Nekrolog
Læsetid: 10 min.

David Rehling er død

David Rehling, en frygtløs debattør, en vidunderlig skribent, en enestående stemme i kampen for frisind og frihed i mere end et halvt århundrede og vores allerede nu stærkt savnede kollega, er død efter kortere tids sygdom, 72 år gammel
David Rehling er død efter kortere tids sygdom, 72 år gammel.

David Rehling er død efter kortere tids sygdom, 72 år gammel.

Thomas Nielsen

Indland
3. juni 2021

Hør også Rune Lykkeberg og Anna von Sperling sige farvel til David Rehling i Radio Information.

Opbragt ankom en ung mand i korte bukser i 1971 til Dagbladet Informations redaktion i Skt. Annæ Passage. Siden han var 13, havde han læst avisen, og han var tiltrukket af artiklerne, fordi de, som han senere skrev var, »noget helt andet« end det, der stod i de andre aviser. De var »noget, der lever videre oppe i mit eget hoved«. Tillid havde han til Information, fordi den havde ført modstandskamp mod nazismen under besættelsen og var blevet ved med at være sted for fri tænkning og åben kritik.

Men nu mente han, at avisen svigtede sin opgave. Den unge mand førte selv modstandskamp mod den ideologiske ensretning på universiteterne, som havde forvandlet ungdomsoprøret til et studenterpolitisk kommissærvælde. Og han oplevede, at Information leflede for den autoritære tendens hos den magtfulde ungdom.

Det var det, han i 1971 gik på ind på avisen for at fortælle den anti-autoritære avis’ intellektuelle høvding, Ejvind Larsen. Han havde ret. Men det fik han ikke dengang, han blev hånligt afvist. Ikke mindst fordi han repræsenterede en bevægelse, der hed Moderate Studenter. Det navn kunne Information slet ikke klare i de her revolutionsromantiske år.

Flere årtier senere var der mange, som klagede over meningstyranniet på universiteterne i 1970’erne, og der var rigtig mange, som ville gøre op med det, da det for længst var faldet. Men dengang det virkelig gjaldt, var der kun ganske få, som tog kampen, og kun én gik direkte ind på modstandsavisen og gjorde det klart, at avisen svigtede sig selv.

Denne ene var David Rehling.

Leve videre

Lykkeligvis for Information, vores læsere og kollegerne på avisen opgav David Rehling ikke Information. Tværtimod. 25 år senere blev han ansat på avisen, hvor han forblev de næste 25 år, indtil han døde onsdag, 72 år gammel. Dødsfaldet er ikke noget chok, for han havde været syg i nogle måneder og havde længe forberedt sig selv og os andre på, at han ikke ville blive gammel. »Mænd i min familie bliver ikke over 60,« sagde han ofte.

Men det føles som et forfærdeligt tab, fordi vi ved, vi med David mister en karakter og en kammerat, som ingen kan erstatte, og nu skal forberede os på at fortsætte uden en autoritet, som for mange af os har været der altid. Der kommer en tid med sorg over, at vi aldrig igen skal høre hans hæse latter eller se ham ankomme i korte bukser, ternede knæstrømper og sandaler og læne sig ind over bordet til morgenmødet og minde os om avisens opgave. Om hvad vi er der for. Om det autoritære vanvid, som »denne avis må tage afstand fra« eller den opbyggelige pointe, vi skal overbringe vores læsere. Eller høre ham tilbyde en leder, der rituelt blev præsenteret som et ifølge David selv »let og lystigt« element til en avis, som han mente, havde en kedelig tilbøjelighed til at blive mørk og dyster.

Men sammen med sorgen er der taknemmeligheden over at have kendt dette originale og kærlige menneske. Over at have fået så meget af en anden, som for altid vil leve videre i vores egne og vores læseres hoveder.

Solidarisk og stædig

David Rehling blev en af de største lederskribenter i avisens historie. Stilistisk suveræn, pædagogisk eminent og klar i sine konklusioner. Alle kunne læse og forstå det, han skrev. Han blev en institution på avisen, som fastholdt den impuls, han kom ind på avisen med i 1971 og konsekvent kritiserede de ideologiske vildfarelser og forelskelser i tåbelige tendenser, der altid har været forfaldsformer på Information. Og han blev et forbillede, fordi han var frygtløs. Aldrig bange for at blive upopulær eller stå alene. Som han engang konstaterede: »Samtiden er rette tid at sige fra. Ikke en bekvem eftertid.«

David Rehling var en enestående stemme i kampen for frisind og frihed i mere end et halvt århundrede.

Martin Lehmann
Han var på den ene side en ydmyg kollega, der hver gang han havde skrevet en artikel, printede den ud og forelagde den sine kolleger og redaktør til systematisk kritik. Han tog folkeskoleelever ind i praktik, som han skrev artikler sammen med, og han stod til rådighed med vejledning og praktisk hjælp til alle nye skribenter på avisen. Men han var også stædig og idiosynkratisk, hans egne principper og modstandsavisens historie var større autoriteter for ham end den kulørte mangfoldighed af chefredaktører, avisen har budt ham.

For mange år siden blev han afskediget under en sparerunde og tilbudt at fortsætte på betragteligt ringere vilkår. Han nikkede, accepterede og gik direkte op på sit kontor og skrev en leder til næste dags avis. Han blev bare ved med at komme på arbejde, engagere sig i morgenmødet og skrive sine ledere.
Snart efter var han ansat på avisen igen. David havde brug for Information, og Information havde brug for ham, det vidste han. Og det vidste vi.

Dragør hele livet

David Rehling blev født i maj 1949 i Dragør. Han brugte en del af sit liv på at gøre op med det, han var vokset op med, men en endnu større del på at forsone sig med det igen. På mange måder bevægede han sig langt væk fra sine forældre, men han boede næsten hele sit liv inden for én kvadratkilometer i Dragør – på fire forskellige adresser. Hans far var en i egne øjne stor skribent, der havde lidt den urimelige skæbne at måtte nøjes med med en karriere som brevkasseredaktør på et ugeblad. Det morede David sig ofte over, når han selv skrev til Informations brevkasse. Men det var ikke kun sjovt i hans barndomshjem. Meget af tiden tilbragte han hos sin moster og onkel, hvor han drømte højt og læste bøger og blev introduceret for Dagbladet Information.

Som stor skoledreng blev blev han lokalformand for Konservativ Ungdom. Men den unge Rehling rejste i 1966 på studieophold i Californien, hvor han let forfærdet og meget imponeret oplevede indledningen på ungdomsoprøret i USA. Han jublede over de kulturelle og eksistentielle frisættelser, men ikke så meget, at han blev venstreorienteret. Da han kom hjem, meldte David Rehling sig ind i Radikale Venstre, som han i øvrigt en enkelt gang uden held stillede op for til et folketingsvalg.

Han studerede jura på universitetet, kastede sig ind i studenterpolitik gennem Moderate Studenter og meldte sig efter eget udsagn i mange år ind i alt, hvad han kunne komme i nærheden af af bestyrelser og beslutningsorganer.

Siden blev han ansat som embedsmand i Miljøministeriet, hvor han lærte centraladministrationen at kende, men også forstod, at i det hierarki og bureaukrati skulle han ikke arbejde hele sit liv. I erindringsbogen Hjem og adskillige erindringsartikler har han beskrevet, hvordan han i tiden som embedsmand på rejser i USA opdagede »den kærlighed, jeg ikke havde søgt, selv om jeg godt kendte dens navn«. Han erkendte og udlevede den homoseksualitet, som han havde fortrængt for sig selv og omverden i Dragør og København. Og oplevede flygtige, men intense relationer, indtil han mødte Jens, som lige til det allersidste forblev hans livs kærlighed:

»En af lykkerne i mit nuværende trygge ægteskab er, at vi sover tæt omslynget. Ja, vist faktisk ikke kan falde i søvn, hvis ikke vi gør,« som han skrev i et brevkassesvar for et par år siden:

»Ved denne idyl er der den tekniske komplikation, at min ægtefælle hurtigt glider over i snorken. Men se, det har jeg tvunget mig selv til at vænne mig til som den tryggeste lyd, jeg overhovedet kender. Den er blevet til en del af det at finde ro«.

Vandmiljøplanen

Sit gennembrud i offentligheden fik David Rehling som direktør for Danmarks Naturfredningsforening, hvor han blev ansat i 1984. Han havde i mange år været optaget af, hvordan industrien og landbruget ødelagde »det naturlige kredsløb«, så det var en oplagt position for ham.

Opstandelse og bestyrtelse vakte det i 1986, at 500 kvadratkilometer af Kattegat var dødt på grund af iltsvind. TV-Avisen, som dengang var nationens eneste nyhedsudsendelse på nationens eneste tv-kanal, bragte billeder fra Gilleleje Havn, hvor fiskerne fremviste fisk og bunddyr, der var døde som følge af iltmangel.

David Rehling blev interviewet til TV-Avisen i en konfrontation med den konservative fiskeriminister Lars P. Gammelgaard. Velforberedt og offensivt forklarede Rehling årsagerne til iltsvindskatastrofen: industriens udledninger, kommunalt spildevand og landbrugets udsivninger, som i mange tilfælde var decideret ulovlige. Myndighederne vidste det godt, anførte Rehling, men de forsømte tilsynet.

Som den magtpolitiker David Rehling også var, overvældede han ministeren på direkte tv og overbeviste offentligheden om, at der skulle laves en ny vandmiljølov. Studieværten prøvede at afbryde Rehling, men han talte bare højere og videre og fremlagde til sidst foreningens forslag til en sekspunkts-plan for en ny vandmiljølov. Rehling havde taget tid på sit oplæg inden og vidste, at han skulle bruge præcis 65 sekunder til at få sit budskab ud til seerne.

David Rehling (th.) som direktør for Danmarks Naturfredningsforening sammen med Thorkild Bjørnvig og Jess Myrthu.

David Rehling (th.) som direktør for Danmarks Naturfredningsforening sammen med Thorkild Bjørnvig og Jess Myrthu.

Lars Skaaning

Indslaget blev historisk som et meget sjældent eksempel på, at en minister møder større indsigt og bedre argumenter i en offentlig diskussion og bagefter tager konsekvensen og gennemfører ny lovgivning. Det bliver stadig i dag brugt i meget undervisning til at vise, hvordan viden og argumenter, hvis de benyttes strategisk rigtigt og pædagogisk effektivt, kan flytte beslutningstagere og føre til virkelige forandringer. Det var i 1986 med til at skabe stor folkelig opbakning til kampen mod forureningen og til krav om, at kommunerne, industrien og landbruget skulle drages til ansvar. Og David Rehling blev en helt i offentligheden, som havde forsvaret naturen og overvundet regeringens modstand.

De sidste ord

I 1996 kom han så endelig til Information som medarbejder. Han var en ledende stemme på avisen, men aldrig en del af ledelsen. Hans kritik gik opad, hans solidaritet nedad og hans ubetingede loyalitet lå hos institutionen Information. Det er tankevækkende, at han blev til den ekvilibristiske pen, som hans far forgæves drømte om at blive. Han har udviklet sine egne sætningskonstruktioner, hvor det stemningsangivende ord ofte bruges som sætningsindleder: »Igen, igen!«, åbner han karakteristisk en leder om Danske Bank: »Pengemagtens djævelske gud Mammon har lokket tilsyneladende pæne mennesker ud i noget, der betænkeligt ligner forbrydelse.« Udråb som »hurra«, »hoho« og »skændsel« var genkommende figurer hos ham, og et princip for ham var det altid at bruge danske ord og sende gamle værdifulde gloser i cirkulation, som han frygtede, ellers ville gå tabt for det danske sprog.

Han var også en debattør, som kritikere ville kalde kværulantisk, men som tilhængere hyldede for at stå fast og blive ved.

David Rehling var konsekvent på nærdemokratiets side mod store administrative enheder, for det han betragtede som ordentlighed og redelighed imod fanatisme og fremmedhad. For den sunde fornuft imod abstrakte ræsonnementer – »jeg har ikke tænkt en filosofisk tanke,« sagde han engang. Tidsånden lod han sig ikke intimidere af, han havde været i opposition til den det meste af sit voksne liv og betragtede den ikke som en moralsk eller politisk autoritet.

Og så brugte David Rehling journalistikken til at udfolde hele sit repertoire. Informations læsere har gennem tiderne læst om hans cykelrejser, hans barndom, hans seksuelle frigørelse, hans minder fra Dragør og USA og hans livs kampe og konflikter.

David har skrevet uendeligt mange artikler i Information. Og det er åbenlyst, at det er et fælles gode, vi mister, når vi aldrig mere skal læse nye ordspil, ledere på versefødder, blanding af rejseiagttagelser og påberåbelser af B.S. Ingemann eller virkeligt vedholdende forsvar for humanismen fra David igen.

Så vi giver vores helt egen, eneste ene og allerede savnede David Rehling de sidste ord:

»Jovist, som allerede de gamle romere konstaterede: ’Døden er vis, kun timen er usikker’. Forvisningen om døden kan også være trøst: Det får dog en ende alt sammen – på et eller andet tidspunkt.

Gennem mine egne levede 70 år er jeg nået frem til, at viden om livets skrøbelighed er en tilskyndelse til at få mest muligt ud af det. Som Mogens Brandt skriver i forordet til en af sine kogebøger: ’Det drejer sig ikke om at leve længere, men om at leve mere.’

Når man passerer de 60, er det ikke panikken, der skal gribe en, men beslutsomheden: Hvad er det, du vil med resten af dit liv? For nogle er det tid sammen med familien eller genoplivning af gamle venskaber. Selv synes jeg, at jeg lever livet mest intenst ved at cykle de dejligste steder på Jorden med den, jeg er gladest for at være sammen med: at gøre tilværelsen til en fælles pilgrimsrejse. Altid på vej, altid noget at se frem til – om det så bare er et godt måltid ved dagens slutning.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Sikke en trist besked. Det har været et højdepunkt ved Avisen at kunne læse Rehling, omend jeg ofte ikke var ganske enig med ham.
Æret være hans minde!

Maiken Guttorm, Henriette Bøhne, Mikael Velschow-Rasmussen, Lars Løfgren, Karen Wolf, Frederik Nissen, Estermarie Mandelquist, ingemaje lange, Torben Siersbæk, Lisbeth Nykjær, Mads Greve Haaning, Karen Møller Grothe, Katrine Damm, Lars Koch, Henning Andersen, Erik Karlsen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Inge ambrosius, Thomas Bindesbøll, Søren Fosberg, Michael Bo Nielsen, Ete Forchhammer , Erik Winberg, Karin Mette Petersen, Jonas Efternavn, Lillian Larsen, Maj-Britt Kent Hansen, Lars Jørgensen, Arne Lund, Gitte Loeyche, Niels Bønding, Torsten Jacobsen, Hanne Utoft, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Christian Mondrup, Malan Helge, John Damm Sørensen, David Zennaro, Hanne Ribens, Viggo Okholm, Jan August, Christian Bruun, Pietro Cini, Kim Øverup, Eva Kjeldsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Frank Hansen, Olav Bo Hessellund, Karsten Nielsen, Lise Lotte Rahbek, jens christian jacobsen, Thomas Tanghus, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Thomas Rasmussen, Troels Ken Pedersen, Rosa Maluna Dahl, Dorte Schmidt-Nielsen, Henriette Rasmussen, Thomas Frisendal, jørgen djørup, Torben K L Jensen, Steen K Petersen, Jens Garde, Marianne Stockmarr, Frands Nielsen, Jens Christoffersen, Poul Erik Pedersen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Sørensen, Olaf Tehrani, jens peter hansen og Ole Laursen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Alle der har hørt ham husker hans hæse stemme. Men hans mod og meninger var ikke rustent. Et stort tab.

Morten Kjeldgaard, Lars Løfgren, Estermarie Mandelquist, ingemaje lange, Torben Siersbæk, Poul Genefke-Thye, Katrine Damm, Lars Koch, Erik Karlsen, erik pedersen, Ejvind Larsen, hannah bro, Jørgen Stubgaard, Thomas Bindesbøll, Søren Fosberg, Torben Nielsen, Leif Koldkjær, Karin Mette Petersen, Maj-Britt Kent Hansen, Freddie Vindberg, Lars Jørgensen, Arne Lund, Gitte Loeyche, Niels Bønding, Christian Mondrup, Malan Helge, John Damm Sørensen, David Zennaro, Christian Bruun, Joen Elmbak, John Liebach, Morten Møller, Thomas Tanghus, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Claus Stærbo, Lise Oxenbøll Huggler, Thomas Rasmussen, Ole Falstoft, Henriette Rasmussen, Steen K Petersen, Jens Garde, Marianne Stockmarr, Jens Christoffersen, Tina Peirano, Poul Erik Pedersen, Jens Frederiksen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Sørensen, Olaf Tehrani og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bente Laraignou

Det var en trist besked. Jeg holdt meget af at læse David Rehlings indlæg - enig eller ej. Det er et stort tab for jer på Information og for mange læsere.
Bente Julie Hjort Laraignou

Christel Gruner-Olesen, Estermarie Mandelquist, Torben Siersbæk, Katrine Damm, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Erik Nordahl Svendsen, Karin Mette Petersen, Gitte Loeyche, Leanette Nathalia Chresta Jensen, John Damm Sørensen, David Zennaro, Joen Elmbak, John Liebach, Rune Stilling, jens christian jacobsen, Eva Schwanenflügel, Thomas Rasmussen, Steen K Petersen, Jens Garde, Jens Christoffersen, Dorte Sørensen, Poul Erik Pedersen, Jens Frederiksen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Tygesen

Kære Rune - tak for en virkelig god nekrolog.

Hans Larsen, Lars Løfgren, Karen Wolf, Anders Reinholdt, Estermarie Mandelquist, Frederik Nissen, ingemaje lange, Sonja Rosdahl, Torben Siersbæk, Poul Genefke-Thye, Poul Erik Pedersen, Kirsten Toft Mortensen, Jan August, Katrine Damm, Knud Anker Iversen, erik pedersen, Ejvind Larsen, hannah bro, Jørgen Stubgaard, Thomas Bindesbøll, Maya Drøschler, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Niels K. Nielsen, Karen Høeg, Torben Nielsen, Michael Bo Nielsen, Ete Forchhammer , Leif Koldkjær, Karin Mette Petersen, Jonas Efternavn, Jens Frederiksen, Filip Meyer, Gitte Loeyche, Finn Bendixen, Niels Bønding, Lisbet Christoffersen, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Hans Houmøller, Malan Helge, David Zennaro, Michael Gyes, Christian Bruun, Kim Øverup, Olav Bo Hessellund, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Claus Stærbo, Pietro Cini, Martin Branner Jespersen , Lise Oxenbøll Huggler, Torben K L Jensen, Steen K Petersen, Svend-Erik Runberg, Tina Peirano, Jens Garde, Marianne Stockmarr og Jens Christoffersen anbefalede denne kommentar
Bo Klindt Poulsen

Det er en meget trist nyhed og et stort tab. Både for Information, som mister en af deres allerbedste skribenter. Og for den offentlige debat, som mister en klar (men hæs), analytisk skarp og formidlingsmæssig strålende stemme.

Estermarie Mandelquist, Per Esbensen, Torben Siersbæk, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Jørgen Stubgaard, Thomas Bindesbøll, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Ete Forchhammer , Anne Albinus, Gitte Loeyche, John Damm Sørensen, David Zennaro, Jan August, Bjarne Bisgaard Jensen, John Liebach, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Thomas Rasmussen og Dan Jensen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Bevinget ord fra David Rehling,

"Det vigtigste er at yde modstand og appellere til den kritiske fornuft"

Tak for dine mange vigtige bidrag, der igen og igen modstod og talte mod højrepopulistiske demagoger.

Mine tanker går til din familie og vi alle, har mistet en stor stemme i debatten.
.

Estermarie Mandelquist, Per Esbensen, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Karin Mette Petersen, Freddie Vindberg, Jens Christoffersen, Eva Kjeldsen, John Liebach, jens christian jacobsen, Daniel Joelsen, Eva Schwanenflügel, Claus Stærbo og Thomas Rasmussen anbefalede denne kommentar

Åh nej - jeg synes også, at der var blevet stille med ord fra hans hånd i min avis. Han vil blive stærk savnet - for sit engagement, udogmatiske indstilling til politik og sit vid.

jeg har abonneret på avisen siden 1986, hvor jeg fyldte 18 år - og han har været med størstedelen af tiden.

Et tab for os, et tab for Information, et tab for samfundsdebatten - og et alt, alt for tidligt tab for hans familie.

Ære være hans minde

Morten Kjeldgaard, Ritzaus Bureaueu, Estermarie Mandelquist, Sonja Rosdahl, Torben Siersbæk, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, hannah bro, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Karin Mette Petersen, Jens Christoffersen, Joen Elmbak, Eva Schwanenflügel, Claus Stærbo og Thomas Rasmussen anbefalede denne kommentar
Thomas Rasmussen

Et menneske af stort format. Han har givet læsere og lyttere gode oplevelser, og jeg vil savne hans skarphed og latter.
I øvrigt: Den yngre Rehling var også medlem af Dragørs kommunalbestyrelse (én periode?)

Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Lisbet Christoffersen, Jens Christoffersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kasper Pedersen

Det er jeg godt nok ked af at høre - David vil blive savnet.
Æret være hans minde

Torben Siersbæk, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Dan Jensen, Jens Christoffersen, Joen Elmbak og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Stensbo-Smidt

Fantastisk rammende nekrolog af Rune. David Rehling vil blive voldsomt savnet i den hjemlige debat. Heldigvis har han sat sig en hel del blivende vejskilte.

Per Esbensen, Sonja Rosdahl, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Torben Nielsen, Lotte Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"Samtiden er rette tid at sige fra. Ikke en bekvem eftertid.« - Det må mange flere beslutningstagere og mediefolk godt rette sig efter. NU!

Mikael Velschow-Rasmussen, Estermarie Mandelquist, Per Esbensen, Torben Siersbæk, Katrine Damm, Lars Koch, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Dan Jensen, Ete Forchhammer og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Camilla de Thiersant

Davids stemme vil jeg virkelig savne i avisen.... Æret være hans minde :-(

Poul Erik Pedersen, Jan August, Ete Forchhammer , erik pedersen, Ejvind Larsen, Jørgen Mathiasen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Dan Jensen anbefalede denne kommentar
Michael Mogensen

Fabelagtig debattør og skribent. Æret være hans minde.

Torben Siersbæk, Poul Erik Pedersen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Thomas Bindesbøll, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Dan Jensen anbefalede denne kommentar
Thomas Bindesbøll

Åh ,det gør ondt at erfare.
Ord er sørgeligt fattige, når man mister en af landets bedste,, skarpe og mest egne-ord-opfindsomme og morsomme debattører. Jeg har aldrig oplevet andet end en altid i godt humør og debatlysten David Rehling. Det er en sjælden ildsjæl vi her vinker farvel til.
TAK for alle veloplagt serverede meninger, når klinger blev krydset. Du vil blive savnet.
Selvom jeg ikke tror på den slags - og du vist heller ikke gjorde - ja, så mødes vi engang på Cassiopeia. Husk din cykel :-)

Leif Koldkjær, Torben Siersbæk, Helle Degnbol, Poul Erik Pedersen, Jan August, Mads Gaub, Ete Forchhammer , erik pedersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Sean Mac Manus

Tak til David for alle de gode tekster - en stemme, der vil være savnet!

Torben Siersbæk, Thomas Bindesbøll, Poul Erik Pedersen, Per Jakobsen, erik pedersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Torben Siersbæk

Siden jeg blev abonnent - ca. 1967 - har inf haft og mistet mange rigtigt gode figurer.
De væsentligste, jeg lige kan komme til at tænke på, er lille o, lenz og Trolden Teddy.
dr indskriver sig i den division!
Han bliver savnet!