Analyse
Læsetid: 15 min.

Instrukskommissionen uddeler hårde hug til embedsværket for grove pligtforsømmelser

Med sidste del af sin beretning lægger Instrukskommissionen i klare vendinger op til, at der kan gøres et disciplinært ansvar gældende mod fem embedsmænd. Også den fungerende departementschef får hård kritik. Et åbent spørgsmål er nu, hvad det betyder for Inger Støjbergs skæbne i Rigsretten
Med sidste del af Instrukskommissionens beretning i hånden vil Inger Støjberg formentlig pege på, at hun er blevet tilladt for stor en del af ansvaret for ulovlighederne.

Med sidste del af Instrukskommissionens beretning i hånden vil Inger Støjberg formentlig pege på, at hun er blevet tilladt for stor en del af ansvaret for ulovlighederne.

Mads Claus Rasmussen

Indland
27. april 2021

Lyt til Anton Geist og Ulrik Dahlin diskutere Instrukskommissionens beretning i podcasten Støjbergs instruks.

Da Instrukskommissionen mandag afgav sidste del af sin beretning, kom den endnu en gang med en række hårde og kontante vurderinger.

Kommissionen talte i sin delberetning fra december med så store bogstaver, at det fik Folketinget til at anklage Inger Støjberg ved rigsretten. Og nu vurderer kommissionsmedlemmerne med landsdommer Peter Mørk Thomsen i spidsen, at det offentlige kan drage fem ledende embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udlændingestyrelsen til ansvar.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Ja det er noget rod.
Men bør Folketinget ikke få opsat nogle helt klare retningslinjer hvad en embedsmand må og ikke må - og uden at skulle frygte for en fyring , hvis denne nægter at følge en minister ud over kanten.

Poul Søren Kjærsgaard, Stella Nielsen, Mogens Holme, Carsten Wienholtz, Inge Lehmann, peter juhl petersen, Søren Bro, Hans Larsen, Gert Romme, Bjarne Andersen, Alvin Jensen, Christian Mondrup, Ole Frank, erik pedersen, Kurt Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Den 'uafhængige' Udlændingestyrelse, som Tesfaye kalder den.

Poul Søren Kjærsgaard, Mogens Holme, ingemaje lange, Carsten Wienholtz, Carsten Nørgaard, Inge Lehmann, peter juhl petersen, Ivan Mortensen, Freddie Vindberg, Bjarne Bisgaard Jensen, Hans Larsen, Gert Romme, Alvin Jensen, Christian Mondrup, Troels Ken Pedersen, Ole Frank og erik pedersen anbefalede denne kommentar

De liberale regeringer i 00erne - først med AFR og siden med LLR ved roret, og den den siden kom efter HTS regeringen(tomhedens regering - "der kommer en god regering i morgen").

De liberale regeringer som nævnt var ekstremt dygtige til at køre tingene af sporet, med deres maniskhed overfor at bevise hvor usandsynlig dygtige de var til at administrere Danmark, - men det lykkedes om bekendt ikke, først kom krisen i 2008 hvor AFR selv havde skabt den danske del af den økonomiske ulykke, som sidenhen blev afløst af Kristians Jensens elendige job som skatteminister - hvor han og venstre ødelagde skat noget så eftertrykkeligt.

Selv fremmedpolitikken sit helt eget røde skær med Inger Hansen ved roret og som kagebager - med særlige udvalgte "snitter" til de fremmede, hvoraf en del fortsat hænger ved, som elendig lovgivning.

Ib Christensen, Inge Lehmann, Torben Bruhn Andersen, peter juhl petersen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Behage magten/minister/topembedsmænd. - fremfor loven.

Det er typisk/udbredt Djøf-adfærd., specielt blandt jurister i København. herunder i især i Justitsministeriet og Skatteministeriet.

Også i juridisk uafhængige enheder, der har til opgave at sikre lovmæssig forvaltning.

I hvert fald når de første lovbrud er begået, så hellere dække over lovbrud end bringe lovbrudene til ophør og tage ansvar for lovbrudene.

Hellere tryne de forurettede borgere end tage ansvar for klare lovbrud. til skade for borgerne.

Når borgernes ret er magthavernes uret, får borgerne et problem.

Dette viser fakta på fakta desværre.

Poul Søren Kjærsgaard, Carsten Wienholtz, Inge Lehmann, Jens Erik Starup, Kim Houmøller og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Dette er egentlig slet ikke et egentligt Djøf-problem. Og der er faktisk ganske krystal klare regler for embedsmænd.

Disse regler fungerede faktisk ganske godt, dengang man anvendte faste og professionelle embedsmænd på embedsmandsansættelser - altså livslange ansættelser.

Men gennem de seneste især 20 år, har man - ministre og regeringsleder, indsat egne "rådgivere" udefra, der har fået betydelig magt.

- Dels har disse rådgivere fungeret som politiske embedsmænd.
- Dels har deres tilstedeværelse skabt en ny og ganske kultur i ministerierne, der ligner den på det private arbejdsmarked. hvor der er en vis indbyrdes konkurrence omkring lederens (ministerens) gunst, da det kan medfører avancement, bonus og lønstigning.
- Og dels er dette forstærket af, at mange regerings- og ministeropgaver er blevet lagt ud til private aktører - tænk for på Den Danske Bank fungerer som landets nationalbank med flere samt alle disse Pr-firmaer, der skal "spinne" en kunstig men positiv virkelighedsopfattelse hos vælgerne.

Der er formentlig kun en reel løsning. Nemlig at droppe al det private - herunder korttidsansatte såkaldte "rådgivere", og at føre alle privatiserede udlægninger, der skaber ansvarsforflygtigelse, tilbage til det offentlige.

Og samtidig kunne man passende lovgive for lobbyisters adgang til ministre. Og gøre det strafbart for politikere at have kontakt med, og relationer til lobbyister.

Poul Søren Kjærsgaard, Stella Nielsen, Carsten Wienholtz, Hanne Ribens, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, David Zennaro, Dorte Sørensen, Søren Bro, Ruth Sørensen, Freddie Vindberg og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Det fremkomne omkring embedsmænd og andres ageren i især i Udlændinge- og Integrationsministeriet, betyder også, at man overhovedet ikke kan stole på vurderinger, anvisninger, rådgivninger, beslutninger og beslutningsforslag fra dette ministerium.

Alt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet må stoppes og sættes på stand by.

Derfor må der skabes en helt ny og totalt uafhængig organisation, der er fuld ansvarlig overfor borgere og Folketing, til at gennemgå alle beslutninger mindst 10 år tilbage i tiden.

Og først herefter skal der kunne skabes nye beslutninger på dette område. Og det vil tage så lang tid, at dem, der er i pipe-linen i denne periode, skal formentlig tilbydes opholdstilladelse.

Poul Søren Kjærsgaard, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, David Zennaro og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

På udlændingeområdet har man måtte ryste posen mange gange. Ministeriet er blevet opdelt og rykket rundt, og styrelserne ha fået nye navne osv. Og det har der været mange grunde til.

En grund er de mange skandaler på området. Tamilsag, Statsløsesagen og nu Instrukssagen. Vi har vel ikke et området i staten, der har kastet så mange kvajebajere af sig som udlændingeområdet. Og har så mange syndere. Tænk en mand som Claes Nilas, involveret i to skandalesager angående flygtninge og indvandrere: Både Tamilsagen og Statsløse-sagen. Hvad gør man med sådan en mand? Hjemsendt, for senere at blive kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og senere direktør i lige hjemmestrikkede Hjemrejsestyrelsen.

En anden grund er hvem vil arbejde med modbydeligheder, og hvad skal vi kalde modbydelighederne. Udlændingestyrelsen har tidligere heddet Direktoratet for Udlændinge, Fremmedpolitiet og tidligere også Udlændingestyrelsen, men efter en række uheldige sager ændrede daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj navnet til Udlændingeservice i 2007, hvilket jo var totalt nysprog idet styrelsen blandt andet nægter udlændinge fast ophold i Danmark.

Jo, udlændingeområdet i Danmark er blandt andet en skraldespand for kvajhoveder.

Poul Søren Kjærsgaard, Stella Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Wienholtz, Inge Lehmann, Gert Romme, Eva Schwanenflügel og David Zennaro anbefalede denne kommentar

"Men bør Folketinget ikke få opsat nogle helt klare retningslinjer hvad en embedsmand må og ikke må - og uden at skulle frygte for en fyring , hvis denne nægter at følge en minister ud over kanten."

I og med at Folketinget består af lovgivere, som for en stor part er ivrige efter også at være lovudøvere, har Folketingsmedlemmerne generelt meget lav interesse i at begrænse ministres muligheder for at bruge embedsmændene som deres eget private sekretariat. Husk på at store dele af vore forvaltninger idag kaldes koncerner (et udtryk hentet fra den private forretningsverden).

Stella Nielsen, Carsten Wienholtz, Inge Lehmann, Gert Romme og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Morten Hansen

“Embedsmandsproblematikken” handler i mine øjne hverken om bestemte faggrupper, brugen af konsulenter eller særlige rådgivere (spindoktorer), rekruttering, eller rykken rundt på ministerportfolier. Skellet er snarere internt i embedsværket (blandt DJØF’erne), nærmere bestemt mellem topembedsværket og de “menige” embedsfolk. Det er faktisk usædvanligt - og i min optik glædeligt - at der faktisk bliver sat kritisk fokus på topembedsværkets OG ministerens rolle.

Det har ellers været en skavank ved det danske embedssystem, at ansvaret reelt kan “forsvinde” et sted mellem minister og toppen af embedsværket og at evt. konsekvenser hovedsageligt rammer det lavest mulige niveau (som eks. “Svend” i moms-sagen).

Dette strukturelle problem blev tydeligt fremhævet i Jesper Tynells fremragende bog “Mørkelygten” og klart understreget, da DJØF kort efter udgivelsen holdt et stort og totalt fyldt arrangement for sine medlemmer i Bethesda i København.

Ingen af de inviterede “ping’er” fra DJØF (professorer, ledere fra DJØF selv, tidligere topembedsfolk, og en tidligere minister) mente at der var nogen som helst problemer med det danske embedssystem og holdt Bo Smith-udvalgets rapport op foran sig som et skjold. Til gengæld var praktisk talt alle spørgsmål fra salen (som var stopfyldt med “menige” DJØF’ere) fuldstændigt på linje med Tynells kritik.

Stella Nielsen, Erik Fuglsang, Carsten Wienholtz og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Men Hanne Utoft netop derfor er der da nødvendigt med klare retningslinjer som embedsværket kan hive op når/hvis de presses af deres minister.

I gl. dage kunne embedsmændene godt betjene skiftende minister i forskellige regeringer samtidig med at de sørgede for at forslag og andet hold sig inden for gældende lov osv. ( Men det var også før alt den private konsulentbistand og ministerens egne ansatte folk.)
Snakken var mere om stærke departementschefer, der kunne "køre butikken" hvis ministeriet havde fået en usikker minister.

Hvis Folketinget ikke selv kan finde ud af at udforme sådanne retningslinjer så må det blive et vælger krav.

Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Wienholtz, Inge Lehmann, Gert Romme, Eva Schwanenflügel og Per Christensen anbefalede denne kommentar

ja, der ryger jo nok nogle hoveder i embedsværket, men mit bud er, at hovedpersonen vil blive slæbt igennem nogle ydmygelser, hvorefter hun med oprejst pande starter i et nyt parti og det skulle undre mig meget, om ikke der skulle være vælgere nok, der stemmer på hende igen. Politikere har måske nok et ansvar, men der er INGEN nævneværdige konsekvenser ved at løbe fra det.

Anders Wolf Pedersen

Jeg synes, Information går over stregen ved at vise billeder af de kritiserede embedsmænd m/k, billederne har ingen relevans for historien.
De omtalte personer har ikke modtaget nogen dom eller ansættelses-retslige sanktioner. Lad dem have deres private tilværelse i fred uden at skulle genkendes på gader og stræder.
.

@ Anders Wolf Pedersen,

Egentlig forstår jeg dit synspunkt, for alle er lige for loven, og i lovens forstand er man uskyldig, indtil det modsatte er bevidst.

Og det er ligeledes korrekt, at man endnu ikke har fastslået, at det, er er foregået, er ulovligt i henhold til gældende love.

Men på den anden side er der altså foretaget nogle beslutninger på ministerplan, for uanset hvad så er det ministeren, der er den ansvarlige. der både drejer sig om levende menneskers skæbner og om borgernes tillid til systemet. Og jeg syntes ikke, man skal kunne sidde og "putte sig" bag ved lukket diskretion.

Derfor syntes jeg faktisk, det er rimelig og rigtigt, at borgerne ved, hvem der muligvis er medansvarlige for disse modbydelige sager, der er foretager fuld bevidst.

Jeg har i overvejende grad arbejdet for det private erhvervsliv. Og som økonom og alt-mulig-mand på "direktionsgangen", har jeg i hvert fald i 2 tilfælde forladt en arbejdsplads på grund af forhold, jeg ikke vil kunne stå inde for. Og hvis disse politisk ansatte "rådgivere" havde nogen egen-moral, havde de gjort det samme.

Ole Chemnitz Larsen

Inge Støjberg er rent retligt en skolepige

Sammenlignet med andre ministers lovbrud

Fordi Støjbergs potentielle lovbrud kun drejer sig procedure.

Mens andre ministre så bag afgørelser, der i deres indhold er ulovlige til skade for de krænkede borgere-

En forskel, der også klart fremgår af strafferammerne i Straffelovens Kap. 16.

Derfor er der heller ikke lighed for Ministeransvarlighedsloven.

"Men Hanne Utoft netop derfor er der da nødvendigt med klare retningslinjer som embedsværket kan hive op når/hvis de presses af deres minister."

Noget sådant ville være symptombehandling; der er behov for lovgivning/regulering, som sikrer at lovgivere ikke også kan være udøvere - således at magtens tredeling bliver reel.