Advokatundersøgelse: Danish Crown var medforfatter på flere rapporter fra Aarhus Universitet

Ikke kun i den såkaldte oksekødsrapport fik slagterigiganten Danish Crown så meget indflydelse, at den burde stå på forfatterlisten. Det gælder også andre rapporter fra Aarhus Universitet, konkluderer Kammeradvokaten. Universitetet er uenig i konklusionen
Claus Emmeche, der er lektor på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik, kalder det »næsten komisk«, at det er Danish Crown og ikke Aarhus Universitet, som ender med at konkludere, at der er rod i forfatterskabet på flere af universitets rapporter.

Claus Emmeche, der er lektor på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik, kalder det »næsten komisk«, at det er Danish Crown og ikke Aarhus Universitet, som ender med at konkludere, at der er rod i forfatterskabet på flere af universitets rapporter.

Claus Bonnerup

Indland
1. juli 2021

Danish Crown har gennem en årrække haft så stor indflydelse på rapporter udgivet af Aarhus Universitet, at medarbejdere fra slagterigiganten i flere tilfælde burde have været angivet som medforfattere.

Det er den hidtil ukendte konklusion i en undersøgelse, som Kammeradvokaten lavede for Danish Crown i kølvandet på sagen fra 2019 om den såkaldte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet, og som virksomheden nu har udleveret et sammendrag af til Information.

I tre rapporter ud over oksekødsrapporten har Danish Crown »haft en tæt dialog med forskerne undervejs og har blandt andet fået rapportudkast til gennemlæsning og kommentering«, fremgår det af sammendraget.

Og efter at have gennemgået det skriftlige materiale i sagen konkluderer Kammeradvokaten altså, at indflydelsen har været af en karakter, så Danish Crown ifølge reglerne i det nationale adfærdskodeks for forskningsintegritet, der er baseret på de internationale Vancouver-retningslinjer, burde have været angivet som medforfatter.

Claus Emmeche, der er lektor på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik, finder Kammeradvokatens konklusioner »dybt bekymrende«.

»Det her er en sag, som uddyber alvorligheden af skandalen omkring oksekødsrapporten. Det tyder på, at der har været et mønster, og der er helt klart behov for at se på, hvad der faktisk er sket, men også rydde op i det, man fristes til at kalde en kultur, hvor det har været let for eksterne parter at få den type indflydelse på universitetsforskning,« siger han.

Danish Crown har afvist, at Information må se selve Kammeradvokatens rapport med den begrundelse, at den er »af intern karakter og indeholder personoplysninger«. Det er derfor uklart, hvad det konkret er for en indflydelse, som får Kammeradvokaten til at vurdere, at Danish Crown burde have været angivet som medforfatter. Men konklusionen er bekymrende, mener Heine Andersen, der er professor emeritus på Københavns Universitet og i mange år har beskæftiget sig med forskningsetik.

»Man skal bidrage temmelig substantielt, før medforfatterskab er påkrævet. Det er grov vildledning af offentligheden, hvis Danish Crown burde have været angivet som forfatter på flere rapporter fra Aarhus Universitet,« siger han.

To af de rapporter, som Kammeradvokaten konkluderer, at Danish Crown burde have været medforfatter på, var en del af den interne undersøgelse af eksternt finansieret forskning, som Aarhus Universitet igangsatte i efteråret 2019 i kølvandet på oksekødsrapporten. Men det fremgår ikke af universitetets egen undersøgelse, at slagterigiganten burde have været angivet som medforfatter på flere rapporter.

Claus Emmeche undrer sig over, at universitetets egen undersøgelse ikke kommer ind på medforfatterskabet i de omtalte rapporter.

»Det rejser tvivl om, hvorvidt Aarhus Universitet har kapacitet og er rustet moralsk til at ville fremlægge alle ting, eller om man tænker i at forsøge at fremstå så fejlfri som muligt,« siger han.

På Aarhus Universitet har man ikke været bekendt med Kammeradvokatens konklusioner, oplyser institutleder Jørgen E. Olesen. På baggrund af Informations henvendelse har universitetet bedt Danish Crown om at udlevere selve rapporten, men det har slagterigiganten ikke ønsket, fortæller han.

Dermed kender Aarhus Universitet ikke grundlaget for Kammeradvokatens konklusion, og det er en »utroligt irriterende« situation, mener Jørgen E. Olesen.

Den ene af de tre rapporter, som Kammeradvokaten nævner, opfatter Jørgen E. Olesen ikke som universitetets ansvar, eftersom den er udgivet af Landbrug & Fødevarer. I forhold til de to andre er universitetet »på det foreliggende grundlag« ikke enige i, at Danish Crown burde have været på forfatterlisten.

»Vi har gået det grundigt igennem endnu en gang. Og der er ikke grundlag for, at de skulle være medforfattere,« siger Jørgen E. Olesen.

Misvisende billede

Efter Informations afdækning af oksekødsrapporten, hvor Aarhus Universitet lod Landbrug & Fødevarer og Danish Crown påvirke en universitetsrapport om oksekøds klimabelastning, bad Danish Crown Kammeradvokaten om en »uvildig« vurdering af virksomhedens samarbejde med universitetet.

I oktober 2019 udsendte slagterigiganten en pressemeddelelse om undersøgelsens »foreløbige konklusion«: At »Danish Crown reelt burde have stået som medforfatter på oksekødsrapporten fra 2019 på baggrund af sin involvering i at give tekstnære bemærkninger, valg af figurer, titel og forsidefoto«.

Siden har Danish Crown ikke kommunikeret yderligere om undersøgelsen og dens resultater. Men nu viser det sig altså, at det ikke var den eneste rapport, som slagterigiganten havde så stor indflydelse på, at det ifølge Kammeradvokaten burde have ført til medforfatterskab.

Ifølge sammenfatningen af undersøgelsen gælder det også for tre andre rapporter, der alle handler om svine- og oksekøds klimabelastning. Et emne, som Danish Crown har store kommercielle interesser i, eftersom virksomheden er en af verdens største eksportører af svinekød samt en af de største leverandører af oksekød i Europa.

Der er dels tale om rapporterne ’Environmental assessment of Danish Pork’ fra 2011 og ’Environmental impact of beef by life cycle assessment (LCA)’ fra 2015, begge udgivet af forskningscentret DCA ved Aarhus Universitet. Dels rapporten ’Okse- og kalvekød; Ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre’ fra 2018, der er udgivet på interesseorganisationen Landbrug & Fødevarers hjemmeside og blandt andet bærer DTU’s, Aarhus Universitets og Danish Crowns logoer.

I flere af rapporterne har det været angivet, at Danish Crown havde deltaget i projektets styregruppe. Men »dette har ikke været en dækkende angivelse af den faktiske rolle, Danish Crown A/S har haft i forbindelse med rapporternes tilblivelse«, skriver Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten noterer samtidig, at »der ikke er materiale i sagen, som påviser, at Danish Crown A/S har udbedt sig andre analyseresultater eller konklusioner end de, som Aarhus Universitet og DTU er fremkommet med i forhold til de enkelte rapporter«.

Men Claus Emmeche finder det problematisk, at offentligheden tilsyneladende ikke har fået en retvisende beskrivelse af, hvem der reelt var forfattere til universitetsrapporter om et emne med så store interesser på spil.

»Det giver et misvisende billede af den status i form af uvildig viden, som sådan en universitetsrapport gerne skulle have. Det her er et stort problem for Aarhus Universitet, og det er med til at mindske tilliden til den type forskning fra universiteter, som er finansieret udefra,« siger han.

Næsten komisk

To af rapporterne, som Kammeradvokaten konkluderer, at Danish Crown burde have været angivet som medforfatter på, var som nævnt også en del af den undersøgelse, Aarhus Universitet selv iværksatte efter oksekødsrapporten.

På baggrund af undersøgelsen erkendte Aarhus Universitet, at det burde have fremgået af de to rapporter, at projekternes styregrupper bestående af blandt andre Landbrug & Fødevarer og Danish Crown havde »haft mulighed for at kommentere på rapporten, og hvilke ændringer det har affødt«. Undersøgelsen viste desuden, at rapporten om svinekød helt manglede et forord, og at man derfor hverken kunne se, at Landbrug & Fødevarer havde bestilt rapporten, eller hvilken rolle organisationen og Danish Crown havde spillet i udarbejdelsen af den.

Men universitetet har ikke erkendt, at Danish Crown burde have været en del af forfatterlisten, som Kammeradvokaten ellers konkluderer. Det undrer Claus Emmeche.

»Det tyder på, at undersøgelsen har været utilstrækkelig,« siger han.

I hans øjne er det »næsten komisk«, at det er Danish Crown og ikke Aarhus Universitet, som ender med at konkludere, at der er rod i forfatterskabet på flere af universitetets rapporter.

»Men når det er sagt, så burde Danish Crown også allerede ved rapporternes udarbejdelse have indset, at det var dybt uheldigt for deres status som uafhængige, at virksomheden selv var så meget inde over,« siger han.

Undersøgte sig selv

Allerede da Aarhus Universitet i efteråret 2019 udsendte en pressemeddelelse om sin interne undersøgelse, blev den mødt af kritik fra flere eksperter for at være så mangelfuld og uigennemskuelig, at dens konklusioner var utroværdige. Universitetet burde ikke undersøge sig selv, lød kritikken også.

Maja Horst, som er professor i ansvarlig teknologi ved DTU, mener, at de nye oplysninger giver et vigtigt bidrag til at forstå, hvad der er foregået på Aarhus Universitet.

»Hvis man har en praksis og en kultur for at gøre noget på en bestemt måde, så skal der nogle gange nogle udefra til at påpege det,« siger hun.

Heine Andersen finder det »bemærkelsesværdigt«, at Kammeradvokaten finder problemer, som Aarhus Universitets interne undersøgelse ikke kom frem til.

»Ikke mindst i betragtning af, at det er Kammeradvokatens klient i denne sammenhæng, nemlig Danish Crown, der hermed yderligere kommer i dårligt lys,« siger han.

På baggrund af de nye oplysninger bør Aarhus Universitet undersøge sagen nærmere, mener Heine Andersen.

»Universitetet bør få det her afklaret, så der ikke hele tiden vælter skeletter ud af skabet. Det bør gøres offentlig kendt, præcis hvad det er, Danish Crown har bidraget med i de pågældende rapporter,« siger han.

Information har tidligere fået aktindsigt ved Aarhus Universitet i materiale vedrørende udarbejdelsen af blandt andet to af de rapporter, som også er omfattet af Kammeradvokatens konklusion. Men dokumenterne giver ikke det fulde indblik i forløbet. I det materiale, Aarhus Universitet har udleveret vedrørende rapporten ’Environmental Assessment of Danish Pork’ fra 2011, kan man eksempelvis ikke se, at rapporten blev sendt til Danish Crown inden dens udgivelse.

Aarhus Universitet har tidligere over for Information erkendt, at det »desværre ikke« kan udelukkes, at materiale kan være gået tabt, idet rapporten »ligger langt tilbage i tid«, og en af forfatterne ikke længere er ansat på universitetet.

Spurgt medarbejdere

Ifølge institutleder Jørgen E. Olesen bestod Danish Crowns bidrag til rapporterne »reelt« bare i, at de har »leveret nogle data«.

»Det giver ikke i sig selv grundlag for at være medforfatter, med mindre man også er med i tolkningen og så videre af de data,« siger han.

»Det er heller ikke tilstrækkeligt, at man kommenterer på et manuskript. Man skal have ydet et intellektuelt bidrag. Så derfor: Nej, vi mener ikke, de skal være medforfattere.«

Jørgen E. Olesen medgiver dog, at man ikke har gennemgået universitetets mailkorrespondancer vedrørende de to rapporter. Han fortæller, at der i stedet har været en dialog med de involverede medarbejdere om, hvordan rapporterne er blevet til.

»Vi har spurgt vores medarbejdere, der har været involveret i det her. Men jeg sidder ikke og kontrollerer deres mails,« siger Jørgen E. Olesen.

– Men Kammeradvokaten har blandt andet gennemgået mails og kigget konkret på forløbene. Umiddelbart har de vel så undersøgt det lidt grundigere, end du har?

»Jamen, jeg tænker ikke, at Kammeradvokaten nødvendigvis har de regler og praksis, vi har omkring medforfatterskaber, inde på rygmarven. Så medmindre jeg kender det præcise grundlag for, hvorfor Kammeradvokaten mener, som de gør, så vil jeg holde fast i, at vi ikke synes, der er grundlag for medforfatterskab.«

Han afviser at undersøge sagen yderligere.

»Det her er jo en afsluttet sag,« siger han og tilføjer, at det er »noget gedigent rod, at vi er kommet i den her situation, hvor man bliver ved med at tøffe rundt i det«.

»For jeg synes faktisk, at vi har fået ryddet op,« siger Jørgen E. Olesen.

Ikke afgørende nyt

På spørgsmålet om, hvorfor Danish Crown ikke selv har offentliggjort konklusionen om medforfatterskab på flere rapporter, svarer slagterigigantens kommunikationsdirektør, Astrid Gade Nielsen, i en mail til Information, at man vurderede, at der ikke var »afgørende nyt« i forhold til det, som allerede var lagt frem om oksekødsrapporten.

I sin pressemeddelelse om Kammeradvokatens foreløbige konklusion erkendte slagterigiganten, »at de interne retningslinjer for samarbejder med forskningsinstitutioner ikke var tilstrækkeligt reguleret internt i Danish Crown«.

»På den baggrund valgte vi at tage Kammeradvokatens samlede rapportering til efterretning, informere relevante samarbejdspartnere, og – vigtigst – sørge for at implementere nye retningslinjer og praksis i tråd med Kammeradvokatens anbefalinger,« skriver Astrid Gade Nielsen.

Danish Crown mente altså ikke, at det var »afgørende nyt«, at slagterigiganten ikke blot havde været medforfatter på oksekødsrapporten, men også på yderligere tre rapporter.

Danish Crown medgiver, at de ikke har informeret Aarhus Universitet »specifikt om konklusioner«. Men kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen skriver i et mailsvar, at der har været »en løbende dialog«, og at Aarhus Universitet »kendte til behovet for at tydeliggøre medforfatterskabet i rapporterne«.

Det kan Jørgen E. Olesen ikke umiddelbart genkende. Han har forhørt sig hos sine medarbejdere, og »vi er ikke bekendt med, at Danish Crown har udtrykt ønske om medforfatterskab, eller at der har været dialog om dette«, skriver han i et mailsvar.

Information har kontaktet advokat Tormod Tingstad, der har været med til at udarbejde Kammeradvokatens undersøgelse, men han ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Oksekødsrapporten

I en tid, hvor klimakrisen står højt på den politiske dagsorden, er landbruget og særligt oksekødsindustrien under pres. For hvilke konsekvenser vil forbrugere og beslutningstagere drage af det store klimaaftryk fra oksekød?

I en rapport finansieret af landbruget har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med en forsker fra DTU givet deres bud på oksekøds klimaeffekt i forhold til andre fødevarer. Men rapporten er ifølge udenforstående eksperter metodisk problematisk.

I denne artikelserie undersøger Information, om der er tale om uvildig forskning. Eller om Aarhus Universitet er gået på kompromis med god forskningsskik.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kenneth Jacobsen

Er det så egentlig et universitet?

Ole Svendsen, søren ploug, Inge Lehmann, Rolf Andersen, David Zennaro, Peter Beck-Lauritzen, Steen K Petersen, erik pedersen, Holger Nielsen, Bjarne Andersen, kjeld hougaard, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og uffe hellum anbefalede denne kommentar
Troels Ken Pedersen

Hey, Henrik Dahl, er der ikke noget med at du går op i bekæmpelse af politiseret forskning? Kunne der ikke være en sag for dig her?

ingemaje lange, Ole Bach, Lillian Larsen, Petter A. Urkedal, Niels G Madsen, Mogens Holme, Søren Kramer, Gitte Loeyche, Inge ambrosius, Ole Svendsen, Carsten Nørgaard, Birgit Kraft, søren ploug, Lars Løfgren, Inge Lehmann, Mads Greve Haaning, Signe Hansen, Thomas Tanghus, Pietro Cini, Erik Nielsen, erik lund sørensen, David Zennaro, Poul Simonsen, Peter Beck-Lauritzen, erik pedersen, Holger Nielsen, Morten Søfting, Erik Bresler, Ib Gram-Jensen, Morten Wieth, Lis djørup, Hans Larsen, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, uffe hellum, Werner Gass og Jan August anbefalede denne kommentar

Jørgen E. Olesen har virkelig fået sat Århusianerforskning på landkortet.

Det er fascinerende, at han efter at have undersøgt sig selv, mener at sagen er afsluttet.

"Sagen" drejer sig jo ikke om Danish Crown's propaganda, men om hans ledelse, hvor løgn og vrøvl skulle dække over, at hans institut bare var gummistempel for product placement-artikler.

Jeg mener normalt ikke, det er rimeligt at straffe folk for fejl, der bunder i entusiasme eller inkompetence eller misforstået loyalitet, eller forsøg på at forsvare sig selv imod afsløring. Men her er der vist ikke længere tvivl om, at han var i ond tro.

Held og lykke med at genoprette den helt fejlplacerede tillid, uden at foretage massive udskiftninger i bestyrelse og ledelse.

Ole Svendsen, Birgit Kraft, Werner Gass, søren ploug, Inge Lehmann, Mads Greve Haaning, Inger Pedersen, erik lund sørensen, Kim Paulsen, David Zennaro, Poul Simonsen, Palle Yndal-Olsen, Holger Nielsen, Jørgen Tryggestad og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Søren Bro en bedre måde er at genindfører statens egne undersøgelser, så ikke universiteterne skal "fedtes" ind i de politiske beslutninger , men i stedet kunne stå uden for og lave neutrale analyser af resultaterne.

Ligeledes skal der ses på den økonomiske afhængighed som Helge Sander og Fogh Rasmussen fik lagt ned over universiteterne.

Kære Folketing se dog at få det område gjort uafhængig både økonomisk og forsknings/undervisningsmæssigt. Gen indfør de demokratiske valg på universiteterne, så ledelsen ikke er politisk udpeget.

Jan Fritsbøger, Ole Svendsen, Werner Gass, søren ploug, Steen Obel, Lars Løfgren, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Erik Nielsen, John Scheibelein, Kim Paulsen, David Zennaro, Steen K Petersen, erik pedersen, Holger Nielsen, Jørgen Tryggestad og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Danish Crown og de andre interessenter i landbruget (og når man tænker på Lars Løkke også i fiskeriet) sidder også med staveplade ovre i ministeriet og sikre at embedsmændene rammer rigtigt når de skriver deres rapporter og notater der.

Vi andre, os borgere, er snart kun med som sleepingpartner.

søren ploug, Inge Lehmann, Inger Pedersen og Holger Nielsen anbefalede denne kommentar

En skandale for Århus Universitet og kaster en mørk plet over den uafhængige forskning på alle Danmarks Universiteter. Det rækker langt ud over vores grænser og den danske forskning vil blive vurderet herefter i udlandet. Oven i købet i en tid hvor alt står til fald i Danmark med socialdemokratiets vej mod nationalisme og populistisk fremmedhad.
Årsagen til "BIAS-forskningen" ligger i den eksterne finansiering, hvor erhvervsvirksomheder hypper egne kartofler. Enten må den form for finansiering afskaffes eller under UAFHÆNGIG kontrol, da Århus Universitet cementerer, at egenkontrollen ikke fungerer tilfredsstillende.
Måske skulle vi opgive den eksterne finansiering og hellere leve med mindre forskning, MEN FRI forskning i Danmark!

Ole Svendsen, Werner Gass, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Thomas Tanghus og Erik Nielsen anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Hvorfor er "Nævnet for Videnskabelig Uredelighed" ikke blevet indraget i undersøgelsen af denne sag ?

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/Naevnet-for-Vidensk...

Men OK, med lov af 1. juli 2017 blev det vedtaget, at:

"Med loven fastlægges det således, at Nævnet for Videnskabelig Uredelighed skal behandle alle sager om videnskabelig uredelighed, mens de resterende tilfælde af tvivlsom forskningspraksis skal behandles på den involverede forskningsinstitution."

Så Århus Universitet har muligvis lovmedhold til at undersøge sig selv ... sic ;(

Karsten Nielsen, søren ploug og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Signe Hansen

Da jeg læste på Landbohøjskolen i 80erne, var det almindelig kendt at landbruget bestilte 2/3 af diverse forskning inden for området. Om de var medforfattere, ved jeg ikke, men det forklarer måske at der stort sen ikke blev forsket i miljøkonsekvenser, grundvand etc

ingemaje lange, Kim Paulsen, Kim Houmøller, Birgit Kraft, Werner Gass, søren ploug, Steen Obel, Inge Lehmann, Rolf Andersen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

"Fra forskning til faktura" kan fortolkes på mange måder ;)

Daniel Joelsen

Sikke et eventyr H.C. Andersen kunne have skrevet om rektoren og syv små løgne!

søren ploug

Når Jørgen E. Olesen fremover kloger sig på forhold vedr. kunstgødning, sprøjtegifte osv , bør man nok tage hans udtalelser med et vist forbehold.
I denne sag viser han klart hvem han er talsmand for (læs: landbrugslobbyen).

Poul Degnbol

Er det korrekt at advokatfirmaet omtales som 'kammeradvokaten' `? Hvis det er i netop denne kapacitet den af Danish Crown bestilte og betalte rapport er udarbejdet er det en offentlig rapport hvor de almindelige regler for aktindsigt gælder - inkl desværre de regler der er om at man kan mørklægge meget. Ifølge advokatfirmaets egen hjemmeside er det kun i forbindelse med offentlige opgaver man bruger titlen 'kammeradvokat' : "Vi har mere end 80 års erfaring som statens primære advokat og bruger i den rolle titlen Kammeradvokaten". Da firmaet ikke har protesteret (det man som læser kan se) mod brug af ordet 'kammeradvokat' i denne sammenhæng må man formode at rapporten dermed ikke er Danish Crowns ejendom men er underlagt de almindelige aktiindsigtregler der gælder for offentlige dokumenter. Hvilket vil sige at den afvisning såvel Information som Århus Universitet bliver mødt med er ulovlig. Eller prøver advokatfirmaet at blæse og have mel i munden samtidig?

Karsten Nielsen

Vi kæmper som privat virksomhed med Landbrug & Fødevarer som sammen Økologisk Landsforening lovligt kan fordele offentlige midler via fonden for økologisk landbrug til deres egne økologiske eksport ansøgninger. Det er samtidig L&F som administrerer fonden og skal kontrollerer sig selv. Alle syntes det er indspist men politisk bakker man op. Meget tyder på ansøgningerne er koordineret - men fonden vil ikke undersøge det…..
Det er flot skruet sammen - det må man give dem.
Så fordi DC og L&F kigger lidt med, det gør vel ikke noget…. (Ironi kan forekomme)…..

René Arestrup

Det mest beskæmmende er, at Jørgen E. Olesen tilsyneladende ikke forstår hvad det er, der har ramt ham og AU. Han bagatelliserer og bortforklarer, fuldstændig blind for at det er hele institutionens integritet og troværdighed, der er på spil.