retssikkerhed
Læsetid: 4 min.

Professor: Bemærkelsesværdigt, at landsretten igen afviste dobbelt straf for ’coronaforbrydelser’

Det bemærkelsesværdige ved landsretsdommen onsdag, hvor Nanna Skov Høpfner fik nedsat straffen for sin deltagelse i en coronademonstration fra to års fængsel til 60 dage, er ikke selve strafnedsættelsen – men at landsretten endnu en gang afviste at anvende den omstridte bestemmelse om dobbelt straf for ’coronaforbrydelser’, mener strafferetsprofessor Jørn Vestergaard
Københavns Byret idømte den 12. marts Nanna Skov Høpfner to års fængsel, men onsdag nedsatte Østre Landsret straffen. Høpfner har dog allerede afsonet 132 dage, altså 72 for mange, og kan derfor se frem til erstatning.

Københavns Byret idømte den 12. marts Nanna Skov Høpfner to års fængsel, men onsdag nedsatte Østre Landsret straffen. Høpfner har dog allerede afsonet 132 dage, altså 72 for mange, og kan derfor se frem til erstatning.

Mads Claus Rasmussen

Indland
11. juni 2021

Onsdag nedsatte Østre Landsret straffen for Nanna Skov Høpfner for hendes deltagelse i en ’Men in Black’-demonstration tilbage i januar. Det var under den demonstration, at Nanna Skov Høpfner i en megafon blandt andet havde råbt: »Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde?«

I stedet for de to års fængsel, som byretten i marts havde fundet passende, kunne Nanna Skov Høpfner forlade landsretsbygningen som en fri person efter fem måneders varetægtsfængsling, fordi de seks dommere i enighed nedsatte hendes straf til 60 dages fængsel. Strafnedsættelsen skyldes dels en ændret bevisvurdering, dels at landsretten afviste at anvende paragraffen om dobbeltstraf.

»Nu er det slået fast med syvtommersøm, hvad retsstillingen er,« siger professor emeritus i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Kasper Pedersen

Det bemærkelsesværdige er vel at en over-aktivistisk anklagemyndighed og en inkompetent byret, ikke kan forstå dansk!
Der står tydeligt i lovens bemærkninger og forarbejder:

"have til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført"

Der er jo INGEN der "udnytter" pandemien til egen vinding, når de blot demonstrer mod restriktioner.

Som Østre Landsret så rigtigt bemærker:

"lægger landsretten til grund, at betingelsen indebærer, at der under alle omstændigheder skal foreligge et element af udnyttelse af den situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført."

Og konkluderer:

"lægge til grund, at hovedformålet med den af ”Men in Black” anmeldte demonstration på Rådhuspladsen den 9. januar 2021, hvor tiltalte deltog og holdt tale, var at demonstrere mod regeringens tiltag i anledning af covid-19-epidemien, herunder epidemiloven, og at det efterfølgende opløb skete i umiddelbar forlængelse af demonstrationen på Rådhuspladsen. Uanset dette findes lovovertrædelserne ikke helt eller delvis at have været motiveret af eller have haft til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført. "

Lars Hansen, Rolf Andersen, Werner Gass, Estermarie Mandelquist, Carl Chr Søndergård, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, John Damm Sørensen, Jeppe Bundgaard, Holger Nielsen, Gert Romme, jens christian jacobsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Jacob Nielsen

Der er vist dømt kvajebajer. Byretten gir....

Rolf Andersen, Alvin Jensen, Jeppe Bundgaard, Holger Nielsen, Jens Ole Mortensen og Kasper Pedersen anbefalede denne kommentar

Grundlaget for en domskendelse tager jo netop udgangspunkt i gældende danske love på området.

Og nu er det ikke ligefrem en sag, der bringer mit xxx i kog. Men ærligt talt så syntes jeg, at Østre Landsret har dømt rigtigt, og at byretten har fejlet.

Hvis det politiske flertal, der førte denne lov i gennem. har haft en anden mening, og justitsministerens, statsministerens og visse andre politikeres kommentarer tyder på dette, så er det vel det politiske flertal, der skal give en omgang i skurvognen.

Når dette er sagt, syntes jeg, at hvis det virkelig var hensigten, at loven skulle kunne bruges på denne sag, så er loven efter min opfattelse totalt overflødig og ligefrem useriøs.

Rolf Andersen, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Det vigtige ved dommen er derimod ifølge Jørn Vestergaard, at landsretten nu for anden gang har afvist at anvende paragraf 81 d. Paragraf 81 d er den omstridte ændring, som i sidste øjeblik efter forslag fra Venstres daværende retsordfører Inger Støjberg blev indføjet i straffeloven under hastebehandlingen i april 2020. Den muliggør en fordobling af straffen for blandt andet »optøjer m.v. i gaderne«, hvis en lovovertrædelse »har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark«, som det hedder i lovbetænkningen.

Vil det sige at man, nu, kan ved visse demonstrationer ? Kan man ikke indføre de samme regler, hvis man værdipolitisk er uenig med en regering.
Det kan være restriktioner mod nationale højrefløj, eller den værdipolitiske venstrefløj. Eller hvad som helst en regering finder problematisk i forhold til sin politik.
Måske skulle man tage debatten. Hvornår er civil ulydighed på sin plads ?
Er det når grundloven undergraves fra politisk side ? Er civil ulydighed berettiget i Ungarn, Polen, Rusland og Hviderusland ?

David Zennaro, Lars Hansen, Svend-Erik Runberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Landsretten ønsker selvsagt ikke at begå magtmisbrug ved højlys dag,

som Københavns Politi og byretten gjorde.

Alvin Jensen, John Damm Sørensen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Louise Hansen

Problemet ved afgørelsen er den enkle, om man via ord har opfordret til vold. Eller om disse ord skulle forstås på en måde, der ikke skulle tages bogstaveligt.

Det er vel generelt problemet.

Siger jeg "fuck you!", mener jeg så, imperativ, at du skal penetreres? Hvad betyder "fuck" egentlig?

Sådan kan man sige så meget. Og så kan det prøves ved retten, og man kan kalde retten uret og fortsætte sin egen lille kamp.

Alvin Jensen

Ja, Louise, ord er noget selvmodsigende noget. Der er mange vendinger der betyder noget helt andet end hvad man siger

Jeppe Bundgaard, Jacob Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg må indrømme at jeg også er bekymret over den ekstreme forskel i straflængden selv uden misbrug af corona§.

Det virker helt arbitrært, hvad der nås frem til.

Svend-Erik Runberg

Der er en grund til, at vi har tre retsinstanser, og at enhver sag kan prøves ved to instanser. - I særlige tilfælde også ved den tredie.
Ved ny lovgivning kan retterne ikke læne sig op ad retspraksis, hvorfor der ofte ses meget forskellig tolkning. Ad åre skabes ny praksis.
Folketinget giver loven, men overlader tolkningen til retssystemet.
Sjusket og upræcis lovgivning, ofte fremsat af, - eller fremprovekeret af, en overivrig ordfører eller minister giver helt naturligt forvirring, - så ingen i retssystemet bør klantres! - Pilen peger på de, der krævede hurtig lovgivning, - og de der gav efter!
Tak til vore uvildige dommere i Byret og Landsret. Og tak for ikke politisk udpegede dommere i Højesteret!

David Zennaro, Inge Lehmann, Marianne Jespersen, Claus Nielsen, Per Torbensen og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Kasper Pedersen

Loven er ikke upræcis, der står tydeligt:

"have til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført"

Problemet er en aggressiv anklagemyndighed og en svag og inkompetent byretsdommer, der ikke kan læse dansk.
En kompetent byretsdommer ville have afgjort sagen, så den stakkels mor ikke skulle sidde fem måneder i fængsel.

Svend-Erik Runberg

@ Kasper Pedersen

Og anklageren ville helt sikkert have anket sagen til Landsretten, og anklagede ville måske være blevet holdt fængslet til sagen kom for i Landsretten.
Lad os nu se, om sagen kommer for Højesteret. Det håber jeg, - og forventer, at Højesteret stadfæster Landsretsdommen.
Endnu en begmand til Inger Støjberg! - Og sløsagtig lovgivning.
- Og stakkels anklagede. - Det er trals at være forløber!

Kim Houmøller

Min erfaring med Retssystemet. Dommerstanden består af eftertænksomme individer og ikke idioter.

Det er sløsagtig lovgivning udtænkt af dårlige politikere.

David Zennaro, Claus Nielsen, Rolf Andersen, Per Torbensen og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Kasper Pedersen

@Svend-Erik Runberg
Hvis byretten i første omgang havde dømt mildt, ville den anklagede selvfølgeligt ikke være blevet holdt fængslet til en evt. sag i landsretten.

Anklagemyndigheden har nu fået så mange tæsk, at sagen med 100% garanti ikke kommer for Højesteret - de skal da ikke spilde tiden på en sag, der bunder i anklagemyndigheds og byrets manglende forståelse af en ganske fornuftig og tydelig lov.

Den dom er en god dag for det danske demokrati. For selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man får dobbelt straf, fordi en forbrydelse er begået i forbindelse med en demonstration mod noget, som Folketinget af aldeles arbitrære grunde har vedtaget er særligt helligt og ikke må kritiseres.

Dette ville i høj grad være på kant med den grundlovssikrede ret til både at ytre sig og at demonstrere. Det er helt rigtigt set af Østre Landsret, at det at demonstrere mod coronarestriktioner selvfølgelig ikke er at "udnytte situationen", som var hele legitimiteten bag at lave en særlovgivning om dobbelt straf.