Nyhed
Læsetid: 5 min.

Justitia: Kommunale whistleblowerordninger skal være anonyme og også for borgere

Senest til december skal der etableres whistleblowerordninger i alle landets kommuner som følge af et EU-direktiv. Tænketanken Justitia anbefaler, at også borgere skal kunne indberette sager, og at det kan ske anonymt
Bitten Vivi Jensen har som sagsbehandler i Frederiksberg Kommune været vidne til, at syge borgere blev presset ud i, hvad hun opfattede som meningsløse og langvarige sagsforløb. Hun ville ikke føle sig tilstrækkelig tryg ved at henvende sig til en intern whistleblowerordning.

Bitten Vivi Jensen har som sagsbehandler i Frederiksberg Kommune været vidne til, at syge borgere blev presset ud i, hvad hun opfattede som meningsløse og langvarige sagsforløb. Hun ville ikke føle sig tilstrækkelig tryg ved at henvende sig til en intern whistleblowerordning.

Asger Ladefoged

Indland
21. januar 2021

Der er et stort behov for at forbedre og udbrede whistleblowerordninger inden for den offentlige sektor.

Det mener tænketanken Justitia, der netop har udsendt en rapport med anbefalinger til især kommunerne om, hvordan ordningerne kan etableres. Anledningen er, at Justitsministeriet er på vej med et lovforslag om sådanne ordninger, da der senest til december som følge af et EU-direktiv skal etableres interne whistleblowerordninger i alle større virksomheder og offentlige virksomheder med flere end 50 ansatte, herunder alle landets 98 kommuner.

»Vores vigtigste anbefaling er, at kommunerne skal forpligtes til, at ordningerne også omfatter overtrædelser af national ret, og ikke kun EU-retten som direktivet indebærer,« siger Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia.

»Dernæst skal ordningerne ikke bare være for de ansatte og samarbejdspartnere. Også borgere skal have mulighed for at være whistleblower,« tilføjer hun.

En af dem, der støtter bedre whistleblowerordninger, er socialrådgiveren Maja. Hun er ansat i en større kommune, og hun blev i 2020 udsat for trusler fra en leder, da hun på et virtuelt vidensdelingsmøde for kommunens ansatte udtrykte tvivl om den behandling, visse borgere blev udsat for.

Maja havde lagt mærke til, at flere borgere ikke fik behandlet deres ansøgninger om hjælp og støtte korrekt, og at der ikke blev foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes ansøgninger. I flere tilfælde var der ikke blevet givet et egentligt afslag med en tilhørende klagevejledning, samtidig med at det end ikke var blevet noteret, at borgeren havde henvendt sig om hjælp.

Efterfølgende fik Maja et vredt opkald fra en leder, der fortalte, at det virtuelle møde var blevet optaget, og at han agtede at tage det videre, da han ikke ville beskyldes for at bryde loven. Hun endte med at undskylde for sine ytringer, idet hun blev nervøs for eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser.

»Det var på ingen måde okay,« siger Maja, der endte med at gå til sin tillidsrepræsentant.

Hun fortæller også, at hun efterfølgende på mail fik opbakning fra flere kolleger.

»Men af en eller anden grund kom de ikke på banen. Måske fordi de er i tvivl om, hvor de skulle tage det hen, og sikkert også fordi de frygtede for deres ansættelse.«

Bedre afgørelser i første instans

Justitia henviser til, at der ifølge tal fra Ankestyrelsen er fejl i hver tredje kommunale afgørelse, så der er et stort og stigende behov for kommunale whistleblowerordninger – som også omfatter borgerne – for at sikre retssikkerheden.

»I kommunerne er der den borgernære administration. Her har borgerne mulighed for at konstatere noget, som ikke bør foregå. Men selv om vi har klagemuligheder og i sidste instans domstolene, så kan en god retssikkerhed ikke bygge på, at man skal klage,« siger Birgitte Arent Eiriksson, der peger på, at »det halter gevaldigt med kommunernes selvkontrol«.

»God retssikkerhed for borgerne kræver, at afgørelserne er korrekte i første instans. Her vil indberetninger fra borgere kunne føre til øget selvkontrol i kommunerne. I dag kan en borger jo ikke bare gå til sin sagsbehandler og sige: Der er noget råddent i jeres system. Det kommer ikke videre.«

Anonymitet giver flest indberetninger

Så er der spørgsmålet om anonymitet. Det er et tema, som absolut ikke er uden problemer, påpeger Birgitte Arent Eiriksson. Men for Justitia er det afgørende, at whistleblowere kan være anonyme, uanset om de er borgere eller ansatte.

»Det er meget enkelt: Når man har anonymitet, vil mange flere bruge ordningerne. Mange ansatte er bange for at ytre sig. Man er tilbageholdende, for man ved godt, at det kan få karrieremæssige konsekvenser, selv om man måske ikke står til at blive afskediget.«

»Der er flere forhold, som skal overvejes nøje. Der kan også være hensyn at tage til dem, som kritikken drejer sig om, og der kan være risiko for chikane. Dertil kommer, at anonyme indberetninger ikke har selvstændig bevisværdi. Men de kan være anledning til, at kommunen sætter en intern undersøgelse i gang.«

Hvem skal behandle indberetningerne?

Der er allerede etableret whistleblowerordinger i 23 kommuner, men der er stor forskel på, hvem der modtager indberetningerne, fremgår det af Justitias rapport. I nogle kommuner er det en borgerrådgiver, i andre kommuner er det et nedsat udvalg med repræsentanter for både ledelse og ansatte. En enkelt kommune har udpeget en chefjurist, mens det i en anden er borgmesterens kontor, der behandler de modtagne oplysninger.

Anbefalingen fra Justitia er, at opgaven placeres hos en instans, der er reelt og formelt uafhængig af forvaltningen, eksempelvis borgerrådgiveren.

Men det forslag er Bitten Vivi Jensen ikke tilfreds med. Som Information flere gange har omtalt, var hun som sagsbehandler i Frederiksberg Kommune vidne til, at syge borgere blev presset ud i, hvad hun opfattede som meningsløse og langvarige sagsforløb i stedet for at få tildelt den førtidspension, som de ifølge hende burde have fået.

Hun ville ikke føle sig tilstrækkelig tryg ved at henvende sig til en intern whistleblowerordning, selv om Frederiksberg Kommune var den første i landet, der etablerede en sådan. I stedet valgte hun at gå til Information.

»For det første ville kommunen med det samme opdage, at det var mig, der havde indberettet forholdet, også selv om jeg var anonym, da jeg var en af de eneste med kendskab til oplysningerne. Og jeg ville kunne risikere at blive fyret meget hurtigt. For det andet mener jeg ikke, at man kan have tillid til, at en intern kommunal whistleblowerordning kan foretage en uvildig undersøgelse og løse eventuelle problemer,« siger Bitten Vivi Jensen.

Birgitte Arent Eiriksson kan godt forstå Bitten Vivi Jensens reaktion, men siger, at »nøgleordene er ’uafhængig’ og ’upartisk’«.

»Se på, hvem de referer til. Er det kommunalbestyrelsen eller en chef i forvaltningen? Hvis borgerrådgiverens chef var medlem af forvaltningen, ville jeg heller ikke selv bruge den,« siger hun.

Endelig mener Justitia, at kommunerne bør etablere en praksis, så whistleblowere kan se, at deres indberetninger er modtaget, og at de bliver undersøgt – altså en form for feedback. Ifølge EU-direktivet skal det ske senest tre måneder efter modtagelsen, og derudover skal der også være tilgængelig og grundig information om, hvordan whistleblowere kan få retshjælp og på anden måde beskyttes mod repressalier.

Maja er et opdigtet navn. Information har kendskab til rette navn og ansættelsessted.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeppe Lindholm

20 års ødelæggelse af Danmark med Venstre i føretrøjen har bl.a. betydet, at de sociale love er blevet stillet på hovedet. Før var de sociale love til for landets borgere. Nu bliver de brugt i mod landets borgere. En kommunal socialrådgiver er ikke længere til for at støtte borgeren, men er til for at støtte kommunen. En situation, som er usynlig for den brede del af befolkningen for hvem verden fortsat ser velbevaret ud - Indtil den dag de får brug for hjælp. Så kommer den dybt chokerende og ubegribelige sandhed for dagen.

Peter Hansen, Jane Jensen, Estermarie Mandelquist, Lone Hansen, Niki Dan Berthelsen, Mathias Petersen, Carl Chr Søndergård, Eva Rosenstand, Marianne Henriksen, Bitten Jensen, Torben K L Jensen, Carsten Munk, Kurt Nielsen, Bjørn Pedersen, Claus Bødtcher-Hansen, Kim Houmøller, P.G. Olsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Ebbe Overbye, Alvin Jensen og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Ja- En perverteret liberalisme. I det frie markeds tjeneste laver man et offentligt system, som har som mål at kontrollere frem for at hjælpe. Et kommunistisk samfundssystem i markeds tjeneste.
Modsat Kina med frie markedskræfter og stor ulighed i kommunismens tjeneste.

Peter Hansen, Bitten Jensen, Steen K Petersen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

"Bedre afgørelser i første instans
Justitia henviser til, at der ifølge tal fra Ankestyrelsen er fejl i hver tredje kommunale afgørelse, så der er et stort og stigende behov for kommunale whistleblowerordninger – som også omfatter borgerne – for at sikre retssikkerheden."

Det er næppe ond vilje at hvert tredje årsværk/afgørelse på socialområdet er fejlbehæftet, men en autorisation af feks kommunomer, socialrådgivere og sagsbehandlere ville måske kunne medføre en motivation for forbedring iogmed at man pt kan miste sin autorisation efter gentagne fejl.

Peter Hansen, Estermarie Mandelquist, Mathias Petersen, Eva Schwanenflügel og Bitten Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Men for Justitia er det afgørende, at whistleblowere kan være anonyme, uanset om de er borgere eller ansatte."

Ha, det bliver aldrig til noget.

Det ville jo vælte hele NPM systemets omhyggelige, anonyme ondskab, hvis det pludselig væltede ind med tusindvis af klager..

Peter Hansen, Estermarie Mandelquist, Lone Hansen, Mathias Petersen, Bitten Jensen, Torben K L Jensen, Ebbe Overbye, Freddie Vindberg, Bjørn Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Kan man også anonymt anmelde de politikere, der skaber de love der chikanerer de syge ledige, som nægter at godkende lægeerklæringer? De politikere, der har skabt love som 225-reglen, ghettopakkens hjemmel til at rive almene boliger ned hvis der bor for mange "udgiftsdanskere", de love der mistænkeliggør mennesker i så stærke fysiske smerter ved at kommuner hyrer privatkonsulenter specifikt med formålet om at underminere de syges lægeerklæringer (Mariagerfjord Kommune), er det disse menneskers "retssikkerhed", man skal værne om? Skal man som borger, prise sig lykkelig over muligheden for at kunne anmelde nogen for at have brudt love, der netop fremmer en kultur hvor det handler om at mistænkeliggøre, ydmyge, og ignorere borgeren. Der findes dedikerede sagsbehandlere, der kæmper imod den slags kultur, men det er en kultur, der har et folkeligt mandat bag sig.

Så det er netop "retssikkerheden", der er korrupt. Hvis sagsbehandlere har brug for anonyme whistleblowerordninger, jamen så skal de da have det, men for de mest udsatte borgere? Det kunne vitterligt ikke være mere irrelevant og nytteløst at kunne anmelde nogen anonymt for brud på loven.

Estermarie Mandelquist, Eva Schwanenflügel, Erik Winberg, Bitten Jensen, David Adam, Carsten Munk og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Morten Larsen

Hernede i Guldborgsund kommune, har vi lige nu en sag, hvor lederen i en mail direkte pålagde de enkelte sagsbehandlere at spare 100.000 pr borger. Det afstedkom så at blandt andet, at anbragte børn er kommet tilbage til dysfunktionelle familier (P4sjælland). Det forlyder at kilden er whistleblower.
Hvis vi seriøst gerne vil have flere WB’s, af den ægte slags (Det interessante er hvem som ikke vil ). Så skal vi have en helt uvildig og uafhængig ordning. Som man anmelder til. Efterfølgende kan de så benytte sig af de initiativer de pågældende virksomheder, forvaltninger osv.selv har foranstaltet, som en hjælp, til at belyse/beslutte om der er den rette substans i wb’erens udsagn/anklage. Hvis det er tilfældet, bør det være wb’eren og den uafhængige instans, som alene beslutter, hvad der videre skal ske omkring evt offentliggørelse mv.
Ligesom jeg mener, at der i alle
sager, substans eller ej (bortset fra chikane osv), bør være en efterfølgende opfølgning med virksomhedens personale afdeling/leder som skal foregå løbende, så længe wb’eren er ansat. Selvfølgeligt for at sikre en fair behandling karrieremæssigt efterfølgende. Men ikke mindst fordi det giver en sikkerhed at vide, at man har nogen ved sin side, når blitzlyset er forsvundet.

Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Ja, der er vist en centerleder med usædvanlige røde ører. Der er sikkert tale om en yngre leder, som ingen grænser kender for anstændig opførelse. Men sagen viser med al tydelighed med sort på hvidt, hvilke betingelser kommunernes socialrådgivere arbejder under. Sagen viser også med al tydelighed, at smadre Venstre er gået alt alt for vidt i deres iver efter at ødelægge det offentlige og sende pengene i lommerne på de aller rigeste gennem en uendelig strøm af skattelettelser siden 2002.

Morten Larsen

Jeppe@ ... Enig, men sikkert også en centerleder, der er blevet presset godt og grundigt oppefra. Det kan være omkostningsfuldt at insistere på at ville udføre et ordentligt, anstændigt og ikke mindst lovligt stykke professionelt arbejde...Han skulle jo også have haft et sted at gå til, hvis han havde ønsket det. Med en tandløs presse, må wb'ers være fremtidens erstatning, derfor må vi som samfund stå sammen om at støtte dem eller nærmere os selv. En lille sum penge på finansloven, til at etablere et helt ! uvildigt råd/ nævn, til at varetage henvendelser fra wb'ere. Og fed sign
alværdi for en politiker at tage op....ellers stiller jeg et borgerforslag :-)

Erik Fuglsang

NPM har ikke en snus at gøre med whistleblow -ordninger.

Whistleblower søges:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=15342

Med venlig hilsen