Dataovervågning
Læsetid: 5 min.

Tænketank: Regeringens model for at fastholde masseovervågning er uholdbar

I dag begynder en retssag, hvor aktivister vil forsøge at stoppe logning af danskernes teledata. Samtidig konkluderer tænketanken Justitia, at regeringen går for langt i sit forsøg på at opretholde sin overvågningskapacitet og derfor risikerer at få en EU-dom imod sig
Talsperson for Foreningen imod Ulovlig Logning, Rasmus Malver, er ikke i tvivl om, at de kommer til at vinde den sag, de har anlagt mod regeringen om at stoppe den ulovlige logning af danskernes sms’er og opkald fra mobiltelefoner.

Talsperson for Foreningen imod Ulovlig Logning, Rasmus Malver, er ikke i tvivl om, at de kommer til at vinde den sag, de har anlagt mod regeringen om at stoppe den ulovlige logning af danskernes sms’er og opkald fra mobiltelefoner.

Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Indland
5. maj 2021

Opgaven for Justitsministeriet ser ud til at have været klar: Hvordan kan vi få den maksimale masseovervågning af danskerne uden med sikkerhed at bryde EU-retten.

I slutningen af marts fremlagde ministeriet en såkaldt lovskitse, som i løbet af i år skal blive til et egentligt lovforslag, der efter planen kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Men ifølge den juridiske tænketank Justitia er det stærkt tvivlsomt, om missionen er lykkedes. For på en række punkter lægger lovskitsen op til nogle regler, der »med overvejende sandsynlighed« vil »medføre, at Danmark vil blive dømt ved en eventuel sag for EU-domstolen,« konkluderer tænketanken i en ny analyse.

Baggrunden for, at Danmark skal have nye logningsregler, er, at EU-domstolen ikke mener, man kan tillade såkaldt »generel og udifferentieret logning« af hele befolkningens data for at kunne bruge den til at bekæmpe kriminalitet. Det har domstolen efterhånden slået fast i flere domme.

I det nuværende system bliver der logget oplysninger om alle danskere med en mobiltelefon. Det drejer sig om oplysninger om, hvem de ringer og sms’er til, samt hvilken mast de forbinder til på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne gemmes i et år.

Resultatet er, at der bliver lagret detaljerede oplysninger om borgernes sociale kontakter og bevægelsesmønstre, og det er et så alvorligt indgreb i retten til privatliv, at EU-domstolen i december 2016 for alvor satte foden ned med den såkaldte Tele2-dom.

Ingen uafhængig instans

Det var netop Tele2-dommen fra 2016, der fik regeringen til at anerkende, at den danske masseovervågning var ulovlig. Men alligevel har skiftende regeringer længe fastholdt at fortsætte med stort set samme koncept.

Argumentet har været, at der var en diskussion i gang i EU, samt at der var flere andre sager på vej for EU-domstolen, hvor grænserne mellem borgernes ret til privatliv og statens ret til at overvåge ville blive behandlet.

Desuden mener regeringen nu i en dom fra oktober 2020 at have fundet støtte til nye regler, der i vid udstrækning gør det muligt at fastholde en meget høj grad af overvågning i en årrække. Det fremgår af den føromtalte lovskitse.

Den såkaldte ’La Quadrature-dom’ åbner op for, at stater kan have en generel og udifferentieret logning – det vil sige logning af alle borgere uden undtagelse – i ekstraordinære situationer, hvor der vurderes at være en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed.

I lovskitsen lægges der op til, at denne vurdering skal basere sig på Center For Terroranalyses (CTA) årlige vurderinger af terrortruslen med inddragelse af andre efterretningstjeneser. CTA har siden 2014 ment, at terrortruslen netop har været »alvorlig«.

Men ifølge direktør i Justitia Jacob Mchangama er denne model problematisk, blandt andet da CTA reelt hører under Justitsministeriet. Der er altså ikke tale om en uafhængig instans, men tværtimod en instans med nogle meget klare incitamenter til at sikre, at overvågningen består.

»Det vil betyde, at PET’s ene arm skal afgøre, om PET’s operationelle arm skal have mulighed for at bruge overvågning, som de siger, de er helt vildt afhængige af,« siger Jacob Mchangama.

»Det er problematisk, at man basalt set lader det være op til statens egne organer at beslutte det, og der ikke er nogen uafhængig instans indover.«

At bruge CTA’s vurdering er ifølge Jacob Mchangama også problematisk, da det er en vurdering af et mere generelt trusselsbillede, som har været gældende i en årrække. Dermed vil den generelle og udifferentierede logning – stik imod EU-dommen – antage systematisk karakter og blive hovedreglen, påpeger han.

Et andet problem handler om, at ministeriet i lovskitsen lægger op til ikke bare at bruge de indsamlede data til netop trusler mod statens sikkerhed, men også til brug for efterforskning af grov kriminalitet.

»Det er meget belejligt, for så er vi derhenne, hvor der reelt set ikke er nogen forskel i forhold til de nuværende regler,« som Jacob Mchangama konstaterer.

Man vil altså anvende data indsamlet til et formål (terror) til et andet (grov kriminalitet). Det er noget, ministeriet finder støtte til ved en række henvisninger til dommens præmisser. Men ifølge Justitia vil en sådan ordning være »i direkte strid med EU-domstolens praksis«.

Retssag starter i dag

Ud over at danne grundlag for den lovgivning, som ifølge Justitsministeriet skal træde i kraft næste år, ser lovskitsen også ud til at blive central i en retssag, der begynder onsdag i Østre Landsret.

Her har aktivister i Foreningen imod Ulovlig Logning lagt sag an mod staten for at stoppe den ulovlige logning. Aktivisterne startede tilbage i 2018, men Kammeradvokaten har argumenteret for, at der først skulle falde dom i en række EU-sager, og derfor er sagen ikke kommet for retten før nu.

Påstandene fra Foreningen imod Ulovlig Logning er dels, at det har været ulovligt, at staten har opretholdt logningsreglerne, og samtidig at de ikke har reageret hurtigt nok på dommene fra EU.

I Kammeradvokatens nyeste processkrift kan man se, at lovskitsen bliver brugt til at argumentere for, at det var helt berettiget, at staten ventede på udfaldet af ’La Quadrature-dommen’ i oktober 2020, og at ministeriet er på vej med nye regler, der vil løse problemet med, at de nuværende regler er ulovlige.

»De bruger lovskitsen til at argumentere for, at de har taget hånd om problemet. At det godt kan være, at den gamle lovgivning ikke holder længere, men at der nu er den her lovskitse, der retter op på det,« siger Jacob Mchangama.

Talsperson for Foreningen imod Ulovlig Logning, Rasmus Malver, er ikke i tvivl om, hvad sagens udfald vil blive.

»Vi kommer til at vinde. Spørgsmålet er, om landsretten er enig i, at man kan anvende EU’s menneskerettigheder direkte i Danmark,« siger han.

– Hvad vil konsekvenserne så være for logningen?

»Den må stoppe med det samme. Når vi ved, hvornår dommen er klar, så vil vi booke en tid i fogedretten, så vi kan køre ud og destruere alle de loggede data hos teleselskaberne. Så sikre er vi på at vinde.«

– Men hvis staten taber, kan de så ikke bare indføre en ny logning ud fra lovskitsen fra den 1. januar 2022?

»Jo. Derfor håber vi på, at landsretten trækker en streg i sandet over for politikerne og formulerer sig på en måde, så der ikke bare kan indføres den samme logning med et nyt navn,« siger Rasmus Malver.

Information har forelagt Justitias kritik for Justitsministeriet. Ministeriet henviser til, at lovskitsen er blevet delt med en række aktører som led i forberedelsen af selve lovforslaget, der forventes fremsat til oktober.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Katrine Damm

Bananstat

Inge Lehmann, Carsten Munk, Alvin Jensen, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Peter Mikkelsen og Niels G Madsen anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

George Orwells 1984 og Kammerat Napoleon var tænkt som skrækscenarier, men Socialdemokratiet bruger dem som manualer til at opnå uindskrænket magt. Stop dem nu.

Ib Christensen, Liselotte Paulsen, Leif Høybye, Erik Winberg, Niels G Madsen, Alvin Jensen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen og Niels østergård anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Har jeg forstået sagen ret, så kræver det altid en dommerkendelse, at få adgang til de af teleoperatørerne gemte oplysninger, om den enkelte borgers færden. Man kan således godt pålægge operatørerne (har de i øvrigt ikke krav på kompensation for udgifterne?) pligt til at gemme oplysningerne men man kan ikke tvinge oplysningerne fra operatørerne, uden en retskendelse. Det vil være i direkte strid med Grundloven, der kun tillader afvigelse fra § 72 - i "særegne" tilfælde.

Alvin Jensen

Ja, Peter, men Orwell var også ægte socialist i modsætning til børnene i SD. Han var virkelig på folkets side.

Leif Høybye

Uanset jura og evt. domme er det fuldstændig uacceptabelt med den form for overvågning fra statens side. Jeg ved godt den finder sted, men det bliver det ikke mindre uhyggeligt eller uacceptabelt af. Det ender vel med at blive totalt mistænkeligt at sende almindelige breve..

Peter Mikkelsen, Ib Christensen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Inge Lehmann

Normalt får man en dommerkendelse, hvor man skal argumentere for, at der er grundlag for overvågning.

Det blev indført, fordi man kender effekten af konstant overvågning på folk både fra diktaturstater og tiden før demokratiets indførelse.

Telelogningen er ukritisk masseovervågning uden begrundet mistanke og dommerkendelsen er en eftertanke. Derfor blev det kendt ulovlig af eu-domstolen.

Og at vore kære politikere/embedsfolk kan finde på at bruge data til noget andet end det var tænkt til er der vist eksempler på.

Tænk på vedkommende i Jylland, der flyttede hjemmefra og hvor kommunen brugte elforbruget hos forældrene. Det var ikke faldet nok, ergo var han ikke flyttet hjemmefra og socialsnyder.

Peter Mikkelsen, Ib Christensen og Liselotte Paulsen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Gert Romme.
Udover Grundlovens begrænsninger for statens opsyn med borgernes gøren og laden, har også Menneskerettighedskonventionen en borgerbeskyttelse mod overvågning. I artikel 8 defineres dette, på nogenlunde samme måde som i Grundloven men herudover, er det også bestemt, i stk. 2, at en stat under givne forudsætninger kan gøre indgreb i denne ret bl.a. når formålet er at sikre den offentlige orden og tryghed eller forhindre uro eller forbrydelse m.fl.

Så længe den omstridte logning kun kan åbnes efter en dommerkendelse ser jeg intet problem.

Ib Christensen

Som det er skruet sammen nu, så skaber det et behov for en terror trussel, mere end det forebygger. Der er behov for terror truslen for at begrunde overvågning.

Derudover bliver det indsamlede kigget igennem af folk med "antagelser og fordomme" brillerne på. Der som tyv tror hver mand stjæler, drager forhastede konklusioner.

Folk der vil og planlægger kriminalitet mm finder hurtigt ud af at efterlade mobil telefoner hos en ven, hvor de har "spillet kort" hele natten. Mens myndighederne så har travlt med at bruge deres ressourcer på at tjekke alle andre.

Man har taget overvågningen til sig i en forventning om at slippe for arbejdet.

Inge Lehmann

Der har været interessante og oplysende debatter om emnet over på version2.

Og som Ib Christensen kommer ind på er telefonen lig med personen?

Det var det, når det passede politiet til at bevise, at vedkommende befandt sig hvor de ville have vedkommende.

Prøvede de anklagede, at bruge disse data til at bevise, hvor de var, fik de at vide, at de havde planlagt med det og efterladt telefonen.

Men det der undergraver min tillid mest til myndighederne, er, at der flere gange blev meldt fejl ind og der blev ikke reageret på det.

Politifolk i bunden kunne jo godt se, at en person de overvåger, umuligt kan bevæge sig flere hundrede km frem og tilbage på få minutter.

Sammenlægger man det med Tibetsagen og andre ting, der er sket indenfor politiet, tyder det på en rigtig syg kultur med stor disrespekt for retsstaten og demokratiet.