Danske børn i Syrien
Læsetid: 8 min.

Regeringen afviste PET’s vurdering – men også udenlandske efterretningstjenester advarer om radikalisering i syriske lejre

Regeringen har afvist at lytte til PET’s vurdering af, at det er forbundet med en sikkerhedsrisiko at lade danske kvinder og børn blive siddende i syriske fangelejre. Men flere andre vestlige efterretningstjenester deler den vurdering. Udenrigsminister Jeppe Kofoed skal nu i samråd i sagen
Syv danske kvinder og 19 børn opholder sig lige nu i de syriske fangelejre al Hol og al Roj, som er kontrolleret af kurderne. Særligt forholdene i al Hol (billedet) er ifølge flere efterretningstjenester bekymrende.

Syv danske kvinder og 19 børn opholder sig lige nu i de syriske fangelejre al Hol og al Roj, som er kontrolleret af kurderne. Særligt forholdene i al Hol (billedet) er ifølge flere efterretningstjenester bekymrende.

Delil Souleiman

Indland
27. marts 2021

Det er ikke kun de danske efterretningstjenester, der mener, at der er en risiko forbundet med at lade kvinder og børn sidde i syriske fangelejre. Flere andre vestlige efterretningstjenester deler den vurdering.

Det viser rapporter fra flere efterretningstjenester, som Information har gennemgået. Ifølge dem er der risiko for, at fangerne bliver yderligere radikaliseret i lejrene, og at de flygter og vender tilbage til deres hjemlande på egen hånd.

Herhjemme har Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderet, at de danske børn ikke udgør en sikkerhedsrisiko lige nu, men at de kan komme til at udgøre en trussel mod Danmark, hvis de bliver siddende i lejrene. Men det har tilsyneladende ikke gjort indtryk på regeringen.

Under et samråd i februar sagde justitsminister Nick Hækkerup (S), at:

»PET har lavet deres vurdering, og det er jo fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er ikke forpligtet til at indordne os efter, hvad en styrelse måtte mene.«

Men PET står altså langtfra alene med sin vurdering.

Syv danske kvinder og 19 børn opholder sig lige nu i de syriske fangelejre al Hol og al Roj, som er kontrolleret af kurderne. Særligt forholdene i al Hol er ifølge flere efterretningstjenester bekymrende.

Den belgiske efterretningstjeneste VSSE skriver i sin seneste årsrapport, at lejrene i Syrien er forbundet med »reelle sikkerhedsrisici«. Situationen i al Hol-lejren er ifølge VSSE ude af kontrol, og i kaosset opstår der »nye bånd«, mens gamle venskaber fra kalifatet bliver »konsolideret«.

De bånd, der opstår i lejrene, udgør ifølge VSSE en »sikkerhedsrisiko«.

Desuden er der risiko for, at belgiske statsborgere, som ellers havde taget afstand til Islamisk Stat, bliver »radikaliseret igen«. Enten under pres fra andre kvinder eller Islamisk Stat.

De ringe vilkår for kvinder og børn i lejrene kan også udnyttes til jihadistisk propaganda, skriver efterretningstjenesten.

Endelig er der ifølge VSSE en risiko for, at kvinder flygter fra lejrene og vender tilbage til deres hjemland. Det skete blandt andet, da en belgisk kvinde i 2019 flygtede fra Al Hol og vendte hjem til Belgien.

Den hollandske antiterrortjeneste NCTV skriver i en rapport om aktuelle terrortrusler, at det kan »udgøre sikkerhedsrisici« at lade hollandske statsborgere sidde i de syriske lejre.

»Under disse omstændigheder kan nye terrornetværk opstå,« skriver NCTV.

De ustabile forhold i det nordlige Syrien betyder, at både mænd og kvinder kan slippe ud af lejrene.

»De vil så kunne tilslutte sig terrororganisationer på ny, og der vil formentlig være mindre overblik og kontrol over deres aktiviteter. De vil også kunne vende tilbage til Holland under radaren.«

Tjenesten skriver, at Islamisk Stat udøver »betydelig indflydelse« på de mennesker, der bor i al Hol-lejren. De kurdiske vagter har angiveligt mistet kontrollen med den afdeling, hvor de udenlandske kvinder bor. Og de mest radikale kvinder håndhæver kalifatets normer over for deres medfanger.

Ifølge NCTV har det vist sig at være »relativt nemt« at flygte fra Al Hol-lejren, og risikoen for, at flere kvinder vil flygte, »stiger«.

Politiken har tidligere beskrevet, at efterretningstjenester i de fire skandinaviske lande advarer om, at risikoen for radikalisering øges i lejrene.

For eksempel skriver det norske forsvars efterretningstjeneste i sin årlige rapport, at mange af kvinderne i al Hol-lejren er »stærkt radikaliserede«, og at »en stor andel af de kvindelige fremmedkrigere sandsynligvis vil blive yderligere radikaliseret ved forlænget ophold i fangenskab, og at deres antipati mod Vesten sandsynligvis vil vokse«. Efterretningstjenesten noterer også, at der har været flere fangeflugter fra lejren, og at der formentlig vil være flere i fremtiden.

Den kroatiske efterretningstjeneste SOA skriver i sin årsrapport, at et stort antal kvinder i lejrene stadig er »yderst radikaliserede«, at de stadig støtter terrorisme »og underkaster deres børn samme indoktrinering«.

Også den schweiziske sikkerhedstjeneste NDB beskriver forholdene i de syriske lejre som uholdbare. Der har været flere fangeflugter, og Islamisk Stat er opsat på at befri sine medlemmer og deres familiemedlemmer, skriver NDB i sin seneste årsrapport.

Mange af fangerne vil formentlig igen slutte sig til den jihadistiske bevægelse, de før tilhørte, vurderer NDB. Enten på grund af mangel på andre muligheder, fejlslagen genintegration eller på grund af »yderligere radikalisering i løbet af deres tid i fængsel«.

Behov for afradikalisering

I Danmark vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET) i sin seneste trusselsvurdering, at de danske børn ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko i dag. Til gengæld vil det ifølge PET øge den fremtidige terrortrussel mod Danmark at lade de danske børn vokse op i lejrene. Levevilkårene er umenneskelige, og børnene risikerer at blive radikaliseret.

Ifølge Ekstra Bladet har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sidste år advaret regeringen om, at danske børn risikerer at blive kidnappet af Islamisk Stat og oplært i at begå terror i deres hjemland. Avisen har også afdækket, at Islamisk Stat angiveligt har oprettet en ungdomsafdeling inde i al Hol-lejren.

Børnene risikerer altså både at blive radikaliseret inde i og uden for lejren.

Men selv om der ifølge flere landes efterretningstjenester er en risiko forbundet med at lade kvinder og børn blive i lejrene, vurderer flere af dem også, at der er en risiko forbundet med at lade dem vende hjem.

Mange af kvinderne er stadig radikaliserede. Ved hjemkomsten vil de kunne radikalisere andre, enten i fængslet eller i islamistiske netværk, eller de vil kunne bistå med planlægningen af deciderede angreb.

Efterretningstjenesten i Estland, KAPO, skriver i sin årsrapport, at de kvinder og børn, der har boet i lejrene, »på lang sigt udgør en trussel, når de vender tilbage til deres hjemlande«. De kan være radikaliserede og kan muligvis rekrutteres til at udføre terrorangreb eller støtte terror.

Islamisk Stat kalder i sin propaganda de hjemvendte IS-medlemmer for »en ny generation af jihadister i Vesten«. Hvis ikke det lykkes at integrere dem i samfundet igen, »vil selv de, der nu fortryder deres tidligere valg, måske kunne radikaliseres igen«, skriver KAPO.

Også den hollandske antiterrortjeneste NCTV skriver, at de hjemvendte fanger »kan udgøre en trussel«. Nogle kvinder kan have modtaget oplæring i at bruge våben og eksplosiver. Og de kan også udgøre en indirekte trussel, for eksempel i form af pengeindsamling til terror eller indoktrinering af deres børn.

Tjenesten har ingen oplysninger om, hvorvidt kvinderne i lejrene vil udgøre en større voldelig trussel end de kvindelige jihadister, der allerede befinder sig i Holland. Men de kan måske være med til at styrke en jihadistisk bevægelse via deres status, langvarige indoktrinering og erfaringer fra Syrien. Andre kvinder vil ifølge NCTV muligvis forlade jihadismen, netop på grund af deres voldsomme erfaringer.

Alt dette gør det nødvendigt, at staterne sørger for en grundig afradikalisering, hvis kvinderne eller deres børn vender hjem, skriver flere efterretningstjenester.

Drivhus for ekstremisme

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere operativ chef i PET. At flere andre europæiske efterretningstjenester har samme vurdering som PET, viser ifølge ham, at de udveksler efterretninger. Når PET vurderer, at der er en risiko forbundet med at lade børnene blive i de syriske lejre, er det altså ikke bare baseret på tjenestens egen vurdering, siger han.

»Det er ikke bare grebet ud af luften. Det er ikke en mavefornemmelse,« siger han.

»Det er klassisk efterretningsarbejde, som er baseret på validt, internationalt sikkerhedsarbejde.«

Derfor kan man ikke bare afskrive PET’s vurdering som en »mening« fra en »styrelse«, som regeringen har gjort. Trusselsvurderingerne fra PET er et værktøj, som politikerne kan bruge til at forebygge og forhindre trusler mod Danmark, understreger han.

»Man kan ikke bare bruge det, som passer til regeringens politik, og så kaste resten i skraldespanden,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

»Man kan ikke cherry picke

Magnus Ranstorp, der er er terrorforsker på Försvarshögskolan i Sverige og speciel rådgiver for EU’s antiradikaliseringsnetværk, er enig i PET’s vurdering – i hvert fald på kort sigt. Han understreger, at vi ikke ved med sikkerhed, hvad der sker med hjembragte børn, når de vokser op. Men netop derfor er det vigtigt, at de bringes hjem i så ung en alder som muligt.

»Lejrene fungerer som drivhuse for ekstremisme. Jo længere du lader dem blive dernede, desto større et problem bliver de. Det er også logikken bag PET’s vurdering, formoder jeg. De fleste af de danske børn er meget unge, så du kan faktisk nå at ændre deres mindset, fordi deres hjerner ikke er fuldt udviklede endnu,« siger han og tilføjer:

»Hvis der var en større andel af danske teenagere, ville jeg tænke, at det var et større problem. Da IS’ kalifat var intakt, skolede de børnene, fra de blev otte år.«

Men det er generelt svært at sammenligne individuelle landes risikovurderinger, fordi der er forskel på antallet af personer, der er rejst til Syrien, fortæller Magnus Ranstorp.

»Antallet af kvinder, der er taget derned, er for mange lande langt højere, end det er i Danmark. Selvom landenes efterretningstjenester ikke konkluderer, om det er bedst at hente dem hjem eller ej, har de markant flere kvinder og børn dernede, end Danmark har, hvis du ser bort fra Finland og Schweiz. Jo flere personer, desto flere problemer.«

Regeringen i Danmark har i løbet af ugen åbnet muligheden for at hjælpe flere børn i lejrene. Men ikke deres mødre. Danmark har indtil videre hentet to børn hjem. I det ene tilfælde et forældreløst barn og i det andet tilfælde en hårdt såret 13-årig.

Regeringen er kommet under pres, efter Ekstra Bladet har afsløret, at den tilsyneladende ikke har videregivet advarsler fra Forsvarets Efterretningstjeneste til Folketinget.

Fredag var regeringens støttepartier indkaldt til en fortrolig orientering om de danske kvinder og børn i de syriske lejre. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er nu indkaldt til samråd.

Ifølge Politiken fik partierne ved mødet forelagt en fortrolig sikkerhedsvurdering, som viser, at mindst fem af de syv kvinder udgør en sikkerhedstrussel mod Danmark, og at mindst to af de syv har modtaget våbentræning.

»Djævlens dilemma«

Det kommer ikke bag på retsordfører Rosa Lund (EL), at andre europæiske efterretningstjenester deler PET’s vurdering af risikoen ved at lade danske statsborgere sidde i lejrene.

»Det bekræfter det, som vi hele tiden har haft en klar mistanke om, nemlig at radikaliseringen stiger, jo længere tid du er i et radikaliseret miljø,« siger hun.

Enhedslisten er »i opposition til regeringen på det her spørgsmål«, tilføjer hun og siger, at partiet har et »meget, meget anstrengt forhold til Jeppe Kofod«.

De radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, kalder sagen et »djævlens dilemma«, fordi der er tale om folk, som kan være radikaliseret i forvejen.

»Men hvad angår børnene, mener jeg ikke, at der kan være tvivl om, at for hver dag vi lader dem sidde dernede, gør vi problemet større. Det, som de europæiske efterretningstjenester siger til deres politikere er, at problemet ikke forsvinder – det vokser bare,« siger han.

Udenrigsministeriets pressetjeneste oplyser, at Jeppe Kofod lige nu ikke har mere at tilføje i sagen.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Det er dog utroligt disse advarsler fra PET og FE mener regeringen og et flertal i Folketinget ikke er alvorlige og skal derfor ikke tages til efterretning.
Men når der tigges ved stationer eller indkøbscentre mv. så er det så uroskabende, at personen kan i dømmer 20 dages fængsel eller en bøde. Hvordan hænger det sammen?

Se dog at få hjemtaget de 19 børn og deres mødre - dels for børnenes skyld , dels for kurternes skyld og for "vores" sikkerheds skyld.

Lillian Larsen, Susanne Kaspersen, Lars Jørgensen, Arne Albatros Olsen, Arne Lund, Gitte Loeyche, Peter Beck-Lauritzen, Werner Gass, John Andersen, erik pedersen, John Damm Sørensen, Poul Søren Kjærsgaard, Ib Gram-Jensen, Hans Larsen, Bjarne Andersen, Herdis Weins, Daniel Joelsen, Eva Schwanenflügel og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Jacob Nielsen

Det er det rene vrøvl at vi skal tage børnene og deres mødre hjem for vores egen sikkerheds skyld. Derimod er der en indbygget risiko for at tage dem hjem. De kunne reelt være omvandrende tikkende bomber.

Skal vi tage dem hjem, så må det være af humanitære årsager, og intet andet, med den risiko der ligger deri.

Vælger vi ikke at tage dem hjem, er der naturligvis også en (minimal) risiko for at de vil kunne planlægge og begå terror mod danske statsborgere, danske interesser, eller i Danmark. Men det må vi lade vores to efterretningstjenester om at håndtere. Vi skal ihvertfald ikke lade os afpresse, af at de ikke fik hvad de mente de havde ret til, og derfor vil terrorisere os.

Georg Kallehauge, Dennis Sørensen, Tomas Povlsen, Per Christensen, Jørgen Toftegaard, Peter Hansen, Christopher Ford og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

De havde alle danskstatsborgerskab da de rejste. 3 har fået frataget det da de havde dobbeltstatsborgerskab - så det har de ikke fravalgt men "vi" har taget det fra dem.

Nogle er blevet gift og har fået børn dernede - men med en dansk mor så er børnene også danske - så at 3 mødre har fået taget deres statsborgerskab har børnene ikke del i og mødrene heller ikke. Børnene har familie i Danmark der gerne vil tage hånd om børnene ved hjemkomsten.

Hørte i P1-morgen en der har besøgt lejrene flere gange og talt med 6 af mødre flere gange. Her er historien noget andet end den mange politikker forsøger at bilde "os" ind.

Tag dog de 19 børn og 7 kvinder hjem og stil dem for en domstol så "vi" kan få hoved og hale på alle de historier, der er ude i medierne og den offentlige debat.
Vis dog at Danmark er en retstat og overholder de internationale konventioner - det ville klæde Danmark.

Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Mihail Larsen, Randi Seeberg Løbger, Gitte Loeyche, Peter Beck-Lauritzen, Ib Gram-Jensen, Werner Gass, Ole Falstoft, John Andersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Det er ikke alle mødrene der er årsunger der var 16 år da de rejste ned til Syrien for at tilslutte sig IS og Kalifatet.

Adskillige af kvinderne er mellem 32 - 36 år så de har været modne og bevidste om hvad de foretog dem, og også i forbindelse med at tage deres børnmed ned til IS og Kalifatet.

Nogle af kvinderne har endog fået våbentræning, så uskylden er næppe helt så uplettet og som de har lyst til at fortælle om.

En del af kvinderne har også giftet sig med "stolte IS krigere" og fået flere børn, - dem som Kalifatet i dag vist kalder "kalifatets løveunger", og som de gerne vil hente ud af lejrene.

Når kalifatet så henter deres "løveunger" så tidligt som tilfældet er, at må det være fordi der er brug for friske levende krigere ved fronten, så risikoen for de overlever er måske ikke helt så stor, og derfor vil risikoen for de vender sig mod Danmark og udøver terror, er vel så også mindre.

Det kan være nogle syntes det virker kynisk, men det har en sotr andel af kvinderne også selv været i forbindelse med deres udrejse til Syrien til IS og Kalifatet, - vel vidende fra danske medier, at det var et blodsregime de ville ned til som halshuggede - uskyldige "vantro" nødhjælpsarbejdere.

For mange andre ville den slags viden få det til at vende sig i dem, og blive fulgt af eftertanke om det ville være det rigtige at tage derned, - og så vælge at blive i Danmark, men det det ville disse kvinder jo netop ikke - for det var ikke skræmmende nok for dem.

Det fortæller en hel del om disse kvinders følelser for andre menneskers liv, - deres ligegyldighed og accept af halshugningen af "vantro"!

Dem ville jeg nødigt se i Danmark.

Finn Thøgersen, Tomas Povlsen, Jacob Nielsen, Per Christensen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg mener vi sætter forkert indfalds vinkel på den debat.
Vi lever i en fri verden og må acceptere andre mennesker ønsker leve under andre forhold (Kalifat) end os selv.
Vi kan ikke bare tage deres børn, bare fordi vi ikke sympatiserer med dem.
Desuden tænker jeg heller ikke at det er børnene der lider mest i flygtningelejrene. Børn har det principelt fint når de er bland/sammen med andre børn. (Hvilket også kan antydes i uddragene vi ser i TV). At de ikke kommer i skole, at de ikke bliver vasket er de voksnes dagsorden.

ps. Men jeg syntes da personligt vi godt kunne have plads i vort samfund til de af kvinderne og deres børn der ønsker komme her til.

Sören Tolsgaard

"Dem ville jeg nødigt se i Danmark"

Og tror du måske, at kurderne eller syrerne er voldsomt interesseret i at beholde disse danske statsborgere? Forsøger vi ikke selv at returnere uønskede udlændinge til deres respektive hjemlande? Vil vores bestræbelser i den retning ikke miste enhver legimitet, hvis vi nægter at hjemtage danske statsborgere, som er uønskede i de lande, hvor de har taget ophold?

Der er ingen logik i den strudsepolitik, regeringen har ført, som vel primært handler om at tage 'stålsat' afstand fra disse statsborgere med henblik på at tækkes vælgerkorpset. Resultatet kan meget vel være, at radikalisering er i gangsat, og at sagen får så meget desto større publicity til gavn for Islamisk Stat, inden vi i alle tilfælde ifølge gældende konventioner bliver nødt til at hjemtage disse statsborgere.

Tilsvarende har vi nogle hængepartier med bl.a. efterladte tolke i Afghanistan og Irak, som vi har lovet beskyttelse, men ladt i stikken, og sådan er det foreløbig lykkes for de ansvarshavende partier at feje en masse møjsager fra vore krigseventyr i Mellemøsten ind under gulvtæppet.

Moral er godt, dobbeltmoral er ...

Finn Jakobsen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Mihail Larsen, Arne Albatros Olsen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Der er tale om 7 kvinder og 19 børn i denne sag. Har hørt at kun en har fået våbentræning. Andre har forsøgt at flygt, nogle af de danske familie har sendt penge så de kunne betale en smugler for hjælpe dem ud , men er blevet taget ved næsen.

Ja der er mange historier.

I mine øjne vil det rigtige for en retstat som Danmark gerne vil ses som at tage de kvinder og børn hjem , der selv ønsker det og så stille kvinderne for en domstol ved hjemkomsten.

Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Peter Beck-Lauritzen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar

@Dorte Sørensen

Går du ind for dødsstraf?

Vores domstole er ikke gearet til at dømme disse folk, vores domstole har ikke en chance for en retfærdig dom, og det vil kræve enorme ressourcer at hive beviser og vidner op fra mellemøsten, det vil være totalt umuligt at dømme på et fair og retfærdigt grundlag, så udfaldet vil i sidste ende være, at disse terrorist kvinder vil gå fri med det samme, eller efter ganske kort tid.

Hvis man skal sammenligne med noget, så vil det være de domfældelser der skete efter anden verdenskrig, men domstolene er i dag gearet efter nutiden og efter danske normer og forhold, ikke mellemøstlige rædsler og krigstilstande. Det er helt utopi at sige, at de skal dømmes i Danmark, for det tror jeg simpelthen ikke på man kan.

Oveni vil det så gå ud over retsfølelsen og tilliden til domstolene, og det fortjener de ikke, de gør såmænd et godt stykke arbejde efter danske, nordiske og vestlige forhold og problemstillinger.

Danmark er ikke disse terrorist kvinders hjem længere, og dermed desværre heller ikke deres børns.

At disse kvinder åbenbart har trukket et statsborgerskab i en tossegod gavebod, gør dem ikke danske, de har aldrig været dansk sindede, men kun ønsket at udnytte vores rige og frie samfund. Jeg tvivler på, at de nogensinde har bidraget med noget som helst til det danske samfund, f.eks. betalt skat, og hvis man henter dem hjem, så vil de ikke kun bidrage til den almene utryghed i samfundet, men også være en økonomisk byrde i resten af deres dage.

Grundtvig sagde:

Til et folk de alle høre,
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild;

Ilden har de næppe nogensinde haft og sikkert heller ikke øre for modersmålet.

Tomas Povlsen, Jacob Nielsen, Per Christensen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

Peter Hansen -

Og tror du så lige, at Syrien eller irak har overskud eller lyst til at tage sig af retssager og mangeårigt fængselsophold til ikke blot nogle få danske kvinder med børn, men tusindvis af europæiske og amerikanske ditto?

Hvor skulle disse lande finde midler til dette? Gyldne løfter fra os vil nok mest af alt havne i de forkerte lommer. Så retssagerne forløber nok mest retfærdigt i samfund, som endnu kan betragtes som retsstater. Evt. under en international domstol, som det tidligere har været tilfældet ifm. krigsforbrydelser.

NB: Der er etnisk danske kvinder iblandt, evt. fra dysfuntionelle familier, som kan være forført i en tidlig alder. Synes du, at alle kvinderne i lejrene uanset opholdets baggrund bør overlades til en lemfældig dom?

Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Ole Falstoft anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Peter Hansen - nej jeg går ikke ind for dødsstraf og heldigvis har Danmark som mange andre lande afskaffet den form for straf.

Men du har åbenbart dømt dem til det - uden at vide hvad disse kvinder egentligt har gjort udover at rejse til et af Danmark forbudt område.

Men den danske lovgivning har mange muligheder for at idømme dem en længere straf. Hørte Jørgen Vestergaard i P1-morgen - https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-03-27 - under titlen "Vi diskuterer kun mødrene i Syrien, men hvor er fædrene?",med en varighed på ca 8 minutter. Her kan høres om flere strafmuligheder den danske lovgivning har - så at kvinderne undgår at blive straffet er vist bare en skrækpropaganda.

Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Peter Beck-Lauritzen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen, 27. marts, 2021 - 11:59

Det fremgik af DR tv i går at flere havde fået våbentræning.

Ekstra Baldets fortælling i dag viser kun èn enkelt ud af 6 kvinder var 16 år ved udrejsen fra Danmark, og ikke som nogle har påstået - adskillige(som skulle vises særlige hensyn grundet alder)

Der kommer jo også påstulater fra jer der ønsker dem til Danmark, eller skal det betegnes som propaganda?(det kan du godt lide selv)

@Sören Tolsgaard

Mellem os to, så nej, jeg tror nemlig heller ikke de vil blive dømt dernede, for ressourcerne er der ikke og vidnerne er der sikkert heller ikke mere, de er sandsynligvis blevet dræbt brutal vis.

Men til gengæld synes jeg ikke disse mennesker har noget som helst at gøre i Danmark, det er af nød og ikke af oprigtig lyst de vil komme hertil og de vil kun bidrage med øget usikkerhed og evig økonomisk belastning til vores samfund, jeg tror ikke en my på andet.

De har ingen ild for Danmark!

Nej, disse kvinder, med familie, de må integrere sig i det syriske samfund, og bidrage til dets genopbygning på bedste vis, det vil være vejen, og den bedste måde at vise, at de nu er blevet klogere og ikke længere tilstræber og tilbeder et islamistisk kalifat.

Som almindelig dødelig borger her i dette land, så synes jeg der i forvejen hersker nok usikkerhed og utryghed i vores samfund, det er for mig meget pålæggende og vigtigt at vores regering, og politikere, ikke direkte går ud og importere og bidrager endnu mere til dette, men i stedet tilstræber at gøre det danske samfund så sikkert og trygt så muligt.

Der er ingen grund til at tage chancer!

Jeg er mere tryg ved, at de går frit rundt i Syrien uden dom, end at de kommer til Danmark og får en dyr, men symbolsk dom og så ellers får lov til at rende frit rundt her.

Dorte Sørensen

Espen Bøgh - ja der er mange historier. Derfor er det da også vigtigt, at kvinderne og børnene bliver hjemtaget. Så børnene kan få den nødvendige hjælp og kvinderne kan stilles for en domstol - så "vi" kan få hoved og hale i hvad der er hvad.

Eva Schwanenflügel, Mihail Larsen og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar

@Dorte Sørensen

Sorry Dorte, jeg køber den ikke, jeg tror ikke på det, de vil ikke blive dømt og slet ikke være i fængsel eller lignende særligt længe.

Omvendt, hvis de så blev retmæssigt dømt, hvad så med børnene, så har de jo ikke deres mødre og fædre ved deres side alligevel, hvad skal alt snakken så til for?

Nej, lad dem blive sammen i syrien, så må de skabe sig et godt og lykkeligt liv så muligt dernede.

Dødsstraffen var symbolsk ment i forhold til hvad vores domstole og retspraksis er gearet til når vi taler om de for os uvirkelige grusomheder der er forgået dernede, ja mange, hvis de blev straffet herhjemme, de vil sikkert ikke en gang se det som en straf, det er set og hørt før, og der skal vi kun til østeuropa før de ser sådan på vores "blide" retssystem.

Peter Beck-Lauritzen

Danmark har en uomtvistelig pligt til at hjemtage danske borgere, uanset hvad de har gjort i udlandet. (Ref.Peter Lundin, som blev sluppet fri ved ankomsten til DK, da han jo ikke havde gjort noget ulovligt i DK). Tilsvarende har disse kvinder ikke begået noget ulovligt i DK. Men de har opholdt sig i et forbudt område og det skal de dømmes for, ligesom den dansker, der havde deltaget på de allieredes side, blev dømt for. Når DK ikke hjemtager danske statsborgere, kan vi heller ikke hjemsende uønskede udenlandske borgere! Tag nu de borgere hjem! Hvorfor har vi nationale pas? Danmark har en forpligtigelse og skal lede op til den.

Finn Jakobsen, Eva Schwanenflügel og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja så Peter Hansen ,du tror ikke på en af Danmarks universitetsjurister .

Børnene har en dansk familie, der har sørget for advokathjælp til kvinderne og gerne vil tage sig af børnene. Ligeledes vil de også have mulighed for at besøge dem i fængslet.

Derudover har kvinderne og børnene mulighed til at få et godt liv i Danmark til glæde for det danske samfund. Hvorfor ikke give dem den chance.
mvh.

@Dorte Sørensen

Hvem har ansvaret hvis den chance misbruges, og hvem tror du så får magten i Danmark og sandsynligvis mange andre steder i Europa, det er bare ikke tilstande jeg ønsker mig!

Jeg tror ikke på det, og der skal garantier til hvis jeg skal ændre holdning, men jeg kan ikke se dem for mig.

Det er en banal kendsgerning, at vi regeres af politikere, der har ringe viden om den nyere Danmarkshistorie. En sådan viden ville ellers være nyttig i sagen om de danske IS-mødre og deres børn, der sidder fast i de syriske lejre.

Det her er jo ikke første i nyere tid, hvor danske kvinder vender landet ryggen. Det skete også 1940-45, hvor en del kvinder tog til Nazi-Tyskland. Enten for at arbejde, eller for at være sammen med en tysk kæreste.
Ved at se nærmere på de danske kvinder, der tog til Tyskland af forskellige årsager, viser der sig en række paralleller om end der ikke kan sammenlignes 1:1.

https://socinf.dk/danske-kvinder-der-vendte-landet-ryggen-i-dag-og-under...

Der er et par vigtige humanitære grunde til, at vi skal have børn og mødre hjem til Danmark. Hvad PET og andre efterretningstjenester mener om sikkerheden i sagen, synes jeg, er ret ligegyldig.

Hanne Utoft, Eva Schwanenflügel og Jan Bisp Zarghami anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi slipper ikke udenom at gøre noget for disse kvinder og børn, men det er spørgsmålet, om det behøver at være i Danmark. Der har vist sig uomtvistelige eksempler på, at IS-sympatisører har begået drab, efter at de var kommet tilbage til fædrelandet.
Det er så få, så måske kunne man håndtere dem; men spørgsmålet er, om man ikke bedre kunne hjælpe dem med at sikre en tilværelse i en muslimsk stat af de roligere, f.eks. Libanon eller Jordan?
Seks kvinder og 19 børn i en opgang og en minimal ydelse til hjælp med at finde egen beskæftigelse på et tidspunkt...

Dorte Sørensen. 27. marts, 2021 - 12:57

NEJ kære Dorte; "ja der er mange historier. Derfor er det da også vigtigt, at kvinderne og børnene bliver hjemtaget. Så børnene.....", det er bestemt slet ingen selvfølgelighed!

Derimod er det en selvfølgelighed at det er regeringen der regerer, og ikke efterretningstjenesterne, der skal sætte dagsordenen i den anledning, tjenesterne er rådgivende og kun rådgivende.

Ligeledes er det en selvfølgelighed, at det er regeringen ret at fratage statsborgerskabet ud fra en vurdering.

Per Christensen

Der er stadig ingen af fortalerne for kvinderne og deres børn, som svarer på de spørgsmål jeg stillede tidligere her i debatten - f.eks.:

Hvad regner vi med at opnå ved retsforfølgelse i Danmark?

Istedet for retssag i Danmark, kunne de penge bruges bedre på at beskytte os generelt?

Hvad forventer vi os af mødrene efter udstået straf?

Hvorledes er det godt for børnene at blive skildt fra deres mødre?

Hvor stor er sandsynligheden for vellykkede bortadopteringer af netop disse børn?

Tror fortalerne virkeligt at ved at hente disse mennesker til Danmark, så gavner det landet og dets borgere? I så fald, på hvilke måder?

Heldigvis begynder Thulesen Dahl nu at tale om de unge mænd, som tog til Syrien. Det er som om han ved, at sagen om børnene og kvinderne er tabt!

Jan Jensen, 27. marts, 2021 - 15:29

"Der er et par vigtige humanitære grunde til, at vi skal......", Er det de samme humanitære grunde som IS og Kalifatet benyttede da de halshuggede frivillige nødhjælpsarbejdere for åben tv-skærm?

- Det samme som kvinderne rejste derned for at være en del af(?), og måske endda stod og hyldede da det skete?

Espen Bøgh. Når man vil være perfid, skal man ikke gøre det som en 4-årig.

Jan Jensen, 27. marts, 2021 - 16:40

Når du fører dig frem som en 4 årig, så får du svar som en 4 årig.

Hvis det er utilfredsstillende, så må du hæve dit niveau!

Klaus Brusgaard

Danmark yder advokat hjælp og hjemtager årligt i omegnen af 100 - 120 pædofile, narkohandlere og andet lignende til retsforfølgelse og evt. strafafsoning. Men en håndfuld danske børn hvis forældre har foretaget et tåbeligt valg gider smørhullet ikke hjælpe. Her er ikke tale om hensynet til en risikovurdering men alene en populistisk vælger tække vurdering baseret på etnicitet og religion.

Sören Tolsgaard, Ib Gram-Jensen, Finn Jakobsen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Mihail Larsen, Arne Albatros Olsen og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Per Christensen - Det er jo ikke en høkerbutik hvor vi leger bytte-bytte-købmand. DK er forpligtiget overfor sine statsborgere - hverken mere eller mindre.
Det må vel antages, at kvinderne efter udstået straf, kan glide ind i samfundet igen - ganske som det sker med almindelige lovovetrædere.
Eller du har måske ikke tillid til, at samfundet er i stand til at re-socialisere kvinderne?

Drop alle argumenter, der handler om risikoen for terror mod Danmark eller andre saglige argumenter. Så længe der er et flertal i folketinget, der mener, de kan fiske vælgere ved at holde børnene og deres mødre i Syrien, så bliver de der. Uanset terrortrussel eller dødelighed eller hvad som helst. At være eller kunne blive statsminister eller minister i det hele taget er vigtigere end alt andet.

Klaus Brusgaard, 27. marts, 2021 - 16:59

Må jeg(vi) lige være fri - tak, jeg vil ikke slås i hovedet med populisme blot fordi jeg har en anden holdning til kvinderne der forlod Danmark med deres børn, for at slutte sig til IS og Kalifatet.

Hvad forkert er der i man ikke ønsker kvinderne tilbage til Danmark med deres børn, når man tænker på de frivilligt rejste derned til Si og Kalifatet, der haldhuggede uskyldige nødhjælpsarbejdere og andre for - "ja for hvad egentlig", et Islamisk bud om at halshugge vantro, og for undertrykkelse af befolkningen, - men opfatter det at hjemtage disse kvinder vil være at pisse på de døde soldaters grav, som var med til at bekæmpe IS og Kalifatet, og samtidig gøre tilværelsen bedre for hundredtusinder der levede under Kalifatets undertykkelse.

De døde danske soldater har krav på at blive æres for deres indsats, for herhjemme var der også en mor og far til soldaten, en kone og en søn samt andre familiemedlemmer, der nu har mistet et dejligt opofrende mennesker for andre kunne leve uden undertrykke IS og Kalifatet.

Den holdning skammer jeg mig ikke over, men er stolt over i stedet for, - æres den der bør æres, så enkelt er det, og det er ikke noget du skal nedgøre som populistisk.

Arne Lund, 27. marts, 2021 - 17:54

"Det er jo ikke en høkerbutik hvor vi leger bytte-bytte-købmand", - årh, det går da ellers meget godt, og fremgår af flere indlæg i det slet skjulte.

Det er primært børnene der satses på hjemtagelsen af, hos flere af debattørerne,
og så kommer historien om den pris disse debattører vil betale - og mødrene skal selvfølgelig stilles for retten og dømmes, som vi andre så skal acceptere.

- Det er lige netop "bytte-bytte-købmand", - kan vi bare få børnene, så lader vi mødrene straffe - som I vil.

- Det kan ikke være tydeligere.

Eva Schwanenflügel

Der er ingen tvivl om, at Informations nærværende artikel har rykket betydeligt ved den offentlige diskurs.

TV2 haft sagen om de skjulte efterretninger og de samstemmende vurderinger fra flere udenlandske tjenester på nyhedsfladen hele dagen, og haft diverse eksperter som tidligere har været ansat i både PET og FE til at udtale sig.

De samstemmer alle i, at det er hul i hovedet, når regeringen nægter at følge anbefalingerne om at hjemtage både børn og mødre fra fangelejrene.

Tidligere operativ chef hos PET Hans Jørgen Bonnichsen siger til TV 2, at de internationale efterretningstjenesters vurdering giver PET's trusselsvurderinger validitet.

"- Og som også de andre efterretningstjenester siger, så er det bedre, at man har de kvinder inden for et kontrolleret område - altså får dem tilbage til Danmark, så PET kan ånde dem i nakken, siger han.

Hans Jørgen Bonnichsen tilføjer, at PET har de nødvendige ressourcer, så de bør være i stand til at håndtere truslen "uden problemer".

Han advarer desuden mod, at der går for meget politik i den, når regeringen skal handle på baggrund af trusselsvurderingerne.

- I øjeblikket har jeg en fornemmelse af, at man cherry picker, altså finder den trussel, som er mest hensigtsmæssig i forhold til gennemførelse af regeringens politik. Og det er faktisk betænkeligt i forhold til en efterretningstjenestes fremtidige virke, siger den tidligere operative chef."

Støttepartierne vil efter et fortroligt samråd med udenrigsminister Jeppe Kofod overveje, om de fortsat har tillid til ham eftersom de mener, at han og regeringen bevidst har skjult oplysninger fra efterretningstjenesterne for dem, og har indkaldt ministeren i samråd.
(Oplysningerne om efterretningerne blev lækket til Ekstra Bladet)

Søren Søndergaard fra Enhedslisten siger:

"Hidtil har diskussionen handlet om, hvorvidt hadet til de seks kvinder skal være større end barmhjertigheden for de 19 børn. Nu handler det jo direkte om den danske befolknings sikkerhed.

- Internationale efterretningstjenester siger fuldstændig entydigt, at sikkerhedsrisikoen for den danske befolkning er større ved at lade dem blive end ved at tage dem hjem."

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-27-udenlandske-efterretningstjene...

Trods forsøg dagen igennem, er det endnu ikke lykkedes TV2 at få en kommentar fra regeringen om de nye oplysninger i sagen, som Information har optrevlet.

Spørgsmålet er bare, om det vil lykkes at få børnene hjem fra fangelejrene, eller om en ministerofring muligvis bliver resultatet.

Eva Schwanenflügel

Fra Arne Lunds glimrende link 14:44, i relation til det ofte stillede spørgsmål om, hvorledes kvinder og børn eventuelt vil agere og tilpasse sig et liv i Danmark efter fangelejrene:

"Det er indlysende, at den danske regering ikke kan lade IS-kvinderne og deres børn sidde i de syriske lejre i al evighed.
På et tidspunkt kræver kurderne, der bevogter lejrene, at landene hjemtager deres statsborgere, hvad bl.a. Tyskland, Frankrig, England, USA og Belgien er i gang med.

 Belgien er her bemærkelsesværdig, fordi landet har været mål for flere IS-inspirerede terroranslag – og alligevel henter man IS-kvinder og børn hjem.
Her i landet har vi “kun” haft Krudttønden, og alligevel agerer Mette Frederiksen som den mest frygtsommelige af alle.

 I Politiken den 22. marts fortæller den belgiske psykologiprofessor, Gerrit Loots, om arbejdet med IS-kvinderne og børnene, og hvordan han medvirket til at hente flere af dem hjem.

 Om børnene:
“Der er ingen problemer med radikalisering…de er ikke farlige, men lider af fejl-ernæring, og elendige sanitære forhold… børnene har muligheder for at udvikle sig, så det er om at få dem hjem snart.”

 Mødrene, siger Loots, “kan sættes i fængsel for at være rejst ind i en krigszone, og tilsluttet sig en krigsførende part, mens børnene enten anbringes hos bedsteforældre, eller i familiepleje eller lignende.
Det vigtigste er at børnene får trygge og tillidsskabende rammer, og at der bliver taget ånd om den angst, de fleste af børnene naturligt lider under.”

 “Er der IS-kvinder, der er så ekstreme, at de fortsat støtter Islamisk Stat, og vil skade deres tidligere hjemland?” spørger journalisten.

 Gerrit Loots:
“Ingen af dem, jeg har mødt, forlod Belgien, fordi de var imod landet.
Nogle fulgte deres partner eller venner. Andre havde personlige problemer. Andre var blevet bildt ind, at kalifatet var deres chance for at leve som muslimer uden at blive stigmatiseret. Andre igen tog afsted for at kæmpe mod Assad…
De fleste IS-kvinder er ofre for Islamisk Stat, der undertrykte kvinder med vold, voldtægter og drab. Kvindernes liv i Islamisk Stat var overlevelse.”

 Måske skulle Mette Frederiksen ringe til Gerrit Loots – hun kan kun blive klogere."

https://socinf.dk/danske-kvinder-der-vendte-landet-ryggen-i-dag-og-under...

Jan Jensen, Finn Jakobsen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Det mest utrolige i denne palaver er, at der overhovedet kan være nogen dansk statsborger, som kan være i tvivl om, at de indlejrede danskere skal have tilbud om hjælp til at komme til Danmark. Det må da være soleklart for enhver, at vi ikke kan overlade forsørgelsen af vore borgere til en nødlidende kurdisk administration, der på ingen måde har ressourcer til at tage sig af de strandede/tilfangetagne udlændinge. At det overhovedet kan være til diskussion, siger kun noget om den totale danske ansvarsforflygtigelse, som åbenbart er under konstitution som en del af vores nationalkarakter.

Herdis Weins, Arne Lund, Ole Falstoft, Judithu Kaastrup, Sören Tolsgaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Finn Jakobsen, 27. marts, 2021 - 23:20

Det er noget vrøvl du udtryk for Danmark ikke hjælper danske statsborgere i det femmed, det sker næsten dagligt, tænk blot på corona-epidemien hvor danmark hjalp aller hjem fra udlandet overalt på kloden, og ligeledes mennesker fænglset udi det fremmede.

Når man har valgt ikke at ville hjælpe kvinderne og deres børn, er dt fordi de rejste ned til Syrien med det klare formål, at melde sig til og tjene IS og Kalifatet, i modstrid med danske interesser, og hvor danske soldater kæmpede imod IS. og Kalifatets undertrykkelse af befolkningen samt standse halshugningen af flere uskyldige, så borgerne kunne få et "normalt" liv igen uden IS og kalifatets undertrykkelse.

Når man sådan går i en fremmed magts tjeneste, og enten afleverer eller brænder sine identitetspapirer som loyalitetserklæring overfor denne magt(IS og Kalifatet) så har man som jeg ser det, fraskrevet sig sit danske tilhørsforhold og statsborgerskab, og har derfor ingen krav at stille overfor en dansk regering om hjælp.

Vi skal ikke have disse mennesker til Danmark på gratis kost og logi i vore sociale kasser, de var for de flestes vedkommende meget voksne kvinder der traf et livsvalg, som de nu selv må finde videre i levet med.

Espen Bøgh - og danske kvinder i hundredvs meldte sig til tjenese i Tyskland 1940-45 - også de vendte DK ryggen, og da de kom hjem efter Tyskland sammenbrud, så blev det undersøgt hvad de havde lavet i NAzi-Tyskland - og løsladt.
Selvom de "kun" havde været sygeplejersker, kontordamer, fabriks- eller husarbejde (Haustochter), så betød deres indsats, at krigen kunne fortsætte. Uden en fungerende logistik i baglandet, kan en krig ikke foregå.
Og på ganske samme måde med IS-kvinderne. Når man kender IS' kvindesyn, så har de fleste af kvinderne gået derhjemme og passet hus og børn - praktisk for at krigeren kan kæmpe på slagmarken.'
Uddybende - læs linket til min artikel https://socinf.dk/danske-kvinder-der-vendte-landet-ryggen-i-dag-og-under...

Arne Lund, 28. marts, 2021 - 07:57

Hvad har det med "bytte-bytte-købmand" at gøre, som jeg svarede på du selv skrev i et indlæg tidligere?

Jeg er ikke sikker på du kan sidestille IS og Kalifatets kvindesyn med hjemmegående husmødre i forstaden eller de "hvide" kvarterer som Frederiksberg m.v., sådan forstår jeg nemlig ikke de historier om den brutalitet vi har hørt om overfor kvinderne i IS og Kalifatet, - herunder også voldtægts historierne, som kvinderne fortæller om.

Når man helt bevidst rejser til Syrien for at tilslutte sig IS og Kalifatet - går i en fremmed magts tjeneste, så har man lagt Danmark og det danske bag sig, ganske som hvis man skiftede statsborgerskab, så har man ingen krav på dansk hjælp.

Personligt tror jeg ikke særlig meget eller letkøbt på mødrenes historier, derimod tror jeg de "hytter" deres eget skin efter bedste evne, og helt ikke vil fortælle alt for meget om hvad de måske har deltaget i, for hvis det kan give adgang til Danmark og de sociale ydelser - så hellere det end i lejrene.

- De rejste trods alt derned med det klare fortsæt, - at tilslutte sig Is bevægelsen og Kalifatet!

En af mødrene i Syrien, 25-årig Sara, er så heldig at have mor Habibeh og søster Samira til at tale for sig i medierne, især på tv2. De gør sørme indtryk.

I dag så jeg "Presse-logen" som er en del af TV2 programmer, og her blev det bl.a debatteret om Politikens medvirken ved sin kampagne for børnene i Syrien var journalistik eller propaganda, det sidste ord blev ganske vist ikke sagt, men det var i realiteten hvad det handlede om.

Det har jeg tidligere skrevet om her i information, - forskellen mellem journalistik der rapporterer til forskel for at advokere for en bestemt holdning via mediet.

Mit indlæg kan læses her:
https://www.information.dk/debat/2021/03/boernene-syriske-lejre-tikkende...

Espen Bøgh
18. marts, 2021 - 15:29

Debatten i dag i presse-logen efterlod en enighed om det stærkt tvivlsomme i den kampagne som Politiken har indgået i omkring børnene i Syrien, - hvor går grænsen mellem journalistik og menings-kampagne for en sag.

For mig ligger det heltklart at journalistik er at referere objektivt journalistisk fra hverdagen om de forskellige meninger der kan være i en sag, og så kan chefredaktører i deres leder beskrive hvad hun / han mener om den enkelte sag.

Når man som politiken helt bevidst kaster sig direkte ind i kampagnens hensigt og formål, og dette er politisk rettet mod den siddenede regering, - uanset hvilket politisk observans den regering måtte have, så er det især problematisk fordi, usikre sandheder oftest bliver brugt i kampagnen såvel udefra som indefra, til og i kampagnen, - men udfaldet, såfremt det bliver i kampagnens hensigt og mål det enden med at blive, - så sker det uden politisk ansvar, hvilket er særdeles problematisk såfremt der går helt modsat og nogle skal stå til ansvar for beslutningen, - og det kan man ikke pålæggekampagnen efterfølgende.

Politisk kommer politikerne til at sidde med "aben" men politikens ansvarlige for kampagnen står tilbage som uskyldrene engle - uden ansvar. og det er helt uansvarligt i et demokrati.

Det indvarsler også en usikker fremtid for medierne som troværdige hvor de let kan beklikkes som "Fake News" - ikke for chefredaktørens holdnings-tilkendegivelse i lederen, men for kampagnens stil og aggressivitet

Dorte Sørensen

Men i denne sag er det problemet om Danmark skal overholde menneskerettighederne, retsstatens værdier og de internationale konventioner.
Det gør Danmark ikke hvis "vi" ikke hjemtager de 19 børn og 7 kvinder - længere er sagen egentligt ikke.

Dorte Sørensen, 28. marts, 2021 - 20:58

Kære Dorte du og jeg kan få lov til at give vores meninger til kende her i Information, men vi er dermed ikke ledere for en kampagne, år vi kommenterer hver vort synspunkt, med de argumenter vi benytter, og dem står vi til ansvar for her, - hvorimod Politikens kampagne sigter mod en klar menings-påvirkning af borgernes forståelse og holdning til sagen - uden efterfølgende at stå til ansvar for en forkert beslutning som siden viser sig at være fatal for en dansker om nogle år.

- Deri ligger forskellen.

Regeringen fremtræder mere og mere ynkelig i denne sag. De er ude af stand til at formulere troværdige argumenter for deres standpunkt. Det er nu kommet så vidt at de nægter at udtale sig til pressen. Tror de det kan redde dem?

Eva Schwanenflügel

Det hjælper ikke så meget at stikke hovedet i sandet, når resten af korpuset er pinligt
synligt ;-)

Dorte Sørensen

Problemerne bliver da større og større med nye rapporter fra lejrene med drab, mishandling osv.

Se dog at få de 19 børn og 7 kvinder hjem. Så børnene kan hjælpes og få en tryg opvækst - kvinderne stilles for en domstol og med de år den mindste straf giver kunne forhåbentligt være længe nok til at det danske samfund kan få møderne "genopdraget" til det danske samfund. Danmark har da ryg for at være gode til den opgave - så hvorfor ikke med disse 7 kvinder.

Eva Schwanenflügel

Alene i årets første tre måneder er 40 mennesker blevet slået ihjel i Al-Hol lejren, hvor IS hærger, og kontrollerer alle nidkært.

I nat gik kurderne bevæbnede og oprustede ind i lejren for at lede efter indsmuglede våben, samt arrestere 30 af de værste islamister.

Natascha Ree Mikkelsen, der er freelancejournalist og medstifter til foreningen Repatriate the Children, har selv besøgt lejren flere gange.
Hun beskriver det som at være i et mini-kalifat.

Da hun var der i marts, var sikkerhedssituationen blevet kraftigt forværret, og man kunne mærke på folkene i lejren, at der havde været drab dagen før.

Der er var, som altid, en meget utryg stemning, med børn der kastede med sten, og kvinder der råbte efter dem.

Det er farligt at gå rundt i fangelejren.
Før da havde Natascha talt med to danske kvinder, der var blevet flyttet fra Al-Hol til Al-Roj lejren, der er mindre, på grund af trusler.

De fortalte, at det var en kæmpe befrielse at komme væk fra islamisterne.
Nu behøvede de ikke længere gå tildækket hele tiden, eller frygte at tale over sig, så de blev beskyldt for forrædderi og dræbt.
(TV2)

Mozdeh Ghasemiyani, psykolog fra Læger Uden Grænser, har været i lejrene flere gange, og behandlet børn, der havde svære traumer.
Flere af dem havde skudsår.

Hun mener, det muligvis kan hjælpe en smule at kurderne nu går ind i lejren og forsøger at få de værste islamister og våben ud, men at det i længden er fuldstændig uholdbart at man ikke hjemtager sine statsborgere snart, for det ender i en katastrofe, forudser hun.
(TV2)

Nødhjælpsarbejderne er også udsatte for livsfare, når de kommer ind i lejren, og det er ikke altid det kan lade sig gøre.
Derfor har mange af de indsatte ingen adgang til medicin eller anden lægehjælp, og alle har kroniske lidelser.

At Danmark lader som om vi ikke har ansvar, er simpelthen ubeskriveligt fejt.

Dorte Sørensen, 29. marts, 2021 - 09:20

- NEJ, nu står verden da ikke længere; "kan få møderne "genopdraget" til det danske samfund".

Kære Dorte hvordan kan du finde på at skrive sådan noget, jeg var nær en besvimelse og næsten faldet ud af stolen.

- Nu skal de have piske over nakken Muhammed, islam og Kalifatet skal ud af kroppen.

Dorte Sørensen

Espen Bøgh jeg kunne ha' brugt repatriering - det er jo ofte brugt af folk, der er vilde med at sende ikke vestlige flygtninge tilbage til deres hjemland - men jeg fandt det lidt sjovt at bruge genopdragelse, efter de nyligt udgivne bøger - PS: der er forøvrigt også kommet en ny bog skrevet om socialkontrol i en dansk mormon familie -

Det jeg mener er, at Danmark er gode til at behandle folk med forstyrrelse og andre svagheder så de kan komme godt i gang igen. Det er ikke så meget med pisk at gøre snare en god pædagogik osv. Den tid kvinderne skal tilbringe i fængslet var da et godt sted at indlede den behandling.
mvh.

Dorte Sørensen, 29. marts, 2021 - 13:18

" socialkontrol i en dansk mormon familie", det er der intet nyt i, det er velkendt i forbindelse med religiøse sekter.

Amish, Menonitter, jehovas vidner, Kores familien i Waco Texas, Jim Warren Jones( im Jones) "Peoples Temple", Ron L. Hubbard, "Scientology", for blot at nævne nogle enkelte.

Her er både social kontrol, sexuel udnyttelse, undertrykkelse, lidt pædofili og meget meget mere, selv hos Amish og Menonitter er der gammelmand religiøs sexuel grums.

Sider