Coronavirus
Læsetid: 9 min.

Forskere er uenige om effekten af den danske teststrategi

Der findes ikke evidens for, at den danske teststrategi påvirker smittespredningen i væsentlig grad, siger nogle eksperter. Pandemiforskere afviser kritikken. Massetestning er måske det bedste værktøj, vi har, mener professor Lone Simonsen
Nogle forskere er kritiske over for den massive teststrategi og påpeger, at der mangler evidens for, at strategien har nogen videre effekt på smittespredningen. På billedet ses det midlertidige testcenter, som indtil slutningen af januar var opstillet i Parken.

Nogle forskere er kritiske over for den massive teststrategi og påpeger, at der mangler evidens for, at strategien har nogen videre effekt på smittespredningen. På billedet ses det midlertidige testcenter, som indtil slutningen af januar var opstillet i Parken.

Emil Helms/Ritzau Scanpix

Indland
25. maj 2021

Den danske massetestning for coronavirus er »det bedste værktøj, vi har« til at bringe pandemien under kontrol. Sådan siger professor på RUC Lone Simonsen om den danske teststrategi, som ifølge hende medfører, at mindst en fjerdedel af alle smittede bliver fundet, og at kontakttallet bringes markant ned.

Men der er ikke enighed på feltet. Andre forskere er kritiske over for den høje teststrategi og påpeger, at der mangler evidens for, at den høje teststrategi har nogen videre effekt på smittespredningen.

»Der er overhovedet ingen evidens for, at test virker. Som i nul evidens,« siger lektor Peter Kamp Busk fra RUC’s Institut for Naturvidenskab og Miljø, Medicinalbiologi, Centre for Big Data. »Der er ingen sammenhæng mellem smittetallet og antallet af PCR-test. Det hænger slet ikke sammen.«

»Jeg vurderer, at når man går fra 20.000 til 600.000 test, så bør man se en effekt. Med en så dramatisk opskalering af testningen skal der være en direkte og målbar effekt på smittetallet. Det skal kunne måles statistisk uden at lave komplicerede eksperimenter med at teste meget i nogle dele af landet og lidt i andre dele. Vi bruger 60 millioner kroner om dagen – hvad kunne man ellers få af folkesundhed eller forskning for de penge? De 60 millioner kroner er jo til at tage og føle på. Bare en brøkdel af de penge kunne vi bruge til at løse mange andre sundhedsproblemer,« siger Peter Kamp Busk.

Da pandemien brød ud, var han selv blandt dem, der krævede, at Danmark skruede op for antallet af test. Han fortæller, at han blev overrasket, da han dykkede ned i tallene for Danmarks og de øvrige landes teststrategi.

»Teoretisk set er det rigtigt, at jo mere man tester, jo flere positive finder man, og jo flere smittekæder bliver brudt. Sådan må det være. Det er sund fornuft,« som han siger.

Peter Kamp Busk havde derfor forventet en effekt. Men han kunne ikke finde den.

Kritisk over for strategi

De mindre præcise antigentest, de såkaldte lyntest, blev introduceret i år. Men selv om Danmark har skruet voldsomt op for antallet af både PCR- og antigentest, kan det ikke ses på smittetallene, siger Peter Kamp Busk.

Regeringen har erklæret, at teststrategien er grundlaget for at genåbne Danmark. I øjeblikket testes hundredtusinder af mennesker hver dag. Justitsministeriet skønnede i april, at teststrategien ville komme op på at koste mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen med udgangspunkt i en testkapacitet på 500.000 daglige test landet over.

Også professor Laust Hvas Mortensen fra Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab er kritisk over for den danske teststrategi:

»Det ligner, at det er en beslutning, der er taget i kampens hede. En kombination af ’det vil folk gerne have’, og at det er sund fornuft, at man fanger nogle flere smittede ved at teste. Men jeg mangler at se nogle overvejelser om, hvorvidt det er en god måde at massescreene på,« siger han.

Laust Hvas Mortensen efterlyser en kritisk diskussion af, om det er en god idé at bruge så mange ressourcer på at teste borgerne.

»Vi er gået fra diagnostiske test, hvor det er en god idé at teste for at se, om folk har sygdommen, til en bred massescreening. Men vi har ikke diskuteret, om test som sådan er en god idé,« siger professoren.

Information har forelagt kritikken af teststrategien for professor Jens Lundgren, der er overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet. 

»Der er ikke nogen videnskabelig dokumentation for, at en given høj testrate giver et bedre resultat end færre test med henblik på at holde smittetrykket nede. For lidt er naturligvis et problem, men om 50.000, 100.000 eller 400.000 er det rigtige måltal er uvist,« svarer Jens Lundgren i en mail og understreger, at man i Danmark har valgt at bruge test som »en aktiv strategisk del i genoplukningen.«

Sverige har ikke testet nok

Hvis man sammenligner med de øvrige skandinaviske lande, skiller Danmark sig markant ud med sin teststrategi. I Sverige har man under pandemien hele tiden haft et lavt testniveau. Samtidig er smittetallene i Sverige markant højere end i Danmark. I Norge har man også valgt et lavt testniveau, men her er smittetallene generelt lave. Og i Danmark har man altså skruet markant op for antallet af test og har en relativt lav smittespredning i samfundet.

»I Sverige har man ikke gjort nok for at bremse smitten, så her kan man godt sige, at man har testet for lidt,« forklarer Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitets Institut for Farmaci. Hun peger på, at geografiske forskelle kan spille ind, når man sammenligner Norge og Danmark.

»Hvorfor man har så lav smitte i Norge, når man ikke tester ret meget, hænger nok sammen med, at Norge geografisk er et stort land, hvor folk ikke bor tæt.«

Dermed er det lettere at begrænse og isolere smittespredningen.

I Norge udkom for få uger siden rapporten »Myndighedernes håndtering af coronapandemien« fra en kommission, der blev nedsat til at gennemgå myndighedernes reaktion på pandemien. Rapporten konkluderer, at det norske testniveau var for lavt, at både lovgivning og kapacitet bør justeres, og at »beredskabsplanerne bør inkludere beredskab for at opbygge testkapacitet og opskalere smitteopsporing.«

Direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, forklarer i en mail:

»Vi var hurtigt blandt verdens mest testende lande målt på befolkningstal. Siden har vi udvidet og gradvist opbygget den kapacitet, vi har i dag, hvor vi reelt har muligheden for at teste hele den danske befolkning med relativt korte mellemrum. Når det har vokset sig så stort, så er det selvfølgelig fordi vi har set den kæmpe værdi, testningen har for vores overvågning og sygdomskontrol i denne epidemi.«

Test finder smittede, før de bliver synligt syge

Jenny Dahl er ledende overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet i København. Hun kan sagtens se flere fejl ved den måde, teststrategien blev rullet ud på, men påpeger, at selv om det måske nok kan være berettiget at sige, at der ikke er evidens for strategien, så giver den alligevel rigtig god mening set i lyset af, hvad vi ved om, hvordan coronavirus smitter.

Jenny Dahl sammenligner den nuværende pandemi med det, vi ved om SARS-1 og almindelig influenza. Under SARS-1-epidemien smittede man først, når man var syg, og når man var meget syg, smittede man meget. Ved almindelig influenza smitter man som syg, men også i få timer før man bliver syg.

Med coronavirus smitter man formentlig i flere dage i den asymptomatiske fase, før man selv bliver syg. Den smitsomhed kan påvises ved test, før den smittede selv udviser synlige tegn på at være syg.

»Så for mig at se er der to gode grunde til at teste meget, selv om jeg synes, vi har overdrevet denne testning en hel del: Man kan identificere smitsomme personer og få smitten inddæmmet. Og vi kan teste og dermed skaffe meget præcis viden om udbruddet,« siger Jenny Dahl.

Professor Lone Simonsen og lektor Viggo Andreasen fra Pandemix Center ved RUC afviser fuldstændig kritikken af teststrategien.

»Vi har regnet os frem til, at der er en stor effekt af de mange test,« siger professor Lone Simonsen.

»Effekten af massetestning kombineret med smitteopsporing er, at vi hver dag fjerner omkring 25 procent af de smittede fra smittepuljen. Det er meget!«

»Det er nemt at se, at massetestning fanger mindst en fjerdedel af alle smittede. Vi beregner, at det hiver kontakttallet betragteligt ned, så vi kan åbne samfundet mere. Med andre ord er massetestning måske det bedste værktøj, vi har til COVID-19-kontrol. Evidensen, som vi har den, er, at vi finder en masse smittede,« siger Lone Simonsen.

Hun anslår, at den meget høje teststrategi i praksis betyder, at kontakttallet bliver bragt ned fra cirka 1,5 til 1,3. Dermed giver teststrategien luft til, at samfundet kan åbnes op på andre fronter. Lone Simonsen forklarer, at deres beregninger antager, at folk, der testes positive, faktisk bliver isoleret, så de ikke smitter andre.

»Bedre evidens kan vi ikke forvente. Der er ingen tvivl om, at massetest kombineret med smitteopsporing har en stor effekt på smittekontrol i Danmark i dette herrens forår.«

»Vi kan aldrig få den evidens, Peter Kamp Busk efterlyser, i pandemiernes verden. Hvis vi ønsker bedre evidens end den betydelige evidens fra observerede data, som vi har beskrevet, vil det kræve uetiske forsøg, hvor man for eksempel opdeler landet i testede og ikketestede områder, og det ville være irrelevant, for det ville tage alt for lang tid. Og det kan vi jo ikke bruge til noget, for efter sensommeren, når vi har vaccineret færdigt, så er der ikke længere behov for massetestning,« siger Lone Simonsen.

Hun er sammen med lektor Viggo Andreasen på trapperne med en rapport om effekten af den danske teststrategi. Ifølge Lone Simonsen vil rapporten vise en klar effekt af det høje testniveau. Det høje testniveau betyder dels, at der er et meget lavt mørketal for smittede, og dels at det er muligt at trække de smittede ’ud af kabalen’ og få dem i selvisolation, så smittespredningen hæmmes.

»Vi kan også se, at det er de mest aktive borgere, som testes, således at effekten af at udvide testprogrammet yderligere nok ikke vil være så stor,« siger Lone Simonsen.

Viggo Andreasen, der er medforfatter til den kommende rapport, forklarer, at selv om antigentestene – de såkaldte lyntest – har et meget højt antal falske positive, så er det ikke i praksis et problem. Bliver man testet positiv ved en lyntest, skal man automatisk have en PCR-test, men der er rigelig kapacitet til disse test. Dermed kommer lyntestene til at fungere som en »tragt,« der samler mulige smittede til PCR-test.

»Nu har vi jo kørt med den massive testindsats et stykke tid. Antigentest finder 2-300 smittede om dagen, når man sorterer de falske positive fra. PCR-systemet finder 750 positive om dagen,« siger Viggo Andreasen.

Det betyder, at man i Danmark finder et sted mellem 500 og 700 smittede hver dag ved den brede screening. Det vil sige smittede, man antageligt ikke ville have fundet, før de blev synligt syge, hvis ikke der var den brede teststrategi.

»Hvad fornøjelse har vi af det? Når først de har symptomer, skal de nok dukke op. Men vi finder dem en til tre dage, før vi ellers havde fundet dem. Det er i en kritisk periode, hvor de smitter meget. Man regner med, at cirka halvdelen af smitten falder i den tidlige periode. Så vi reducerer den mængde smitte, de personer leverer, med i hvert fald halvdelen af, hvad de ellers ville have smittet,« siger Viggo Andreasen.

»Det er vores påstand, at vi ville have haft endnu mere smitte, hvis ikke vi havde testet som død og kritte.«

Sundhedsministeriet peger på, at ansvaret for den danske teststrategi ligger hos justitsministeriet. Her forklarer justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt svar, at »den danske teststrategi er alle pengene værd«:

»Test har vist sig at være et centralt værktøj i bekæmpelsen af corona sammen med afstand, hygiejne og afspritning. Vi er lige nu blandt de lande i Europa, der tester flest målt på indbyggere, og vi er blandt de lande, der er bedst til at finde nye mutationer,« skriver Nick Hækkerup.

Justitsministeren peger videre på, at den massive testning vil blive udfaset, i takt med at flere personer bliver vaccineret. Hvornår det præcist vil ske afhænger blandt andet af vaccineudrulningen og smitteudviklingen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Forhåbentlig vil de jublende Brøndby-fans lade sig teste efter den kæmpe fest, hvor de blandt andet invaderede Brøndby stadion midt i sejrsrusen..

Tillykke med mesterskabet ;-)

William Mannicke, Marianne Jespersen, jens christian jacobsen, Jan Jensen, Achim K. Holzmüller, Birte Pedersen og Hannibal Knudsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflügel
Selv om jeg så kampen hjemme fra så er det test tid anyway.

Jeg synes det er mærkeligt, at test strategien ligger i justitsministeriet, men det skal jo nok ses i lyset af at topstyringen af indsatsen mod epidemien.

Jeg mener IKKE, at en bred massetestning af befolkningen er en god ide. Som der skrives i artiklen er der ingen evidens for, at det har en signifikant virkning.

Igen oprindeligt var hypotesen fra bla. Lone Simonsen, at man med ~40.000 daglige test kunne have et 80% åbent samfund.

Vi har kørt med total nedlukning og omkring 10-12 gange så mange test (Kvick+PCR) tests. Det er 10+ gange så mange test, og det har ikke resulteret i 80% normal aktivitet, og vi har endda haft mange andre ekstra tiltag i forhold til April 2020.

Se:
https://www.information.dk/indland/2020/04/nye-beregninger-faar-professo...

Så man estimerede en faktor 10+ forkert på antallet af tests, og den sociale kontakt har været 10%-20% ? eller. Det betyder at man har været en faktor 30-50 forkert på den.

Det man ikke gjorde var at koncentrere test kapacitet, der hvor det betød noget, nemlig på plejehjem og institutioner før i Januar 2021. Der hvor det betød noget, det har betydet en masse alvorlige tilfælde og dødsfald. Og det var først da vaccinerne til de udsatte kom op i gear, at vi så at epidemien slap sit tag i de udsatte grupper.

Igen har man stirret sig blind på smittetallene, og ikke fokuseret på at beskytte de udsatte. Og det har kostet.

// Jesper

Peder Bahne

Med systematisk spildevandstest kan vi målrette pcr-test og opløse smittekæder hurtigt efter opståen. Vores spildevand rørsystemer er et vidt forgrenet netværk, hvor systematisk prøveudtagning ved indløbsstationerne til renseanlæggene dækker store geografiske områder og ved konstateret smitte her kan man aktivere prøveudtagning længere og længere ud i netværket og få et detaljeret billede af smittens udspring og sætte ind her med intensiv pcr-test.

Morten Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, William Mannicke, Inge Lehmann, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Jesper Frimann Ljungberg, jeg synes nu det er godt vi tester så meget, og er på Lone Simonsens hold i denne sag.

Men du har helt ret i at der var fatale fejl med testning på plejehjem og institutioner, både i 2020 og 2021.

"I begyndelsen af januar (2021,red.) da coronasmitte og dødsfald var på sit højeste blandt plejehjemsbeboere, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) flere gange på landsdækkende tv, at regeringen havde besluttet at indføre lyntest af plejehjemspersonale.

Men i regeringens kulisser skete det modsatte.

En konkret plan om at indføre to ugentlige lyntest af plejehjemsansatte blev skrottet af Sundhedsministeriet, afslører dokumenter, som DR har fået aktindsigt i.

Ifølge professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage har statsminister Mette Frederiksen dermed flere gange givet offentligheden forkerte oplysninger om, hvad der blev gjort for at forhindre coronasmitte i at komme ind på landets plejehjem.

- Det er tydeligt, at statsministeren ikke giver retvisende oplysninger til offentligheden i de her tilfælde, siger Frederik Waage."

https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-lovede-lyntest-paa-p...

Anne-Marie Krogsbøll, Søren Andersen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflügel
Det er jo ikke fordi, jeg er imod det at teste. Jeg er imod hovedløs massetestning, som ikke giver mening.
Jeg er lige kommet tilbage fra en kvicktest (Negativ), fordi jeg skal på arbejde i morgen. Og den test giver rigtig god mening.
Men mens jeg står på kvicktest centret, overhører jeg en ældre dame fortælle testeren, at ja nu var hun jo vaccineret anden gang. Det giver jo ingen mening at teste hende.
Hvilket fik mig til at tænke på hvor mange jeg egentlig havde set i kø, der var signifikant ældre end mig. (Jeg får første skud på Fredag), og der var en del.

Hvilket igen viser at en signifikant del af testsne giver ingen værdi.

Igen, at bruge test som 'værn' mellem vigtige samfunds funktioner, udsatte, ældre mv. gav mening.
Men at bruge op mod 3 milliarder om måneden på test, og dertil kommer tabt, arbejdstid er.. ja..
Til sammenligning koster hele systemet med praktiserende læger 1.3 milliarder om måneden.
Det kunne være gjort langt langt smartere, og det er mange ressourcer at smide efter noget, der ingen evidens er for at det virker, og at fundamentet er skredet med en faktor 40-50.

// Jesper

Eva Schwanenflügel

Jesper, hvordan ser dit regnestykke ud, når du kan få 60 millioner om dagen til at blive 3 milliarder om måneden? ;-)

Inge Lehmann

Mon noget af testaktiviten hos ældre kan skyldes misforståelser og ældre, der faktisk ikke er vaccineret endnu?

Min mor, nr 2 stik længere end 2 uger siden, har faktisk fået den opfattelse, at hun skal have en coronatest, for at få lov, at møde fysisk op hos sin praktiserende læge.

Lige nu består testaktiviteten jo af målrettede test i smitteopsporingen, test for at kunne gå på restaurant og lignende og dem der lader sig teste for en sikkerheds skyld.

Jeg mener, at det bedste argument for, at testene virker, er at smitten med den britiske variant ikke eksploderede, da vi begyndte at genåbne.

Fordi folk kan stadig ikke finde ud af, at holde afstand. De aner hverken hvad 1 eller 2 meter er. Mundbind hører stadigvæk konsekvent til under næsen. Hygiejne vi skal jo have vores pund skidt om året. Det gør da ikke noget jeg mødes med mange folk, det er jo ikke en supersprederbegivenhed osv.

Og hvor mere smitsom varianten er, kan man jo se på, hvor hurtigt smitten lige pludselig kan eksplodere forskellige steder i Danmark.

Jeg har været positivt overrasket, hvor godt vi med testningen, både den generelle og mere fokuserede, har kunnet holde smitten stangen.

Og jeg tror næppe, at dem der lader sig teste for sjov, er så mange at det gør noget, så sjovt er det heller ikke.

Henriette Bøhne, Anne-Marie Krogsbøll, William Mannicke, Marianne Jespersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Inge Lehmann

Ps vaccinen begynder altså først, at virke 14 dage efter 1 stik. Indtil der skal man altså testes.

Henriette Bøhne, Claus Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, William Mannicke, Marianne Jespersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

En lidt anden kommentar, men dog relevant når strengen bringer vaccinationer på banen.
Regn ikke med at lande i EU friholder fuldt vaccinerede fra testning, karantæne og evt. bødestraf, hvis de enkelte lande og regioners regler overtrædes ved indrejse. Vacciner tæller slet ikke. Alle skal testes uanset vaccinestatus, hvis man skal rejse til Spanien, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og flere af østlandene. Og i tilgift har flere af EU-landene helt forskellige regelsæt for sundhed o.a. i regionerne. Ingen national koordinering.
Hvis EU nogensinde har haft en strategi om at handle i et pandemisk fællesskab, er strategien slået fejl.

Claus Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
hanne plaschke

De forskellige strategier fra land til land vil give fremtiden en masse godt materiale i epidemi- og pandemiforskningen. Det samme vil den enorme mængde af testresultater, som vi kommer til at ligge inde med. Ikke mindst når det gælder fremtidens coronaer og epidemiologernes viden om og forskning i mutationer. Vi ved ikke endnu, hvad vi kan få ud af det.

Henriette Bøhne, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, William Mannicke og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflügel
Jeg læste et interview med Justistministeren. Men man kan f.eks. genfinde tallene her:

https://indblik.dk/nu-saetter-justitsministeriet-tal-paa-testindsatsen-k...

Så 60 millioner om dagen er lavt sat, for som du ser tager man kun de variable udgiver med.

Ud over det har man så lokaler, teltleje, strøm, drift af centrale IT systemer, folk fra beredskabs styrelsen, der bemander PCR testcentrene. Ud over det har vi den mængde arbejde samfundet taber når folk nu testes. Det har CEPOS vurderet til at være 24 millioner om dagen hvis vi tester alle borgere 2 gange om ugen, det gør vi ikke, nok kun 1/3 af befolkningen om ugen. så 8 millioner ekstra om dagen altså cirka 240 millioner om måneden. (det er 30 min for en test min erfaring er at det tager mindst en time som er arbejdstid. )

Oven i det har vi ~3000 mennesker som arbejder i smitteopsporingen lige pt. hvorfra mange er vikarer fra bureauer. Det skal nok løbe op i 200 millioner om måneden, de skal så også have telefoner, lokaler, varme strøm mv.

Så jeg tror stadig at 3 milliarder om måneden er lavt sat.

Det kunne man godt have gjort smartere.

// jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Inge Lehmann
"Jeg mener, at det bedste argument for, at testene virker, er at smitten med den britiske variant ikke eksploderede, da vi begyndte at genåbne."

Øh, udbredelsen af den engelske variant skete eksplosivt, den blev lynhurtigt den dominerende variant. Der skete bare ikke nogen stigning i smitten, antallet af indlæggelser eller dødsfald. De faldt faktisk samtidig med at udbredelsen af 'den britiske variant' accelererede.

Da man åbner op i starten af marts er små 75% af alle tilfælde den britiske variant. 14 dage senere da man åbner mere op er vi oppe på 90%+

Det man desuden skal huske på er at opsporing og test indsatsen er stor set konstant fra starten af December til slutningen af Januar. Så hele stigningen og faldet i antallet af smittede sker under samme test indsats.
Fakta er at grunden til at smitten faldt var at det ikke længere var Jul, nøjagtig som man ser med de årlige influenza epidemier.

// Jesper

Inge Lehmann

Så vidt jeg ved har vi da haft en nedlukning siden december, der mindskede antallet af kontakter indtil for kort tid siden.

Dette nedsatte antal kontakter gør det også nemmere, at smitteopspore.

Men den britiske variant er så smitsomt, at den alligevel bredte sig mellem dem, der stadigvæk havde kontakt.

Vi plejer ikke at have nedlukningen i influenza sæsonen.

Vi startede først at teste rigtig meget, da vi begyndte at åbne.

Og at teste er reaktivt, så siden vi begyndte at åbne er der sket en stigning i smittede.

Min mening er, at grunden til vi ikke har set en eksplosion er testningen. Så mange er og har nemlig ikke været vaccineret.

Vi er nu næsten i juni, der plejer vi altså ikke, at se en stigning i influenza, som vi gør med corona.

Faktisk har vi slet ikke set influenza, så test virker da i hvertfald mod det om ikke andet.

Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Søren Andersen

Groft sagt "gik der mode i" lyntest/kviktest/hurtigtest, som folk lige snuppede i forbifarten for at kunne dyrke selskabelighed, mad og drikke. Jeg blev rent ud sagt forarget, for det skete i den tid, hvor plejehjemmene blev svigtet. Ressourcerne kunne bruges til noget andet end at bane vej for fest og hygge. Jeg er ikke rigtigt kommet over min forargelse og holder stadig meget igen med social kontakt, fordi jeg ikke vil belaste verden med test "for sjov".

Inge Lehmann, Claus Nielsen, Jesper Frimann Ljungberg og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Inge Lehmann
"Så vidt jeg ved har vi da haft en nedlukning siden december, der mindskede antallet af kontakter indtil for kort tid siden."
Gjorde det nu også det ? Der lukkes delvist ned allerede i Første uge af December og så igen helt ned en uge før Jul. Og det er nedlukning oven på den eksisterende nedlukning.
Men hvis vi havde færre kontakter, hvorfor blev f.eks. positiv procenten (som nok er det bedste KPI ift. smittens floreren i samfundet) i antal testede så ved med at stige og stige og fik først sit rigtige knæk, husk på at median inkubationstiden for COVID-19 er 4-5 dage, efter nytår ?

Se:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-12-16-her-er-de-nye-restriktioner-de...

Det hænger jo nok sammen med, at de ting der virkelig betyder noget er hvordan folk opfører sig. Og folk holdt Jul, nogle holdt endda Nytår, som man plejer.

Endelig mener jeg, at den her konstante fokuseren på smittetal, tager fokus væk fra det der er vigtigst nemlig at beskytte dem der potentielt får alvorlige forløb, og der hvor smitten kan påvirke samfundsvigtige kapabiliteter.
Om 5 gymnasie elever får 3 dage i sengen med en mild omgang covid, går nok.

Vi ser at antallet af døde per tilfælde er konstant lavt, der er i Maj måned død lige så mange som der gennemsnitligt døde per dag fra vi lukkede ned i December og 2 måneder frem.

// Jesper

Henriette Bøhne

I den danske sundhedssektor arbejder mennesker, som er tæt på 70 år, jeg har endda et par kolleger, som er over - og vi, som har tæt patientkontakt, skal altså stadig testes 1 gang ugentligt, selv om vi alle er vaccinerede.
Mange af os bruger de almindelige teststeder, istedet for hospitalerne, fordi det er mere fleksible åbningstider og tættere på bopæl.
Det kan være, det er nogle af drm, Jesper har set i køen til pcr og Quick :-)

Jesper Frimann Ljungberg

@Henriette Bøhne
Det kan selvfølgelig være tilfældet, men er næppe forklaringen. Igen test af sundhedspersonale er noget, der giver mening.
// Jesper

Søren Dahl

Det er jo ikke noget argument for at stoppe testningen, at der ikke er evidens for en positiv effekt. At vi ikke ved om der er evidens for positiv effekt, er kun et argument for at undersøge OM teststrategien virker eller ej.
Fravær af bevis er ikke bevis på fravær (af sammenhæng) eller som de siger i udlandet: ”Absence of evidence is not evidence of absence”.
Allerede i 1700-tallet lærte filosofferne os vigtigheden af at kunne skelne ”Argument from ignorance”.

Henriette Bøhne, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lars Hansen

Man vil aldrig kunne sætte fuldstændig tal på, hvor stor effekt det ene eller andet tiltag har. Det gælder både testning, mundbind og alt muligt andet. På nuværende tidspunkt må det vigtigste være at sørge for, at coronapasset afskaffes så hurtigt som overhovedet muligt, så borgere og virksomheder dermed slipper for en stor byrde. Hvis smittetallene udvikler sig positivt, kunne det f.eks. være ved starten af skolernes sommerferie.

Inge Lehmann

Problemet er også, at folk ikke forstår testresultaterne.

Et de hurtigtest, der bruges er ikke særligt nøjagtige.

To de er et øjebliksbillede. Man kan være negativ på testdagen og positiv næste dag.

Tre ja medianen er 4 til 5 dage. Men en del var asymptomatisk og erfaringer fra New Zealand viser, at nogle først bliver positive efter dag 12.
Der er en grund til, at Kina tester folk i røven. Virus findes først der.

Fire det tager længere tid at komme ned i smitten end når den eksploderer.

Fem ja der var mange folk, der ikke tog det alvorligt, bare se Brøndby fansene. Mod idioter kæmper selv guderne forgæves. Men flere fik respekt, da de så resultaterne hen over jul. Nu får folk, at vide, det ikke gør noget, da de gamle er vaccineret.

Seks når resten af samfundet har udbredt smitte kan man ikke beskytte risikogrupperne. Og ja mildt udtrykt, det var umanerlig usmagelig, at kommunerne heller ikke ville være med, til at teste plejepersonalet.

Syv det er plejepersonalet, som har yngel i den alder, der får at vide, corona er en let snue vi kan være ligeglade med og som spreder smitten lystigt. Observation før jul viste unge, der opførte sig som om intet var hændt. Resultat mange døde af de sårbare, der ikke var istand til at isolere sig.

Otte høj smitte også blandt de "ikke sårbare" finder nye sårbare f.eks. gravide. Og giver høj forekomst af nye varianter. Nye varianter, der rammer børn og unge mere alvorligt, som erfaringer viser fra Indien, Brasilien og UK.

Ni at gå i skole betyder en øgning af antallet af kontakter. Er der smitte i et sogn og er man fra en usmittet skole, bevæger man sig frem og tilbage i et sogn, hvor der er smitte.

10 jeg tillader mig at formode, at øvelse gør mester og at smitteopsporingen begyndte at virke efter hensigten og nu sammen med testindsatsen holder smitten stangen. Uden test opdager man ikke smittekæder man kan bryde.

Samlet set har vi i forhold til sidste år på samme tid stadigt mange smittede, tendens stigende. Og bare fordi, der pga vaccination, er færre der dør, er der stadig nye personer, som indlægges hver dag. Der er ikke et meget højt samlet antal indlagte, men en større omsætning. Så for en pæn andel, formodet uvaccinerede, er det ikke bare en lille snue.

Henriette Bøhne og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Inge Lehmann

Man vil aldrig få nøjagtige tal på de forskellige tiltag.
Nej især ikke når man har politikere, der ikke forstår, at man ikke ændrer på mange variabler på en gang.
Fordi hvilken variabel var så udslagsgivende.

Man kan hvis man griber, det fornuftigt an, få gode tilnærmelser. Tænk bare på bedst før datoer på fødevarer, vejrudsigten, trafikkøer osv.

Der er ingen, der siger vi skal blive ved med alle tiltagene i en uendelighed.

Men når man betragter en hel del politikeres utålmodighed er der større fare for, at de ophæves før tid.

Henriette Bøhne og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Inge Lehmann

Problemet med det her er jo at det i høj grad handler om følelser for mange.

Det er ikke normal praksis for folk at forholde sig bevist til risikovurderinger. (Altså sandsynlighed for at noget sker ganget med konsekvensen) Faren for at dø af COVID-19 vil være der, selv om man er vaccineret. Der vil altid være en en eller anden risiko ift. corona virus, nøjagtig som der også er med influenza og andre sygdomme.

Spørgsmålet er, hvornår er risikoen acceptabel 'nok'. Og der er folk forskellige, vi hører en masse her på det her fora der mener, at risikoen skal være 0. Og vi har hørt en del der var lige glade med risikoen.

Men det bliver den aldrig. der vil altid være en risiko ift. corona virus.
Som man kan se på side 8 i den her rapport fra Sundheds styrelsen;

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Sygehuskapacitet/Dashb...

så er der en risiko ift. corona selv efter at du er blevet vaccineret.
Den er dog væsentlig mindre. Både fordi sandsynligheden for at få COVID-19, når du er vaccineret er kraftig reduceret, men også fordi at konsekvensen er mindre.

Så det der er det helt centrale spørgsmål er:

Hvornår er risikoen acceptabel nok, til at vi kan returnere til en normal hverdag, og hvem skal have lov til at diktere hvornår risikoen er acceptabel nok ?

// Jesper

Henriette Bøhne

Jesper Frimann Ljungberg,

Nu ved jeg jo ikke, hvor grundigt, du har investigeret, når du i køen til coronatest lader din forargelse over dine aldrende medmenneskers tilstedeværelse i køen få frit løb, men beder dig blot om at iagttage en ting:

I starten blev man bedt om at holde sig væk fra det almindelige testsystem, hvis man havde symptomer på corona. I dag kan man benytte de almindelige teststeder, hvis man har milde symptomer, som kunne være corona - symptomer, man normalt ikke ville søge læge med.
De ældre i køen kan altså sagtens være færdigvaccinerede, sundhedsmedarbejdere eller ej, ansvarlige borgere, som har fået milde symptomer og derfor skal testes, vaccinerede eller ej.
Ingen grund til at lade følelser, så som forargelse løbe af med sig, der er ofte en naturlig forklaring på det meste.

Jesper Frimann Ljungberg

@Henriette Bøhne

Undskyld mig, men hvornår har jeg bare været det mindste forarget over at folk lader sig teste ? Det giver jeg overhovedet ikke udtryk for.

Jeg har simpelt hen bare konstateret at det (efter min mening) ingen indflydelse har på epidemien, at folk der er vaccineret 2 gange lader sig teste.

Jeg kan ganske udmærket se at det drejer sig om følelser. Det er tryghedsskabende for folk at lade sig teste selv om de er vaccineret. Men det giver ikke mening ift epidemibekæmpelse.

Mht sundheds og plejepersonale så siger sundhedsstyrelsens anbefaling til personale på plejehjem og institutioner, at man ikke behøver at teste færdigvaccineret personale set:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre...

Som så igen referere til :
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Anbefaling...

Som siger:
"Personer der er færdigvaccinerede kan undlade at lade sig teste regelmæssigt. Det gælder også personale på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mvsamt på sygehuse og i hjemmepleje. Personale der ikke er vaccinerede bør fortsat testes regelmæssigt."
Desuden er det altså ikke sundheds styrelses anbefaling at sundhedspersonale der er vaccineret nødvendigvis lader sig teste."

Vejledningen til personale på sygehuse mv. er så ikke opdateret med denne anbefaling endnu.
Så det er en ret ny anbefaling, men det viser stadig at vaccinerne virker, og at man hvis man er vaccineret kan vende tilbage til 'normalen'.

// Jesper

Henriette Bøhne

Jesper,

Ok, så er forargelse måske et for stærkt ord - men din beskrivelse af den ældre medborger i køen, som var vaccineret for 2. gang, lød på mig en kende forarget.
Nuvel. Du forstår ikke, hvorfor test af vaccinerede giver mening og affærdiger dette som helt tåbeligt - men det er altså, hvad sundhedsstyrelsen - endnu - anbefaler, formentlig fordi, vaccinerne, specielt hos ældre, har lavere virkningsgrad og fordi man stadig kan smittes og formentlig også smitte videre - hvilket du accepterer gælder for sundhedspersonale, men altså ikke for ældre, hvis vacciner har lavere virkningsgrad.
Jeg synes nu, det giver fint mening og priser mig lykkelig for den danske, lette og gratis adgang til test - du behøver jo bare kikke over grænsen til Tyskland, hvor test koster 50 euro pr snude og hvor de i flere delstater stadig kæmper med 3. bølge og begrænsninger i forsamlingsfrihed, lock down og pres på intensivpladser. Eller til Sverige, hvor der også testes langt mindre, men hvor sygehusvæsenet stadig kører på pumperne.

Jesper Frimann Ljungberg

@Henriette Bøhne
Antallet af stråmænd du lancerer og så harcelerer over er enormt.

Undskyld mig men læs dog, hvad jeg skriver. Og forstå at artiklen handler om massetestning, som middel til at holde epidemien i skak.
Den handler ikke om (og derfor er det ikke det jeg refererer til) test af sundhedspersonale, folk med symptomer (vaccinerede eller ikke vaccinerede, gamle eller unge.
Lige nu tester vi primært børn over 12 og ikke vaccinerede ift massetest. Det er en befolkningsgruppe på 3.8/ 3 millioner (første/anden vaccine) vi testede i går 710.000 mennesker. Det er stadig næsten en faktor 20 flere tests end den oprindelige plan, der skulle give 80 % aktivitet i samfundet. Et sted vi ikke er endnu.
Husk på at med så mange tests der skal vi nok nå at teste 50% af ovenstående gruppe den hvor virus har sin flok, mindst1 gang om ugen.

Og det er ikke nok til at udrydde epidemien.

Med den test kapacitet kunne man jo ha lavet et boost og kørt en million test igennem om dagen og på seks-syv dage ha testet hele ovenstående flok gruppe to gange. Det burde have kunnet banke smitten i bund, men det bare at tilfældigt teste og teste og teste....

Jeg støtter mere den teori, at det er et velfungerende sundhedssystem, der er fællesnævneren for succes’s end ja ....
Og hvis du tror at der komme ekstra midler til både lønstigninger, at få puklen af udsatte behandlinger, udbetaling af overarbejde etc etc.

// Jesper

Henriette Bøhne

Jesper,

Tjoeh... Men nu er det vel sådan set massetestning af unge, som har holdt min søns efterskole åben de sidste par måneder. Test 2 gange ugentligt og negativ corona test før tilbagekomst fra hjemmeweekend. Positive elever isoleres straks og hjemsendes til negativ pcr foreligger. Det er vi jo sådan set glade for. Her giver massetestningen, sammen med fornuftig adfærd, jo netop en vis mulighed for et normalt liv for de unge.

Jeg ved ikke hvorfor, du anklager mig for at lancere stråmænd. Det er dig, som først harcelerer over ældre i testkøen, hvilket så pludselig ikke er et problem, nu er det massetest af de unge, som er.

Du besvarer ikke argumenter, men tilbageviser dem med påstanden om, at andre skulle være for følelsesbetonede, selv om at der jo trods alt også er seriøse virologer og forskere, som anbefaler massetestning som tilgang til coronapandemien.

Du søsætter selv en stråmand, når du pludselig kæder massetestning sammen med mine løn- og bemandingsforhold i sundhedssektoren. Jeg har ikke udtrykt ønske om hverken mere i løn og lignende i denne debat, eller andre for den sags skyld.

Din sidste bemærkning afslører vist tydeligt, at din primære motivation for argumentet om at droppe massetestning er økonomisk og ikke at minimere menneskelig lidelse.
Det er da sådan set også ok at have det synspunkt, men du må acceptere, at andre ikke nødvendigvis ser de samme problematikker, som du gør.
Min motivation er primært at få menneskeheden så godt som muligt gennem denne pandemi og her tænker jeg ikke kun på de rent umiddelbare tilfælde af covid 19, men også på senfølger, både dem vi kender og dem vi ikke kender endnu. Jeg har arbejdet en stor del af mit arbejdsliv med autoimmune og neurologiske sygdomme og ved, at vi slet ikke endnu kan overskue de langsigtede konsekvenser af coronasmitte. Masser af autoimmune og neurologiske sygdomme kender vi ikke til fulde årsagen af, men har formodning om, at de har rod i immunologisk respons fra infektionssygdomme og derfor kan de penge, du så varnt taler om at spare på test, sagtens vise sig at være meget dyrt givet ud senere. Tænk blot på følgesygdommene fra den russiske influenza og den spanske syge, feks encefalitis lethargica/von economo osv osv.

Vi bliver ikke enige, vi har forskellig motivation for vore argumenter, men lad venligst være at anklage mig for at lancere stråmænd osv.

Jesper Frimann Ljungberg

@Henriette Bøhne

"Jeg ved ikke hvorfor, du anklager mig for at lancere stråmænd. Det er dig, som først harcelerer over ældre i testkøen, hvilket så pludselig ikke er et problem, nu er det massetest af de unge, som er."

Igen Nej jeg harcelerer så absolut ikke. Det er dig, der projektere et eller andet.

"Du søsætter selv en stråmand, når du pludselig kæder massetestning sammen med mine løn- og bemandingsforhold i sundhedssektoren. Jeg har ikke udtrykt ønske om hverken mere i løn og lignende i denne debat, eller andre for den sags skyld."

Nej, det er så absolut ikke en stråmand på nogen måder. Midlerne brugt på test, har hele tiden været et argument, det står også i artiklen. Og mange af de midler der er brugt i sundhedsvæsnet, de er brugt på test og udstyr omkring tests.
Se f.eks.:
https://dssnet.dk/artikler/ledelse/saa-meget-kostede-corona-sundhedsvaes...

Og som jeg skriver så mener jeg (og mange andre) at nok det vigtigste i kampen mod COVID-19 har været et relativt velfungerende sundhedsvæsen, fordi det er dem der har sørget for, at kunne redde folks liv. Og som jeg skriver, og som ligger lidt i kortene i artiklen oven for, så kommer hospitalerne og personalet til at betale noget af prisen for epidemien. Også selv om det er dem der har trukket læsset.

Igen husk på at grunden til at vi ikke havde lagre af værnemidler, var at sundhedsministeriet havde nægtet penge til sundhedsstyrelsen, til at opdatere og fylde lagrene op.

"Din sidste bemærkning afslører vist tydeligt, at din primære motivation for argumentet om at droppe massetestning er økonomisk og ikke at minimere menneskelig lidelse."
Igen skyder du mig ting i skoene. Hvis du nogen sinde har bare læst en af mine kommentarer, så ved du at mit primære argument altid har været at det drejer sig om at minimere død og lidelse.

Men man er nødt til at forstå hvordan virkeligheden virker. Og når først regnedrengene går i gang i finansministeriet, tror du så sundhedsvæsnet (regionerne) får dækket alle reelle udgifterne ? Tror du at en eventuel overarbejdspukkel bare udbetales eller ? Tror du regionerne får lov til at straksafskrive det udstyr man har indkøbt til PCR tests ?

Eller tror du, at man bliver nødt til at svinge sparekniven igen igen, og på den måde nedbryder det, som vi er mange der mener var det der nok var vigtigst ift. epidemien et relativt velfungerede sundheds system.

"Tænk blot på følgesygdommene fra den russiske influenza og den spanske syge, feks encefalitis lethargica/von economo osv osv. "

Der er da ingen tvivl om at alvorlige følgevirkninger er noget skidt. Jeg har selv haft en følgevirkninger efter en infektion, det tog et år, at komme oven på igen. Men igen er man nødt til at se holistisk på tingene.

Og denne enøjede fokus på smitten bredt i befolkningen, og ikke på de udsatte, gør jo netop, at du risikerer flere flere alvorlige forløb.

Et godt eksempel er nu f.eks. at man vil vaccinere 16-19 årige samtidig med 40+. Ja der er godt nok x1.5 gange så mange smittede i den unge kategori, men der er altså 8 gange så mange der har været indlagte i 40+ kategorien. Så alt andet end lige, vil forsinkelsen i vaccinationer af den ældre gruppe give flere alvorlige forløb med følgevirkninger mv.

"Masser af autoimmune og neurologiske sygdomme kender vi ikke til fulde årsagen af"
Ja, men igen vi har også udsat kræft screeninger, mamografi'er ... vi har gjort en masse ting, der vil betyde dødsfald uden, at se på det holistisk sundhedsfagligt.

Vi er gået 'all in' på covid-19 uden, at lave en vurdering om proportionalitet. Det har vi endda på skrift fra Departementschefen i sundhedsministeriet til Søren Brostrøm, om at det skulle man.

// Jesper

Lars Hansen

Under alle omstændigheder er der vel ingen, der ædrueligt kan mene, at Danmark for tid og evighed skal fortsætte med at bruge 3-4 milliarder kroner hver måned på coronatestning, som man gør lige nu? Og det er endda uden at tildele nogen værdi til den tid, folk skal bruge på at blive testet, som man ellers gør ved eksempelvis trafikinvesteringer.

Tager vi det med, så er den samfundsøkonomiske regning for testregimet nok et sted mellem 5 og 10 milliarder om måneden. Hvilket indlysende er totalt ude af proportion, uanset hvor stor eller lille effekt det måtte have på smittetallene.

Jesper Frimann Ljungberg

@Lars Hansen

Ja lige netop.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg må så sige, efter lige at være kommet tilbage efter første vaccination, at det var venligt, professionelt og der var en god stemning. Det var en positiv oplevelse, hvor jeg vælger at tro, at folk smilede under masken. Der var ingen sure miner, når man venligt men bestemt (for at holde flowet) blev gennet i den rigtige retning.

Der var lige ved siden af ventesalen, lavet akut afsnit, og der var epi penne klar. Og der var en enkelt dame, der blev lidt svimmel og hun blev straks professionelt hjulpet.

Så husk at blive vaccineret ! Der er sku ikke nogen undskyldning for at lade være !!

// Jesper

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann og Lars Hansen anbefalede denne kommentar