Analyse
Læsetid: 9 min.

Heunicke overdrev sin kontakt med WHO’s generaldirektør om teststrategi

I offentligheden har sundhedsminister Magnus Heunicke brugt sin ’tætte’ kontakt med WHO’s generaldirektør som begrundelse for regeringens teststrategi og til at gå i rette med Søren Brostrøm. Nu viser det sig, at ministerens udlægning af kontakten ikke var i overensstemmelse med virkeligheden
Sundhedsminister Magnus Heunickes kontakt til WHO’s generaldirektør om teststrategi var ikke så tæt, som han i første omgang hævdede.

Sundhedsminister Magnus Heunickes kontakt til WHO’s generaldirektør om teststrategi var ikke så tæt, som han i første omgang hævdede.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Indland
10. april 2021

Da regeringen i marts sidste år justerede Danmarks teststrategi, skete det på baggrund af »tæt« kontakt til WHO’s generaldirektør.

Det hævdede sundhedsminister Magnus Heunicke dengang i et opsigtsvækkende interview, som udstillede, hvor anstrengt forholdet var mellem regeringstoppen og de sundhedsfaglige embedsmænd i særligt Sundhedsstyrelsen, da den nye coronavirus ramte Danmark.

For åben mikrofon erklærede ministeren sig i P1 Morgen den 24. marts »ikke tilfreds« med den teststrategi, sundhedsmyndighederne var slået ind på i forlængelse af nedlukningen af Danmark knap to uger tidligere, hvor kun personer med »svære symptomer« samt »særligt sårbare« personer med symptomer blev testet. Heunicke påpegede, at WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, havde opfordret til at teste »aggressivt« for coronavirus, og hævdede, at styrelsesdirektør Søren Brostrøm skulle være kommet med forkerte oplysninger ved at sige, at budskabet ikke var møntet på Danmark.

»Og jeg har været i direkte personlig kontakt med generalsekretær Tedros netop for at spørge om det. Og det er ikke korrekt. Alle lande skal teste aggressivt, det er WHO’s indstilling,« sagde Magnus Heunicke og tilføjede, at »det var på grund af den melding, at jeg gik ind og måtte igen påtage mig det politiske ansvar, at vi skal altså være foran.«

Pointen om, at den nye teststrategi var et resultat af Heunickes kontakt til generaldirektøren, var tydeligvis vigtig for ministeren. I løbet af interviewet understregede han flere gange – og med varierende formuleringer – at han havde »været i tæt kontakt med WHO«. Ja, faktisk havde han »været i personlig kontakt med WHO’s generalsekretær over to omgange«.

Det passede bare ikke. I dag ved vi, at den ifølge ministeren så tætte dialog reelt bestod af en enkelt sms-udveksling. Det fremgår af en aktindsigt i Heunickes kommunikation med generaldirektøren, som Sundhedsministeriet har forsøgt at mørklægge, men som det er lykkedes Information at få udleveret efter gentagne klager til Ombudsmanden.

Konfronteret med indholdet af korrespondancen erkender Magnus Heunicke, at hans udlægning af kontakten til generaldirektøren ikke var korrekt.

»Der er tale om én konkret SMS om COVID-19-situationen med en række spørgsmål, som Tedros besvarer samme dag, og ikke 2 separate korrespondancer. Det skal jeg beklage,« skriver ministeren i et mailsvar til Information.

Ligger ’implicit’

Heller ikke indholdet af sms-korrespondancen er helt, som Magnus Heunicke har givet offentligheden indtryk af.

SMS-korrespondance ml. Heunicke og WHO's generaldirektør
I interviewet i P1 Morgen sagde han som bekendt, at han havde kontaktet generaldirektøren »netop for at spørge«, om det var korrekt, at anbefalingen om at teste aggressivt ikke var møntet på Danmark, sådan som Søren Brostrøm angiveligt skulle have hævdet. Og adspurgt af studieværten, om generaldirektøren specifikt havde sagt til ham, at »I skal teste flere i Danmark«, sagde Heunicke:

»Jeg spurgte, om det gælder alle lande. Og han sagde ja, det gælder lande. Der skal testes aggressivt i alle lande. Det vil sige også i Danmark. Og det er klart, at det var på grund af den melding, at jeg gik ind og måtte igen påtage mig det politiske ansvar, at vi skal altså være foran.«

Reelt lød Magnus Heunickes spørgsmål til generaldirektøren imidlertid: »Hvad er jeres råd om testning? Vil det være sikkert at mindske antallet af coronatest på det her tidspunkt? Eller bør vi teste alle med symptomer?«

Generaldirektøren svarede kortfattet, at »vi anbefaler aggressiv testning- alle tilfælde/kontakter, testning fra eksisterende respiratorisk overvågningssystem (ILI/SARI)«.

Mere var Heunicke tilsyneladende ikke interesseret i at vide. Han afsluttede korrespondancen med et »tak« og et tommelfinger-symbol.

Ikke desto mindre fastholder sundhedsministeren, at han gengav indholdet i kommunikationen korrekt. Det ligger »implicit« i beskederne, mener han.

»Når jeg spørger til, om det ville være forsvarligt at reducere antallet af test på daværende tidspunkt, så går mit spørgsmål selvfølgelig på situationen i Danmark. Generaldirektørens svar er da også meget klart og uden særlige undtagelser for hverken Danmark eller Europa,« skriver Heunicke til Information.

Sundhedsministeren mener altså, det var retvisende at sige, at han »spurgte, om« WHO’s anbefaling »gælder alle lande«, selv om det reelt ikke var det, han spurgte om. Det er en bemærkelsesværdigt liberal indstilling til god citatpraksis fra den journalistuddannede minister.

Medieskabt fortælling

Heller ikke den anden del af Heunickes svar – at svaret viste, at WHO’s anbefaling var uden særlige undtagelser for hverken Danmark eller Europa – hænger rigtigt sammen. For som Information beskrev allerede i marts sidste år, er der ikke noget, der tyder på, at Søren Brostrøm – der selv var formand for WHO Europas bestyrelse – nogensinde skulle have påstået, at der fandtes en ’undtagelse’ for Danmark.

Det var en fortælling, der opstod i medierne, efter at Søren Brostrøm i et interview med Berlingske sagde, at man ikke skulle tolke WHO-generaldirektørens opfordring til at teste aggressivt som, at »det helt konkret gælder Danmark«.

»Dr. Tedros adresserer en lang række lande i verden, som tester betydeligt mindre, end man bør gøre, og end vi gør i Danmark,« sagde Søren Brostrøm.

Det udlagde avisen i artiklens underrubrik sådan, at »når WHO understreger, at alle lande skal teste alle med symptomer på coronavirus, så gælder det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke Danmark«. Og da Brostrøms udtalelser efterfølgende blev refereret i andre medier, blev det udlagt, som om han havde sagt, at WHO’s anbefaling »slet ikke« var »møntet på Danmark«, som eksempelvis Ekstra Bladet formulerede det. At Søren Brostrøm skulle have sagt sådan, var også præmissen i P1 Morgens interview med Magnus Heunicke.

Men det var altså ikke det, Brostrøm havde sagt. Tværtimod understregede han flere gange i interviewet med Berlingske, at WHO’s anbefaling selvfølgelig også omfattede Danmark.

»Jeg vil gerne gentage det for en sikkerheds skyld. Når WHO’s generaldirektør udtaler sig, så gælder det samtlige medlemslande i WHO – også Danmark,« sagde Søren Brostrøm.

Hans budskab var et andet. Nemlig at medierne havde »blæst generaldirektørens citater for meget op«.

Og for at føje yderligere mystik til det i forvejen bizarre forløb, kan Søren Brostrøms misforståede udtalelser reelt ikke have været anledningen til Magnus Heunickes henvendelse til WHO’s generaldirektør, sådan som ministeren ellers gav indtryk af i P1 Morgen. Søren Brostrøms udtalelser faldt nemlig først den 18. marts – tre dage efter at Heunicke sendte beskeden.

Også Kåre Mølbak havde offentligt givet udtryk for samme pointe som Søren Brostrøm, men det skete først ved et pressemøde den 17. marts – to dage efter ministerens sms-udveksling med WHO’s generaldirektør.

På den baggrund er det mildest talt uklart, hvordan Magnus Heunicke i P1 kunne hævde, at han henvendte sig til WHO’s generaldirektør »netop for at spørge« ind til den påstand, som Søren Brostrøm i offentligheden – fejlagtigt – blev taget til indtægt for. Og Magnus Heunicke nægter at svare på, hvordan det hænger sammen. »Vi har ikke yderligere at tilføje«, skriver Sundhedsministeriet til Information.

Meget tyder således på, at heller ikke denne del af Magnus Heunickes udlægning af kontakten til WHO’s generaldirektør var korrekt. Det stemmer også overens med indholdet af sms-korrespondancen, hvor Magnus Heunicke jo ikke spurgte ind til, om WHO’s anbefaling gjaldt alle lande, eller om der eventuelt kunne være undtagelser for lande som Danmark.

Afgørende oplysninger?

Et andet centralt spørgsmål er, hvad det præcis var for oplysninger, sms’en indeholdt, som – ifølge Magnus Heunickes forklaring – gav anledning til at ændre teststrategi. Direkte adspurgt om det skriver ministeren til Information:

»Svaret fra WHO’s generaldirektør bidrog til at bekræfte den generelle karakter af WHO’s anbefalinger og indgik i de videre overvejelser om teststrategien i Danmark«.

Magnus Heunicke kan altså ikke rigtig pege på, hvad det var for afgørende oplysninger, han fik i den sms fra WHO’s generaldirektør, som han selv har beskrevet som udslagsgivende for Danmarks teststrategi.

Umiddelbart er det også svært at se, hvad den bibragte.

Da sundhedsministeren skrev sin besked, havde generaldirektør Tedros allerede flere gange brugt WHO’s pressemøder til at opfordre verdens lande til at teste. Og her var anbefalingen nogenlunde på samme detaljeniveau som i sms’en til Heunicke.

»Selv hvis man ikke kan stoppe smitten, kan man bremse den og beskytte sundhedsfaciliteter, plejehjem og andre vitale områder – men kun hvis man tester alle mistænkte tilfælde,« sagde generaldirektøren eksempelvis ved et pressemøde den 12. marts.

Og Magnus Heunicke benyttede altså ikke sin kontakt til generaldirektøren til at spørge mere detaljeret ind til anbefalingen. Havde han gjort det, ville det formentlig have stået klart, at WHO’s anbefaling var noget mindre vidtgående, end den kunne lyde.

Umiddelbart kunne generaldirektørens sms og udtalelser på pressemøder forstås som en opfordring til at teste alle, der kunne tænkes at have corona samt kontakter til de, der tester positivt. Men læser man WHO’s officielle vejledninger, hvor organisationens anbefalinger til håndtering af COVID-19 blev udpenslet mere detaljeret, står det klart, at det ikke var tilfældet.

Som Information tidligere har beskrevet, gik WHO’s officielle anbefaling reelt på at teste alle, der levede op til organisationens definition af et »mistænkt« tilfælde. Det begreb dækkede for det første over personer, der havde befundet sig i et område med kendt coronasmitte inden for de seneste 14 dage og havde udviklet symptomer, for det andet personer som havde været i kontakt med en smittet og havde udviklet symptomer, og for det tredje patienter med symptomer så alvorlige, at det krævede indlæggelse.

Og når der først var udbredt smittespredning i samfundet, og testkapaciteten var »utilstrækkelig« til at teste alle, der levede op til de kriterier, anbefalede WHO i sin officielle vejledning i stedet at indføre »prioriteret testning«. Hvilket altså mere eller mindre var, hvad de danske sundhedsmyndigheder havde gjort, da det stod klart, at smitten spredte sig i det danske samfund, og man gik fra at forsøge at inddæmme smitten til i stedet at forfølge en afbødningsstrategi.

Sms-politiker eller magtmenneske?

Samlet set sætter sms-sagen spørgsmålstegn ved, hvilket grundlag regeringen fører politik på. Baserer den sine politiske beslutninger på sms’er? Og vægter sundhedsminister Magnus Heunicke virkelig et kort sms-svar fra WHO’s generaldirektør højere end den rådgivning, han får fra sit embedsværk?

»Nej, vurderingen fra WHO indgik som del af det samlede billede,« skriver ministeren i et svar til Information.

Bemærkelsesværdigt nok er Magnus Heunickes forklaring altså skiftet fra, at kontakten til generaldirektøren var udslagsgivende for valget af teststrategi, til at den bare »indgik som del af det samlede billede.«

Måske skyldes det, at kontakten til generaldirektøren i virkeligheden ikke var så betydningsfuld, som Magnus Heunicke sidste år forsøgte at give offentligheden indtryk af.

Efter Magnus Heunickes udtalelser i P1 Morgen gav både ministeren og Søren Brostrøm udtryk for, at medierne forsøgte at skabe en konflikt mellem dem, som ikke var der. Der var tale om en »søgt« uenighed, lød det fra dem begge på et pressemøde senere samme dag. Men fra den officielle coronaudredning ved vi, at der i den grad var uenighed om teststrategien på de indre linjer.

Samme dag som Magnus Heunicke var igennem i P1 Morgen, den 24. marts, noterede Sundhedsstyrelsens kriseledelse ifølge coronaudredningen i et referat, at »vi skal ikke længere have fokus på teststrategi, da det er blevet en politisk diskussion«. Tilsyneladende blev Sundhedsstyrelsen kørt ud på et sidespor.

Samlet set stiller sms-sagen ikke Magnus Heunicke i noget godt lys. Tror man på hans oprindelige forklaring om baggrunden for valget af teststrategi, fremstår han som en minister, der fører politik per sms og forsøger at dække over det tynde grundlag gennem overdrivelser.

Tror man ikke på, at sms’en var den reelle forklaring, fremstår han i stedet som en beregnende magtpolitiker, der ikke viger tilbage fra at udnytte en kortfattet kontakt til WHO som påskud til at fremstille sig selv som en handlekraftig minister, sætte en styrelsesdirektør på plads og retfærdiggøre regeringens politik.

Måske er det derfor, Sundhedsministeriet mørklagde beskedudvekslingen, da Information i marts sidste år bad om aktindsigt. Afslaget var begrundet i en bestemmelse, der giver myndighederne mulighed for at mørklægge dokumenter »af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer«.

Da Information klagede til Ombudsmanden, erkendte ministeriet, at afslaget var forkert, og gav »delvis« aktindsigt i beskedernes ordlyd. Men ministeriet fastholdt sit afslag på at udlevere beskederne i deres helhed, igen af hensyn til »rigets udenrigspolitiske interesser m.v.«.

Information klagede på ny, og denne gang gik Ombudsmanden ind i sagen og fastslog, at ministeriet stadig ikke havde »godtgjort«, at aktindsigten kunne afslås. Den langtrukne proces betød, at der gik næsten syv måneder, fra Information søgte aktindsigten, og til beskederne blev udleveret i deres helhed.

I et skriftligt svar til Information skriver Magnus Heunicke, at Sundhedsministeriet har taget Ombudsmandens vurdering »til efterretning«, og at »den lange behandlingstid er beklagelig«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

Magnus Heunicke er en løgnhals

Holger Nielsen

Jeg undre mig over de mange løgne fra denne regering. Men var den forrige bedre?

Inge Lehmann, John Andersen, Minna Rasmussen, erik pedersen, Lars Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Overdrivelse fremmer forståelsen.

Og i dette tilfælde burde vi være ret glade for, at Heunicke tillagde sine sms'er så stor betydning.
Ellers havde det set meget værre ud.

Sonja Rosdahl, Mogens Holme, Torben K L Jensen, Peter Krogh, Winnie Stærke, Nille Torsen, Marianne Jespersen, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Steffen Gliese, Nina Hermanson, Minna Rasmussen, Birte Pedersen, Jens Garde, Hans Larsen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Vores udbredte testregime har været kostbart men har samtidig været en af forudsætningerne bag vores nuværende lave smittetryk i forhold til omverdenen.

Endnu en ikke-sag uden andet perspektiv end hobens hån og udskamning

P.G. Olsen, Sonja Rosdahl, Lene Timmermann, Erik Nielsen, Charlotte Pedersen, Mogens Holme, Peter Krogh, Winnie Stærke, Eva Schwanenflügel, Susanne Dea Crammond, Nille Torsen, Maia Aarskov, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Steffen Gliese, Henning Kjær, Nina Hermanson, Martin Mortensen og Jens Garde anbefalede denne kommentar

Det er fint, at Information følger op på dette, og man har i hvert fald to ting: Det uberettigede afslag på aktindsigt og at kontakten til Tedros ikke var over to omgange men kun en enkelt SMS kontakt. Det er også oplagt, at sundhedsministeren har pustet sig op og overdrevet i fortolkningen af Tedros' SMS. Alligevel sidder jeg tilbage med fornemmelsen af, at hans fortolkning af Tedros var forsvarlig, - men som Eva siger netop en overdrivelse.

P.G. Olsen, Mogens Holme, Winnie Stærke, Eva Schwanenflügel, Nille Torsen, Inge Lehmann, Steffen Gliese og Nina Hermanson anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflügel

Læg mærke til, hvad WHO's generaldirektør skrev 12 Marts sidste år:

»Selv hvis man ikke kan stoppe smitten, kan man bremse den og beskytte sundhedsfaciliteter, plejehjem og andre vitale områder – men kun hvis man tester alle mistænkte tilfælde,« sagde generaldirektøren eksempelvis ved et pressemøde den 12. marts.

Husk nu på, at vi selv tilbage i December måned (9 måneder senere) ikke havde formået at bruge vores enorme testkapacitet til at teste målrettet omkring Plejehjem og andre udsatte på institutioner, fordi det var vigtigere at 'teste bredt', som vi nu finder ud af ikke engang var det, som WHO's general direktør i sin dybe personlige kontakt med

Igen så viser det her jo at det ikke var de danske fagembedsmænd der var ude af trit med WHO. Det var faktisk regeringen, for WHO og det danske fagembedsværk var på helt samme side i playbooken.

Men hvor kommer så den her 'test alle' og bekæmp epidemien på den måde så fra?

Jeg har et bud.... Samme blog som man fik sit 'Hammer og Dans' slogan fra:

https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be933...

Under overskriften:

Understand the True Problem: Testing and Tracing

"We could also set up a tracing operation like the ones they have in China or other East Asia countries, where they can identify all the people that every sick person met, and can put them in quarantine. "

Der er bare flere problemer i det her.

1) Det åbenlyse er at manden ingen forstand har på Epidemier. Han er basalt en gut der har tjent sine penge på Marketing, og app udvikling.
2) Det han skriver virker ikke. Vi er i Danmark det land der tester suverent mest per indbygger, og vi praktiserer 'Total Nedlukninger' (noget som Merkel måtte indrømme ikke virker i Tyskland overpåsken) det forhindrede ikke en genopblusning af Epidemien i December.

Læren fra et her er at Toppen af det administrative embedsværk ( Og det er hvad ministrene er) hellere vil lytte til Sælgere, Marketing folk, Blogs, tweets, SMS'er end fagkundskaben. Det er ... IMHO den suverene største trussel mod vores samfund.

Covid19 er bare et eksempel, det værste er stadig Klima Krisen, hvor man har ignoreret forskere i ... årtier.

Vi har seriøs brug for en reformation af vores demokrati, hvor respekten for faglighed prioriteres. Og det er sådan set lige meget om det så drejer sig om til bekæmpelse af fattigdom, COVID19, klimaforandringer, diskrimination eller...

Vi som samfund ryger ud over kanten, hvis vi acceptere at vores valgte ledere bliver ved med at prioritere overtro, Marketing, fordomme over faglig baseret viden.

// Jesper

Lars Hansen, Kenneth Krabat, Flemming Berger, Morten Nielsen og Birgitte Johansen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Bahne

Du forudsætter at manglende epidemisk udvikling over sommeren udelukkende skyldes testregimet. Det svarer jo til at sige, at hvis du ofrer en marsvin hver morgen og ikke bliver syg, så er det at ofre marsvin grunden til at du ikke bliver syg.

Selvfølgelig har et enormt testregime, som det vi kører da en effekt. Men ... det forhindrede altså ikke en opblussen af epidemien i December og frem til Februar.

Så den holder altså ikke. Det test og opsporings niveau (som er unikt i hele verden) vi kører med, har ikke kunne holde epidemien i skak.

Der er andre faktorer, der er betydelig vigtigere end testregimet. Det er evident.

// Jesper

@Jesper

Jeg skrev test har været en af forudsætningerne bag vores relative succes i smittehåndteringen.

Næste gang har vi forhåbentlig mulighed for at få overblik over smitten gennem prøveudtagning af spildevand i lokale og centrale knudepukter i kloaksystemet. Så kan vi prioritere massiv test hvor smitten er størst.

Charlotte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Marianne Jespersen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Birgitte Johansen

Der bør være vide rammer, når man har at gøre med en pandemi som corona, hvor ingen regeringer har erfaringer fra egen levetid. Og mange småfejl må der bæres over med.
Men nu har det varet over et år, og vi ser flere fejltrin, som almindelige en smule omtanke ville have forhindret. Som f.eks. at folks personnummer kan aflæses i coronapasset. Eller at en antistof-test ikke kan finde anvendelse. At verificeret infektion med corona kan godkendes i 2 til 12 uger, men der er ikke sat udløbsdato på vaccinens effekt, selv om det jo handler om det samme; har du antistoffer eller ej?
Og så mener jeg i øvrigt, at Anders Fogh har gjort ubodelig skade med sit ævl om 'ekspertvælde', aldrig har det været så svært for sagkundskaben at trænge igennem hos politikere såvel som befolkningen som helhed!

Kenneth Krabat, Fam. Tejsner og Ruth Sørensen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Medieskabt fortælling.
"Og da Brostrøms udtalelser efterfølgende blev refereret i andre medier, blev det udlagt, som om han havde sagt, at WHO’s anbefaling »slet ikke« var »møntet på Danmark«, som eksempelvis Ekstra Bladet formulerede det. At Søren Brostrøm skulle have sagt sådan, var også præmissen i P1 Morgens interview med Magnus Heunicke."

Når medierne ikke selv kan citere korrekt skaber de som lemminger en fejl præmis, og så fortsætter det nødvendigvis? når myndighederne skal konkurrere med en medieskabt virkelighed.
Det er sådan medieverdenen fungerer.

Sonja Rosdahl, Lene Timmermann, Winnie Stærke, Birgitte Johansen, Torben Lindegaard, Eva Schwanenflügel, Tine Sørensen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Bahne

Ok, lad mig omformulere. Test kapaciteten og den massive opsporings kapacitet kunne have været brugt meget meget mere effektivt.

Jeg mener at test kapaciteten i HØJ grad har været brugt til, at give regeringen en følelse af kontrol og til at 'berolige masserne'. Mere end det er brugt som et værktøj til at bekæmpe epidemien. Igen vi testede igår 7.5% af befolkningen med enten PCR eller antigen tests.

Og det gjorde vi også (Næsten) da epidemien kørte for fuld blus i December. Men vi fejlede i systematisk at teste omkring plejehjem og institutioner der havde masser af udsatte, hvilket var en stor faktor i at 63% af alle dødsfald til corona i Danmark er sket i December 2020 - Februar 2021.

Altså mens test og opsporing kørte på fuld drøn, der ramte epidemien hårdest.
Sjovt nok i nøjagtig samme tidsrum, hvor vi ser influenzaen høste løs hvert eneste år.

Man kan drage en analogi. Hvis vi nu i stedet havde vaccineret tilfældige personer i Danmark, altså ikke skelet til hvem der var udsatte.

Så ville det så absolut have haft en positiv effekt på epidemien. Men det ville ikke have reddet så mange liv og begrænset smerte og lidelse, som en plan der har fokuseret på at gi vaccinerne til dem der har mest brug for det.

Så min påstand er at regeringens strategi har været forfejlet, i forhold til at bruge de enorme ressourcer vi har kastet efter det her, klogt

// Jesper

Birte Kennedy

God journalistisk arbejde - tak for det.
dbh
Birte

Eva Schwanenflügel

Jesper, jeg medgiver gerne at der kunne have været testet meget mere målrettet omkring plejehjemmene, hvor personalet uheldigvis bragte smitte til de mest udsatte.

Det var en kæmpe fejl, men kan ikke alene tilskrives sundhedsministeren eller regeringen, idet det jo var styrelserne, der sammen med private firmaer stod for testregimet.

Der manglede jo også basalt beskyttelsesudstyr såsom masker og vesirer, ligesom håndsprit og testkits var fuldstændig i underskud.
Det skyldtes tidligere besparelser.

Sundhedstyrelsen havde ligesom WHO også svært ved at erkende, at:
- Man kunne smitte uden symptomer (asymptomatiske smittebærere), derfor nødvendigt med bred testning.
- Det var vigtigt at begrænse rejser.
- Kontaktsmitte er ikke særlig væsentlig, det er dråbesmitte via aerosoler derimod.
- Man smitter langt mere indenfor end udenfor, udluftning er derfor et must.
Og meget andet.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/covid-19-kan-spredes-gennem-luften-ane...

At der er blevet testet meget bredt har været en fordel, selvom smitteopsporingen først er blevet rigtig effektiv her i løbet af årets første måneder.

I Danmark har vi haft en relativt lille overdødelighed sammenlignet med de fleste andre europæiske lande, og det skyldes både nedlukninger, testning, smitteopsporing og den temmelig effektive vaccineudrulning, hvor de fleste af de allermest sårbare nu er blevet beskyttet.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/overdoedelighed-i-danmark

Jeg er helt enig med dig i, at regeringen har et demokratisk underskud, for at sige det pænt.

Men lige med hensyn til coronakrisen har de klaret det godt, selvom der har været en del skønhedsfejl.
Og jeg er overbevist om at fx Lars Løkke Rasmussen som 'den store leder' ville have forårsaget noget der lignede ragnarok.
Det har man ligesom kunnet læse i hans Ekstra Blads klummer..

Inge Lehmann, Winnie Stærke, Mogens Holme og Birgitte Johansen anbefalede denne kommentar

Egentlig er jeg ikke særlig interesseret i al dette kiggeri i bakspejlet. Det er meget vigtigere at diskutere ophævelse af alle de restriktioner, der er indført, så vi kan komme tilbage til en mere normal hverdag.

Jeg sad lige og kiggede på Udenrigsministeriets hjemmeside, og tilsyneladende har jeg siden januar ikke måttet tage min familie med på besøg i Danmark, fordi de ikke er danske statsborgere. Og hvis vi vil have venner fra Tyskland på besøg her i Malmø, kan de ikke rejse gennem Danmark, da transit ikke længere er et "anerkendelsesværdigt formål".

Det er komplet hysterisk og ude af proportion, og alligevel er der stort set ingen i Danmark, der udtrykker kritik af det. Det er som om det hele er blevet til en konkurrence om at komme på podiet i en imaginær konkurrence om færrest muligt coronadødsfald helt uden blik for proportioner og afledte konsekvenser.

Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflügel

"Det var en kæmpe fejl, men kan ikke alene tilskrives sundhedsministeren eller regeringen, idet det jo var styrelserne, der sammen med private firmaer stod for testregimet. "

Du kommer ikke uden om at regeringen, og deres konstruktioner er dem der bestemmer her. Vi ser jo netop i den her artikel, hvordan SST og SSI skubbes til side pga. ministeren har fået et 'standard svar' fra WHO.

Når det kommer til Plejehjemmene og Kvicktests, så er det klart dokumenteret, at det var regionerne der tak i bremsen, og at den relevante styrelse i SST ikke skubbede nok på efter min mening. Men igen er det ikke dem der 'call the shots' det er regeringen. Igen er det at "slå en ring" omkring plejehjem noget, som SST lagde op til allerede i Marts 2020.

"Der manglede jo også basalt beskyttelsesudstyr såsom masker og vesirer, ligesom håndsprit og testkits var fuldstændig i underskud.
Det skyldtes tidligere besparelser. "

Ja, som blev dikteret af Sundhedsministeriet da SST bad om at få midler til at fylde nød lagrene op decentralt.

"I Danmark har vi haft en relativt lille overdødelighed sammenlignet med de fleste andre europæiske lande, og det skyldes både nedlukninger, testning, smitteopsporing og den temmelig effektive vaccineudrulning, hvor de fleste af de allermest sårbare nu er blevet beskyttet. "

Igen er det vigtigt hvem der bliver smittet i den kontekst.
Der er IMHO ingen evidens for at Nedluknings strategien virker, på hvor mange der dør og får forløb der kræver indlæggelse. Og vi kan vel blive enige om at det er det vigtigste.

Altså hvor man lukker samfundet helt ned. Igen regeringen startede med at lukke Danmark ned i Starten af December, og det var først til Marts at dødstallene nåede ned på samme niveau, som før nedlukningen. Og først i Medio Februar at antallet af indlæggelser nåede ned på samme niveau. so før.

Sjovt nok så ser det mere ud, hvis man ser på tallene, som om at det er vaccinerne der har en effekt. Igen husk på at med vaccinerne følger man klassisk epidemibekæmpelse, og starter med de udsatte først. Og i Medio Februar har man allerede vaccineret de 300.000 mest udsatte Danskere første gang.

Så klassisk epidemibekæmpelse virker. Modsat det roderi som regeringen har haft gang i. Og om Lars L ville have gjort det bedre... tja .. det ved vi ikke.

// Jesper