Infrastruktur
Læsetid: 8 min.

Regeringens infrastrukturplan kritiseres for manglende CO2-gevinst

Mere asfalt og mere vejtrafik synes at være hovedingredienserne i forslaget til en omfattende infrastrukturplan, som regeringen vil bruge 160 milliarder kroner på frem til år 2035. De mange forslag vil i bedste fald formindske transportsektorens klimabelastning marginalt
Finansminister Nicolai Wammen, transportminister Benny Engelbrecht og indenrigs- og boligministr Kaare Dybvad Bek præsenterede regeringens udspil til en infrastrukturplan ved Novo Nordisk afdeling i Kalundborg.

Finansminister Nicolai Wammen, transportminister Benny Engelbrecht og indenrigs- og boligministr Kaare Dybvad Bek præsenterede regeringens udspil til en infrastrukturplan ved Novo Nordisk afdeling i Kalundborg.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
9. april 2021

Samlet set forventes regeringens nye omfattende infrastrukturplan ikke at øge CO2-udslippet fra transportsektoren. Men heller ikke at reducere det i videre omfang.  

Det er en af konklusionerne i planen ’Danmark fremad’, som tre ministre præsenterede torsdag på et pressemøde. Planen indeholder en lang række initiativer for både vej- og jernbanetransport for de kommende 15 år.

Men planen fører ikke til nogen kvalitativ forbedring i forhold til klimaet og transportsektorens CO2-belastning, som udgør omkring en fjerdedel af den samlede danske udledning. Og dét er for ringe, er den enslydende melding fra en række organisationer.

Henrik Gudmundsson, seniorrådgiver i tænketanken Concito, er »skuffet« over udspillet:

»Infrastrukturplanen havde været en kæmpemulighed for at investere i en mere klimavenlig fremtid. Men selv om der er mange fine elementer i den fremlagte plan, der understøtter den grønne omstilling – for eksempel ladestationer til elbiler og klimaneutral togdrift – så er der også massive investeringer i vejtrafikken. Og så længe bilparken er, som den er, vil det betyde øget trafik af fossilbiler,« siger han.

Han savner også nærmere dokumentation for, at planen samlet set skulle være klimaneutral.

»Man kan ikke se, om der i beregningerne også er medtaget CO2-udslippene fra den store mængde asfalt, de mange tons beton og stålarmeringer, der skal bruges til broer, foruden de mange læs jord, der skal flyttes. Én ting er mere miljøvenlig asfalt, som planen indeholder, men hvad med alt det, der ligger under asfalten,« spørger han og efterlyser tiltag som for eksempel roadpricing, der kunne nedbringe trængslen på en anden måde end med flere kørebaner og mere asfalt.

De centrale elementer i ’Danmark fremad’

Frem mod 2035 vil regeringen afsætte 160 mia. kroner til forbedret infrastruktur. Heraf vil knap 47 mia. gå til vejprojekter og knap 40 mia. til jernbaneprojekter. Regeringen foreslår blandt andet:

 • 28 projekter til udbygning, forbedring, udvidelse og opgradering af veje og motorveje
 • Miljøvenlig asfalt ved skift af belægning på statslige veje
 • Tredje Limfjordsforbindelse
 • Tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus
 • Etablering af ladeparker til elbiler langs motorveje
 • Ny højhastighedstogbane over Vestfyn
 • Batteridrevne tog skal erstatte dieseldrevne tog
 • Flere afgange med hurtigtog mellem Øst-og Vestdanmark
 • Nyt metropolnetværk med S-tog, metro og hurtigbusser i hovedstadsområdet. S-tog omlægges til metrodrift
 • Sydlig jernbanekorridor ved København
 • Fremrykning af jernbaneanlæg til Femern Bælt
 • Fornyelse og opgradering af en række jernbanestationer
 • Cykelpulje på 520 mio. kr. skal fremme brug af cykler
 • Flere støjskærme i støjbelastede boligområder
 • Mulighed for bilfri søndage i kommuner
 • Grøn pulje til biodiversitet langs veje og jernbaner
 • Undersøgelse af fast forbindelse mellem Als og Fyn, kapacitetsudvidelse på Vejlefjordbroen, bedre muligheder for hjemmearbejde

Også fra Rådet for Grøn Omstilling lyder der kritik. Her peger seniorrådgiver Jeppe Juul på, at regeringen tidligere kaldte planen for »den grønne mobilitetsplan«. Men nu må man konstatere, at den langt fra lever op til at være videre grøn, på trods af at den også indeholder elementer, der kan fremme kollektiv transport, mener Jeppe Juul:

»Langt, langt den største del af transportsektorens CO2-udslip, der er på omkring 14 millioner ton CO2, kommer fra vejtrafikken. Og så er det skuffende, at man vil bruge omkring 100 gange så mange penge på den fossile biltrafik som på den grønne vejtrafik, så vidt jeg kan regne ud: 50 milliarder til motorveje og broer og kun en halv milliard til ladestationer til elbiler. Så det er virkelig de spildte muligheders plan.«

»Dyr forlængelse af status quo«

Heller ikke Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, er imponeret. »I 2021 er det ikke nok at fremlægge et udspil til så mange milliarder kroner, der kun akkurat formår at holde sig inden for skiven i forhold til klimaet,« siger hun.

Selv om udspillet også indeholder tiltag til forbedringer og udbygning af den kollektive trafik, er planen ifølge Helene Hagel renset for visioner for, »hvordan vi får færre biler og mindre CO2-belastning«. »Kort sagt er det en dyr forlængelse af status quo,« som hun udtrykker det.

Tilsvarende udtaler formanden for ingeniørforeningen IDA, Thomas Damkjær Petersen i en pressemeddelelse: »Udspillet svigter ved ikke klokkeklart at flytte balancen fra gråt til grønt. Danmark har ikke brug for mere asfalt, for udbyggede veje fører typisk blot til mere trafik.«

Og Thomas Damkjær Petersen tilføjer: »Der er for meget asfalt, men den endelige aftale må pinedød lægge sporene til en markant CO2-reduktion af transporten, ikke blot status quo.«

»Ingen grund til at oversælge«

På pressemødet torsdag omtalte finansminister Nicolai Wammen (S) udspillet som »den mest grønne infrastrukturplan«, blandt andet på grund af de flere grønne biler på vejene, de planlagte investeringer i kollektiv trafik og de flere cykelstier, der ifølge regeringen indgår i forbedringen af CO2-regnskabet:

»Det samlede CO2-regnskab for den her plan er en lille CO2-gevinst på cirka 30.000 tons. Den plan, der er blevet lagt frem af den tidligere regering, havde et lille minus. Derfor kan man sige, at det er den mest grønne infrastrukturplan, der er blevet fremlagt,« sagde Nicolai Wammen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) medgiver, at reduktionen er begrænset »Men alene det, at lave investeringer i infrastruktur, der samlet set ikke fører til mere Co2-udledning, er et markant fremskridt. For det er jo lidt af en kunst ikke at ende i et minus, hvis man ikke bare skal udbygge den kollektive trafik, men også bygge veje.«

Transportminister Benny Engelbrecht (S) medgiver, at reduktionen er begrænset »Men alene det, at lave investeringer i infrastruktur, der samlet set ikke fører til mere Co2-udledning, er et markant fremskridt. For det er jo lidt af en kunst ikke at ende i et minus, hvis man ikke bare skal udbygge den kollektive trafik, men også bygge veje.«

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kaldte lidt mere forsigtigt udspillet for »klimaneutralt«: »CO2-beregningen er stykket sammen af hvert enkelt projekt, hvor nogle går i plus, og nogle går i minus. Vi kalder udspillet for klimaneutralt, for der er ingen grund til at oversælge det,« som han udtrykte sig.

Også indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) deltog i pressemødet. Her forklarede han, at infrastrukturplanen skulle gøre det mere attraktivt at skifte fra bil til tog, også uden for de store byområder. »Hvis man oplever, at der ikke er rettidighed, eller hvis der er problemer med togene, så bliver bilen jo et nemt valg,« sagde han.

Men selv om der skal gøres mere for den kollektive trafik uden for de store byer, kommer dét træ ikke til at vokse ind i himlen, understregede indenrigs- og boligministeren: »Der bliver ikke metro til Vipperød Mark,« konstaterede han.

Skeptiske støttepartier

Transportordførerne fra regeringens støttepartier er også kritiske over for den manglende reduktion af transportens klimabelastning. Rasmus Vestergaard (EL) meddeler, at man nu vil »gå udspillet igennem med en tættekam«.

»Vi havde håbet på en mere ambitiøs plan fra regeringens side. I stedet bliver man ved med at abonnere på ideen om, at vi alle sammen skal køre i bil til og fra arbejde, selv om den strategi gang på gang viser, at vi bare ender med at sidde i kø,« siger han og fortsætter: »Vi står med en historisk chance for at lave et paradigmeskifte i transportpolitikken. Dels fordi klimaet kræver det af os, dels fordi vi faktisk har nogle erfaringer fra coronaen.«

Enhedslisten så gerne, at man udnyttede muligheden for at støtte folk med at arbejde hjemme og på den måde få folk væk fra motorvejskøerne i stedet for at gøre vejene bredere: »Vi kunne gøre det attraktivt for alle, begrænse trængslen og bruge alle pengene på kollektiv trafik, cyklisme og grøn omstilling i stedet for mere asfalt.«

SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, siger, at hun forholder sig »kritisk« til regeringens påstand om, at udspillet er CO2-neutralt eller måske endda indebærer en lille CO2-gevinst. »Det vil jeg altså gerne se, før jeg tror det. For »grøn asfalt«, som de kalder det, kan altså ikke alene give en CO2 gevinst,« siger Anne Valentina Berthelsen.

»Vi bliver nødt til at investere meget mere i kollektiv trafik og cyklisme og arbejde på at flytte folk fra bilerne over i bus og tog, hvis vi skal opnå en reel positiv CO2-effekt. Det skal vi, for vi har forpligtet hinanden på at nå 70-procentsmålsætningen og stoppe klimakrisen. Det er ret væsentligt. Jeg forventer, at regeringen gør mere, end den lægger op til her. Vi har supertravlt. Nu går den altså snart ikke længere.«

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen mener til gengæld, at regeringen fortjener ros for planen. »Jeg vil kalde det for et grønt udspil, som styrker vores kollektive transport og cyklismen. Og så er der også vejprojekter, og det skal der jo altid være nogen, der synes er forfærdeligt,« siger Kristian Pihl Lorentzen. »Men der sker jo sideløbende en grøn omstilling af de biler, der i fremtiden skal køre på dem.«

Lidt af en kunst

Transportminister Benny Engelbrecht (S) medgiver, at reduktionen er begrænset »Men alene det, at lave investeringer i infrastruktur, der samlet set ikke fører til mere Co2-udledning, er et markant fremskridt. For det er jo lidt af en kunst ikke at ende i et minus, hvis man ikke bare skal udbygge den kollektive trafik, men også bygge veje.«

Transportminister Benny Engelbrecht.

Transportminister Benny Engelbrecht.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

– Men hvad mener du om kritikken af, at der sættes 50 milliarder af til veje og broer, men kun en halv milliard til ladestandere?

»Det gør vi jo med overbevisning om, at der vil følge langt større private investeringer. Vi skal sørge for, at der ikke er hvide pletter på kortet, men det ville jo være forkert brugte penge, hvis vi er der, hvor markedet gerne vil være med.«

– Men kan du forstå, at de grønne organisationer er skuffede over, at en regering med så ambitiøse klimamål ikke bruger en så stor plan som den her til løftestang?

»Der er jo to elementer i regeringens plan,« siger Benny Engelbrecht med henvisning til den aftale, som blev indgået i december som blandt andet sigtede efter en million grønne biler i 2030.

»Det har hele tiden været meningen, at reduktionen skulle leveres af det, der kører på vejene. Men der er også andre hensyn. Det er jo lige så træls at holde i kø i en elbil som i en konventionel bil.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

erik pedersen

Fremme biodiversitet langs veje og jernbaner ..! Flere biler der må køre hurtigere .. Hurra mere roadkill

Håber nogen besinder sig .

Mvh Hanne Pedersen

Beatrice Nielsen, Steen K Petersen, Vibeke Nødskov, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
erik pedersen

Jeg er glad for at jeg ikke er ung i dag .

Sikken fremtid der er i vente

Mvh Hanne Pedersen årgang 1964

Estermarie Mandelquist, Mikael Benzon, Mette Johansson, kjeld jensen, Beatrice Nielsen, Steen K Petersen, Vibeke Nødskov, Thomas Tanghus og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kasper Pedersen

Biler, biler, biler, biler, biler, biler, ...
Suk!

kjeld jensen, Eva Kjeldsen, erik pedersen, Beatrice Nielsen, Steen K Petersen, Carsten Munk, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Rigtige mænd kører i store, fede biler.
Det ved enhver socialdemokrat da.

Eva Kjeldsen, erik pedersen, Beatrice Nielsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja Eva det skulle man tro at socialdemokraterne tænker.

Det havde eller være alletiders chance til at forbedre den mere klimavenlige trafik jernbanerne med en infrastrukturplan - men nej flere veje osv så endnu flere kan komme ud i en bil og ikke se fordelene ved toget.

Det må jo være dejligt at sidde på en vej og snegle sig afsted i en el eller benzinbil i stedet for at kunne side i toget og hygge sig eller arbejde.

Hørte Venstre transportordfører mene. at regeringen havde glem flere motorveje og ikke lukket flere af de tidlige planer for togtrafikken. Ja han mente ligefrem at udretningen af østbanen i Jylland var en katastrofe og ville aldrig kunne tjene sig hjem.
Men han overså helt at med en hurtigere forbindelse over lange strækninger så ville rejsen blive hurtigere og letter for folk at tage toget i stedet for bilen.

Ligeledes mangler der planer for at få godstransporten over på jernbanen - Ja der er sandelig mange muligheder til forbedringer for trængslen og klimaet.

erik pedersen, Eva Schwanenflügel, Beatrice Nielsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor skal S-tog omlægges til metrodrift?
Hvorfor bliver metroen så ikke lagt ind under DSB - Her var det under statslig ansvar og ikke et underligt foretagende - eller er det socialdemokraternes mening at togdriften skal overgå til private.
Hvorfor se S ikke farne ved, at private overtager landets infrastruktur, der faktisk er betalt af landets skatteydere.

Ligeledes hørte jeg at der var planer om S-tog/metro til Roskilde. Det har befolkningen i Roskilde tidligere takket nej til og i stedet bed om flere togforbindelser til København - det vil også være til glæde for folk fra Kalundborg linjen osv. De sparede investeringer i et S-tog spor kunne gå til indkøb af flere togsæt. Når hurtigtogene ledes uden om Roskilde så skulle der være plads til flere togforbindelser her.

erik pedersen, Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel og Beatrice Nielsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Nødskov

@søren bro - jeg tror der kommer mere hjemmefraarbejde og flexibilitet fremover af sig selv som et permanent udslag af coronakrisen - med væsentlig færre trafikanter på vej til følge og i øvrigt reducerede omkostni ger til kontorhold osv for virksomhederne... det burde klart tænkes ind i denne grå naturhadende øv- plan, tænker jeg...

erik pedersen, Eva Schwanenflügel og Beatrice Nielsen anbefalede denne kommentar
Beatrice Nielsen

Som alle modstanderne af Lynetteholm, Kattegat broen over Samsø, Fyn/Als og Hærværksmotorvejen påviser, er VVM undersøgelserne lavet positivt på bestilling og er ikke retvisende omkring det enorme udslip af CO2 i forbindelse med alt det beton, grus og asfalt der skal bruges... Tabet af jord/natur er ikke indregnet korrekt, da det er direkte imod klima/natur planerne om MERE CO2 optagende, kølende natur....
Den store belastning af dieseltrucks i vareudbringning på alle motorveje i EU og Norden er slet ikke nævnt. Hvis man lagde gods om på tog, ble det klimavenligt og der blev fin plads på alle veje til bilerne,
så kunne man slippe helt for de betontunge nye projekter til hundredevis af milliarder. Disse kunne så bruges på bedre togdrift, flere skinnebusser som vi har i Nordsjælland meget driftsikre,
og kunne vi få et langt mere aktivt forhold til landbrugs og jordreform, udtagning og genopretning af natur så vores jord vand og luft slap for den konstante miljøforurening og igen blev sund og CO2 optagende?
Man kunne begynde med straks at stoppe med at sælge danske jorde til udenlandske investeringsfonde, så vi igen beskyttede vores danske unge landmænd og genindførte bopælspligten osv. Vores jord er for f... da ikke til fals for internationale spekulanter?

kjeld jensen, Estermarie Mandelquist, Eva Kjeldsen, erik pedersen, Eva Schwanenflügel og Per Christiansen anbefalede denne kommentar
Beatrice Nielsen

Halvdelen af landets husstande lider under støj allerede. I skadelig grad ifølge WHO.
Hvis V og S kommer igennem med de sorte planer, er der vel slet ingen, der ikke lider under støj stress og forurening fra motorvejene. Er bilerne overhovedet fremtidens foretrukne? Hvorfor ødelægge landet med klimaskadelige motorveje, hvis fremtiden skal være grøn, afstresset og naturrig, og vi skal den høje grad af miljøforurening - herunder ikke kun landbrug og industri og spildevandsudledning, men også støj, mikroplast og stress - omlagt til noget sundere, fredeligere og mere natur og turistvenligt i fremtiden?

Estermarie Mandelquist, Eva Kjeldsen, erik pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Hjemmearbejde? Aner i overhovedet hvad i taler om; for det tror jeg ikke. Mange pseudojobs kan naturligvis klares fra en lænestol.

Problemet er andetsteds!

Boligpolitikken er den virkelige skurk, og den vil man ikke ændre. Transporten hjem - arbejde på 50 km eller længere er den "game changer" der betyder noget. Kan transporten klares på en cykel, er der ingen problemer, men i tvinger borgerne ud på lange transporttider og det med statstilskud.

Eva Schwanenflügel, Niels Jakobs og Marianne Jespersen anbefalede denne kommentar
Anders Hüttel

Bandet Kellermensch har en fed video "Army Ants" - nyd den.
Den taler ind i den fremtid hvor vi marchere sammen, tænker som en enhed som små nuttede myrer. Ingen har set på dem som skal løfte dette fatamogana.
Jeg håber for jeres eftermæle at det er holbart de i beslutter. I sne, slud regn og blæst går jeg som aldrig mere kører bil. Jeres motorveje må i have for jer selv.

Jeppe Bundgaard

Ikke en eneste visionær plan om højhastighedstog, der kunne klare turen mellem Aarhus og København på en time. Se, det kunne gøre underværker for mobiliteten og arbejdsmarkedet.
I stedet for vi dødssyge motorveje i de områder, hvor politikerne stiller op.

kjeld jensen, Estermarie Mandelquist, Eva Schwanenflügel, Eva Kjeldsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

"Ladestationer langs motorvejen", ja for det afgørende CO2 mæssigt er vel hvadfor drivmiddel fartøjerne kører på ..
Uden biler går DK uden for storbyerne istå, mens byhaverne ville få et boost ligesom flytransporten, når der skal etableres nødforsyning ind i byerne!

Eller vil venstrefløjen bare forbyde privat motortransport henover hovederne på den danske befolkning. Demokratisk underskud.? Ja mon dog ikke?

Jeg synes vi skal lukke landbruget og forbyde bilkørsel. Maden henter vi jo alligevel lige nede om hjørnet og så reducerer vi CO2 så det kan blive lidt køligere !

9. april 2021

Jeg synes vi skal lukke landbruget og forbyde bilkørsel. Maden henter vi jo alligevel lige nede om hjørnet og så reducerer vi CO2 så det kan blive lidt køligere !

9. april 2021

Karin Mette Petersen

Masser af nordjyder er imod 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, som er med i planen. Og regeringen har end ikke villet regne på alternativerne, selv om Egholmlinjens forrentning - selv ud fra kritisable regnemetoder - er dumpet ned på 3,5 % - under "cuttet" for, hvor projektet kan betale sig ifølge traditionelle økonomer.