Analyse
Læsetid: 6 min.

Uligheden er stigende, og Finansministeriet har gjort et forsøg på at forstå, hvad der foregår

Der er flere årsager til, at uligheden er svagt stigende i Danmark. Dem har Finansministeriet set nærmere på i en redegørelse, der giver et vigtigt indblik i problemstillingen, men nok også undervurderer uligheden
Selv små økonomiske forskelle kan give andre oplevelser af tilværelsen, som det er beskrevet gennem den unge Connell fra Sally Rooneys roman ’Normale mennesker’, der også blev til en dramaserie vist på DR. Connell kommer fra beskedne kår, men bliver optaget på det prestigefyldte Trinity College: »Han forstår nu, at hans medstuderende ikke er som ham. Det er let for dem at have meninger og udtrykke dem med stor selvtillid (...) De bevæger sig bare gennem verden på en anden måde, og han vil formentlig aldrig helt komme til at forstå dem, og han ved, at de aldrig vil forstå ham eller bare prøve på det.«

Selv små økonomiske forskelle kan give andre oplevelser af tilværelsen, som det er beskrevet gennem den unge Connell fra Sally Rooneys roman ’Normale mennesker’, der også blev til en dramaserie vist på DR. Connell kommer fra beskedne kår, men bliver optaget på det prestigefyldte Trinity College: »Han forstår nu, at hans medstuderende ikke er som ham. Det er let for dem at have meninger og udtrykke dem med stor selvtillid (...) De bevæger sig bare gennem verden på en anden måde, og han vil formentlig aldrig helt komme til at forstå dem, og han ved, at de aldrig vil forstå ham eller bare prøve på det.«

Fra DR

Indland
26. februar 2021

Danmark er et af verdens mest lige samfund. Men noget er i bevægelse.

Målt med den såkaldte gini-koefficient er uligheden i Danmark steget over de seneste 25 år fra 20 procent til 28 procent. Altså en stigning på otte procentpoint.

Den nye publikation Ulighedsredegørelsen 2020 fra Finansministeriet kan hjælpe os med at svare på, hvorfor uligheden er steget.

I sig selv er det en glædelig nyhed, at Danmark har fået en årlig ulighedsredegørelse. Den første af sin slags er over 200 siders informativ læsning – selv om der naturligvis er flere vinkler, man kunne afdække.

Redegørelsen viser, at stigningen i uligheden til dels kan tilskrives den demografiske udvikling. Befolkningen bliver ældre, og andelen af indvandrere er steget. I det omfang, at ældre gennemsnitligt har lavere indkomst, og at nogle indvandrere ikke er velintegrerede på det danske arbejdsmarked, vil det banke uligheden i vejret.

Redegørelsen viser også, at stigningen i ulighed til dels kan tilskrives strukturelle ændringer. En stigende andel af befolkningen har en lang uddannelse. Personer med lang uddannelse har højere indkomst og lavere arbejdsløshed. Der er også en større andel af de unge, som er studerende, og de har ofte en beskeden indkomst. De 18-29-årige udgør cirka 44 procent af personerne i første decil af indkomstfordelingen, hvorimod det var 33 procent i 1994. Det betyder, at indkomstfordelingen bliver mere spredt.

Mindre progressive skatter

Demografiske og strukturelle forhold kan forklare to procentpoint af ulighedsstigningen på otte procentpoint. Men hvad kan forklare de resterende seks?

I Danmark er mange lønninger bestemt af overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Er det en svækkelse af arbejderens magt i lønforhandlingerne eller en øget polarisering på arbejdsmarkedet, som har hævet uligheden?

Det ser det ikke ud til.

Det er ændringer i skatter, overførselsindkomster, afkast af egen bolig og aktieindkomst, som har bidraget til et mere ulige Danmark. Skatterne er blevet mindre progressive, og det har direkte øget uligheden. Faldet i overførselsindkomster har ikke hjulpet så mange ekstra i beskæftigelse, så det har kunnet hindre en stigning i uligheden. Tværtimod. Afkast af egen bolig og aktieindkomst er tilsvarende blevet mere ulige fordelt.

Zoomer vi ind, ser vi, at formueforskellene er dobbelt så store som indkomstforskellene. Men forskellene er ikke steget, hvis vi måler i den andel, der ejes af den mest formuende ene procent. Det er noget, man ellers har set i andre lande, blandt andre USA og Frankrig.

Den erkendelse har medført en del kritik: Kan det være rigtigt, at Danmark er anderledes her? Er det opgjort korrekt? Finansministeriet har forsøgt at imødekomme den kritik ved at indhente oplysninger om formuen i unoterede aktier. Resultatet er større ulighed: De få ejere af unoterede aktier har gennemsnitligt en formue på alt i alt cirka 10,4 millioner kroner. Det er over syv gange så meget som gennemsnittet for hele befolkningen.

Er det bekymrende?

Har unge lige muligheder?

Det er forventeligt, at formuen ændrer sig gennem livet. Unge er ofte mindre formuende end midaldrende, som gennem årtier har haft mulighed for opsparing og investering. Derfor er formueforskellene mindre blandt jævnaldrende.

Dog bortset fra for de helt unge. Formueforskellen er markant større for de 18-29-årige end for hele befolkningen. Det kan skyldes, at mange unge er under uddannelse og har lav indkomst og måske må stifte gæld, hvorimod andre allerede er på arbejdsmarkedet og kan spare op.

Hvis unge under uddannelse senere i livet opnår en større indkomst end den jævnaldrende kortuddannede befolkningsgruppe, repræsenterer formueforskellen blot et valg om fordeling af indkomst og formue gennem livet. Formueforskellen kan dog også skyldes, at et udsnit af de unge arver fra ældre generationer eller på anden måde modtager formue. Det første er ikke nødvendigvis uretfærdigt, hvorimod nogle vil anføre, at det andet ikke er fair. For at afgøre, om formueforskellene er retfærdige, har vi brug for mere information om, hvad der forklarer formueforskellene i den helt unge aldersgruppe.

Og det leder til det helt afgørende spørgsmål: Har danske unge lige muligheder ved indgangen til voksenlivet? Afspejler uligheden blot frivillige valg?

Måske har nogle personer større glæde ved et mindre krævende og dermed mindre velbetalt job og til gengæld mere energi og tid til sig selv og familien. Men der er tre underliggende spørgsmål her:

De rige er glade

Det første er, om løn altid afspejler arbejdsindsats og kognitive færdigheder. Det andet er, om højere indkomst og formue er ensbetydende med større livskvalitet. Og det tredje er, hvordan vi måler lige muligheder.

Der er en omfangsrig økonomisk litteratur om det første spørgsmål. Resultatet er, at løn ikke altid afspejler arbejdsindsats og kognitive evner. Redegørelsen forsøger dog primært at besvare spørgsmål to og tre.

Ja, er det korte svar til det andet spørgsmål. Personer med høj indkomst er mere tilfredse med livet end mindre velbetalte danskere. Og de fattigere og kortuddannede dør tidligere. Det tyder ikke på, at afkald på større indkomst generelt kompenseres med noget andet, som kunne give lige så stor tilfredshed og livskvalitet.

Det fører os til det tredje spørgsmål: Hvordan måler vi, om borgerne har lige muligheder?

Jeg tvivler på, at vi nogensinde finder et entydigt svar på det spørgsmål. Men Finansministeriet gør et forsøg:

I redegørelsen inddeles alle 35-årige i 1.152 typer afhængig af en lang række faktorer: Hvordan de stod som 15-årige i forhold til køn, hvor de bor i Danmark, om de bor i almen bolig eller andet, har dansk oprindelse eller ej, om der har været opbrud i familien, om personen har været udsat som barn, om begge forældre er i beskæftigelse eller under uddannelse, forældres uddannelsesniveau, og om forældrene ligger i tiende decil af indkomstfordelingen.

Finansministeriets definition af lige muligheder er, at alle disse mere end tusind typer har samme indkomst som 35-årige. Ulighed i muligheder er så forskellen fra dette scenario og til den faktiske fordeling af indkomst. Med denne metode når ministeriet frem til, at der findes en ulighed i muligheder svarende til otte procent af indkomstforskellene.

Undervurderer uligheden

De sidste to spørgsmål i denne analyse er derfor for det første, om otte procent er meget eller lidt, og for det andet, om uligheden er rigtigt beregnet?

Svaret på det første spørgsmål vil afhænge af politisk overbevisning. Men en sammenligning med tidligere viser sig, at tallet er steget fra 7,3 procent i 2010, hvilket indikerer, at danskere har lidt mere ulige muligheder end for ti år siden.

Hvad det andet spørgsmål angår, mener jeg, at Finansministeriets estimat er et klart underkantskøn. Dels fordi indvandrere, som er immigreret til Danmark, efter de er fyldt 15, ikke er med i analysen, dels fordi unge allerede som 15-årige kan være kraftigt påvirket fra tidligere. Redegørelsen viser da også, at ved at sænke tidspunktet, hvor de 35-årige observeres, til ti år, stiger uligheden i muligheder til 8,7 procent.

En mere detaljeret opgørelse på forskellige indkomst-, beskæftigelses-, formue- og uddannelsesniveauer er nødvendig. Den vil afdække information om, hvor let Thyra fra Thy, hvis enlige mor er gået ud af skolen som 15-årig og har været uden for arbejdsmarkedet en stor del af Thyras liv, har ved at stige op i indkomstfordelingen i forhold til Holger fra Holte, hvis forældre begge ligger i højindkomstgruppen.

Vi må selvfølgelig ikke glemme, at Danmark fortsat er et af de mest lige lande i verden. Vi er også et land, hvor meget – uddannelse, sundhedsvæsenet og så videre – er gratis. Det giver væsentlig mere lige forbrugsmuligheder end i lande, hvor gode skoler og gode hospitaler kun kan købes for penge.

Men når det er sagt, er det også vigtigt at huske, at selv mindre økonomiske forskelle kan være forbundet med andre oplevelser af ulighed. Som Sally Rooney skriver et sted i romanen Normale mennesker om den unge Connell, der kommer fra beskedne kår og bliver optaget på det prestigefyldte Trinity College i Dublin:

»Han forstår nu, at hans medstuderende ikke er som ham. Det er let for dem at have meninger og udtrykke dem med stor selvtillid. De er ikke bange for at fremstå uvidende eller opblæste. Det er ikke dumme mennesker, men de er heller ikke så meget klogere end ham. De bevæger sig bare gennem verden på en anden måde, og han vil formentlig aldrig helt komme til at forstå dem, og han ved, at de aldrig vil forstå ham eller bare prøve på det.«

Birthe Larsen er lektor på Økonomisk Institut ved Copenhagen Business School og skriver økonomiske analyser og kommentarer i Information.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Problemet er, at vi har brudt med den helt grundlæggende regel i velfærdsparadigmet: at samfundslegemet har brug for alle, og at vi derfor til en vis grad udligner forskelle i indkomst igennem skattesystemet.
Lighed er ikke enshed, lighed er nærmest det modsatte af enshed: accepten af den mest radikale individuelle forskel mellem individer og hvad de kan og vil bidrage til det fælles sammenskudsgilde med. Her er der nogle, der bager brød, fremstiller lækre retter i tilstrækkelige portioner til at alle kan smage, og så er der dem, der stiller deres porcelæn og bestik til rådighed til gengæld for, at det bliver behørigt vasket op inden afleveringen.

Sus johnsen, Per Hansen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Finansialiseringen og outscoursing af arbejdspladser er to væsentlige årsager til stigende økonomisk ulighed.
På plussiden evner Danmark stadig at ligge i top når det drejer sig om adgang til uddannelse der sikrer sociale mobilitet.

Det er altså muligt at vi alle kan blive så dygtige til at regne den ud at vi kan leve af aktieudbytter og rente og lejeindtægter. Det kan finansmysteriet så tænke over.

Nå ja, skattelettelserne til de velhavende har selvfølgelig også haft sin virkning især når de ikke har andet at bruge pengene til end investere i aktie og boligmarked.

Men ja - det er ikke let at komme fra fra beskedne kår. Det har det aldrig været. Men med en kultur der dyrker konkurrencementalitet og perfektionisme er det nok ikke et spor nemmere. Samfundet er blevet mindre rummeligt. Det føles ensomt og det kan nok få nogle unge mennesker til at falde ud af et studie.

Men bluff har der altid været slige steder - Der var også en bog med titlen "Angst og bluff på universitetet" ( til interesserede skrevet af Wolf Wagner med originaltitlen: Uni-Angst, Uni-Bluff ; oversat af Anne-Marie Steen Petersen, Tiderne Skifter, 1978)

Lise Lotte Rahbek

Vi er også et land, hvor meget – uddannelse, sundhedsvæsenet og så videre – er gratis. Det giver væsentlig mere lige forbrugsmuligheder end i lande, hvor gode skoler og gode hospitaler kun kan købes for penge.
Nej, det er ikke 'gratis'.
Skoler, sundhed ogsåvidere er financieret via skatterne. Hvis den øverste indkomstgruppe og formuerne skal betale mindre i skat, vil der påhvile en større skattebetaling til de andre og mindre formuende dele af befolkningen. Det ved økonomerne jo godt, men det er ikke et emne i rapporten.

Det lyder ret flot, at der er lige adgang til uddannelser og sundhed. Det er så ikke helt rigtigt. Mennesker på arbejdsmarkedet med en sundhedsforsikring har adgang til det private sundhedsvæsen og får hurtigere deres gebrækkeligheder undersøgt og evt. kureret. Medicin koster det samme om man har højindkomst eller overlever på kanten af samfundet.

Hvad angår fri adgang til uddannelse ser det også fint ud fra oven.
Men hvis uddannelsen kræver en flytning til en storby, hvor huslejerne er tårnhøje og der ikke er ret meget andet end SU at leve af, kan det nok have visse vanskeligheder at finde motivationen. Altså medmindre der er forældre som kan spæde til økonomisk og med opbakning. Og at at den studerende er i stand til at knække de sociale koder i et fremmed miljø.
Nåhja, og så er der også det med at arbejdsløse unge under 30 år hvis de vurderes uddannelsesparate enten kan deltage i en uddannelse eller modtage 6.640 kr om måneden til overlevelse med krav om aktivering.. Her er det relevant igen at se på huslejernes himmelflugt, specielt efter vedtagelse af ghettolovgivningen.

Sus johnsen, hannah bro, Eric Philipp, Christel Gruner-Olesen, Per Hansen, Jens Thaarup Nyberg, Steen K Petersen, Heidi Larsen, Eva Schwanenflügel, Troels Ken Pedersen, Mogens Holme, Søren Dahl, Inge Lehmann og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

Redegørelsen tillægger så vidt jeg kan se ikke stigningen i økonomiske forskelle en væsenlig betydning for udviklingen i Danmark. Dette nedtoner man ved at pege på at formue og indkomst stiger gennem et liv. Der er mange gamle og unge under uddannelse hvilket trækker ned på det samlede billede. Det er ikke så slemt som det ser ud.

Redegørelsen konkluderer dog også at der er sket en stigning i den økonomiske ulighed og det er intensionen at ændre på dette ved at skabe bedre muligheder for de grupper som halter bagud. Og det er jo smukt.

Men den franske økonom Thomas Piketty har dokumenteret at topindkomsternes andel af den samlede indkomst i en række lande er steget siden 1980, at denne tendens er selvforstærkende, og hvis den fortsætter er vi er er på vej tilbage til 1800-tallets ekstremt skæve indkomstfordeling. Men er Pikettys tese relevant for Danmark?

Det har Balder Asmussen undersøgt.
"Stiger uligheden i Danmark efter samme mønster, som Piketty afdækker i Kapitalen i det 21. århundrede?"

Jeg kan ikke indsætte link men det er nok at google hans navn og titlen

Hvis det er tilfældet er det vist nødvendigt for politikerne at finde nogle ekstra håndtag at trække i.

Per Hansen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Inge Lehmann og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ps. Antallet af befolkningen som har en sundhedsforsikring enten selvbetalt eller via arbejdsgiver, er ca. 2 mill. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/millioner-har-nu-en-sundhedsfors...
Det vil sige godt 35% af befolkningen har en forsikring ud over det skattebetalte system..
Det er bestemt IKKE lige adgang til behandling i sundhedssystemet.

Sus johnsen, Christel Gruner-Olesen, Per Hansen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Inge Lehmann og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Vi lever i et demokrati, der er et fleretal i befolkningen som ønsker ulighed, da størsteparten stemmer soc. venstre. Det nytter ikke at kritisere politikere , de servicere bare hvad flertallet af befolkningen ønsker.
Der er ingen problemer.

Ib Christoffersen

Der er ho ingen politiske partier der ønsker uligheden fjernet. De røde, fordi så forsvinder deres berettigelse. De blå fordi uligheden er sejlve motivationsfaktoren for produktionsmaskine Danmark. Bare utroligt den nederste havldel finder sig i den måde politikerne behandler dem.

Sven Elming, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Børns uddannelse er i dag lige så afhængig af deres forældres baggrund, som den var for 40-50 år siden.
Det konkluderer Rockwool Fonden.

https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/den-sociale-arv-i-uddannelse-er-s...

Christel Gruner-Olesen, Jørgen Munksgaard, Steen K Petersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar