Denne artikel er delt af Nene La Beet

Informations abonnenter har betalt for artiklen, men Nene vil gerne give dig mulighed for at læse den.

Kvælstofudledning
Læsetid: 4 min.

Bæredygtigt Landbrug taber opsigtsvækkende retssag mod professor Stiig Markager

Retten i Hillerød har frifundet vandmiljøforsker Stiig Markager, som var sagsøgt af Bæredygtigt Landbrug for et udsagn om stigende kvælstofudledning. En sejr for forskningsfriheden, siger Markager. Bæredygtigt Landbrug savner rettens ord for, om Markagers påstand var korrekt
Stiig Markager er ansat ved Aarhus Universitet og har i årtier forsket i vandmiljø.

Stiig Markager er ansat ved Aarhus Universitet og har i årtier forsket i vandmiljø.

Sille Veilmark

Indland
3. juli 2021

Professor Stiig Markager frifindes for ærekrænkelser i en retssag anlagt af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Det afgjorde Retten i Hillerød fredag. Bæredygtigt Landbrug havde sagsøgt Stiig Markager for hans udtalelse om stigende kvælstofudledning i et debatindlæg i Berlingske fra marts 2019.

Ifølge landbrugsorganisationen var Markagers udsagn både forkert, en overskridelse af grænserne for ytringsfrihed og ærekrænkende, fordi det kunne give et indtryk af, at landmænd er miljøsyndere. Sagsanlægget kom efter, at Markager flere gange havde afvist at udlevere dokumentation for sin påstand til Bæredygtigt Landbrug.

Men ifølge dommeren var Stiig Markagers udsagn »baseret på en forskningsanalyse af data og er fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse«. 

»Udtalelsen er derfor ikke egnet til at krænke nogens ære, hvorfor Stiig Markager frifindes,« lyder afgørelsen.

Det glæder hovedpersonen Stiig Markager, som er ansat ved Aarhus Universitet og i årtier har forsket i vandmiljø.

»Jeg er blevet frifundet fuldstændig. Der står direkte i dommen, at min udtalelse ikke kan krænke nogens ære. Det må være en total sejr for forskeres ret og pligt til at bidrage til den offentlige debat,« siger han.

Hos Bæredygtigt Landbrug savner faglig direktør, Jørgen Evald Jensen, stadig en afklaring på, om Stiig Markagers kvælstofudsagn var faktuelt korrekt.

»Dommeren har afgjort, at det ikke var ærekrænkende, og det må vi jo så forholde os til. Men vi har stadig ikke fået dokumentation for Markagers påstand. Det havde vi håbet, at dommeren ville tage stilling til,« siger han.

Sagsanlægget fra en interesseorganisation mod en forsker er ifølge flere eksperter uden fortilfælde i Danmark. Retssagen har skrevet sig ind i den aktuelle debat om angreb på videnskaben, hvor en vedtagelsestekst fra Folketinget, som blandt andet handler om ensretning og politisering af videnskab, har skabt stor diskussion og forargelse i flere forskerkredse.

Ikke afvisning

Stiig Markager har ved flere lejligheder i debatindlæg og medieoptrædener udtalt kritik af landbrugets udledninger af kvælstof, som i for store mængder skader vandmiljøet, ligesom han har været kritisk over for VLAK-regeringens omdiskuterede landbrugspakke fra 2016.

I debatindlægget i Berlingske fra 2019 skrev Markager, at »den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 ton pr. år siden 2010 (data fremgår af rapporten Vandløb 2017), efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant«. Det var den formulering, som resulterede i en stævning fra Bæredygtigt Landbrug.

Under retssagen i Retten i Hillerød, som Information dækkede, var forskere indkaldt som vidner for at fortælle, hvordan de fortolkede udviklingen i udledningen af kvælstof herhjemme.

Juridiske eksperter har tidligere vurderet sandsynligheden for, at Bæredygtigt Landbrug fik medhold som meget lille.

»Jeg kan ikke forstå, at nogen kan finde på at rejse den sag, for så vidt jeg kan vurdere, har den ingen gang på jord,« har Asger Thylstrup, advokat og forfatter til bogen Injuriesager – Bagvaskelse, ærekrænkelser og ytringsfrihed eksempelvis udtalt til Information.

Og han fik altså ret.

I afgørelsen lægger dommeren vægt på, at universiteterne »efter universitetsloven har til opgave at udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater«.

»Universiteterne skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat,« skriver hun videre.

Stiig Markagers forsvarsadvokater gik efter en principiel afvisning eller alternativt en frifindelse af professoren. 

»Retten bør, hvis muligt, foretrække at anvende formen afvisning for at tydeliggøre, at den her slags videnskabelige fejder ikke hører til foran en domstol,« som advokat René Offersen sagde.

Men det endte altså med en frifindelse, da dommeren i Retten i Hillerød mente, at Bæredygtigt Landbrug »har den fornødne retlige interesse i søgsmålet«. 

Stiig Markager er tilfreds, selv om sagen ikke blev afvist.

»Jeg tænker, at jeg har vundet den her sag, og at Bæredygtigt Landbrug har tabt. Der står tilmed i afgørelsen, at udtalelsen netop er det, universiteterne er sat i verden for,« siger han.

Som følge af frifindelsen skal Bæredygtigt Landbrug betale sagsomkostninger til Stiig Markager på 40.000 kroner.

Nervøs for forskere i offentlig debat

Uanset dommens udfald har Stiig Markager selv frygtet, at retssagen ville få konsekvenser for forskeres lyst til at blande sig i den offentlige debat.

»Mine kolleger siger helt åbent, at sagsanlægget giver dem mindre lyst til at deltage i debatten. Det er rigtig ærgerligt for samfundet, når vi går glip af viden fra fagpersoner som en konsekvens af sagen i dag fra Bæredygtigt Landbrug,« som han sagde under retssagen den 8. juni i år.  

På trods af frifindelsen er han stadig nervøs for, at sagen vil afholde andre forskere for at ytre sig. 

»Der har Bæredygtigt Landbrug jo til en vis grad vundet i den forstand, at jeg allerede har hørt fra mange kolleger, at de får mindre lyst til at gå ind i debatten. Det her har jo været at tage debatklimaet til et helt nyt niveau, hvor man decideret hiver forskere i retten,« siger han.

»Omvendt mener jeg, at frifindelsen er så klar, at det her sætter to streger under, at forskningsfejder ikke hører til i en retssag.«

Jørgen Evald Jensen fra Bæredygtigt Landbrug giver ikke meget for argumentet om, at landbrugsorganisationen skulle have i sinde at bruge retten til at true forskere til tavshed.

»Det er en misforstået holdning. Vi har jo netop bedt Stiig Markager om at ytre sig i den her sag og forklare, hvordan han er kommet frem til sine beregninger.«

Bæredygtigt Landbrug har nu bedt Aarhus Universitet sende de beregninger, der ligger til grund for Stiig Markagers påstand om stigende kvælstofudledning.

»Vi slipper ikke denne her sag, måske i retssystemet, men vi er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned i den faglige diskussion,« siger han.

Nene La Beet læser Information

Måske skulle du også prøve?

Vi vil gerne give dig muligheden for at læse og lytte til seriøs, sjov, kritisk, idérig, afslørende, udfordrende, fri og uafhængig journalistik.

Prøv Information gratis i en måned.

Prøv Information nu
Følg disse emner på mail
Erik Nielsen

Det havde klædt den unødvendige organisation med det misvisende navn "Bæredygtigt Landbrug" at bede Aarhus Universitet om sende beregningerne i stedet for at føre sag i retten. Men det gør man først efter at have tabt sagen. Så prioriteringen hos organisationen må altså være at skræmme forskere frem for at føre oplysende dialog.

Peter Knap, Uffe Madsen, Nicolaj Knudsen, Erik Boye, Torben Skov, Per Christiansen, Kristian Spangsbo, Flemming Kjeldstrup, Lillian Larsen, Lone Hansen, Inge Lehmann, Anders Graae, Mads Greve Haaning, Ove Junne, Lars Løfgren, Jesper Frimann Ljungberg, Ib Gram-Jensen, Poul Simonsen, Lis djørup, Jørgen Tryggestad, Dan Ysnæs, Bjarne Bisgaard Jensen, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Werner Gass, Rolf Andersen, Jacob O, erik pedersen, Alvin Jensen, Niels-Simon Larsen, Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Jacob Mathiasen, David Zennaro, Niels Bent Johansen, Mogens Holme, Inger Pedersen, Troels Ken Pedersen, Steen K Petersen, Jakob Sulsbrück Møller, Lars Jørgensen, Torben Arendal, Kim Houmøller, Hans Larsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Sagen burde have været pure afvist til at begynde med.

Det er en fuldstændig uskik, at en lobbyistgruppe kan føre sag om "æreskrænkelse" på baggrund af en forskers resultater.

Det er næsten værre, at Folketinget stemmer for en vedtagelse imod såkaldt "aktivistisk forskning", og dermed forskernes ytringsfrihed.

Måske var de også inspireret af BL.

Uffe Madsen, Erik Boye, Torben Skov, Erik Nielsen, Kristian Spangsbo, Flemming Kjeldstrup, Claus Bødtcher-Hansen, Torben Arendal, P.G. Olsen, Lone Hansen, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Ib Gram-Jensen, Poul Simonsen, Dan Ysnæs, Hans Larsen, Bjarne Andersen, Steen Obel, Søren Fosberg, Werner Gass, Rolf Andersen, Steen K Petersen, erik pedersen, Alvin Jensen, Niels-Simon Larsen, Dan Jensen og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

Supergodt at Stiig Markager er frikendt! :-)

Men uklædeligt af U-Bæredygtigt Landbrug, at de forsøger at intimidere forskere, fordi deres resultater viser, at "Bæredygtigt Landbrug" er alt andet end bæredygtigt.

Claus Bødtcher-Hansen, Torben Arendal, Lone Hansen, Mads Greve Haaning, Inger Pedersen, Bjarne Andersen, Søren Fosberg, Werner Gass, Lars Jørgensen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, erik pedersen, Alvin Jensen, Niels-Simon Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Tænk hvilken grad af ømfindtlighed denne gruppe landmænd har, som forgyldes hvert år af subsidier. Det er ubegribeligt, at de kan blive ved med at påstå deres samfundsnytte, at de ikke volder dyrene smerte, overgødsker og er skyld i det liglagen der lægger sig over fjordene. Hvem er så skyld i det?

Det er det samme som med olie- og tobaksindustrien, som man bare giver lov til at hærge. Kemikalieindustrien ligeså. Ja, og reklameindustrien.

Og hver gang spørges der, hvad vi skulle gøre uden dem? Grumphf!

Uffe Madsen, Torben Skov, Flemming Kjeldstrup, Torben Arendal, Lone Hansen, Inge Lehmann, Birgitte Nørbo, Inger Pedersen, Lars Løfgren, Pietro Cini, Hans Larsen, Lars Myrthu-Nielsen, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Alvin Jensen og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Allan Nørgaard Andersen

Det virker for mig som om Bæredygtigt Landbrugs præmis har været at en forsker ikke må ytre sig offentligt uden at kunne føre endegyldigt bevis for sine konklussioners gyldighed. Hvilket ville betyde at selv Einstein ikke måtte ytre sig offentligt.
Bæredygtigt Landbrug har forhåbentlig ikke været så dumme at de har troet at de kunne vinde retssagen. De anker jo heller ikke. De ville bare intimidere kritiske forskere - og det er jo nok delvist lykkedes.

Lone Hansen, Inge Lehmann, Mads Greve Haaning, Inger Pedersen, Jørgen Tryggestad, Alvin Jensen, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel og Morten Wieth anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Essensen af forskning er en evindelig debat .. hypoteser fremsættes og afprøves af ligeværdige forkskere verden over. En gang i mellem bliver en hypotese fastlagt som værende "rigtig". F.eks.:

- Jorden ER rund og kredser omkring Solen.
- Kvantemekanikken virker.
- Månen er IKKE lavet af grøn ost, og 'Il Canali' på Mars er naturskabte, og ikke konstrueret af intelligente Mars-boere.

Men alt dette kan altså IKKE længere afgøres ved en domstol som i forne tider.

Det hører en svunden tid til, at mene, at videnskabelige resultater skal afgøres ved en domstol.

Hvilken tidsalder lever "Bæredygtigt Landbrug" i ???

Hvis "Bæredygtigt Landbrug" vil kritisere forskningen, må de fremkomme med ordentligt, 'peer-reviewed' forskning, der kritiserer den forskning, de er imod.

Forskningsresultater kan IKKE afgøres ved folketingsbeslutninger eller domsafgivelser .. Dét hører en for længst svunden tid til !

Ole Svendsen, Rasmus Kristiansen, Flemming Berger, Torben Skov, Ruth Sørensen, Jesper Sano Højdal, Kristian Spangsbo, Ib Gram-Jensen, Ole Henriksen, Torben Arendal, Lillian Larsen, Lone Hansen, Inge Lehmann, Anders Graae, Lars Løfgren, Bjarne Bisgaard Jensen, Alvin Jensen, Steen Obel, Søren Fosberg, Steffen Gliese, Erik Nielsen, Werner Gass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

02/jul/2021

Efter min mening skal det danske
gift-landbrug forbydes og ned-
lægges, helt og aldeles !

Med bekymret hilsen
Claus

Torben Skov, Torben Arendal, Inge Lehmann, Hans Larsen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Lars Myrthu-Nielsen og Claus Christiansen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Claus: med dig som diktator vil alt blive godt...

Carl S. Rasmussen

Tillykke til Markager, med din sejr over den sorte, asociale forening: Bæredygtigt Landbrug.
Den forening kan kun betegnes som, foreningen der arbejder for at det grådige landbrug kan få flere subsidier på det øvrige samfunds bekostning.

Flemming Kjeldstrup, Eva Schwanenflügel og Lone Hansen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Det er helt uforståeligt at en domstol finder sig i at blive brugt i dette spil. De juridiske dommere har ingen kompetence til at dømme i en faglig konflikt mellem forskere og lobbyister.

Formålet med at rejse sagen er åbenlyst at lukke kæften på forskere der offentliggør resultater som ikke falder i erhvervslivets smag, et erhvervsliv hvis forretningsgrundlag bygger på retten til forurening af naturen - i strid med landets politiske mål.

Selvom BæL tabte sagen har de opnået det de ville alene fordi sagen ikke blev afvist til behandling i retten. Nu kan vi fremover forvente at BæL vil fremture med at trække alle de er uenige med i retten. BæL har da også allerede været ude og erklære forløbet en sejr.

Ole Svendsen, Jens Christensen, Torben Skov, Kristian Spangsbo, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Lone Hansen, Inge Lehmann og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Rolf Andersen
“ Hvis "Bæredygtigt Landbrug" vil kritisere forskningen, må de fremkomme med ordentligt, ’peer-reviewed’ forskning, der kritiserer den forskning, de er imod.”

Er det ikke noget man bare kan købe ? Feks. på Århus Universitet?
Undskyld kunne ikke lade være…

// Jesper

Ole Svendsen, Torben Skov, Kristian Spangsbo, Flemming Kjeldstrup, Ole Henriksen, Lone Hansen, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Mads Greve Haaning, Christian De Coninck Lucas og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Christian De Coninck Lucas

Opsigtsvækkende??

Hvorfor? Synes I BL havde en god sag?