Naturområder
Læsetid: 3 min.

Forsvaret har hævet lejen for sine naturområder markant. Det presser frivillige foreninger

Forsvaret har hævet priserne for leje af deres naturområder med flere hundrede procent. Det har haft konsekvenser for de frivillige foreninger, der er afhængige af at leje natur til arrangementer og lignende. Nu viser det sig, at prisstigningerne kan være i strid med loven
Foreningen Scandinavian Off-Roaders Denmark, er en af dem, der har mærket konsekvenserne af prisstigningerne. Klubben lejer flere gange om året en bid af Oksbøl Kasernes arealer til at køre motorløb på. Før i tiden har de betalt omkring 8.000 kroner for to dages leje, men den pris er nu helt oppe på 40.000 kroner. Her ses en kampvogn på det militæreøvelsesterræn i Oksbøl i forbindelse medkampvognskonkurrencen Nordic Tank Challenge 2017. Arkivfoto.

Foreningen Scandinavian Off-Roaders Denmark, er en af dem, der har mærket konsekvenserne af prisstigningerne. Klubben lejer flere gange om året en bid af Oksbøl Kasernes arealer til at køre motorløb på. Før i tiden har de betalt omkring 8.000 kroner for to dages leje, men den pris er nu helt oppe på 40.000 kroner. Her ses en kampvogn på det militæreøvelsesterræn i Oksbøl i forbindelse medkampvognskonkurrencen Nordic Tank Challenge 2017. Arkivfoto.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Indland
18. marts 2021

Forsvaret er Danmarks andenstørste jordbesidder og ligger inde med nogle af landets smukkeste naturområder. Når områderne ikke er i brug, udlejer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse dem til civile. En del af lejerne er danske foreninger, og mange af dem er afhængige af arealerne for at kunne udøve deres hobbyer.

Men i løbet af de seneste fire år er prisen for at benytte sig af naturområderne steget voldsomt. Information har været i kontakt med flere foreninger, hvis medlemmer har svært ved at betale den højere leje. Det betyder færre arrangementer og svindende medlemstal.

Nu vurderer to eksperter, at prisstigningerne er i strid med loven. Det kan betyde, at priserne skal sættes ned igen og i sidste ende, at foreningerne skal have deres penge retur.

Problemet er, vurderer eksperterne, at Forsvaret benytter sig af den forkerte lov, når det fastsætter huslejen. Når andre af statens arealer udlejes, er det nemlig naturbeskyttelsesloven, der gælder. Den sikrer, at staten ikke kan tage mere betaling fra frivillige foreninger end det, den har udgifter for.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak for den oplysning.

Det virker helt forkert - hvorfor får forsvaret ikke tilskud efter hvor mange der benytter arealerne i den tid hvor forsvaret ikke selv benytter arealerne. Ville det ikke være en ordning til glæde for alle.

Torben Bruhn Andersen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
erik pedersen

Naturbeskyttelse ? Øvelsesområder for militæret? Motorløb?
Er der en sammenhæng jeg ikke spotter?
Mvh Hanne Pedersen

Gitte Loeyche, Carsten Munk og t. helleskov anbefalede denne kommentar

Foreninger, der organiserer fritidslivet, drives normalt under folkeoplysningslloven.
Efter denne lov stilles offentligt egede lokaler vederlagsfrit til rådighed for disse foreninger i tidsrumet hvor det offentlige ikke benytter lokaliteten.
Der må dog opkræves et mindre gebyr, som dog skal bruges til at nedbringe åandre foreningers udgifter til selvegede lokaliteter.
Så er spørgsmålet selvfølgeligt, om forsvaret er et offentlige foretagende eller allerede er privatiseret i tilstrækkelig omfang til at kunne undgå dette prædikat.

Offentlige institutioner skal absolut ikke kunne agere på simple markedsvilkår.

Her tyder det på, at Forsvaret har større arealer, end de har behov for, og dette "overskud" må fratages dem.

Til gengæld hører motorsport og andet, der kan genere naturen, ikke hjemme i et naturområde. Motorsport kan passende foregå på landets motorsportsbaner.

Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Mogens Holme og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Jacob Nielsen

@Gert Romme

Det er lige præcist den grønthøster-metode som du advokere for der gør at vi idag ikke længere har noget beredskab, og der mangler et “fedtlag” overalt indenfor det offentlige. Det gælder ikke kun i Forsvaret, men al civilberedskab, hospitaler, politi, sneberedskab, vaccineberedskab, brand og ambulanceberedskab, og det er for kun at nævne nogle få af disse der skal til “when the shit hits the fan”. Al overskud er idag sparet væk, i excelxark og McKinsey rapporter, måske lige på nær lidt øvelsesområder der ikke bliver brugt i weekenden, fordi soldaterne pga. økonomi kun må arbejde mandag til fredag.

Torben Bruhn Andersen og Daniel Joelsen anbefalede denne kommentar
erik pedersen

Jacob Nielsen så er naturen beskyttet i weekenderne
Og menneske naboerne .
Mvh Hanne Pedersen

Anders Hüttel

Bare kør på. Vi skal have råd til vores F-35 og fregatter!
De nævnte områder kan kun besøges med bil, så rend mig et vist sted.
Vi har vitterligt 1, 2, 3, 4 og 5 rangs borgere i 2021.
Jeg så Lorry i aftes, sikke en gang "leven på månen" journalistik for overfladisk, teflonbelagt borgelighed.
Vi skal jo ruste os til virkeligheden, så løb i jeres palisander ghettoerne. Hold jeres hypede biler på vejene og spil jeres rollespil borte fra vores sparsomme natur.

Sikke en gang jammer -

Sören Tolsgaard

Det er ikke kun militæret, men mange offentlige instanser, som i de senere år har skåret ned på ydelserne til de frivillige foreninger.

Til gengæld har vi fået nogle "moderne" aktiviteter og foreninger, der udbredes med støtte fra store sponsorer, som mountainbiking, motorcross, hestesport, e-spil, golf, etc. Her kan velhavende sponsorer i høj grad selv løfte opgaven, men har tillige ofte foden indenfor i de rette kredse, så arealer kan modnes og opkøbes, veje og stier anlægges, med solid opbakning fra politikere og erhvervslivet.

I Aarhus Kommune oplevede vi for godt 10 år siden at alle centre for naturvejledning blev lukket. De fungerede bl.a. som mødesteder og arkiver for lokale naturforeninger, som alle med et slag blev hjemløse. Der blev ikke stillet andre muligheder til rådighed, og kommunens naturbevågenhed har i høj grad ligget brak siden da, utvivlsomt et led i bestræbelserne på at kommercialisere den offentlige sektor.

Heldigvis er Naturhistorisk Museum (selvejende institution med offentlige tilskud) trådt til, om end det også har krævet økonomisk forhandling. Nogle mente, at museet skulle prissætte samarbejdet, de politiske krav om indtjening har været stadig stigende, men da man indså, at foreningerne faktisk yder et stort, frivilligt arbejde til gavn for museet (og for kommunen) er denne snak foreløbig forstummet. Til gengæld kom så coronaen som noget nær en katastrofe for foreningslivet.

Som mangeårig insider i frivillige naturforeninger har jeg oplevet militæret som særdeles imødekommende, også ift. naturpleje af arealerne. Militæret har dog altid skullet udvise mangesidede hensyn, bl.a. skullet tilgodese aktiviteter, som var mindre gavnlige eller direkte skadelige for naturen, såsom motortcross, for idet militæret jo selv støjer og gennemroder en del, måtte man imødekomme bredt.

Faktisk er det også sådan, at naturen i militærområderne til dels har godt af, at der bliver rusket op i jordbunden. Tilgroning er mange steder et stort problem, og især i de magre hedeområder, som militæret netop råder over, kan artsdiversiteten kun opretholdes, hvis sandflader holdes åbne, fx gennem jævnlig trafik og bombesprængninger. Men aktiviteten kan naturligvis overdrives, og det er uheldigt, hvis tivolisering og økonomisk spekulation tager overhånd på naturens bekostning. Militæret har et stort ansvar for, at nogle af vore mest uberørte naturtyper bevares, hvilket man også hidtil har gjort meget for at tilrettelægge i samarbejde med naturovervågningen.

Så helt enkel er problematikken ikke. Men generelt ser man især de kommercielt drevne foreninger vinde frem, mens mange traditionelle og mere græsrodsprægede foreninger svinder ind, og det kan man som gammel kratlusker kun beklage.

Det er i høj grad selve naturforståelsen, der går tabt, for indsigt i naturen er der i den grad behov for, - ikke mindst den helt nære natur i vore omgivelser.

jens peter hansen

Ude ved Oksbøl har militæret et enormt øvelsesterræn. Nord og syd for dette er der kæmpestore sommerhusområder. Tak for at forsvaret har disse sidste rester af natur på vestkysten. Dette skrevet af en tidligere militærnægter.