Nyhed
Læsetid: 6 min.

Professorer: Venstres jurister tager fejl i deres vurdering af Støjberg og rigsretten

Mens advokater udpeget af Folketinget vurderer, at der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg, mener to jurister, som Venstre har hyret til at se på sagen, at udfaldet af en rigsretssag vil være usikkert. Hvordan kan konklusionerne være så forskellige? Information har bedt to professorer om at gennemgå Venstre-juristernes vurdering
Tidligere integrationsminister Inger Støjberg stillede sig »noget undrende« over for de af Folketinget udpegede advokaters konklusion, for den kom jo – som hun udtrykte det – »på trods af, at der er flere uvildige advokater og professorer, der har været ude og kritisere kommissionens arbejde og konklusioner.

Tidligere integrationsminister Inger Støjberg stillede sig »noget undrende« over for de af Folketinget udpegede advokaters konklusion, for den kom jo – som hun udtrykte det – »på trods af, at der er flere uvildige advokater og professorer, der har været ude og kritisere kommissionens arbejde og konklusioner.

Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Indland
12. januar 2021

Er der grundlag for at rejse en rigsretssag mod tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om adskillelse af asylpar?

Spørger man de to uvildige advokater, som i sidste uge afleverede deres vurdering af Instrukskommissionens delberetning til Folketinget, er svaret ja. De to advokater vurderer nemlig, at der er »en rimelig formodning« om, at en tiltale mod Støjberg kan føre til en domfældelse, og at der derfor efter deres vurdering er grundlag for en rigsretssag.

Inger Støjberg stillede sig dog »noget undrende« over for de udpegede advokaters konklusion, for den kom jo – som hun udtrykte det – »på trods af, at der er flere uvildige advokater og professorer, der har været ude og kritisere kommissionens arbejde og konklusioner«.

Denne kritik fra »uvildige advokater og professorer«, som Inger Støjberg her henviste til, er efter alt at dømme to juridiske notater, som Venstre fik udarbejdet til brug for partiets interne stillingtagen til en rigsret.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Krister Meyersahm

Støjberg har vist foragt for folketinget ved ikke at følge rigets love. Ifølge gældende dansk lov kan flygtninge der ankommer til Danmark og er gift efter deres hjemlands love - ikke skilles. Det er folketingets pligt at gribe ind når et medlem har overtrådt sit mandat. Overholder et medlem ikke landets love, er medlemmet ikke værdig, i Grundlovens mening, til at sidde i folketinget og skal derfor fratages sin valgbarhed, jvnf. § 33 og bortvises fra tinget. Det er folketingets pligt at eksekvere dette og i stedet for at rekvirere advokater eller gå via rigsretten skal man aktivere, sig selv, via udvalget til valgs prøvelse og ikke løbe fra ansvaret. Gør som Grundloven forpligter tinget at gøre. Smid Støjberg ud og lad sagen stoppe her - forseelsen er trods alt for lille til at bære nogen yderligere straf.

Peter Beck-Lauritzen, Erling Thomsen, Søren Dahl, Gitte Loeyche, Søren Nielsen, Per Klüver, Leif Schmidt, Benta Victoria Gunnlögsson, Ole Frank, Inge Lehmann, Kurt Nielsen, Alvin Jensen, Kevin Vilhelmsen og Jan Damskier anbefalede denne kommentar
Jesper Jørgensen

Den der betaler for musikken bestemmer hvad der skal spilles!

Peter Beck-Lauritzen, Bent Nørgaard, Søren Nielsen, Jan Fritsbøger, Leif Schmidt, Ole Frank og Ea Movang anbefalede denne kommentar

Tidligere integrationsminister Inger Støjbergs (V) foragt for menneskerettighederne har helt åbenlyst for alle borgere og vælgere i Danmark været en del af hendes politiske program og af hendes politiske appel hos beskæmmende mange vælgere.
Må det ændre sig nu:
Tvangsadskillelsen af de unge asylpar som utrykkeligt ønskede at leve sammen og som for nogens vedkommende havde barn sammen eller ventede barn sammen viser med al ønskelig tydelighed hvilke barbariske handlinger, der følger i kølvandet når en repræsentant for en statsmagt ikke respekterer menneskerettighederne og har magt som vedkommende har agt.
Hver gang man som blot nogenlunde oplyst borger læser om sagen må det krymper det sig i en af væmmelse over lovbrudet, løgnagtigheden, brutaliteten, primitiviteten og magtfuldkommenheden i den forhenværende integrationsministers embedsførelse. Foruden tvangsafskillelse er der blandt mange andre ting svinedyre, unødvendige teltlejre i bidende vinterkulde at tænke tilbage på, en vulgær othellolagkage i overstørrelse, der celebrerede indskrænkning nr. 50 i flygtninges elementære rettigheder, avisannoncer i libabesiske aviser, ansvarsfralæggelse i forhold til diverse asyllejre, der blev udliciteret til kommuner i et svært gennemskueligt system, således at Langeland kommune drev asyllejr i Næstved kommune og samtidig fralagde sig det overordnede ansvar under henvisning til Udlændingestyrelsens retningslinjer. Udlændingestyrelsrn selv fralagde sig så til gengæld ethvert ansvar for forholdene nder henvisning til Langeland kommunes ansvar....
Inger Støjbergs embedsperiode er et særdelesmørkt kapitel, hvis man gør sig den ulejlighed at huske tilbage. Tvangsadskillelsen af asylpar er en af de ting der kan retsforfølges og jeg håber, der kommer en rigsretssag.
Det er dog vigtigt at huske, at det, så forfærdeligt og brutalt det end er, egentlig kun udgør en lille brik i et større billede.
Hver eneste venstrevælger og hvert eneste nedlem af Venstre, som ikke har protesteret mod det systematiske element af menneskemishandling og ydmygelse i tidligere integrationsminister Inger Støjbergs embedsførelse bør se ind ad nu.
Rigsretssag eller ej.

Peter Beck-Lauritzen, Bjarne Andersen, Steen K Petersen, Dorte Schmidt-Nielsen, Søren Dahl, Jes Enevoldsen, Konrad Emil Brunak, Gitte Loeyche, Elise Berg, Niels Borre, Eva Schwanenflügel, Dorte Sørensen, Marianne Stockmarr, Jan Fritsbøger, Leif Schmidt, Benta Victoria Gunnlögsson, Dennis Madsen, Rikke Nielsen, David Breuer, Martin Rønnow Klarlund, Steffen Gliese, Eva Kjeldsen, Ole Frank, Ea Movang, Lillian Larsen, Inge Lehmann, Esben Lykke, Werner Gass, William Fibæk Mikkelsen, Alvin Jensen, Marie Vibe og Lars Jørgensen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Mig bekendt er der ret stor forskel på professor og adjungeret professor.
Adjungeret professor kan ligne en vennetjeneste uden løn, og med mindre videnskabelig uafhængighed/redelighed.

Jeppe Lindholm

Venstres juristers opgave er at levere det svar Venstre forventer. De arbejder for Venstre og det er Venstre, som betaler. Sådan er det, når man hyrer en jurist. Det siger sig selv.

Peter Gløde, Peter Beck-Lauritzen, Bjarne Andersen, Dorte Schmidt-Nielsen, Søren Dahl, Hanne Utoft, Gitte Loeyche, Henning Kjær, kjeld hougaard, Marianne Stockmarr, Jan Fritsbøger, Dennis Madsen, Ete Forchhammer , Ole Frank, Inge Lehmann og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Og det er HELT klart folketingets jurister, som skal danne grundlag for folketingets beslutninger i sagen.

Peter Beck-Lauritzen, Gitte Loeyche, Marianne Stockmarr, Ete Forchhammer , Ole Frank og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Som de dog spræller i nettet!

Peter Beck-Lauritzen, Dan D. Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Marianne Stockmarr, Jan Fritsbøger, Johanna Haas og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

og så kan man se annoncer fra venstre som sådan set viderefører støjbergs udnyttelse af hadet imod det anderledes som en vej tilbage til magten, spørgsmålet vælgerne må stille sig selv er om vi skal finde os i at politikere bliver valgt ind, og så ikke kan opføre sig ordentligt !

Politiske juristerier er politiske. Sådan er det bare.

Peter Beck-Lauritzen, Ete Forchhammer og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
Allan Nørgaard Andersen

Venstres juristers argumenter betyder vel følgende:
Trump gav ikke direkte ordre om ulovligt at storme Capitol. Og Støjberg gav ikke direkte ordre om ulovligt at adskille de berørte asylpar. Trump tilskyndede bare til at mængden afbrød processen i Senatet, og Støjberg instruerede bare om at man SKULLE adskille ALLE de berørte asylpar . I begge tilfælde vidste modtagerne af deres beskeder, at de lå i direkte forlængelse af de to politikeres politik.

På samme måde som at alle jo ved at Mogens Jensens populistiske dagsorden altid har været at alle mink skal dræbes.
Ergo skal Jensen naturligvis for en rigsret, de to andre skal ikke. Og Morlille er en stadig en sten.

"Overholder et medlem ikke landets love, er medlemmet ikke værdig, i Grundlovens mening, til at sidde i folketinget og skal derfor fratages sin valgbarhed, jvnf. § 33 og bortvises fra tinget. Det er folketingets pligt at eksekvere dette og i stedet for at rekvirere advokater eller gå via rigsretten skal man aktivere, sig selv, via udvalget til valgs prøvelse og ikke løbe fra ansvaret. Gør som Grundloven forpligter tinget at gøre. Smid Støjberg ud og lad sagen stoppe her - forseelsen er trods alt for lille til at bære nogen yderligere straf."

Men først skal lovbruddet vel pådømmes, eller kan Folketinget være dømmende magt hér? I øvrigt er dette slet ikke praksis - for det ville blive en endeløs proces, hvis vore valgte lovgiveres lovbrud (som nok hyppigst sker i medfør af deres dobbelte mandat som både lovgivende og udøvende magt) skulle sanktioneres. Og hvor er bagatelgrænserne? I den eksisterende systemramme kommer man næppe udenom at juraen (med dennes begrænsninger) skal fastlægges.

jens peter hansen

Er rigsretten en domstol der bare skal udmåle straffen da skyldsspørgsmålet er afgjort ? I.C. Christensen blev frikendt i 1910. Hvis der ikke er mulighed for frifindelse hvad pokker gør så hele denne dyre forestilling godt for. Det kan gerne være at Støjberg bliver dømt, men gælder de almindelige regler om at indtil osv ..

Jens Peter Hansen, det kaldes omkostningsbevidsthed - det skal jo kunne betale sig. Politik er forretning, sådan er det jo.

Johanna Haas mfl. Uagtet at alle efterhånden formentlig ser frem til en afklarende rigsretssag, kunne jeg godt tænke mig at spørge om selve årsagen til at vi er havnet i denne situation ikke giver anledning til grundige overvejelser/selvransagelser hos debatdeltagerne. Nemlig forholdet "Barnebrude".
Jeg hørte fornylig på DR's "Debatten på P1" emnet debatteret- Det var her muligt for tilhørerne at ringe ind til programmet. Denne mulighed benyttede en kvindelig pædagog af pakistansk oprindelse sig af. Hun oplyste samtidig at hendes mand var uddannet læge i Pakistan. Hendes budskab var at "barnebrudeproblematikken" skulle man overhovedet ikke blande sig i her i Danmark, for det var en del af deres kultur. P.t. kører der i TV reklamer med skuespilleren Lars Ranthje for Planbørnefonden med opfordring til at yde bidrag så piger kan undgå at blive børnebrude for ældre mænd som det siges i reklamen.
Nu har vi så en ministers beslutning, hvis lovlighed, kan/skal afprøves ved en instans (rigsret/Folketinget valgbarhedsudvalg eller andet) - Fair nok, det er en del af reglerne for ministrenes/folketingsmedlemmernes virke.
Men jeg savner en melding fra alle debatdeltagerne her på siden omkring deres holdning til "barnebrude" og hvad vil man gøre fremadrettet. ???
Personligt mener jeg at eksistensen af Barnebrude er så langt væk fra hvad man her i landet og i den vestlige verden i øvrigt, har kæmpet indædt imod på pædofili-, kvindekamp- og menneskeret- tigheds områderne.
Jeg ser med forventning frem til Jeres svar.

Orla Schantz, måske er én af årsagerne til at vore politikere slår mønt på udvalgte tvangsfænomener at de ikke er folkets tjenere, men de facto folkets ledere - og at vi helt har glemt, eller aldrig lært, hvad demokrati egentligt betyder? Og at vi er helt ude af stand til at have en offentlig samtale om demokratiudvikling, fordi identitetspolitikkernes absurditeter, etnocentrien og frygten regerer os?

Orla Schantz: Jeg har aldrig hørt nogen sige, at de går ind for "barnebrude". Naturligvis ikke. Hvem skulle dog sympatisere med den slags!? - Det er mærkeligt, at du overhovedet stiller spørgsmålet, for det er da så langt væk fra almindelig humanistisk tankegang, som noget kan være.
Nogle lande har andre regler end vi for, hvornår man må gifte sig. Så sidder der tilfældigvis en venstreminister, der som en magtbegærlig smagsdommer påtager sig retten til at skille lovlige ægtepar ad, fordi den ene ægtefælle er lidt yngre end hun efter sin ærkedanske smag synes brude bør være. Det er dem hun har kaldt "barnebrude", men er der nogen af dem, der er faldet ministeren om halsen af taknemmelighed for adskillelsen? Nej vel. Det kunne måske tyde på, at folk ude i verden godt kan leve efter regler, som vi i vores "danskhed" ikke sympatiserer med eller selv kunne tænke os at leve med. Men at straffe ægtepar, hvor den ene er meget ung med adskillelse, uden hun selv har ytret ønske herom, er ikke medmenneskelig, men det modsatte.
Men det er i øvrigt slet ikke det sagen mod IS drejer sig om.

Det handler ikke om barnebrude

William Mannicke

Nej, det handler om spin.

Spin fra Venstre og IS og den borgerlige presse, og ”vildfarne” journalister.
Og om to dage, kan vi læse om vurderinger af uvildige advokater, der vurderes andre advokater, der vurderes af eksperter af ubestemmelig herkomst og adkomst. osv osv.

Men husk: IS løj for folketinget, bevidst tilsidesatte embedsmændene/kvindernes advarsler om lovbrud, og ikke mindst udstedte en instruks/ordre, som der ikke var lovhjemmel for.

Spin eller ej, det er bundlinien, basta

Peter Beck-Lauritzen

Stor ståhej! Respekt for andres kulturer! Har vi ikke "barne-brude" i DK mere? Engang kunne mindreårige par blive gift med Kongebrev! "Trumpine" har trådt i spinaten og vil, fejt, ikke vedkende sig fejlen. Oprejst pande søges!

Henrik Salling

Nej, den går virkelig ikke OS, lad os nu holde sagen på rigsretssporet, der kan alle være med. Din snak omkring barnebrudeproblematikken er både ubelejlig og ubehagelig. Det er jo helt utænkeligt at der ligger andre tanker bag at gifte sig med en mindreårig og komme afsted til DK, end at man er forfulgt flygtning.