Klima
Læsetid: 4 min.

Forskere i opråb til Biden og von der Leyen: Stop afbrænding af biomasse

Brug af træbiomasse til energiformål er ikke klimaneutral – afbrændingen sender faktisk mere CO2 ud i atmosfæren end fossil energi, skriver internationalt forskerhold. De appellerer til EU og USA om at stoppe støtten til biomasseafbrænding og i stedet investere i bevarelse af skovene
Afbrænding af biomasse (flis og træpiller) medfører markante belastninger af det globale klima, men er også en alvorlig trusler mod bæredygtigheden og den biologiske mangfoldighed i mange af de skov- og naturområder, hvor biomassen hentes, skriver internationalt forskerhold. Her ses Herningværket, der er et kraftvarmeværk primær baseret på biobrændsel i form af træpiller og flis. Arkivfoto.

Afbrænding af biomasse (flis og træpiller) medfører markante belastninger af det globale klima, men er også en alvorlig trusler mod bæredygtigheden og den biologiske mangfoldighed i mange af de skov- og naturområder, hvor biomassen hentes, skriver internationalt forskerhold. Her ses Herningværket, der er et kraftvarmeværk primær baseret på biobrændsel i form af træpiller og flis. Arkivfoto.

Christian Sørensen

Indland
11. februar 2021

Der skete en skæbnesvanger fejl, da verdens lande for godt 20 år siden omsatte principperne i FN’s Klimakonvention til regler for bogføring af CO2-udledning ved anvendelse af biomasse. Man vedtog med Kyoto-protokollen i 1997, at afbrændingen af træbiomasse i for eksempel kraftværker skulle anses for CO2-neutral i brugerlandet uden at sikre sig, at CO2-udledningen til gengæld blev talt med i leverandørlandets klimaregnskab.

Dermed blev det på papiret klimamæssigt gratis at brænde biomasse af i brugerlandenes energisektorer, og derfor er anvendelsen af træpiller, træflis og andet træ eksploderet i store dele af verden. Alene i perioden 2013-2018 steg den globale efterspørgsel på træpiller til afbrænding med 50 procent, og den stiger fortsat.

Konsekvensen er ikke bare markante belastninger af det globale klima, men også alvorlige trusler mod bæredygtigheden og den biologiske mangfoldighed i mange af de skov- og naturområder, hvor biomassen hentes.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Jeppe Lindholm

Biobrændsel. Fra CO2 neutral til frodende CO2 synder på rekordtid. Hvad bliver det næste "forskningen" tager fejl af?

Per Kortegaard, Ejvind Larsen, Kurt Nielsen og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Dette er blevet sagt årevis, der er ikke meget nyt i forskernes henvendelse. Det nye er at det kommer i avisen. Politikerne har hele tiden forsøgt at tie det ihjel og pressen er som sædvanlig altfor ukvalificeret til at rejse en relevant debat. Men nu går den måske ikke længere. Problemet er imidlertid at man via de forskellige afgift- og subsidiesystemer har skabt økonomisk grundlag for biomasse som alternativ til fossile brændsler (dvs kul). Mao, landbruget har fået en forretning op at køre og så ved vi godt at det slipper de ikke godvilligt igen.

Iøvrigt bakkede Københavns Universitet (professor Klaus Felby) helhjertet op om biomasse som kulstofneutralt brændsel. Mon ikke DONG var tilfreds med det?

I stedet for at beskatte forurening (CO2 afgift) ynder politikerne at give støtte til "det grønne". Der er jo ikke noget så skønt som at give gaver, især hvis man ikke selv betaler for dem.

Nu skal vi se hvordan man snor sig ud af det her.

Jan Bruun, Ejvind Larsen, Poul Reynolds, Peter Mikkelsen, Eva Schwanenflügel, Jesper Frimann Ljungberg, Michael Hullevad og Niels K. Nielsen anbefalede denne kommentar

Den største synd ved biobrændsel er at verdens skove tømmes for træmasse - kører du forbi enhver dansk skov - ser du alle trætoppe og enhver lille kvist ligge i store stakke klar til biobrændsel.
Ja det er så galt at elbiler reelt udleder mere CO2 per kWh trækkraft end en dieselbil i DK - fordi en stor del af elproduktionen stadig er baseret på biobrændsel (med lav elproduktionseffektivitet i forhold til CO2 udledning)

Jeppe Lindholm

Træmasse i en urskov udløser vel også CO2 udslip ved naturlig nedbrydning, hvor træmassens CO2 frigives under en forrådnelsesproces.

Jeppe Lindholm

Forureneren betaler. Verdens olieindustri har tjent fantasi milliarder på at suge olien op af jorden til stor skade for hele verden. Det samme gælder de lande, som så let som at knipse med fingrene er blevet forgyldt af olien. De bør nu stilles til ansvar og betale en betragtelig del af oprydningsomkostningerne og omstilling til grøn energi.

Jesper Frimann Ljungberg

@Jeppe Lindholm
Jo, men det tager jo årevis. Det her er jo en kredsløbs diskussion, olie er jo også biobrændsel, men det tager lige millioner år for cyklusen at gå sin gang.

Det samme gælder træer, hvis du bor i en hytte og brænder træ af der vejer 100 kg per 3 måneder, træer som måske har taget 25 år at gro, så skal du jo ikke bare plante et nyt, du skal mindst plante 100 træer up front for at de opsuger lige så meget CO2 som du forbrænder.

Det tager måske et træ 50 år at rådne væk, og noget af træet vil så blive til muld, biomasse af en eller anden snak. Så når man bruger biomasse så har man en CO2 gæld der skal betales, og lige nu låner og låner og låner og låner man....

Og man har jo altid vidst det her.. jeg skrev en kommentar her på Information der pointerede det her for... hva 10 år siden..

https://www.information.dk/debat/2011/01/biobraendsler-blindgyde-klimaet...

// Jesper

Filip Meyer, Mogens Kjær, Peter Høivang, Poul Reynolds, Allan S. K. Frederiksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Gammel skov opsuger ikke mere CO2. Det er nyvoksende træer, der opsuger CO2.

Gammel skov har betydning for biodiversitet.

Danmarks mængde af skov vokser.

Anden debattør på ingeniøren påpegede, at 75 % af biomassen der afbrændes er Dansk. Primært restprodukter fra dansk skovbrug.

Ved ordentlig balance mellem gammel skov og skovbrug, burde det ikke være et problem, at bruge restprodukter til energiproduktion.

Det har rettelig fortrængt fossilt brændstof, hvad der er det akutte problem og giver os et pusterum indtil vi har omstilt os.

Hvad der er dumt og ikke bæredygtigt er, at fælde urskov, mindske skovmængden og i særdeleshed bruge gavntræ til afbrænding. Det er ikke CO2-neutralt.

Men med 75 % egenproduktion, burde Danmark kunne omstilles, til at kunne nøjes, især nu varmepumper er blevet lovlige for varmeværker.

Det er dumt angående biomasse, at gå fra den ene grøft over i den anden.

Morten Balling

@Inge Lehmann

"It also means that big, old trees are better at absorbing carbon from the atmosphere than has been commonly assumed."

https://www.theguardian.com/environment/2014/jan/15/trees-grow-more-olde...

Morten Balling det lyder jo fint. Men de snakker om træer, der stadigt vokser, men ikke er udvokset.

Men vi kan vel blive enige om, at træer på et tidspunkt har nået en maksstørrelse og at det kun er indtil de når det punkt, at de kan accelerere deres vækst. Derefter er det blad vækst der fanger CO2 og det bliver hele tiden omsat. Dvs. det vi kalder urskov eller moden skov, det senere undersøgelser snakker om, når skov ikke ophober CO2 mere.

Men artiklen viser, at det vi gerne vil udnytte, man kan øge og lagre CO2 i skove. Samt selvfølgelig, at når du fjerner urskov, svarer det til at bruge fossilt brændstof.

Det kan give os lidt pusterum, at øge skovmængden og selvfølgelig lade urskov stå.

Skovbrug giver restprodukter, der kan anvendes til energiproduktion. Og jeg formoder, at folk da gerne stadigvæk vil bruge træ.

Kort sagt urskov er vigtigt for biodiversiteten og svarer til fossilt brændstof, dvs. fældning af urskov svarer til at øge CO2 i atmosfæren.

Ældre træer står for en større binding af CO2 end yngre træer. Dvs. at fælde flere ældre træer end der bibeholdes eller kommer til svarer til at øge CO2 i atmosfæren.

Øgning af skovareal og ældre træer vil kunne binde udledt CO2 (fossilt + biomasse).

Skovbrug giver restprodukter, der kan anvendes CO2-neutralt, hvis det er i balance med urskov, andelen af ældre træer og nyanlæg ung af skov.

Det er den del jeg mener vi ikke skal mide ud med badevandet.

Jeppe Lindholm

"olie er jo også biobrændsel"

Absolut. Og uden at CO2 igennem de seneste millioner af år var blevet bundet, i bl.a. olie og kul, i undergrunden ville der ikke eksisterer betingelser for liv som vi i dag kender det på jorden.

- Og det er jo essensen i det hele, også for liv: Balance.

Morten Balling

@Inge Lehmann

Træerne stopper med at vokse i højden, men ikke i omfang og drøjde.

Et gammelt træ med en 100 cm stamme (diameter "ved jorden") kan ifølge de 38 forskeres (grundige) artikel i Nature absorbere ca tre gange så meget CO2 som et yngre træ med en 50 cm stamme. Højde og rumfang (masse) er ikke det samme, og i forhold til CO2 er det træets masseforøgelse der tæller.

Når træer dør nedbrydes de typisk af mikroorganismer såsom svampe. De kan ikke lave fotosyntese, ligesom træet, så de bruger den energi træet har lagret i sukkeret (~cellulose). Det er ligesom når mennesker fordøjer. Ilt (åndedræt) og kulhydrat (sukker) giver CO2, vand og dejlig energi i kroppen. Træer kan iøvrigt kun lave fotosyntese når der er lys, så om natten "trækker de vejret" og brænder sukker lige som alle os andre.

Man kan brænde det døde træ, men så er der ikke noget sukker til svampene. Måske kunne træet også bruges til andet end "pejsen". Derudover er det farligt at satse energimæssigt på noget som kræver landareal. Det kan man se med biodiesel og bioethanol. Hvis USA ville køre bare deres personbiler på biobrændstof, så havde de ikke marker nok. Der er ikke mere uudnyttet jord på Jorden og markerne bruges til at lave mad. Biomasse er en blindgyde. Vi skal nok komme til at bruge biomasse, men det kan ikke dække vores energibehov.

Mogens Kjær og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Forsøger disse forskere nu at vaske hænder, det må have været indlysende i mange år at både biomasse og bioethanol er brændsel der bidrager til øge CO2 i atmospheren. Det har hele tiden været kejserens nye klæder, og en gang forsker excel akrobatik at kalde CO2 forurening for neutral forurening.

Morten Balling

@Per Langholz

Idéen bag biomasse er sådan set god nok. Den CO2 en bil udleder når den kører på biobrændstof bliver absorberet af planter, som man så igen laver til brændstof, ad ininitum. Som Hank Green glad ville sige: "It's a CYCLE!!!". Problemet er at det ikke fungerer i en global målestok.

Forskere laver forskning, som leder til viden, som igen leder til teknologi. Nogle forskere arbejder med bæredygtighed, og andre med f.eks. biobrændstof eller bioplast. Undervejs regnes der selvfølgelig på rentabilitet mm., men ikke nødvendigvis i global skala.

Det er ikke forskerne som tager beslutningen om hvilken teknologi man vælger at satse på, og når forskere f.eks. peger på problemer med klimaet eller bæredygtigheden, så er det langt fra ensbetydende med at man lytter. Hverken politikere, industri eller forbrugere.

Det ville være en god idé at flere forstod hvad økologi som videnskab går ud på. Hvis man keder sig her under pandemien kan man f.eks. bruge tiden her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNdTKZkV_GiIYXpV9w4WxbX

Det koster gratis :)

Jeppe Lindholm

Det bliver først rigtig morsom, når mennesket tror skaderne kan løses gennem et smart klimafiks ved at udlede gasser eller andet, som forskningen forventer kan neutralisere drivhusgasserne.

Det samme med genmodificerede afgrøder og andre smarte videnskabelige fiks. Selv om det da lyder fiks og "moderne", så kan det kun ende galt. Mennesket er simpelthen for dum til at kontrollere naturen. En natur, som består af milliarder af ukendte sammenhænge og faktorer. Som mennesket naivt tror mennesket kan stå over.

Man kan vist roligt sige, at der ikke findes en højere intelligent livsform noget sted i universet. I det en hver form for livsform med en intelligens til at udnytte deres planets ressourcer, som mennesket har gjort det, altid ender med at udslette sig selv.