Flygtningepolitik
Læsetid: 4 min.

»Uansvarligt«: Kritikken hagler ned over Tesfayes forslag om at behandle asyl uden for EU

Regeringen ønsker, at asylansøgere fremover skal bo og have deres sager vurderet i lande uden for EU. Ifølge regeringen vil det føre til færre, der under flugten drukner i Middelhavet. De første høringssvar er dog meget kritiske
Hvis det står til regeringen, skal asylansøgere fremover ikke tage chancen over Middelhavet og i stedet have deres sager vurderet i lande uden for EU. Forslaget får hård kritik for at mangle en række oplysninger. Eksempelvis hvordan indkvarteringen konkret skal foregå i tredjelandet. Her er vi i en flygtningelejr i Tunesien.

Hvis det står til regeringen, skal asylansøgere fremover ikke tage chancen over Middelhavet og i stedet have deres sager vurderet i lande uden for EU. Forslaget får hård kritik for at mangle en række oplysninger. Eksempelvis hvordan indkvarteringen konkret skal foregå i tredjelandet. Her er vi i en flygtningelejr i Tunesien.

Nadia Shira Cohen/ The New York Times/Ritzau Scanpix

Indland
5. marts 2021

»Uhensigtsmæssigt, uansvarligt og usolidarisk.«

Dansk Flygtningehjælp har valgt et meget direkte ordvalg i sit høringssvar til et lovudkast, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har haft i høring.

Tesfaye foreslår, at asylbehandlingen og indkvarteringen fremover skal finde sted i et land uden for EU – hvis altså det kan lade sig gøre at finde et land, der er villig til at indgå en folkeretlig bindende aftale med Danmark om dette. Ifølge ministeren er hensigten, at færre fremover skal drukne i Middelhavet på vejen til Europa.

Hvis ministeren havde regnet med applaus fra høringsparterne, bliver han slemt skuffet. For sjældent har kritikken af et lovudkast været så massiv, som tilfældet er i de første indkomne høringssvar. Ikke bare Dansk Flygtningehjælp, men også Røde Kors, Institut for Menneskerettigheder, DIGNITY, Retspolitisk Forening og Amnesty International er alle kritiske eller stærkt betænkelige.

Kritikken drejer sig i første række om lovudkastets manglende præciseringer af en lang række momenter, der vil være afgørende for, om en kommende ordning vil være i overensstemmelse med EU-retten og Danmarks internationale forpligtigelser.

Ifølge udkastet skal asylproceduren i tredjelandet være »forsvarlig«. Men hvad det reelt vil sige, er ikke underbygget nærmere, lyder det fra Institut for Menneskerettigheder, der også savner oplysninger om, hvordan indkvarteringen konkret skal foregå i tredjelandet.

Et kommende lovforslag må derfor langt mere præcist beskrive de rettigheder, flygtninge skal have i tredjelandet, før man kan afgøre, om en ordning respekterer Flygtningekonventionen eller ej, mener instituttet.

Indkvartering – hvordan?

Røde Kors peger i sit høringssvar på, at »flygtninges civile og socioøkonomiske rettigheder«, herunder retten til arbejde, uddannelse, bolig og fri bevægelighed, ikke behandles nærmere i lovudkastet. Det er ifølge Røde Kors »bekymrende« i forhold til at sikre disse rettigheder for eventuelle fremtidige overførte asylansøgere i tredjelande.

Også Dansk Flygtningehjælp mener, at et kommende lovforslag »som minimum« må indeholde en klar beskrivelse af udformningen af den ordning, der forventes gennemført. Det gælder især spørgsmålet, om asylsagsbehandlingen og indkvarteringen i modtagecentret varetages af danske myndigheder eller af det pågældende tredjelands egne myndigheder.

»Hvordan vil asylsagsbehandlingen faktisk blive gennemført? Hvordan vil den nærmere udformning af modtagefaciliteterne se ud? Hvordan vil forholdene være for dem, som anerkendes som flygtninge? Og hvordan forventes tilbagesendelse og behandling af dem, som ikke anerkendes som flygtninge at blive,« spørger Dansk Flygtningehjælp, der mener, at Tesfayes lovudkast udviser »en bekymrende mangel på respekt over for centrale internationale konventioner«.

Lovforslaget er ikke heller ikke i overensstemmelse med EU-retten, mener Dansk Flygtningehjælp, der vurderer, at der »på ingen måde er tale om introduktionen af et humant og retfærdigt asylsystem – snarere tværtimod«.

Overvågning og kontrol – hvordan?

Udkastets manglende præcision gælder også for den »monitoreringsmekanisme«, som skal etableres, og som skal sikre, at flygtningenes menneskerettigheder overholdes i tredjelandet.

Den foreslåede monitoreringsmekanisme får »en helt central rolle i samarbejdet mellem de danske myndigheder og tredjelandet«, skriver Røde Kors og efterlyser, at monitoreringsorganets ansvar, kompetencer og opgaver »beskrives indgående i detaljer«. Uden en sådan beskrivelse er det ifølge Røde Kors »umuligt« at fastslå, om flygtningene vil få den beskyttelse i tredjelandet, som de har ret til.

Tilsvarende kritiserer Institut for Menneskerettigheder den manglende beskrivelse af, hvilken eventuel beslutningskompetence monitoreringsmekanismen vil få. Der mangler også en beskrivelse af, hvad der sker, hvis mekanismen konstaterer, at aftalen med tredjelandet er blevet overtrådt.

Det samme gør DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, der finder det »helt afgørende for vores endelige stillingtagen til lovudkastet«, at monitoreringsinstitutionen bliver bedre beskrevet, herunder også de beføjelser, der kan tages i brug, hvis krænkelser af menneskerettighederne identificeres.

Amnesty International advarer »på det kraftigste« imod, at lovforslaget vedtages, fordi udkastet indeholder »en lang række ubekendte faktorer, som ikke giver de nødvendige garantier i forhold til asylansøgeres og flygtninges retssikkerhed, beskyttelse og adgang til menneskerettighederne«.

Endelig vurderer Retspolitisk Forening ikke, at Tesfayes forslag til et nyt asylsystem overhovedet vil bidrage til, at færre flygtninge og migranter fremover drukner i Middelhavet. For den skitserede ordning skal jo kun gælde for asylansøgere, der kommer til Danmark, og dermed »har de pågældende asylansøgere jo allerede foretaget rejsen«, som foreningen påpeger.

Mattias Tesfaye tror, at kun få mennesker vil begive sig over Middelhavet for at søge asyl i Danmark, hvis de ved, at det vil betyde overflytning til et tredjeland.

»Jeg tror, at det danske asyltal ville være forsvindende lavt. Derfor ville et modtagecenter de facto være det bedste initiativ mod menneskemuglernes industri i gummibådene over Middelhavet, hvor der gennemsnitligt dør tre om dagen,« siger han.

Han anser lovforslaget og den politiske ambition bag som det eneste reelle værktøj til at få stoppet den illegale emigration mod Europa og »den industri af smuglere og mafia, der tjener milliarder på det,« som han udtrykker det.

»Det er forkert, at Danmark løber fra ansvaret. Fra dansk side har vi øget vores udviklingsbistand, vi hjælper flere mennesker end tidligere, og vi bruger flere penge tættere på konflikterne. Bundlinjen må være, at vi hjælper flere, ikke hvor de får hjælp henne.«

Han peger på, at der er tale om en rammelovgivning: »Den skal sikre hjemmel til at få flyttet asylsagsbehandlingen ud af EU. Vi er i konkret dialog med en god håndfuld lande om vores ambitioner, og det er naturligt, at vi parallelt hermed sikrer os, at der er opbakning i Folketinget.

Der er ingen grund til bekymring, for det blinker i forslaget, at det kan kun realiseres inden for menneskerettighederne, og at det skal aftales med det konkrete land, hvordan det i praksis skal ske.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er jo også så nemt at gennemskue, at Tesfaye ikke ønsker at holde flygtninge ude af Danmark for flygtningenes skyld. Men for at Danmark slipper for at tage flygtninge.
Derfor kommer han til at fremstå utroværdig i sine fordrejede- ja, det er lige før, jeg vil kalde dem løgnagtige -udmeldinger.

Gud ved hvor mange flygtninge der dør i flygtningelejre ift. drukneulykker i Middelhavet?

Jakob Wågström, Lillian Larsen, Marianne Jespersen, Ib Gram-Jensen, Gitte Loeyche, Per Klüver, Mads Greve Haaning, Poul Søren Kjærsgaard, Erik Karlsen, Søren Andersen, lars søgaard-jensen, Thomas Tanghus, Lise Lotte Rahbek, John Andersen, Inge Lehmann, Jørgen Mathiasen, Bjarne Bisgaard Jensen, Hans Larsen, Steffen Gliese, Christel Gruner-Olesen, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Torben Siersbæk, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jacob Nielsen

Jeg tolker det også som at regeringen ønsker så få flygtninge til Danmark som muligt.

Men hvis vi ønskede det, kunne vi tage nærmest alle de flygtninge der var i verden til Danmark. Det er nemlig ikke det der er mangel på. Spørgsmålet er om vi ønsker at give så meget væk, at vi vil gøre os selv fattige? Det er nemlig konsekvensen. Ja, man kan jo ret præcist måle hvad migration til Danmark koster. Både i penge, og i alt muligt andet.

Det er vel i bund og grund det, som det handler om.

Gitte Loeyche, Else Marie Arevad, Per Torbensen og Henrik Andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Lovforslaget er mest af alt spin og symbolpolitik.
Ingen lande i Nordafrika og Mellemøsten, eller andre såkaldte nærområder, er interesseret i at få flere flygtninge.

Det er i forvejen meget få flygtninge, der har ansøgt om asyl sidste år, lidt over 1600 mennesker.
Og kvoteflygtninge kniber det også gevaldigt med at hjælpe.

"Danmark har taget imod kvoteflygtninge siden 1978 og fra 1989 til 2016 modtog Danmark 500 kvoteflygtninge om året efter aftale med UNHCR.

I 2016 satte regeringen et midlertidigt stop for Danmarks deltagelse i kvoteflygtningeordningen. Begrundelsen fra den daværende udlændinge- og integrationsminister var, at Danmark havde brug for et pusterum på grund af det høje asyltal i 2015.

I 2017 blev et lovforslag stemt igennem i Folketinget, som ændrer den danske kvoteflygtningeordning permanent. Det er nu op til den siddende udlændinge- og integrationsminister at afgøre, hvorvidt Danmark skal tage imod kvoteflygtninge alt afhængigt af, hvordan det går med integrationen af nyankomne flygtninge samt antallet af spontane asylansøgere.

I sommeren 2019 meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han havde indgået en aftale med UNHCR om, at Danmark vil tage imod kvoteflygtninge igen. I første omgang vil Danmark modtage 30 flygtninge, som anses for at have akut brug for hjælp, som de ikke kan få, der hvor de befinder sig såsom specifik lægebehandling."

https://amnesty.dk/emner/mennesker-paa-flugt/kvoteflygtninge

Og videre:

"Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, meddelte i juli 2019, at Danmark igen vil tage imod kvoteflygtninge. Det drejer sig dog kun om en mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge.  

Derefter skete der ikke noget, men d. 5. august 2020 er der endelig nyt. Mattias Tesfaye fortæller, at Danmark vil tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda. Det er dog under halvdelen af de 500, som regeringen faktisk har afsat penge til. 

Samtidig skærpede ministeren sidste år holdningen til kvoteflygtninge. De kvoteflygtninge, der får lov at komme til Danmark, får kun midlertidig opholdstilladelse og skal derfor kunne sendes hjem.  

Det er i direkte strid med den internationale aftale, som indebærer, at kvoteflygtninge bliver genbosat i modtagerlandet."

https://www.ms.dk/ansvar

Via det sidste link kan man skrive under på, at Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser, og tage de 500 kvoteflygtninge årligt, som vi gjorde før 2016, samt at Danmark skal overholde reglerne om at genbosætte.

Arne Albatros Olsen, John Andersen, Gitte Loeyche, Per Klüver, Poul Søren Kjærsgaard, Søren Andersen, Viggo Okholm, Thomas Tanghus, Lise Lotte Rahbek, Inge Lehmann, Jørgen Mathiasen, Hans Larsen, Steffen Gliese, Lone Hansen, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Torben Siersbæk og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Torben Siersbæk

I stedet for at vi alle slipper meningerne løs igen kan vi vel nøjes med at genlæse kommentarerne til Lars Trier Mogensen 20. februar (https://www.information.dk/indland/2021/02/mattias-tesfaye-s-regeringen-...)?
Eller er noget forandret siden da?

Kim Folke Knudsen

@Kvoteflygtninge midlertidigt

Vi ser her DF´s triumftog, størstedelen af deres politik er nu fuldstændig en del af Socialdemokraternes politik. Derfor er DF midlertidigt i krise. Krisen er en del af partiets sejr, da dets politik nu er mainstream i Danmark og snart overhales af nye forslag til den fortsatte kulturkrig mod personer med mellemøstlig og afrikansk baggrund, som kunne mistænkes for at være bærere af Islams værdier.

Indtil Nye Borgerlige igen puster til ilden for så skal Socialdemokraterne også lige overtage deres politik. Der er ingen grænser alt hvad der handler om mørklødet personer, personer fra Mellemøsten og Afrika, personer som bare kunne minde om en muslim der skal holdes ud i strakt arm og for enhver pris ikke lukkes ind i Danmark.

Jeg priser mig lykkelig for, at den socialdemokratiske ledelse ikke så på sagen på samme måde i 1930´erne for så var det gået vældig stærkt med at tilpasse partiets holdning til naboen mod syd og naboens bundløse jødehad. Vi erindrer lige, at tyske flygtninge i Danmark blev udvist til Tyskland og den sikre død eller ophold i KZ-lejr. Vores ry reddede modstandsbevægelsen og de mange som hjalp Jøderne over til et Sverige, da den tyske besættelsesmagt i Oktober 1943 besluttede sig for at indfange jøderne i Danmark for at deportere dem til KZ dødslejrene i Polen.

MattiasTesfaye det er ikke et nordisk klingende navn ej heller et navn indenfor den europæiske kulturkreds. Kan det falde MattiasTesfaye ind at tænke over hans egen baggrund ? for med den politik han nu så villigt fører til fordel for en politisk karriere først i SF og nu i S, da havde MattiasTesfaye og hans egen familie på faderens side aldrig fået asylophold eller andet ophold her i landet. Det var endt i en ansøgning med et NEJ TAK afsendt fra et fjernt liggende asylcenter i Afrika eller måske Australien.

Hvis Mattias Tesfaye var et mandfolk, så afstod han fra at føre denne politik og afleverede ministernøglerne til et en socialdemokrat, som så kunne sætte sig for at kopiere Nye Borgerlige og Rasmus Paludans katalog til at holde Danmark rent for muslimer udi fremtiden. Hvis partiet skal skeje ud til højre, så kan jeg for mig se en uendelig kavalkade at nye tiltag, med det ene forhold at afskrække muslimer for at søge ophold her i landet og jage dem som er her af helvede til ud af landet.

På den måde sluttes cirklen for som jeg ser det er Mattias Tesfaye selv et eksempel på yderst vellykket integration, som har gjort vort land rigere og ikke fattigere og det uanset at jeg på dette punkt er uenig med Mattias Tesfaye. Jeg ville aldrig drømme om at spørge til ham og hans familie religiøse standpunkt for det kommer ikke sagen ved. Alle mennesker i nød skal hjælpes indenfor rimelighedens grænser uanset tro etnicitet, oprindelsesland, ellers så har vi kastet alle grundlæggende principper for et frit og liberalt demokrati over bord til fordel for dyrkelsen af fremmedhad og fordomme og angst mod alt det, som ikke ligner os selv på en prik.

Min skarpe pen bliver her mere personligt end sædvanligt men jeg synes oprigtig talt, at vi er sunket godt ned i det brune mudder med kravet om at sølle 250 kvoteflygtninge skal leve med truslen om at de når som helst kan deporteres ud af landet igen for vi gør det kun for syns skyld det med at tage imod kvoteflygtninge.

De skulle nødigt føle sig velkommen i Danmark vel ?

VH
KFK

Lillian Larsen, Flemming Berger, Arne Albatros Olsen, John Andersen, jens christian jacobsen, Poul Søren Kjærsgaard, Erik Karlsen, Viggo Okholm, Inge Lehmann, Jørgen Mathiasen, Hans Larsen, Steffen Gliese, Lone Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Reelt så handler det jo ikke bare om flygtninge, men om at jeg f.eks. meget vil have mig frabedt, at Danmark omdannes til et land, hvor politikerne kan bestemme hvordan og efter hvilke leveregler den enkelte skal udfolde sig indenfor samfundets brede rammer.
Det bliver mere og mere småtskårent og nidkært, selvom det rent faktisk bliver mindre og mindre nødvendigt at stramme så meget til.
Og man må bare sige: når vi har set, hvor suverænt regeringen har kunnet tackle corona-pandemien, så burde det være en smal sag at løse de få og små problemer med indvandrere, også fra ikke-vestlige lande.

Marianne Jespersen, jens christian jacobsen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Poul Søren Kjærsgaard, Viggo Okholm, Inge Lehmann og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

"Der er ingen grund til bekymring, for det blinker i forslaget, at det kan kun realiseres inden for menneskerettighederne, og at det skal aftales med det konkrete land, hvordan det i praksis skal ske.«

I hele verden er der ingen, der kan så mange historier, som Ole Lukøje!
Godnat.

Carsten Hansen

Der vil og skal alle dage være forskel på flygtninge og indvandrere.
Danmark bør og skal modtage de kvoteflygtninge vi har forpligtet os til.

Men man skal holde sig diverse ting for øje.
For det første er fattigdom ikke en årsag til asyl. Fattigdom skal løses ved massiv omfordeling af verdens ressourcer.
For det andet skal godkendte flygtninge hjem igen når forholdene tillader det.
For det tredje så betyder antallet noget når det kommer til vellykket integration. Det har selv Det Radikale Venstre erkendt.

Om det giver mening at asylansøgere skal opholde sig i tredje-land ?
Tjah; Måske giver det de ringest stillede en større chance, idet det koster penge at nå til Europa.
Måske sparer en masse asylansøgere livet ved ikke at skulle krydse Middelhavet, som der argumenteres for.
Måske stopper vi menneskesmugleres lukrative forretning hvor udgiften til gummibåd rigeligt bliver dækket ind.

John Andersen

Hvis vi fremover bomber lidt mindre i de muslimske lande så kan det være at vi får lidt færre flygtninge og som en side gevinst lidt færre terrorister.

Inge Lehmann, Arne Albatros Olsen, jens christian jacobsen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Gad vide hvordan politikere vil håndtere de kommende store mængder klima-flygtninge

Lillian Larsen, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel og Mads Greve Haaning anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Lise Lotte Rahbek.

Der er nok kun en vej.
Se at tage problemerne alvorligt og få reduceret co2-udledningen kraftigt.

Nå det så endelig er sket; Så sørg for at omfordele verdens ressourcer betydeligt.
Der er ingen alternativer på sigt, hvis ikke alle skal ende i fattigdom.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg er enig i dit synspunkt, Carsten Hansen.
Hvis ikke klima-udviklingen bliver tabet dybt alvorligt og får 1. prioritet i politikernes arbejde og beslutninger, så kan det være lige meget hvor Tesfaye lige synes det er bekvemt at placere flygtninge for fremtiden. Fremtiden ud over tippingpointet kender vi ikke, men kan kun frygte den.

Jacob Nielsen, Lillian Larsen, Inge Lehmann, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar

Carsten Hansen:
Der er flere aspekter i det her men jeg er ikke sikker på det lige her er rigtigst at inddrage ressource-og klimapolitik samt omfordeling uanset du har ret i nødvendigheden her.
Det er og bliver en lang proces og kræver rigtig meget af erkendelse og nytænkning fra vores såkaldte civiliserede verdensdel.
Tesfayes drømme virker klart, han ønsker så få muslimer som muligt her til, og for at det kan ske forsøger han med nye ideer og tiltag, som på overfladen egentlig kan være hensigtsmæssige.
Men lad os nu sige at et land som Tunis eller Marokko ville lægge "hus" til, så vil det bestemt ikke være gratis og hvis det skulle være rettet mod adgang til Danmark så vil det nødvendigvis betyde at en ikke ubbetydelig antal danskere skal udstationeres det pågældende sted.
Er det realistisk og gad vide hvor mange gulerødder i ekstra løn det vil koste?
Lige nu er vi jo ikke trængt bortset fra covid 19 og følgerne af det.
Ok og så lige de voksende klasseskel m.v.

Lillian Larsen, Inge Lehmann, jens christian jacobsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
lars søgaard-jensen

De kommende år vil verden se en voksende mængde af flygtninge pga klimaforandringernes påvirkning af havniveau, tørke og ekstremt voldsomt vejr. Arealer forsvinder under vand eller gøres udyrkelige pga. tørke.. Jrodskred pga vandmættet jord kan gøre andre steder ubeboelige mv Dertil kommer en tiltagende global ulighed hvad deraf følger af vrede mod de rige lande eller forstærket ønske om at flygte fra elendighed til et forventet bedre liv i de velstillede lande.
Så godt spørgsmål Lise Lotte Rahbek! Jeg r bange for at svaret på det bliver rigtig grimt, og at "Tesfaylejre" i mere eller mindre stabile 3. lande er helt forfejlet.

Jacob Nielsen, Lillian Larsen, Inge Lehmann, Arne Albatros Olsen, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Viggo Okholm.

Det er altid nemt at skyde andres ideer og handling ned; Men så længe man ikke selv kan komme med løsningsforslag så kan ingen rigtigt bruge det til noget.

Hvis EU ændrer kriterierne og anerkender fattigdom som grundlag for asyl, så ender det med at vi alle bliver fattige !
Det dur ikke med hverken idealisme eller luftkasteller og vindfrikadeller.

Hvad angår klimaforandringer og ressource-omfordeling, så er dette den eneste mulighed på sigt. Ingen her forestiller sig vel at hundredevis af millioner flygtninge til Europa en en mulighed ?.

Og som skrevet; hvad angår muslimer så er der vist kun Enhedslisten tilbage der ikke mener at antal og integration hænger sammen.
Det tror jeg såmænd også at de fleste andre indvandringslande er begyndt at tage alvorligt. Selv Sverige har lukket for tilstrømning.

Realisme er og bliver det eneste brugbare. Men der er forskel på hvad man mener er realistisk. Nogle vil omfordele ressourcer og andre vil bygge fæstninger.

Else Marie Arevad

Måske skyldes regeringens forslag om asylcentre uden for EU, at mange afviste asylansøgere ikke vil rejse hjem frivilligt?

Carsten Hansen:
Godt ord igen og nej der e ringen lette løsninger og se ti bagklogskabens tegn kunne harmonien i integration have været bedre, men det er nok ikke kun de nye medborgeres fejl og det at skulle indstille sig på andre normer og kultur tager tid.
Men som Lars også nævner har I jo ret på sigt og måske det haster.
Men i min naive optik så skal vores verdenssamfund fuldstændig ændre adfærd omkring brugen af væbnet konflikt ikke mindst via stedfortræder, for sker det ikke kan det hele være lige meget. De ressourcer verden bruger på våben og forestillinger om beskyttelse af eget land m.v. er og bliver sygt.
Vi har to nationer på denne klode der stort set ikke bruger ressourcer på det og det er Costa Rica og Bhutan.

Inge Lehmann, Lars Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Tomas Povlsen

Hvis vi er enige om, at det vigtigste er at beskytte mennesker i nød, så kan vi for de samme penge alt afhængig af landet hjælpe 10 til 50 gange så mange mennesker i nærområder som i Danmark. Hvis vi f.eks. ser på folk fra Syrien, så er den gruppe, der befinder sig i Danmark dem, der har haft råd til at betale for hjælp til at komme illegalt ind i Europa, og næppe dem, der har mest brug for hjælp. Forslaget er svært at omsætte til praksis, men det giver på mange måder god mening.

Eva Schwanenflügel

Tomas Povlsen, der findes ikke nærområder, der vil have flere flygtninge.
Det er sådan set allerede afsøgt.

Lovforslaget er spin og symbolpolitik.

Og det uanset, hvad Danmark vil betale for en sådan ordning, hvilket godt kunne vise sig at blive temmelig omkostningstungt.

Var et af argumenterne ikke netop, at det koster for meget med udlændingene?
(Det er så et forkert regnestykke, men det er en anden snak)

Du sætter også lighedstegn mellem det at have råd til at betale menneskesmuglere, og ikke at have behov for beskyttelse imod krig og vold.

Men det er jo ikke fordi de flygtende er specielt formuende, de har 'bare' solgt alt hvad de ejede på vejen.

Desuden, at man har nogle penge forhindrer i det hele taget ikke at man får en bombe i hovedet.

Hvad ville du selv gøre med din eventuelle løn og opsparing, hvis der blev krig herhjemme?

Ville du så ikke også søge efter et mere sikkert sted at være for dig selv og din familie, koste hvad det ville?

Lillian Larsen, Inge Lehmann, Lise Lotte Rahbek, John Andersen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Eva, du kan være så rar.

Eva Schwanenflügel

He he, ja Freddie, rarhed er min
achilleshæl ;-)

Inge Lehmann, Lise Lotte Rahbek og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Viggo Okholm.

Der skrives meget om "at hvis Vesten holdt op med at bombe ...osv"..Men fakta er at folk er flygtet gennem tiderne, også uden at der har været bombet udefra.
Folk er flygtet fra borgerkrig, regionale krige, diktaturer, men først og fremmest fra fattigdom og håbet om et bedre liv.

Hvis vi erkender at f.eks. Europa ikke kan klare millioner og atter millioner af fattigdoms- og klimaflygtninge på sigt, så må vi medvirke til at det bliver attraktivt at forblive hvor folk er. Reducer Co2 udledning og omfordel ressourcer. begge dele i stor skala.
Den er den ene side af problematikken.

Når det kommer til integration af flygtninge fra muslimsk dominerede lande, så er det et faktum at befolkninger rundt omkring i Europa mener at der må bremses op.
Der er ingen indvandringslande hvor der ikke er betydelige problemer.
Antal og integration hænger sammen. I Tyskland, Frankrig, Belgien er der "Ghettoer" der får alle de danske til at ligne det rene ingenting. Neukölnn i Berlin eksempelvis har omkring 330.000 indbyggere fra 160 nationer. I hele Frankfurt A.M. har over 50% udenlandske rødder. (Ca. 650.000 indbyggere)
Sverige har bydele med over 30.000 indvandrere osv.

Det er svært at løse reelle problemer hvis antallet bliver ved med at vokse.

Betyder det så at alle indvandrere udgør et problem ?. Nej; Naturligvis ikke. Så langt fra endda, men der er reelle massive problemer mange steder.
Det ønsker man at løse.

Eva Schwanenflügel

Jeg tror Viggo mener, vi kunne undlade at forværre tingenes tilstand, Carsten Hansen.

Med alle de andre årsager du nævner for at mennesker flygter eller migrerer, er der jo ingen grund til at indlede krige, fordi man ønsker sig billig olie eller at få kunder til våbeneksporten.

Eva Schwanenflügel

"2003 Venstre, De Konservative og DF er i marts ene om at støtte deltagelsen i krigen i Irak med en ubåd og en korvet. I maj støtter alle partier undtagen SF, R og EL, at Danmark bidrager til en multinational sikringsstyrke i Irak."

https://veteranalliancen.wordpress.com/fakta/hvem-stemte-for-at-sende-da...

Carsten Hansen

Eva Schwanenflügel

Jeg reagerer på udtalelser om at Vestens bomber er ene-årsag til flygtningestrømme. Jeg skriver ikke at det er uden betydning.

Verden er langt mere nuanceret til at der kun findes en årsag til problemer.

Og lad venligt være med at skubbe mig i skoene at jeg går ind for våbeneksport og olie-tyveri.
Jeg orker bare ikke at debattere ud fra kvarte forudsætninger.

Sidste sentens var ikke rettet mod Viggo Okholm , men mod folk der mener at Vesten er eneskyldig i alle ulykker.

Carsten Hansen

At Vesten skulle være ene-skyldig er lige så naivt som når det påstås at alt var fryd og gammen i Irak og Afghanistan, før Vesten kastede bomber.

Hvis folk kun vil debattere ud fra en snæver horisont, så er der jo grund til at brede sine argumenter ud.

Rikke Nielsen

Der skal findes løsninger med de lande hvor de store flygtningestrømme kommer fra. Er det holdbart at alle bare flytter til Europa? Ikke hvis vi skal opretholde et fornuftigt demokrati.

Eva Schwanenflügel

Der er vist ingen her, der har hævdet at "vesten skulle være ene-skyldig" i alle konflikter verden over, Carsten Hansen.

Ej heller har jeg sagt, at du går ind for våbeneksport eller olietyveri.
Det er blot fakta, at det ofte er sådan krige kommer i stand.

Tværtimod tilføjede jeg afstemningsresultatet fra Folketinget i det herrens år 2003, for at understrege at SF (sammen med EL og R) ikke støttede krigsdeltagelsen.

Carsten Hansen

Eva Schwanenflügel

Kan være jeg misforstod dit : "Med alle de andre årsager du nævner for at mennesker flygter eller migrerer, er der jo ingen grund til at indlede krige, fordi man ønsker sig billig olie eller at få kunder til våbeneksporten." Citat slut.

Det virkede som om det var rette præcist mod mig, men lad det ligge så.

Krig er altid årsag til flygtningestrømme, men så sandelig ikke den eneste årsag, er min pointe.
Borgerkrig og "stammers/gruppers" opfattelse af at de alene skal bestemme alt og eje alt, er en langt større årsag til flygtninge end udefrakommende bomber. Fattigdom skyldes langtfra alene "Vestens" udnyttelse men i ligeså høj grad ovenstående.
At sætte % på er , i min optik, dog ganske ligegyldig.
Hvis vi ikke agerer i forhold til fremtidig folkevandringerne, så ender det helt galt.

Dorte Sørensen

Eva
Det var kun V-K og DF der stemte for Fogh Rasmussen og Per Stig Møllers krigs deltagelse. Det var med mindst muligt flertal og mange der ikke deltog i afstemningen overhovedet.

Eva Schwanenflügel

Dorte, ja jeg skrev nu også 17:02, hvilke partier der stemte for deltagelse i Irak-krigen :-)

Men god tilføjelse, at der var så mange, der på mystisk vis var fraværende.
Var det ikke kun med en enkelt stemmes flertal, forslaget blev vedtaget?

Eva Schwanenflügel

Carsten Hansen, nu du siger det, var min formulering lidt for vag, det beklager jeg.

Men nu du siger:

"Krig er altid årsag til flygtningestrømme, men så sandelig ikke den eneste årsag, er min pointe.
Borgerkrig og "stammers/gruppers" opfattelse af at de alene skal bestemme alt og eje alt, er en langt større årsag til flygtninge end udefrakommende bomber".

Er borgerkrig og stammekrig da ikke også krig?
Det er jo hér, våbensælgerne kommer ind, (inklusive Danmark med Terma).

Mon Yemen ville være ligeså hærget pt uden våben fra andre lande?
(Og jeg mener selvfølgelig ikke kun vestlige lande)

Og fattigdom skyldes mange flere ting end krig, det er jeg helt enig med dig i.

Det skøre i denne debat er, at den hurtigt bliver sort-hvid: Enten lukker vi helt ned for flygtninge eller også modtager vi hele verdens flygtninge. Som om der ikke findes niveauer ind imellem. På den måde blive debatten så unuanceret, at den til tider kan virke stupid.

For selvfølgelig kan vi godt finde en afbalanceret tilgang til modtagelsen af flygtninge - herunder vores andel af kvoteflygtninge.

Inge Lehmann, Marianne Jespersen, Herdis Weins og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Eva Schwanenflügel.

Jo; Borgerkrig er også krig. Og her leverer det meste af verden udstyr til begge parter.
Rusland , Sverige, Schweitz, USA, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Kina bare for at nævne nogen.
her drejer det sig ikke bare om "Vesten".

Rikke Nielsen.

Ja; Selvfølgelig bør f.eks. Danmark tage kvoteflygtninge. Men lige så selvfølgeligt har alle lande ret til at slå bremserne i når det halter med integrationen.
det er der flere lande der gør P.T.
Også lande udenfor Europa.

Carsten Hansen

Faktisk er der private våbenhandlere der tjener tykt på andres ulykke.

Derudover.
Og tak hvis folk ønsker en nuanceret debat.
Så kunne vi måske slippe for ensidige betragtninger om skyld og snak om åbne porte og asyl til alle der ankommer til EU.
Der er grænser og løsninger er kun interessante hvis de er realistiske.

Nogle vil mene, (de højreorienterede), at mine argumenter om at omfordele ressourcerne drastisk er urealistiske. Jeg mener det er den eneste vej hvis vi vil undgå at meje folkevandrere ned ved grænsen til Fort Europa.

Tomas Povlsen

@ Eva Schwanenflügel hvis du læser, hvad jeg har skrevet, så er problemet med forslaget netop, at det i praksis næppe kan gennemføres.

Det kan godt være, at en flygtning fra Syrien har solgt alle sine ejendele for at komme ind i Europa, men faktum er at de mennesker fra Syrien der for alvor havde brug for hjælp, de havde ikke råd til at betale en menneskesmugler. Det nuværende system belønner dem med mest flest ressourcer, der kommer ind i Europa, mens de fattige bliver holdt ude. Det er et grotesk system og det ville forslaget kunne løse, hvis det kunne gennemføres.

Carsten Hansen

Faktisk er det påfaldende at lande hvor muslimer lettere vil kunne finde sig rette overhovedet ikke deltager i at tage mod flygtninge.

https://www.berlingske.dk/internationalt/derfor-tager-de-rige-golfstater...

Carsten Hansen

Artiklen ser ikke ny, men tankevækkende.

Og den der med at : "Vi skal ikke synke ned på andres niveau", er ligesom ikke et gangbart argument hvis verden skal stå sammen om at løse problemerne

Marianne Jespersen

Tomas
"Det villle forslaget løse hvis det kunne gennemføres."

Enig i at vi har et grotesk system her i Europa og en strøm af illegale indvandrere og flygtninge. Europas lande overlader hensynsløst problemet til de lande som geografiskt ligger som indgangsport til Europa som Grækenland fyldt til randen med flygtninge, eller laver lurvede aftaler med en udemokratisk og problematisk tyrkisk regering. Vi ignorerer kurdernes fortvivlede appeller om at hjælpe dem med alle de lejre med vidt forskellige folk - drivgods bl.a fra vestens problematiske "fredsskabende" indsats i mellemøsten og så er der de frygtelige lejre i Libyen og endvidere antallet af flygtninge i Libanon.
Man skulle mene der allerede var lejre nok hvor Tesfaye kunne sende folk ud for behandle asylansøgninger for flygtninge og andre som gerne vil have asyl i Danmark!!

Lillian Larsen, Inge Lehmann, Arne Albatros Olsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Pudsigt at de der efterlyser nuanceret debat overhovedet ikke reagerer på at den rige muslimske verden overhovedet ikke tager ansvar og del i flygtningestrømmen.
Hverken de flygtninge der flygter krig eller de der flygter fra fattigdom og for håb om et bedre liv.

Eva Schwanenflügel

Carsten Hansen, det er nu ikke korrekt at den såkaldte muslimske verden ikke tager ansvar for flygtninge.

Her er tal fra dansk Røde Kors.

Så mange flygtninge har disse lande i nærområderne modtaget:

Iran: 1.043.000.

Jordan: 658.000.

Libanon: 1.173.000.

Pakistan: 1.600.000.

Syrien: 146.000.

Tyrkiet: 1.805.000.

Yemen: 245.000.

Mange, mange flere af de omkring 65 millioner flygtninge lever i permanente lejre i udviklingslande, fx i Afrika og Malaysia.

Men det er selvfølgelig rigtigt, at de rige Golfstater eksempelvis ikke tager særlig mange flygtninge.
Til gengæld giver de mange penge til nødhjælp.
Man kan læse en nuanceret artikel om det her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/er-de-rige-golfstater-hyklerisk...

Til sammenligning kom der kun omkring 1600 asylansøgere til Danmark sidste år.
Mange af dem bliver afvist, eller får kun midlertidig opholdstilladelse.

Desuden vil man nu begynde at fratage syriske flygtninge fra Damaskus-området deres opholdstilladelser, og hvis de ikke vender frivilligt tilbage til Syrien, bliver de sat i udrejsecentre på ubestemt tid.

Det gælder også de, der har lært dansk, har fået børn i Danmark, har børn som går i folkeskolen, eller har fået arbejde eller er i uddannelse.

Siden Danmark ikke anerkender Assad eller vil samarbejde med regimet, kan flygtningene derfor se frem til at sidde under fængselslignende forhold i årevis, hvis de frygter for deres liv ved en udsendelse.

Det bliver meget dyrt for samfundet, både menneskeligt og økonomisk.

Carsten Hansen

Eva Schwanenflügel

Jamen Danmark vil da også gerne give mange penge , ligesom de rige muslimske lande, som min artikel handler om.
Give mange penge som rækker længere i nærområderne; Præcis som de rige muslimske lande jeg henviser til.
Hvorfor dog skal Danmark modtage mange muslimer der ville falde langt hurtigere til i de rige muslimske lande som kun vil nøjes med at sende penge.

Carsten Hansen

Danmark og Europa skal ikke bære hele byrde; Og da slet ikke angående de mange fattigdomsflygtninge.
Hele verden må give en hånd med; Også de lande der sender våben til borgerkrige og regionale konflikter, som F.eks. Rusland og Kina.
Eller er folk her uenige i det ?

Carsten Hansen

Glem det; de Europæiske lande er nødt til at bremse lidt op.
Kvoteflygtninge; Ja selvfølgelig.
Men ellers er der store problemer overalt med ghettoisering og voksende utilfredshed blandt egne befolkninger.
De gamle Østlande, Rusland, de rige Golf-stater, og andre lande med ressourcer må tage deres del af ansvaret.

Og faktisk tror jeg der er kæmpe flertal for ovestående i alle Europæiske indvandringslande.
Modstanden er nok begrænset.

Carsten Hansen

Hvad angår danske statsborgere i Syrien, så har det hele tiden været min holdning at børnene skal hentes hjem.
Børnene er helt uskyldige og forældrene skal med hjem hvis de syriske myndigheder beder os om det. Vi skal ikke arbejde aktivt for at tage disse religiøse galninge hjem.

Derudover ville det være helt rimeligt at russerne tog deres del af ansvaret .

Carsten Hansen

Måske vi i Europa skulle tilbyde disse mennesker asyl og en rolig havn.
Der er rigeligt at tage af.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2017-02-21-ikke-en-kirke-staar-uskadt-tilb...

Carsten Hansen

Eva Schwanenflügel.

Du forsøgte i det mindste, at deltage i lidt mere nuanceret debat, som efterspurgt af tredjeperson, selvom du ramte lidt ved siden af med din opremsning omkring lande jeg ikke henviste til. Men fint nok.

Kunne dog være fint med svar på følgende; Gerne fra flere debattører.

-Mener folk at det er OK at rige muslimsk dominerede lande kan nøjes med at betale sig fra flygtningekrisen, mens f.eks. Danmark absolut fysisk skal tage imod krigs- som fattigdomsflygtninge?
-Mener folk at en krigsførende nation som Rusland og et våbenleverende land som Kina burde tage et par millioner flygtninge, taget deres egen befolknings størrelse i betragtning ?.
-Mener folk at det er Vesteuropa der skal modtage alverdens asylsøgende, eller mener man at det er verdenssamfundets opgave; At andre nationer bør åbne mere sikre veje frem, i stedet for over Middelhavet ?
-Mener folk at det absolut er muslimske flygtninge Danmark/Europa skal modtage, eller vil det give mere mening at give de mange kristne flygtninge asyl i stedet, som er præcis lige så trængende?
-Kan nogen her nævne et par EU-lande der ønsker at modtage et større kontingent af muslimske flygtninge p.t. ?

Bare for at nuancere det hele en smule.

G´nat for i dag.

Niels Erlinger

I den befolkningsundersøgelse som FN udførte på vegne af OIC, i de 57 muslimske lande, lige før årtusindeskiftet, blev den yngre del af befolkningen, blandt andet spurgt om, hvad deres største ønske her i livet var.

Mere end halvdelen svarede: at deres højeste ønske var, at flytte til enten USA eller Vesteuropa.

Og det betyder i realiteten, at mere end halvdelen af den yngre del af befolkningen har opgivet at få en tilværelse i deres hjemlande.

Som ung i et af OIC’s lande ser fremtiden heller ikke særlig lys ud, sammenlignet med en tilværelse i enten USA eller Vesteuropa.

Denne folkevandring ville være forsøgt, under alle omstændigheder, krig eller ej, men når der er krig og ufred, så kan man få asyl.

Og da der var store mængder af flygtninge i 2015, der vandrede på de Europæiske landeveje, var den absolut største gruppe, unge mænd, imellem 18 og 40 år. Og det er det vi traditionelt kalder for våbenføre unge mænd.

Og uanset hvilken side af konflikten deres sympati var hos, så havde de ikke lyst at kæmpe herfor. De skulle ikke nyde noget af at kæmpe for deres fædreland, når nu målet er at rykke til Vesteuropa.

Og derfor kunne man få det indtryk, at konflikten bliver holdt i gang, udelukkende for at få Europæiske lande til at give asyl.