Indgreb
Læsetid: 6 min.

Her er fire måder at tøjle boligmarkedet på – og en masse grunde til, at de kan give problemer

De store prisstigninger på boligmarkedet vækker bekymring blandt både politikere, eksperter og andre aktører. Men der findes ingen lette løsninger, og de fleste konkrete indgreb vil have utilsigtede konsekvenser
Mens boligpriserne er fortsat med at stige 12 måneder i træk, fortsætter også debatten om, hvilke indgreb der bedst kan tøjle problemet.

Mens boligpriserne er fortsat med at stige 12 måneder i træk, fortsætter også debatten om, hvilke indgreb der bedst kan tøjle problemet.

Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Indland
19. maj 2021

Beskat boliggevinsterne ved salg! Afskaf rentefradraget! Få sat en stopper for de mange lån med variabel rente! Grib ind over for de afdragsfrie lån! Kræv højere udbetaling ved køb af bolig!

De stærkt stigende priser på sommerhuse og ejerboliger i de store byer har øget presset på politikerne for at gribe ind.

Mandag advarede Nationalbankens direktør Per Callesen i Finans om, at situationen er »bekymrende«, og på forsiden af Berlingskes Business-sektion krævede PFA’s topchef Allan Pollack en skat »på de enorme boliggevinster«, der øger uligheden.

Mens boligpriserne er fortsat med at stige 12 måneder i træk, fortsætter også debatten om, hvilke indgreb der bedst kan tøjle problemet. Fælles for forslagene er dog, at de er svære at realisere, og at politikerne grundlæggende allerede har låst sig fast på en model. På grund af tekniske problemer med ejendomsvurderingerne i SKAT er den bare udskudt fra 2021 til – tidligst – 2024.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Hvad med at bygge de lejligheder der er behov for og til en pris så alle har mulighed for at betale huslejen. Gør det mere fordelagtigt at bo til leje i stedet for i egenbolig.
Mon ikke en sådan omlægning kunne skabe et mere retfærdigt bolig marked.

Alvin Jensen, Christel Gruner-Olesen, Jimmy Hansen, Ole Henriksen, Gert Romme, Arne Albatros Olsen, Jens Ole Mortensen, Jakob Trägårdh, Christian Mondrup og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

man er nødt til at fjerne fordele ved at eje sin egen bolig, hvis man skal have priserne ned.
I øjeblikket stiger priserne på boliger, fordi der er tilgængelige penge og ingen inflation andre steder - men heller ikke den indkomstudligning, som tager fra de rige og giver til de fattige, som med rette kunne forventes.
Boligmarkedets deroute skyldes disse voksende uligheder, men den er også med til at forværre dem.
Da man reddede bankerne efter finanskrisen, havde man en unik mulighed for at rette op på miseren: man skulle have krævet afskrivning for boliggæld, samtidig med at man helt ændrede finansiering og beskatning og skabte et langt mere stabilt prisleje - herunder ved at gøre det attraktivt at bosætte sig udenfor de største byer, både privat og erhvervsmæssigt.
Havde man gjort det for 10 år siden, havde vi også stået endnu bedre rustet imod pandemien.
Det er ikke rentefradraget i sig selv, der er problemet, det har tværtimod været helt nødvendig løftestang for den brede befolknings mulighed for at købe egen bolig. Havde man ikke opgivet beskatningen som den væsentligste brik i den økonomiske politik, som måske er en af Anders Fogh Rasmussens værste forbrydelser imod vores samfundsmodel, var vi sluppet for mange genvordigheder, herunder især den falske opfattelse af at skabe mere vækst i samfundet, blot fordi adgangen til at låne penge næsten gratis presser boligpriserne op.

Alvin Jensen, Jan Nielsen, Ole Henriksen, Gert Romme, Arne Albatros Olsen, Kim Houmøller, ingemaje lange og Jakob Trägårdh anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Anerkender man indkomst af arbejde og kapital som beskatningsgrundlag må man også anerkende gevinst ved salg af privat ejendom som indkomst. Den løbende ejendomsværdibeskatning er ikke baseret på indkomst og bør derfor erstattes med en realisationsskat ved salg. Beskat forskellen mellem købs- og salgspris med 20 % uden ret til fradrag for forbedringer og - tag skatten straks.

Alvin Jensen, Gert Romme, Arne Albatros Olsen og René Arestrup anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Jeg har endnu til gode at høre et substantielt argument imod en ejendomsbeskatnings-reform, der udfaser det nuværende - og temmelig håbløse - beskatningssystem til fordel for en provenu-beskatningsmodel, som Allan Pollack m.fl. har foreslået.

Ja, der er ulemper ved at gøre det. Men tag bestik af situationen, som den er i dag, hvor det nogle steder nærmest er umuligt for førstegangskøbere at etablere sig og hvor mange danskere gældsætter sig langt ud over nogen form for økonomisk bæredygtighed. Og priserne bliver tilsyneladende ved med at stige. Indtil de ikke gør det mere....

Kim Houmøller

Uanset hvad man gør er det alt for sent. Husk, gør man intet er det også et valg med store konsekvenser. Tror der er mange der gerne vil sælge, som kommer i klemme i svingdøren.

Jan Fritsbøger

jeg mener man bør afskaffe ejendomsretten til boliger og erstatte den med en beboelsesret, jeg mener at al jord tilhører alle mennesker, og at landbruget kun bør have dyrkningsret men ikke eje jorden, i det hele taget bør verden indrettes så ulighed ikke automatisk genereres, og ejendomsret bør i stedet være brugsret som ikke kan sælges men kun videregives, ingen kapitalisering,
men jeg er helt bevidst om dette ikke er muligt før engang i en fjern fremtid hvor evolutionen har elimineret det egoistiske og grådige menneske, og mennesket er blevet et langt mere socialt væsen som altid vil vælge samarbejde og fravælge konkurrence. en utopi javel men langt bedre end den dystopi vi i dag accepterer som den eneste mulighed, en klar fejl.
Målet for enhver udvikling burde være at gør verden så retfærdig som overhovedet muligt, og ikke det modsatte som retningen er for tiden.
I dag er man født med et vist niveau af privilegier, fra absolut ingen privilegier til mange, og alle tænkelige og utænkelige privilegier til nogle få. og endda mange som end ikke får helt basale behov dækket.

Ole Svendsen, Erik Winberg, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Jan Nielsen, Jimmy Hansen, John S. Hansen, Hanne Utoft, Gert Romme, johnny volke og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Lad indkomsten danne grundlag for huslejen.

olivier goulin

Der er kun een befolkningsgruppe S frygter mere end DF-vælgerne - og det er boligejerne. Dem frygter alle politikere, eftersom de idag udgør en så stor vælgergruppe, og boligbeskatning er så væsentligt et indgreb i boligejernes økonomi. Det er lidt den samme historie som med bilejerne og betalingsringen

Derfor sker der nok ikke noget på denne front - det får lov at kollapse. Så kan intet parti straffes.

/O

Anders Hejgaard, Ole Svendsen, Alvin Jensen, Kim Houmøller, Carsten Munk, Jan Fritsbøger og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jan Fritsbøger har jo ganske meget ret: i stedet for kampen for eksistensen bør vi kunne tage konsekvensen af de fremskridt, verden også har gennemgået: at livsvalg ikke er 'for eksistensen', som Herman Bang så præcist formulerede det, men 'for nytten': at folk igen først og fremmest kan få lov at finde tilfredshed i det, de gør bedst, og som de ikke blot hver dag ud og ind gentager, men forfiner med erfaringens voksende indsigt.
Så bliver der ikke prestige i at anskaffe sig et kæmpe hus med en enormt friseret have, som man reelt ikke orker at lægge kræfterne i. F.eks. bliver det igen helt legitimt at vælge en lejebolig, hvor man ikke behøver at gøre andet end at ringe til varmemesteren, hvis der er noget i vejen. Hvor en bolig igen er en bolig, som man forventer at være i rigtigt længe, som ramme for liv og udvikling, ikke som skridt på vejen i en hastigere og hastigere acceleration af forbrugskarrusellen.

Ole Svendsen

For at løse problemet med de konstant stigende boligpriser, så er man nødt til at tage fat om nældens rod: De private bankers pengeskabelse, hvor de skaber nye penge ud af den blå luft som gæld, der skal betales tilbage med afdrag og renters rente.

Når du f.eks. låner 1 mio i banken, så laver banken et gældsbevis til dig og taster - jeg gentager: TASTER 1.000.000 på din konto. Det er nye penge, som ikke var der i forvejen - banken kunne lige så godt have trykket pengesedlerne nede i kælderen.

Men det er smart i forhold til årsregnskabsloven, hvor balancen altid skal give nul, for manøvren betyder at banken har 1 mio i passiver og 1 mio i aktiver <=> balancen =0.

Dette bogføringstrick kalder banken "At forlænge balancen", og de danske private banker skaber ca. 100 mia. DKR i nye "bank-penge" som gæld - hvert eneste år!!!

Det betyder, at pengemængden i Danmark stiger voldsomt år efter år, og det leder til prisstigninger på boligpriserne.

I praksis betyder dette, at de private banker gør næsten alle mennesker til gælds slaver, og suger værdien ud af den alm. reale økonomi og over i den finansielle sektor, hvor nogle få mennesker bliver superrige på bekostning af alle andre.

Derfor er den eneste måde at stoppe dette vanvid på, at staten gør det ulovligt for de private banker at skabe penge ud af den blå luft. Desuden skal staten tage monopolet på pengeskabelsen tilbage, og skabe nye gældfri penge - til gavn for alle.

I følge Bank of England er ca. 95 % af verdens samlede kapital skabt af private banker - som gæld - der skal betales tilbage med afdrag og renters rente!!!

Derfor skal der hele tiden være vækst for at finde penge nok til at servicere den evigt voksende gæld til den finansielle sektor - worldwide. Men dette konstante krav om vækst fører til rovdrivt på kloden og øgede CO2 udledninger samt ekstrem ulighed.

VÆKSTEN SKAL NED!!!
Kraftigt ned, og vi får ikke en bæredygtig fremtid, med mindre det nuværende finansielle system kasseres og erstattes af et nyt økonomisk system, til gavn for de mange, til gavn for naturen og til gavn for kloden i det hele taget.

Dette nye økonomiske system skal kombineres med en retfærdig fordeling af klodens ressourcer og en erkendelse af at mennesket kun er een art blandt mange arter og at vi skal tage hensyn til dyr og planter - for Jorden er også deres hjem!

Det nuværende økonomiske system er ikke en naturlov - det er skabt af mennesker og derfor kan det også ændres af mennesker - og det kan KUN gå for langsomt!!!

Anders Hejgaard, Jan Fritsbøger og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Pia Nielsen

Vi skulle måske tage udgangspunkt i hvor meget en husleje bør udgøre af indtægten? . Som systemet er nu vil huslejerne/huspriserne stige beregnet ud fra et beløb bankerne vurderer man kan leve for. Hvergang der er et råderum ender det io i lommerne på aktionærerne og kuponklipperne og skaber yderligere inflation på boligmarkedet. Der var engang hvor en ung familie kunne købe hus og oveni have en lille bil at køre i med blot en intægt. Måske en mulighed at undersøge hvordan vi kommer derhen igen.

En grænse for hvor meget huslejen må udgøre af et budget (hvor meget må bankerne låne ud til bolig) ville få huspriserne til at falde. En del boligejere vil komme i klemme i det øjeblik de vil sælge, men vi kan jo vente til boblen brister – så vil en række boligejere alligevel komme i klemme – men det accepterer vi jo uden videre. Ligeledes er der en del boligejere der fordi de har købt og solgt på de rigtige tidspunkter har fået en pose arbejdsfrie indtægter forærende - det er da heller ikke retfærdigt. Hvis man lavede et boligmarked hvor prisen på at bo kun kunne udgøre f.eks. 25% af indtægten ville der jo også blive plads til at betale evt. gæld af noget hurtigere.

Ja, og der skal styr på bankernes pengeskabelse – hvor mange penge de pumper ud, hvornår til hvilke formål (hvem). Alle Minsky lånetyper skal udfasesog herefter forbydes.