Kommentar
Læsetid: 3 min.

Med nyt kulturudspil vil DF styrke forskningsfriheden, men gør det modsatte

For at komme »venstreradikal pseudovidenskab« til livs vil DF med nyt kulturudspil nedlægge forskningsfelter og rydde ud i uddannelsers bekendtgørelser. Initiativerne modarbejder dog det, som ellers skulle være formålet: at styrke forskningsfriheden
For at komme »venstreradikal pseudovidenskab« til livs vil DF med nyt kulturudspil nedlægge forskningsfelter og rydde ud i uddannelsers bekendtgørelser. Initiativerne modarbejder dog det, som ellers skulle være formålet: at styrke forskningsfriheden

Mads Claus Rasmussen

Indland
9. april 2021

Dansk Folkeparti (DF) vil være frontkæmper for forskningsfrihed. I partiets nye kulturudspil, ’Forsvar dansk kultur – et modsvar til identitetspolitikken’, er emnet ét af i alt otte initiativer, der tilsammen har til formål at fremme dansk kultur og identitet.

Selv om et forsvar for den frie tanke og videnskab på universiteterne måske ikke oplagt falder under et kulturpolitisk udspil om danskhed, kan man kun erklære sig enig i hensigten.

Ifølge DF er det »et problem, hvis forskerens egne politiske overbevisninger påvirker teorivalg og forskningsresultater på en måde, der truer alsidighed og pluralisme«. Det er helt i overensstemmelse med definitionen af forskningsfrihed. Ligesom det også er problematisk, hvis eksterne interesser eller finansiering får indflydelse på videnskaben.

Men paradoksalt nok ender DF’s forsvar for forsknings- og tankefriheden på de danske uddannelser reelt med at være en trussel mod selvsamme.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Det er vist selvmodsigende for DF at ville forbyde forskning i ligestilling, samtidig med at man vil undervise udlændinge i "den danske ligestillingstradition"?

Hans Larsen, Ib Gram-Jensen, Anker Heegaard, Jonna Jensen, thomas jørgensen, Lone Hansen, Viggo Okholm, Troels Ken Pedersen, Toke Riis Ebbesen, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Lotte Tvede, Rikke Nielsen, erik pedersen, Bjarne Andersen, Erik Karlsen, Lars Jørgensen, Issa Chaaban og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Det er vist selvmodsigende for DF at ville forbyde forskning i ligestilling, samtidig med at man vil undervise udlændinge i "den danske ligestillingstradition"?

Anker Heegaard, Eva Schwanenflügel og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Nicolaj Ottsen

Hvis vi vil holde politikkerne væk fra forskningen, og det tænker jeg vi vil, må universitetsledelserne træde i karakter og sikre at deres institutioners faglige autoritet ikke undermineres, reelt eller i opinionen, af kød-rapporter og pseudo-forskning. Man fornemmer ikke en akademisk ledelses kompetente hånd pt, men en flok ængstelig konfliktsky administratorer, som ikke tør sætte foden ned nogen steder af frygt for at støde nogen. Alternativt kunne man gøre filosofi obligatorisk for alle studerende, så de var mindre tilfaldt for modens luner.

Christian De Thurah, Lone Hansen, jan sørensen, Eva Schwanenflügel, Carl Chr Søndergård og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Torben Pedersen

Dansk Folkeparti har alle dage været et topstyret parti. Der er intet nyt i, at de også ønsker at styre, hvad andre må tænke.

Christian Mondrup, Lene Timmermann, Torben Siersbæk, Jørgen Tryggestad, Lone Hansen, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel, Tino Rozzo, Rikke Nielsen, Erik Karlsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Her er Politikens referat af det DF'ske kulturudspil, der også omfavner undervisningen i folkeskolen på en højst kvælende manér.

Blandt andet er der disse perler:

"I skolen vil Dansk Folkeparti have historie- og danskfagene styrket.
I historie skal danmarkshistorien fylde 2/3 af undervisningen, og i dansk skal der fokuseres mere på ældre dansk litteratur fra før det moderne gennembrud – det vil sige fra før 1870.

Og så skal der indføres obligatorisk morgensang i folkeskolen med sange fra Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen.

Partiet ønsker også, at der gøres mere ud af kristendom i folkeskolen, og at 80 procent af undervisningen skal være i kristendom, og 20 procent skal være i nordisk religion og mytologi og i andre religioner.

Desuden skal folkeskolen samarbejde meget mere med de lokale kirker med fælles aktiviteter. Ligesom alle børn skal have tilsendt en billedbibel."

Med andre ord skal vi tilbage til de gode tider i 1800- hvidkål.

Ganske ligesom i Tyrkiet.

Lene Timmermann, Ib Gram-Jensen, Poul Erik Pedersen, Torben Siersbæk, jens christian jacobsen, Jørgen Tryggestad, Marianne Jespersen, Lone Hansen, Troels Ken Pedersen, Torben Pedersen, Nicolaj Ottsen, Rikke Nielsen, erik pedersen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hvis man erstatter "venstreradikal" eller "venstreorienteret" med "jødisk", så er vi snart tilbage i 1930'rnes Tyskland, hvor der skulle forskes i det, der blev kaldt "tysk fysik". Dvs. at kvantefysik skulle luges ud, for det var jo pseudovidenskab, siden nogle af ophavsfolkene var jøder.
Reelt er det vel det samme, DF er ude på.

Christian Mondrup, Marianne Jespersen, Lene Timmermann, Ib Gram-Jensen, Inge ambrosius, Jørgen Tryggestad, erik pedersen, Lone Hansen, Christel Gruner-Olesen, Lotte Tvede, Pietro Cini og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
erik pedersen

Taleban lignende tankegang

Mvh Hanne Pedersen

Lene Timmermann, Anker Heegaard, Lone Hansen, Eva Schwanenflügel og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
olivier goulin

DF har altid været fuld af selvmodsigelser.

Sådan vil et parti nødvendigvis være, når det ikke har en overordnet sammenhængende ideologisk vision - men blot tilpasser al sin politik til een enkelt idiosynkrasi: Had til det fremmede

/O

Poul Erik Pedersen, Anker Heegaard, John Scheibelein, erik pedersen, Lone Hansen, Troels Ken Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

DF tordner mod identitetspolitisk tænkning, men deres forestillinger om en særlig dansk kultur og identitet er sjovt nok også identitetstænkning.

Lene Timmermann, Ib Gram-Jensen, Eva Schwanenflügel, Poul Erik Pedersen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Nicolaj Ottsen
jens christian jacobsen

Selvfølgelig skal politikere kunne evaluere kvaliteten af forskningen, som skribenten tager afstand fra. Forskning og uddannelser er i vid udstrækning betalt med offentlige midler, så forskningen står naturligvis til rådighed for at løse påtrængende samfundsbehov - som også kan defineres af regeringer, styrelser etc. Dermed må forskningen finde sig i at blive bedømt på den kvalitet, der leveres.
Men jeg er enig i at politikere ikke skal forsøge at styre resultaterne af forskningen. Det klarer universitetsledelserne desværre selv udemærket. Vi er mange der har oplevet passager slettet i vores rapporter fordi 'opdragsgiver' ikke ville bryde sig om det. Så det går helt fint uden DF

Torben Siersbæk

@jens christian jacobsen:
"Selvfølgelig skal politikere kunne evaluere kvaliteten af forskningen" - HVORFOR?????
Hvis der skal være politisk evaluering af forskningens kvalitet (HVORDAN, i øvrigt?) vil det spille tilbage på en politisk styring af forskningen (emner, resultater!), og så går forskningsfriheden endegyldigt fløjten.
Hvis det bliver tilfældet kommer kreativiteten ikke til at styre forskningen, hvilket kunne have katastrofale konsekvenser f.eks. i en fremtidig pandemi!

Eva Schwanenflügel, Marianne Jespersen, Lene Timmermann og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@ Torben Siersbæk
Der er masser af samfundskontrol med forskningen. Rimeligt nok idet skatteborgerne betaler for størsteparten af forskningen. Så har de også krav på at få at vide hvad pengene bliver brugt til, hvordan, hvorlænge osv. Den privatfinansierede forskning stiller også krav til de forskere de benytter. Ellers havde vi aldrig fået nye Covi-19vacciner ud.
Forskningsevaluering er almindelig overalt i verden. Der er masser af henvisninger. Men du har jo ret i at forskning under disse vilkår ikke kan være fuldstændig fri.
For min skyld kan man opstille FNs 17. verdensmål som noget al forskning skal leve op til.

Torben Siersbæk

@jens christian jacobsen.

Tjaeh.... "Der er masser af samfundskontrol med forskningen. Rimeligt nok idet skatteborgerne betaler for størsteparten af forskningen. Så har de også krav på at få at vide hvad pengene bliver brugt til, hvordan, hvorlænge osv."

Korrekt. Men vi skal IKKE gå det skridt videre, som du åbenbart mener er naturligt, at magthavere (med hvilket navn vi bruger om dem) bestemmer, hvad der skal forskes i.

Samfundet - forstået som borgere, virksomheder, politiske organer - har alle en soleklar interesse i at vide hvad der forske i og hvilke resultater, der kommer ud af det.
Virksomheder har en soleklar - og legitim - ret at forske og udvikle viden og produkter, som de kan markedsføre til et marked.
Men politikerne - samfundet i bred forstand - har ikke forudsætninger for generelt at bestemme, hvor forskningen skal bevæge sig hen.
Regering og folketing må, som andre politiske organer, gerne for mig bestille konkrete forskningsprojekter etableret og gennemført, men ikke have nogen mulighed for at påvirke resultaterne.
Det skulle ikke gerne blive Århus Universitets samarbejde med Landbrug og Fødevarer, der blev model for forskning i offentligt regi, vel?

jens christian jacobsen

@Torben Siersbæk
Dit eksempel med forskning bestilt af Landbrug & Fødevarer er mere komplekst end som så. Man kan faktisk hævde, at det netop skyldes manglende kvalitetskontrol fra 'samfundets' side at der kom så mange uklarheder her.
Ja, jeg mener at politikerne skal 'bestemme' hvad der forskes i. Det gør de allerede sammen med private betalere. Forskning er et konkurrenceparameter ved siden af gode uddannelser, grønne produkter, velfærd mv. Her er der også kontrol. Hvorfor ikke også af forskning?