Baggrund
Læsetid: 8 min.

Ny forskning: Flere timer på studiet gør ikke nødvendigvis studerende dygtigere

Der har i årevis været fokus på, at de studerende skulle have flere timer og bruge mere tid på studiet. Men ny forskning viser, at de studerende lærer mest, når de involverer sig mentalt. Derfor giver flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis højere kvalitet
Ny forskning viser, at flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis øger kvaliteten af studiet.

Ny forskning viser, at flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis øger kvaliteten af studiet.

Peter Hove Olesen

Indland
7. december 2020

De studerende har i årevis klaget over, at de har alt for få timers undervisning på deres uddannelser. Det har de seneste år ført til, at der er indført minimumstimetal på flere universiteter. Også i universiteternes kontrakter med ministeriet indgår ordet ’studieintensitet’, og hvert år undersøger ministeriet studerendes tidsforbrug på undervisning, læsning og eksamen i såkaldte kvalitetsmålinger.

Formålet med det øgede fokus på timetal er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser. Og så er der også lidt pisk – for hvis ikke universiteterne lever op til målene for studieintensitet, kan de miste fem procent af deres grundtilskud.

Men ny forskning fra Københavns Universitet (KU) tyder på, at det store fokus på flere timer måske ikke er det vigtigste sted at sætte ind, hvis man vil have dygtigere studerende. Forskningen viser nemlig, at flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis øger kvaliteten.

Det er Lars Ulriksen, der er professor på Institut for Naturfagenes Didaktik, der sammen med kollegaen Christoffer Nejrup har undersøgt, hvor meget tid studerende bruger på studiet og hvorfor.

De to forskere har fulgt andetårsstuderende på fire forskellige universitetsuddannelser, samt interviewet og lavet workshops med 31 studerende. Resultaterne er for nylig offentliggjort i Sociological Research Online.

Når timetallet på studiet ikke hænger sammen med kvaliteten af læringen, så skyldes det ifølge Lars Ulriksen, at de studerende lærer bedst, når de bliver mentalt involverede i det, de lærer.

»De studerende kan sagtens bruge meget tid på at studere uden at være særligt optagede af det, de lærer, mens de kan være meget fordybede i studiet, uden det kan ses på antallet af timer. Jeg siger ikke, at det er lige meget, hvor mange timer de bruger, men når der er så stort fokus på, hvor mange timer de studerende skal bruge om ugen på studiet, så er det at forveksle kvantitet med kvalitet,« siger Lars Ulriksen.

Kvaliteten af studiet handler altså ifølge undersøgelsen mere om, hvor meget mental opmærksomhed den studerende bruger på studiet end om timetal. Derfor burde fokus være på, hvordan underviserne får de studerende involveret, og altså mere om, hvad tiden bliver brugt til på studiet i stedet for antallet af timer, mener Lars Ulriksen.

Krav fra ekspertudvalg

Kravet om flere timers undervisning kom især fra studerende på velfærdsuddannelserne, samfundsvidenskab og humaniora. De mente, at de havde alt for få timer, men også to ekspertudvalg pegede i 2014 og 2015 på, at de studerendes arbejdstid burde være højere.

– Betyder jeres resultater, at det egentlig ikke er et problem med få timers undervisning om ugen?

»Ja, hvis de timer betyder, at de studerende har et tæt samspil med underviseren, og de studerende involveres i aktiviteter i timerne, som gør, at de også investerer mere mentalt, når de kommer hjem og skal læse,« forklarer Lars Ulriksen og understreger, at han ikke argumenterer for, at uddannelserne bare kan skære i antallet af undervisningstimer.

»Mit argument er snarere, at mange timer ikke nødvendigvis fører til et stort udbytte for de studerende. Flere timers undervisning er jo sindssygt dyrt, så hvis kravet fører til, at de studerende nu sidder på hold med 60 andre studerende i stedet for 30, så er der mindre mulighed for at få stillet spørgsmål og få en dialog med underviseren, og så risikerer studiekvaliteten at falde,« siger Lars Ulriksen.

Der er blevet skruet op for timetallet blandt andet på Københavns og Aarhus Universitet, der har indført minimumstimetal på grund af de studerendes og ministeriets krav. Om det har ført til større hold og mindre involverende undervisning, har KU-forskerne ikke undersøgt. Men da der samtidig med kravet om et højere timetal er blevet skåret historisk meget ned på uddannelse, er det svært at forestille sig, at det øgede timetal har ført til bedre undervisning, mener Lars Ulriksen.

»Den kvalitet, som ministeriet fører tilsyn med, har fokus på studieintensitet, og det opgøres som antal studietimer. Så institutterne tilskyndes altså til, at de studerende får flere timers undervisning og en hel masse opgaver for at holde timetallet højt, men det kan skubbe de studerende i anden retning, hvor tilgangen til uddannelse bliver, at man kun gør det, man bliver bedt om,« siger Lars Ulriksen.

Den tilgang har de studerende med sig fra gymnasiet, men på universitetet er opgaven at gøre de studerende selvstændige, så de kritisk kan bearbejde og skabe viden, mener Ulriksen:

»En stor del af det akademiske består i selv at opsøge og forholde sig kritisk til viden. Hvis man bliver placeret i en elevrolle, så bliver ansvaret placeret hos underviseren, og så får den kritiske og selvstændige udvikling det vanskeligt.«

Politisk spørgsmål

Når timetallet er kommet så meget i fokus de seneste år, så skyldes det, at både Produktivitetskommissionens og Kvalitetsudvalgets rapporter lænede sig op ad amerikanske undersøgelser, der viste, at et højere antal timer på studiet gav et større læringsudbytte.

Uddannelsesforskning fra tidligere viser ellers også, at det langt fra kun er antallet af timer, der har betydning for de studerendes udbytte, forklarer Lars Ulriksen.

»Men der var fuldstændig lukket af for diskussion af, hvorvidt antallet af timer gjorde den store forskel dengang,« husker han.

Lars Ulriksen mener, at ministeriet bør lave mere kvalitative undersøgelser af studiekvaliteten fremfor at fokusere på timetal, selv om han anerkender, at Forsknings- og Uddannelsesministeriet i sine kvalitetsmålinger forsøger at gøre kvalitet op i andet end tal.

»Men den grundlæggende tankegang bag målingerne er kvantitativ. Så selv om der bliver spurgt til uddannelsernes kvalitet, så går det på antallet af timer, fordi det er det, man kan måle. Men kvalitet i uddannelse handler om, hvilke egenskaber man opnår,« siger Lars Ulriksen.

Hjælp til de svage studerende

For Berit Lassesen, der forsker i undervisningskvalitet på Center for Universitetspædagogik på Aarhus Universitet, er der ikke noget overraskende i, at timetallet ikke har så stor betydning for de studerendes læringsudbytte. Hun har ikke forsket i studieintensitet, men i motivation og læreprocesser, og Berit Lassesens resultater bekræfter KU-forskernes fund. Hun mener dog, at spørgsmålet om timetal er komplekst.

»Behovet for flere timer var i udgangspunktet fair, når man for eksempel havde uddannelser med under ti timer om ugen. For det betyder, at de studerende er overladt rigtig meget til sig selv, og vi ved fra andre undersøgelser, at det især er en udfordring for studerende fra ikkeakademiske hjem, der kan have brug for støtte,« siger Berit Lassesen.

Hun mener derfor også, at det øgede fokus på arbejdstid på studiet har ført gode ting med sig i forhold til at gøre studierne mere involverende, så det ikke kun er de dygtigste studerende, der kan være med.

»Det har blandt andet ført til større fokus på organisering af undervisningen og aktiviteterne imellem de fysiske møder med underviseren« sige Berit Lassesen og påpeger, at det kan have stor betydning at lade de studerende have indflydelse på, hvad der skal foregå i undervisningen.

Uddannelserne bør ifølge Berit Lassesen i højere grad fokusere på, hvordan underviserne bruger tiden sammen med de studerende fremfor antallet af timer – selv om det selvfølgelig ikke helt kan adskilles, mener hun.

Forkert timetælleri

De studerendes krav om flere undervisningstimer kom, fordi der især på samfundsvidenskab og humaniora var semestre med meget få timer sammenlignet med eksempelvis natur- og sundhedsvidenskabelige studier.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen mener dog alligevel, at forskernes konklusion giver god mening.

»Et højt timetal er ikke lig med kvalitet,« siger han og tilføjer, at meget af det, som bliver opgjort som undervisning, reelt ikke er det.

Studenterformanden mener, at der er et forkert fokus på de studerendes arbejdstid, og det presser mange studerende, når de får at vide, at de skal bruge mindst 45 timer på studiet, men samtidig bliver nødt til at have et studiejob for at kunne leve af SU’en.

»Der har været et forkert fokus på timetælleri i stedet for kvalitet, for det her handler ikke om, at de studerende ikke laver nok,« siger Johan Hedegaard Jørgensen, der er enig med forskerne i, at timetælleriet risikerer at føre til en øget elevgørelse af de studerende.

»Der er jo studier, hvor man har indført fremmødepligt for at løse problemet med, at studerende ikke møder op. Men der er nødt til at være nuancer i den her timetælling, for der er jo stor forskel på timer, hvor du reelt bliver inddraget af underviseren og så en times forelæsning med flere hundrede studerende. Derfor må fokus rettes mod undervisningens kvalitet, i stedet for at man forsøger at måle og veje det hele,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Formand for rektorerne på Danske Universiteter Anders Bjarklev ser ikke det store problem i opgørelsen af studieintensitet.

»Jeg tror helt fundamentalt på, at det at investere meget tid i studiet vil gøre, at de fleste studerende bliver gode, men der er selvfølgelig også et element af talent i, hvor meget tid den enkelte bruger på at studere,« siger han.

Opgørelserne til ministeriet over studieintensitet afhænger ifølge Anders Bjarklev af, hvordan de forskellige institutioner opgør arbejdstiden på studierne. Og det kan være meget svært at sammenligne studieintensiteten fra fag til fag, men rektorformanden mener alligevel, at det er helt på sin plads, at universiteterne opgør timetallet.

»Det giver god mening at opgøre, hvor mange timer vi stiller til rådighed til undervisning, vejledning, eksamen og forberedelse, så vi ved, at der skal nogenlunde det samme til for opnå 180 ECTS-point på DTU som AAU,« siger Anders Bjarklev.

At der skulle være universiteter eller uddannelser, der har fået skåret i deres tilskud på grund af for få timer, mener han ikke har været tilfældet endnu.

»Jeg er dybt i tvivl, om man kan måle tidsforbrug så præcist, så hvis det blev ført ud i livet, at man skar i grundtilskuddet på den baggrund, så ville det være dybt uheldigt,« siger Anders Bjarklev.

Forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er enig med uddannelsesforskerne i, at uddannelseskvalitet ikke alene kan opgøres ud fra studietidsforbrug. Hun mener dog ikke, at ministeriet kun har fokus på tidsforbrug, når de laver kvalitetsmålinger.

I den såkaldte læringsbarometermåling af uddannelserne, der indgår i bevillingssystemet for alle institutioner, er tidsforbrug kun et ud af 125 spørgsmål, skriver hun i et mailsvar til Information.

»Vi fokuserer ikke på studietid og timetal som et kvalitetsmål, men bruger i stedet mange kræfter på at afdække emner som trivsel, feedback, underviserinteraktion og dybdelæring, som ifølge uddannelsesforskningen er vigtig for de studerendes læring,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun er enig i, at der også kan være behov for at lave mere kvalitative undersøgelser af de studerendes læring, men mener dog, at det er vigtigt for de studerende, at der centralt bliver holdt øje med timetallet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niki Dan Berthelsen

Hvad er det man vil opnå?
Dygtige studerende eller en hvis mængde "dygtige nok" studerende?

Det er mit indtryk at man gerne vil have at de hurtigst muligt bliver velbetalte skatteydere, som er "dygtige nok" til at bestride deres job. Derfor regulerer man uddannelserne, for at få den rette "massestrøm" af studerende.

Man er derfor implicit ikke nødvendigvis interesseret i dygtige studerende.

Ruth Sørensen, lars søgaard-jensen, Dennis Jørgensen, Steffen Gliese og kjeld hougaard anbefalede denne kommentar

At der er nogen, der har været i tvivl om det, siger jo bare, at hele denne sektorforskningsindustri indenfor statsvidenskab er en farce. Det har i mange år handlet om disciplinering af den gruppe, der udgør den største fare for de herskende kræfter i samfundet: de bedst uddannede i at tænke selv og i at skabe reelle, ikke økonomiske modeller for samfundets måder at fungere på.

lars søgaard-jensen, Dennis Jørgensen, Jette Steensen, Mads Troest og Jan Nielsen anbefalede denne kommentar
Marianne Jespersen

Nej måske gør flere timer ikke de studerende dygtigere, men omvendt gør færre timer jo heller ikke folk dygtigere. Så lad os nu slippe for et nyt påskud til at nedprioritere undervisning.
Sagen er jo at ligesom minimumsnormering i børnehave og ældreplejen ikke nødvendigvis forbedrer børn og ældres trivsel og funktion, hvis man ikke bruger ressourcerne godt og til gavn, så gælder det samme på Universiteterne. Chancen for god undervisning, der kan inspirere og støtte de studerende til at bive kloge, vidende og tænksomme er altså bedre hvis man levere solid undervisning i redskabsfagene og giver tid og tilbud om kvalificeret diskussion og debat med højt kvalificerede undervisere og forskere. Der skal mere til end bare at tælle timer - det er blot en nødvendig nødværgeforansstaltning. Vigtigst er væk med fremdriftsreformen som gør universiteterne til pølsefabrikker og de studerende til ensrettet fast food.

Stella Nielsen, Dennis Jørgensen, Lise Lotte Rahbek, Niki Dan Berthelsen, Ole Frank og kjeld hougaard anbefalede denne kommentar

At et menneske lærer noget, bliver dygtige til et eller andet er et spørgsmål om talent, i mindst lige så høj grad som undervisning. Danmark er et konformt land: at ”svare rigtigt” på en examen, det er at ha lært det andre kan, mennesker med udviklings talent frasorteres. At se hvordan eliten, den der bliver ”generaldirektører” og ”departementschefer” faktisk har kvalifikationer til at gøre det vi drømmer om at de kan gøre, så ser det mørkt ud. Går det ad helvede til, vi nedsætter en kommission – den seneste Tibet kommissionen arbejder vel stadig? En formalitet lige så produktivt som den konventionelle dans om juletræet. Det konformismens formalisme [janteloven] efter år af arbejde kommer frem til er et NÅ! [I Danmark er der aldrig nogen som gør noget rigtigt forkert]. Komplexsiteten våres samfund og konformismen i uddannelse og karriere veje tillader ikke at de talenter, der måtte findes, søger til offentlig forvaltning. Vi er kun 6 millioner, vi alle er ikke multitalenter. Jeg tror vores nationale talentmasse er for lille, og ”de extra” findes ikke i ”pølsefabrikken”.

Læg mærke til hvor ideen og “forskningen” om det høje timetal kommer fra!!! Som rigtig mange initativer i uddannelsessektoren gennem snart mange år , så importeres “ innovationen” direkte fra USA, hvor neoliberale tænketanke længe har bidraget med store summer til udddannelsesforskningen med netop det formål som Stefan Gliese nævner : ensretning og udradering af selvstændig tænkning. Højt disciplinerende timetal fra folkeskole til universitet ,kombineret med fordummende læringsmål og snævre kompetencebeskrivelser. Samtidig er ministeriernes fagfolk udskiftet med generalister som uden at blinke råt sluger de seneste udspil fra USA og OECD . Mange uafhængige internationale forskere har dokumenteret denne globale ensretning. Desværre evner ingen politikere eller ministeriefolk at sætte sig ind i dette.

Stella Nielsen, Pietro Cini, Steffen Gliese og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

Der, hvor man virkelig, virkelig bliver bremset på et studie er evige krav om gruppearbejde. Her sker der stort set ingen læring. Gruppe arbejde på et studie er frustrerende spild af kostbar tid i virkelig store mængde.

Og værst af alt. Det er ikke et valg. Virkelig forfærdelig demotiverende.

Pietro Cini, Steffen Gliese, lars søgaard-jensen og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

Ulriksen pointerer , at studerende lærer bedst når de mentalt engagerer sig i undervisningen. Alt for mange studerende forveksler passiv tilstedeværelse med mulighed for reel læring. , ofte tiltaler store forelæsninger de mest konforme studerende samt de tre elitestuderende , som tør stille spørgsmål i en sal med 100. Gruppearbejde var tænkt som en måde at imødegå dette, men idag bliver også denne undervisningsform let en sovepude for nogle. For at gruppearbejde skal fungere kræver det enten stor jævnbyrdighed eller at stærke studerende engagerer sig i at få alle med, hvilket nok er en illusion i dagens konkurrencesamfund.

Niels Jacobs, Stella Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Der er faktisk en måde, hvor gruppearbejde giver mening, og det er, når man deler opgaverne og på den måde kan nå et mere omfattende pensum.

Gruppearbejde kan også gavne med en præcis rollefordeling så det tillærte anskues forskelligt! Resultater derudaf er ofte langt mere nuancerede og detaljerde!

Nå! men 7-trins-skalaen fjerner også en tydelig markering af den sublime top, den udvander der, hvor vi er flest, nemlig midterfeltet 4 og 7 som er alt for unuanceret i dag. Det må ødelægge en del motivation gennem årene!
Man siger det tager 10.000 timer at mestre og så er man stadig en novice!

IT har jo også en rolle som medvirker som et værktøj og en forstyrrelse. I folkeskolen ligger stort set alt læring på nettet for ellers kan en lærer ikke afvikle 28 timer "uden at forberede sig".
Men jeg henviser til Luhmann som blandt andre siger at ingen er i stand til at multitaske: Ingen kan lave en god rapport, samtidig med at de er på nettet! Nogle opgaver kræver nærvær og 100% koncentration, noget som næsten ikke dyrkes længere! Det der, begreb, zapper-kultur virker utroligt udbredt. Man skal være agil, nu om dage.

Det er immervæk dejligt at nogen uddanner sig, mens vi alle forandrer os så hutigt!

Og ikke kun det, Anders Hüttel, den er jo også en nidkær fejlfinder, den skala, i stedet for at belønne alt det, der er godt, det er jo en kedelig måde at tænke, som går direkte imod vores vigtige evne til at lære af fejl. - jeg ville muligvis ikke have bestået min studentereksamen, hvis det ikke havde handlet om det gode, man gør, i stedet for det skidte. jeg kan huske til min latineksamen, at det - meget sædvanligt - lykkedes mig at udnævne alle former, der kunne være to ting, til det forkerte i første hug, men derefter rette det - og indkassere et superdejligt 10-tal.

Vil det så sige, at en gruppe på 5, som deler pensum mellem sig, kan tage en 5 årig kandidatuddannelse på 1 år :-)

Ha-ha, nej, det vil sige, at de kan score en højere karakter på det fælles projekt.

Det er jo interessant, at det er naturvidenskabelig didaktik, der kommer frem til dette resultat - for man turde formode, at f.eks. laboratoriearbejde var noget, man kun kunne lave for lidt af på de uddannelser.
På humaniora er det anderledes, her er det ganske nyttigt at bruge tid på at sætte sig ind i fagenes metoder - sprogfag holder vi ude her, for de kræver en anden form for slid med tilegnelsen - og bruge energien på dels at tænke dem igennem, dels at anvende dem, hvor man står og går. Det er utrolig godt at have studiejob, hvor man kan gøre netop det, så spilder man ikke tiden på at tjene penge, men styrker sine færdigheder og sit greb om forholdet mellem teori og praksis.