Myndigheder greb ikke ind: Direktører med rockerrelationer efterlod gæld til staten for 36 mio. kr.

Millioner af kroner fossede igennem kontoerne, og der blev opbygget en gæld til det offentlige på 36 millioner kroner i ubetalt skat, moms og afgifter. »Undergravende« for befolkningens tillid til myndighederne, at rockerrelaterede direktører ikke blev stoppet, vurderer ekspert
Information og Finans har af etiske hensyn valgt at bruge betegnelsen 'Direktøren' om Rhode Tradings direktør og 'Faren' om direktøren for T.H.J Consulting for at afspejle deres familiemæssige relation. Særligt faren har delt ud af tilknytningen til rockerklubben Bandidos på sociale medier. Her er det Bandidosrockere i København i 2012.

Information og Finans har af etiske hensyn valgt at bruge betegnelsen 'Direktøren' om Rhode Tradings direktør og 'Faren' om direktøren for T.H.J Consulting for at afspejle deres familiemæssige relation. Særligt faren har delt ud af tilknytningen til rockerklubben Bandidos på sociale medier. Her er det Bandidosrockere i København i 2012.

Bjarke Bo Olsen

Indland
19. april 2021

To direktører med forbindelse til rockergruppen Bandidos kunne i flere år uhindret oparbejde en gæld på 36 millioner kroner til det offentlige i ubetalt moms og skat. Og selv om der er gået mere end to år, siden selskaberne gik konkurs, er det tilsyneladende stadig ikke lykkedes myndighederne at retsforfølge direktørerne.

En gennemgang af selskabernes aktiviteter viser, at Skattestyrelsen tidligt i forløbet havde kig på det ene selskab og bad om adgang til regnskab og kontooplysninger. Men alligevel blev der ikke grebet ind, og et yderligere tocifret millionbeløb nåede at ryge igennem de to forbundne selskaber, inden de gik konkurs. Det til trods for at der på sociale medier bestemt ikke blev lagt skjul på, at direktørerne havde tilknytning til rockergruppen Bandidos.

Ifølge Hans Fogtdal, der er tidligere anklager i Bagmandspolitiet og i dag advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, burde myndighedernes blik være skærpet, når personer fra rocker- og bandemiljøet er indblandet i aktiviteter med store millionbeløb:

»Hvis rockerrelaterede miljøer indgår i en sag, hvor der indgår meget store beløb, vil der normalt fra alle sider være blinkende røde lamper, der advarer og giver grundlag for skærpet opmærksomhed,« siger han.

Han betegner sagen som »undergravende« for befolkningens tillid til, at banker og myndigheder opfylder deres rolle som kontrolorganer, og han kritiserer, at der stadig ikke virker til at være sket noget i sagen i form af eventuel retsforfølgelse af direktørerne.

»Det er desværre en tilbagevendende historie, at konkursramte og lukkede selskaber ikke undersøges tilstrækkeligt, eller at myndighederne ikke reagerer på mulig svindel. Der er utvivlsomt et kæmpe mørketal, når det gælder svindel i den type selskaber,« siger Hans Fogtdal.

Også på Christiansborg giver historien ny anledning til kritik af myndighedernes ageren i sager om økonomisk kriminalitet.

»Ganske som i andre sager foretager myndighederne sig øjensynligt intet eller også sendes sagen frem og tilbage mellem politi og skattevæsen,« siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre. »Fakta er, at pengene fosser ud af statskassen. Og fakta er, at en simpel kontrol af selskaber og ikke mindst de involverede personer burde få alarmklokkerne til at ringe.«

Offentlig Bandidos-støtte

De to selskaber, T.H.J Consulting og Rhode Trading, er blandt de 14 selskaber, som Information og erhvervsmediet Finans har fokuseret på i en artikelserie den seneste måned. De 14 firmaer er alle gået konkurs med en samlet moms- og skattegæld til statskassen på over 300 millioner kroner. Flere hundrede millioner kroner er strømmet igennem de nu konkursramte firmaer og videre til udlandet.

Information og Finans er bekendt med begge direktørers identitet, men har af etiske hensyn i det følgende valgt at bruge betegnelsen ’Direktøren’ om Rhode Tradings direktør og ’Faren’ om direktøren for T.H.J Consulting for at afspejle deres familiemæssige relation.

I tiden op til og mens deres karrierer i det private erhvervsliv for alvor tog fart, delte særligt Faren flittigt ud af tilknytningen til rockerklubben Bandidos på sociale medier.

I november 2014 poserede en nu afdød højtstående rocker fra Bandidos Kolding på sin facebookprofil arm i arm med Faren i Bandidos’ klublokaler i den sydjyske by.

De mange billeder af Faren i Bandidos-omgivelser tyder ikke på, at Faren selv var medlem af Bandidos, men på hans knoer er der tatoveret bogstaverne S.Y.L.B – en forkortelse for Support Your Local Bandidos.

Farens åbne facebookprofil viser opslag på opslag om fester i Bandidos-afdelinger, billeder fra en begravelse af en Bandidos-rocker og om Bandidos-træf. I februar 2015 offentliggjorde han, at hans søn var blevet forfremmet fra hangaround til prøvemedlem hos Bandidos Kolding og fik det røde mærke ’Prospect’ på sin lædervest.

Og lige knap et år senere lavede Faren en statusopdatering om, at han var »feeling amused at Bandidos Randers«.

»Så fik min søn sit mærke virkelig fortjent tak for jeg har dig i mit liv,« skrev han den 7. februar 2016.

Tilsyneladende var direktøren i Rhode Trading altså blevet fuldgyldigt medlem, og i sommeren 2017 kan man se et billede af sønnen på Farens facebookprofil, hvor han står iklædt en Bandidos-vest.

Direktøren er ikke vendt tilbage på Information og Finans henvendelser, og Faren ønsker ikke at tale med Information og Finans.

Krænkende »machoadfærd«

Myndighederne har i årevis haft skærpet fokus på indsatsen over for rockere og bandemedlemmers økonomiske aktiviteter.

I 2010 blev der givet en millionbevilling til SKAT specifikt med det formål blandt andet at se på rockere og banders involvering i virksomheder, og i 2013 gav man politiet yderligere efterforskningsmuligheder til indsatsen inden for blandt andet hvidvask og økonomisk kriminalitet.

I forbindelse med vedtagelsen af bandepakke III – den såkaldte ’Bander Bag Tremmer’ – i januar 2017 satte man 25 medarbejdere i politiet af til særligt at fokusere på bandernes indtægter fra blandt andet økonomisk kriminalitet.

Skatteminister Morten Bødskov (S) understreger, at han ikke kan kommentere på konkrete sager, men siger generelt:

»Det krænker min og forhåbentligt alle andres retsfølelse, når vi ser machotyper fra eksempelvis rocker- og bandemiljøet med dyr livsstil og machoadfærd i gadebilledet, som de finansierer via svindel med skatter og afgifter og dermed økonomisk kriminalitet. Derfor er det helt afgørende for regeringen, at der sættes hårdt ind, og at det også sker.«

Ifølge skatteministeren har myndighederne stort fokus på rocker- og bandemiljøet, og han henviser til, at der ifølge en ny opgørelse fra ministeriet er gennemført mere end 7.000 kontroller over for miljøet og udskrevet skatte- og afgiftsregninger på mere end en halv milliard kroner.

At der stadig ikke virker til at være sket noget i sagen med de to rockerdirektører, vil han ikke kommentere.

»Det er en myndighed, der kører den her sag, og jeg vil bare henholde mig til, at når man ser på den indsats, der er, så er der sket et meget stort løft i indsatsen, og regeringen er fortsat ved at styrke skattekontrollen. Der er ikke tvivl om, at den ikke har haft den tilstrækkelige bevågenhed, og derfor styrker vi den,« siger Morten Bødskov og tilføjer:

»Der er ingen tvivl om, at kreativiteten i eksempelvis rocker- og bandemiljøet er stor. Og det er ikke bare i rocker- og bandemiljøet. Når man ser på de sager, I har rullet op, og de sager, der er kørt ved retten, så bliver man overrasket over, hvor kompliceret kriminaliteten er, hvor vidtforgrenede netværkerne er, hvor omfangsrigt det er, og hvor internationalt det er.«

Forbindelse til svindelkompleks

I CVR-registret fremgår det, at Rhode Trading blev stiftet i maj 2016, og at T.H.J Consulting kom til i december 2016.

I februar 2017 henvendte Skattestyrelsen sig til Rhode Trading for at få adgang til selskabets regnskabsmateriale, men fik ikke noget svar. Derfor gik de videre til selskabets bankforbindelse, Nordjyske Bank, for at få adgang til selskabets bankkonti, fremgår det af en skatteredegørelse, som Information og Finans har set.

Selskabets kontoudtog viste blandt andet en række overførsler fra seks selskaber ejet af Riaz Butt – en af Burger Kings på det tidspunkt største danske franchisetagere – samt overførsler på 9,3 millioner kroner fra vikarbureauet Dansk Group, der på det tidspunkt på papiret blandt andet leverede arbejdskraft til Butts restauranter.

Information og Finans har tidligere beskrevet, at Riaz Butt i 2020 blev idømt fængsel i to et halvt år for moms- og skattesvig via svindel med arbejdskraft leveret af eksterne vikarbureauer i en sag, han nu har anket.

Af retsbøgerne i den sag fremgår det, at politiet allerede på tidspunktet for overførslerne til Rhode Trading havde ransaget en lang række adresser med tilknytning til Riaz Butt og i længere tid havde aflyttet sagens hovedpersoner.

Men trods overførslerne fra dette svindelkompleks – som var i myndighedernes søgelys – blev der ikke grebet ind over for de rockerrelaterede direktørers virksomheder.

Information og Finans har kontaktet Rhode Tradings bankforbindelse, Nordjyske Bank, om sagen, som oplyser, at de mener at have gjort alt, hvad de skulle i sagen:

»Banken kan ikke udtale sig om detaljer i enkeltsager. Vi kan dog oplyse, at der er tale om et kontoforhold, som er bragt til ophør for flere år siden. Vi kan ligeledes oplyse, at Nordjyske Bank i den konkrete sag tilbage i såvel 2016 som 2017 har foretaget de tiltag over for myndighederne, som der kan forventes af os,« skriver direktør i Nordjyske Bank Claus Andersen.

Millioner fortsatte

I skatteredegørelsen er der tegn på, at Skattestyrelsen politianmeldte Rhode Trading allerede første gang, styrelsen havde selskabet i søgelyset, men det fremgår ikke direkte. Og både Skattestyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi afviser at forholde sig til den konkrete sag. Skattestyrelsen henviser til Skatteministeriet, mens Midt- og Vestjyllands Politi har sendt en skriftlig kommentar:

»Vi kan bekræfte, at der hos Midt- og Vestjyllands Politi foreligger en anmeldelse om muligt begået økonomisk kriminalitet igennem det nævnte firma. Vi kan desværre ikke kommentere på den konkrete sag, idet denne fortsat er verserende og ikke er færdigbehandlet. Og dermed har vi heller ingen kommentarer til artiklen.«

Det står dog klart, at selskabets konto i Nordjyllands Bank forblev åben, og i løbet af den næste tid fortsatte millionerne med at køre igennem. I sommeren 2017 havde de to rockerrelaterede selskaber omsat for mere end 50 millioner kroner uden at betale en krone i hverken moms eller skat.

Rhode Trading købte både en Ferrari og en Lamborghini for i alt 3,7 millioner kroner, og aktiviteterne fortsatte frem til sommeren 2018.

I juni 2018 – altså et år og fire måneder efter Skattestyrelsen første gang viste interesse for selskabet – bad styrelsen på ny Nordjyske Bank om kontooplysninger. Her kunne styrelsen konstatere, at der alene i 2016-2017 var kørt 65 millioner kroner igennem selskabet, og at kontoen nu var gået i nul. Pengene var fortrinsvis indbetalt af danske selskaber som betaling for fakturaer, mens mange af pengene var overført videre til selskaber i Tyrkiet, Dubai, Rumænien, Italien og Polen.

Rhode Trading blev taget under konkursbehandling, mens Farens firma, T.H.J Consulting, der havde store pengeudvekslinger med sønnens firma, fik lov til at leve yderligere et par måneder.

Her kom der blandt andet penge ind fra seks firmaer, der også havde indbetalt penge til svindelfirmaerne fra den såkaldte Greed-sag samt indbetalinger fra et vikarbureau ejet af et Bandidos-medlem, der i dag er gået konkurs.

Glemt direktørkarriere

Det var Per Astrup Madsen, der som konkursadvokat blev sat til at rydde op i de to selskaber. I september 2018 politianmeldte han sagen på baggrund af købet af de to luksusbiler, som så ud til at forlade selskabet, uden at en betaling fremgik.

Ifølge et referat i forbindelse med konkursen fra skifteretten i Roskilde kunne Direktøren fra Rhode Trading bekræfte, at han havde købt bilerne og videresolgt dem med gevinst til en køber uden for EU. Men han huskede ikke, hvad bilerne havde indbragt, eller hvordan pengene var blevet betalt – udover at det muligvis godt kunne være i kontanter.

Han forklarede, at firmaet i begyndelsen af sin levetid havde været vikarbureau, men at man siden var gået over til at udvikle ’applikationer’, og at netop disse udviklingsaktiviteter var baggrunden for de store overførsler til firmaer i udlandet. Direktøren kunne dog ikke huske, hvilke applikationer selskabet havde udviklet, hvilke kunder selskabet havde udviklet applikationerne for, eller hvilke underleverandører selskabet havde brugt. 

Den manglende hukommelse skyldtes ifølge hans forklaring et værtshusslagsmål, hvor han havde slået hovedet og derfor i det hele taget ikke huskede perioden som direktør særlig godt.

I slutningen af 2018 sendte Per Astrup Madsen endnu en politianmeldelse af selskabet af sted.

»Idet der ud fra de foreliggende oplysninger kunne være tale om, at det konkursramte selskab i samhandel med øvrige selskaber, der ligeledes er taget under konkursbehandling, kunne have været anvendt til økonomisk kriminalitet, fremsendte kurator en samlet meddelelse til politiet § 110,« står der i en kuratorredegørelse.

I marts 2021 rykkede han så politiet for at høre, hvad der var sket i sagen siden anmeldelserne, og det var umiddelbart ikke særligt meget:

»Politiet oplyser, at de afventer en tiltalebegæring fra Skattestyrelsen. Og at de forventer, at der kommer en sådan grundet beløbenes størrelser, men at det er mere end et år siden, at de sidst har hørt fra Skattestyrelsen,« fortæller Per Astrup Madsen.

»Gigantisk myndighedssvigt«

Den manglende reaktion fra myndighederne både undervejs i forløbet og efterfølgende møder hård kritik på Christiansborg.

»Det er ubegribeligt, at det her kan foregå. Der er tale om et gigantisk myndighedssvigt,« siger skatteordfører for Enhedslisten Rune Lund.

»Vi har at gøre med folk, der reklamerer med deres tilknytning til en rockerklub. Alligevel får de lov til uhindret i to år at køre noget, som ligner moms- og skattesvig for et tocifret millionbeløb. Og når det så bliver afsløret, sker der ingenting.«

De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, er også kritisk og kalder sagen »dybt beskæmmende«, mens De Radikales erhvervsordfører, Kathrine Olldag, vil bede justitsminister Nick Hækkerup (S) om en forklaring.

»På en eller anden måde kan man sige, at man sjofler magtens tredeling. For når vi som politikere vedtager love, og der så er nogen, som bryder dem, så forventer vi jo, at den udøvende magt går ud og følger op. Hvis der er et led i den kæde, som fejler, så underminerer det sammenhængskraften i samfundet,« siger Kathrine Olldag.

Venstres Preben Bang Henriksen mener, at der skal »en gennemgribende opnormering« og måske en helt ny myndighed til for at komme den økonomiske kriminalitet til livs.

»Der vil være tale om en gigantisk overskudsforretning for Danmark og med en voldsom præventiv virkning,« siger han. »Jeg har derfor bedt om, at justitsministeren straks indkalder til møde vedrørende nye og markant mere effektive tiltag samt ikke mindst en gennemgang af ressourcer og kompetencer hos myndighederne i dag. Det er grotesk, at alle disse eksempler øjensynlig skal blotlægges og efterforskes via pressen.«

Justitsministeriet henviser til politikredsen i sagen om de rockerrelaterede direktører, men på et samråd onsdag den 14. april, der var indkaldt på baggrund af Information og Finans afsløringer, henviste justitsminister Nick Hækkerup til en række initiativer, regeringen allerede har taget for at styrke indsatsen mod den økonomiske kriminalitet.

Det gælder blandt andet oprettelsen af et fælles myndighedsforum og yderligere ressourcer målrettet efterforskningen. 

»Selv om vi ressourcemæssigt gearer op, så er det en kamp, der skal kæmpes intensivt de næste mange år,« sagde Nick Hækkerup.

Svindelmaskinen

Med den såkaldte Operation Greed slog politiet til mod et større kompleks af formodede kriminelle. Hovedmændene er nu tiltalt i Danmarkshistoriens mest omfattende sag om økonomisk svindel. Men svindlen er tilsyneladende fortsat i nye konstellationer.

Et hold af undersøgende journalister fra Information og erhvervsmediet Finans har fulgt sporene efter Greed-sagen og kortlagt nye pengestrømme for flere hundrede millioner kr. Læs serien her for at følge afdækningen af, hvordan den danske stat bliver snydt, når svindelmaskinen kører derudad.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, helt grotesk at det er pressen som efterforsker og belyser.

Men - som sædvanlig - er det tidspunkt hvor politikeren så kommer på banen og ytrer deres forargelse og i talesætter handlekraft.

Så kom nu politikere. Bekæmp disse vaneforbrydere, med gode solide love.
(der er bred politisk enighed)
STOP dem der stjæler af fælleskassen. Så retskafne samfundsborgere kan bevare den tillid, der endnu måtte være i tiltroen til at folkestyrret fungere.

Den uofficielle 4 magt i den knirkende 3 magts deling, -virker heldigvis og der er tilsyneladende nok at grave frem.

Tak til Information og Finans, at belyse økonomisk kriminelle demokrati-skadelige kræfter for offentligheden.

Kim Houmøller, June Beltoft, Carl Chr Søndergård, Søren Fosberg, P.G. Olsen, Peter Beck-Lauritzen, erik lund sørensen, Birte Pedersen, David Zennaro, Klaus Schwab, Dan Jensen, Anne Søgaard, Ib Christensen, Jens Garde og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er nærmere reglen end undtagelsen, at det er medierne og ej myndighederne der opdager lovbrud, lækager, inhabilitet, skjulte betalinger, hvidvask, skatteunddragelse, intimidering af undergivne, etcetera udi absurdum.

June Beltoft, Inge Lehmann, Peter Beck-Lauritzen, Birte Pedersen, Anne Søgaard, Steen Sommer, Ib Christensen og kjeld hougaard anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

@Eva Schwanenflügel – JA! Og forklaringen er ganske enkel. Vi danskere kar skabt en komplexitet i samfundet som overskrider den intelligens masse danskere kan disponere over, for at få systemet til at fungere.

Peter Beck-Lauritzen, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

kjeld hougaard, hvis du dermed fremsynet forudsætter at dansken er lige lukt på vej ud i brændenælderne, og dermed har forlagt den fælles intelligens i noget der ligner plantesporer, er vi helt enige ;-)

Per Christiansen

@Steen Sommer enig, men kommer måske til at betyde at alle forbrydere, også dem med habit ryger med, det vil være lidt uheldigt for nogen politiske partier.
Syntes at forstå, når man nu i årevis har kæmpet for at snyd på “højre” niveau er en naturlig ting.
Nærmest at forstå som modstandskamp imod systemet.
Aktieudbytte skandalen er et andet godt eksempel på politisk nøl, hullerne i systemet er endnu ikke lukket. Det kan let forgå lige nu, gør det sansynligvis også.

Kim Houmøller, Tina Peirano, Inge Lehmann, Tomas Hoch, Steen Sommer, Eva Schwanenflügel og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Sikke dog en forsamling af tyrenakker - men sådan ser moderne forretningsmænd altså ud. Ikke mere nålestribet og med presfolder i bukserne.

Morten Søfting

Nu er det jo også en kendt sag, at rockerne har lange tråde ind i politiets rækker. Det er derfor ikke så underligt at politiet i sidste ende sidder på hænderne eller, at der sker “procedure” fejl ved anholdelser (læs christiania), hvor 60 pushere, rockere og relaterede således gik fri. Myten om Danmark som verdens mindst korrupte land er ved at krakelere og dada... det er ikke dovne Robert og fattig Karina, der tømmer statskassen - de er bare blevet smidt under bussen. Som kriminalassistent Jensen udtrykker det: "Det eneste politiet kan gøre, når de virkelig store forbrydere kommer forbi, er at tilbyde dem sin beskyttelse".

June Beltoft, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Arne Lund, Søren Fosberg, P.G. Olsen, Inge Lehmann, Ib Christensen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar

Lad os føre "kampen" med de midler som disse rockere respekterer, og lad dem mærke det for fuld udblæsning.
Det tror jeg de vil "forstå"
Lige nu griner de bare af os :-(

Niels Erlinger

Det er selvfølgelig helt uantageligt, at svindle med pengene til det offentlige, det skal selvfølgeligt straffes hårdt.

Og hvis man forventer sympati, her på disse spalter her, bliver man nok skuffet fælt.

Næææh, - så skulle man hellere begå et par mord eller to, eller tilhøre de korrekte ofre, så er der helt anderledes sympati og medfølelse, selv for lovbrydere.

Se selv her: https://www.information.dk/debat/2021/04/manglende-hjaelp-faengselsloesl...

John Damm Sørensen

En øget politiindsats vil betale sig selv i form af inddrivelse af moms og skatter. Den påstand gælder vel kun, hvis der er tale om "hvide penge", hvilket næppe er tilfældet her.

Søren Fosberg

Starve the beast som Reagan sagde. Man sparer kontrollen væk (skat), vedligehold (infrastruktur), tilsyn (entreprenørarbejder), efterforskning (cykeltyveri, indbrud), sundhed (sygeplejersker, jordemødre) osv.

For hvad der er sparet er fortjent. Og det giver jo plads til dyre boliger med havudsigt, luksusbiler til sønneke og plastikoperationer til datter og alle de andre ting der skaber lykke i livet.

June Beltoft, Dan Jensen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel og Arne Lund anbefalede denne kommentar

I en større dansk provinsby bor den lokale rockerhøvding helt officielt på én af byens dyreste adresser - MED HAVUDSIGT
Drei groschen oper om igen