Sådan skal syriske flygtninge ’motiveres’ til frivillig hjemrejse

I takt med at danske myndigheder inddrager opholdstilladelser for syriske flygtninge, stiger antallet af syrere i såkaldt udsendelsesposition. Men da Danmark ikke samarbejder med det syriske regime, kan syrerne ikke tvangsudsendes, og derfor motiverer myndighederne dem til frivillig hjemrejse. Information forklarer hvordan
Danmark samarbejder ikke med det syriske regime, og drfor kan syrerene i Danmark ikke tvangsudsendes. I stedet "motiverer" myndighederne dem til frivillig rejse. Her er det en gruppe skolebørn i Damaskus i Syrien.

Danmark samarbejder ikke med det syriske regime, og drfor kan syrerene i Danmark ikke tvangsudsendes. I stedet "motiverer" myndighederne dem til frivillig rejse. Her er det en gruppe skolebørn i Damaskus i Syrien.

Hasan Belal/NurPhoto

Indland
7. april 2021

Selv om udlændingemyndighederne de kommende måneder forventes at give afslag på forlænget opholdstilladelse til hundredvis af syrere, kan Danmark ikke tvangsudsende dem. Danmark samarbejder nemlig ikke med Assads regering i Syrien. For lige nu gælder der »helt særlige omstændigheder med hensyn til Syrien«, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for nylig har meddelt Folketinget.

De muligheder, der så står tilbage for de danske myndigheder, er dels at opfordre syrerne til at rejse hjem frivilligt, dels at pålægge de resterende »motivationsfremmende foranstaltninger«, som det hedder. Men inden vi ser nærmere på, hvad dét betyder, så først lidt baggrund.

Som Information tidligere har berettet, har danske udlændingemyndigheder siden sommeren 2019 vurderet, at situationen i Damaskus ikke længere var så usikker, at de generelle forhold i sig selv kunne give asyl. I februar i år blev situationen i provinsen Rif Damaskus, der omkranser hovedstaden, vurderet som lige så sikker. Som følge heraf er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet ved at gennemgå hundredvis af sager om flygtninge fra Damaskus-området med henblik på at revurdere deres opholdsgrundlag.

Foreløbig har det ført til, at Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl eller forlængelse af opholdstilladelse i 47 personsager, hvoraf 34 personer ikke har andet opholdsgrundlag og derfor er i såkaldt udsendelsesposition, fremgår det af oplysninger fra nævnet. Dertil kommer ifølge Hjemrejsestyrelsen blandt andet 67 syrere, der er udvist ved dom.

I midten af marts var 128 syrere i udsendelsesposition ifølge Hjemrejsestyrelsen.

Efterhånden som flere og flere syrere får afslag på forlænget opholdstilladelse i Danmark, vil Udlændingenævnet vurdere, om familiesammenførte til dem – blandt andet ægtefæller og børn – også skal have inddraget deres opholdstilladelse i Danmark. Souschef Susanne Topgaard bekræfter, at Udlændingenævnet for tiden har en række verserende sager.

Håndfast hjemrejsepolitik

Og så til spørgsmålet om de motivationsfremmende foranstaltninger. En af disse foranstaltninger er et tilbud om økonomisk støtte fra den danske stat, også kaldet repatrieringsydelsen.

Her har Tesfayes ministerium oplyst, at 100 syrere benyttede sig af den mulighed i 2019, hvor det blev muligt i årets sidste ti måneder. Året efter var tallet steget til 137.

»Det er godt nyt. Det viser, at vores håndfaste hjemrejsepolitik virker,« udtalte Tesfaye ved den lejlighed.

Enkelte af de syrere, der har taget imod repatrieringsydelsen fra den danske stat, har fortrudt deres beslutning og er vendt tilbage til Danmark. Det kan de nemlig det første år efter hjemrejsen. Udlændingestyrelsen oplyser, at det drejer sig om 14 syriske statsborgere siden 2008.

Det er kommunerne, der står for at administrere repatrieringsydelsen. Men det er langtfra ligetil. Ifølge en evaluering af repatrieringsprocessen, som SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) har foretaget, oplever flere kommuner nemlig, at håndteringen af repatrieringssager til Syrien kan være lang og vanskelig, blandt andet fordi »sikkerhedssituationen i Syrien er ustabil«.

Dertil kommer, at udbetalingen af repatrieringsydelsen er en praktisk udfordring for kommunerne, eftersom Syrien er underlagt internationale sanktioner. Endelig er det også en mærkbar udfordring for kommunerne at tilrettelægge rejseruter, »da kommunen sjældent kender til sikkerhedsniveauet i det område, borgere skal rejse til,« som det udtrykkes.

Motivationsfremmende foranstaltninger

Men hvad består de motivationsfremmende foranstaltninger i øvrigt af? 

Det kan blandt andet være at få pålæg om at tage ophold på et udrejsecenter, hvor man ikke længere kan få mulighed for selv at tilberede sine måltider, samtidig med at man kan være pålagt underretnings-, melde- og opholdspligt.

Opholdspligten indebærer, at man skal bo på det udrejsecenter, Udlændingestyrelsen har bestemt, og som udgangspunkt overnatte der hver nat. Underretningspligten betyder, at man skal give underretning til den såkaldte »indkvarteringsoperatør«, hvis man ikke er på sit tildelte center mellem kl. 23 og 06. Og meldepligten indebærer, at man skal melde sig via elektroniske standere flere gange ugentligt på sit center.

Hvis de foranstaltninger viser sig ikke at være tilstrækkelige, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriets pressetjeneste, at man også anvender frihedsberøvelse for »at få udlændingen til at tilvejebringe rejsedokumenter og i øvrigt medvirke til udrejsen«.

Men for at ende på udrejsecenter i første omgang skal det vurderes, at man ikke medvirker til sin hjemrejse. Det er Hjemrejsestyrelsen, der foretager den vurdering, og hvis man som syrisk flygtning ikke udrejser frivilligt fra start, vurderes det, at man ikke samarbejder.

Hvis man som syrer skal vurderes som medvirkende til hjemrejse, skal man samarbejde med myndighederne om kontakt til den syriske ambassade i Stockholm med henblik på at anmode om rejsedokumenter eller tale med konsulært personale fra ambassaden for at fastlægge sin identitet.

Ifølge Udlændingestyrelsen var der medio marts i alt 50 syriske statsborgere, heriblandt ti børn, der var placeret på et udrejsecenter. I Udrejsecenter Avnstrup var der 12 personer, heraf ti børn, i Udrejsecenter Kærshovedgård 35 personer, og endelig tre personer i Udrejsecenter Sjælsmark. Børn må kun indkvarteres i Avnstrup, tilføjer Udlændingestyrelsen, der dog ikke oplyser, hvorfor de pågældende 50 syriske statsborgere ikke længere har opholdsgrundlag.

Liv på standby

Da udlændingemyndighederne valgte at udbrede vurderingen af forbedrede forhold til også at gælde for Rif Damaskus, hvilket vil få betydning for hundredvis af herboende syriske flygtninge, fremsatte asylchef hos Dansk Flygtningehjælp Eva Singer en kritik af beslutningen om at placere syriske flygtninge i en usikker situation:

»Når det drejer sig om personer, der har fået opholdstilladelse, er der jo tale om velfungerende folk, der går på arbejde, og deres børn går i skole. Men deres liv sættes nu på standby. Man burde vente, indtil forholdene bliver bedre, og man har en aftale og ved, om de kan sende dem hjem,« sagde hun til Information.

Det er i særdeleshed bekymrende med børnene i udrejsecentrene, fordi deres barndom dermed tilbringes i uvished, mener Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

»Det er simpelthen uacceptabelt, at børn bor i udrejsecenter på ubestemt tid. Vi risikerer jo, at det er hele deres barndom, der bliver tilbragt i uvished og uden den tryghed og stabilitet, som alle børn har brug for. Det er uforståeligt, at vi lader børn vokse op på den måde her i Danmark.«

– Men de vokser vel op sådan, fordi de ikke længere har lovligt ophold i Danmark, og deres forældre har valgt ikke at rejse frivilligt hjem?

»Men det er jo ikke børnenes ansvar. Børn har ret til et godt liv, uagtet hvilke beslutninger deres forældre træffer. Konsekvensen af at lade et barn tilbringe sin barndom i den utryghed og uvished, som det medfører at bo i et udrejsecenter, er jo, at man stjæler barndommen. Det er uacceptabelt at straffe børn ved at placere dem i et udrejsecenter på ubestemt tid for at motivere deres forældre. Barnet har jo ingen indflydelse på forældrenes beslutning. Barnets tarv må stå forrest.«

Generalsekretæren henviser derudover til en rapport fra Røde Kors, der undersøgte børns forhold generelt, da de var placeret i Sjælsmark. Rapporten viste voldsomme konsekvenser for børnenes trivsel, og der blev advaret om stor risiko for psykiatriske diagnoser. Derudover kunne Røde Kors rapportere om symptomer hos børnene såsom nedsat appetit, hyppige mareridt og problemer med at sove.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Ministeriets pressetjeneste henviser til Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund. Han mener, at hvis Danmark ikke havde udrejsecentrene, kunne man lige så godt lade være med at have en asyllovgivning.

– Kan du forstå, hvis flygtninge synes, det er mærkeligt, at de skal tilbage til et område styret af en regering, Danmark ikke vil samarbejde med, og som har opnået den relative fred, som myndighederne argumenterer med i afslagene?

»Nej. Deres sager bedømmes individuelt, og hvis der ikke er grundlag for, at de skal have beskyttelse længere, er det ikke afgørende, om vi samarbejder med regeringen eller ej. Så er det afgørende, at der ikke er grundlag for asylstatus i Danmark.«

Hvad børnene angår, mener Stoklund, at man helt generelt skal tage hensyn til børnene – også i asylsystemet. Han påpeger, at man har forbedret forholdene på udrejsecentrene blandt andet ved at styrke de pædagogiske tilbud, og han synes, der males et skræmmebillede af centrene.

»Der mangler proportioner i forhold til, hvordan man har det på et udrejsecenter. Det er ikke sådan, at man lider overlast af at bo på et udrejsecenter. Det er ikke noget godt sted at bo eller optimalt. Men det er jo ikke sådan, at man vanrøgtes, fordi man bor på et udrejsecenter.«

Udrejsecentrene er som nævnt indrettet til at motivere flygtninge til frivilligt at vende hjem. Rasmus Stoklund medgiver da også, at forholdene på udrejsecentrene ikke er »opmuntrende«.

»Derfor synes jeg, man bør efterleve lovgivningen og rejse hjem,« siger han.

I Danmark på lånt tid

Hundredvis af syriske flygtninge lever på lånt tid i Danmark under midlertidig beskyttelse. Regeringen vil sende dem hjem, så snart sikkerheden er tilpas forbedret på deres hjemegn. Men er der overhovedet sikkert i Syrien? Og hvordan mærkes usikkerheden blandt de syriske flygtninge? Det undersøger Information i denne serie

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Chemnitz Larsen

Nedenstående et faktuelt indblik i danske myndigheders sagsbehandling,, herunder de såkaldte juridisk uafhængige enheders sagsbehandling.

Justitsminister Nick Hækkerup

Kære Nick Hækkerup

jm@jm.dk

Det er desværre blevet relevant at klage til dig over Københavns Politis manglende behandling af nedenstående faktuelle anmeldelse til Københavns Politi af 4. marts 2019.

Der henvises til politiets brev af 19. januar 2020, jr.nr. 0100-60190-00084-20, hvori den faktuelle anmeldelse f. eks. forstås som en " … forespørgsel.".

Påstande, der savner grundlag, og som er til uberettiget fordel for de anmeldte myndighedspersoner, herunder statsadvokat Lise-Lotte Nilas, der har ansvaret for de nævnte 3 afgørelser i anmeldelsen af 4. marts 2019, der fastholder Københavns Politis faktuel forkerte afgørelser, herunder også DUPs afgørelse af 16. januar 2017, om, at anmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010 er forældet.

En tilsvarende forkert afgørelse traf landsdommer Henrik Bloch Andersen 22. oktober 2012 som sætteombudsmand, sag. nr.12/03699.

AF Blochs sagsreferat fremgår f. eks. også, at Rigsadvokaten, der fulgte efter Jørn Steen Sørensen har ansvaret for en afgørelse, der tilsluttede sig den forkerte afgørelse om forældelse af politianmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010.

Rigsadvokat Jørn Steen Sørensen efterlevede ikke sin tilsynspligt med statsadvokaten og politiet i København.

Endelig kan det også oplyses, at DUP ved afgørelse af 16. januar 2017, J.nr. DUP-2016-313-0683, tilsluttede sig Københavns Politis forkerte afgørelse om, at anmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010 er forældet til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Daværende chef for DUP var Kirsten Dyrman.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Dorte Sørensen

Tak for den gennemgang.

Hørte dommerformanden for Flygtningenævnet i P1's Orientering sige, at de Syriske myndigheder havde haft kontrol med områderne i et år og det var deres begrundelse for at hjemsende flygtninge.

Ja så regimet har haft kontrol i et år - men så er det vel også i orden, at Kina jagter muslimer i områder af Kina , osv........, osv....
Hvordan kan Danmark dog som det eneste Vestlige land have en sådan holdning? - Jeg forstår ikke hvad der er sket med Danmark.

Derudover taler de udsmidnings lystne politikker så meget om at de syriske flygtninge skal hjem og opbygge deres land - Men havde de ikke større chance for det, hvis Danmark lod dem blive og afslutte deres uddannelser. - Det er håbløst.

Pia Christensen, Finn Jakobsen, Steffen Gliese, Normann Errebo, Marianne Jespersen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Anders Graae, Gitte Loeyche, Viggo Okholm, Vibeke Olsen, Hans Larsen, Troels Ken Pedersen, Freddie Vindberg og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Bør regeringen/udenrigsministeriet ikke motiveres til at åbne ambassaden i Damaskus - der er jo sikkert nok at opholde sig?

Ekstremt sørgeligt at der ikke er en bundgrænse for anstændighed, ordentlighed og vælgerleflen for den mindst samfundssindede og mest selvcentrerede del af befolkningen hos valgte politikere der tilmed for at føje spot til skade kan få ordførerposter.

Vibeke Zacho, Pia Christensen, Finn Jakobsen, Steffen Gliese, Normann Errebo, Marianne Jespersen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Steen Obel, Gitte Loeyche, Viggo Okholm, Vibeke Olsen, Christian Mondrup, Dorte Sørensen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Lillian Larsen

At dømme hjemsendelse umiddelbart før eksamen er ren idioti. Vi har brugt penge på deres uddannelse. De burde kunne færdiggøre den, så de kan bruge den ved genoprettelsen af deres land, eller her indtil forholdene i hjemlandet er acceptable. Se det som en slags udviklingsbistand i stedet for at smide pengene ud ad vinduet.
I det mindste kunne man give dem de par måneder ekstra.
Bortset fra at sikkerheden dér ikke er til stede.

Steffen Gliese, Ete Forchhammer , Helle Walther, Freddie Vindberg, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det er en skændsel hvordan Danmark behandler flygtninge. Hvornår i alverden begynder vores politikere her og i resten af EU at se på hvorfor folk flygter fra Syrien.
Så længe EU nægter at føre udenrigspolitik vil der skabes flere og flere konflikter i hele mellem østen, hvilket vil skabe flere og flere flygtninge.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Normann Errebo, Marianne Jespersen, Ete Forchhammer , Freddie Vindberg, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar

Helt enig i alle de bekymringer og følelser her. Glæder mig over det, men er lige nu på det sidste begyndt at få ondt i maven/følelse over de vanvittige tiltag her- det er mig en gåde at socialdemokratiske politikere kan sove roligt med god samvittighed.
Hvis mennesker ikke er kriminelle og voldelige og i øvrigt gør hvad de kan for at få og give værdi her, så skal de blive her indtil de måske af eget initiativ vælger at starte igen i Syrien.
Grotesk at vi accepterer at sende mennesker ud til et system som vi startede og støttede modstand og oprør imod og som stadig sidder på magten uden en eneste opblødning af kontrol og tvang.

Pia Christensen, Steffen Gliese, Normann Errebo, Marianne Jespersen, Ete Forchhammer , Freddie Vindberg, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig er en flygtning ikke en indvandrer - som udgangspunkt. Og fint at der er nogen der tager uddannelser og benytter vores system bedst muligt.

Næ, det helt springende punkt i dette er, at det lige netop er Assad vi fordømmer 100 pct, men ikke andre lige så slemme eller værre. Mette F har lige besøgt en af de slemme - som i parentes har snuppet en ret stor og attraktiv del af Syrien.

Men måske må regeringen i højere grad stå ved Helle Thornings invitation til alle de godt uddannede syriere, som vi havde brug for. De var bestemt ikke godt uddannede, Eneste alternativ er at forhandle med Assad. Desværre.

Eva Schwanenflügel

Herunder følger et link til den meget oplysende historie om, hvorledes Socialdemokratiet ved hjælp af en såkaldt 'polster' (vælgeranalytiker) fik vælgerfremgang ved at kortlægge årsagerne om vælgerflugten til DF.

Et lille uddrag:

"Det spændende er, at Socialdemokratiet på mange måder er blevet det parti, de frafaldne i fokusgrupperne ønskede.
I 2019 gik Socialdemokratiet til valg på blandt andet et loft over ikkevestlige udlændinge, der kan komme til Danmark, men også en fordelingspolitik med en tilbagetrækningsreform, den navnkundige Arne-pension.
Og hvad skete der?
Socialdemokratiet gik ikke bare ét mandat frem, partiet tog magten for første gang siden 2011 og er blevet uhørt dominerende i dansk politik.
Imens mistede Dansk Folkeparti 21 mandater og er blevet en skygge af sig selv.

Og eftersom Socialdemokratiet i dag er landets regering, kan man også sige, at vi alle sammen, et eller andet sted, lever med den regering og den retning for Danmark, de frafaldne ønskede."

https://www.zetland.dk/historie/sO9kYXZW-meWEkwE2-cec4a

Med andre ord, Socialdemokratiet har morphet til et parti, der er klon af DF.
Men det er sikkert også gået op for mange, der stadig er på venstrefløjen..

Problemet er, at det er utroligt svært at gøre noget ved, medmindre man fra støttepartiernes side nægter at bakke regeringen op.

Så udskrives der valg, og som S-målingerne er pt, vil partiet gå voldsomt frem, og kan dermed sætte sig endnu mere på magten.

Pest eller kolera.

Vibeke Olsen, Finn Jakobsen, Steffen Gliese, Ete Forchhammer , Freddie Vindberg og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Ovennævnte forhindringer forklarer dog ikke, hvorfor støttepartierne er så relativt tavse om revurderingen af flygtningenes opholdstilladelser.

Eller gåden om, hvorfor R og SF gik med til at lave en task-force, der skal udrede fangerne i de syriske lejre, når de før stod på spring for at erklære mistillid til udenrigsminister Jeppe Kofod, og dermed havde kunnet presse regeringen til hjemtagelse af børn og mødre fra fangelejrene.

Hvad er de blevet lovet i stedet???

Vibeke Olsen, Lillian Larsen, Marianne Jespersen, Ete Forchhammer og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Igen.

Husk nu lige at borgerkrigen i Syrien startede i forbindelse med det "Arabiske forår". Her skred Assad voldsomt frem mod demonstranter af regimet.

Brug det som udgangspunkt i stedet for: "Danmarks udenrigspolitik" og anden fordrejning af virkeligheden.

https://faktalink.dk/titelliste/borgerkrigen-i-syrien

Kim Folke Knudsen

@Cost benefit analyse for Socialdemokrater ?

Det er nu indlysende hvad linjen er. Vi skal føre aktivistisk udenrigspolitik på snart sagt hele Jordkloden og vikles ind i den ene konflikt efter den anden. Specielt Mellemøsten er et helt oplagt øvelsesterræn for vores militære ekspeditioner.

for at vores professionelle soldater kan trænes under realistiske forhold, der er jo ikke krig i Danmark og omegn endnu.

for at vi overfor USA kan hage os fast i NATO-garantien, hvis USA skulle komme på den tanke at udlicitere Danmark ( Minus Grønland og Færøerne ) fra USA interessesfære til en mere nærliggende stormagt Ruslands interessesfære.

Da de utallige konflikter vi herved skal involveres i avler problemer med flygtninge og andre krigsramte civile indbyggere, så skal følge omkostningerne til dem minimeres.

Ved at forhindre dem i at kunne søge asyl i Danmark. De skal anbringes i en lejr for livstid i Rwanda eller en fjern nation, og så kan de få midlertidig opholdstilladelse der.

Ved at tvinge alle asylsøgende her i landet med midlertidigt ophold hjem igen til deres oprindelseslande uanset forholdene i dette land, herunder om landet er styret af et diktatur med terror overfor landets befolkning.

Ved at markere at livet i Danmark helst skal foregå på ekstra lave sociale ydelser, så evt. personer overbevises om det hensigtsmæssige i at tage tilbage koste hvad det koste vil.

Ved at behandle beboere i boligområder med ghettoproblemer som en flok bønder i et spil skak, hvor de når som helst og hvor som helst kan forflyttes til andre boligområder ved tvang. I mellemtiden skal de udsættes for negativ særlovgivning, fordi de ikke selv har kunnet tage sig sammen til at få et arbejde og flytte væk for egne midler fra Ghettoområdet.

Således opløftet ved denne Cost benefit analyse

kan vi glæde os over vores militære engagementer i Mellemøsten

og over at vi i hvert fald ikke skal bidrage med så meget som en 25 øre til at hjælpe folk i nød i de krige, som vi selv frivilligt deltager i.

Vi har med andre ord nok i os selv og vores egne samfundsudfordringer.

Tak for 55 års internationalt engagement fra 1945-2000, hvor Danmark som et velstående land var med til at hjælpe nationer og befolkninger i nød og hvor der var plads til bare lidt humanisme og personligt overskud til at hjælpe personer, hvis baggrund og oprindelse var fjernt fra danskens levevis.

SLUT MED DET, VI HAR NOK I OS SELV.

PS På en eller anden måde synes jeg at se, at den samme destruktive mentalitet gennemsyrer flere og flere dele af det danske samfund herunder behandlingen af vores egne udsatte borgere med pæredansk baggrund arbejdsløse, fattige, hjemløse personer uden flair for det digitale automatiske vanvid eksempel vis ældre borgere men nej jeg drømmer jeg må tage fejl

Vi er jo en Velfærdsstat og et foregangsland for alle andre nationer

VH
KFK

Vibeke Zacho, Vibeke Olsen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Ebbe Overbye, Finn Jakobsen, Steffen Gliese, Normann Errebo, Marianne Jespersen, Ete Forchhammer , Freddie Vindberg, Herdis Weins og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Catch 22

Refugee: "You mean there's a catch?"

"Sure there's a catch," Mattias Tesfaye (S) replied. "Catch-22. all the refugees that we like to forcibly deport to Syria because it's nice there now, well we also want to sanction the ass out of their pants...............

Carsten Hansen

Nå jo.

Den stramme udlændingepolitik er kommet for at blive.
Skifter regeringsmagten så skifter den til højre.
Flygtningebegrebet ændres ikke. Flygtninge skal hjem når mulighed byder sig og afviste asylansøgere sendes hjem. hurtigst muligt.
Det er international gældende lov som ingen nationer, så vidt vides, har tænkt sig at ændre på.

Det betyder så ikke at jeg er enig i alt hvad regeringen foretager sig, men Danmark har ingen specielle forpligtigelser i forhold til borgerkrigen i Syrien og Assads myrderier af egen befolkning.

Pia Christensen

Artiklen her udløste e åbent brev til Integrationsministeren torsdag d. 8. april 2021

I dag har jeg sendt nedenstående til integrationsministeren og i kopi til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Alle kræfter brugt - ingen tilbage til debat:

Kære udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Jeg skriver til dig, fordi jeg er dybt bekymret for vores dansk-syriske medborgeres sikkerhed.

D. 28. juni 2020 skriver du i et opslag på Facebook, at du har opsagt en millionkontrakt med Dansk Flygtningehjælp, og at der i stedet oprettes en hjemrejsestyrelse. Du vil gå mere kontant til den opgave at få afviste asylansøgere til at rejse hjem.

En følger Yakub Pelit er bekymret for at bl.a. syrere, som bliver hjemsendt, kan blive udsat for tortur eller blive dræbt, når de vender hjem. Til det svarer du:

”Yakup Pelit ingen skal sendes tilbage til tortur eller forfølgelse. Det kommer Danmark aldrig til at støtte. Det er en fuldstændig grundlæggende rettighed at man kan få asyl, hvis man risikerer den slags.”
https://www.facebook.com/stemtesfaye/posts/3062797897143183

Jeg har i mange år arbejdet indenfor flygtninge-/indvandrerområdet, og der er sket meget siden, men det grundlæggende har jeg svært ved at forstå:

Hvordan er det muligt at garantere for sikkerheden for mennesker, vi sender retur til den diktator, som mange syrere er flygtet fra f.eks. fordi familiemedlemmer er militærnægtere, og til hvem, vi ikke vil lave hjemrejseaftaler med? Altså til en diktator som benytter sig af systematiske forsvindinger, fængslinger, tortur og drab?

Af en artikel i Information d. 7. april 2021 ”Sådan skal syriske flygtninge ’motiveres’ til frivillig hjemrejse” fremgår det, at ”… man også anvender frihedsberøvelse for »at få udlændingen til at tilvejebringe rejsedokumenter og i øvrigt medvirke til udrejsen«.”

https://www.information.dk/indland/2021/04/saadan-syriske-flygtninge-mot...

Det vil altså sige, at du går så kontant til opgaven, at ”du” frihedsberøver flygtninge, der ikke vil henvende sig til de selv samme myndigheder, som de er flygtet fra, for at tilvejebringe rejsedokumenter? Altså de syriske flygtninge med ophold i Danmark, som er flygtet fra Assad-regimet, skal henvende sig til det Assad-regime, som den danske stat ikke ønsker at lave aftaler med, for at skaffe sig et pas eller anden legitimation? ”Hey, her er jeg. Jeg kommer hjem nu”.

Jeg har aldrig hørt om noget lignende. Tidligere repatrieredes flygtninge til lande med nye regeringer, som den danske stat havde aftaler med.

I UNHCR’s anbefalinger til Danmark om at styrke beskyttelsen af flygtninge i Danmark, Europa og globalt fra d. 11. februar 2021 skriver de:

”Inddragelse og ophør af beskyttelse er nødt til at blive brugt meget forsigtigt, restriktivt og med de nødvendige juridiske standarder og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger på plads. Flygtninge og andre personer med international beskyttelse bør ikke være tvunget til at vende tilbage til en situation i deres hjemland, præget af uro, ustabilitet og usikkerhed.”

https://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2021/02/UNHCRs-anb...

FN’s generalsekretær Antonio Guterres citeres af Reuters d. 10. marts 2021 for at sige:

”Syrien er et ”levende mareridt” hvor omkring halvdelen af børnene ikke har levet en dag uden krig og 60 procent af syrer er i risiko for at sulte."

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un/after-10-years-of-w...

Red Barnets generalsekretær i Danmark Johanne Schmidt-Nielsen skriver på Facebook d. 7. april 2021:

”Hendes (Sonia Khush) melding er klar og helt på linje med blandt andre FN. Der er ikke sikkert i Syrien. Og slet ikke for børn. I starten af marts advarede Sonia derfor den danske regering og udtalte blandt andet:
”Syrien står midt i en brutal konflikt. I 2020 alene gik 6.2 millioner syriske børn sultne i seng, hundredvis af børn blev dræbt og millioner af børn lever fortsat som internt fordrevne uden snarlig udsigt til at kunne vende hjem.”

https://www.facebook.com/johanne.schmidtnielsen/posts/10159578726543675

DCR Dansk Flygtningehjælp skriver d. 8. april 2021 på Facebook:

”I DRC Dansk Flygtningehjælp mener vi, at det stadig er alt for tidligt og alt for farligt at sende flygtninge tilbage til Syrien. Danmark bør fortsat yde beskyttelse til syriske flygtninge og give dem den nødvendige ro til at kunne integrere sig, uddanne sig og arbejde. Danmark skal kort sagt droppe beslutningen om at sende flygtninge tilbage til Syrien.”

https://www.facebook.com/danskflygtningehjaelp/photos/a.159466734065338/...

I en henvendelse til dig af 5. januar 2021 advarer Amnesty International om, at borgere i Syrien fortsat risikerer forfølgelse og krænkelse af menneskerettighederne også i Damaskus.

https://amnesty.dk/amnesty-advarer-danmark-send-ikke-syrere-retur-til-da...

Flere andre organisationer herunder Human Rights Watch og Røde Kors advarer også. Dette sammenholdt med, at Danmark er det eneste land i EU, som sender de syriske flygtninge tilbage, gør en gammel medarbejder indenfor dette område dybt bekymret.

Mit spørgsmål til dig er nu:

Kan du fortsat personligt og som minister garantere for vores medmenneskers sikkerhed?
Kan og vil du jf. dit Facebook-opslag garantere, at de syriske flygtninge, som ”du” så kontant med endda frihedsberøvelse presser til at henvende sig til syriske myndigheder for rejsedokumenter, ikke risikerer anholdelse, fængsling, tortur, forsvinden eller likvideringer ved tilbagevenden til Syrien?

Jeg sender min henvendelse i kopi til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg og ser frem til dit svar.

Bedste hilsner
Pia Bjerre Christensen

Vibeke Zacho, Vibeke Olsen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Dorte Sørensen og Marianne Jespersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

@Eva
Du og andre kan læse en analyse af Knud Vilby her:
https://www.altinget.dk/artikel/knud-vilby-socialdemokratiets-hjerteblod...

Der er jo sikkert læsere her, som ikke forbinder noget med Knud Vilby, men han har bl.a. været chefredaktør for Information. Hans ærinde her er at sætte praksis i forhold til principprogrammet hos socialdemokratiet. Flertallet er hjemme (for Frederiksen), dem i frontlinjen for en humanitær og langsigtet politik står med en skrap opgave.

”Syrien er et ”levende mareridt” hvor omkring halvdelen af børnene ikke har levet en dag uden krig og 60 procent af syrer er i risiko for at sulte."

Og denne situation diskuteres slet ikke; hele Syrien er ramt og befolkningen - herunder den betragtelige del som ønsker at det siddende styre bevarer magten - lider i vanvittig grad. Men i Danmark diskuteres udelukkende flygtningene, mens opblomstringen af ISIL, Al Qaeda-militser, tyrkisk og amerikansk besættelse af landet, omfattende sanktioner (som DK deltager i) slet ikke inddrages. Det er en ejendommeligt forskudt og partikulær debat, hvor der fokuseres på få flammer, mens den store brand ignoreres. Uansvarlig og reaktionært; fuldstændigt som den førte, danske politik.

Eva Schwanenflügel

@ Jørgen

Tak for tippet om Knud Vilbys analyse.

Jeg læste den nu forleden dag, og den er yderst pinlig for socialdemokraterne..

Deres egne principper efterleves på ingen måde.
Tværtimod går deres handlinger stik imod.