Radikalisering
Læsetid: 7 min.

Ny forskning: Konspirationsteori om muslimsk befolkningsudskiftning kan føre til vold og had

En konspirationsteori om udskiftningen af den vestlige befolkning har bredt sig fra den yderste højrefløj til den politiske mainstream. Også i Danmark. Teorien er før blevet koblet til højreradikale terrorangreb. Nu peger ny forskning på, at alene det at tro på teorien kan føre til voldelige tilbøjeligheder
Blomster til minde om ofrene efter terrorangrebet i en moske i Christchurch, hvor gerningsmanden efterlod sig et manifest med teorien om ’Den store udskiftning’ – en konspirationsteori, der ifølge nyt studie kan føre til vold mod muslimer.

Blomster til minde om ofrene efter terrorangrebet i en moske i Christchurch, hvor gerningsmanden efterlod sig et manifest med teorien om ’Den store udskiftning’ – en konspirationsteori, der ifølge nyt studie kan føre til vold mod muslimer.

Mick Tsikas

Indland
8. juli 2021

Da en 28-årig mand i foråret 2019 trængte ind i to moskeer i Christchurch, New Zealand, og skød vildt omkring sig, efterlod han sig 51 døde og næsten lige så mange sårede. Men han efterlod også noget andet:

Et 74 siders langt manifest med titlen »The Great Replacement« – Den store udskiftning.

I det kryptiske manifest begrundede den unge mand sit blodige angreb. Han skrev, at han ville forsvare sit hjemland mod muslimerne, som han omtalte som invaders, og proklamerede, at »så længe den hvide mand lever, vil de ALDRIG erobre vore lande, og de vil aldrig erstatte vort folk«.

Dermed indskrev han sig i en række af højrenationalistiske terrorister, som har været med til at udbrede teorien om Den store udskiftning. En konspirationsteori, som hævder, at den vestlige befolkning er ved at blive udskiftet med indvandrere, ofte fra muslimske lande.

Teorien har sine rødder på den yderste højrefløj. Men overalt i Vesten har den bevæget sig længere og længere ind i den politiske mainstream.

Nu har forskere påvist, at blot det at tro på konspirationsteorien kan føre til voldelig adfærd og forfølgelse af etniske minoriteter. Studiet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Group Processes & Intergroup Relations.

En af forskerne bag det nye studie er den danske radikaliseringsforsker Milan Obaidi, lektor ved det psykologiske fakultet på Oslo Universitet.

»Studiet viser, at den her teori har et potentiale til at radikalisere folk,« siger han.

Teorien om Den store udskiftning er før blevet kædet sammen med højreekstreme terrorangreb. Ikke blot i Christchurch, men også i El Paso, Oslo og flere andre steder. Men det er første gang, forskere har påvist en direkte sammenhæng mellem det at tro på teorien og en højere tilbøjelighed til vold.

Forskerne tager selv forbehold for, at studiet er baseret på en relativt lille gruppe af mennesker, som ikke er repræsentativ for hele befolkningen, idet de primært har fundet deltagere blandt universitetsstuderende og på Facebook. Forskningsresultaterne kan derfor ikke sige noget generelt om hele befolkningen. Men resultaterne er alligevel slående.

Villige til vold

Milan Obaidi har sammen med tre forskere fra Oslo Universitet, Aarhus Universitet og California State University gennemført to studier blandt i alt 380 ikkemuslimske danskere. Deltagerne blev spurgt, om de mener, at Danmark er ved at blive overtaget af muslimer, og om de af den årsag føler sig fremmedgjorte i deres eget land.

Dernæst svarede deltagerne på en række spørgsmål om, i hvor høj grad de er villige til at bruge vold for at forsvare ikkemuslimske danskere, om de vil støtte lovgivning, som forfølger muslimer med vold, og om de i det hele taget helst holder sig væk fra muslimer.

Studiet viser, at de, der tror på Den store udskiftning, i højere grad har voldelige intentioner, støtter vold mod muslimer og giver udtryk for islamofobiske holdninger.

»Hvis man tror, at ens egen gruppe bliver erstattet, fordi der kommer andre til fra andre lande, fører det til fjendtlige holdninger,« siger Milan Obaidi.

Selv om de to studier kun undersøger deltagernes intentioner, og altså ikke om de rent faktisk begår vold, så er der forskningsmæssigt belæg for at sige, at intention ofte fører til handling, mener han.

»Når man siger, man har en intention om at gøre noget, så er der også stor sandsynlighed for, at man gør det.«

Selv overrasket

Forskerne har også gennemført et eksperiment i Norge blandt 96 ikkemuslimske nordmænd. De blev inddelt i to grupper. Den ene gruppe så et tv-klip, som hævdede, at etniske nordmænd ville blive en minoritet i Norge inden for 50 år på grund af migration. Den anden gruppe så et tv-klip om vigtigheden af at bruge briller, når man kører i bil.

Også her fandt forskerne, at de, der havde set det første klip, i højere grad gav udtryk for islamofobiske holdninger. Her undersøgte forskerne dog ikke, om deltagerne også var mere tilbøjelige til at begå vold.

Men det samlede resultat af de tre studier er klart, mener Milan Obaidi: Udbredelsen af teorien om Den store udskiftning fører til mere had og risiko for vold mod muslimer.

Han var selv overrasket over, hvor tydelige resultaterne af studiet var.

»Normalt er det svært at måle effekten, når man undersøger meget ekstreme holdninger. Fordi meget få mennesker er villige til at gå så langt som til for eksempel at bruge vold. Men her var der en meget tydelig effekt,« siger han.

Det er dog kun en lille del af deltagerne i de tre studier, der har svaret, at de rent faktisk er villige til at begå vold mod eller forfølge muslimer. Men blandt de, der svarer bekræftende, virker deres tro på teorien om Den store udskiftning altså til at være en stor del af forklaringen.

Milan Obaidi medgiver, at det for mange vil være naturligt at blive skræmt, hvis de kan se i fjernsynet, at deres egen befolkningsgruppe er ved at blive »skiftet ud« af en anden gruppe.

Men, tilføjer han, der er alligevel langt derfra til helt at ville undgå muslimer eller at ville forbyde muslimer at arbejde i lufthavne, som er nogle af de spørgsmål, de norske deltagere i eksperimentet har svaret bekræftende på.

Alle tre studier har det til fælles, at de deltagere, der tror på Den store udskiftning, ikke er bekymrede for, at indvandring skal få konsekvenser for deres egne materielle livsvilkår. I stedet er de bekymrede for, at indvandring skal forandre kulturen i deres samfund.

»Det handler ikke om at være bange for at miste sit job, eller at udgifterne til velfærdssamfundet skal stige voldsomt,« siger Milan Obaidi.

»Retorikken handler ofte om, at folk mener, deres kultur er under angreb. De er bange for de fremmede kulturer, normer og regler, som indvandrere bringer med sig.«

Overdrivelse

Indtil for få år siden var Den store udskiftning kun noget, man hørte om på den alleryderste højrefløj. Men sådan er det ikke længere.

I USA var den tidligere præsident Donald Trumps rådgiver Stephen Miller for eksempel voldsomt optaget af den påståede udskiftning af den hvide, amerikanske befolkning.

Også europæiske ledere som Matteo Salvini, Viktor Orbán, Marine Le Pen og Geert Wilders har udtrykt bekymring for, at muslimer skal overtage deres lande. Pia Kjærsgaard og andre DF-politikere har også benyttet sig af udtrykket flere gange i de senere år. I februar 2020 skrev Pia Kjærsgaard i en kronik i Jyllands-Posten om en »stigende befolkningsudskiftning«, og at »Danmarks overlevelse som homogen nation« var truet.

Adskillige forskere har manet teorien til jorden. Teoriens tilhængere har det ifølge eksperter med at overdrive eller fejlfortolke statistikker. I foråret hævdede folketingsmedlemmet Rasmus Jarlov (K) på Twitter, at antallet af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere i Danmark »formentlig« vil nå over en million »i løbet af de næste årtier«.

Men ifølge den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik vil antallet af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere i 2060 nå op på 732.820. Det vil til den tid svare til knap 11,5 procent af den danske befolkning. Altså langtfra nogen »udskiftning«.

Danmarks Statistik har nedjusteret sin egen fremskrivning kraftigt i de senere år. I 2018 lød fremskrivningen på 867.258 ikkevestlige indvandrere og efterkommere i 2060. Altså knap 135.000 flere end i den nye fremskrivning.

Desuden viser tal fra Danmarks Statistik, at kvinder med ikkevestlig oprindelse i dag får stort set lige så mange børn som kvinder med dansk oprindelse. Der er altså ingen udsigt til, at den muslimske befolkning i Danmark vil komme til at udgøre en majoritet i nogen overskuelig fremtid.

’Urovækkende’

Magnus Ranstorp, forskningsleder og terrorforsker ved den svenske Forsvarshøjskole, kalder det nye studie for »meget interessant«.

»De har bevist, at der findes en stærk kobling mellem den her konspirationsteori og vold,« siger han.

»Det er urovækkende.«

I Sverige er nynazister begyndt at normalisere deres ideologi ved at engagere sig mere lokalpolitisk og pakke budskaberne ind i jokes og sjove memes på internettet, fortæller Magnus Ranstorp. Han vurderer, at udbredelsen af sociale medier og højreradikale online fora har bidraget voldsomt til spredningen af radikale teorier som Den store udskiftning.

»Problemet er, at det er blevet mainstream,« siger han.

Hans egen forskning viser, at folk, der begynder at konsumere videoer og anden propaganda med den slags teorier, ofte ender med at blive mere og mere radikale.

Magnus Ranstorp bemærker dog, at det nye studie er foretaget blandt et meget lille udsnit af befolkningen, og at udsnittet ikke er repræsentativt. De fleste af deltagerne er fundet blandt universitetsstuderende og facebookbrugere. Et faktum, forskerne bag også tager forbehold for.

Studiet viser derfor kun noget om lige netop de to grupper og kan ikke bruges til at generalisere over hele befolkningen. Alligevel bidrager studiet med ny viden, mener Ranstorp.

»Som al forskning er det en puslespilsbrik,« siger han.

»En interessant puslespilsbrik. Det peger i en interessant retning. Men man skal nok også lave et lidt større studie.«

Han er især overrasket over studiets hovedkonklusion: at troen på Den store udskiftning fører til voldelige tilbøjeligheder. Det er noget, politikere i hele Vesten må forholde sig til, mener han.

Bekymret

Forskeren bag studiet, Milan Obaidi, er også bekymret over sine egne fund. I takt med at konspirationsteorien bliver mere mainstream, ser det ifølge hans studie ud til, at voldsparatheden og hadet mod muslimer kan vokse.

»Det er ikke længere noget, man kun hører om i ekstreme miljøer, men også blandt veletablerede politikere overalt,« siger han.

»Hvis man dyrker det her falske narrativ om, at der sker en befolkningsudskiftning, er der selvfølgelig nogle mennesker, der bliver bekymrede over det. Nogle vil gøre noget ved det. Nogle vil gå ud og skyde folk. Andre vil blive mere fjendtlige over for minoriteter og stemme for politiske tiltag, som gør livet surt for dem. Det skaber mere ulighed og mere polarisering i samfundet, og det påvirker os alle sammen på længere sigt,« vurderer han.

Han håber, at hans forskningsresultater nu kan være med til at sætte fokus på de risici, der er forbundet med udbredelsen af teorien om Den store udskiftning.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ivan Breinholt Leth

Anders Thornvig Sørensen
10. juli, 2021 - 00:35

Når danske soldater i Irak sender fanger videre til irakisk politi og militær vel vidende, at sandsynligheden for, at de vil blive udsat for tortur er stor, så synes jeg ikke, at det er urimeligt at anklage dem for medvirken til tortur. Det er en dansk domstol enig med mig i, da en snes irakere blev tilkendt erstatning.

Men selv om man ser bort fra denne forbrydelse, mener jeg, at Danmarks deltagelse i den ulovlige invasion er kritisk. Uanset hvad Danmarks rolle har været, har vi medvirket til at legitimere en krigsforbrydelse, og det kan ikke understreges nok overfor den forskruede højrefløj, som påstår, at irakere og syrere er kommet til Danmark, fordi de ønsker at leve af en overførselsindkomst og modtage gratis lægehjælp etc. Det er kujonagtig ansvarsforflygtigelse.

Ivan Breinholt Leth

Sören Tolsgaard
10. juli, 2021 - 03:04

"As of 2007, Black and Asian children outnumbered White British children...." En fuldstændig ligegyldig opgørelse, hvis informationsværdi er lig med nul. Hvis opgørelsen skal betegnes som ikke-racistisk, burde der have stået "black and Asian British children". Statsborgerskab har intet at gøre med hudfarve, og den såkaldte "store udskiftning" handler ikke om hudfarve men om kultur.

Anders Thornvig Sørensen

Ivan Breinholt Leth 10. juli, 2021 - 16:38

Men hvordan deltog Danmark i invasionen? Citat fra Danmarkshistorien.dk:

"Ubåden Sælen, korvetten Olfert Fischer samt et mindre hold forbindelsesofficerer og medicinsk personale ..."

Intet mindre! Og hvis Saddam Hussein havde været en søslange, ville det i sandhed have været imponerende.

"... blev sendt af sted som dansk bidrag til invasionens tidlige faser. Regeringen ønskede oprindeligt at bidrage med et antal specialtropper, men dette blev opgivet i et forsøg på at opnå støtte til beslutningen fra Socialdemokratiet og De Radikale – dog uden held. I maj måned vedtog et bredere flertal i Folketinget alligevel, at Danmark skulle yde et bidrag på ca. 380 mand til en multinational sikringsstyrke. De danske tropper ankom i juni til det sydlige Irak, hvor de først fik hovedkvarter i lejren Camp Eden nord for hovedbyen Basra i den britiske besættelsessektor."

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-danske-deltagelse-i-irak-...

Den internationale fredsstyrke i Irak havde følgende deltagere, ganske vist med stærkt varierende tidsperioder og bidragsstørrelser:

USA, UK, Australien, Rumænien, Estland, El Salvador, Japan, Polen, Ukraine, Georgien, Bulgarien, Italien, Nederlandene, Spanien, Portugal, Sydkorea, Tjekkiet, Moldova, Albanien, Tonga, Azerbaijan, Singapore, Bosnien-Herzegovina, N-Makedonien, Letland, Kazakhstan, Armenien, Mongoliet, Slovakiet, Litauen, Norge, Ungarn, New Zealand, Thailand, Filippinerne, Honduras, Dominikanske Republik, Nicaragua, Island - og Danmark.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-National_Force_%E2%80%93_Iraq

Det ligner mere et folkemøde end et "folkemord".

Else Marie Arevad

Jeg studsede også over ordene konspirationsteori og befolkningsudskiftning. Mon Sebastian Abrahamsen mener, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige konspirerer mod de fremmede?
En stor indvandring på kort tid af folk med en fremmed kultur giver altid grund til bekymring, men der jo ikke tale om en udskiftning af befolkningen, men en forøgelse af denne,.

Sider