Dramatisk udvikling på Aarhus Universitet: Rektor var selv indblandet i lovbrud

Rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen erkender nu, at han selv var med til at træffe den ulovlige beslutning om at tilbageholde afslørende dokumenter i kølvandet på oksekødssagen. Han hævder, at han ikke vidste, tilbageholdelsen var ulovlig. Bestyrelsen afviser hans tilbud om at træde tilbage
Information havde fredag en aftale om interview med rektor Brian Bech Nielsen, men efter at være blevet forelagt nogle af avisens spørgsmål, afviste han pludselig at stille op. I stedet har han sendt skriftlige svar på nogle af, men langtfra alle, Informations spørgsmål og afvist at svare på opfølgende spørgsmål.

Information havde fredag en aftale om interview med rektor Brian Bech Nielsen, men efter at være blevet forelagt nogle af avisens spørgsmål, afviste han pludselig at stille op. I stedet har han sendt skriftlige svar på nogle af, men langtfra alle, Informations spørgsmål og afvist at svare på opfølgende spørgsmål.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Indland
8. maj 2021

Sagen om Aarhus Universitet, der i strid med loven bevidst tilbageholdt aktindsigter i kølvandet på den skandaliserede oksekødsrapport og efterfølgende dækkede over det med usande forklaringer, tager nu en ny og alvorlig drejning.

Aarhus Universitet oplyser på sin hjemmeside, at universitetets øverste leder, rektor Brian Bech Nielsen, på et hidtil ukendt møde den 15. oktober 2019 selv var med til at vedtage, at universitet skulle forhale udleveringen af afslørende dokumenter til Information. Tidligere har han ellers givet udtryk for, at han ikke var involveret i beslutningen om at tilbageholde dokumenterne.

»Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den,« udtaler Brian Bech Nielsen i nyheden på universitetets hjemmeside.

Det var denne ulovlige forhaling samt universitetets usande forklaringer om forløbet over for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der mandag i denne uge fik styrelsen til at rette en usædvanlig hård kritik mod universitetet.

Ifølge Aarhus Universitets pressemeddelelse har Brian Bech Nielsen tilbudt universitets bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, at fratræde sin stilling, men en enig bestyrelse har udtrykt tillid til ham.

Pressemeddelelsen kommer imidlertid ikke ind på rektorens rolle i den centrale del af sagen, der handler om, at universitetet ad to omgange er kommet med falske forklaringer til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

I sine redegørelser til styrelsen har universitetet forsikret om, at besvarelsen af aktindsigterne ikke blev forhalet. Men nu viser det sig altså, at Brian Bech Nielsen selv var med til at beslutte at forhale besvarelserne. Og rektoren har vel at mærke tidligere oplyst, at han læste redegørelserne.

Information ville gerne have spurgt Brian Bech Nielsen, hvordan universitetet med hans viden kunne oplyse styrelsen om, at udleveringen af dokumenterne ikke blev forhalet, når han selv havde været med til at beslutte forhalingen. Information havde også fredag en aftale om interview med Brian Bech Nielsen om sagen. Men efter at være blevet forelagt nogle af avisens spørgsmål, afviste han pludselig at stille op.

I stedet har han sendt skriftlige svar på nogle af, men langtfra alle, Informations spørgsmål og afvist at svare på opfølgende spørgsmål.

Afviste først kendskab

De nye oplysninger står i kontrast til, hvad rektoren tidligere har forklaret. Så sent som i et interview med Information i denne uge gav Brian Bech Nielsen indtryk af, at han ikke havde kendt til den ulovlige beslutning, som det altså nu er kommet frem, at han selv var med til at træffe.

Han placerede ansvaret for sagen ved de ledende medarbejdere, der havde deltaget i et møde på fakultetet Science & Technology den 27. september 2019, hvor det i første omgang skal være blevet besluttet at tilbageholde aktindsigterne: Universitetets nu forhenværende chefjurist, centerleder Niels Halberg, prodekan Kurt Nielsen samt daværende dekan Lars Henrik Andersen.

Adspurgt om, hvor højt op i organisationen ansvaret lå, sagde rektor:

»Altså, sagsbehandlingen af aktindsigterne er noget, der bliver varetaget på det daværende fakultet, Science & Technology, i øvrigt i samarbejde med universitetets chefjurist. Og redegørelserne til styrelsen blev udfærdiget af chefjuristen. Så det er det niveau, vi er på.«

– Og hvad med dig selv?

»Jeg var ikke til mødet.«

– Nej, men har du på anden måde været vidende om det her?

»Nej. Jeg er ikke informeret om, at der er truffet en beslutning, som strider mod lovgivningen. Jeg blev heller ikke informeret om, at universitetet via de to første redegørelser har tilbageholdt den viden for styrelsen. Så jeg er ikke blevet oplyst om, at vi var på vej ud på et skråplan der,« udtalte Brian Bech Nielsen.

Kendte til usande forklaringer

Brian Bech Nielsen fortalte mandag til Information, at han ingen grund havde til at betvivle sandhedsværdien, da han læste universitetets redegørelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvori universitetet hævdede, at det ikke have forhalet de belastende dokumenter.

»Jeg har selvfølgelig hæftet mig ved de redegørelser, der er indsendt til styrelsen, og de to første gav mig ikke anledning til på nogen måde at blive bekymret,« sagde han.

Det vækker undren, når det nu viser sig, at rektoren faktisk selv havde været med til at træffe den beslutning, som ifølge redegørelserne aldrig blev truffet.

Professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet mener, at yderligere afklaring er nødvendig.

»Der er brug for at undersøge nærmere, hvad der er sket. Både på mødet den 15. oktober og i forhold til, om rektor vidste, at udtalelserne til styrelsen var falske. Der er noget, der ikke rigtig hænger sammen der,« siger han.

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet kalder det »åbenlyst kritisabelt«, hvis rektor har været vidende om, at styrelsen fik forkerte oplysninger.

»Styrelsen kritiserer jo kraftigt, at de ikke har fået rigtige oplysninger. Hvis rektor har et medansvar for det, så kan man godt spørge, om bestyrelsens tillid til ham er velbegrundet,« siger han.

Rektor afviser interview

I et skriftligt svar afviser Brian Bech Nielsen at have løjet om sit kendskab til sagen.

Han oplyser, at han »de seneste dage« har valgt selv at gennemgå dokumenter, »som handler om min rolle«, og at det er på den baggrund, han er blevet »opmærksom« på sit ansvar for sagen.

Adspurgt om han vidste, at han selv havde været med til at træffe beslutningen om at tilbageholde aktindsigterne, da han tidligere på ugen gav interview til Information, svarer Brian Bech Nielsen:

»Nej, det vidste jeg ikke, men da jeg opdagede det, kontaktede jeg straks vores bestyrelse og stillede min stilling til rådighed, som det fremgår af vores interne udmelding.«

Information ville gerne have spurgt Brian Bech Nielsen, om han dermed mener, at han havde glemt, at han medvirkede til at beslutte at tilbageholde dokumenterne. Men det har som beskrevet ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.

I forhold til de usande redegørelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fastholder Brian Bech Nielsen, at han »havde tillid til, at redegørelserne var retvisende«.

»Da jeg ikke er vidende om, at beslutningen den 15. oktober ikke er lovmedholdelig, hæftede jeg mig ikke yderligere ved beslutningen. Jeg stolede på, at redegørelserne var retvisende, og jeg gennemgik dem ikke i detaljer,« skriver Brian Bech Nielsen.

Information har blandt andet spurgt Brian Bech Nielsen, hvornår han læste redegørelserne, og om det var, før eller efter de blev sendt til tilsynsmyndigheden. Men det har han ikke villet svare på. Rektoren har heller ikke svaret på, om han synes, det principielt er i orden bevidst at tilbageholde dokumenter, hvis det ikke havde været ulovligt.

Ligesom han ikke har svaret på en lang række andre spørgsmål fra Information. Herunder hvorfor han ikke vil stille op til interview.

Brian Bech Nielsen »har ikke yderligere kommentarer«, skriver han.

Bestyrelsen har tillid

I universitetets pressemeddelelse udtaler bestyrelsesformand Connie Hedegaard, at bestyrelsen er enig om fortsat at have tillid til Brian Bech Nielsen. Hun påpeger også, at topledelsen »naturligvis« i sidste ende er ansvarlig.

»Men selv om rektor har været informeret om aktindsigtssagen, har vi ingen grund til at tro, at Brian Bech Nielsen har været informeret om, at den valgte håndtering ikke var lovmedholdelig,« udtaler hun.

»Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU.«

Samtidig noterer bestyrelsen sig ifølge Connie Hedegaard også, at en samlet universitetsledelse torsdag har givet fuld opbakning til Brian Bech Nielsen.

Sagen begyndte i kølvandet på Informations afdækning af den skandaliserede oksekødsrapport, der siden er blevet trukket tilbage. Da Information efterfølgende søgte aktindsigt i andre eksternt finansierede rapporter for at se, om noget lignende havde fundet sted, fik avisen først svar to måneder senere, kort efter at Aarhus Universitet selv havde præsenteret sin egen undersøgelse af området.

Det klagede Information over til Ombudsmanden, som overdrog sagen til tilsynsmyndigheden Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I denne uge kaldt kaldte styrelsen Aarhus Universitets ageren i sagen for »særdeles kritisabel«. Af styrelsens udtalelse fremgår det, at universitetet først besluttede at tilbageholde aktindsigter til Information i strid med loven og efterfølgende dækkede over den ulovlige beslutning ved i to omgange at give styrelsen en falsk forklaring.

Oksekødsrapporten

I en tid, hvor klimakrisen står højt på den politiske dagsorden, er landbruget og særligt oksekødsindustrien under pres. For hvilke konsekvenser vil forbrugere og beslutningstagere drage af det store klimaaftryk fra oksekød?

I en rapport finansieret af landbruget har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med en forsker fra DTU givet deres bud på oksekøds klimaeffekt i forhold til andre fødevarer. Men rapporten er ifølge udenforstående eksperter metodisk problematisk.

I denne artikelserie undersøger Information, om der er tale om uvildig forskning. Eller om Aarhus Universitet er gået på kompromis med god forskningsskik.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Damm Sørensen

Bestyrelsen bakker op om rektor Brian.

Tankevækkende taget i betragtning, at bestyrelsen har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som medlem.
https://www.au.dk/om/uni/bestyrelse/bestyrelsesmedlemmerne/jpchristensen/

uffe hellum, Eric Philipp, Bjørn Pedersen, Estermarie Mandelquist, Peter Krogh, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Peter Beck-Lauritzen, Jeppe Bundgaard, David Zennaro, Allan Stampe Kristiansen, Torkil Forman, Peter Mikkelsen, Jan August, Pietro Cini, Jens Erik Starup, Tobias Torfing, Torben Lindegaard, Christian Bruun, Poul Simonsen, Morten Wieth, Steffen Gliese og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Kurt Birkedal

Den våde søforklaring ligner den samme taktiske opfattelse af sandhed som inger Støjbjerg benytter.

uffe hellum, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Anne-Marie Krogsbøll, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann, Allan Stampe Kristiansen, Pietro Cini og ingemaje lange anbefalede denne kommentar
ingemaje lange

Stærkt gået INF. Vi er mange, der i flere år har undret os over, at de forskellige uacceptable forhold på universitetet ingen konsekvenser fik.

Peter Krogh, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann, David Zennaro, Allan Stampe Kristiansen, Peter Mikkelsen, Tobias Torfing, Poul Simonsen og Morten Wieth anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men det nytter jo ikke med en tilbagetræden, så længe universiteternes forhold ikke er blevet ordnede, så de igen kan fungere uafhængigt og uden anden indblanding end fastlæggelsen af rammerne fra politisk hold.

Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Hanne Utoft, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Rasmus Knus

Mon ikke der er en ansvarlig minister, som gerne vil have kulegravet denne sag?

En rektor for et universitet som begår lovbrud og lyver om det, den går vist ikke, selvom bestyrelsen sætter kikkerten for det blinde øje.

uffe hellum, Palle Yndal-Olsen, Peter Krogh, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann, David Zennaro, Frank Meier, Allan Stampe Kristiansen, Mads Greve Haaning, Peter Mikkelsen, Jan August, Morten Wieth, Pietro Cini, Kim Houmøller, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Torben Lindegaard og Celia Haldan Voetmann anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

Igen en illustration af det JEG – fra side linjen – synes mig kunne se: igen en illustration af Danmarks vej mod den totalitære stat: En ”elite” der styrer landet mod ”blut und boden”, og indføre daglige restriktioner på hvad der er lovligt og ikke er det. En indikation på den totalitære stat: Eliten drages aldrig til ansvar: Ledelsen af Danmarks største banks hvidvaske sag= uden ansvar/skyld. INGEN havde ansvar og skyld, finanstilsynet, de vidste absolut ingen ting! Tibet kommissionen samme sag [på nær et par gade-politibetjente], skatte kommissionen, Støjberg kommissionen, og nu Århus universitet, [bestyrelsen vidste det selvfølgelig også]. Om en pige deler et offentliggjort billede fra en demonstration på en ”hængt magthaver” på facebook– Politiet skrider umiddelbart til handling, beslaglægger hendes telefon og PC.
MEN – når en politiker trakasserer kritikere og forsøger tage deres levebrød fra dem, og da det ikke går længere, så stresser det ham i de grad, at han mælder sig syg. – Er det kun mig der ser de totalitære tendenser? – eller vælger I ”eliten” ud fra om de ser godt ud på facebook? [en anden af dagens artikler i avisen].

Estermarie Mandelquist, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Henning Haugaard, Hanne Utoft, Peter Beck-Lauritzen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Ebbe Overbye, Peter Mikkelsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Hidtil har Connie Hedegaard i mine øjne været en af de stemmer i debatten, som jeg har størst tillid til.
Men jeg kan ikke se rettere, at hun ved som formand for bestyrelsen ikke at acceptere Brian Bech Nielsens tilbud om at træde tilbage samtidig har påtaget sig pligten til at stille op til det interview i Information, som Brian Bech Nielsen ikke vil stille op til.
Unddrager hun sig den pligt, vil det påvirke min tillid til hende negativt. Og det vil jeg være ked af.

uffe hellum, Mikael Kristensen, Peter Krogh, Eva Schwanenflügel, John Damm Sørensen, Henning Haugaard, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Poul Simonsen, Allan Stampe Kristiansen, Carsten Munk, Jan August, Morten Wieth, Pietro Cini, Steffen Gliese, Torben Lindegaard og Tobias Torfing anbefalede denne kommentar
Tobias Torfing

Skuffende at AUs bestyrelse ikke modtog det tilbud med kyshånd.

Tobias Torfing

Jeg håber at inf. fortsætter at efterspøger svar fra rektor og bestyrelse. Er der virkelig ingen fra bestyrelsen der vil udtale sig (andet end i en pressemeddelelse?).

Morten Wieth

Bestyrelsens opbakning til rektor lyder meget mystisk. Det er muligt at de synes, at han er en genial rektor. Men på det principielle plan leverer de jo en klar opbakning til, at man kan medvirke til en ulovlig handling og dernæst medvirke til at vildlede tilsynet, uden at det får konsekvenser. Det virker så mærkeligt, at man tænker at der må være et skjult motiv. Kan bestyrelsen mon selv være fedtet ind sagen? Eller har rektor mon på anden vis en klemme på afgørende medlemmer af bestyrelsen?

Mikael Kristensen, Eva Schwanenflügel, John Damm Sørensen, Steen Obel, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann og Mads Greve Haaning anbefalede denne kommentar

Gert Romme
Selvom jeg er enig i meget af din mistillid, skal det da lige understreges, at Cheminova var en gave til Aarhus Universitet - og nok ikke af den mest velkomne slags. https://www.berlingske.dk/virksomheder/saadan-slap-aarhus-universitet-af...

Estermarie Mandelquist, Steen Sommer, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Poul Simonsen

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen - er han ikke venstremand?
Erindrer, at han en gang tidligere har misbrugt sin stilling til, at redde røven på den endnu ikke dømte krigsforbryder, Anders Fogh Rasmussen.

Estermarie Mandelquist, Peter Krogh, Eva Schwanenflügel, John Damm Sørensen, Henning Haugaard, Steen Obel, Peter Wulff, Peter Beck-Lauritzen, Anne-Marie Krogsbøll og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

At AU "spurter" fra regningen er ganske almindeligt i erhvervslivet, desværre. Sidst jeg hørte om det var Purdue/opioid-skandalen i USA. De fik en bøde på 8 mia $ og meldte firmaet konkurs=ingen bødebetaling. Det sker også i DK, så AU er ikke noget særligt på dette område. Jeg ville gerne vide, hvem der betaler idømte bøder ved skattesnyd, momssvindel, hvidvask (husker Brian Mikkelsen, hvem får Danske Banks bøde?, ja den skulle Danske Bank bruge til at være bedre polstret i fremtiden?), ja et fåtal!

Hanne Utoft

Gennemgående for de seneste års skandaler i ministerier, styrelser og institutioner - hvor ministre, chefer og ledelsessystemer åbenlyst lyver, svigter, forglemmer sig og dummer sig er diskursen om tillidssvigt. Vi skal have tillid til vore politikere, til embedsmænd og til skriftkloge ledere i Etaten m.m. - og disse skal vise sig denne værdige, for ellers så ... ja, hvad så? Gennemgående er det nemlig også at politikere slipper afsted med at svigte tilliden, ligesom embedsmænd og andre gør det samme, blot undtaget nødvendige syndebukke fra nedrest mulige kadre.

Rektor hér, som løj forleden og idag prædiker den skære sandhed, er blot endnu en notabilitet i rækkerne af korrumperede og etikforstyrrede, som taler om tillid - og de gode intentioners uheldssvangre magtudvikling. Derfor skal vi væk fra tillid, som italesættes for at et magtmisbrug kan finde sted. Og væk fra tillid, frem mod kontrol, betyder ikke øget opsyn med politikerstanden som vi kender den - men derimod demokratiudvikling. Der er nok af projekter at se på; parlamentarisk binding på lovbehandling af borgerforslag, udvikling/forankring af borgerråd, etablering af lokale/regionale demokratihuse, anvendelse af vejledende/bindende folkeafstemninger, etablering af et tokammer-system, etablering af forfatningsdomstol, reformering af Grundlov - mekanismer som strukturelt bryder med klassesamfundets hierarkiske dogme om tillid. Kontrol er bedre, så længe at den tilhører befolkningerne (altså de ledte, som bør blive selvledte).

Tobias Torfing, Peter Beck-Lauritzen, Estermarie Mandelquist, Inge Lehmann, Palle Yndal-Olsen, Pietro Cini, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel og Steen Obel anbefalede denne kommentar
Peter Krogh

Nu er det nok sådan, at hvis AU’s bestyrelse accepterede rektors tilbud om fratræden, måtte de vel også træde selv som øverste ansvarlige træde tilbage, og det synes den konservative “miljøhelt” Hedegaard nok er for dyrt?

Peter Beck-Lauritzen, Estermarie Mandelquist, Inge Lehmann og John Damm Sørensen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Ok, så AU har altså en rektor med en hukommelse, der er hullet som en si og en faglig habitus, der er helt blottet for banal viden om almindelige forvaltningsprincipper.

Men det er måske bedre end at landets næststørste universitet bliver ledet af en småkorrumperet løgner.