde hans klient for den instruks, som »embedsfolk i departementet« – altså Line Skytte Mørk Hansen – telefonisk gav til Udlændingestyrelsen. Han skriver, at Inger Støjberg hverken direkte eller indirekte har været involveret i – eller været bekendt med – at pressemeddelelsen blev sendt til styrelsen eller indholdet af telefonkontakten mellem afdelingschefen og styrelsen.

Med andre ord var Inger Støjberg alene med til at diskutere indholdet af pressemeddelelsen, skriver Mallet, der tilføjer, at hvis embedsværkets instruks til styrelsen var ulovlig, fordi den ikke indeholdt udtagelser, så kan det ikke regnes Inger Støjberg personligt til last – »uanset at hun bærer det politiske ansvar«.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg

For kun sjette gang i danmarkshistorien er der blevet nedsat en rigsret. Frem til december skal 13 højesteretsdommere og 13 dommere udpeget af Folketinget afhøre vidner og afgøre, om den forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg overtrådte ministeransvarlighedsloven, da unge asylpar blev adskilt på danske asylcentre tilbage i 2016.

Information var oprindeligt med til at afdække sagen. I denne serie har vi fulgt den såkaldte Instrukskommissions arbejde og dækker nu den danmarkshistoriske rigsretssag tæt.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Støjbergs opførelse er et godt eksempel på, hvordan Venstre - startet op af Anders Fog Rasmussen og fulgt op af lille Rasmussen med logrende hale - igennem 2 årtier har manipuleret, snydt og bedraget befolkningen. Og det hele godt støttet op af Dansk Folkeparti.

Hanne Ribens, Mads Greve Haaning, Per Jakobsen, Alvin Jensen, Tino Rozzo, Gitte Loeyche, Peter Mikkelsen, Werner Gass, Erik Pedersen, Maia Aarskov, Poul Erik Pedersen, lars søgaard-jensen, Ea Movang, Ellen Jeppesen, Egon Stich, Jan Fritsbøger, Helle Walther, John Andersen, Per Kortegaard, Benta Victoria Gunnlögsson, Lars Løfgren, Dennis Madsen, Hans Larsen, Halfdan Illum, Mads Berg, Jørgen Tryggestad, Josephine Kaldan, Søren Fosberg, Tage Chabert, Johanna Haas, Joy Nitav, Torben K L Jensen, Dorte Sørensen, Poul Anker Sørensen, Kurt Nielsen, Inger Jensen, Lars Jørgensen, Peter Wulff, Flemming Berger og Flemming Skovbjerg anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Ulrik Dahlin & Anton Geist

Inger Støjberg er fuld af løgn.

Hvis Inger Støjberg skal stilles for en Rigsret skal også Socialdemokratiet stemme for i Folketinget - og det sker næppe, idet banen så bliver åbnet for noget tilsvarende i Mink-skandalen .... og det er så heldigt, at S & V netop har 90 mandater tilsammen, så alle kvinder slipper sandsynligvis med højst en næse.

Carsten Nørgaard

@Torben Lindegaard: Nu er forskellen jo lige den, at en Kommission allerede HAR været gennem Støjbergs sag, mens mink-sagen endnu ikke er blevet undersøgt. Så det er faktisk ret absurd at have travlt med at ligestille de to sager. Vi har endnu ikke en kvalitativ fastsættelse, der berettiger en sådan ligestilling, så internettets suppekogeri er rent spil for galleriet. Fakta er, at vi nu har en officiel konklusion om Støjbergs sag, der rent faktisk berettiger en rigssag, mens der ligger en masse arbejde forude ifm. mink-sagen, og uden det arbejde giver det overhovedet ikke mening at sige “jamen hvis Støjberg, så også Mette”. (Og ja, lad os da få undersøgt det.”Politiker” skal ikke være en konsekvensfri beskæftigelse!)

Hanne Ribens, Flemming Berger, Kent Bajer, Alvin Jensen, Gitte Loeyche, Carsten Munk, Peter Mikkelsen, Werner Gass, David Zennaro, Erik Pedersen, Poul Erik Pedersen, lars søgaard-jensen, John Scheibelein, Ea Movang, Ellen Jeppesen, Steen K Petersen, John Andersen, Helle Walther, Karsten Nielsen, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Joy Nitav, Mads Berg, Josephine Kaldan, Søren Fosberg og Tage Chabert anbefalede denne kommentar

"Klart ulovligt" og helt klart ummenneskeligt og skadeforvoldende at tvangsadskille mennesker, som gerne vil leve sammen og holder af hinanden.
Dybt beskæmmende at embedsværket ikke har formået at sige fra overfor en minister, der opfører sig enevældigt, umenneskeligt, brutalt og magtarrogant ud over alle grænser og som hårdnakket nægter at bøje sig for de faglige vurderinger vedr. lovligheden af egen instruks som ministeren fik fra embedsværket i eget ministerium såvel som fra justistsministeriet.
Jeg har skrevet i en tidligere kommentar til den forhenværende integrationsministers tvangsadskillelsen af asylpar, at tidligere integrationsminister Inger Støjbergs påstand om, at hun egenhændigt med sin ulovlige instruks har beskyttet og reddet unge piger / kvinder under 18 fra at bo sammen med en ægtefælle, som de ikke ønskede at bo sammen med ikke er i overenstemnelse med de faktiske forhold. Det er værd at gentage, at de danske myndigheder også forud for tidligere integrationsminister Inger Støjbergs brutale tvangsindgriben i andre menneskers kærligheds-og familieliv beskyttede unge kvinder ved i en fortrolig samtale uden ægtefællens tilstedeværelse at spørge ind til om vedkommende boede frivilligt samnen med sin ægtefællen og fortsat ønskede dette. Herved sikrede de danske myndigheder netop den individuelle sagsbehandling som de er forpligtet til i asylsager. En juridisk forpligtelse og et menneskeligt minimums hensyn som den tidligere integrationsminister groft tilsidesatte.
Jeg ønsker den primitivitet og populisme i kombination med magtarrogance og fremmedfjendskhed som som den tidligere integrationsminister stod for helt ud af dansk politik og jeg håber at den tidligere integrationsminister Inger Støjbergs forhåbentlig snarlige fald fra magtens og indflydelsens tinder bliver begyndelsen på en generel højst tiltrængt forandring mod det bedre. Så vi som samfund kan se os selv i øjnene igen.
Jeg tror på demokrati og respekt for menneskerettoghederne som vejen frem for vores samfund og for verden. Her hører en embedsførelse som den tidligere integrationsministers ikke hjemne. Helt uagtet hvor mange V stemner den tidligere integrationsminister har kunnet trække til huse gennem lagkageposering, skamfulde avisindrykninger i libanesiske aviser, unødvendige og udmygende stinkedyre teltlejre i bidende vinterkulde og selvcelebrerende FB opslag med en yderst lemfældig omgang ned sandheden. Vi har efter min bedste overbevisning haft en integrationsminister i dette land, der som et af de første i sin tid skrev under på flygtningekonventionen, hvis tilgang til flygtninge var dybt umenneskelig og hvis horisont var stærkt begrænset. Vi bør pørge os selv, hvordan vi som samfund kan komme tilbage på sporet mod større respekt for andre mennesker, hvis livssituation gør dem afhængige af, at vi som samfund har en minimums medmenneskelighed og en minimumsanstændighed i behold.
En opførsel og en ministerembedsførelse som Støjbergs burde ikke have haft gang på jord i et oplyst samfund som det danske.
Lad os gøre det bedre.

Flemming Berger, Michael Christensen, David Breuer, David Adam, Alvin Jensen, Tino Rozzo, Gitte Loeyche, Finn Jakobsen, Werner Gass, Peter Mikkelsen, Erik Pedersen, Poul Erik Pedersen, Torben Lindegaard, lars søgaard-jensen, Ea Movang, Freddie Vindberg, Ellen Jeppesen, Steen K Petersen, John Andersen, Eva Schwanenflügel, Pietro Cini, t. helleskov, Jonna Jensen, Hans Larsen, Mads Berg, Jørgen Tryggestad og Josephine Kaldan anbefalede denne kommentar
Jeppe Bundgaard

Whataboutism kan ikke frifinde IS lovbrud i instrukssagen.

Hanne Ribens, Alvin Jensen, Peter Mikkelsen, Palle Jensen, Poul Erik Pedersen, Johanna Haas og Morten Reippuert Knudsen anbefalede denne kommentar

Da alle morgenaviserne er enige om, at der bør indledes en rigsret, er jeg ret sikker på, at det er hvad vi får.

Alvin Jensen, Peter Mikkelsen, David Zennaro, Ea Movang, Johanna Haas, Steen K Petersen, John Andersen, Eva Schwanenflügel og Morten Reippuert Knudsen anbefalede denne kommentar

Fra forskellig side i Støjbergs ministerium er det blevet gjort gældende, at en pressemeddelelse ikke nødvendigvis skal tages for forlydende. På den baggrund bør Danske Dagblades Fællesrepræsentation omgående anlægge bedragerisag mod Støjberg og de relevante embedsmænd/kvinder.

Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lene Skytte Mørk Hansen virker noget nævenyttig....

Alvin Jensen, Torben Lindegaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Deadline d. 14.12. kl. 22.30 var en sand opvisning i mediernes hykleri og fortrængning. Kometkarrierekvinder Mette Østergård bakkede helt op om, at nu skulle Støjberg stilles for en rigsret. Glemt var Berlingskes helhjertede opbakning til hendes adskillelse af de unge asylpar. Berømt/berygtet er avisens leder "Tak Støjberg".
Læs Altingets gennemgang af hvem der støttede hende dengang. De fleste partier - dvs. S, K og DF - naturligvis - mens RV og EL forholdt sig temmelig tavse i starten. SF var også tavse, ville som vanligt ikke lægge sig ud med Sosserne.
Sosserne sidder i lort til halsen - læs Dan Jørgensens og Tesfayes opbakning til hende, og partiet skal derfor ikke have noget af at slæbe hende for en rigsret, for så ryger de selv med.
Så det ender med en næse til Trumpine, og en lokumsaftale mellem S og V: Hvis vi undlader at stille hende for en rigsret, vil I så dæmpe jeg ned mht. minksagen.
Begge partier har en indlysende interesse i at det ender sådan.
Sosserne har desuden det problem, at hvis de stiller Støjberg for en rigsret, så vil højrefløjen se det som et tegn på at SD er ved at slappe den stramme udlændingepolitik, og så vil mange af de vælgere SD fik fra DF sive tilbage igen, eller stemme på Nye Tarvelige.
https://www.altinget.dk/artikel/altingets-chefredaktoer-se-verden-med-in...

Michael Christensen, Christian Mondrup, David Adam, Alvin Jensen, David Zennaro, lars søgaard-jensen, Torben Lindegaard, Eva Schwanenflügel, Lars Hansen og Pietro Cini anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Arne Lund

Nu da Folketinget er blevet enige om at få en uafhængig bedømmelse af kommissionens rapport, tror jeg dog det peger hen mod en rigsretssag, idet de på denne måde vil kunne fralægge sig det direkte ansvar for at indlede en sådan overfor Støjbergs støtter i befolkningen, samt kunne sige overfor hinanden: "Jamen, vi har intet andet valg, nu hvor juristerne har skåret ulovlighederne ud i pap".

Det kan jo også være, at man vælger at fritstille partimedlemmerne i en afstemning, som det skete før Tamil-sagen...?
På den måde bliver det vanskeligere at bebrejde bestemte partier.
- Og husk, der er en del Venstre- politikere, der hellere ser Støjbergs hæl end hendes tå..

Tak for at bringe link til Jakob Nielsens glimrende analyse af hele forløbet siden 2016, der spidder hykleriet på grusomt tilfredsstillende vis ;-)

Alvin Jensen, David Zennaro, Ea Movang, Johanna Haas og Jan Jensen anbefalede denne kommentar

Johanna Haas
15. december, 2020 - 03:52@
" Det er værd at gentage, at de danske myndigheder også forud for tidligere integrationsminister Inger Støjbergs brutale tvangsindgriben i andre menneskers kærligheds-og familieliv beskyttede unge kvinder ved i en fortrolig samtale uden ægtefællens tilstedeværelse at spørge ind til om vedkommende boede frivilligt samnen med sin ægtefællen og fortsat ønskede dette. Herved sikrede de danske myndigheder netop den individuelle sagsbehandling som de er forpligtet til i asylsager. En juridisk forpligtelse og et menneskeligt minimums hensyn som den tidligere integrationsminister groft tilsidesatte."

Johanna! Kunne man forestille sig, at nogle af disse mindreårige piger var så kontrollerede, manipulerede af, og bange for deres 45 årige (mulige)tvangsægtfælle, at de var umulige at få et retvisende svar ud af?! Og at de unge piger, set med vestlige øjne utvivlsomt var udsat for undertrykkelse og misbrug/overgreb!?
Det tror jeg nemlig!
Og jeg skal ikke sidde og forsvare politikere som ikke overholder loven(hvor er vi så henne?), og bestemt heller ikke Venstrefolk!!!

Men materien i den konkrete sag gør alligevel, at det for mig er svært helhjertet at forsvare at vi i Danmark bare skulle vende det blinde øje til til at mindreårige piger/unge kvinder bliver behandlet som kvæg!
Måske er det ikke det rigtige at lade flygtigninge/indvandrere importere uvaner fra deres verden til vores.
Måske lidt off topic, men lad mig tilføje, at der hver dag undertrykkes og manipuleres tusindvis af unge kvinder i Danmark med ikke -vestlig baggrund. Oftest muslimer.
Jeg har personligt kendskab til mange unge kvinder/ børn i min omgangskreds, som har meget svære konflikt - og dilemmmafyldte liv, fordi de får presset arkaiske leveregler ned over hovedet.
Og deres frie valg er vist illusorisk. De situationer hvor unge indvandrere prøver at bryde med undertrykkelsen ender ofte med forfærdelige straffesager.

Tankevækkende at den slags går næsten upåagtet hen, altimens såkaldte feminister og Meetoo tilhængere beskæftiger sig med vildfarne tunger i ører og for få kvinder i C 25 virksomhedernes toppe!

Jeg tror faktisk at, hvis advokaterne siger det samme som de kendte eksperter fra TV, så tror jeg S stemmer for rigretsag, for hvis de ikke gør, vil det ligge som et åg over Mette F år frem. Hvad med Pape?? Og LA, som jo svingede helt hysterisk pisken.
Hvis og hvad jeg tror er rigtigt, at Mette F ikke vidste det og ikke fik besked i tide, men har handlet i god tro, og for folkesundheden, så vil en Gransknings kommission nok finde frem til, at der er sket fejl, hvad er indrømmet fra dag et, undskyldt, men ikke bevidste fejl som hos Støjberg, Og MF har ej heller løjet og vildledt som IS. Hvis jeg har uret og tager fejl, så skal vi som en retsstat handle.

Alvin Jensen, David Zennaro, Dorte Sørensen, Per Meinertsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Jeg tillader mig et ukvalificeret gæt:

Mon ikke den afdelingsleder fra Udlændingeministeriet som minister Tesfaye nu har hjemsendt efter kommissionens delkonklusion udkom, er ingen ringere end Line Skytte Mørk Hansen, der emsigt tog på sig at telefonere til Udlændingestyrelsen for at understrege alvoren af Støjbergs presseinstruks, og senere fortalte i kommissionen, at det var det stik modsatte hun sagde...?

Arne Lund, Alvin Jensen, Johanna Haas, Helle Walther, David Zennaro og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

@ John S Hansen 8:48
Læs min første kommentar igen, så ser du, at de danske myndigheder i forvejen tog hånd om de unge kvinder under 18.
Inger Støjbergs påståede redningsindsats for unge kvinder ved at gennemtvinge en adskillelse fra en ægtefælle på den danske stats befaling - også i de tilfælde hvor parret havde et barn er dybt skammelig.
Målrettet meningsløs tvang af den kaliber hører ikke hjemme i et demokrati og er anti-demokratisk i sin kerne.
Husker du beretningerne fra Røde Kors om hvor traumatiserende og skadeligt det var for de direkte berørte?
Fortvivlelse, selvmordsforsøg etc.
At der findes kvinder i dårlige ægteskaber i Danmark afviser jeg ikke. Men der findes også kvinder i gode ægteskaber, som er der fuldstændigt frivilligt. Netop derfor skulle den tidligere integrationsminister ikke have udstedt en lovstridig undtagelsesfri instruks, men have bibeholdt den individuelle vurdering og sikring af de unge kvinders tarv.

Alvin Jensen, Helle Walther, Finn Jakobsen, Werner Gass, Poul Erik Pedersen, Torben Lindegaard, Eva Schwanenflügel, Ea Movang, Dorte Sørensen, Freddie Vindberg og Ellen Jeppesen anbefalede denne kommentar

Til alle Heksebrænderene Inger Støjberg er stadig uskyldig indtil hun er dømt, eller retssikkerheden gælder måske ikke for hende.??
Må jeg minde om at Støjberg sagen er startet af den røde blok,
som mener at personer fra ikke vestlige lande der kommer til landet for at udnytte de gode danske sociale vilkår, er ok.

Selv om de personer vil forsætte med deres hjemlands vilde vilkår, hvor mænd gifter sig med mindreårige piger ned til 12 år.
Men de samme personer ville ikke acceptere de danske leve vilkår, nemlig at piger/kvinder har de samme rettigheder som mænd og at mindreårige ikke skal bortgiftes mod deres vilje.
Må jeg minde at kommissionen er nedsat af et rødt politisk flertal, samt kommissoriet er designet til at finde Inger Støjbergs fodfejl.

Socialdemokratiet bad oprindeligt i et samråd,
Inger Støjberg om at gribe ind mod de forhold hvor ældre mænd boede sammen med piger”
Må jeg minde om at kommissionens rapport er i syv dele, de seks om Støjberg er nu fremlagt.
Den syvende om embedsmændene som har administreret pressemeddelelsen ulovligt,
Er ikke fremlagt, hvorfor ikke? Kunne det være fordi at den understøtter Inger Støjberg.
Embedsmænd må ikke udføre ulovlige handlinger.?
Set med Inger Støjbergs øjne handler det fortsat om at være for eller imod barnebrude. Alt andet er snak og proces.
I årevis var det et synspunkt, der nød meget bred opbakning. I dag er der få, der ser sådan på det.
Nu er Instrukskommissionen kommet med sin første ”delredegørelse” i sagen.
Nogen kunne tænke hvorfor kaster jeg mig ud i et forsvar for Inger Støjberg nu hvor alt der kan krybe og gå kaster sig over hende.
Jeg høre ikke til Inger Støjbergs fanskare, men mener at hun nu i fire år er blevet hetzet af den venstrefløj som i tredive år har lukket personer ind fra ikke vestlige lande, Inger Støjberg er alt hvad de hader.
Herudover har hun altid været kontroversiel, provokerende, splittende, samt skabt mange udfordringer for venstre.

Men Inger Støjberg har samme retskrav som alle andre borgere, men om hun får det via en rigsret med 15 højesteretsdommere,
Ved jeg ikke, men jeg ved at hun er dømt af flertallet af de aviser der oprindeligt var med til at bære hende frem og de næste to år er hun og Venstre politisk lammede, stadig uden en retfærdig domstolsafgørelse..

Skal man dømme efter afhøringerne af de centrale vidner i sagen, står Inger Støjberg til alvorlig kritik.
Hun har helt enkelt ikke været i stand til at forklare, hvorfor man ikke skulle betragte hendes pressemeddelelse fra februar 2016 som en instruks. Når det nu var, hvad hun selv kaldte den.
Spørgsmålet er så, om hendes brøde er så alvorlig, at den kan føre til en rigsretssag.
Det vil selvfølgelig meget afhænge af, hvor alvorlig kritikken fra Instrukskommissionen er, set fra et juridisk perspektiv.
Men det kan også afhænge af Støjbergs egen reaktion.
Beslutningen om at nedsætte en rigsretssag er nemlig ikke juridisk – den er politisk og skal træffes af et flertal i Folketinget.

Sin egen værste fjende
Og mange til både højre og venstre vil sikkert af forskellige grunde foretrække at undgå rigsretten. I Venstre kan sådan en sag få den i forvejen skrøbelige fred mellem fløjene til at bryde sammen, og i Socialdemokratiet kan den måske skabe usikkerhed om partiets stramme kurs på udlændingeområdet.
Hvis Støjberg havde bøjet nakken og beklaget, kunne partierne måske tage rapporten fra Instrukskommissionen til efterretning og gå videre til næste sag på dagsordenen. Men hvis Støjberg – nærmest som den sidste i verden – insisterer på sin uskyld, kan det blive svært for Folketinget at lukke øjnene eller at se den anden vej.
Det er sagens store paradoks: Inger Støjberg har i løbet af små fem år mistet stort set alle sine venner. Og nu er hun blevet sin egen værste fjende.

Læs Instruks-kommissionens delberetning:

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/instrukskommissionen-...

Jan Fritsbøger

john s hansen, ja det er jo let at mistænke, og så konkludere ud fra at den ide man forestiller sig / vælger er sandheden,
og særlig let bliver det når årtiers dæmoniseringskampagner har italesat netop den mistanke som et led i at fortælle en så negativ historie som muligt,
for selvfølgelig er aldersforskel ved ægteskaber pr definition et udtryk for undertrykkelse, og da især når ægteskabet er arrangeret, og det er da udelukket at pigerne har haft lyst til at leve deres liv med deres ægtefælle,
og også udelukket at kærligheden faktisk er til stede,
for muslimer elsker jo slet ikke deres børn, de ejer dem og tænker kun på sig selv, det er helt normalt,
og for at få forholdet til at virke mest muligt usympatisk kan man så vælge de mest ekstreme aldersforskelle som forekommer,
det er jo noget nemmere at mene at 30 års aldersforskel beviser undertrykkelsen end 5 års, men i barnebrudssagen var aldersforskellen jo ikke 30 år i gennemsnit, i flere af de adskilte par var aldersforskellen faktisk slet ikke markant, kriteriet var jo brudens alder og ikke forskellen,
men også unge danskere bliver jo rimeligt ofte gift unge, min egen søster var 16 og det ægteskab holder stadig efter mere end 50 år,
og jeg tror ikke et halvt sekund på at støjbergs motivation handlede om beskyttelse af pigerne, nej det handlede om at gøre Danmark mindre attraktivt for de væmmelige fremmede, og især om at score stemmer i blandt fremmedhaderne,
med andre ord selv profitere på DFs dæmoniseringskampager som jo også kun har handlet om at skaffe stemmer til en diskriminerede politik,
og man kan så gøre sig nogle tanker om det menneskesyn der generelt er på højrefløjen, når bevidst menneskefjendtlig politik får så megen plads,
der er ikke mange reelt gode intentioner der, om nogen overhovedet,
det man til gengæld gerne fremmer er grådighed, ulighed og pengemagt ( vækst ), som om højere forbrug altid er en forbedring af livskvaliteten, hvad det jo IKKE er, faktisk er der en tendens til at rige mennesker er mindre lykkelige end almindelige mennesker, der ER faktisk "koldt på toppen"

og det har så ikke bare negative konsekvenser for menneskers trivsel, men faktisk også for naturen, miljøet og ikke mindst klimaet,
verden ville kunne blive så meget et bedre sted at leve for alle mennesker, hvis grådigheden og egoismen ikke blev bakket op af borgerlige politikere stemt ind af egoistiske og grådige vælgere.

Alvin Jensen, Johanna Haas, Werner Gass, Finn Jakobsen, Palle Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Carsten Nørgaard 15. december, 2020 - 01:38

Tror du på, at Socialdemokraterne stemmer for en Rigsretsag imod Inger Støjberg ??

Nej, vel.

Jan Weber Fritsbøger
15. december, 2020 - 10:25@

Nu blev den aldersforskel som jeg brugte som eksempel brugt fordi jeg har den fra en konkret sag!

Hvad er gennemsnitsaldersforskellen da?

Hvis man vælger at argumentere sådan som du gør så er det vel nærliggende at mene, at mene at vi i Danmark skal tilrette lovgivningen sådan at man kan gifte sig med en mindreårig, ikke?

Anekdotisk argumentation om et 50 år gammelt ægteskab ændrer vist ikke på, at piger i vestlige lande bør beskyttes i mod undertrykkelse og overgreb.

Jeg ved ikke helt hvor vi skal hen i forhold til den tangent du kører ud af ifht. højrefløjen mm.

Jeg finder det selv stadig sværere at finde mig til rette på een fløj alene.

Dine betragtninger om menneskesyn deler jeg i stor udstrækning.

Imidlertid ser jeg en stærk tendens til, at venstrefløjen til stadighed er for ukritisk når det drejer sig om problemer relateret til ikke vestlig indvandring.
Mange på venstrefløjen er frygtelig bange for at være politisk ukorrekte, og stikker derfor hovedet i jorden på bedste strudsemaner, når det handler om indiskutable problemer, som vi har i det Danske samfund som følge af den ikke vestlige indvandring.

Jeg vil vove at påstå, at DF aldrig var blevet så store, hvis oppositionen havde været mere villige til selv at turde forholde sig kritisk til den ikke vestlige indvandring.

Jan Weber Fritsbøger
15. december, 2020 - 10:25@
og det har så ikke bare negative konsekvenser for menneskers trivsel, men faktisk også for naturen, miljøet og ikke mindst klimaet,
verden ville kunne blive så meget et bedre sted at leve for alle mennesker, hvis grådigheden og egoismen ikke blev bakket op af borgerlige politikere stemt ind af egoistiske og grådige vælgere."
"

Og sjovt at du skriver ovenstående.

Jeg var selv ansvarlig for at Thorning regeringen blev til noget igennem min stemme på Enhedslisten. Jeg var ikke en egoistisk og grådig vælger, men jeg fik egoistisk og grådig politik og egoistiske og grådige politikere!

Hvad mon vi kan gøre for at forhindre mørkemænd og -kvinder i partierne Socialdemokratiet og Venstre i at lave en mesterkage og gøre Danmark til medlem af retsstatsbekæmpernes brigade i Europa?

Medier skriver om mindreåriges ægteskab med ældre mænd. Det er da ikke helt korrekt. kvinder på 17 år er da ikke mindreårig, det er unge kvinder. Og mænd er ikke gamle mænd , når de er 25, så er de unge mænd, nogle kalder det sågar drenge. Hvis man havde fulgt reglerne, loven, og behandlet de ægtefolk individuelt, spurgt dem selv personligt med advokat eller anden bisidder om, hvad de gerne selv ville fremad rettet,så kunne det samme være sket ,men med personligt samtykke.
Der hvor en pige på 13 tvangsgiftes med ældre mand, men hvor mange af den slags så vi herhjemme ? Den eneste historie herom viste sig jo at være forkert.
Undrer mig at Pape som råbte op om vanvid er påfaldende tavs nu.

Jan Fritsbøger, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Er det bare mig som bliver befippet over at se LAs Ole Birk Olesen med sit nye store skæg, der giver ham et meget befippet udtryk, mens han forklarer LAs indstilling om at Inger Støjberg skal for en rigsret.

Helle Walther, Arne Lund og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det eneste, der potentielt kunne afholde S fra at støtte op om en rigsretsag, er deres nærmest paranoide frygt for at komme til at miste alle de vælgere, der sympatiserer med Inger og hendes Trump-inspirerede egenrådige facon - vælgere, de har kapret fra DF

/O

@John S. Hansen 11:22
En fuldstændig opgørelse i tabelform over aldersforskelken blandt de 34 berørte asylpar kan findes i Ombudsmandens 58 sider lange endelige redegørelse, der ligger frit tilgængeligt på nettet og kan downloades som pdf fil. Blandt de 34 par er der et ægtepar med en aldersforskel på 14 år og et ægtepar ned en aldersforskel på 10 år. Hos alle de resterende 32 ægtepar er der tale om en langt, langt mindre aldersforskel.
Ombudsmandens redegørelse kan findes ved eksempelvis at google "aldersforskel hos tvangsadskilte asylpar?"
Desværre kan jeg ikke give et direkte link til pdf filen. Kun downloade den.
Det fremgår endvidere af ombudsmandens redegørelse at blot to af de berørte 34 ægtepar er blevet adskilt efter ønske fra den mindreårige ægtefælle.

Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Palle Jensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Johanna Haas 15. december, 2020 - 15:13

Linket til Ombudsmandens redegørelse er her
Tabellen står på side 6

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/uui/spm/418/svar/1561592/2023159.pdf

Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Torben Lindegaard: dejligt! Tak for link!

Eva Schwanenflügel og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar

Leif Tullberg: "Må jeg minde om at Støjberg sagen er startet af den røde blok,
som mener at personer fra ikke vestlige lande der kommer til landet for at udnytte de gode danske sociale vilkår, er ok" En rigtig stråmand - Hvor har du det vrøvl fra?

Jan Guldager, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Et tillægsbemærkning til Helle Walther 15. december, 2020 - 13:35
Hørte P1-debat, hvor en IS fan og Pia Kjærsgaard også kom med de historier. Værten fremførte listen med aldre for de par fra de danske centre - som ikke havde 12 årige gift med ældre mænd og mange børn.
Jeg forstår ikke ,at de vil komme med sådanne historier - det svækker da deres troværdighed. Det virker helt Trump agtigt -

Helle Walther, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"En opførsel og en ministerembedsførelse som Støjbergs burde ikke have haft gang på jord i et oplyst samfund som det danske."

Støjberg er blot én blandt mange karrierepolitikere med hang til totalitarisme, så der vil komme flere - medmindre at vi afgrænser politikeres magt. Vore politikere er jo streng taget folkets tjenere; jvf. bl.a. Montesqieu skal de ydmygt lovgive, hvis de er udpeget til lovgivende magt - udøve magt hvis de er udpeget til udøvende magt - og dømme, hvis de er udpeget til dømmende magt. Disse tre magter skal være uafhængige af hinanden, og det giver sig selv at vores Grundlovs (muligheder for) sammenrodning af monarken med regering og folketing samt vore folkevalgte lovgiveres udpegning, med monarkens tomme velsignelser, af folk fra egne rækker til udøvere af statsmagten, vil resultere i korrumperede tilstande, magtfordrejning og politikerlede. Der er absolut ingen vej udenom en ændring af Grundloven, som bringer skarp adskillelse mellem de tre magter, hvis der skal ske fremme af demokrati i Danmark (men det er nok heller ikke lige planen).

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Den hørte jeg også og derfor jeg skrev det, 12 år, barn som 13. årig, hvor er det sket ?? Ikke herhjemme i alt fald. Iøvrigt synes jeg DF og NB er så hykleriske at det grænser til himlen. Minksagen bulder og brag, gå af regering osv, mens Støjberg skal hædres for at lyve, vildlede og bryde loven bevidst. Mink sagen har været klodset sine steder, men ingen har løjet eller vildledt eller brudt loven bevidst, da det kom til kendskab blev det straks oplyst og forsøgt udbedret, rettet op, og man mener der var hjemmel. Folkesundheden stod på spil, vi ser det jo nu, selv om der er styr på det, hvad hvis der ikke var handlet, så havde vi lignet Sverige. MF beskyldes for alt mulig med egensindighed os osv. vi skal sågu takke for den fasthed i disse tider. Hun har fuldstændig styr på biksen.

Helle Walther
15. december, 2020 - 13:35@
"Medier skriver om mindreåriges ægteskab med ældre mænd. Det er da ikke helt korrekt. kvinder på 17 år er da ikke mindreårig, det er unge kvinder"

Helle, i Danmark er man mindreårig til man fylder 18 år!

Lovmæssigt set er man voksen, når man er 18 år.
Før denne sag kunne man her i landet blive gift ved såkaldt kongebrev, fra man var 15 år.
Før p-pillen var det ikke så ualmindeligt, at blive gift med kongebrev, især hvis man var gravid og meget ung. Humlen var, at dengang boede man ikke bare sammen i så stor udstrækning som i dag og man kunne først få lejlighed, når man var gift. Man bruger vist ej heller udtrykket “de lever på polsk - i dag er der ingen der løfter et øjenbryn, når unge borsammen - med mindre naturligvis de er muslimer ! Og flygtninge ! - efter hele denne sag blevden danske ægteskabslov ændret og ret beset kun for Støjbergs og muslimernes skyld !