Klima
Læsetid: 8 min.

Regeringen vil lukke forbrændingsanlæg – næppe klimaklogt, advarer kritikere

Folketinget håbede, at det med en klimaaftale for affaldssektoren i juni havde sikret både mindre afbrænding, mere genanvendelse og en klar klimagevinst. Nu skaber KL’s ’dødsliste’ over anlæg, der bør lukkes, både fornyet strid og tvivl om planen og strategien
Det stærkt iøjnefaldende, rustrøde affaldsforbrændingsanlæg i udkanten af Roskilde er kommet på Kommunernes Landsforenings liste over affaldforbrændingsanlæg, som skal lukkes. Men ifølge de kommunale ejere er det et af de mest moderne og miljøeffektive affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

Det stærkt iøjnefaldende, rustrøde affaldsforbrændingsanlæg i udkanten af Roskilde er kommet på Kommunernes Landsforenings liste over affaldforbrændingsanlæg, som skal lukkes. Men ifølge de kommunale ejere er det et af de mest moderne og miljøeffektive affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

Lars Laursen

Indland
23. januar 2021

Nogle har kaldt det Danmarks grimmeste bygning. Andre omtaler det som Mordor eller Saurons Sorte Tårn. Det ændrer ikke ved, at det stærkt iøjnefaldende, rustrøde affaldsforbrændingsanlæg i udkanten af Roskilde ifølge de kommunale ejere er et af de mest moderne og miljøeffektive, foruden et af de nyeste og største af sin slags herhjemme. Med sit såkaldte Energitårn på 98 meter er det næsten så højt som Roskilde Domkirke, og det er med sin røgfane og natlige belysning blevet en slags andet vartegn for byen, leverandør af billig fjernvarme til 60.000 husstande på basis af 350.000 tons affald årligt.

Nu skal det så lukkes.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

"Både hos Klimarådet, blandt de grønne organisationer og hos flertallet af partier i Folketinget er der i dag en erkendelse af, at det store danske biomasseforbrug må reduceres, fordi det i virkeligheden ikke er klimaneutralt og desuden kan øge presset på naturen."

Hvordan i alverden man på et tidspunkt har været uden en sådan erkendelse kan kun undre betydeligt; det forekommer mere sandsynligt at det tåbelige biomassetrick har været spændt for en politisk bekvem vogn; går den - så står den. Tis i æ bowser.

Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Søren Fosberg, Peter Høivang, Marianne Stockmarr, Gert Romme og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Udfasning må jo ske samtidig med indfasning af andre varmeteknologier udover solvarme - og det kan vel ikke gå hurtigt nok med at etablere forsøg med termisk energi landet over...

Niels Christensen

Det var til at forudse.Klima ændring er ikke en eksakt videnskab. Og der vil komme masser af suboptimerings tiltag.

Ete Forchhammer , Inge Lehmann og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Når man ser på nye muligheder for energi, for de findes faktisk, bør man også se på - og om muligt prioritere helt lokalt produceret energi.

Som der er nu, er havbaseret vindkraftværker både god og billig energi .Problemet er dog, at der skal etableres ganske omfattende og ganske kostbare "el-motorveje" på kryds og tværs gennem Europa.

Der er faktisk ganske mange huse i Sverige, Finland, Canada og andre steder i verden, der er så afsides beliggende, at de selv på producere egen energi, pumpe drikkevand op og rense, samt skaffe sig af med affaldsstoffer og spildevand. Og til disse formål findes der faktisk et stort udvalg af produkter, der ikke kræver nogen tilslutning.

Desuden kan man beskære energiforbruget ganske meget ved at foretage gennemgribende isolering af husene samt genindvinding af spildvarmen.

Dorte Sørensen

Viser det ikke hvor STORT brug der er for en langtidsplanlægning.
Fx er anlægget i Roskilde ,der er et af Danmarks mest effektive og lige opført og taget i brug efter det gamle værk er skrottet, nedlægges. -Det er da tudetosset .

Ete Forchhammer , Inge Lehmann, Niels Jakobs, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Dan D. Jensen, Peter Høivang og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

For ikke så mange år siden var affaldsforbrænding det helt nye guld og det helt miljørigtige. Så der blev bygget på livet løs. Alle tjente penge og alle var glade. Også dengang, for ikke så mange år siden var klimaforandringer og dens årsager kendte. Men det gik jo fint. Og så lå skaderne jo bekvemme 100 år eller måske flere hundrede år ude i fremtiden. Så ingen hastværk.

Hver gang der gribes til handling tænkes der kun på den umiddelbare gevinst. Langtidskonsekvenserne gemmes til senere. Og den handlingsform vil ingen ende tage.

Og det nye guld vi mennesker skal til at tage hul på er massiv gensplejsning af alt og alle, samt kunstig intelligens. Ja, selv atomkraft er igen på banen. Vi styrer bare for vildt.

Liselotte Paulsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Datagrundlaget som KL har benyttet til at udpege de 10 energianlæg er smækfyldt med fejl - og hullet som en si. Det eneste rigtige at gøre for Energistyrelsen, der skal behandle sagen d. 12. februar, er at sende sagen retur - eller bede branchen selv om at finde frem til 30%’s reduktioner. Problemet er naturligvis, at der i dette øjeblik ikke er stillet tilstrækkeligt skarpe krav til produktionsleddet m.h.t. hvordan varer produceres. For lige nu er der simpelt hen for mange produkter, der ikke KAN genanvendes (inkl. en stor del af plasten) - og derfor bliver disse restfraktioner sendt rundt i hele verden, indtil en malaysisk bonde får aben + en symbolsk betaling. Og hvordan han så skaffer sig af med affaldet, har vi desværre set alt for mange eksempler på. Imens pudser vi CO2-glorien herhjemme - og brænder så importeret biomasse af - i stedet for det ikke-genanvendelige affald. Internt i landet betyder lukningen af de 10 værker også, at en masse affald nu skal transporteres på lastbiler rundt i landet, i stedet for at blive behandlet lokalt. Det her er virkelig en om’er!

Ete Forchhammer , Inge Lehmann, Liselotte Paulsen, Niels Jakobs, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Dorthe, langtidsplanlægning afhænger af præmisserne. Man har nok valgt de forkerte præmisser siden man nu hænger på en stor overskudskapacitet for forbrænding af affald. Det er også svært når landet ikke har haft en langtidsstrategi for klima og cirkulær økonomi og dårlig nok har det endnu selvom der er visse spirer. Et stort flertal i FT besluttet at affald i vidt omfang skal genbruges som led i en fælles EU strategi vedr. cirkulær økonomi. Det betyder minimering af affald som brændsel. Hvis det fører til øget biomasse forbrug/import har vi dog et andet problem. I stedet kan vi, udover mere vind og sol, evt geotermi og i stedet for grisefoderproduktion, måske satse på lokalt producerede energiafgrøder (energipil) i kombination med bioCCS anlæg der netto reducerer atmosfærens CO2 indhold. Asken kan bruges som gødning (recirkulation) og Danmark vil få erfaringer med bioCCS som kan bliver en vigtig eksportartikel til tilbagestående lande som Rusland, Kina, Indien og USA. Denne strategi (energiafgrøder) passer fint med reduktioner i svineproduktion/kødforbrug som er aktuelt i disse år hvor Veganerpartiet gør klar til at rykke ind i folketinget.

Inge Lehmann, Niels Jakobs og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Det var meget lettere dengang vesten kunne dumpe alt sit plastaffald i sydøst Asian og alt farligt elektronik affald i de afrikanske lande syd for Sahara til "genbrug".

Søren Fosberg

Ja, det var de gode gamle dage
Men de kommer aldrig tilbage ☹️

@Søren Fosberg.
Jeg er så enig,
"Cementeringen" af afbrændingen ER sket da Argo anlagde Roskilde anlægget på grundlag af tilladelser fra bl.a. FT.
Plast er i så mange typer og ved indsamling bakteriebegroet beskidt, selvom myndighederne beder os om rengøring. Det er jo i praksis en vand , sæbe og tidskrævende rensning, kommunerne, FT og EU lige pålægger os alle. Men vand og tid er ligesåvel ressource drænende, selvom afgift på vand, bevares, er indtægt til kommunerne . - Og selvom mange danskere gerne vil engagere sig for klimaet skyld, mener jeg det engagement er bedre brugt ved eksempelvis at indsamle de ophobede affaldsmængder på strand, grøft og skov. Eller ved at få biomasse fra haver hen på Argos mhp forgasning eller afbrænding med BCCS...