danske børn i Syrien
Læsetid: 3 min.

Institut for Menneskerettigheder er stærkt kritisk over for hjemtagelse af børn uden deres mødre

Det kan være i strid med Børnekonventionen og retten til familieliv at adskille børn og mødre, som regeringen lægger op til at gøre med fem børn, for at evakuere dem fra syriske lejre. Det vurderer Institut for Menneskerettigheder, som blandt andet lægger vægt på to speciallægers vurdering
Det er »vanskeligt at se«, at det skulle være muligt inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser at adskille mødre fra deres børn i spørgsmålet om hjemtagelse af børn fra de syriske lejre. Det fastslår Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar.

Det er »vanskeligt at se«, at det skulle være muligt inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser at adskille mødre fra deres børn i spørgsmålet om hjemtagelse af børn fra de syriske lejre. Det fastslår Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar.

Associated Press

Indland
22. maj 2021

Det er »vanskeligt at se«, at det skulle være muligt inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser at adskille mødre fra deres børn i spørgsmålet om hjemtagelse af børn fra de syriske lejre. 

Det fastslår Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar til den politisk nedsatte taskforce, som har haft til opgave at undersøge, om man kan hjemtage 19 danske børn fra Syrien.

Mens 14 børn bliver tilbudt hjemsendelse sammen med deres mødre, vil regeringen ikke evakuere tre mødre, som ikke længere er danske statsborgere, med deres i alt fem børn. I stedet tilbyder regeringen at hjemtage de fem børn alene. 

Direktør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck fremhæver, at barnets tarv i henhold til Børnekonventionen skal komme i første række. Og derfor er det ifølge hende vanskeligt at se, at det kan lade sig gøre at adskille forældrene fra deres børn for at evakuere børnene. 

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Se dog at tage de børn og mødre hjem - så børnene kan komme i behandling og forhåbentlig få sig et liv, der er til at holde ud at leve.

Hvorfor vil MF ikke vise, at hendes selv udråbte Børnenes statsminister har lidt hold i den virkelige verden.

Lone Hansen, Niels Borre, Gitte Loeyche, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Hanne Utoft

Det er udmærket at Institut for Menneskerettigheder udtaler kritik af den reaktionære og meget lidt fremsynede danske politik overfor de såkaldt syrien-krigere og disses børn - men hvordan kan det være at instituttet ikke massivt kritiserer baggrunden for sagerne om syrien-krigerne, nemlig selve krigsudviklingen siden 2011 og dennes omkostninger på det menneskeretlige plan? Idag er næsten halvdelen af den syriske civilbefolkning fordrevet, op mod en halv million er døde mens fattigdom og frygt råder. Oven i dette er Syrien som stat underlagt en række voldsomme sanktioner fra vestlige landes side, særligt USA, som dels forcerer fattigdommen, dels umuliggør genopbygningen af landets infrastruktur m.m. og dels provokerer en undergrundsøkonomi, som vil stå i vejen for demokratiudvikling m.m. Situationen er hovedsageligt provokeret af et i vide kredse udtalt ønske om at fjerne det siddende styre fra magten med vold, eksplicit støttet og faciliteret af flere FN-nationer - herunder lande som Danmark har et nært samarbejds- og allianceforhold til.

Naturligvis kan det syriske styre, som repræsenterer den syriske stat, kritiseres for krænkelse af menneskerettigheder, korruption/kriminalitet og alt for lidt demokrati - og naturligvis kan det syriske styre kritiseres for at have både under- og overreageret på de folkelige protester/demonstrationer/opstande, som i 2011 kom til at præge landet - og som ved udenlandske magters ulovlige indblanding i 2012 udviklede sig til en afsindig krig, hvor alverdens ulovlige og ekstreme militser fik bl.a. Vestens og flere autokratiske, arabiske landes støtte og samtykke til at omstyrte den kendte samfundsorden i Syrien. Selvom det syriske styre med rette kan kritiseres for meget - og selvom der kan være gode grunde til at ønske et anderledes, ideologisk udviklingsspor i landet - så er det altså ulovligt at støtte og deltage i statskup; i henhold til international ret og FN-pagten, så fordrer dén slags en FN-resolution. Og en sådan har ikke foreligget. Så her er da en sag for et Institut for Menneskerettigheder, specielt når rigtigt mange NGO'ere åbenlyst har besluttet sig for at arbejde for dét statskup, som omtalte vestlige lande, Israel samt arabiske autokratier i overenskomst med ekstreme militser o.a. har haft som mål. Det kunne være fint om instituttet i samarbejde med Information og en række af de nordiske fredsforskere, som netop i pagt med menneskerettighedernes globale universalitet, gentagne gange har rettet stærk kritik af vestlig/dansk politik overfor Syrien og foreslået flere fornuftige alternativer, kunne iværksætte oplysningskampagner og kritisk, offentlig samtale om hele Syrien-krigen og vort medansvar for udviklingen af denne. Så ville vi måske også kunne optage en lidt bredere og nuanceret, historisk læring end tilfældet hidtil har været - og fremfor alt skabe klangbund for en mere sammenhængende, demokratisk/humanistisk politisk tænkning i vort yndige land med de brede bøge.

Espen Bøgh, Birthe Drews, Tonny Helleskov, Ruth Sørensen, Niels Borre og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Birte Bune Smith

Tak til Hanne Utoft for et indsigtsfuldt indlæg.

Det er en underlig diskussion, vi har haft, med spørgsmålet om, hvorvidt de “syriske”børn skulle adskilles fra deres mødre. SelvfølgelIg skal de ikke det, det vil alle normale mennesker mene, man behøver hverken psykolog- eller menneskerettighedseksperter til den vurdering. Børn er afhængige af deres mødre helt op til puberteten, hvor der sker en naturlig frigørelse.

Men det gælder ikke blot de “syriske” børn, også de danske. Selv har jeg det dårligt med, at “børnenes minister” udvider adgangen til at give følelseskolde kommuner adgang til tvangsfjernelse af børn fra før de er født og op til teenage alderen på et tvivlsomt, sommetider anonymt, grundlag. Her er endnu en sag for Institut for Menneskerettigheder.

Krister Meyersahm

"Regeringen vil ikke evakuere tre mødre, som ikke længere er danske statsborgere, med deres i alt fem børn. I stedet tilbyder regeringen at hjemtage de fem børn alene".

Denne holdning fra regeringens side er ikke juridisk anerkendelsesværdig ( min opfattelse ). Det, at folketinget har bestemt, at et tildelt statsborgerskab kan frakendes borgere der bryder mod visse forhold, kan ikke sanktioneres med andre metoder end hvad der gælder for andre statsborgere.

Er man først blevet statsborger er man omfattet af samme rettigheder og forpligtelser som alle andre. Herunder den beskyttelse lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention garanterer. Konventionen forbyder enhver stat at begive sig ud i noget ærinde som tilintetgør de rettigheder som er givet i konventionen.

Følgelig; frakender man nogen deres statsborgerskab, frakender man dem også deres Menneskerettigheder og - det er ikke tilladt. Folketinget må snarest ændre loven så ingen mister statsborgerskabet men behandles som alle andre.

Poul Søren Kjærsgaard, Birthe Drews, Tonny Helleskov, Gert Romme, Niels Borre, Gitte Loeyche og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

"Er man først blevet statsborger er man omfattet af samme rettigheder og forpligtelser som alle andre. "

Det hjælper ikke at gentage det. Det er ikke tilfældet. Indfødsret er statsborgerskab af første klasse, dobbelt statsborgerskab er anden klasse. Det står i reglerne.

Espen Bøgh, Georg Kallehauge og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar
Anders Christensen

Jørgen Mathiasen
23. maj, 2021 - 15:03

Det står i menneskerettigheder.
At Danmarks lovgivning om statsborgerskab er i strid med menneskerettighederne er selve problemet.

https://menneskeret.dk/emner/udlaendinge/statsborgerskab

Jørgen Mathiasen

@Anders Christensen
Ja, det er tilsyneladende en bekræftelse, men den er forkert: Bemærk at vi her taler om dobbelte statsborgerskaber, idet det er intetsigende at oplyse, at statsborgeren på Solsortevej 25 har samme rettigheder og pligter som statsborgeren på nr. 27.
Jeg har bl.a. været involveret i det forberedende arbejde til lovændringen om dobbelte statsborgerskaber og har i et tidligere svar til Meyersahm skrevet noget om forskelle.

Der er forskellige veje til at miste det andet statsborgerskab, dvs. det dobbelte. Det er staternes suveræne ret at tage det tilbage.

Det er uklarhedsskabende at sætte lighedstegn mellem indfødsret og det andet statsborgerskab - også her henviser jeg til eksemplet i tråden "Sagen om børnene i de kurdiske lejre vidner om en fuldkommen forrået politisk kultur".

Jørgen Mathiasen
Krister Meyersahm

Jørgen Mathiasen.
Dobbelt statsborgerskab har ikke noget med sagen at gøre. Man kan ikke fratage en person vedkommendes danske statsborgerskab fordi vedkommende har forbrudt sig mod loven. Vi skal alle behandles ens og selvom folketinget har bestemt noget andet har det ingen juridisk gyldighed. Forhindringen er folketingets egen lovgivning, konventionen, som jeg henviser til - den forbyder staten at lovgive med det formål at sætte konventionens garantier ud af kraft. Ergo; vil folketinget have retten til at fratage borgere deres tildelte statsborgerskaber så må man opsige konventionens bestemmelse på området.

Jørgen Mathiasen

@Krister Meyersahm skrev
»Dobbelt statsborgerskab har ikke noget med sagen at gøre.«
Det har det nu i dette tilfælde, da det omfatter de kvinder, Informations artikel handler om.

Sagen stiller sig anderledes for personer, som kun har et og samme statsborgerskaber, fx. fordi de har (ud)skiftet et statsborgerskab.
Det er mellem disse kategorier, vi skal skelne.

Rasmus Stoklund har legio gange forsikret, at den danske stat havde frataget alle danske IS-kvinder statsborgerskabet, hvis det havde været muligt. Men kvindernes statsborgerskaber er ikke ens.
Den adminstrative fratagelse af statsborgerskabet vil blive prøvet ved en domstol.