Flygtningelov
Læsetid: 5 min.

Nyt lovudkast fra Mattias Tesfaye vil sende asylbehandlingen væk fra Danmark

Regeringen foreslår markant ændring af udlændingeloven, så asylbehandlingen flyttes til lande uden for Europa. Udlændingeminister Tesfaye har sendt lovudkast i høring og håber på færre spontane asylansøgere i Danmark. Kritikere afviser det som urealistisk
Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) begrunder blandt andet sin plan om at sende asylbehandlingen ud af Danmark med, at det nuværende system »har spillet fallit«. Sidste år druknede i gennemsnit tre mennesker på vej over Middelhavet. Arkivfoto.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) begrunder blandt andet sin plan om at sende asylbehandlingen ud af Danmark med, at det nuværende system »har spillet fallit«. Sidste år druknede i gennemsnit tre mennesker på vej over Middelhavet. Arkivfoto.

Peter Nygaard

Indland
15. februar 2021

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) har sendt et lovudkast i høring, som kan ændre dansk flygtningepolitik radikalt, hvis det vedtages i Folketinget. Lovudkastet vil flytte asylbehandling og indkvartering af asylansøgere væk fra Danmark. I stedet skal Danmark betale for, at et eller flere lande uden for Europa overtager ansvaret for flygtningene. En sådan ordning vil ikke være i strid med international ret, men da der ikke er hjemmel til den i den nuværende lovgivning, er en lovændring nødvendig.

Tesfaye har i en pressemeddelelse henvist til, at der sidste år i gennemsnit druknede tre mennesker om dagen på vej over Middelhavet, og at det nuværende asylsystem derfor »har spillet fallit«.

»Der er brug for at gentænke hele asylsystemet. Vi skal anspore færre til at tage den farefulde rejse over Middelhavet, så vi i stedet kan bruge pengene på at hjælpe flere og bedre i nærområderne,« sagde ministeren.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

http://refugees.dk/fokus/2015/juni/europaeisk-asylkolonialisme-martin-le...

"Idéen om at flytte asylsagsbehandling til flygtningelejre udenfor europæisk territorium blev første gang formuleret i 1986 af Schlüter-regeringen i FNs Tredje Komité. Her lancerede Danmark, hvad man kaldte en ny strategi om et ”verdensfællesskab med flygtninge.” Dette skulle indebære større støtte til nærområderne samt FN-kontrollerede ”flygtningecentre”, hvorfra folk kunne søge asyl til Europa. Disse centre skulle dermed afløse asylsagsbehandlingen i de enkelte lande. Forslaget var formuleret humanitært, men sigtede i realiteten på at ændre hele flygtningebeskyttelses-systemet ved at ophæve sammenhængen mellem landes territorium og deres ansvar for beskyttelse."

Poul Nielson har ret: der findes ingen lande, der kan opfylde Tesfayes mfl.s drøm.

Før jul 2018 blev der udtrykt skepsis på en sikkerhedskonference i Rabat: flertallet af afrikanske lande ønsker ikke at have hot spots på deres grund:
https://www.letemps.ch/monde/migrants-hotspots-dont-lafrique-ne-veut

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Verner Nielsen, Steffen Gliese, Anne-Marie Paul, Inge Lehmann, Gert Romme, Dorte Sørensen, Ete Forchhammer , Steen Obel og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar

Prøver med et andet link til Martin Lemberg-Pedersen: Migrantkrisen – når Europa meler sin egen kage:

https://pov.international/eu-s-plan/

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar

Her er artiklen fra refugees.dk som jeg citerede fra:
http://refugees.dk/fokus/2015/juni/europaeisk-asylkolonialisme-martin-le...

Eva Schwanenflügel og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Troels Ken Pedersen

Tja, tjo. Hvis asylbehandlingscentre i Nordafrika rent faktisk skulle behandle asylansøgninger. Men i praksis skriger det jo til himlen at asylbehandling uden for Europa vil tjene som en praktisk barriere, hvis formål er at holde folk væk fra Danmark med umulige, bureaukratiske forhindringsbaner, ikke at bringe de som behøver beskyttelse til Danmark. Så folk vil stadig flygte fysisk, og vil stadig drukne i store tal under forsøget.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Steffen Gliese, Marianne Jespersen, Inge Lehmann, Uffe Madsen, Gert Romme, Hanne Utoft, Ete Forchhammer og Ea Movang anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det er håbløst - Socialdemokratiet, der kom til verden for at hjælpe svage mennesker er nærmest udviklet sigt til et parti der vil stille svage mennesker mest ringe.

Fx. er de også kommet med forslag om at førtidspensionister og andre overførselsindkomster skal trækkes i indkomst i mange uger til det laveste som nu er blevet flygtninge og andre tildels, hvis de ikke møder op til indkaldte retsmøder.
Hvorfor skal det kun være denne gruppe der skal straffes , hvorfor får bedrestillede ikke bøder som de virkeligt kan mærke - hvis der virkeligt skal straf til. Hvad med at indfør nogle kørselsordninger til disse mennesker så de let kan møde op - mon ikke det ville give et bedre resultat.
Ligeledes hvor mange folk/sager drejer det sig om og er disse svage mennesker virkelig grunden til at retsvæsnet halter efter/ er "druknet" i sager.
I mine øjne virker det mere som symbolpolitik og har "vi" ikke fået nok ad den??

Jørgen Mathiasen, Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Gitte Loeyche, Lillian Larsen, Inge Lehmann, John Andersen, Gert Romme, Ruth Sørensen og Josephine Kaldan anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Så: Hvad skal der så ske? Iflg. Albinus' fine links, ingen 'fjernbehandling' af asylansøgere. Helst heller ikke samarbejde med diktatorer som Erdogan og kongen af Marrokko. Men hvad så? At EU får etableret et fælles militær der kan afsætte korrupte og despotiske ledelser og får sat gang i en økonomisk og demokratisk udvikling der kan brødføde befolkningen og hindre flygtningsstrømme? Men hvad så med klimaflygtninge?
Åbn grænserne. Lad dem komme. Det er vel 20-25 mill. flygtninge de næste 15 år, der fordeles efter EU-landenes velstand. For Danmarks vedkommende mellem 400 og 500.000.

Underlig pervers tankegang, der ligger bar dette forslag.

Konvention om flygtninges retsstilling er ganske klar. Den angiver, at flygtninge har ret til at få prøvet deres flygtningestatus. Og i princippet kan dette i henhold til konventionen, gøres hvor som helst.

Altså - hvis personer kommer frem til dansk grænse, pålægger konventionen, at Danmark prøver deres status. Men hvis flygtninge kommer frem til andre landets grænser, mener jeg faktisk ikke, at disse flygtninge kan forlange, at noget andet specifikt land afprøver deres flygtningestatus. Dette var simpelt hen ikke forudset i konventionen.

Men ud over det uheldige asociale og menneskeforagtende signal, som denne lovforslag sender til andre lande, kan man spørge sig, om problemstillingen egentlig er særlig stort for Danmark. For ser man på hvilke lande, som flygtninge søger til, at Danmark jo stort set fravalgt i forhold til andre EU-lande. Selv visse tidligere Østeuropa-lande er på denne måde mere "populære" end Danmark.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Wolfgang Mostert

Den foreslåede procedure bringer mindelser frem minder om "Ministeriet for gakkede gangarter. Folketingsmedlemmer, der stemmer for, må have sans for humor. Der er ingen realitet i forslaget. Men, det afspejler den tørre kendsgerning, at der ikke findes gangbare løsninger på migrationspresset, kun mudrede tiltag. Åbne grænser, som foreslået ovenfor, er ikke en mulighed: der ville komme langt flere end 25 millioner de næste femten år.

Bent Christensen

Hvorvidt forslaget er urealistisk, kan jeg ikke bedømme. Men det har da to fordele; man undgår aviste asylansøgere, der ikke vil rejse hjem igen og ingen druknede personer i middelhavet.

Freddie Vindberg

Hjertet er jo ved at løbe af med Mattias Tesfaye.
Han kerer sig om de stakkels flygtninge, der er i potential fare for at drukne,
i forsøget på at opnå en bedre tilværelse.
Samtidig kan flygtninge jo spare de penge, som de normalt giver
til menneskesmuglere.

Utvivlsomt, en ægte win-win-situation.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Christian Mondrup og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Indenrigspolitik. Den gode Mathias er ansat som bagstopper for vælgerflugt mod højre - det er hele rationalitet bag dette forslag. Man vurderer, at det er bedst at holde verdens problemer fra livet ved ikke at komme i praktisk, fysisk berøring med mennesker, hvis eksistens kunne rokke ved vores selvforståelse. Det er næsten ligefør, man kunne savne, at småborgerligheden ville sige det som det er: vi er drønende ligeglade, grænsende til det modbydelige, over for mennesker, der ikke er som os selv, og udstiller at vi rent faktisk (trods alt) er usædvanligt priviligerede. At se forbindelsen fra det sidste til det første er vist ikke urimeligt.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, David Adam, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Marianne Jespersen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Havde håbet at der kom flere konkrete forslag til, hvordan vi rent praktisk forholder os til at mange flere i de kommende år vil søge ophold og asyl i Danmark.
Der er de der mener, at konventionerne forpligter til at behandle hver enkelt ansøgming fra den, der have ophold i Danmark. Hvad betyder det? At de stiller op i en kø til v. Kruså? Næppe.
Så er der dem, der bare lukker øjnene, fordi Duiblin og Eurodac lægger buffere ind mellem deres samvittighed og flygtningen. Her tager andre sig af problemerne inden Danmark står for tur. Holdbart?
Så er der Frau Merkel der sådan nogenlunde sikrede Europa 4-5 års pause ved grænserne til mellemøsten. Derefter?
Så er der venstrefløjen der naivt mener at vi skal fordele flygtninge mellem landene i EU. Det ligger vist meget langt ude i fremtiden.
Så er der Tesfaye, der forudsigeligt får tæsk og bliver skudt alle mulige motiver i skoene.
Jeg forsøger igen og appellerer til de mange her i kommentarsporet, der altid har faste meninger om alt mulig: Hvad skal vi gøre?

@ Jens Christian Jacobsen,

Jeg syntes, du her fremkommer med interessante opfattelser.

Men dine opfattelser viser også, at du ikke har læst Konventionen og Flygtninges rettigheder. For på de områder den omfatter, er den faktisk krystal klar, og den giver i hvert fald ikke grundlag for fortolkninger.

Men så er der altså de områder, herunder det nye danske lovforslag, som ikke er forudset i konventionen. Om dette giver mulighed for fortolkning, ved jeg selvfølgelig ikke.

Men denne konvention, som Danmark i øvrigt har forpligtet sig til at overholde, er ikke blot en FN konvention. Faktisk er den en del af grundaget for EU-medlemskab. Og jeg tror, at en dansk tolkning må antages, at den skal godkendes af EU´s ministerråd.

Som du ved, kræves der som bekendt fuldstændig enighed, og blot et land stemmer imod, er der ingen aftale (godkendelse). Men måske kan det lykkes for Danmark at få samtlige lande til at stemme for den danske tolkning?

René Arestrup

@jens christian jacobsen

'Hvad skal vi gøre?'

Yderst relevant spørgsmål, og efter mine begreber findes der kun ét holdbart svar: Omfordeling og udvikling.

Langt hovedparten af alle migranter er fattigdomsflygtninge, som, helt forståeligt, søger et bedre livsperspektiv end det der er til rådighed i diverse fattige, dysfunktionelle og dybt korruptions-inficerede lande syd for Sahara. Og klimaforandringerne vil blot bidrage til at øge presset.

Krige og konflikter er en anden ting - og så alligevel ikke. Der er ofte sammenhæng med ovenstående.

Vi er simpelthen nødt til at indse, at dette ikke er en gratis omgang og at vi blot kan leve i vores beskyttede - og ekstremt forkælede - boble, mens millioner af mennesker kæmper for deres blotte eksistens.

Diskrepansen er fuldstændig uholdbar - uanset hvor mange kreative krumspring danske- og andre europæiske politikere kaster sig ud i.

Ole Svendsen, Flemming Berger, Erik Fuglsang, Carsten Hansen, Christian Mondrup, David Adam, Lillian Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo i hvert fald totalt udenfor alle proportioner! Der er bare ikke problemer med fremmede og integration i et omfang, hvor disse foranstaltninger kan forsvares.

Carsten Hansen

Jeg er helt enig i at det eneste der dur på sigt er en betydelig/voldsom omfordeling af verdens ressourcer.
Men selvfølgelig skal der ikke smides 1000vis af milliarder i diktatorers og teokraters lommer.
Der er nødt til at følge krav med, Uanset om nogle straks vil kalde dette for "koloniherre-mentalitet".
Og ligeledes dur udsagnet ikke om at vi ikke skylder nogen noget ; Det er fuldstændigt ligegyldigt om vi gør eller ej hvis vi vil forhindre 100vis af millioner flygtninge i nærmeste fremtid.

Til Steffen Gliese.

Du skriver "Det er jo i hvert fald totalt udenfor alle proportioner! Der er bare ikke problemer med fremmede og integration i et omfang, hvor disse foranstaltninger kan forsvares." Citat slut,

Mit spørgsmål. Er du en af de der ligeledes skriver: "Danskerne er selv skyld i dit store integrationsproblemer via dårlig tone og racistisk lovgivning" ?.

Eva Schwanenflügel

@ Dorte Sørensen
15. februar, 2021 - 06:51

"Det er håbløst - Socialdemokratiet, der kom til verden for at hjælpe svage mennesker er nærmest udviklet sigt til et parti der vil stille svage mennesker mest ringe.

Fx. er de også kommet med forslag om at førtidspensionister og andre overførselsindkomster skal trækkes i indkomst i mange uger til det laveste som nu er blevet flygtninge og andre tildels, hvis de ikke møder op til indkaldte retsmøder."

Dorte, hvor har du læst/set dette? Det har jeg ikke hørt om før, totalt nedrigt forslag..

Ligesom alle de andre såkaldte strammer-forslag er mere og mere horrible; en eskalerende konkurrence om at være laveste fællesnævner i kapløbet om at tvære underklassen mest muligt ud..

Figenbladet hedder "udlændingestramninger", men vi har set gang på gang, at det rammer "gammel-danskere" i laveste socialgruppe som en forhammer.

Det er desværre bare ikke gået op for mange i denne gruppe, at nedskæringer og andet godt fra migrantmølposen er klassekamp fra oven.

Socialdemokratiets vælgere er middelklassen og opefter, så kan SF og Enhedslisten allernådigst tage de oprørske aktivister og de svagestes stemmer, for de bliver jo alligevel i rød blok..

Jørgen Mathiasen, Ole Svendsen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar

@Troels Ken Pedersen
14. februar, 2021 - 21:53
"...Men i praksis skriger det jo til himlen, at asylbehandling uden for Europa vil tjene som en praktisk barriere, hvis formål er at holde folk væk fra Danmark med umulige, bureaukratiske forhindringsbaner, ikke at bringe de som behøver beskyttelse til Danmark."

Ville det være bedre - omend mindre politisk korrekt - om regeringen simpelthen bare tonede rent flag og sagde det lige ud til migranter og asylanter: " I er slet og ret uønskede" frem for de her udflugter om at undgå omkomne i Middelhavet, stække menneskesmuglere m.m.?

René Arestrup

Privilegier forpligter. Og eftersom vi lever i et yderst privilegeret hjørne af verden, er vi også nødt til at påtage os et ansvar for resten af verden, herunder ikke mindst de stærkt underprivilegerede. Om ikke andet, så for vores egen skyld. For i sidste ende er dette også et sikkerhedsspørgsmål.

Jeg har længe været fan af den såkaldte partnerskabs-model som en effektiv metode til én gang for alle at komme den rige verdens fedtspilleri til livs og skabe forudsætninger for reel omfordeling og udvikling.

Det er meget simpelt: Verdens 50 rigeste lande bliver hver især parret med hver af verdens 50 fattigste lande efter en formel, der inddrager BNP, befolkningsstørrelse mm. Bindende, forpligtende og sanktioneret af FN.

Tænkt eksempel: Danmark bliver parret med Burundi. Dermed får Danmark direkte politiske aktier i udviklingen i Burundi - og til skue for resten af verden. Slut med allehånde diffuse udviklingsprojekter hele vejen rundt om ækvator, uden hjemlig gennemsigtighed, forståelse og accept. Danmark får ét og kun ét fokus: Burundi.

Gang det med 50, så er vejen banet for at der virkelig sker noget.

Carsten Hansen

René Arestrup

Lyder umiddelbart som en fin ide.
Jeg er med på at der skal ydes mangefold det der ydes i dag.
Men det skal styres !.

Dorte Sørensen

svar til Eva Schwanenflügel 15. februar, 2021 - 19:34

Eva - Jeg hørte det flere gange i P1 hvor de beskrev forslaget ret indgående. Mener at det var for en dag siden.

Eva Schwanenflügel

Tak for svar, Dorte.

Ret så ubehageligt, at man nu vil gå efter førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre på overførsler atter engang.

Hvor dybt kan man synke, når man praler af at ville mindske uligheden?
Intet lader til at være for lavt..

Dorte Sørensen

PS: Rådet for de socialt udsatte havde talt i mod forslaget - dels fordi de frygtede ,at det ville betyde,at de ramte så ikke kunne betale deres medicin osv. S's retsordfører mente ikke det var så stort et problem som at retsvæsnet led af de mange udeblivelser og derfor var det nødvendigt med opstramninger.

Bent Christensen

Der er mange problemer forbundet med flygtninge/immigranter. Et af de helt store er befolkningstilvæksten i hjemlandene. Et andet er for eksempel handels barrierer så ulande ikke bare kan eksportere til ilande (undtagen råstoffer). Men løsningen er ikke immigration til europa set fra europas synspunkt. Denne har kun medført stigene sociale udgifter og øget kriminalitet.

Anders Thornvig Sørensen

Selv om toldsatser langtfra fortæller hele den handelspolitiske sandhed, vil jeg henvise til følgende opgørelse over gennemsnitlige toldsatser pr. land.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tariff_rate

Det er ikke sådan, at udviklingslande generelt blot er uskyldige og værgeløse, frihandelselskende ofre for industrilandes protektionisme.

Fri markedsadgang er ikke nok til at skabe en eksport. Der skal være distributions- og salgsnetværk, finansiering, et afklaret forhold med landets egne myndigheder (så eksempelvis nødvendig bestikkelse ikke fungerer som skjult eksportafgift), og meget andet. Ansvaret ligger hos landene selv.

Eva Schwanenflügel

@ Dorte Sørensen

Tak for uddybende forklaring.

Igen er det forsøg på at forskelsbehandle.
Det er jo bestemt ikke udelukkende folk fra gruppen på overførselsindkomster, der udebliver fra retssager.
Hvad med lønmodtagere eller private?

S skulle hellere koncentrere sig om at komme SKAT til hjælp, så vi slipper for flere huller storsvindlerne og hvidvaskerne kan udnytte.

Og hvorfor er det lige, folk på overførsler angiveligt skal i retten så ofte, blev det uddybet nærmere?
(Undskyld, men jeg har ikke kunnet finde noget om S-forslaget i andre nyhedsmedier..)

Dorte Sørensen

Eva - det undre også mig at det kun er P1 der har beskæftiget sig med forslaget. Når de både havde talt med S's retsordfører og Rådet for socialt udsatte.

P1 har heller ikke omtalt sagen uden et par gange den pågældende dag.

Eva Schwanenflügel

Dorte- det lykkedes mig at finde en notits om forslaget på DR.dk :

"Justitsministeren vil trække tiltalte i offentlige ydelser, hvis de udebliver fra retten uden grund

Det er spild er ressourcer, når retssager gang på gang bliver aflyst, fordi tiltalte ikke dukker op i retten uden lovlig grund.

Det mener justitsminister Nick Hækkerup (S), der vil trække borgere i for eksempel førtidspension og kontanthjælpe, hvis de udebliver fra retten.

Det fremgår af et lovforslag fra justitsministeren, skriver Ritzau.

Tankegangen er, at det skal "sikre den fornødne respekt for retsvæsenet", kan man læse i bemærkningerne til lovforslaget, der nu er sendt i høring."

Endvidere var der to artikler i Berlingske, som jeg desværre ikke kan læse.
Jeg kan dog se, at den ene handler om selve lovforslaget:

https://www.berlingske.dk/politik/haekkerup-vil-sikre-hurtigere-afgoerel...

Den anden artikel er om en reaktion fra SF, der er meget betænkelig ved forslaget, kalder det en meget hård straf, og tvivler på dens effekt:

https://www.berlingske.dk/samfund/en-tom-plads-i-retssalen-skal-koste-so...

Enhedslisten har vist ikke sagt et pip..?

Hvorfor vil man ikke tilsvarende indeholde folks løn, eller gøre udlæg i privates ejendom, hvis de udebliver?

Dorte Sørensen

Eva - Tak for indsatsen - Den med at det kun er overførselsindkomsterne, der skal straffes forstår jeg heller ikke. Her bør der tal på bordet så "vi" kan se hvilke grupper der ikke møder op og hvorfor samt hvilken sager og hvor mange. Er det fordi de ikke er blevet ordentligt indkaldt - eller hvad .

Ligeledes bør der også sættes nogle bøder efter indkomst så dem der ikke møder op kan mærke hammeren lige hårdt. Men det forslag vil nok ikke blive vedtaget - da det vil ramme nogle af partierenes "kerne vælgere".

Eva Schwanenflügel

Dorte- jeg tror din analyse rammer hovedet fuldstændig på sømmet !!

Og hvor er pressen - magthavernes vagthund - henne, når et så kontroversielt lovforslag kan få lov at gå fuldstændig under radaren..???