Statsborgerskab
Læsetid: 6 min.

Eksperter: Ny aftale om statsborgerskab er ’stærkt bekymrende’

Regeringens nye aftale med V, K og LA om retningslinjerne for at få statsborgerskab øger politiseringen af området og gør op med en liberal retsorden, lyder vurderingen fra to eksperter
Eksperter er bekymrede over formuleringer i den nye aftale om principper for statsborgerskab, som regeringen har indgået med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Billedet er fra grundlovsceremonien på Københavns Råsdhus i februar 2020, hvor knap 500 nye statsborgere i løbet af dagen kom forbi rådhuset.

Eksperter er bekymrede over formuleringer i den nye aftale om principper for statsborgerskab, som regeringen har indgået med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Billedet er fra grundlovsceremonien på Københavns Råsdhus i februar 2020, hvor knap 500 nye statsborgere i løbet af dagen kom forbi rådhuset.

Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Indland
22. april 2021

»Tildeling af dansk statsborgerskab er ikke en ret.«

Sådan lyder første linje i aftale om principper for statsborgerskab, som regeringen har indgået med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Og det er en vigtig formulering, skal det vise sig.

Med aftalen mellem de fire midterpartier, som nu skal munde ud i et nyt indfødsretscirkulære, strammes kravene for at få dansk statsborgerskab på en lang, lang række punkter i forhold til ansøgernes vandel, beskæftigelse, selvforsørgelse og ophold. Aftalen indeholder også en mulighed for at forhandle om indføre kvoter for ansøgere fra lande uden for Europa.

»Aftalen går langt længere, end jeg havde forestillet mig. Det er stærkt bekymrende, og den vil ramme dele af befolkningen meget hårdt og tilmed på en måde, der rører ved retsstatsprincipper,« siger seniorforsker emirita Eva Ersbøll, der på Institut for Menneskerettigheder har beskæftiget sig med statsborgerskabsreglerne i en årrække.

Lektor ved Aarhus Universitet Per Mouritsen vurderer, at aftalen cementerer, at det at få statsborgerskab ikke længere er en del af den liberale retsorden.

»Efter Anden Verdenskrig udvikledes der en liberal retsorden byggende på, at borgere, ikke mindst fra udsatte grupper, havde ret til rettigheder og til at deltage effektivt i samfundet. Men når der nu skabes mulighed for kvoter for bestemte lande, så kan en ansøger ikke længere være sikker på, at hvis jeg opfylder visse krav, så kan jeg regne med statsborgerskab. Det gør op med det liberale element,« siger han.

Aftalen mellem partierne fylder fem sider og indeholder omkring 20 punkter, hvoraf langt de fleste er stramninger. Information giver et overblik over de vigtigste.

Statsborgerskab som præmie

Indledningsvist fastslår partierne, at det at få statsborgerskab er »en stor tillidserklæring fra det danske samfund«. Derfor skal der af hensyn til sammenhængskraften i Danmark gælde »strenge krav«, og det skal være forbeholdt personer, »som har valgt Danmark og grundlæggende danske værdier og retsprincipper til«. De strenge krav kan derfor virke som »et incitament til og en belønning for at integrere sig i det danske samfund«.

Per Mouritsen tvivler på, at de strammere krav kan virke som en gulerod, der kan styrke sammenhængskraften og øge tilslutningen til »danske værdier«. Tværtimod kan det føre til større adskillelse af befolkningen, hvis der er for mange, som aldrig kan forvente at kunne blive statsborgere.

»Statsborgerskab er ikke en grænsebom, for ansøgerne er jo folk, der allerede er her i landet og har permanent opholdstilladelse. Det er sociologisk naivt at forestille sig, at hvis kravene er for svære til store grupper, der dermed udelukkes for eksempel fra at kunne stemme ved folketingsvalg, at det skulle øge sammenhængskraften,« mener han.

Fængsel udelukker statsborgerskab

En af de markante stramninger er, at ansøgere, der har fået en betinget eller ubetinget fængselsdom, aldrig kan blive statsborgere. Det skal gælde allerede fra det kommende lovforslag om indfødsret, der fremsættes i den kommende uge.

Ud over at være lovgivning med tilbagevirkende kraft kritiserer Eva Ersbøll kravet for at være »helt ude af proportioner«. Som eksempel peger hun på, at hvis en ung på 17 år får en straf på 60 dages betinget fængsel, vil straffen forfølge vedkommende resten af livet.

»Det kan ødelægge integrationen, hvis man ser det fra den pågældendes side. Folk vil føle sig ekskluderet. Man ved, at kriminalitet i høj grad er et ungdomsfænomen, så det forekommer også at være kontraproduktivt at udelukke rehabilitering af mennesker som helt igennem kan være kommet på ret køl,« siger hun.

På det kommende lovforslag om indfødsret kan der være ansøgere, der tidligere er straffet, men som efter udløbet af en karensperiode på måske seks, 12 eller 18 år nu er blevet optaget på lovforslaget. Men nu skal de lukkes ude.

»Det er at lovgive med tilbagevirkende kraft, og det strider mod god lovgivningspraksis. Der er en gammel tradition for, at der skal være stærke grunde til at gennemføre bebyrdende lovgivning med tilbagevirkende kraft, fordi lovgivningen skal være forudsigelig, så befolkningen kan indrette sin adfærd efter det,« siger Eva Ersbøll.

Minder om etnisk sortering

Aftalen indfører også et beskæftigelseskrav, fordi ansøgerne skal bidrage »aktivt« til det danske samfund. Derfor skal alle ansøgere have haft beskæftigelse i tre år og seks måneder inden for de seneste fire år. Det krav gælder i forvejen for at kunne få permanent opholdstilladelse, men det kan for eksempel betyde, at en ufrivillig arbejdsløshed som følge af COVID-19 kan udskyde en ansøgers mulighed for at kunne ansøge om statsborgerskab.

Dertil kommer et krav om, at ansøgere nu skal have haft permanent ophold i to år, inden de ansøger om statsborgerskab. Ifølge Eva Ersbøll kan det stille unge velintegrerede udlændinge, der gerne vil uddanne sig, over for et vanskeligt valg mellem enten at tage en længerevarende uddannelse og først kunne søge om statsborgerskab ved 30-årsalderen eller finde et arbejde, så de kan søge om statsborgerskab, når de 20-21 år.

Endelig er der flere elementer i aftalen, der peger på en form for etnisk sortering af ansøgerne. Ud over den allerede omtalte mulighed for at indlede forhandlinger om at indføre enten en kvote eller et moratorium for ansøgere fra lande uden for Europa, hvis deres andel af ansøgningerne stiger med mere end en fjerdedel, så vil den hidtidige lettere adgang for unge nordiske statsborgere til at få dansk statsborgerskab ved erklæring ikke længere gælde for nordmænd, svenskere og finner, der har opnået deres statsborgerskab ved naturalisation, altså ikke ved fødslen.

»Det er superbekymrende,« siger Eva Ersbøll og henviser til, at der efter Den Europæiske Konvention om Statsborgerret ikke bør forskelsbehandles på grundlag af, hvordan statsborgerskabet er opnået.

»Men det gør man nu, for det her vil ramme de nordiske statsborgere, der er efterkommere af udlændinge,« siger hun.

Området bliver mere politiseret

Derudover vil ansøgerne på lovforslagene fremover være opdelt efter deres område, blandt andet de nordiske lande, MENAP-landene eller Tyrkiet og andre ikkevestlige lande.

Per Mouritsen peger på, at den »stramningslogik, der udfolder sig i Danmark« på statsborgerskabsområdet, er næsten uden sidestykke i Europa.

»Det er diskretionært, altså retligt uforudsigeligt og baseret på politikernes forgodtbefindende. Man stiller sig selv spørgsmålet: Hvor længe kan det vare ved? Og hvorfor bliver det ved? Det er en knap, man er begyndt at skrue på, og det er man så blevet ved med siden Søren Krarup og andre DF’ere begyndte for 20 år siden. De mere og mere stramme regler for statsborgerskab er blevet selve symbolet på en restriktiv indvandringspolitik,« siger han.

Også Eva Ersbøll er foruroliget over den stigende politisering af området, som den nye aftale efter hendes vurdering vil bidrage til.

»De første 130 år eller mere efter grundloven i 1849 var der politisk enighed om, at området ikke skulle være politiseret. Men siden er det da blevet det for alle pengene,« siger hun og tilføjer:

»Den seneste aftale fra 2018 indeholdt en målsætning om at skabe størst mulig stabilitet på indfødsretsområdet. Det står der ikke i den nye, og jeg er bekymret for, at vi i fremtiden vil se endnu flere ændringsforslag til, hvilke ansøgere der skal eller ikke skal have statsborgerskab.«

I et skriftligt svar til Information understreger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at »vi bliver nødt til at trække en streg i sandet«. 

»Folk, der har fået fængselsstraf, skal ikke have dansk statsborgerskab. Og det er jeg meget tilfreds med, at der nu er en bred aftale om. Der vil dog fortsat være den mulighed, at et flertal i Folketingets Indfødsretsudvalg kan give dispensation til enkelte personer. De personer, der nu bliver taget af lovforslaget, kan jo rette henvendelse til et af medlemmerne i udvalget. Men det vil være op til udvalget at vurdere den konkrete sag.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Troels Ken Pedersen

Ja, lad os endelig fremme sammenholdet ved at fortælle store mængder af beboere i samfundet, at de ALDRIG vil blive fuldgyldige medlemmer af fællesskabet. Det skal nok få dem til at føle ansvar og løfte i flok. Dette her er simpelthen tænderskærende nedrigt og uansvarligt.

Hundehoveder, hængerøve, socialdemokrater!

Pietro Cini, Marianne Jespersen, Ete Forchhammer , Jesper Olesen, Jesper Lerche, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Halfdan Illum, Jens Erik Starup, Anne-Marie Esmann, Annette Skov, Inge Lehmann, Per Klüver, ingemaje lange, John Andersen, Elisabeth From, erik lund sørensen, Signe Hansen, Susanne Kaspersen, Finn Jakobsen, Kurt Nielsen, Rasmus Grouleff, Ib Gram-Jensen, Søren Nielsen, Morten Kjeldgaard, Carsten Munk, Caroline Lillelund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja uansvarligt - Men de socialdemokratiske debattører er ret smarte , når de drejer samtalen/debatten hen på at de aldrig kalder andres politik sådan nedsættende ting osv eller taler om flæskesvær osv. Ligeledes bliver kritik af at en bøde , deltidsarbejde , handicap osv kan være nok til ikke at kunne få statsborgerskab bare affærdiget med at det kan fås ved særbevillinger i Folketinget og hvis der er flertal så får de et statsborgerskab. Det lyder da nemt. (kilde p1-debat)
Men er det sandheden - ikke ifølge eksperter og støttepartierne.

I mine øjne er det usmageligt når socialdemokraterne siger at mange indvandre opfører sig godt og vil det danske samfund - men der er lukket for mange ind som ikke kan smides ud hvis de har fået et statsborgerskab - der skal der strammes op.

Javel men har Danmark allerede ikke den strammeste indvandre-politik i Europa - hvor stram skal den være - og for hvilke grupper eller skal det gælde alle - med undtagelse af folk fra de nordiske lande og EU. Hvis det er det, så sig det så folk ved hvad de har at rette sig efter og danskerne ved at de ikke skal forelske sig i nogen fra lande udenfor Norden og EU , da de så ikke kan bo i Danmark sammen med vedkommende som et ønsket menneske.
Skal udenlandsk arbejdskraft uden for norden og EU så ikke også forbydes, når indvandre er så kriminelle osv.........
Det er håbløst.

Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Per Klüver, John Andersen, Elisabeth From, Signe Hansen, Susanne Kaspersen, Finn Jakobsen, Ib Gram-Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Chris Ru Brix

Og så var den åbenbart ikke stram nok for DF og NB, så vi kan da godt forvente at den får et par nøk mere med tiden....

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Carsten Munk, ingemaje lange, John Andersen, Susanne Kaspersen og Ib Gram-Jensen anbefalede denne kommentar
Maj-Britt Kent Hansen

Nok en - egentlig flere -nederdrægtighed føres ud i livet.

Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Per Klüver, Elisabeth From, Susanne Kaspersen, Kurt Nielsen og Ib Gram-Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg kunne godt tænke mig at de danske værdier blev specificeret. Som det her er formuleret er der frit spil for politikerne til at lægge det i begrebet der passer dem.
Jeg kan kun se at 'tolerance', 'empati' og 'tilgivelse' åbenbart ikke mere er en del af disse højt besungne værdier.

Steffen Gliese, Marianne Jespersen, Poul Søren Kjærsgaard, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Christian Bruun, Anne-Marie Esmann, Inge Lehmann, John Andersen, Elisabeth From, Ove Skildal Nielsen, Susanne Kaspersen, Maj-Britt Kent Hansen, Kurt Nielsen, Ib Gram-Jensen, Søren Nielsen, Morten Kjeldgaard, Carsten Munk og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jeg er også stærkt i tvivl om hvad danske værdier står for i dagens Danmark.

Personligt kan jeg kun se 2 helt rene danske - flaget og sproget.

Men hvis der skal leges mere så må de nye danske værdier være - frygt for fremmede - mistænksomhed - uvilje mod at hjælpe svage mennesker - osv. .......

Steffen Gliese, Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Per Klüver, John Andersen, Elisabeth From, Ove Skildal Nielsen, Susanne Kaspersen, Kurt Nielsen, Ib Gram-Jensen, Søren Nielsen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Det er især Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet der står for undergravningen af danskheden. Måske skal vi hellere fratage dem statsborgerskabet og sende dem til opbevaring i de danske flygtningelejre. Så kan vi give dem en chance for at blive rehabiliteret.

Marianne Jespersen, Poul Søren Kjærsgaard, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Carsten Munk, Per Klüver, John Andersen, Elisabeth From og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Maj-Britt Kent Hansen

Ja, Kurt - samt Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti.

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, John Andersen, Elisabeth From, Kurt Nielsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Det mest problematiske er, at mennesker, der er født og opvokset i Danmark, i mange tilfælde er afskåret fra at opnå dansk statsborgerskab og dermed blandt andet stemmeret. Det kan næsten kun betegnes som apartheid, og Danmark skilte sig allerede inden den seneste aftale voldsomt ud fra alle de lande, vi normalt sammenligner os med.

Hanne Utoft, Steffen Gliese, Marianne Jespersen, Poul Søren Kjærsgaard, Eva Schwanenflügel, Finn Jakobsen, Inge Lehmann, John Andersen, Elisabeth From, Dorte Sørensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Danske værdier er nød til at være uspecificeret, ellers er der ikke ret mange der kan blive enige om dem :-p Så bliver det frikadeller, som laves i det meste af verden...

Jacob Nielsen

Vi skal helt stoppe med at tildele statsborgerskab. Det gælder iøvrigt også for min hustru, der ikke engang har EU statsborgerskab. Og hun lever fint i Danmark uden. Tilgengæld skal vi være gavmilde overfor dem der vil Danmark, og så naturligvis dem der flygter af frygt for deres eget liv. For naturligvis skal man kunne opholde sig i Danmark hvis opholdet tjener et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være arbejde, studie, kærlighed eller lignende. Og så skal de mennesker have at vide at vi værdsætter dem, så længe de er på den rigtige side af loven.

Men alt for mange har fået tildelt statsborgerskab, på efterbevilling om at de så ville tilpasse sig og blive danske. Det skete ikke, for alt for mange mennesker fra mellemøsten og nordafrika er ikke blevet integreret, og bliver det formentligt aldrig. Havde vi kun haft indvandring fra Syd- og Nordamerika, det øvrige Europa, Australien, Østeuropa, Rusland og fjernøsten, havde vi slet ikke brug for en udlændinge- og integrationsminister.

Dorte Sørensen

Men hvad er talen om danske værdier værd, når ingen ved hvad det er.

Det er faktisk lidt "sjovt" at der ikke er lavet en kanon over de danske værdier - nu hvor der er blevet lavet kanoner over dit og dat. Men det har måske været for svært.

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Carsten Munk, Per Klüver, John Andersen og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar

Som jeg ser det så handler det om, at vi selv er usikre på om vores måde at være danskere på er så fantastisk, at når flygtninge og indvandrere kommer til os så vil de med tiden lære hvor henrivende danskheden er og derfor - omend langsomt - tilpasse sig den.
Eksempler: Kartoffeltyskene i midtjylland, polakkerne på Lolland-Falster, jøderne og de indre missionske over det hele.
Så lad os da få selvtilliden tilbage.

Nike Forsander Lorentsen

Danske værdier, pizza, kebab, argentinske bøffer, vine fra Chile, Argentina, Italien, Wasa knækkebrød, Fiat, VW, Chevrolet, varer fra China osv. osv. Danske værdier? Rødgrød med fløde, ja den er jo rød og hvid, så den har måske noget af dansk værdier?

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, John Andersen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Martin Hendriksen anskueliggør her hvor tykke skiver en flæskesteg skal skæres ud i, for at man kan tale om danske værdier. Han benytter den gamle danske måleenhed: en tomme.

https://m.facebook.com/permalink.php?id=1604502423155684&story_fbid=2599...

Matthias Tesfaye, 2020:
"Jeg er ikke tilhænger af, at 10 dages betinget fængsel som ung skal betyde, at man for resten af livet aldrig nogensinde vil kunne blive dansk statsborger"

Tesfaye kan altid få en karriere som akrobat med alle de kolbøtter han har slået. Men han er jo også igang med parti nr. 4

Hanne Utoft, Steffen Gliese, Marianne Jespersen, Poul Søren Kjærsgaard, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Esmann, Nike Forsander Lorentsen, Inge Lehmann og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Selv med en permanent opholdstilladelse er man udelukket fra at deltage ved folketingsvalg og valg til EU-parlamentet.

Burde vi så ikke feje for egen dør og give ret til at stemme efter f.eks. 8 års ophold, Burde alle med permanent ophold ikke også have ret til at deltage i vores højtbesungne demokrati, det som vi jo så ivrigt kæmper for i andre dele af verden desværre blot med endnu flere flygtningestrømme som resultat.

Men ligesom retten til statsborskabet ikke er en fundamental rettighed efter x antal år eller som indfødsret, så er retten til at stemme en tynd en kop kaffe. Også her kan et folketingsflertal fratage borgere deres ret jf. Lov nr. 169 af 5. juni 1953, paragraf 29:

"Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret."

Et levn fra en svunden tid men som vi altså har stående i vores grundlov. Så mig får man ikke til at gå ud og svinge dannebrog den 5. juni.

Permanent opholdstilladelse er også svær at opnå.
https://nemfamiliesammenfoering.dk/permanent-opholdstilladelse/

Marianne Jespersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Sass-doktrinen:

Socialdemokrater skal bare være hårdere end Dansk Folkeparti.

Og dermed trække tænderne ud af Pia.

Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Jacob Nielsen. Det er faktuelt ikke rigtigt at rigtig mange fra Nordfrika og Mellemøsten ikke er blevet integreret her i Danmark. Læs bogen Integration, her går det godt og seneste forskning på området fra Rockwoolfonden. I øvrigt har 97% af indvandrerne ikke kriminalitet på deres CV. Men dette forslag er alligevel så forskønnende fordi det netop straffer en ung generation i at leve som fuldgyldige borgere for som Eva Ersbøl pointere er det ofte her det går galt. Ingen og jeg siger udtrykkeligt skal straffes for livet grundet dårskab i ungdommens liv. Jeg vil tro, at de fleste af os ville være statsløse hvis disse regler galdt for os "pære" danske. Men man kan da godt leve med en permanent opholdstilladelse. Som nævnt er denne også svær at opnå. Samt at man så for nogle skal til en ambassade/andet for at forny dit pas.

Tak til Eva Ersbøl m.fl. for at gå i dybden med disse problemstillinger for at gøre os oplyste og klogere på hvad der sker i denne møjmodbydelige andegård.

Marianne Jespersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Der skulle stå forskønnende. Og at mange med permanent opholdstilladelse på rejse til andre lande i EU for forny deres pas, fordi vi ikke har ambassade/andet her i landet.

Eva Schwanenflügel

@ Per Klüver, 13:43 :

"Tesfaye kan altid få en karriere som akrobat med alle de kolbøtter han har slået. Men han er jo også igang med parti nr. 4."

Det er nemlig helt korrekt, at minister Tesfaye har roteret rundt på en tallerken, og indtaget det stik modsatte synspunkt fra det, han ellers havde indtaget sidste år :

"I maj 2020 stillede Konservative et forslag om at udelukke udlændinge fra at få statsborgerskab, hvis de havde en betinget eller ubetinget fængselsdom.

Det er et af hovedelementerne i tirsdagens aftale.

Men dengang stemte Tesfaye mod forslaget, fordi han mente, at det ikke ville være rimeligt, at eksempelvis en ung mand, der havde fået ti dages betinget fængsel for knallerttyveri, aldrig ville kunne få et dansk pas.

Et lille års tid senere har ministeren og regeringen imidlertid ændret holdning.
Han understreger dog, at der i den nye aftale er en mulighed for at søge om dispensation fra kravet om ingen fængselsdom."

https://www.altinget.dk/artikel/dagens-overblik-tesfaye-staar-nu-bag-str...

Men det var selvfølgelig også en socialdemokratisk statsminister, Jens Otto Krag, som opfandt udtrykket:

"Man har et standpunkt, til man tager et nyt"

"Ordene faldt i et interview (1967) med Ekstra Bladet efter folketingsvalget 1966 som svar på, hvordan han så hurtigt kunne ændre sin opfattelse af et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti (SF).

Før valget havde Krag afvist et samarbejde med SF's leder Aksel Larsen, som han opfattede som en gammel kommunist.

Samarbejdet blev imidlertid en realitet straks at valget var overstået, fordi Socialdemokratiet kun kunne beholde regeringsmagten, hvis SF støttede partiet."

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Man_har_et_standpunkt_til_man_tager_et_nyt

Dengang var det banebrydende sådan at ændre holdning uden videre, bare fordi det var opportunt.

Nu er det blevet hverdagskost.

Niels G Madsen

Jeg er på 12. år gift med herboende udlænding på midlertidig opholdstilladelse og samme har vi to børn i skolealderen, begge med dansk statsborgerskab.

Efter utallige ændringer af regler for både permanent opholdstilladelse samt statsborgerskab, har min kone bl.a. været nødsaget til at udskyde yderligere uddannelse for at kunne leve op til de evigt skiftende krav mht. hvor mange år man skal have haft fuldtidsarbejde for at kunne få permanent ophold. Hun var også nød til at halvere sit barselsorlov da reglerne pludselig blev om så dette ikke længere kunne sidestilles med lønarbejde.

Sidst der var konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger var hun af nød tvunget til at melde sig ud af sin fagforening FOA, da hun ellers risikerede at blive omfattet af lockout, som ville sætte hendes mål om permanent opholdstilladelse i fare.

Hun har ved siden af dette læst og bestået sproprøver, medborgerskabsprøver m.m. helt efter de angivne retningslinier, og vi har løbende betalt tusindvis af kroner for fornyelser af midlertidige opholdstilladelses, kursusgebyrer, transport til fjerntliggende borgerservice kontorer for at få optaget biometri (da man ikke længere mente at sådan nogle måtte ligge i hovedstadsområdet). Vi har deponeret ca. kr. 55.000 i 10 år som garanti for ikke at ligge staten til last.

Hun er nu tre måneder fra at kunne søge permanent opholdstilladelse, mod et gebyr på godt kr. 4000, som så med knap et års behandlingstid vil kunne udløse en permanent opholdstilladelse engang midt i 2022 med mindre reglerne ændres.

Men ved I hvad? Efter regeringen i forgårs præsenterede deres flotte nye kort, så vælger vi at spare disse kr. 4000. Vi stoler nemlig ikke længere de danske politikere eller den danske stat. Vi tror dem ikke længere over en dørtærskel. De senest ændringer vil nemlig betyde at min kone vil være afskåret fra at søge statsborgerskab i en længere årrække, og at hun i denne årrække ikke vil kunne tage den videreuddannelse som politikerne allerede den gang tidligere har ødelagt for hende. Og utvivlsom vil ødelægge igen hvis det engang skulle blive muligt

Vi er lige nu i gang med at undersøge hvilket land vi vil bo i fremover. Meget tyder på Spanien, men mange muligheder er åbne, idet der ikke findes andre lande som med samme nidkærhed som Danmark ødelægger livet for folk som mig der er gift med en udlænding.

Inden for et år vil vi i sælge hvad vi har, og flytte med vores børn og lægge vores samlede årlige skattebetaling på ca. kr. 600.000 i et andet land, for aldrig at se os tilbage mod Danmark, som så også dermed mister en ingeniør og en dygtig og afholdt hjemmehjælper.

Jeg kan kun ønske at det resterende Danmark fremover vil trives godt med sit nidkære bureaukrati og omfattende smålighed og den komplet ukorrumperbare familieklan af levebrødspolitiker.

Farvel for altid og tak for lort.

PS:Kære Gert Romme, jeg vil frygtelig gerne i kontakt med dig, så jeg kan få kappet båndende til Danmark så eftertrykkeligt at jeg ikke havner i den situation som du ofte fortæller om. Hvis altså du læser med her.

Hanne Utoft, Lars Hansen, Ebbe Overbye, Marianne Jespersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Steffen Gliese, Ole Falstoft, Flemming Berger, Maj-Britt Kent Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels G Madsen

@Anne-Marie Esmann,

Du skriver at man godt kan leve (rimeligt godt undersforstås vel) med blot en permanent opholdstilladelse.

For det første sætter det en lang række begrænsninger på vedkommendes liv, som alle andre medborgere skænker en tanke. Alene omkostninger og tidsforbrug med dokumentationskrav ved alle mulige aktiviteter som at studere et år i udlandet som ung, eller endda at kunne tage på studierejser med sin gymnasieklasse kan være så dyrt eller ligefrem umuligt uden statsborgerskab.

Og helt tilsvarende problemer med mulighederne hvis man som voksen skal rejse i forbindelse med sit arbejde.

Men for det andet, så er permanente opholdstilladelser åbenbart ikke længere permanente. Heller ikke for dem som ikke bryder reglerne:
Komikeren Gordon Kennedy har angiveligt lige fået frataget sit permanente og tidsubegrænsede opholdstilladelse:
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/mister-opholdstilladelsen...

Det er altså ikke så befordrende for tilliden.

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er sindssygt.

Niels G Madsen

Forresten, hvor er du henne @Carsten Hansen ?

Du som plejer at være allestedsnærværende her på Information når det drejer sig om at forsvare dit parti's indvandrerpolitik. Eller interesserer du dig kun for kvinder hvis de bærer tørklæde?

Kom ud af busken og forsvar hvorfor min kone og jeg skal chikaneres ud af mit eget landet. Forestiller du dig at Danmark permanent skal opretholde en hær af servile rettighedsløse servicemedarbejdere uden stemmeret? Kan i ikke selv passe jeres ældre og feje jeres fortorve uden hjælp fra udenlandske proletarer? Skal du selv plejes af en stemmeretsløs kvinde når du bliver gammel nok?

Hvorfor gemmer i jer, såkaldte socialdemokrater? Skammer I jer?

Marianne Jespersen

Niels G. Madsen

" Hvorfor gemmer i jer, såkaldte socialdemokrater? Skammer I jer?"

Det må man da håbe, men det er hverken nok at gemme og skamme sig. Vi andre forlanger at I erklærer jer. Socialdemokrater, konservative og medlemmer af venstre og liberal alliance må stå frem forklare og erklære sig.
Vil I aktivt undsige dette apartheidsinitiativ og gøre jeres for at dette taget af bordet eller bliver lavet om umiddelbart - og den samlede uanstændige politik i øvrigt på området. Som partimedlemmer har I alle ansvar for dette og I vil blive afkrævet svar for hvad I gør ved det i partiforeningen, ved valg af kandidater mv..
Vi andre må ikke nøjes med at væmmes og græmmes i Information, men må bekæmpe denne beskidte affære. Fastholde debatten i pressen, på facebook og andre sociale medier. Presse på for at få Tesfaye væltet og undsige regeringen både 1. maj, 5.juni og til kommunalvalg. Lige nu kører busreklamer for Sophie Hæstoft som ny socialdemokratisk overborgmester i København. Spild af kampagnepenge. Måske skal Socialdemokratiet indse at denne aftale og Matias Tesfaye kan koste dem overborgmesterposten.

Steffen Gliese, Niels G Madsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Naturligvis er tildeling af et dansk statsborgerskab ikke en ret.
Det er noget, man skal gøre sig fortjent til.

Niels G Madsen

Så, hvordan gjorde du dig så fortjent til det Erik Fuglsang? Har du målrettet arbejdet dig frem til det over årtier, og gentagne gange ladet dig snyde på målstregen uden at kny. -Nej vel, gu' har du ej. Du kan vist bare godt lide at håne mennesker som har!

Erik Fuglsang

Jeg håner ingen, Niels G Madsen.
Uden at dykke ned i substansen støtter jeg blot - på et mere principielt plan - synspunktet om, at tildeling af et dansk statsborgerskab ikke en ret, men er noget, man skal gøre sig fortjent til. Et synspunkt der deles af et stort flertal i folketinget.
At du er uenig med mig, har du naturligvis ret til at være, men du må omvendt tåle, at jeg ikke mener det samme som dig.
God weekend.

Niels G Madsen

Det der her er tale om, er at man opsætter en meget lang og meget omkostnigsfuld række af opgaver, der ofte strækker sig over årtier. Man leder godtroende og ærlige mennesker til at tro at man vil tildele dem visse rettigheder hvis de holder sig på dydens smalle sti, og udfører denne 100 dobbelte marathon, lige til det sidste.

Og når så målstregen endelig er i sigte, siger man "snydt igen, troede du virkeligt at du kunne gøre dig fortjent til noget. Forstår jeg dig rigtig, når jeg hører dig sige god for den slags. Og er det så også i orden hvis f.eks en virksomhed lover medarbejderene en fin bonus for at arbejde dag og nat i årevis, for så på lønningsdagen via juristeri at finde en måde at undrage sig betalingen?

Er det sådan en stat skal opføre sig? Er det en måde at forvalte et retssamfund på?

Hanne Utoft, Steffen Gliese, Marianne Jespersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels G Madsen

Erik Fuglsang, nu har jeg læst din sidste kommentar igennem igen. Og du manipulerer, idet du antyder at jeg ikke mener at der skal være nogle krav, og at man ikke behøver at gøre sig fortjent til noget. Dette har jeg aldrig nogensinde skrevet.

Du undlader også, som du selv skriver, at forholde dig til substansen. Det er en måde at manipulere på som er karakteristisk for politikere. Det er derfor også oftest omsonst at realt at have en egentlig debat med politikere. Det er grundlæggende en uærlig måde at kommunikere med sine medmennesker på, og det er en pest for demokratiet.

Carsten Munk, Hanne Utoft, Steffen Gliese, Lars Hansen, Marianne Jespersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@ Erik Fuglsang

"Naturligvis er tildeling af et dansk statsborgerskab ikke en ret. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til."

Men sådan er det jo ikke for det store flertal. Erik Fulgsang selv har sandsynligvis intet som helst gjort for at "gøre sig fortjent" til sit danske statsborgerskab. Han er sandsynligvis - som de fleste af os - født med det, og har dermed intet andet gjort end at have de rigtige forældre.

Sådan er det imidlertid ikke for de unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men hvis forældre er født et andet sted. De skal ifølge Erik Fuglsang gøre en hel masse for at "gøre sig fortjent" til dansk statsborgerskab, med mindre altså deres forældre opnår det, før de fylder 18 år, for så skal de heller ingen ting gøre.

Tilbage står dermed, at en relativt lille gruppe af borgere, i hovedsagen muslimer, ifølge Erik Fulgsang og ligesindede skal gøre en hel masse for at "gøre sig fortjent" til de samme rettigheder og herunder stemmeret, som alle andre borgere i Danmark intet som helst har gjort for at gøre sig fortjent til. En sådan forskelsbehandling kaldes i andre sammenhænge for enten racisme eller apartheid, og det er det også, når det foregår i Danmark.

Jørgen Mathiasen, Niels G Madsen, Carsten Munk, Hanne Utoft, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Min principielle kommentar/holdning:

"Naturligvis er tildeling af et dansk statsborgerskab ikke en ret. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til."

Bliver flere steder udlagt virkelig usaglig og på en måde, som er langt ude.
Niels G Madsen
23. april, 2021 - 21:23

Hvori består det manipulerende i at bruge kommentarsporet til at give udtryk for en principiel holdning?

Og videre:
Niels G Madsen
23. april, 2021 - 20:50
"Det der her er tale om, er at man opsætter en meget lang og meget omkostnigsfuld række af opgaver, der ofte strækker sig over årtier. Man leder godtroende og ærlige mennesker til at tro at man vil tildele dem visse rettigheder hvis de holder sig på dydens smalle sti, og udfører denne 100 dobbelte marathon, lige til det sidste.

Og når så målstregen endelig er i sigte, siger man "snydt igen, troede du virkeligt at du kunne gøre dig fortjent til noget. Forstår jeg dig rigtig, når jeg hører dig sige god for den slags. Og er det så også i orden hvis f.eks en virksomhed lover medarbejderene en fin bonus for at arbejde dag og nat i årevis, for så på lønningsdagen via juristeri at finde en måde at undrage sig betalingen?"

Hvor har jeg skrevet, at jeg støtter, at man i det uendelige flytter målstregen for opnåelse af et dansk statsborgerskab?
Det er ren manipulation at påstå det uden at føre bevis for den påstand!
Jeg har aldrig sagt god for, at man i det uendelige flytter målstregen for opnåelse af et dansk statsborgerskab!

Lars Hansen
24. april, 2021 - 18:56
@ Erik Fuglsang

"De skal ifølge Erik Fuglsang gøre en hel masse for at "gøre sig fortjent" til dansk statsborgerskab.
Hvor er din dokumentation for påstanden om, at jeg skulle have skrevet, at man gøre EN HEL MASSE for at "gøre sig fortjent" til dansk statsborgerskab?

Hvis ikke det er manipulation af værste skuffe, så ved jeg ikke hvad der er manipulation!

Jeg er ærkeborgerlig debattør, og jeg står 100% ved mine holdninger. Jeg er helt bevidst om, at mange herinde er meget uenige med mig. Som demokrat respekterer jeg fuldstændig, at vi kan være dybt uenige om mangt og meget, og det er vi vitterligt i mange spørgsmål, men jeg har ingen som helst respekt for manipulationer og udokumenterede påstande, hvor ord lægges i munden på mig, som jeg ALDRIG har udtalt.

Niels G Madsen

Og den replik kan så passende få lov til at tale for sig selv, set i sammenhæng med alle de tidligere kommentarer til denne artikel.

Nå, I må have mig undskyldt. Jeg har en stor opgave foran mig mht. planlægning af vores fremtid, herunder hvilket landt som skal have det udsøgte privilegium at modtage mine skattepenge fremover.

God weekend!

@Erik Fulgsang

Jeg har mere end svært ved at se den store principielle forskel på udsagnene "noget man skal gøre sig fortjent til" og "gøre en hel masse for at gøre sig fortjent til". Og når jeg kigger på indholdet af den seneste politiske aftale om indfødsret, så mener jeg bestemt, at ordene "en hel masse" er mere end dækkende.

Eksempelvis skal man have haft fuldtidsarbejde i 3½ af 4 år som betingelse for blandt andet at opnå stemmeret. Det minder ret meget om svundne tider, hvor det at havne på fattiggården medførte tab af stemmeret.

Jeg har de sidste 3 år boet i Malmøs centrum i et kvarter med mange arabere, og jeg er også dødtræt af kriminelle arabere, som sælger stoffer, skyder efter hinanden, larmer om natten og så videre. Men du får mig aldrig til at synes, at den rigtige løsning ville være, at de unge arabere, som er vokset op ude i Rosengården, ikke skal have de samme rettigheder som andre borgere i Sverige og herunder stemmeret.

Reelt handler de danske regler for statsborgerskab om, at det er en våd drøm for den yderste højrefløj på sigt at smide så mange muslimer som muligt ud af landet, uanset om de er født i Danmark eller kom til landet som 5-årige. Og for at holde den drøm åben, skal de forhindres i at opnå statsborgerskab, da man ikke kan smide statsborgere ud. Det er rendyrket højreekstremisme, og uanset om 75% af danskerne støtter det, er og bliver det stadig højreekstremisme.

Marie E. Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Jørgen Mathiasen og Niels G Madsen anbefalede denne kommentar