Svindelmaskinen
Læsetid: 2 min.

Skatteminister Morten Bødskov: Vi er oppe imod virkelig velorganiserede kriminelle netværk

Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel
Indland
3. marts 2021
Indsatsen skal styrkes yderligere i kampen mod den organiserede økonomiske skattekriminalitet. Det siger skatteminister Morten Bødskov, efter Information og Finans har  kortlagt et kompleks af selskaber, der har været involveret i formodet moms- og skattesvindel

Miriam Dalsgaard

Indsatsen mod den organiserede økonomiske kriminalitet kræver »nye muskler«.

Sådan siger skatteminister Morten Bødskov i et interview i anledning af Information og Finans’ kortlægning af et kompleks af 168 selskaber, som går igen fra danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag, Greed-sagen. Selskaberne har overført store summer til i alt 13 firmaer, der er gået konkurs og har efterladt en moms- og skattegæld for over 300 millioner kroner.

»Der er brug for en langt stærkere indsats over for netværkene og over for bagmændene. Der er behov for flere muskler. Der er behov for skarpere værktøjer, der er behov for skarpere sanktioner, og der er behov for et tættere myndighedssamarbejde,« siger Morten Bødskov.

Information og Finans har forelagt oplysningerne om det nye formodede svindelkompleks for skatteministerern, der betegner sagen som »meget alvorlig«.

»De her sager om momskarruseller og kædesvig viser, hvor helt ekstremt gennemorganiseret den skatteøkonomiske og den økonomiske kriminalitet er blevet. Derfor er der i den grad behov for at styrke indsatsen.«

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Kai Birk Nielsen

Der er mange måder at snyde og bedrage på, stor og små, men den samlede sum bliver aldrig mindre, lukkes et hul åbnes et nyt.
Se mit eksempel, her er der kun tale om mange bække små:

Til Kai
Afslag på ældrecheck
Derfor fastholder vi afgørelsen.
Vi vurderer, at du ikke er berettiget til ældrecheck for 2021.Du har ret til ældrecheck for 2021, hvis din og din ægtefælles samlede formue pr. 1. januar 2021 ikke overstiger 91.900,00 kr. Ifølge formueopgørelsen i afgørelse om afslag på ældrecheck fra den 13. januar 2021 udgør jeres samlede formue xxxxxxxx kr.
Vi har lagt vægt på, at du den 1. februar 2021 pr. telefon har oplyst, at jeres formue fortsat overstiger den tilladte formuegrænse på 91.900,00 kr.
Oplysninger der ikke ændrer vores afgørelse.
I din klage har du oplyst, at du er utilfreds med, at din meget lille formue medtages, så du ikke kan få ældrecheck og andre tillæg. Spekulanter kan flytte penge i skattely,
andre kan flytte pengene til en aldersopsparing, der ikke modregnes.
Man kan også dele pengene ud til børnene som en gave, man selv kan hæve, så gaven kun er fiktiv.
Du ønsker oplyst, hvorfor ærlige mennesker skal straffes. Staten deler mange penge ud til spekulanter. Du mener, at disse huller skal lukkes. Som skatteborger føler du dig gjort til grin.
Du har pr. telefon den 1. februar 2021 oplyst, at du ønsker din klage fremsendt til Ankestyrelsen, da du vil gøre opmærksom på, at formuereglerne kan omgås, jf. dine synspunkter ovenfor.
Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. Vi finder imidlertid ikke, at oplysningerne kan føre til en anden vurdering. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du den 1. februar 2021 har oplyst, at din og din ægtefælles formue fortsat overstiger formuegrænsen på 91.900,00 kr. den 1. januar 2021.
Du opfylder derfor ikke betingelserne for at få udbetalt ældrecheck for 2021. Vi henviser i øvrigt til vores afgørelse fra den 13. januar 2021.
Vi bemærker for god ordens skyld, at når man som borger ansøger om ældrecheck, erklærer man med underskrift, at de oplysninger, der afgives, er korrekte. Afgives der urigtige oplysninger, kan det bl.a. føre til, at ydelsen skal tilbagebetales.Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der varetager lov om social pension. Vi har henvist dig til at kontakte dem med dine synspunkter vedrørende formueopgørelse i forbindelse med bevilling af ældrecheck.LovgrundlagAfgørelsen er truffet på grundlag af:Pensionslovens § 14 b stk. 2 og 3, § 14 c og § 72 d.Retssikkerhedsloven § 66.Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Jeppe Lindholm

Det er ikke til at vide hvilke kriminelle organisationer og diktaturstater den naive digitalisering af det danske samfund har medført de seneste 20 år.

Måske det er på tide at drosle ned på digitaliserings iveren. Vi ender med et afstumpet samfund helt uden kontakt til hinanden andet end gennem et viaturliseret vindue.

Bent Larsen, Kim Houmøller, Bjarne Andersen, Hanne Utoft og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Jens Christian Jensen

Kai Birk Nielsen. At sammenligne ældrecheck med spekulanter er tåbeligt. Spekulanter skal naturligvis stoppes med alle midler. Ja, der kommer nye huller når andre lukkes, men så må nye huller også lukkes. Det er desværre skruen uden ende. Sådan er virkeligheden desværre.

Ældrechecken derimod, gives til ældre der ikke har nævneværdig formue. Velfærdsydelser gives efter behov. Hvis du kan klare dig selv, forventes det at du gør det. Det er vel kun rimeligt.

Uanset hvad skatteminister Morten Bødskov mener om sin egen indsats og sine egne kompetencer og muligheder, så er det altså hans forbandede pligt at sørge for, at de skatteborger-ejede midler, der er i hans varetægt, bliver sikret mod misbrug og svindel.

Og selvfølgelig er det muligt. Man kan starte med at tage alle opgaver tilbage til Nationalbanken fra Den Danske Bank, der direkte har medvirket, samt fra Udbetaling Danmark. Herved er der kun en instans, der har det samlede overblik over ind- og udbetalinger.

Videre ikke blot kan man, men man bør opgradere Skat i både kompetence og personalestyrke, så Skat er sikker på, at alle betaler, hvad de skal, og ingen får udbetalt noget, de ikke skal.

I privatejede virksomheder udbetaler man normalt ikke større beløb på slump. Her er det almindeligt, at en betroet medarbejder skal kontrollere alle større kravs rigtighed. Og det kan man faktisk også gøre hos Skat og Nationalbanken.

Kai Birk Nielsen

Jens Christian Jensen
det handler kun om, at der altid vil være et stort eller lille hul i sien, det hul der ønskes stoppet nu har været der i 20 år eller mere, mange bække er løbet gennem sien, det er blevet til en stor flod. Se på coronpakkerne, mange millioner, det sidste er måske kun småsvindel, så det skal vi måske affinde os med. jeg nævnte også kun vejen for små svindlere.

Peter Engelbrecht

Politikerne bør fokusere på at gøre skatte-systemet enklere. Det er efterhånden så kompliceret at ingen forstår det. Det gør det nemmere for de kriminelle når de først har fundet et hul. Hullet bliver jo først lukket når en eller anden offentlig ansat, ofte ved et tilfælde, finder ud af, at noget er galt, han er bare ikke helt sikker fordi det netop er komplekst og derfor får tiden og i mellemtiden bliver tabet bare større og større.

Når hullet så er lukket og systemet igen er blevet endnu mere komplekst begynder det hele forfra.

De kriminelle er hele tiden foran og man forledes til at tro at politikerne har kalkuleret med et tab som er lavere end at forenkle systemet eller ansætte mere personale.

Desværre går det ud over moralen.

Margit Johansen

Det er nedtur at vide at de kontrollerende instanser gennem flere årtier er skåret ned til det groteske, således arbejdstilsynet, skat, fødevarekontrollen og så videre. I disse tider med dødbringende vira fra dyr til mennesker - udfordrer det retsbevidstheden - for ikke at tale om folkesundheden - at velbeslåede landmænd kan modtage millionvis af tilskud og erstatninger på baggrund af svigagtige oplysninger. Fx tidligere minkavlere. Hvordan mon det står til med svindebesætningerne, kyllingerne og de øvrige pelsdyr.

Per Christiansen

Alle svindler, senneste hører man om minkavlerne, der på trods af enorm erstatning stadig brokker sig.
Rimeligvis børe man tage fat i de sager der tydeligvis er blevet svindlet med prøver.
PS.
Fandt man nogen sinde ud af hvorfra smitten kom? det skulle vel ikke være lavtlønnet østeuropæisk arbejdskraft? naturligvis ikke, det er måger.

Jens Carstensen

Jeg følger nu serien.
Jeg er ikke forarget nok nærmere målløs over hvor omfattende det her momscirkus er.

Jeg ved ikke hvad der skal til for at minimere den slags; men når selv myndighederne kæmper ret så forgæves, det være sig politiet og skattemyndighederne, så bliver det ret så fortvivlende at være vidne eller medlæser til.

Efterhånden betaler man jo, som momsregistreret, skat efter forgodtbefindende og forbrydere og delagtige går i stort omfang fri når det kommer til egentlig kriminalitet i stor skala.