Radikalisering
Læsetid: 7 min.

Ny forskning: Konspirationsteori om muslimsk befolkningsudskiftning kan føre til vold og had

En konspirationsteori om udskiftningen af den vestlige befolkning har bredt sig fra den yderste højrefløj til den politiske mainstream. Også i Danmark. Teorien er før blevet koblet til højreradikale terrorangreb. Nu peger ny forskning på, at alene det at tro på teorien kan føre til voldelige tilbøjeligheder
Blomster til minde om ofrene efter terrorangrebet i en moske i Christchurch, hvor gerningsmanden efterlod sig et manifest med teorien om ’Den store udskiftning’ – en konspirationsteori, der ifølge nyt studie kan føre til vold mod muslimer.

Blomster til minde om ofrene efter terrorangrebet i en moske i Christchurch, hvor gerningsmanden efterlod sig et manifest med teorien om ’Den store udskiftning’ – en konspirationsteori, der ifølge nyt studie kan føre til vold mod muslimer.

Mick Tsikas

Indland
8. juli 2021

Da en 28-årig mand i foråret 2019 trængte ind i to moskeer i Christchurch, New Zealand, og skød vildt omkring sig, efterlod han sig 51 døde og næsten lige så mange sårede. Men han efterlod også noget andet:

Et 74 siders langt manifest med titlen »The Great Replacement« – Den store udskiftning.

I det kryptiske manifest begrundede den unge mand sit blodige angreb. Han skrev, at han ville forsvare sit hjemland mod muslimerne, som han omtalte som invaders, og proklamerede, at »så længe den hvide mand lever, vil de ALDRIG erobre vore lande, og de vil aldrig erstatte vort folk«.

Dermed indskrev han sig i en række af højrenationalistiske terrorister, som har været med til at udbrede teorien om Den store udskiftning. En konspirationsteori, som hævder, at den vestlige befolkning er ved at blive udskiftet med indvandrere, ofte fra muslimske lande.

Teorien har sine rødder på den yderste højrefløj. Men overalt i Vesten har den bevæget sig længere og længere ind i den politiske mainstream.

Nu har forskere påvist, at blot det at tro på konspirationsteorien kan føre til voldelig adfærd og forfølgelse af etniske minoriteter. Studiet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Group Processes & Intergroup Relations.

En af forskerne bag det nye studie er den danske radikaliseringsforsker Milan Obaidi, lektor ved det psykologiske fakultet på Oslo Universitet.

»Studiet viser, at den her teori har et potentiale til at radikalisere folk,« siger han.

Teorien om Den store udskiftning er før blevet kædet sammen med højreekstreme terrorangreb. Ikke blot i Christchurch, men også i El Paso, Oslo og flere andre steder. Men det er første gang, forskere har påvist en direkte sammenhæng mellem det at tro på teorien og en højere tilbøjelighed til vold.

Forskerne tager selv forbehold for, at studiet er baseret på en relativt lille gruppe af mennesker, som ikke er repræsentativ for hele befolkningen, idet de primært har fundet deltagere blandt universitetsstuderende og på Facebook. Forskningsresultaterne kan derfor ikke sige noget generelt om hele befolkningen. Men resultaterne er alligevel slående.

Villige til vold

Milan Obaidi har sammen med tre forskere fra Oslo Universitet, Aarhus Universitet og California State University gennemført to studier blandt i alt 380 ikkemuslimske danskere. Deltagerne blev spurgt, om de mener, at Danmark er ved at blive overtaget af muslimer, og om de af den årsag føler sig fremmedgjorte i deres eget land.

Dernæst svarede deltagerne på en række spørgsmål om, i hvor høj grad de er villige til at bruge vold for at forsvare ikkemuslimske danskere, om de vil støtte lovgivning, som forfølger muslimer med vold, og om de i det hele taget helst holder sig væk fra muslimer.

Studiet viser, at de, der tror på Den store udskiftning, i højere grad har voldelige intentioner, støtter vold mod muslimer og giver udtryk for islamofobiske holdninger.

»Hvis man tror, at ens egen gruppe bliver erstattet, fordi der kommer andre til fra andre lande, fører det til fjendtlige holdninger,« siger Milan Obaidi.

Selv om de to studier kun undersøger deltagernes intentioner, og altså ikke om de rent faktisk begår vold, så er der forskningsmæssigt belæg for at sige, at intention ofte fører til handling, mener han.

»Når man siger, man har en intention om at gøre noget, så er der også stor sandsynlighed for, at man gør det.«

Selv overrasket

Forskerne har også gennemført et eksperiment i Norge blandt 96 ikkemuslimske nordmænd. De blev inddelt i to grupper. Den ene gruppe så et tv-klip, som hævdede, at etniske nordmænd ville blive en minoritet i Norge inden for 50 år på grund af migration. Den anden gruppe så et tv-klip om vigtigheden af at bruge briller, når man kører i bil.

Også her fandt forskerne, at de, der havde set det første klip, i højere grad gav udtryk for islamofobiske holdninger. Her undersøgte forskerne dog ikke, om deltagerne også var mere tilbøjelige til at begå vold.

Men det samlede resultat af de tre studier er klart, mener Milan Obaidi: Udbredelsen af teorien om Den store udskiftning fører til mere had og risiko for vold mod muslimer.

Han var selv overrasket over, hvor tydelige resultaterne af studiet var.

»Normalt er det svært at måle effekten, når man undersøger meget ekstreme holdninger. Fordi meget få mennesker er villige til at gå så langt som til for eksempel at bruge vold. Men her var der en meget tydelig effekt,« siger han.

Det er dog kun en lille del af deltagerne i de tre studier, der har svaret, at de rent faktisk er villige til at begå vold mod eller forfølge muslimer. Men blandt de, der svarer bekræftende, virker deres tro på teorien om Den store udskiftning altså til at være en stor del af forklaringen.

Milan Obaidi medgiver, at det for mange vil være naturligt at blive skræmt, hvis de kan se i fjernsynet, at deres egen befolkningsgruppe er ved at blive »skiftet ud« af en anden gruppe.

Men, tilføjer han, der er alligevel langt derfra til helt at ville undgå muslimer eller at ville forbyde muslimer at arbejde i lufthavne, som er nogle af de spørgsmål, de norske deltagere i eksperimentet har svaret bekræftende på.

Alle tre studier har det til fælles, at de deltagere, der tror på Den store udskiftning, ikke er bekymrede for, at indvandring skal få konsekvenser for deres egne materielle livsvilkår. I stedet er de bekymrede for, at indvandring skal forandre kulturen i deres samfund.

»Det handler ikke om at være bange for at miste sit job, eller at udgifterne til velfærdssamfundet skal stige voldsomt,« siger Milan Obaidi.

»Retorikken handler ofte om, at folk mener, deres kultur er under angreb. De er bange for de fremmede kulturer, normer og regler, som indvandrere bringer med sig.«

Overdrivelse

Indtil for få år siden var Den store udskiftning kun noget, man hørte om på den alleryderste højrefløj. Men sådan er det ikke længere.

I USA var den tidligere præsident Donald Trumps rådgiver Stephen Miller for eksempel voldsomt optaget af den påståede udskiftning af den hvide, amerikanske befolkning.

Også europæiske ledere som Matteo Salvini, Viktor Orbán, Marine Le Pen og Geert Wilders har udtrykt bekymring for, at muslimer skal overtage deres lande. Pia Kjærsgaard og andre DF-politikere har også benyttet sig af udtrykket flere gange i de senere år. I februar 2020 skrev Pia Kjærsgaard i en kronik i Jyllands-Posten om en »stigende befolkningsudskiftning«, og at »Danmarks overlevelse som homogen nation« var truet.

Adskillige forskere har manet teorien til jorden. Teoriens tilhængere har det ifølge eksperter med at overdrive eller fejlfortolke statistikker. I foråret hævdede folketingsmedlemmet Rasmus Jarlov (K) på Twitter, at antallet af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere i Danmark »formentlig« vil nå over en million »i løbet af de næste årtier«.

Men ifølge den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik vil antallet af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere i 2060 nå op på 732.820. Det vil til den tid svare til knap 11,5 procent af den danske befolkning. Altså langtfra nogen »udskiftning«.

Danmarks Statistik har nedjusteret sin egen fremskrivning kraftigt i de senere år. I 2018 lød fremskrivningen på 867.258 ikkevestlige indvandrere og efterkommere i 2060. Altså knap 135.000 flere end i den nye fremskrivning.

Desuden viser tal fra Danmarks Statistik, at kvinder med ikkevestlig oprindelse i dag får stort set lige så mange børn som kvinder med dansk oprindelse. Der er altså ingen udsigt til, at den muslimske befolkning i Danmark vil komme til at udgøre en majoritet i nogen overskuelig fremtid.

’Urovækkende’

Magnus Ranstorp, forskningsleder og terrorforsker ved den svenske Forsvarshøjskole, kalder det nye studie for »meget interessant«.

»De har bevist, at der findes en stærk kobling mellem den her konspirationsteori og vold,« siger han.

»Det er urovækkende.«

I Sverige er nynazister begyndt at normalisere deres ideologi ved at engagere sig mere lokalpolitisk og pakke budskaberne ind i jokes og sjove memes på internettet, fortæller Magnus Ranstorp. Han vurderer, at udbredelsen af sociale medier og højreradikale online fora har bidraget voldsomt til spredningen af radikale teorier som Den store udskiftning.

»Problemet er, at det er blevet mainstream,« siger han.

Hans egen forskning viser, at folk, der begynder at konsumere videoer og anden propaganda med den slags teorier, ofte ender med at blive mere og mere radikale.

Magnus Ranstorp bemærker dog, at det nye studie er foretaget blandt et meget lille udsnit af befolkningen, og at udsnittet ikke er repræsentativt. De fleste af deltagerne er fundet blandt universitetsstuderende og facebookbrugere. Et faktum, forskerne bag også tager forbehold for.

Studiet viser derfor kun noget om lige netop de to grupper og kan ikke bruges til at generalisere over hele befolkningen. Alligevel bidrager studiet med ny viden, mener Ranstorp.

»Som al forskning er det en puslespilsbrik,« siger han.

»En interessant puslespilsbrik. Det peger i en interessant retning. Men man skal nok også lave et lidt større studie.«

Han er især overrasket over studiets hovedkonklusion: at troen på Den store udskiftning fører til voldelige tilbøjeligheder. Det er noget, politikere i hele Vesten må forholde sig til, mener han.

Bekymret

Forskeren bag studiet, Milan Obaidi, er også bekymret over sine egne fund. I takt med at konspirationsteorien bliver mere mainstream, ser det ifølge hans studie ud til, at voldsparatheden og hadet mod muslimer kan vokse.

»Det er ikke længere noget, man kun hører om i ekstreme miljøer, men også blandt veletablerede politikere overalt,« siger han.

»Hvis man dyrker det her falske narrativ om, at der sker en befolkningsudskiftning, er der selvfølgelig nogle mennesker, der bliver bekymrede over det. Nogle vil gøre noget ved det. Nogle vil gå ud og skyde folk. Andre vil blive mere fjendtlige over for minoriteter og stemme for politiske tiltag, som gør livet surt for dem. Det skaber mere ulighed og mere polarisering i samfundet, og det påvirker os alle sammen på længere sigt,« vurderer han.

Han håber, at hans forskningsresultater nu kan være med til at sætte fokus på de risici, der er forbundet med udbredelsen af teorien om Den store udskiftning.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jacob Nielsen

Jeg tror at den yderste højrefløj føler sig forrådt og marginaliseret, for noget som befolkningen aldrig er blevet spurgt om, eller vi som land heller aldrig har behøvet, men som alene har været et politisk valg. Et eksempel er palæstinenserloven i 1992. Vi har aldrig stemt (ej heller ved en vejledende afstemning) om konventionerne, og vi har heller aldrig stemt om indvandring generelt eller om tildeling af statsborgerskab. Og det er problematisk, at vi kan stemme om næsten ligegyldige ting, men ikke om noget som har forandret landet, mere end noget andet. Et af de seneste eksempler på hvordan det er blevet trukket ned over hovedet på befolkningen, var da tidligere statsminister LLR selv tog til Marrakesh for at tilslutte sig FNs migrationserklæring.

Den her forrådelse, som højrefløjen føler, tror jeg vil give Europa enorme problemer i fremtiden, formentligt borgerkrigslignende tilstande startende i Frankrig, og eller Sverige. Danmark vil naturligvis heller ikke gå fri. Kun Østeuropa vil ikke blive påvirket.

Sören Tolsgaard, Søren Ferling, Henrik Ilskov-Jensen, Henrik Andersen, Flemming Olsen, Per Torbensen, Georg Christiansen og Else Marie Arevad anbefalede denne kommentar
Alvin Jensen

Nej, Søren, det er kospirsationsteorierne vi må afskaffe. Det er dem der er farlige.

Ole Trabjerg, Morten Wieth, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Gitte Loeyche, Lars Løfgren, Morten Reippuert Knudsen, John Andersen, Elisabeth From, Vibeke Hansen, Steffen Gliese, erik pedersen, Erik Karlsen og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Marc Wilkins

Selvfølgelig fører massepsykotisk frygt - etnochauvinismens flipside - til vold.
Sådan har Europa fungeret i århundreder

Carsten Wienholtz, Ole Frank, John Andersen, Mogens Holme, Alvin Jensen, Freddie Vindberg, Steffen Gliese, erik pedersen, Anne-Marie Esmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er ikke konspirationsteorier, det er fakta.

Alt-right bevægelsen har været i Danmark længe.

"Vi taler ikke alle ens. Måske siger din nabo nydansker. Eller indvandrer. Men du vil måske foretrække at kalde en eller anden fremmed for sortskalle. Eller gusten slamperker. Lavintelligent skrumpehjerne af en stinkeneger fra AIDS-tiopien."

https://redox.dk/nyheder/joedehaderen/

Det fortsætter.

Ole Frank, Per Klüver, Peter Mikkelsen, Steffen Gliese, erik pedersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Else Marie Arevad

Hvis højreradikale terrorangreb skyldes frygt for befolkningsudskiftning, hvad skyldes så islamistiske terrorangreb? Dem har der trods alt været flere af.

Søren Ferling, Flemming Olsen, Per Torbensen, Georg Christiansen, Christian de Thurah, Torben CAROC og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Else Marie Arevad

Islamister har drevet frygten i Vesten, så vi snart ikke kan blive enige om hvem vi er.

Det har politikerne i dén grad udbyttet/udnyttet.

Nu ved vi heller ikke hvem de er- når de får stolen for døren.

Carsten Munk, Erik Humblebug, Torben CAROC, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Islamisk terror som vi kender den i vesten startede efter de krige som vi var med i. Især Irakkrigen. Vi kendte til terror fra PLO. Men man kan vist godt sige det uden at overdrive at palæstinenserne altid har lidt siden oprettelsen af Israel efter 2. verdenskrig. I Vesten skal vi passe på at nationalromantiske drømme ikke tager overhånd. Læs højreradikalisme. De muslimske lande er ikke demokratier og de har deres yderliggående grupper at slås med og vi har højreradikale. Begge dele er ikke at foretrække. Vi må holde hovederne kolde og hjerterne varme. Vi kommer til at acceptere hinanden og det er vi jo mange der gør. For vi er mange der familiemæssigt ikke er danske men indeholder både du og jeg og dem og os. Og det mener jeg ærligt talt er en styrke. Kan kun anbefale det.

Eric Philipp, Lars Løfgren, Jan Fritsbøger, Inger Pedersen, John Andersen, Pietro Cini, Werner Gass, Elisabeth From, Alvin Jensen, Steffen Gliese, erik pedersen, Hans Larsen, Erik Karlsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Fint sagt, Anne-Marie Esmann

Men krigen i Afghanistan har været absurd.

Den afghansk-sovjetiske krig fra 1979 til 89 var en væbnet konflikt mellem den sovjetisk støttede regering i Afghanistan og en række Islamiske oprørsgrupper.

Så støttede USA de religiøse fundamentalister, for at få Sovjetunionen udmanøvreret.

Lars Løkke Rasmussen smuglede våben til Talibanerne i burka.

Og nu har vi balladen efter "drengene" mente de skulle invadere, torturere og bombe almindelige mennesker.

Eric Philipp, Carsten Wienholtz, Lars Løfgren, Carsten Munk, Anne-Marie Esmann, John Andersen, Pietro Cini, Elisabeth From, Alvin Jensen, Steffen Gliese og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Om kort tid tilhører hele Afghanistan Talliban.

Men Danmark beskytter ikke de ansatte i den Danske Ambassade.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-07-de-er-ansat-af-danmark-nu-foele...

Anne-Marie Esmann, Alvin Jensen, Steffen Gliese og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Jeg er bange, fordi vi er i fare, hvis Taleban kommer tilbage. Enten slår de os ihjel, og ellers må vi flygte, og dem, der bliver fanget, bliver højst sandsynligt også dræbt, siger Ahmed til TV 2.

Han har arbejdet på den danske ambassade i årevis, men "Ahmed" er ikke hans rigtige navn. Både han og hans kolleger optræder her anonymt under dæknavne af hensyn til deres sikkerhed. TV 2 er bekendt med deres identitet.

De godt 40 lokale ansatte på ambassaden er blandt andet chauffører, vagter, rengøringsfolk og administrative medarbejdere."

https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-07-de-er-ansat-af-danmark-nu-foele...

Danmark er ligeglade med disse essentielle medarbejdere, og vil ikke hjælpe dem til Danmark.

Scenariet er, at de vil blive dræbt af Taliban. H

Carsten Wienholtz, Niels Christensen, uffe hellum, Anne-Marie Esmann, Alvin Jensen, Steffen Gliese og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Kasper Pedersen

»Studiet viser, at den her teori har et potentiale til at radikalisere folk,«

I den virkelige verden viser Europols statistik følgende om terrorangreb i 2018 (tesat 2019):

28 islamistiske
1 højreekstremt
19 venstreekstreme

Skal vi så konkluderer?:

»Islam har et potentiale til at radikalisere folk,«
»Socialisme har et potentiale til at radikalisere folk,«

Søren Ferling, Morten Simonsen, Niels Christensen, Georg Christiansen og Jan Kauffmann anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Kasper Pedersen

Det ville være ønskeligt, at du fremlagde studiet.

Carsten Wienholtz, Sebastian Dorset, Palle Jensen, Mads Greve Haaning, Peter Mikkelsen, Anne-Marie Esmann, Alvin Jensen, Freddie Vindberg, Steffen Gliese og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Gert Romme

Hvorfor melder du dig ikke ind i Socialdemokratiet?

Du siger jo lige hvad de selv ytrer.

jens christian jacobsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Gert Romme

Undskyld, jeg blev for hidsig.

ingemaje lange, Freddie Vindberg og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Ud fra en kort gennemlæsning virker det som om grundlaget for konklusionerne er meget mere usikre end overskriften kunne få os til at tro.
Få deltagere i en undersøgelse blandt et ikke repræsentativt udsnit.
Det er uklart hvad der blev spurgt om og om og hvor ledende spørgsmål.
Så hvor meget klogere bliver man i forhold til hvad man kunne sige sig selv?

Jørgen Zachariassen, Søren Ferling, Morten Simonsen, Anne Nielsen, Jan Kauffmann, Christian de Thurah, Mogens Holme, jens christian jacobsen og Poul Simonsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er bizart, at universitetsstuderende i studiet skulle forskyde resultatet - hvis de gør noget, modificerer de snarere resultatet i retning af det mindre alarmistiske.
Det er skræmmende, at den ringe undervisning i matematik, der åbenbart ydes i dag, er med til at skræmme folk, der ikke kan se tallene for indvandring uden igennem et filter af angst.
Det er også skrækkeligt, at folk kender så lidt til Danmark før 1990, at de tror, at der vitterligt er sket så store ændringer pga. skaldede 8% ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Jeg tvivler alvorligt på, at de ville bryde sig specielt meget om det Danmark, som nogle af os dog på visse områder kan savne, men som er forandret af helt andre årsager, som de misantropiske ovenikøbet bærer et stort ansvar for med valg af politikere, der systematisk har afviklet de gode og sympatiske sider af det Danmark, der først og fremmest var et samfund.

Søren Engelsen, Carsten Wienholtz, Annemette Due, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Torben Kjeldsen, Anne-Marie Esmann, Inger Pedersen, Pietro Cini, Alvin Jensen, Freddie Vindberg, Ib Christensen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Er det virkelig danske politikeres opgave, at skabe frygt og angst i befolkningen?

Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, Lars Løfgren, Anne-Marie Esmann, Inger Pedersen, Steffen Gliese og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Statistik er fortolk-bart, men ikke 'konspirationsteori' pr. def. i første sætning, Også : jo nærmere ansvaret for en statistik der fremstår som negativ i en given fortolkning, jo mere diskutabelt vil man opfatte samme.

Alvin Jensen

@Søren alminlige religioner er selvmodsigende på flere måder og det er sjældent de lader som om de kan forudsige noget få år frem. De er ofte også meget generelle.
Det kan man ikke sige om kospirationsteoriger.

Daniel Joelsen

Det er en form for homofobi, som der også skal arbejdes med helt fra børnehaven og folkeskolen. Og så skal man på alle arbejdspladser have regler for det.

Det er noget samfundet har pligt til at håndtere og bearbejde aktivt. Det er et kæmpe arbejde, for det er også noget med sprogbruget der skal på plads. Og så må det ikke blive sådan at man ikke kan tale om reelle problemer blandt tilflyttere, som radikalisering og social tilpasning

Og man starter i folketinget, hvor man ikke kan vælges hvis man er homofob!

Annette Munch

der er dog en utrolig masse forbehold -ved et meget lille/tyndt studie med (ikke-repræsentative) deltagere (universitetsstuderende og Facebookbrugere (!), som er rekrutteret til forskningsprojektet.

Det emmer af forskerens (egen)interesse i at kolportere konspirationsteorier i højreradikale miljøer - Studiet bygger på en antagelse og bekræfter med en
af de tyndeste konklusioner, jeg har set i mange år. Det studie kan ikke bestå selv de ringeste krav til troværdighed og validitet.
Det må da kaldes "aktivistisk forskning" og må påkalde sig Dahl og Messerschmidts ildsprudlende vrede

Søren Ferling, Morten Simonsen og Anne Nielsen anbefalede denne kommentar
Anders Thornvig Sørensen

Anne-Marie Esmann 08. juli, 2021 - 00:41

Jeg er i tvivl om, hvorvidt du med "Irakkrigen" mener Golfkrigen 1990-91 eller besættelsen af Irak i 2003.

Hvis du sigter til sidstnævnte, holder din kronologi for religiøs terror for Danmarks vedkommende, men ikke internationalt.

Der var nemlig udbredt religiøs terrorisme i 1990'erne. For blot at nævne et enkelt eksempel ud af mange, så var jeg selv vidne til, at Frankrig i august 1997 bevogtede sine jernbanestationer med militærfolk bevæbnede med maskinpistoler. Det var en afledt virkning fra situationen på den anden side af Middelhavet.

Anslaget mod USA i 2001 kom jo også før besættelsen af Irak i 2003, og jeg tror ikke på konspirationsteorierne i den forbindelse.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_France

Søren Ferling, Asiya Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anders Thornvig Sørensen

Udtrykket "befolkningsudskiftning" har altid skurret i mine øren. Man udskifter biler eller andre brugsgenstande. Diktatorer og imperier udskifter befolkninger ved tvangsflytninger.

Der er ikke tale om. Måske kan der være en samlet langsigtet effekt af parallelle udviklinger, der hver især er resultatet af myriader af individuelle beslutninger. Så vist sker der en ændring af befolkningens sammensætning. Hastighed og karakter kan man føre saglige diskussioner om, ligeledes hvordan man fra politisk side bør forholde sig til det.

I Frankrig sker der med mellemrum det, at regeringen giver formel opholdstilladelse til et hundredtusindtal af ulovlige indvandrere, som lever under jorden i landet.

Det kan der være politiske grunde til, men der er givetvis også andre overvejelser. F.eks. sundhedsmæssige. Hvordan bekæmper man epidemier, hvis der lever mange mennesker under jorden, med dårligt arbejde og usle boligforhold, uden registrering i statistikker og uden adgang til legal lægebehandling.

Jan Fritsbøger

statistik kan sagtens lyve, når man for eksempel sammenligner "de fremmede" med resten af befolkningen er det absolut sikkert at de er mere kriminelle, men når man så konkluderer at fremmede er mere kriminelle end danskere så glemmer man hvilke faktorer der er årsagen,
for man undlader at lave den statistik som sammenligner "de fremmede" med danskere "i en tilsvarende social situation" det kunne være dem uden arbejde, dem som er ( eller føler sig ) mere eller mindre udstødte, osv osv, den statistik ville nemlig ikke vise nogen markant overhyppighed af kriminalitet hos indvandrere, så den kan vi ikke bruge til noget !

Søren Engelsen, Vibeke Olsen, Inger Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

den enes frihedskæmper er den andens terrorist, problemet er grundlæggende våben og våbenmagt, og den dertil hørende dæmonisering af "fjenden",
da jeg var ung var palæstinenserne pr definition terrorister, men Israel var jo årsag til deres frihedskamp med deres statsterrorisme vendt imod palæstinenserne i "stor-Israel"
og islamisk terrorisme er jo et svar på bla. USAs statsterrorisme imod primært islamiske lande, og er også delvist udløst af diverse konflikter i mellemøsten hvor der er alt for mange våben i spil, leveret af diverse stormagter som profiterer, på mange planer, af våbensalg.

Asiya Andersen, Vibeke Olsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Olaf Tehrani

Det undrer mig, at man overhovedet behøver et forskningsprojekt for at godtgøre, at hadpropaganda fører til hadefulde handlinger. Det forhold er historien jo faktisk fuld af tragiske vidnesbyrd om.

Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Vibeke Olsen, uffe hellum, Flemming Berger og Anders Olesen anbefalede denne kommentar
Nicolaj Ottsen

Det er vel næppe en stor overraskelse, at folk, hvis de tror de eller deres gruppes eksistens er truet, materielt eller spirituelt, kropsligt eller åndeligt, vil være villige til, at ty til handlinger, der modvirker den eksistentielle trussel, uanset om den er reel eller forestillet. Det er om noget melodien i menneskets blodige historie, fra start til nu og ikke ligefrem Breaking News :)

Vi er for en stund, med sekularisering, liberale principper og individuelt ansvar, lykkedes med, at holde denne del af vores natur i skak, men noget kunne tyde på, at det ikke vil vare evigt. Der bliver opportunistisk pustet til de ulmende sekteriske gløder, dag og nat, fra højre og venstre og det interessante for mig at se er om det i de socialemediers tid, hvor algoritmerne "kender" det enkelte menneskes fejl&mangler, og hvor den politiske ansvarlighed er en mangelvare, vil få gløderne til at flamme op og bryde med demokratiets og liberalismens begrænsende rammer i jagten på den absolutte frihed.

@Gert Romme »Og jeg kan i hvert fald ikke se, at "statistik er fortolk-bart". Tvært imod udgør resultaterne ganske entydig fakta.« For mig at se er statistisk og fakta i sig selv meningsløse/neutrale og derfor er fortolkning nødvendig, når og hvis vi skal handle på dem. Statistikken/kausaliteten/korrelationen må indsættes i en finalitets/værdi kontekst, for at blive meningsfulde/brugbare. Om det er fortolkning skal jeg ikke gøre mig klog på, men uden finalitet, er statistik og fakta bare tal.

Carsten Nørgaard

Information, hvor er links til jeres kilder? Et basalt forskningskommunikativt formalia, jeg synes I svigter på lige her. Mærkeligt, at I hellere vil linke til Rasmus Jarlovs Twitter end til de 1-2-3 videnskabelige undersøgelser, I får nævnt i teksten.

Ivan Breinholt Leth

Else Marie Arevad
08. juli, 2021 - 00:22

Hvordan definerer du terrorisme? Er Danmarks deltagelse i en ulovlig invasion i Irak og mord på 1 million irakere terrorisme? Jeg kalder det et folkemord og en forbrydelse mod menneskeheden. Vi har medvirket til at skabe to fejlslagne stater - Irak og Libyen. Om Afghanistan kan tilføjes som endnu en fejslagen stat skabt af os, kan diskuteres. Jeg anbefaler at du streamer DR2 serien "Der var en gang en krig". Især afsnit 2 hvor der er et interview, med tidlligere officer i den amerikanske hær, Nathan Sassaman, som var ansvarlig for den såkaldte Sunni Triangle. Sassaman stikker ikke noget under stolen. Hans gerninger er forkastelige, men hans ærlighed påkalder respekt. Hvad der beskrives er rendyrket terrorisme. Alle muslimske terrorhandlinger i Europa tilsammen kan ikke måle sig i omfang og i grusomhed med den terror, vi har medvirket til i Irak.

Danskerne har siden nedlæggelsen af Irak Kommissionen begået en kollektiv fortrængning af dimensioner. "Konfronteret med vores gerninger vender vi ansigtet bort. "Hvem? Os?" Nej, sådan ser vi ikke os selv." "I et demokrati er en krig et fælles anliggende, der angår alle, ikke kun soldaterne selv. Når krigen ikke følges op af en åben, offentlig debat, fornægter vi vores eget ansvar." "I sidste instans bliver vi alle medskyldige, når kanontordenen det ene sted akkompagneres af tavshed det andet." (Carsten Jensen)

Vibeke Olsen, David Adam og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels Christensen

@Ivan Breinholt Leth

dina Irak tal er fri venstreorienteret fantasi. Langt de fleste irakere blev myrdet af irakere og af yderliggående shia og sunni muslimer.

KOnspirations terorier skabes mest af venstresiden og tale om multikulturelle samfund. Alle muslimske lande er intolerante monokulturelle lande. At muslimer bliver tolerante af at flytte til vesten er latterligt.

Anders Thornvig Sørensen

Ivan Breinholt Leth 08. juli, 2021 - 15:36

Dødstallet er ikke 1 million, men 1/4 million, allerhøjst 1/3 million.

Det konkrete antal fundne lig angiver dette tal, og den officielle befolkningsstatistik bekræfter tallet. Hvis teorien om en million døde er rigtig, hvor er ligene da blevet af? Svigtede fødevareforsyningen så folk døde af sult som fluer, og hvordan kunne det i så fald ske ubemærket?

I relative termer ville det være en åreladning svarende til den, som Polen og Tyskland blev ramt af i 2. verdenskrig. Men det var jo ikke sådan det foregik. Ja, der var anarkiske tilstande, men det er der mange steder uden at folk dør i et sådant antal ved det.

Hvilket ikke skal læses som en hvidvaskning, og 1/4 million er stadig et uhyggeligt tabstal.

Du kritiserer offentlighedens manglende interesse. Men avislæsere, fjernsynsseere eller journalister i almindelighed gider ikke beskæftige sig ret længe med folk, som stædigt bliver ved med at overdrive civile tabstal med 75% - det er for det første gedigent trættende at høre på, og for det andet hjælper den slags forkerte påstande faktisk terrorister med at lave hadpropaganda og rekruttere tilhængere.

Anders Thornvig Sørensen

75%, eller rettere 300% overdrivelse, afhængigt hvilket udgangspunkt man vælger at se fra.

Anders Thornvig Sørensen

Og så lige et par ord om selve krigen og Danmarks påståede "deltagelse" i et såkaldt "folkemord".

Det er rigtigt, at vi havde en statsminister med høj cigarføring, og jeg har ikke noget godt at sige i den anledning.

Men den politiske opbakning til invasionen bestod stort set af dét - cigarskyer og ikke andet.

Den konkrete militære indsats ved selve angrebet - hvordan skal man udtrykke det: der var tale om en invasion over land og fra luften. Danmarks bidrag var at håndhæve en søblokade, som ikke var ret meget anderledes end den overvågning af FN-sanktionerne, der allerede havde foregået i ti år. Irak har en kort kyststrækning og den irakiske flåde var minimal. Ikke nogen at kæmpe mod på den front.

Indsættelsen af danske landstyrker skete som fredsbevarende aktion med FN-godkendelse. Mange lande deltog, også lande ingen i dag ville pådutte noget medansvar for krigen.

Der var grimme historier om fangeudleveringer, men ikke historier om grusomheder begået af danskere. Da de danske soldater forlod landet igen, fik de det bedst tænkelige vidnesbyrd fra en stedlig civilbefolkning.

Man kan hævde hvad man vil, men pressen er i sin gode ret til at sortere i stoffet.

Ivan Breinholt Leth

Niels Christensen
08. juli, 2021 - 22:04

Tallene for tabene i forbindelse den ulovlige invasion af Irak svinger mellem 800.000 og 2,4 millioner. Uanset hvordan du vender og drejer det, så er det den invaderende magt, der har ansvaret for både folkemordet og skabelsen af en fejlslagen stat. Der var ingen irakiske grupper i krig med hinanden før invasionen. Højrefløjens forsøg på at retfærdiggøre en ulovlig invasion og fritage krigsforbrydere som Bush, Blair og Fogh Rasmussen for ansvar er latterlige. Man kan heller ikke fritage nazisterne for ansvar, fordi europæiske regeringer medvirkede til at forfølge jøder og kommunister, da de var besat af Tyskland. Kollaboratører findes under enhver besættelse. Enhver nation har interne konflikter mellem nationale grupperinger, og konflikterne bryder ud i lys lue, når den centrale regeringsmagt bryder sammen. USA, Danmark og UK har ingen ret til at invadere et land, som ikke har udvist nogen aggressiv adfærd overfor et tredjeland.

Invasionen af Irak var funderet på en løgn om Saddam Husseins besiddelse af masseødelæggelsesvåben og på en løgnagtig påstand om Husseins samarbejde med El Qaida. CIA vidste længe før invasionen fandt sted, at disse påstande var løgn. Når en invaderende magt lyver så kan det kun skyldes, at man ved, at man er i gang med noget ulovligt. Og når en Venstre regering nedlægger Irak Kommissionen, så kan det kun være fordi, at der er noget, som man ikke ønsker at offentligheden skal få at vide.

At arabiske lande er monokulturelle er en misforståelse. Der er ligeså snæversynet at påstå, at alle arabere er ens, som det er at påstå, at Afrika er et land, og alle afrikanere er ens. Det er der faktisk nogen, der tror. Der er masser af grupperinger af muslimer i arabiske lande, ligesom der er grupperinger af kristne i USA. Forskellen på grupperne kan være ligeså store som forskellen på Den Danske Folkekirke og Ku Klux Klan.

https://www.theguardian.com/world/2004/sep/16/iraq.iraq

Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
08. juli, 2021 - 22:44

Når danske soldater udleverer irakiske fanger til britiske styrker og til den irakiske hær vel vidende, at disse fanger vil blive udsat for tortur, så er det lidt mere end cigarskyer. De troede vel, at de var fri for ansvar, når de lod andre gøre det beskidte arbejde?

"Hvem? Os? Nej, sådan ser vi ikke os selv." (Carsten Jensen, Bjælken i mit øje)

Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
08. juli, 2021 - 22:12

Alle de tal jeg har læst svinger mellem 800.000 og 2,4 millioner, men det afhænger vel af, hvornår man mener, at krigen begyndte, og hvornår den sluttede. Hvis det kan gøre dig glad, at invasionen "kun" kostede 300.000 irakere livet, så for min skyld ingen alarm. Fra min synsvinkel udgjode den ulovlige invasion stadigvæk et folkemord og skabelsen af en fejlslagen stat. Men jeg kan dog ikke lade være med at lægge mærke til proportionerne mht til den enorme forargelse, som Saddam Husseins giftgasmord på 5000 kurdere vakte i forhold til vores egne forbrydelser i Irak, som tilsynedladende for længst er glemt.

Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
08. juli, 2021 - 22:12

"Indtil oktober sidste år bidrog Danmark med syv F16-kampfly, der gennemførte 547 missioner og smed 503 bomber over Irak i kampen mod den berygtede terrororganisation." Lidt mere end en søblokade.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danske-specialstyrker-og-f16-kampfly-s...

Anders Thornvig Sørensen

Ivan Breinholt Leth 09. juli, 2021 - 17:52

Jeg taler i den forbindelse om det internationale politiske og diplomatiske forløb i månederne op til invasionen. Danmarks betydning i den sammenhæng var meget lille, men statsministeren førte sig frem så man næsten skulle tro, vi var faste medlemmer af FN's sikkerhedsråd.

Adfærden som sikkerhedsstyrke i Irak senere er et andet spørgsmål.

Dit link i dag kl. 18.18 relaterer til krigen mod Isis, ikke Irak-invasionen i 2003.

Jeg husker, at ved Irak-invasionen i 2003 var der overvejelser om at lade frømændene eller jægersoldaterne deltage i USA's specialoperationer, f.eks. ved landgang fra søsiden. Det blev dog opgivet - så vidt vides.

Der har været vildt opskruede milliontal for befolkningstab i Irak, først under FN-sanktionerne i 1990'erne og derefter under besættelsen efter 2002. Meget af det har været teoretiske fremskrivninger fra et spinkelt talgrundlag.

Der er ingen grund til at pakke et fornuftigt budskab om ikke-aggression ind i overdrevne påstande. Tabstallet på 1/4 million døde, for ikke at tale om de skæbnesvangre afledte virkninger med destabilisering i Mellemøsten frem til Isis' opståen, er rigeligt højt efter enhver menneskelig målestok.

Landene i området, med russisk hjælp, burde være stærke nok til at ordne resterne af Isis. Hvis vi ikke allerede er skrubbet af, er det på tide nu.

Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
09. juli, 2021 - 18:55

Der er alt for mange, der ikke forstår sammenhængen mellem den ulovlige invasion af Irak og det syriske borgerkrig. Den irakiske befolknings modstand mod besættelsessstyrkerne tog først for alvor fart, da klodsmajoren Paul Bremer ankom til Irak. Noget af det første Bremer gjorde, var at forbyde Baath partiet og udelukke alle partiets medlemmer fra offentlige stillinger. Bremer var tilsyneladende uvidende om, hvordan en diktaturstat fungerer. Langt de fleste irakere var medlemmer af Baath partiet. Det gjaldt også de 538.000 soldater i Husseins hær, som med et slag blev arbejdsløse. Desperation, armod og kaos bredte sig og ud af det efterfølgende oprør, og ud af oprøret voksede Islamisk Stat. Optøjerne var værst i den såkaldte Sunni Triangle, hvor den amerikanske officer Nathan Sassaman var den øverst kommanderende. Sassaman har været usædvanlig ærlig og selvkritisk overfor hvilke voldsomme undertrykkelsemidler man tog i anvendelse for at slå oprøret ned. Mange sunnier flygtede til Syrien, og sådan bredte Islamisk Stat sig til Syrien. Islamisk Stat er en sunni-islamisk organisation.

Det er sammenhængen mellem den ulovlige invasion af Irak og den syriske borgerkrig. Krigen i Irak kan ikke adskilles fra krigen mod Islamisk Stat i Syrien. Det område, som Islamisk Stat kontrollerede, da bevægelsen var på sit højeste var en del af både Irak og Syrien, og området var på størrelse med Storbritannien.

Alle Danmarks indsatser i udlandet befinder sig i lilleputtekategorien. Det fritrager ikke Danmark for ansvar, at vi er et lille, ubetydeligt land. Vi burde aldrig have blandet os militært i en ulovlig krig, som ikke vedkommer os. Men Anders Fogh Rasmussen fik da sin drømmestilling i NATO.

Anders Thornvig Sørensen

Jeg benægter ikke, at Irak-invasionen var et fejlgreb - den ville også have været det, selv om det folkeretslige grundlag havde været stærkere end det var. Men jeg anker brugen af overdrevne tabstal og de urimeligt anklagende beskrivelser af, hvad Danmark faktisk gjorde.

Men hvis vi kan lade dét ligge, så består den største skuffelse, for mig at se, i besættelsesmagtens uduelighed. USA havde i forvejen dårlige erfaringer fra Libanon, Somalia og Balkan, når det gjaldt indsatser som fredsbevarende styrker. Man havde også gode eksempler i USA's historie til at se tilbage efter og efterligne. Det gjorde man ikke.

Da vestmagterne opbyggede Vesttyskland politisk efter 1945, startede de med at lade afholde stadigt friere valg på lokalt plan og i delstaterne. Derfra arbejdede tyskerne selv videre opad med at lave en demokratisk national og føderal forfatning, på hvilket grundlag man oprettede en national, vesttysk regering. Processen tog flere år.

Irak 2003-4 gjorde USA det stik modsatte: startede ovenfra og gik direkte til at afholde nationale valg. I stedet for at starte med lokalvalg, som ellers havde været oplagt. Derved skabte man politisk et hoved uden en krop, og et tomrum.

Andre fejl har også været nævnt. Jeg synes ikke man kan slå det hen som bagklogskab. De folk burde virkelig have vidst bedre.

peter hansen

Journalister forstår øjensynligt ikke statistik. Man kan ikke benytte Danmarks Statistik til at afvise konspirationsteorierne, pga forskellige definitioner på "efterkommer". Selv tror jeg ikke på nogen konspiration i dette tilfælde.
At vi lever i en demografisk meget interessant tid er et emne man ikke kan tale om uden at blive udskammet, så det vil jeg undlade :)

Sören Tolsgaard

Flere lande slører statistikken, men følgende oplysninger fra Wikipedia gør det klart, for så vidt man ikke er komplet faktaresistent, at 'befolkningsudskiftning' i høj grad er en realitet i NV-Europas større byer.

LONDON: As of 2007, Black and Asian children outnumbered White British children by about 6 to 4 in state schools across London. Altogether at the 2011 census, of London's 1,624,768 population aged 0 to 15 years, 46.4% were White, 19.8% were Asian, 19% were Black, 10.8% were Mixed and 4% represented another ethnic group.

BRUXELLES: According to the Belgian statistical office, in 2020, taking into account the nationality of birth of the parents, 74.3% of the population of the Brussels-Capital region was of foreign origin and 41.8% was of non-European origin including 28.7% of African origin. Among those aged under 18 years, 88% were of foreign origin and 57% of non-European origin including 42.4% of African origin.

AMSTERDAM: People of non-Western origin make up approximately one-fifth of the population of Amsterdam, and more than 30% of the city' s children. Only one in three inhabitants under 15 is an autochtoon, or a person who has two parents of Dutch origin. Segregation along ethnic lines is clearly visible, with people of non-Western origin concentrating in specific neighbourhoods especially in Nieuw-West, Zeeburg, Bijlmer and in certain areas of Amsterdam-Noord [2010].

BERLIN: 48% of the residents under the age of 15 have migration background. Berlin in 2009 was estimated to have 100,000 to 250,000 unregistered inhabitants. Boroughs of Berlin with a significant number of migrants or foreign born population are Mitte, Neukölln and Friedrichshain-Kreuzberg.

HAMBURG: According to the Statistical Office for Hamburg and Schleswig Holstein, the number of people with a migrant background is at 34% (631,246). Immigrants come from 200 different countries [2017].

STOCKHOLM: As of December 2019, there were 248,708 foreign-born people in Stockholm, making up 25.5% of the population. 329,421 had a foreign-background, 33.8% of the population.

OSLO: Of Oslo's 624,000 inhabitants, 189,400 were immigrants or born to immigrant parents, representing 30.4% of the capital's population. The suburbs with the highest proportions of people of immigrant origin were Søndre Nordstrand, Stovner and Alna, where they formed around 50% of the population [2013].

KØBENHAVN: Approximately 76% of the municipality's population was of Danish descent, defined as having at least one parent who was born in Denmark and has Danish citizenship. Much of the remaining 24% were of a foreign background, defined as immigrants (18%) or descendants of recent immigrants (6%). There are no official statistics on ethnic groups [2016].

AARHUS: in the 2000s, there was a fast growth in the overall immigrant community, from 27,783 people in 1999 to 40,431 in 2008. The majority of immigrants have roots outside Europe and the developed world, comprising some 25,000 people from 130 different nationalities, with the largest groups coming from the Middle East and North Africa. Many immigrants have established themselves in the suburbs of Brabrand, Hasle and Viby, where the percentage of inhabitants with foreign origins has risen by 66% since 2000.

Søren Ferling

Den rette og saglige betegnelse for, hvad denne aktivistiske forsker kalder 'teori', er fremskrivning, pronose eller ekstrapolering. Om begivenhederne har noget at gøre med en konspiration er et helt andet spørgsmål, men en teori er det bestemt ikke.

Af andre fejl forskeren begår kan nævnes at DST's fremskrivninger ikke er relevante, da de med tiden kategoriserer efterkommere som danskere og dermed undervurderer deres antal.

En anden fejl er at han vurderer tilvæksten ud fra børn per kvinde. Det er demografisk ukorrekt, fordi man derved ignorer aldersfordelingen i grupperne, hvor indvandrerne har langt flere unge. Som illustration kunne man se på Kina, der i et par årtier efter indførelsen af étbarnspolitikken blev ved med at have en voksende befolkning - p.gr.a. de mange børn og unge.

En anden form for illustration kunne være indlægget fra - Sören Tolsgaard 10. juli, 2021 - 03:04 - hvor man bl.a. ser på andel af grupper blandt børn i skolen.

Samlet set er der altså tale om manipulerende sprogbrug (konspirationsteori) og en ukvalificeret eller manipuleret analyse af den kommende udvikling.

Randi Seeberg Løbger og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
10. juli, 2021 - 00:35

Når danske soldater i Irak sender fanger videre til irakisk politi og militær vel vidende, at sandsynligheden for, at de vil blive udsat for tortur er stor, så synes jeg ikke, at det er urimeligt at anklage dem for medvirken til tortur. Det er en dansk domstol enig med mig i, da en snes irakere blev tilkendt erstatning.

Men selv om man ser bort fra denne forbrydelse, mener jeg, at Danmarks deltagelse i den ulovlige invasion er kritisk. Uanset hvad Danmarks rolle har været, har vi medvirket til at legitimere en krigsforbrydelse, og det kan ikke understreges nok overfor den forskruede højrefløj, som påstår, at irakere og syrere er kommet til Danmark, fordi de ønsker at leve af en overførselsindkomst og modtage gratis lægehjælp etc. Det er kujonagtig ansvarsforflygtigelse.

Ivan Breinholt Leth

Sören Tolsgaard
10. juli, 2021 - 03:04

"As of 2007, Black and Asian children outnumbered White British children...." En fuldstændig ligegyldig opgørelse, hvis informationsværdi er lig med nul. Hvis opgørelsen skal betegnes som ikke-racistisk, burde der have stået "black and Asian British children". Statsborgerskab har intet at gøre med hudfarve, og den såkaldte "store udskiftning" handler ikke om hudfarve men om kultur.

Anders Thornvig Sørensen

Ivan Breinholt Leth 10. juli, 2021 - 16:38

Men hvordan deltog Danmark i invasionen? Citat fra Danmarkshistorien.dk:

"Ubåden Sælen, korvetten Olfert Fischer samt et mindre hold forbindelsesofficerer og medicinsk personale ..."

Intet mindre! Og hvis Saddam Hussein havde været en søslange, ville det i sandhed have været imponerende.

"... blev sendt af sted som dansk bidrag til invasionens tidlige faser. Regeringen ønskede oprindeligt at bidrage med et antal specialtropper, men dette blev opgivet i et forsøg på at opnå støtte til beslutningen fra Socialdemokratiet og De Radikale – dog uden held. I maj måned vedtog et bredere flertal i Folketinget alligevel, at Danmark skulle yde et bidrag på ca. 380 mand til en multinational sikringsstyrke. De danske tropper ankom i juni til det sydlige Irak, hvor de først fik hovedkvarter i lejren Camp Eden nord for hovedbyen Basra i den britiske besættelsessektor."

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-danske-deltagelse-i-irak-...

Den internationale fredsstyrke i Irak havde følgende deltagere, ganske vist med stærkt varierende tidsperioder og bidragsstørrelser:

USA, UK, Australien, Rumænien, Estland, El Salvador, Japan, Polen, Ukraine, Georgien, Bulgarien, Italien, Nederlandene, Spanien, Portugal, Sydkorea, Tjekkiet, Moldova, Albanien, Tonga, Azerbaijan, Singapore, Bosnien-Herzegovina, N-Makedonien, Letland, Kazakhstan, Armenien, Mongoliet, Slovakiet, Litauen, Norge, Ungarn, New Zealand, Thailand, Filippinerne, Honduras, Dominikanske Republik, Nicaragua, Island - og Danmark.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-National_Force_%E2%80%93_Iraq

Det ligner mere et folkemøde end et "folkemord".

Else Marie Arevad

Jeg studsede også over ordene konspirationsteori og befolkningsudskiftning. Mon Sebastian Abrahamsen mener, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige konspirerer mod de fremmede?
En stor indvandring på kort tid af folk med en fremmed kultur giver altid grund til bekymring, men der jo ikke tale om en udskiftning af befolkningen, men en forøgelse af denne,.