Nyhed
Læsetid: 5 min.

Kvinder er mere skeptiske end mænd over for øremærket barsel til fædre

Mænd går i højere grad end kvinder ind for de to måneders øremærket barsel til fædre, som EU kræver indført. 38 procent af fædrene går ind for øremærkningen, mens det samme kun gælder for 28 procent af kvinderne, viser ny undersøgelse
Når de nyfødte skal passes, er det mor, der tager den største del af barslen. Og der er ikke stor opbakning til at give en øremærket barsel til mænd, viser undersøgelse.

Når de nyfødte skal passes, er det mor, der tager den største del af barslen. Og der er ikke stor opbakning til at give en øremærket barsel til mænd, viser undersøgelse.

Peter Nygaard Christensen

Indland
10. december 2020

Mænd er langt mere positive end kvinder over for de ni ugers øremærket barsel til fædre, som et nyt EU-direktiv kræver, at medlemslandene indfører senest i 2022. Det viser en ny undersøgelse lavet af Institut for Menneskerettigheder.

38 procent af de adspurgte mænd mod kun 28 procent af de adspurgte kvinder går i meget høj eller høj grad ind for to måneders øremærket barsel til fædrene. Omvendt går næsten hver anden adspurgt kvinde – 47 procent – kun i meget lav eller lav grad ind for øremærket barsel til fædrene, mens kun 35 procent af mændene i undersøgelsen er lige så skeptiske.

Undersøgelsen bygger på svar fra over 2.100 forældre. Blandt respondenterne er 59 procent kvinder og 41 procent mænd. Alle respondenter har mindst et barn på højst 10 år, og svarene er indsamlet af analysevirksomheden Epinion.

Når mødrene er mere skeptiske over for øremærket barsel til mænd, end mændene selv er, skyldes det, at kvinderne ser barslen som en ret til at være sammen med barnet, som de måske frygter vil blive taget fra dem. Det mener Morten Wøldike, der er sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling.

»Opfattelsen er i høj grad, at orloven tilhører moren, og at den orlov faren eventuelt tager, er noget som moren skal give ham. Derfor er vi også nødt til at sikre fædres orlov på en anden måde, for i dag er fordelingen af forældreorloven en forhandling om at få lov til at være sammen med barnet i den første tid,« forklarer Morten Wøldike.

Han mener, at mødrenes skepsis over for mere barsel til mændene også kan handle om, at der stadig hersker nogle gamle normer om, at fædre ikke har så meget lyst til at være sammen med barnet.

Retorik fra Fogh-tiden

Professor på Aalborg Universitet Anette Borchorst, der forsker i barsel og ligestilling, mener også, at øremærket barsel til mænd »kan blive opfattet, som om man stjæler noget fra moren, hvis man ikke samtidig udvider barslen«.

Hun mener, at en del af forklaringen på den udbredte skepsis i Danmark over for øremærket barsel til mænd, skyldes, at den politiske retorik især under Fogh-regeringen i 00’erne har handlet om, at øremærkning til fædrene var tvang og statslig indblanding i familien. Undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder viser da også, at hele 65 procent af de adspurgte kvinder mener, at øremærket barsel ikke er en opgave for staten. Færre mænd, nemlig 53 procent af de adspurgte, mener det samme.

»Det er så vanvittigt, hvorfor folk så ikke opfatter det som statslig indblanding, at vi øremærker så meget orlov til mor,« siger Anette Borchorst.

I Danmark er der lige nu øremærket to uger af barslen til fædrene. Erfaringen fra de øvrige nordiske lande, der har mere øremærket barsel til mænd, er, at det går bedst med at indføre øremærkning til faren, hvis barselsorloven samtidig udvides.

Undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder viser desuden, at 70 procent af de adspurgte fædre »sandsynligvis« ville have gjort brug af to måneders øremærket barsel, hvis den havde fandtes, da de skulle på barsel. 90 procent af de adspurgte forældre siger, at de var enige med deres partner om fordelingen af barslen.

I dag tager danske mænd cirka 10 procent af den samlede barsel, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Institut for Menneskerettigheder.

Offentligt ansatte kvinder

En anden årsag til kvindernes skepsis handler dog også om erhvervsstrukturen, mener Anette Borchorst. Kvinder er oftere offentligt ansatte end mænd, og det offentlige har traditionelt haft bedre barselsvilkår.

»Frem til 2019 har det været fint for det private at skubbe barselsorloven over på det offentlige,« siger hun med henvisning til, at der sidste år kom nye signaler fra både Dansk Industri og Dansk Erhverv. I 2019 erklærede erhvervslivets organisationer, at de nu gik ind for øremærket barsel til mænd for at fremme ligestillingen og få flere kvindelige ledere.

Kenneth Reinicke, der forsker i mænd og barselsorlov på Roskilde Universitet, mener også, at kvindernes mere skeptiske holdning til øremærkning handler om, at når mænd vil holde mere barsel i dag, så bliver den taget fra moren.

»Når kvinderne er mere skeptiske, kan det både handle om, hvor villige kvinder er til at afgive deres monopol, og så kan det også handle om, at der måske er en uoverensstemmesle mellem, at mændene bare er blevet moderne i retorikken og siger, at de går ind for mere barsel, mens kvinderne tvivler på, om det rent faktisk er tilfældet,« siger Kenneth Reinicke.

Øremærkning hjælper

Danske mænd holder i gennemsnit kun 32,5 dages barsel. Når det er sådan, skyldes det ifølge Kenneth Reinicke, at de ikke har haft den samme mulighed for at holde barsel, som mænd i de andre nordiske lande har haft.

Her har øremærket barsel til fædre betydet, at svenske mænd holder 20 procent af barslen, mens norske mænd tager 30 procent af barslen. I Danmark holder fædrene ifølge Institut for Menneskerettigheders rapport kun 10 procent af barselsorloven.

Anette Borchorst er ikke i tvivl om, at øremærkning til fædre er godt for både farens og morens ligestiling og barnets tilknytning til begge forældre.

»Problemet er, at nogle kvinder ikke er enige, så vi er nødt til at se i øjnene, at det er svært, og vi vil komme i den situation, hvor nogle kvinder føler, der bliver taget noget fra dem,« siger hun.

Forenkel reglerne

En anden forhindring for mere barsel til mænd er, at den nuværende lovgivning er så indviklet, at det ofte er nemmere, at kvinderne tager barslen, konkluderer Institut for Menneskerettigheder. Det gør de på baggrund af svar i undersøgelsen, hvor over 40 procent af de adspurgte forældre siger, at de finder de nuværende barselsregler så komplicerede, at det er svært at fordele barslen efter forældrenes egne ønsker.

Annette Borchorst er enig i, at orlovsordningen er meget kompliceret, og flere gjorde også opmærksom på kompleksiteten, da den blev ændret i 2002.

»Tanken var, at de skulle være mere fleksible, men det er meget, meget indviklet med fire forskellige typer af forældreorlov,« siger hun.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor også, at reglerne bliver forenklet, fordi deres kompleksitet kan udgøre en barriere i sig selv for ligestillingen. En forenkling kan ske ved at lave færre orlovstyper, eksempelvis en graviditetsorlov til den fødende forælder inden fødslen, og en øremærket og ikkeøremærket forældreorlov til forældrene. Og det bør være en del af en ligestillingsfremmende reform i forbindelse med implementeringen af EU-direktivet, mener Morten Wøldike:

»Lige nu er der en unik mulighed for at fremme ligestillingen i barselsreglerne og samtidig sikre størst mulig selvbestemmelse og fleksibilitet til familierne. Den fødende forælder bør ikke bindes i længere tid end nødvendigt, og den anden forælder skal sikres bedre mulighed for at holde orlov. Men gennemfører man blot EU-direktivet ved at give begge forældre ni ugers øremærkning oven i det, som de har nu, bliver der næsten ingen fleksibilitet og selvbestemmelse tilbage til familierne.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Så hvis man skal forstå det ret (ret mig endelig), at øremærkningen ang. barsel til fædre, som blandt andet er en ting, som feministerne kæmper for. Altså kæmper på kvindernes vegne!

At feministerne så alligevel ikke taler på kvindernes vegne? hvis virkeligt "47 procent – kun i meget lav eller lav grad ind for øremærket barsel til fædrene,"?

Niels Johannesen

Kan nogen forklare mig hvorfor EU vil tvinge Danmark og andre lande til at indføre noget, som kun ca. 30% af befolkning vil have? Hvordan vedkommer det irere, spaniere og polakker hvordan danske mænd og kvinder deler deres barsel? Det er jo dybt umyndiggørende...

Jeg synes det er nedslående at barnets behov ikke nævnes en eneste gang i artiklen. Kunne man forestille sig forældre der tænker på hvad deres barn har mest brug for fremfor mænd og kvinder der skændes om dit og mit? I mange (men selvfølgelig ikke alle) familier vil det for eksempel mest af alt være babyen der mister noget, nemlig muligheden for at amme ved behov, hvis moren er “tvunget” afsted på arbejde. Det er selvfølgelig ikke et relevant dilemma i alle familier men det virker bare for mig skørt at der er så lidt fokus på biologi og på barnets behov i denne diskussion. Den øremærkede barsel vil helt sikkert fungere fint i mange familier - men i mange andre vil den medføre et tab for BARNET. Så måske ved forældre bedst hvad der fungerer for netop deres familie...

Ditte Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Rune og Veronica Jacobsen, René Arestrup, Lorene Christensen, Anna Olsen, Niki Dan Berthelsen, Estermarie Mandelquist, Bjørn Pedersen og Esben Lykke anbefalede denne kommentar

Den lille barn kan kun vinde ved at få to tæt knyttede omsorgspersoner, der beskytter og tager sig af det.

David Zennaro, Christina Laugesen, Sabine Behrmann, Anne Margrete Berg, Torkil Clemmensen, Susanne Kaspersen, Peder Jensen, Anne Nielsen, Jens Flø, Halfdan Illum og Lone Hansen anbefalede denne kommentar
Gert Friis Christiansen

Det er åbenbart ikke mændene, der kæmper for at undgå mere tid med deres børn. Hvordan passer det ind i forestillingen om den patriarkalske samfundsstruktur?

Ulla Nygaard, ulrik mortensen, Jens Jensen, René Arestrup, Jens Flø, Niki Dan Berthelsen, Lone Hansen og Jacob Rørdam Holm-Jørgensen anbefalede denne kommentar

Når fædrene hidtil kun har så lidt barselsorlov, Ja så kan man vel kunne hævdføre, at mødrene har taget orloven fra faderen i hidtil praksis, og altså måske nok burde give faren mere af den i barnets tarv.
Faren kan måske tage over efter 6 -9 måneder når amningen som regel er overstået, foreslår jeg med EU opbakning, fy :)

Marie Hansen, Anne Nielsen, Jens Flø og Lone Hansen anbefalede denne kommentar
Poul Anders Thomsen

Familierne kan sagtens selv finde ud af hvordan de bedste forvalter den barsel de har til rådighed. Det skal vi slet ikke påtvinge dem. Det vi derimod burde gøre, var at forlænge barselsperioden.Det ville være en hjælp.

Niki Dan Berthelsen

I forhold til skilsmisser, så indgår fordelingen af afholdt barsel i vurderingen af hvem af forældrene som er "den primære omsorgsperson".

I forhold til ligeløn, spiller barslen afholdt af kvinder også ind, rent lavpraktisk går de jo nok glip af et års lønstigning, grundet tab af et års anciennitet. Om de mister mere end det, det kan meget vel være.

Og så er der alle de kulturelle forventninger, samt ikke mindst den store selvrealisering i at blive mor - hvor det at blive mor associeres med at yde omsorg, imens det at blive far associeres med at tage ansvar.

Det er virkelig en kulturkamp der skal tages her, hvor kvinderne skal til og reflektere over deres tilgang til noget de har følt sig berettiget til. Ikke helt ulig de adfærdsændringer/kulturændringer som mænd har skulle reflektere over de sidste 50år.

Mon ikke det tager 50år før at dette ændrer sig?

Niels Jacobs, Gert Friis Christiansen, Søren Nielsen og Jens Flø anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Vi har uligeløn i EU - det ville tjene de mange lavestlønnede familier - og børn - dårligt at lade manden gå på barsel. Det er svært nok at få det til at hænge sammen - skal jeg hilse og sige.

Der er stadig lang vej til ligestilling for mændene og børnene, og ja den er nok ca 50 år efter lige adgang og ligeløn på arbejdsmarkedet. Hvis der gives generel fleksibilitet, så har de mænd der ønsker orlov tabt på forhånd. Det ville næsten svare til at indførelsen af ligeløn skulle have været fordelt fleksibilitet i det enkelte hjem, så havde den også været tabt på forhånd.

Margit Johansen
Det er jo hønen eller ægget. Så længe det er 90% af kvinderne der tager barsel, vil vi blive ved med at have uligeløn. Dit argument fastholder os i den dårlige position.

David Zennaro, Sabine Behrmann, Gert Friis Christiansen, Niels Jacobs og Anne Nielsen anbefalede denne kommentar

Kampen imod patriarkiet
Bliver ofte associeret med kampen imod kapitalisme (pga. dennes kynisme etc)

Men er der nogen, som kan forklare mig, hvorfor PENGE indegår som sådan en utrolig vigtig argument omkring fordelingen af barsel?
Er vi virkeligt så desperate omkring at opnå "ligeløn", at vi vil gøre alt (ja selv tvinge) ved noget, der er så intimt og noget, som to voksne selvstændige individer skulle sagtens kan håndtere at fordele?

Altså fint nok at man køre kampagner med, at mænd altså gerne må have lov til at tage barsel og gøre dette til en social acceptable ting (Så er der mere frihed til enhver slags familiestruktur!).

Hvad undrer mig mere, at det er fint nok, at vi kæmper for ligeløn. Men hvorfor er det indirekte argument, at det er, fordi vi vil gøre det økonomisk "konsekvensløst" for kvinden?
Hvorfor er det, at vi holder så skarpt øje med kvindens indkomst i familier med to partnere, som begge oftest ville have fællesøkonomi? Ja kvinden får ikke løn fra sit arbejde, men hun vil få sin løn igennem barselspenge og ved, at hun kan trække på fællesøkonomien.
Så har hun reelt mistet noget? Lønmæssigt? for dem med fællesøkonomi?

Gustav Alexander

Det er generelt svært at føre en politik som ovenstående, hvis den ikke primært motiveres i en materiel forbedring for kvinder. Eksempelvis ved at argumentere for at øremærket barsel vil give kvinder bedre vilkår i konkurrencen med mænd i det private arbejdsmarked. Ellers er det svært at få medvind til.

Problemet her er selvfølgelig at en principielt egalitær ideologi ikke kun bør skele til det ene køn i sine argumenter.

De to største floskler på venstrefløjen, der kun sjældent følges af argumentation forbliver følgende: "Kønskamp er klassekamp" og "feminismen er også til for mændenes skyld". Så må man spørge sig selv, hvorfor så mange kvinder er mod øremærket barsel, eller hvordan twerk og diskursteorier om toxic masculinity er antikapitalisme? I fraværet af sådanne forklaringer er det svært at konkludere andet end at feminismen i sin fjerde bølge - modsat sin anden - hverken bekymrer sig om egalitarisme eller systemkritisk antikapitalisme.

Desværre stopper det ikke der Liv. Barsel er ikke den eneste faktor der gør at gennemsnittet på tværs af alle beskæftigelser ikke lige er det samme fordelt på kønsdele. En ingeniør i oliebranchen tjener væsentligt mere end en hk-kontor assistent og der er overvægt af tissemænd det ene sted og af tissekoner det andet. En barselsændring kommer ikke til at pille ved dette forhold. Dette er derfor langt fra det eneste emne vi kommer til at skændes om de næste mange årtier frem i jagten på de gyldne 50/50 ratio på tværs af alt muligt, som vurderes relevant af "feministerne" selv.

@Emil Davidsen

Ja og spørgmålet er reelt, ligesom med denne her med barselsordningen. Uden tvivl rigtigt mange ville gerne se flere kvinder i de højtstående poster! Men hvor mange vil det altså, når det kommer til stykket? At leve under den stress, de risici og den arbejdsbyrde.

Ikke for at nedgøre mænd på nogen som helst måde (for jeres plovhest tilgang driver samfundet!), men jeg tror langt hen ad vejen, at i gennemsnittet er kvinderne "klogere" til at prioritere andre ting i livet end bare karriere og penge. Især når topstillinger er så gennemgribende i ens liv og livsstruktur (dertil især ens familieliv).
Men alligevel vil vi gerne presse og "ofre" kvinder til at være plovheste i den selv samme kapitalistiske struktur, som feministerne er ofte stærk kritiker af!

Og det er nemlig det samme her, vi vil gerne fratage kvindernes valg i sammenspil med deres mand om at beslutte, hvordan deres familiestruktur skal være!
Er det reelt frihed til kvinden? og selvstyre og selvbestemmelse?
Vil vi virkeligt gerne ofte hendes medbestemmelse af sin egen familiestruktur for "dumme" penge i en statistik??

Esben Lykke, Ture Nilsson og Jens Jensen anbefalede denne kommentar

Hvor mange stemmer får øremærket barsel på grund af ideologi og fordi de SKAL være gode? eller fordi de har givet efter for propaganda og medie kampagner, og/eller for den udskamningen, der foregår?

Så hvordan ville de reelle stemmetal se ud af dem, der virkeligt ville stemme for tvunget barsel og ikke vil lade det være op til selvbestemmelse af familien selv

@Liv
ift. penge så er det jo ikke helt uden grund at kvinder generelt har en lavere livsindkomst end mænd. I selve barselsperioden kan det synes mindre relevant som du skriver (og jeg er helt enig i at penge ikke burde være afgørende i denne fantastiske periode), men hvis du begynder at stable pengene oven på hinanden bliver det til noget - fx. manglende pensionsindbetalinger.
Det har jeg helt konkret prøvet at regne på for mig selv, idet jeg dels selv har taget virkelig meget barsel og dels valgt at være hjemmegående husfar i 2 perioder - sammenlagt 7 år under udstationering med min kone's arbejde.
Disse 7 år kommer til at betyde at jeg har ca. 1 mio mindre i pensionsmidler når jeg engang går på pension + det løntab der var i perioden. Det er lige meget, var pengene værd og skyldes ikke kun *barsel* men også valget om at være hjemmegående pga. min kone's arbejde.

En anden ting er at øremærkning kan være med til at være en murbrækker ift. mænds ret til at *kræve*
Da jeg tog barsel med min første søn (18 år siden) var loven om barsel lige lavet om så man kunne få et år. Min arbejdsgiver var så venlig at skrive det ind i overenskomsten, men da jeg bad om 7 måneders barsel, ville de ikke gå med til det, da der stod et eller andet i overenskomsten om at "kvinden" havde ret til..... så truede jeg med en ligestillingssag via min tillidsmand og så fik jeg min barsel og det var en fest. Og pludselig var der præcedens for at mænd tog mere barsel på min arbejdsplads....
Den bedste periode i mit liv og fantastisk at lære mit lille barn at kende helt uden indblanding fra andre (incl. moren)
Mine drenge venner og kollegaer synes det var fedt, mine kvindelige ditto var slet skjult skeptiske. Og generelt så kvinder lidt skævt til min kone ......... en Ravnemor.

Sabine Behrmann, Gert Friis Christiansen og Marie Hansen anbefalede denne kommentar

@Jens Juul

Ad økonomien.
Er absolut enig i, at selvfølgelig er det ikke konsekvent frit at tjene mindre penge, især som du påpeger med pensionspengene i sidste ende osv. (Da ja ingen pensionsopsparing på barselspenge/fællesøkonomien)
Jeg ønsker absolut ikke, at kvinder skal være dårligere stillet end mænd.
Men løsningen syntes bare ikke at være sådan lige til, især i henhold når det kommer til tvang i form af kvoter osv (Equality of oppurtunity vs outcome), eller bare "smide" masser af samfundstøtte tll at udligne balancen.

Alt i livet koster penge, og især de store livsbeslutninger. Så måske vi hellere skulle som samfund være bedre til at informere om konsekvenserne af at have børn og barsel, således at de enkeltes individers selvbestemmelse styrkes i form af, at de kan indgive et reelt samtykke! og foretage sig et velinformeret valg!

Og selvfølgelig man skal være forberedt på det væreste såsom partnerforholdet ikke holder, men hvis parforholdet holder (hvilket jeg regner med, at det er de fleste, som har planer om, når de indgår i parforholdet, selvom skilsmisseraten er dog meget stor). Så ville den fælles økonomi ofte stadigvæk indgå i pensionsalderen (så at den ene får lidt mere end den anden er nok ligemeget i en fællesøkonomi)

Desuden er det helt fair at sammenligne en statistik omkring løn og pension, når kvinder i gennemsnittet prioritere mere et godt liv og familie, kontra de mange "hyperaktive" mænd der meget hurtigt og nemt kan arbejde rigtigt meget og derved skævvride statistikken? Og hvorfor vil vi gerne løfte kvinder op på det økonomiske niveau?
Mit ønske for folk ang. pension og løn osv er, at de relativt nemt i samfundet kan opnå et liv med værdige leveomstændigheder. Ikke at de skal være rige og ligge højt i klassesystemet.
Lad det være op til folk om de selv ønsker at gøre den ekstra indsats for at leve ekstra godt med de konsekvenser der er på fritid og familieliv. Bare sørg for, at folk kan leve anstændigt, hvis de selv fravælger karrierelivet. For så er pengene og dertil forskellen reelt lige meget i sidste ende, sålænge folk kan leve anstændigt.

Ad mandens ret til barnet.
Taget i betragtning til den abnorme ubalance der er mellem kønnene i henhold til retten til barnet osv, så kan jeg godt se din pointe. Mænd står utroligt dårligt stillet til retten med deres børn, både samfundsmæssigt, socialt, og især lovsmæssigt (ved skilsmisser).

Så mere informering og gøre det socialt mere acceptabelt er helt klart okay! Det er jeg kun for!

Men igen er tvang virkeligt vejen frem? selv som modgift til den uligehed der er med forældrenes ret til barnet?
Jeg tvivler, men jeg ser heller ikke nogen anden klokkeklar løsning

Gert Friis Christiansen og Jens Jensen anbefalede denne kommentar

@Jens Juul og @Liv Pedersen
Ja det handler jo netop om feks pensionsindbetalinger hvor Forsikring og Pension foe nyligt opgjorde at kvinder har sparet cirka 20% mindre op men forventes at leve længere og derfor får en del mindre udbetalt i sidste ende.
Pensioner deles ikke ved skilsmisse, så det er utroligt vigtigt at parret skynder sig at indbetale de missede indbetalinger så de står nogenlunde lige hvis de ender med at blive skilt og at renterne begynder at blive tilskrevet så hurtigt som muligt. Det er ikke en udgift man typisk prioriterer i en småbørnsfamilie, så hvis ikke man er opmærksom på det så snart man tænker på at ville have børn ender det alt andet lige med at blive en sindssygt dyr omgang for kvinden, men næsten altid en gratis omgang for manden.
Jens - hvor er det fedt at høre du har skabt ringe i vandet på din arbejdsplads. Husk at snakke pension med konen så I begge er sikret en god alderdom, også hvis den ene går bort alt for tidligt.

Sabine Behrmann og Gert Friis Christiansen anbefalede denne kommentar

@Marie Vahl Hansen

”Pensioner deles ikke ved skilsmisse ”
Nej dette gøres det ikke per automatik. MEN det er dog vigtig at tilføje, at pensionen kan deles, hvis man selv laver et aktivt valg selv, og dette kan gøres forskelligt F.eks.

Dette er bare en "spitballing" fra min side af.
men hvis man er virkeligt bekymret for sin pension og fremtiden dertil, hvis partnerforholdet ikke holder.
Så kunne kvinden selv vælge, om hun vil kræve i partnerforholdet, at hvis parret skal have børn, Så skal partneren ligge ekstra penge i hendes pension som kompensering?

Dertil hvis det gøres, så for de individer, hvor det er utroligt vigtigt for dem at ikke tabe pensionspenge, at de kan stadigvæk have muligheden for kompensering uden statens indblanding.
og dem, der er ligeglade, bliver ej tvunget til noget som helst.

win/win?
Det kræver selvfølgelig, at kvinderne kan nosse sig til at kræve det for dem selv uden at have staten gøre det for dem. Men det er de ansvarsfulde og selvstændige nok til

Jeg tænker også man bliver nødt til at anlægge flere perspektiver i denne debat.

1) Ja, staten har et ansvar for at sikre ligestilling mellem kønnene. At far kun tager 10% af denne er et kæmpe problem for dette. Der kan staten tage et stort skridt på vejen ved at indføre øremærket barselsunderstøttelse til far og mor. Far får 50% og mor får 50%. Hermed kan staten på makroøkonomisk niveau arbejde for, at far tager mere barsel end det småtteri, der er tilfældet lige nu. Fordi der er et økonomisk incitement til at gøre det ift. barselsunderstøttelsen.

2) Familierne har det frie valg til selv at bestemme om de vil have del i barselsunderstøttelsen eller ej. Synes familien at mor skal tage hele barslen, så får hun kun sin 50% i understøttelse, mens fars del mistes. Men så er det et bevidst valg.

Hemed har staten taget sit ansvar på sig ift. at sikre et fundament for mere ligestillet barsel, men det frie valg er ikke taget fra familierne.

@ Ja, staten har et ansvar for at sikre ligestilling mellem kønnene. At far kun tager 10% af denne er et kæmpe problem for dette.@

Der er lovgivet om ligestilling her til lands så nogle højre-feministers sammenblanding af barsel og ligestilling skal vi vidst ikke tage så seriøst. Og hvem siger i øvrigt at det kun er fars beslutning? Hvilken verden lever man i hvor alle parforhold per definition er en evig kønskamp? Er det jeres egne forhold der ligger til grund for det? Andre mennesker kan godt samarbejde i et parforhold og træffe en fælles beslutning.

Jens Christian Jensen

Da jeg fik børn i sin tid var det slet ikke til diskussion om hvem der skulle have barsel. Det skulle/ville hun.
Jeg tror stadig at de fleste kvinder ønsker at holde så meget barsel som overhovedet muligt og derudover ser det som en naturlighed da de jo har født barnet. Der bliver ikke "ligestilling" på området før kvinderne giver mændene lov til at holde mere barsel.

Igen og igen kommer det frem i lyset at den "moderne" ligestilling handler om kvinders bekvemlighed.

Staten skal give gode ramme for ens livs valg, så et bredt spektrum af livsanskuelser kan udfolde sig. Men den skal IKKE betale eller for ens valg Eller Presse en til ”visse” personers ideologiske måde, som de vil have, at man SKAL leve på.

For er man en enhed (altså en familie), så er der fællesøkonomi til at stå sammen i livets udfordringer. Og ja hvis man er alene eller blevet skilt, så kan det for mange være op af bakke af naturlige årsager, både for forældre og børnene desværre også. Men staten bør og skal ikke støtte for meget alene familien ud over en anstændig! tilværelse! For der er så mange problemstilling med alene forældre, med at børnene klare sig dårligere på så mange paramenter (som ikke har noget med penge at gøre).

Det giver derfor mening at have en kernefamilie og at forsvare denne!

For det korte og det lange er, skal staten hjælpe til et anstændige liv eller støtte alt det bling bling folk ønsker at købe? Så de kan se godt ud på den hierarkiske rangstige, for det er jo det, som vi snakker om, når alt komme til alt... PENGE og den hierarkiske rangstige, ikke livskvalitet..

For debatten kører efter, at alene(mor) skal beskyttes imod hendes egne valg og dertil konsekvenserne, der er forbundet med disse, så jeg støtter klart det @Liv Pedersen snakke om med "som samfund være bedre til at informere om konsekvenserne af at have børn og barsel, således at de enkeltes individers selvbestemmelse styrkes i form af, at de kan indgive et reelt samtykke! og foretage sig et velinformeret valg! "

For har jeg valget mellem at have være hjemmegående far eller penge, så ved jeg godt, at hvad jeg vil gå efter, OG har gjort. Men det er nok, fordi jeg ikke er så pengeglad som andre, for ja jeg er en af dem, der står dårligere end den gennemsnitlig dansker, og det er jeg helt ok med (Så deltager jeg heller ikke i den ”gode” forbrugsfesten)

@Rikke Nielsen
”2) Familierne har det frie valg til selv at bestemme om de vil have del i barselsunderstøttelsen eller ej. Synes familien at mor skal tage hele barslen, så får hun kun sin 50% i understøttelse, mens fars del mistes. Men så er det et bevidst valg.
Hemed har staten taget sit ansvar på sig ift. at sikre et fundament for mere ligestillet barsel, men det frie valg er ikke taget fra familierne.”

Det er da en dejlig ordleg lidt ligesom, når jeg står med en pistol og beder dig om noget, så teoretisk har du et frit valg (hvoraf dette i barselssammenhænget er derfor en "økonomisk trussel" per default for alle)

For du siger, at valget er okay at skære så meget ned i barslen og lade det gå ud over den nyfødte... Og desuden gå ude over den mor, som gerne VIL tage sig af barnet uden den økonomiske trussel... men alt for ideologien og regnearket, ikk?

Det meget komiske er nu, at klicheen er, at det er mænd der tvinger kvinder og fratager deres frie valg.
Nu er det omvendt, andre kvinder vil gerne tvinge kvinder til X ting, altså i dette tilfælde til en bestemt barselsstruktur. Så meget for frihed og frigørelse af KVINDEN.
(Jeg personligt ser frem til at have barslen for mig selv, og jeg ville da gerne kunne foretage denne mulighed uden et økonomisk handikap, som du ligger op til)

Men ret mig endelig, hvis det ikke var det, som du mente. Jeg har bare svært ved at se et andet outcome end det

P.s. RIkke, undlad venligst et forsøg på karaktermord, desuden skylder du mig stadigvæk en forklaring for dit forrige personangreb.

Jeg mener at hovedparten skriver udfra det forhold at begge er i arbejde. Det sker også når parterne eller den en part er i uddannelse. Jeg modtog dobbeltklip i 6 mdr. på SU i en fjern fortid og forstiller mig ikke at Verden blevet mere brutal. Fremtidsforskere om arbejdsmarkedet forudsiger at at kapitalismen får større indflydelse og at flere bliver ansat på langt løsere ansættelser. Jeg hader tanken, men det lader til at det bliver arbejdsgiverens Verdenstid. Og her skal liv så udspringes fra.

Der ér pt. en debat om at udvidde perioden for kommunalt støttet barnepleje på Ærø. Altså at man går hjemme i længere tid. Argumenterne handler om at mor ved bedst og barnet oplever ikke de "vemmelige" pædagoger før det (Mor) er klar. Jeg mener klart at vi skal have nogle ensartede regler men hér er man netop meget uenige ude i kommunerne.

Det er egenligt muntert at vi i 2020 ikke har fundet ud af at skære kagen mere retfærdig. Men man bruger jo meget energi på at lukke munden på alle forskerne mod at de mister penge. Blå politikere kan særligt ikke lide "eksperter" så vi er prisgivet til aviser som denne og det skingerende net. Hvis vi vil vide mere.

Denise Andersen

Hvis man er enten ledig eller arbejdstager, har man ret til dagpenge i hele 32 uger under forældreroloven (såfremt man er sikret, naturligvis).
32 uger er meget kort tid at gå ned i indtægt og da de fleste graviditeter tager 9 måneder at gennemføre og forbedre sig på, kunne en del sikkert bruge disse måneder på at lægge penge til side. Man kan selvfølgelig også starte tidligere end det, hvis man f.eks. planlægger børn. Samtidig har man faktisk mulighed for at forlænge barslen (som ledig) med 8 uger og (som arbejdstager) med 14 uger. Der er også mulighed for at sprede sine barselsdage ud, så den ene eller begge forældre kan gå ned i tid i en periode.
Min pointe er her, at det er muligt for mange (ikke for alle) at planlægge en barsel og økonomien på en måde, så der er barsel nok til alle.
Allerhelst så jeg selv, at den øremærket barselsorlov til fædre blev lagt i forlængelse af de nuværende 32 uger, men det er nok et vildt sats. Og så kunne man jo også ønske, at virksomhederne tog fat i dem selv og indførte løn under barsel for begge køn. I studietiden er der f.eks. 6 måneder ekstra klip til far og 12 til mor. Det ville også være fint at gøre dette er ens, uanset forælderen.

Ovenstående skal forstås på den måde, at flere kan gøre mere for at dele barslen og forberede sig på denne ved at planlægge økonomisk. Det gælder langtfra, at alle har denne mulighed og der er mange, der har svært ved at få enderne til at mødes, som det ser ud nu. Men en nedgang i sin indtægt i (op til) 32 uger, er der med garanti langt flere, der ville kunne klare og er nok mest et spørgsmål om, om man vil prioritere det.
Og så kunne mænd sikkert også sagtens komme lidt mere på banen og åbne op for dialogen og ikke kun gøre det er spørgsmål om tid og penge, men om barnets og familiens tarv, så de spæde børn får mulighed for amning så længe som nødvendigt, men samtidig adgang til far i større omfang end det er nu.

Jeg vil gerne sende en kronik om emnet, hvor jeg går nogle spadestik dybere end hvad vi lige mener og føler. Den er længere end et læserbrev, og skal vel ikke ind i den her rubrik.
SU Information tak.

kapitalismen har sejret ad helved til. Det er sørgeligt, men sandt.
Tænk at vi formår at gøre ALT op i penge. Relationer, tid, omsorg - alt. Penge er i sandhed roden til alt ondt.

Vi ligger i top 10 i verden, hvis man måler i BNP pr indbygger.

Jeg vil vove at påstå, at vi ligger tæt på bunden, hvis man måler i "åndelig velstand".

Ups, har trykket send for hurtig i 13:36, et "bare" var blevet lavet om til et "eller" :)
" Men den skal IKKE betale bare for ens valg Eller Presse en til ”visse” personers ideologiske måde, som de vil have, at man SKAL leve på"

@Esben Lykke
kan Kun sige ja, for noget er der gået galt. For vi har så meget, men det er ikke nok.