De sagde nej tak til atomkraft. Nu råder de unge klimaaktivister til at sætte sig delmål for at få succes

I skal både lave lobbyarbejde i forhold til politikerne og samtidig mobilisere befolkningen for at opretholde et massivt pres mod de selv samme politikere, lyder rådet fra to erfarne aktivister fra Organisationen til Oplysning om Atomkraft i Informations sommerserie, hvor ældre aktivister giver råd til tre unge klimaaktivister
Siegfried Christiansen og Bente Meiller, der i 70’erne var aktive i kampen mod atomkraft, mødes med tre unge klimaaktivister og videregiver deres erfaringer. Fra venstre: Nynne Juul (Extinction Rebellion), Siegfried Christiansen, Hannah Hagens (Fridays For Future), Bente Meiller og Anna Bjerre (Den Grønne Studenterbevægelse).

Siegfried Christiansen og Bente Meiller, der i 70’erne var aktive i kampen mod atomkraft, mødes med tre unge klimaaktivister og videregiver deres erfaringer. Fra venstre: Nynne Juul (Extinction Rebellion), Siegfried Christiansen, Hannah Hagens (Fridays For Future), Bente Meiller og Anna Bjerre (Den Grønne Studenterbevægelse).

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
17. juli 2021

Før den 78-årige Siegfried Christiansen en formiddag i juni tager ind på Information for at mødes med tre unge klimaaktivister, har han skrevet nogle stikord ned på et papir om sine erfaringer fra 1970’erne og 80’erne i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA). Men han glemmer papiret derhjemme.

»Så nu må jeg improvisere. Men det er godt eksempel på et aktivist-mode, hvor ikke alt altid går efter planen,« smiler han.

Han sidder rundt om et mødebord sammen med en anden veteran fra OOA, 72-årige Bente Meillier. Over for dem sidder 29-årige Nynne Juul fra Extinction Rebellion (XR), 14-årige Hannah Hagens fra Fridays For Future og 23-årige Anna Bjerre fra Den Grønne Studenterbevægelse.

»Jeg er aktivist af hjertet, men jeg ved ikke, om vi kan lære jer noget. Dengang havde vi hverken computere eller mobiltelefoner, så jeg er også meget spændt på at høre, hvordan I gør i dag,« siger Bente Meillier.

OOA blev stiftet i 1974 og nedlagt 26 år efter. Organisationen mobiliserede med oplysningsarbejde, demonstrationer, gadeteater, underskriftsindsamlinger og næsten 300 lokalgrupper hundredetusinder mod atomkraft i Danmark og for lukning af det svenske atomkraftværk Barsebäck i Skåne.

Dansk energipolitik blev aldrig mere den samme. For selv om der var udpeget 12-14 egnede lokaliteter, hvor et dansk atomkraftværk kunne placeres, så blev atomkraften endegyldigt fjernet fra energiplanlægningen i 1985. Og den sidste reaktor i Barsebäck blev lukket ned i 2005.

OOA’s verdensberømte solmærke

»Vi havde en flad struktur, hvor ingen kunne vælges til noget. Den struktur var fantastisk vigtig for OOA’s succes, fordi vi undgik magtkampe. Alle lokalgrupper mødtes til landsmøde to-tre gange årligt og besluttede i fællesskab kampagner og politiske krav. Lokalgrupperne tilrettelagde selv, hvordan de ville aktionere og påvirke kommuner og amter. Og så havde vi også et landssekretariat med nogle ansatte, hvorfra de store kampagner og marcher kunne koordineres,« fortæller Bente Meillier.

»Det er vigtigt at have en klar opfattelse af fællesskabets betydning. Tingene skal besluttes i fællesskab og udføres i fællesskab,« siger Siegfried Christiansen og tager en håndfuld af OOA’s solmærke med den kendte tekst »Atomkraft? Nej tak« frem.

»Det mærke, som blev designet i 1975, er blevet en verdenssucces. For bare tre uger siden blev det oversat til estisk, og dermed er det blevet brugt på 60 forskellige sprog,« fortæller han stolt.

»Det er helt ikonisk for 1970’erne,« siger Nynne Juul, der husker, at hun som barn selv havde en T-shirt, hvor mærket fyldte hele maven.

Solmærket er ikke blot ikonisk. Det var også en fremragende måde at mobilisere folk på, fortæller Bente Meillier. Og samtidig kunne mærkesalget finansiere lokalgruppernes aktiviteter.

»Lokalgrupperne fik mærkerne til kostpris og kunne sælge dem videre for en femmer. I 1970’erne var det meget udbredt at gå med alle mulige badges, og vi holdt fast i, at det skulle koste fem kroner i stedet for bare at blive delt ud, så folk fik et ejerskab til mærket,« tilføjer hun.

OOA havde fra begyndelsen både nogle langsigtede målsætninger og nogle delmål på kortere sigt, forklarer Siegfried Christiansen.

»De langsigtede målsætninger var at gennemføre en bred oplysningskampagne om atomkraft, at undersøge alternative energimuligheder og endelig at arbejde for en langsigtet økologisk forsvarlig, det vil sige bæredygtig, energipolitik. Det første af vores delmål var at forhindre, at undervisningsministeren, som havde Risø under sig, hen over hovedet på befolkningen og uden om Folketinget besluttede at indføre atomkraft i Danmark,« tilføjer han og understreger, at »det var vigtigt ikke at gabe over mere, end at resultatet blev en succes«.

Det lykkedes OOA i samarbejde med De Radikale, Venstresocialisterne og dele af SF og Socialdemokratiet i Folketinget at få gennemført det første delmål. Hvis der skulle være atomkraft i Danmark, skulle det være en folketingsbeslutning, som om nødvendigt kunne komme til folkeafstemning.

»At vi fik succes med det og andre delmål, for eksempel vedtagelsen af en energioplysningsbevilling og oprettelsen af et stående energipolitisk udvalg i Folketinget, betød, at vi fik stor troværdighed i offentligheden, hos medierne og partierne,« forklarer han.

I den forbindelse arbejdede OOA med tidslinjer, der viste, hvad der skete –­ eller kunne ske – hvornår. Det betød, at OOA gang på gang kunne være på forkant med udviklingen og i god tid lave lobbyarbejde, når folketingsflertallet mente, at nu var spørgsmålet om for og imod a-kraft altså undersøgt tilstrækkeligt til at træffe en beslutning.

»De tidslinjer var noget af det bedste, vi lavede. Vi kunne tilrettelægge vores aktioner og kampagner, så de ramte præcist og ikke bare flagrede i øst og vest,« siger Bente Meillier.

Civil ulydighed er nødvendig

OOA brugte i vid udstrækning spørgsmålstegn i alle deres udadvendte aktiviteter. OOA’s første slogan lød: »Er du tryg ved atomkraft?«, og titlen på deres første pjece var »En fremtid med atomkraft?«.

»Det var helt bevidst, for vi ville sætte gang i folks egen tankevirksomhed. Vi skulle ikke udstråle en fiks og færdig mening på forhånd. Seriøsiteten var også vigtig, at vi havde folk, der brugte tid på at sætte sig ind i rapporter og analyser. Vores mål var at få 60-70 procent af befolkningen over på vores side,« siger Siegfried Christiansen.

»Derfor var det også vigtigt for os ikke at være for radikale i vores aktioner. Vi vurderede, at man ville skræmme flere, end man kunne vinde over, så derfor afstod vi fra at gennemføre mere militante aktioner,« siger Bente Meillier.

Langt senere var der dog, fortæller hun, nogle aktivister, der efter en lang periode med alle mulige fredelige aktioner blev utålmodige.

»De forsøgte sig med små, fredelige aktioner som at hoppe over hegnet til Barsebäck eller kravle op ad værkets skorsten eller besætte den svenske ambassade, fordi de var blevet så frustrerede. Men min opfattelse er, at man når længst med venlige budskaber, med humor og selvfølgelig også alvor. Man skal ikke skræmme folk, for så taber man på den lange bane. I stedet skal man give folk håb og lyst til at gøre noget,« siger hun.

»Jeres udtryk er meget anderledes og mere venligt end vores. Vi har skruet gevaldigt op for retorikken, så den er mere vred. Men vi er også vrede og frustrerede over fremtiden,« siger Anna Bjerre fra den Grønne Studenterbevægelse.

Hannah Hagens fra elevorganisationen Fridays For Future bryder ind:

»Jeg føler, at vi har gjort næsten alt, så det er svært ikke at komme derud, hvor civil ulydighed kunne være et redskab. Det er svært at blive ved med at være søde, når politikerne tilsyneladende slet ikke lytter til os,« siger hun.

Siegfried Christiansen nikker.

»Man kommer ingen vegne uden et vist element af civil ulydighed. Nogen skal bryde vejen og åbne folks øjne. Men det er næsten uundgåeligt, at man kører af sporet, hvis det ender med vold.«

Nynne Juul fra Extinction Rebellion mener, at XR’s rolle er gennem sine aktioner – for eksempel at blokere trafikken – at skubbe til grænserne.

»Vores aktioner giver større plads til den Grønne Studenterbevægelse og Fridays For Future. Jeg er ikke sikker på, at vi – på linje med OOA – kan nå vores mål alene gennem oplysningsarbejde. Det er vigtigt, at der også er nogen, der sætter det på spidsen.«

Anna Bjerre mener, at der er »brug for det hele«.

»Folkeligt oplysningsarbejde, civil ulydighed, skolestrejker, lobbyarbejde i forhold til partier, marcher – det hele er nødt til at være der på samme tid. Det har vi egentlig været ret gode til, men vi har brug for endnu mere af det hele.«

»I bliver nødt til at gøre dét, I hver især brænder for. Det er drivkraften for jeres indsats,« siger Bente Meillier.

Find et enkelt slogan

Anna Bjerre siger, at det »kunne være fedt«, hvis klimaaktivisterne på linje med OOA kunne definere og samle deres krav i én enkelt sætning eller slogan.

»Det skulle være lidt mere konkret end kravet om ’en grøn og klimaretfærdig fremtid’, som vi bruger nu. Det er også svært at forstå, hvis vi siger: genforhandling af klimaloven,« siger hun.

Det er Hannah Hagens enig i.

»En grøn og klimaretfærdig fremtid er meget abstrakt. Et specifikt og enkelt krav ville også gøre det lettere at mobilisere,« mener hun.

Nynne Juul bemærker, at det må have været en virkelig stor oplevelse for OOA-aktivisterne, da atomkraften endelig blev fjernet fra dansk energiplanlægning.

»I har været fokuseret på at nå et delmål, som viste sig at være indenfor rækkevidde. Men hvad skal vores mål være?« spørger hun.

»Ja, vi var meget glade. Men så kom der endnu 15-20 år, før det lykkedes at få lukket Barsebäck. Så man er også nødt til at have en fandens tålmodighed.«

»Jamen, vi kan ikke vente. Vi er nødt til meget hurtigt at få folk til at indse, at klimakrisen er meget mere omfattende end bare noget med smeltende poler og stakkels isbjørne eller vand i kælderen,« siger Anna Bjerre.

»OOA havde en mobilisering på emner, som var tæt på folks nære liv, for eksempel i forhold til hvor a-kraftværkerne kunne ligge. Det er sværere med klimaet, for selv om vi havde den varme sommer i 2018, så er det ikke sandsynligt, at der sker noget crazy i Danmark,« tilføjer hun.

»Altså, vi syntes jo også dengang, at det kunne se håbløst ud. Der var atomkraft i mange af vores nabolande, og i begyndelsen var der kun et lille mindretal i Folketinget, som var skeptiske. I er nødt til at bevare håbet om, at det nytter, det I gør. I må arbejde og arbejde og arbejde for at fastholde presset på politikerne, for en god del af dem løber fra alt, hvis de ikke føler et konstant pres,« siger Bente Meillier.

Skuffede over støttepartierne

Der blev brugt mange kræfter fra OOA’s side på at få Socialdemokratiet til at ændre holdning. Organisationen havde gode kontakter til flere folketingsmedlemmer og faglige organisationer, som var langt mere skeptiske over for atomkraftens velsignelser end resten af partiet.

»Vi prøvede hele tiden at gå på to ben: Det ene ben var kontakten til politikere, det andet ben var mobiliseringen af befolkningen, og de to ben var tæt forbundne, så vi hele tiden kunne opretholde et maksimalt pres mod politikerne,« siger Siegfried Christiansen.

»Vi taler også med politikere hele tiden,« siger Anna Bjerre.

»Men jeg tror ikke, at vi med argumenter alene kan overbevise en minister til at gøre noget, medmindre der også er et folkeligt pres. Vi er faktisk blevet lidt desillusionerede, fordi vi har haft en forventning om, at de grønne partier i Folketinget som Radikale og SF ville have nogle ’grønne linjer’, som ikke måtte overskrides. Men i stedet ser vi, at de gang på gang er med til at blåstemple regeringens udspil, som præsenteres som grønne uden reelt at være det,« tilføjer hun og fortsætter:

»Vi har stadig kontakt og holder møde med politikere. Men der er blevet mere kold luft end længe, så jeg håber, at støttepartierne snart tager sig mere sammen.«

Aktivistakademiet

De har marcheret og demonstreret, men alligevel er det ikke lykkedes at presse regeringen til at levere nok. Mange i klimabevægelsen føler, at de står i et vadested, og derfor har Information sat tre unge klimaaktivister stævne med ældre aktivister, der deler erfaringer fra dengang, hvor tusinder blev mobiliseret i kampen for kvinders rettigheder, mod atomkraft og mod apartheidstyret i Sydafrika.

Seneste artikler

 • Inspirerende og spændende – men ingen nye guldkorn fra gamle aktivister

  27. juli 2021
  Efter tre runder med samtaler med ældre aktivister fra 1970’erne og 80’erne gør tre unge klimaaktivister resultatet op: spændende, motiverende, inspirerende – men ikke nogen nye aktionsformer, som ingen af os allerede havde tænkt på, lyder dommen fra de tre unge, der savner flere ældre i klimakampen
 • »Det er vigtigt, at klimakampen også foregår i Skanderborg, Maribo og Bogense«

  21. juli 2021
  Det skal ikke lykkes for politikerne at gøre kampen mod klimakrisen til et storbyprojekt kun for den kreative klasse. Klimakampen skal også foregå lokalt, lyder rådet fra to aktivister med erfaringer fra kampen mod apartheid. Dette er fjerde artikel i Informations sommerserie, hvor ældre aktivister giver råd til tre unge klimaaktivister
 • Rødstrømper til unge klimaaktivister: »Udvælg nogle store skurke, og vær på nakken af dem«

  14. juli 2021
  I står foran en meget lang kamp, så I skal holde krudtet tørt. Hvis magthaverne kun vil snakke om tal, så skal I tale om fremtiden. Og få jer en fast base, så I også kan holde fester og samle styrke. Sådan lyder det fra to rødstrømpepionerer i Informations sommerserie, hvor ældre aktivister giver råd til tre unge klimaaktivister
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Arne Würgler

Kulturen med sange, teater og spektakulære aktioner var også en vigtig del. Vores sange fra Den sidste olie, blev bl.a. rigtig godt modtaget og brugt.
https://youtu.be/SpwxlumyT24

Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Ole Frank, gregers hoff, Eva Schwanenflügel, Maia Aarskov, David Zennaro, Allan Stampe Kristiansen, Viggo Okholm og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Lige en kort tilføjelse her, da jeg er helt enige med Siegfried og Bente..
jeg var selv med fra starten og ideen for lige at slå en krølle kom fra Forsonings forbundet, hvor både Siegfried og jeg var i bestyrelsen. Den opstod i studenterpræsten Jens Brøndums have sommeren 74, hvor oliekrisen var aktuelt og hvor vi var sikre på at det for ikke at mindske væksten ville komme krav om atomkraft.
Men nu som 75 årig er jeg også ret sikker på at holde den "gode tone" og inddrage alle og have tålmodighed er vejen frem, for eller bliver det kun de få som går med og så er aktivisterne lige vidt. men godt nogen vil. Undgå for alt i verden en hver form for vold også materiel.t.

Emil Davidsen

Åh ja, vi skal nødigt nærme os gangbare klima-løsninger alt for nemt. Her gik jeg og troede at fortidens fejlslutninger ikke vil gentage sig og så opdager man at ideologierne nærmest rekruttere næste omgang skilte holdere. Suk, nå, men nogen af os unge fortsætter altså med at gå efter fakta, løsninger og realisme i et forsøg på faktisk at løse problemerne.

Alvin Jensen, Peter Høivang, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Chris Skovgaard, Thomas Koch, Claus Nielsen, Svend-Erik Runberg og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Til alle dem som tror at atomkraft er løsningen:

Hvor lang tid tror i den mængde uran vi rentabelt kan udvinde (kaldet reserven) holder med det nuværende forbrug?

Ca. 80 år.

Hvad så hvis vi skruer produktion af "radioaktiv" el op for at erstatte fossile kilder?

Ca. 5 år

https://phys.org/news/2011-05-nuclear-power-world-energy.html

Hvorfor er der så overhovedet nogen som snakker om atomkraft i dag? Formentlig fordi der er penge i skidtet:

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-07-17-danske-noerder-fik-vild-ide-nu-k...

Udover det, så kan man sætte sig ned med kuglepen/konvolutbagside og regne på følgende: Vi får pt ca. 5% af vores energiforbrug fra atomkraft. De sidste 50 år har vi oplevet 4 nedsmeltede kerner (f.eks. Tjernobyl). Hvor mange af den slags uheld havde vi oplevet, hvis vi havde fået 100% af vores energi fra atomkraft?

Sidst men ikke mindst: Se serien Chernobyl. Den er hård, men nødvendig. Når du har set serien, så spørg dig selv om atomkraft er en god ide. Hvis du stadig mener det, vil du så være en af dem som rydder op, når, ikk hvis, det går galt? Nej vel?

Alvin Jensen, erik pedersen, Carsten Munk, Ole Frank, Viggo Okholm, gregers hoff, Eva Schwanenflügel og Maia Aarskov anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Har man sagt atomkraft, må man også sige Atom våben. Og selvom atomkraft teknisk set kan laves sikker, vil verden omkring os være alt for usikker. Og jeg er lige så utryg ved amerikaneres og europæiske landes atomvåben, som jeg er ved Irans og Nord Koreas og Kinas. Verden forandre sig hele tiden. Ny strømninger kommer til og lande mister geopolitisk magt.

Atomvåben er idioti. Og det vil være ligeså idiotisk at bygge atomkraftværker i en verden der er alt for usikker til det.

Et enkelt slogan, men som udtrykker problemet præcist. Kunne være Greta Thunbergs til FN forsamlingen.

Verden forandre sig uanset om i kan li´ det eller ej.

Alvin Jensen, erik pedersen, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Viggo Okholm, Morten Balling og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Emil Davidsen

Tror vi har haft den her dans før også Morten Balling.
Din konvolut beregning er totalt hen i skoven og selv hvis vi acceptere ekstrapolation så var/er alternativet al den død som fossil har medført til dato stadig meget værre og større end det hyper worst case scenario. Men, atomkrafts ulykker er da meget mere spektakulære end "slow death by pollution", og vi kan jo godt li' et flot show.
Kun atomkraft som eneste energikilde giver heller ingen mening. Det giver mening som et klima neutralt supplement/kernelast til de andre vedvarende energi kilder (vind,sol,hydro, etc.) Der skal bygges hvad-end lokationer/regionerne og nettet nu engang understøtter bedst. I visse tilfælde vil det være atomkraft.
At vi løber tør for uran er også noget vås, ligesom vi siden 80'erne snart løber tør olie (har vi stadig til gode). Din kildes analyse tager i mange tilfælde udgangspunkt i hvad han/hun regner som "økonomisk gangbart her og nu" hvilket er alt andet end en konstant specielt hvis en større skala(globalt) af atomkrafts udbygning blev sat i værks.
Som sagt - det findes mange seriøse ingeniør med seriøse overvejelser der faktisk gerne vil hjælpe til at løse den klima krise vi bl.a. befinder os i fordi vi de sidste mange årtier har synes olie, kul og gas åbenbart var at foretrække frem for atomkraft.
I sidste ende så skal vi ikke forvente meget mere end mellem 40 og 80år før fusion kan være en realistisk arvetager og jeg håber og forventer at være i live til at opleve det.

Har set den rigtige gode chernobyl serie, glimrende fiktion rigt krydret med sandheder hvilket også gør at mange desværre køber nogle af de fiktionelle dramatiske indslag som værende fakta også.
En af de værre er den med at værket havde mulighed for at gøre hele Europa ubeboeligt. En simple kg/km2 beregning giver en alt alt alt for lav koncentration til at det overhovedet er i nærheden af at kunne være sandt, men, det bliver præsenteret på samme hvis som de ting der er rigtige. (Reaktor falder ned i vand-bassinet scenariet). Bevares, det vil have været rigtig skidt for regionen, meeeen, ikke meget mere end det.
Chernobyl var desuden den suværent billigste og mindst sikre måde at lave et atomkraftværk på samt som serien også redegøre for, udsat for menneskelig fejlhåndtering når det værst/bedst. Men altså - lad os bare slå dem alle over samme kam derefter...
Mht. atombomber... Med store energikilder følger store våben. Det er næsten 2 sider af samme sag og menneskets evne til at udrydde os selv vil stige uanset hvad vi gør. Foretrækker dog et MAD-scenarie frem for nuværende klima-scenariet.

Niels K. Nielsen, Søren Lind, Jan Jepsen, Steen Hartov, Anne Nielsen, Tobias Hiort-Lorenzen, Claus Nielsen og Peter Høivang anbefalede denne kommentar
Peter Høivang

@ Morten Balling

Vi har også debatteret om atomkraft før og du virker immun overfor den viden der er på området.

Nu læner du dig op af en serie, som producenterne har indrømmet, har taget sig en del kunstneriske friheder.

Hvad bliver det næste, YouTube links?

At argumentere mod den sikreste, co2 neutrale energikilde vi har med skræmmekampagner er topmålet af idioti.

Heldigvis ved de samme forskere, der fortæller os at klimaforandringerne er menneskeskabte også at atomkraft er en del af løsningen.

Heldigvis er EU begyndt at betegne atomkraft som CO2 neutral, hvilket har en betydning når der kommer CO2 afgifter derfra.

Så dit nonsens og talen mod bedre vidende må du tage med andre atom skræmte, virkeligheden vil overhale jer.

Forhåbentlig vil det betyde at der vil blive reddet flere tusinde liv om året fra luftforurening alene i EU.

Peter Høivang

Prøv at tænk sig hvor meget CO2 udledning der var blevet sparet og hvor mange tusinde liv, der var blevet sparet, hvis ikke atomkraft modstandere havde haft held med deres foretagende.

Nu skal ungdommen så lære af dem, der har været med til at skabe den situation vi står i, i dag.

Det de kan lære, at man skal huske at have videnskaben med sig.

Niels K. Nielsen, Søren Lind, Per Torbensen, Anne Nielsen, Tobias Hiort-Lorenzen, Emil Davidsen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Peter Høivang

Vedrørende atomkraft = atomvåben.

8 lande i verden har atomvåben. Et af dem har ikke atomkraft.

32 lande har atomkraft.

Det er en helt anden og dyrere process at skabe a våben. Det er kun lande, der har haft brug for det i forhold til en eksisterende konflikt, som har anskaffet a våben.

Så atomkraft er ikke lig med a våben.

Morten Balling

@Emil Davidsen

Jeg napper gerne en omgang mere :)

Alternativet til atomkraft er ikke olie, kul og gas. Der er også muligheden at vi satser på solenergi, herunder vind. Det bliver svært at nå at bygge solpaneler og vindmøller nok, så den løsning indebærer også at vi skal skære ned på vores forbrug. Det skal vi under alle omstændigheder, fordi exergi ikke er den eneste begrænsede ressource vi er ved at løbe tør for.

Du er ikke meget for Hubberts Peak Teori, og du er ikke den eneste. Normalt når man gør op, hvor længe en ressource vil holde, så bruger man R/P, altså reserven divideret med den nuværende årlige produktion. Det forudsætter nulvækst i forbruget, og det er forkert. Så forkert at det tangerer urent trav.

Hvis du har en begrænset ressource, så er produktionen lige i det øjeblik du starten udvindingen af ressourcen nul. Når der ikke er mere tilbage er produktionen igen nul. Hvis du bruger af ressourcen undervejs, så vil produktionen mellem nul og nul være mere end nul. Prøv at tegne en kurve for produktionen over tid, som ikke indeholder minimum ét peak. I praksis viser empiri at peaket sker ca. halvvejs i udvindingen. Sker peaket senere, daler produktionen blot hurtigere efter peaket, fordi arealet under kurven (integralet af differentialet af logistikfunktionen) er lig med den samlede reserve. Den reelle beregning kan du ganske rigtigt ikke lave på bagsiden af en konvolut, men hvis du kan calculus er det relativt enkelt. Hvis du kan argumentere fornuftigt imod Hubbert, hører jeg det gerne. Og det bør du vel kunne, hvis du kalder det "vås".

80 år er netop R/P med nulvækst, og det er som nævnt forkert.

https://ourworldindata.org/nuclear-energy

Der er ikke uran nok, og det er endnu en blindgyde, fuldstændigt ligesom olien. Det er vildt at man ikke bliver klogere. Selv med det nuværende forbrug rækker uran reserven som en skrædder i helvede.

Og, mens vi er ved skrønerne: Hverken atomkraft eller vindmøller er CO2 neutralt. Du bruger f.eks. meget beton til at bygge begge dele.

https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environ...

Ingen har påstået at Chernobyl serien serien var 100% nøjagtig, men den var meget tæt på. Ift. dampeksplosionen: Ulykken havde alvorlige konsekvenser for bla. samerne i Lapland, indtil man "løste" problemet ved at hæve grænseværdien for rensdyrkød. Hvad nåede du frem til med frekvensen af nedsmeltede kerner ved 100% energiforsyning fra atomkraft? Over eller under én om året? Det bliver til en del sorte pletter på Verdenskortet over tid, og så er der stadig affaldet.

Fusion "er ikke mere end ca. 20 år ude i fremtiden", og det har det "altid" været. 40-80 år? Har du overhovedet forstået tidshorisonten af det vi står overfor?

https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2021/yale-publicat...

Bemærk at artiklen ikke just er skrevet af en typisk "øko-flipper", og bemærk især kurven for "food" for "BAU" (business as usual) scenariet. Det er det scenarie som her 50 år efter modellen blev lavet passer bedst med nyeste data. Kig også på "population" kurven. Den peaker omkring 2030, og så skal vi "bare" af med 5-6 milliarder mennesker.

Viggo Okholm

Lige en kortere bemærkning igen, da mintekniske viden ikke står mål med "eksperterne" her.
Men OOA afviste ikke ar atomkraft som sådan ikke sviner, når det kører. Men hele sikkerhedsproblematikken og hvis det går galt var en af områderne vi havde fokus på og der udover affaldet.
Ideen og presset på os i 74 var oliekrisen og vi var også på det tidspunkt vældig fokuseret på vækst som værdi. Det er vi stadig uanset at klimaet fortæller vi skal stoppe op og OOA starten baserede sig også på en international erklæring Menton erklæringen.
Men som så meget andet har vi mennesker som gerne ser den vækst fortsætte uanset prisen, men de vil sikkert helst ikke ha et atomkraftværk som nabo :)

Alvin Jensen, erik pedersen, Leanette Nathalia Chresta Jensen og Morten Balling anbefalede denne kommentar
Emil Davidsen

Ok, Morten, runde 2 så:-)

Første ting, for lige at min holding bliver kridtet lidt skarpere op:
Atomkraft bør indgå i den mix af energi vi fremadrettet bør anvende til at udfase de fossile kilder. Altså, på intet tidspunkt har jeg sagt at vi ikke også skal have sol, vind og de forskellige hydro-muligheder med. Det skal vi.
Mit "gæt" er at atomkraft nok bør lande på mellem 20 og 40% af det globale output, med vind/sol/hydro værende på 75-55% og de sidste ~5-10% værende fossil energi som nok ikke kan/vil blive muligt at erstatte indenfor en horisont på ~50-60år dette er tænkt ind i.

Nu til det du har skrevet:

1)
Jeg bruger calculus i mit arbejde og der går sjældent en måned hvor et par differentialer eller et intergrale ikke også anvendes. I den sammenhæng skal de forsøgs resultater der bliver forudsagt af mine modeller også gerne udmønter sig i det empiriske medmindre jeg klokker i mine test(det sker desværre engang imellem også).
Kort sagt. Mine modeller er ubrugelige hvis deres forudsigelser ikke konsistent kan bekræftes empirisk. Og det er her hubberts peak teori kommer til kort. Det eneste den ramte nogenlunde rigtigt var olie peaket i USA i 1970 og da teorien ikke kun består af at forudsige et peak, men, endnu mere vigtigt, også hvorledes kurven aftager og endeligt slutter så skal jeg da lige love for at den falder helt igennem på det sidstnævnte. Du er meget meget velkommen til at vise mig en hubberts peak theory projektering af en aftagende kurve der stemmer overens med den efterfølgende empiriske data for samme. Den voldsomt underestimere konsekvent og præcis hvor voldsomt står stadig til at blive opgjort da vi slet ikke burde ha' olie og gas nok idag hvis teorien havde været noget værd. Vås er nok et lidt stærkt ord, men tillad mig så en omformulering: Når en teori ikke kan give bare tilnærmelsesvis nøjagtige forudsigelser, så er den ubrugelig.

Så nej, jeg og mange andre køber ikke en hubberts peak theory svar på hvornår vi løber tør for uran. (Det mest gængse og umiddelbart anvendelige ud af iøvrigt flere mulige kandidater til atomkraft)

2)
Du linker til en artikel fra
https://ourworldindata.org/nuclear-energy
men, det der står i det link har ikke umiddelbart noget at gøre med det du skriver hverken inden linket eller efter? Når det spørgsmål så ellers er stillet så håber jeg det er udtryk for at du har læst og accepteret det der står i linket således at vi er enige om følgende er fakta:
A) Atomkraft er væsentligt mere sikkert(død pr. kWhr) end olie/kul/gas i en sådan grad at det er at regne i samme størrelsesorden som vind/hydro/sol.
B) Atomkraft er, på trods af den smule cement der skal bruges til at bygge det, den mindst CO2 forureningene energikilde vi kender til dato og i samme størrelsesorden som vind/hydro/sol.
C) vind og sol udgøre samlet set 3% af global energi produktion, hydro 6% og atomkraft 4%. Uanfægtet af hvad man mener der skal udvides med så er der laaang vej endnu.

Pga. C) så tror jeg ikke en udfasning af fossile energikilder er gennemført på mindre end mindst 40år fra nu. Uanset om den så "burde" være det.
Det er den tidshorisont jeg tror på er nogenlunde realistisk, og her er der selvfølgelig en vis mængde subjektivitet da projekteringer/ekstrapoleringer meget mere end 10-15år frem skal tages med store mængde salt til også selvom det ikke er fusion det drejer sig om.
På trods af fusions-maren på 20år, så står der snart en færdigbygget tokomak reaktor i Provence, Frankrig. Inden 2030 har den svaret på om vi har en chance for at have kommercielle reaktorer i 2050. Med andre ord, der sker altså noget i hvert af disse 20års segmenter som laaangsomt men sikkert flytter os hen til den næste energialder. Indtil da bør vi have fornuftige og realistiske planner for hvordan vi få dækket vore voksende energibehov.

Mht. World3 modellen fra Yale så står der i konklusionen at deres seneste revision giver data der korrelere bedst med bau2 og ct scenariet og ikke det oprindelige bau-scenarie. Som endnu et lille stik til hubberts peak theory står der* desuden også i artiklen du linker til at den oprindelige World3 model fra 1972 forudså tidligere kollaps grundet ressource knaphed, men, at efterfølgende revisioner er gået bort fra det som primær driver og nu forventer at det er klima/forurening der sætter ind som første begrænser... Interessant:-)
Tak for link, spændende læsning. Bliver sjovt at se om de/vi ender med at køre over på sw-scenariet eller et blødt ct-scenarie indenfor de næste 10års tid.

*Under afsnittet: Updates to LtG.

Bold over til dig.

Søren Lind, Claus Nielsen, Torben Kjeldsen, Steen Hartov og Peter Høivang anbefalede denne kommentar
Anders Hüttel

Klimakampen burde udelukkende ske i Holstebro, Viborg el. Herning fordi de, af alle landdele foragter alt som udgår fra aktivist Københavnere.

Artiklen er god, men det er jo problematisk, at Inf. også her kopierer Politikens serie om de gl. aktivister, der ser tilbage på hvad de gjorde, og hvad de har opnået.
I går var der således en lang art med en tidl. medstifter af Bøssernes Befrielsesfront.
Også det var en god art. Men hvorfor kopierer de to aviser i stigende grad hinanden?

Peter Høivang

@ Morten Balling

Du skriver:

"Alternativet til atomkraft er ikke olie, kul og gas. Der er også muligheden at vi satser på solenergi, herunder vind. Det bliver svært at nå at bygge solpaneler og vindmøller nok, så den løsning indebærer også at vi skal skære ned på vores forbrug. "

Hvergang atomkraft udfases, erstattes det af olie, kul eller naturgas, da VE ikke giver strøm på en vindstille, mørk vinterdag.

Selv med meget atomkraft, skal der skæres ned på vores forbrug, så det er ens for alle energikilder.

Så vi skal ned på et basalt forbrug.

Dette vil dog fortsat betyde, at vi har brug for strøm om natten, på vindstille dage. Hvor vil du få det fra?

Der findes ikke nogen storskala energi opbevaring i brug/på tegnebrættet på nuværende tidspunkt. Det er altid 20 år ude i fremtiden. Der er floskler som, små decentrale anlæg eller vi flytter bare strømmen rundt i Europa. Det er en umulighed. Alene CO2 udledningen fra opførelsen af sådanne anlæg/strømnet vil være uholdbare.

Du fortsætter med, at bruge Tjernobyl som skræmme eksempel, meget lig argumentation fra populister på blandt andet udlændinge området. Udover at det er hindrende for en oplyst debat, så er det bare uskønt

Emil har adresseret det så flot, men jeg vil dog komme ind på din påstand om deadspots, for hvad er det overhovedet?

Tjernobyl leverede strøm til Ukraine indtil år 2000, så man kunne fortsat arbejde der. Fra ulykken skete til de lukkede værket, reddede værket 7000 liv fra luftforurening.

WHO vurderer at der vil dø op til 4000 fra ulykken i alt.

På det lukkede område omkring Tjernobyl er der flere der er flyttet tilbage og dyrelivet trives bedre nu der ikke er ret mange mennesker.

Så hvad er et deadspot egentlig i din optik?

Selv hvis jeg godtager at Tjernobyl er et deadspot, så er den forurenede zone omkring Tjernobyl værket 2600 km 2.

Ukraine er 600.0000 km 2.

Europa er 10.506.000 km 2.

Dvs. Der skulle 4040 Tjernobyl ulykker til for at gøre Europa "ubeboeligt" og værkerne skulle være meget præcist spredt, vindretningen skulle også være meget præcis osv.

Er solfarme egentlig ikke også deadspots? Der kan ikke gro noget under panelerne, så de må være endnu mere skadelige for miljøet end Tjernobyl ulykken, men det er måske ligegyldigt?

Bruce atomkraftværk er verdens næststørste og har en kapacitet på 6000 mw*. Fylder under 10 km2.

Anholt havvindmøllepark(DK’s største og en af europas største) producerer 400 mw og fylder 88 kvardratkilometer, hvilket svarer til 4 x anholts størrelse.

Et af verdens største solcelle anlæg er Topaz Solar Farm, som producerer 550 mw på et landområde der er 19 kvardratkilometer.

Pr 1000 mw fylder:

Bruce atomkraftværk: 1,7 km2
Anholt havvindmøllepark: 220 km2
Topaz solar farm: 34 km2

Er de mistede landområder til solceller, vindmøller, kuludvinding og kommende land under vand også deadspots?

Så hvad giver egentlig flest deadspots, en atomkraft ulykke, som kun er sket 1 gang på et gammelt sovjetisk værk, der aldrig ville blive godkendt i vesten nogensinde og noget sted i verden i dag eller konsekvenserne af modstand mod atomkraft?

* Efter renovering af Bruce vil det om få år producere 7000 mw og have forlænget levetid med 40 år.

Per Torbensen, Claus Nielsen og Emil Davidsen anbefalede denne kommentar
Peter Høivang

Hvis vi nu skal rette fokus på kraftværks ulykker, så er der flere der er i samme klasse som Tjernobyl, men en er endnu værre.

12.000 km2 ødelagt/deadspot.

30 byer ødelagt.

Op til 240.000 døde.

Banqiao hydrodam ulykken i 1975.

Lad os lukke alle eksisterende Hydro projekter og forbyde det fuldstændigt.

Eller hvad?

Morten Balling

@Emil Davidsen og Peter Høivang

Lad mig først kridte min holdning op: Menneskeheden har malet sig op i et hjørne. Fossil energi har tilladt befolkningstallet at stige voldsomt siden vi begyndte at bruge primært olie. Olie tillod at vi kunne bruge maskiner i landbruget, og tillod øget udvinding af ressourcer, såsom fosfatholdig klippe man kunne forarbejde til gødning. Det hævede to begrænsende faktorer for det globale arealudbytte, og skabte derved mere næring førende til det stigende befolkningstal. Det eventyr er ved at være slut. Vi har f.eks. brugt halvdelen af olien, og formentlig en stor del af den fosfatholdige klippe. Uden dem vil fødevareproduktionen falde, samtidig med at befolkningen stadig stiger, pt med ca. 100 millioner mennesker om året. De to udviklinger har fulgtes ad, men det bliver de ikke ved med, og de ser ud til for alvor at skilles omkring 2050 i mine modeller, startende ca. nu.

For at forstå omfanget af dette problem, kan man se på den mængde energi menneskeheden årligt bruger. TPES (vores primære energiforbrug) var 162.000 TWh i 2017. Det er et af den slags tal man kun kan sige "Nå" til, fordi vi ingen intuitiv fornemmelse har af så store mængder. GE laver en 14 MW vindmølle. Den er 260 meter høj, og rotoren har en diameter på 220 meter. Dvs. at ét rotorblad er på størrelse med Rådhustårnet i KBH. Dividerer man det årlige forbrug med et år i sekunder får man at vores energiforbrug per sekund modsvarer 18,5 TW. Der skal 1,3 millioner af GE møllen til for at dække dette behov, og bemærk: Det kræver at vinden blæser. Hvis man stillede de 1,3 millioner vindmøller op side om side, med en meter imellem hver, så ville de nå mere end syv gange rundt om ækvator. 260 meter høje. Et sådant system skal vi "bare" have bygget færdigt indenfor få årtier (sammen med tilsvarende store projekter), og så kan vi starte forfra, fordi vindmøller, solpaneler, mm har en begrænset levetid. Det kommer 100% sikkert ikke til at ske, så når folk forestiller sig en Verden som i dag, blot med vindmøller og lynhurtige Teslaer, så drømmer de.

Atomkraft kunne være et alternativ, men HVER GANG man får "gode idéer", så SKAL man se på om de er realistiske. F.eks. elbiler: Vi har nogenlunde litium nok til at erstatte alle fossilt drevne personbiler med el-biler én gang, men heller ikke mere. Den beregning kan alle lave med simpel algebra. En el-bil holder ca. 10 år og vi genbruger ikke litium. Når vi ser på uran reserven, så er den absolut ikke stor. Hvis vi med nuværende forbrug vil opbruge den på 80 år, så kan den simpelthen ikke erstatte olie, kul og gas, ligeså lidt som ekstreme vindmåller syv gange rundt om Jorden kan. Vi skal bygge ca. 20.000 1 GW atomkraftværker til at dække vores behov, og så ville vi løbe tør for uran på få år.

Hvad gør vi så?

Det absolut oplagte er at vi bruger olie indtil der ikke er mere. Undervejs vil mad og energi blive "dyrt", og dem som ikke har "råd" vil "falde fra".

Efterhånden bliver det mere og mere tydeligt at vi ikke når det vi skal. Det kunne føre til at man f.eks. valgte at skyde flere ressourcer og mere tid i udviklingen af fusion, men selv hvis en Tokomak eller lign. skulle vise sig at virke, så er vi NØDT TIL at se på om resten af systemet kan fungere. Vi mangler f.eks. kobber til en elektrificering af Verden, og det er bare ét af de mange grundstoffer som ikke helt passer ind i det store regnskab.

Var vi fornuftige, så satte vi alt ind på at overleve så mange som muligt. Det er vi næppe. Det er en fatalistisk tanke, men det er virkeligt svært at finde udveje som kan realiseres.

Niels K. Nielsen, Alvin Jensen og Jan Jepsen anbefalede denne kommentar
Peter Høivang

@ Morten Balling

Jeg kender din holdning og er som jeg tidligere har skrevet enig i meget af det du skriver.

Jeg havde forventet mere end en skræmmekampagne fra din side og derfor gik jeg ind i diskussionen omkring Tjernobyl og deadspots.

Jeg havde også forventet mere end antydninger som, at der er penge i atomkraft, fordi seaborg får kastet nogle millioner efter sig, alt imens milliarder og statskassen er tilgængelige for vindmølle og solcelle industrien.
Der er lobby industri på atomkraft siden, men det er der så sandelig også på VE siden.

Jeg er ikke enig med dig i mangel på uran. Jo dyrere uran bliver, jo flere miner åbnes. Jo mere vi bruger FBR reaktorer jo mindre skal der bruges og vi kan nu høste uran fra den absolut største kilde(uendelig) der er, havet.

Når du nu skruer op for dommedags forudsigelserne og skriver hvor stort et behov der er for ressourcer til at bygge vindmøller og at dette ikke er realistisk, så kan jeg ikke forstå du skriver:

"Der er også muligheden at vi satser på solenergi, herunder vind. Det bliver svært at nå at bygge solpaneler og vindmøller nok, så den løsning indebærer også at vi skal skære ned på vores forbrug. "

Inden du bruger nedsat forbrug som elastik, så vil jeg tilføje at jeg mener, at uanset hvad, så skal forbruget ned på et minimum.

Modsat dig, så mener jeg, at atomkraft sammen med VE er vejen til at overleve.

Du mener vi kun skal satse på VE og måske mener du at atomkraft ikke kun skal stoppes i at blive udbygget, men også stoppes så eksisterende værker lukkes, jvf. din Tjernobyl bekymring.

Det giver ikke mening for mig.

Vi skal spille på alle heste for at imødegå klimaforandringerne og kan ikke sortere en hest fra på grund af irrationel frygt.

Morten Balling

@Peter Høivang

Gå tilbage og læs mit første indlæg. Mit primære argument er at vi ikke har uran nok. Sikkerheden er noget sekundært, men jeg kunne pege på sarkofagen i Tjernobyl som et andet problem.

Jeg mener ikke "at vi kun skal satse på VE". Det burde være tydeligt for enhver at det ikke er nok, og at det er en urealistisk løsning. Prøv at regne ud hvor stort et energilager vi skal bruge som backup for VE. Det kommer ikke til at ske. Atomkraft kan udfylde noget af dette hul, men med nuværende reaktorteknologi, ikke særligt længe.

Den eneste holdbare (bæredygtige) løsning ser ud til at være at satse på alle heste, også atomkraft, samtidig med at vi skærer vores ressourceforbrug, herunder exergi, voldsomt ned.

Uran kan også udvindes fra havvand, men termodynamikkens anden lov siger at det vil kræve enorme mængder energi. Der er den uran reserve der er, og selvom den skulle vise sig at være dobbelt så stor som forventet, ændrer det kun fem år til 10 år.

Btw. Emil bad om bare et eksempel på at Hubberts Peak Teori har vist sig at passe (ud over den amerikanske olie):

https://www.resilience.org/stories/2007-08-13/peak-phosphorus/

Generelt kan man sige at det er svært at forudsige hvornår peak indtræffer, hvis man ikke kender den sande størrelse af reserven, og det gør vi langt fra altid. Hvis man gider at sætte sig ind i Hubberts model viser det sig at den er logisk og solid. Det er vores data som nogen gange fejler. Efter man har oplevet et peak, er det tydeligt at modellen korrelerer. Det er der mange flere eksempler på end Nauru.

En væsentlig ting at forstå omkring Peak Teori er at en given begrænset ressource altid vil have en absolut størrelse, både ved udvindingens start, og undervejs. Sagt på en anden måde: Den kurve som historisk allerede er tegnet op, er definitiv. I nogle tilfælde kan man derfor bruger kurven til at beregne reservens reelle størrelse.

Emil Davidsen

Ok Morten. Men vil du ikke også forholde dig til at det du bl.a. bruger som målepinde for hvor meget vi har tilbage altså er alt andet end "solid" theory?

Derudover så har vi mennesker historisk haft en meget stor evne til at leve op til ordsproget om at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Dit eget link til World3 modellen understrege dette da de langsomt men sikkert bevæger sig over i at de knap så dommedags-agtige scenarier ved at korrelerende mere med de "bløde" scenarier efterhånden som modellerne bliver opdateret/ajourførte. Vil du kommenterer på det?

Mht til genbrug af lithium batterier så tag et kik på nedenstående link.
https://www.engineering.com/story/the-whos-who-of-lithium-ion-battery-re...
Det er forkert at skrive at vi ikke genbruger dem, men, det vil være rigtig at sige at det først er for relativt nyligt at vi er begyndt at genbruge dem.
Kommentarer?

NB:
Jeg underlader bevidst at forholde mig til dine bemærkninger ang. det med fødevarer, fosfor m.m. da emnet i min optik var/er atomkraft, så det holder jeg mig altså til. Vi kan godt tage en dans om de andre emner en anden go gang dog:)

Emil Davidsen

I skriver læser/lidt hurtigere end jeg gør.
Tak for link Morten. Desværre så har du enten ikke læst eller også har jeg skrevet det for kringlet hvad jeg bad om et eksempel på.
Nedenstående er en af mange kilder på det som teorien oprindeligt blev udviklet på. Læg mærke til hvordan kurven fra 00'erne og frem stikker helt af fra hubberts kurve? Det er den aftagende del som er den relevante i min optik, ikke så meget peaket.
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Hubbert%27s_peak
Som en detalje kan også nævnes at hubberts havde flere model-scenarier og det han, i hans samtid, selv mente var det langt mest realistiske var det som peakede i 1965 og ikke i 1970 som var det scenarie han selv betegnede som meget usandsynligt.

Fosfor er en teknisk genanvendelig resource. At vi p.t. skyller det meste ud i toilettet-havet er et forhold vi kan lave om på i vores spildevands rens. Derfor er jeg sikker på at denne resource også vil afvige fra hubberts aftagende kurves forudsigelse om et årti eller 3.
I sidste ende er det energikilderne vi har til rådighed der sætter baren og netop derfor er det væsentligt at holde dem i hovedfokus.

Morten Balling

@Emil Davidsen

Nej, jeg vil ikke erkende at modellen/teorien er forkert. 180 grader tværtimod. Målepindene er "unøjagtige" i nogle tilfælde. F.eks. ligger langt størstedelen af PR reserven iflg. USGS i én mine i "Marokko", på trods af at ingen rigtigt har set den. Kunne det tænkes at denne reserve er pumpet "lidt" op, for at tiltrække investorer? Det er ren "konspirationsteori", men det ville af samme grund være interessant at få verificeret reservens størrelse, af andre end mineejeren selv.

World3 modellen korrelerer stadig bedst med BAU og selvom den går "i retning af andre scenarier", så går det slet ikke hurtigt nok. Bau kollapser i 2040.

Ja, vi er begyndt at genbruge litium, og Toyota ser ud til at have fået solid state litium batterier til at virke, men 2040? Vi er ikke kommet ret meget igang med noget. Vi får ca. 2% af TPES fra VE, og i dag genbruger vi i praksis ikke litium. Vi skal ikke bare have genbrug af litium til at fungere. Vi skal bygge møller, el/brint biler, finde en erstatning for skibe, fly, traktorer, mejetærskere mm. Vi skal recirkulere fosfor via et globalt "dobbelt" kloaknet, vi skal slås med det klima vi allerede har skabt, bygge et nyt energilager, løse forureningsproblemerne, sikre biodiversiteten og undgå at komme op at slås om ressourcerne undervejs. I må gerne kalde mig "Doomer", men jeg har ikke set en samlet plan for hvordan vi skal nå alt det, og endnu mindre et regnskab for om det overhovedet kan lade sig gøre ressourcemæssigt.

Misforstå mig ret. Vi kommer også til at prøve med atomkraft, men der findes mange som tror at det kan erstatte fossil energi alene, og det kan det ikke. Hvor mange breeder reaktorer kører pt? Fire?

Niels K. Nielsen, Peter Høivang og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Emil Davidsen

"I sidste ende er det energikilderne vi har til rådighed der sætter baren og netop derfor er det væsentligt at holde dem i hovedfokus."

Det er vi 100% enige om, men hovedfokus fritager os ikke fra at forholde os til alle de andre problem. Jeg efterspørger en samlet gennemregnet plan, og ja, når jeg selv arbejder med modellerne, så tager jeg som regel udgangspunkt i energi. Jeg ser på systemdynamik i biosfæren, herunder den mængde "intern" energi den globale befolkning skal bruge for at overleve. Det minder om en del af World3. Hvis man bruger modellen til at beregne denne mængde og bruger satellit data for den mængde CO2 biosfæren binder via fotosyntese til at kontrollere modellens udvikling (GPP og NPP), så passer det indenfor få procent. Den model viser bla. at tilgængelig intern energi vil droppe voldsomt fra 2050 (+/-) og det passer med Rom Klubbens model.

Morten Balling

Apropos modeller, så skriver bla. TV2 i dag at positivprocenten for Covid-19 har vist en faldende tendens de sidste dage.

Der har været en tilsvarende tendens de sidste tre uger, forstået på den måde at positivprocenten generelt ser ud til at stige mere eller mindre eksponentielt, men falder om søndagen af uvisse årsager (tømmermænd?). Derimod stiger den væsentligt om mandagen og tirsdagen. Lad os se om et par dage om TV2's "prognose" om faldende tendens holder.

Emil Davidsen

Bliver lige nød til at dvæle ved din Bau påstand der. Din egen kildehenvisning,
https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2021/yale-publicat...
skriver, sort på hvidt i konklusionen at det nu er Bau2 og ct der korrelere bedst. Hvis du har en anden kilde du mener er bedre/mere retvisende, så venligst del den. Hvis du derimod, kontrafaktisk til hvad der står i din egen kildehenvisning, mener det er Bau scenariet, så stopper vores diskussion desværre nok her så.

Jeg er også lidt ærgeligt over din modvilje mod at forholde dig til/kommentér på den lodret forkerte trend som hubberts teorien forudsiger/forudsagde mht til det oprindelige undersøgte, nemlig olie produktionen fra 00'erne.

Jeg har på intet tidspunkt givet udtryk for en holdning det hedder 100%atomkraft så undlader at føle mig ramt af din adressering til hvem-end der måtte tro/mene dette.

John Damm Sørensen

Min erfaring som nygammel aktivist har lært mig, at ingen politikere kerer sig om andet end udsigten til ikke at blive genvalgt.
Min råd til de nye skal derfor lyde således. Sørg for at få sat tal og ansigter på jeres sag.

I opnår først reel indflydelse, når mindst 10 folketingsmedlemmer risikerer, at ryge ud, fordi de ikke vil følge jeres sagligt begrundede krav.

Morten Balling

@Emil Davidsen

Hubbert's forudsigelse om at de nedre 48 staters olieproduktion ville toppe omkring 1970 passede. At kurven nu afviger fra modellen skyldes at man lægger pærer og bananer sammen.

Hubberts estimat handlede om det man kalder Crude Oil. Den olie som får produktionen til at afvige fra modellen er ikke Crude oil, men skifferolie og tjæresand. Denne ressource er stor, men reserven er lille. Bla. fordi det kræver meget mere energi at udvinde (EROI). Den nye stigning af produktionen er spået til at nå et peak indenfor kort tid, og når kurven stiger hurtigt, så falder den tilsvarende hurtigt efter peaket.

Ift. BAU: BAU eller BAU2 viser stort set samme konsekvens når det kommer til befolkningen og fødevaresikkerheden. Du leder efter detaljer og mister derved overblikket. Det er du ikke ene om. Derudover skal enhver kilde læses med kritik, og KPMG?

"Quantitative comparisons between LtG scenarios and empirical data were conducted by Turner (2008, 2012, 2014). He compared global
observed data for the LtG variables with 3 of the 12 scenarios from the first book: BAU, CT, and SW. Turner concluded that world data compared
favorably to key features of BAU, and much more so than for the other two scenarios."

"Empirical data showed a relatively close fit for most of the variables.
This was true to some extent for all scenarios, because in several cases the scenarios do nott significantly diverge until 2020."

Dele af Gaya Herrington's konklusion er rent gætværk, men vi skal jo huske at være optimistiske, fordi vækst/økonomi. Vi har ikke væsentligt ændret adfærd de sidste 50 år, og det ligger ligesom i definitionen af både BAU og BAU2, business as usual.

Jeg ved godt at DU ikke tror på 100% atomkraft. Det er der til gengæld mange andre som gør, ligesom nogen tror at afbrænding af biomasse er bæredygtigt.

Morten Balling

Sidste: Det er ikke fordi jeg gerne vil have ret. Jeg ville ønske at en eller anden kunne påpege at at jeg regnede fejl.

Btw. så er CT scenariet det som satser på at vi udvikler ny teknologi som fikser det hele (ala regeringens Hockey Model). Det er noget af en forudsætning, og den har vist sig ikke at stemme. Udviklingen i befolkning og ressourceforbrug udvikler sig "eksponentielt", mens udvikling af teknologi udvikler sig langt mere lineært, med få undtagelser såsom IT. Den har vi slet ikke nævnt, men prøv selv at se på stigningen i energiforbrug til IT. Den følger indtil videre Moore’s Lov, og er nået til et punkt hvor energiforbruget er blevet en væsentlig del af vores samlede energiforbrug, stigende med en fordoblingstid på få år.

Emil Davidsen

Ok Morten, hvis Bau eller Bau2 nu er en ligegyldig detalje, så var der vel ikke megen grund til at du påstod det var Bau der korrelere bedst tidligere vel?
Den "ligegyldige" forskel imellem de 2 ligger i vurderingen af resource-mængden, noget der reletere, i natur, direkte til dit uran argument fra tidligere og det jeg mener/troede var udgangspunktet for denne diskussion. Så jeg synes ikke jeg mister noget overblik her, men, vi er måske ikke enige om hvad vi diskuterer...

Vi/jeg udelader derfor også den diskussions tangent der kunne gøres ud af implikationerne af at ct-scenariet nu er i spil.
Du bliver nok nød til at uddybe din KPMG forkortelse, den ved jeg ikke hvad står for.

Vi cirkler derfor tilbage til hubberts peak theory og nu hvor du trods alt har forholdt dig til at kurven ikke følger forudsigelsen p.t. så kan jeg godt leve med at du mener det er et midlertidigt blip og en frugtblanding. Vil du også forholde dig til at han ramte helt skævt på hans gas-estimater? Du snakker jo om kildekritik.
For lige at melde rent bord - jeg har intet at udsætte den grundlæggende logik for; at hvor man har en endelig mængde af noget og forbruge det på en ikke genanvendelig måde, ja så løber man tør på et tidspunkt. At produktions kurven vil følge en klokke-kurve er også temmelig logisk. Min anke er at den som en model til at forudsige hvornår noget er slut ikke imponere. Dette i min optik og erfaring netop fordi data (hvad er egentlig tilgængelig mængde og hvor meget har vi overset/ikke fået med/feljvurderet).
En model er aldrig bedre end det data grundlag den baseres på, uanfægtet dens skabers evner og meritter. Gælder iøvrigt også world3-modellen.
Som ekstra og måske mest bøvlede udfordring så er model forudsigelser der trækker flere årtier fremad temmelig underlagt hvad vi mennesker finder på undervejs, uanset hvor meget frugt du mener det giver anledning til. I sidste ende så handle det om hvad det vi skal bruge koster og ikke om på hvilken måde det er udvundet.
Sidst men ikke mindst, så er uran ikke det eneste fisile materiale vi kan bruge, det er lid ligesom råolieen, bare den mest ligetil/billige/velegnede lige nu og her.

Morten Balling

@Emil Davidsen

BAU eller BAU2 er kartoffel-kartoffel. Begge resulterer i et enormt drop i befolkningstallet, og når vi først dertil, så er modellen ekstremt usikker, fordi ingen rigtigt ved hvordan et globalt kollaps ville udvikle sig.

KPMG er Verdens fjerdestørste revisionsfirma. Jeg har intet at udsætte på rapporten som sådan, men som nævnt er konklusionen om at vi stadig har tid til CT yderst spinkel, og minder mest af alt om at runde af "on a positive note".

Jeg kender godt til Thorium, men ligesom med breeder reaktorer valgte man den "billigste" løsning, den som bruger mest uran. Der er ikke tid til at vente på et CT scenarie. Uret tikker hurtigt. Der er brug for at tænke radikalt ud af boksen, samtidig med at man skal holde tungen lige i munden, og undgå et "Great Leap Forward", fordi man ikke regner tingene igennem, overordnet og i detaljen.

Et interview med Herrington:

https://www.vice.com/en/article/z3xw3x/new-research-vindicates-1972-mit-...

Alvin Jensen

Jeg kan se at atom-lobyens ulvekobber slår til igen. Hvis uran kun holder 80 år er der ikke brændstof til ret mange nye værker på jorden.

Peter Høivang

@ Alvin

At gå efter manden frem for bolden går vist aldrig af mode eller?

Emil Davidsen

Morten, det her bliver formentlig sidste indlæg fra min side af for denne omgang. Føler vi er ved at køre lidt i ring, du har set sikkert på samme måde.
Jeg har forsøgt at holde mig til hvad jeg synes/troede vi diskuterede, nemlig at akraft er en nødvendighed i den omstilling vores energi sektor er nød til at gennemgå. Akraft er på alle parametre en sikkerheds og co2-mæssige ligeværdig partner til sol/vind/hydro, noget du ikke umiddelbart har bestridt (?).
Vi er meget uenige i hvor lang tid vi har den mest gængse akrafts-brændsel til rådighed og jeg tror ikke vi nærmer os hinanden her.
Noget vi dog måske er enige om er:
Hvorvidt vi har en chance eller ej må tiden vise, men, det der er sikkert er, at gør vi intet, så skaber vi de bedste forudsætninger for at de pessimistiske modeller får ret.

I forhold til denne artikel tror jeg egentlig ikke vi er så uenige i, at politisk modvilje/aktivisme imod én af de nødvendige ben i omstillingen ikke gør nogen som helst nogen tjeneste. Vi skyder os blot mere i foden ligesom at vi under covid-krisen her ikke har haft meget gavn af den gruppe der har insisteret på at det hele bare var noget pjat da det jo bare var en ny lille influenza.

Forsat go' aften.

Morten Balling

@Emil Davidsen

Korriger mig, hvis jeg tager fejl, men du har på intet tidspunkt selv kommet med at bud på hvor længe uran reserven holder.

Vi kører ikke i ring. Som nævnt ville jeg ønske en som dig kunne påpege at jeg tog fejl eller regnede forkert. Det har jeg blot endnu ikke oplevet. Jeg oplever debat som denne vigtig, og i et vist omfang også inspirerende. Jeg tror ikke du og jeg i fællesskab, og vi er mere enige end du tror, får lov til at løse problemerne, og jeg tvivler på at vi kunne. Jeg har prøvet længe, og jeg har ikke fundet nogen god løsning, blot kan jeg se at nogle løsninger er mindre "slemme" end andre.

Jeg er enig i at aktivisme i sig selv ikke løser noget, og jeg synes selv at nogle af de forslag jeg hører fra "dem som vil planeten det bedste" er absurde og 100% urealistiske/gennemtænkte.

Et par tal mere, og så lad os lade den hvile. Vi skal nok begge komme tilbage :)

Hvis vi køber 1,3 millioner vindmøller, så koster de "kun" ca. 12 millioner $ stykket. Det giver 1.6e+13 $, eller 16.000 milliarder $. Her er det værd at huske på, at man ikke kan bruge penge uden at man bruger ressourcer.

Køber vi tilsvarende 18.500 én GW atomkraftværker, så koster sådan et rundt anslået ca, 10 milliarder $. Samlet er prisen derfor 185.000 milliarder $.

Begge tal er svimlende, men det ene er ca. ti gange højere end det andet.

Lige over med den gode aften :)

Kenneth Krabat

Nye danske atomkraftværker
Den danske stat tvungen til at sælge aktier i Seaborg pga. reformer af reglerne for støtte til start-ups. Det er godt nok idiotisk!! Sælg lige DONG én gang til, guys!
https://www.facebook.com/menneske/posts/10222308973127796

Morten Balling

Jeg skylder at sige at jeg ikke som sådan har noget at udsætte på Seaborg. Når jeg brugte dem som eksempel på at der er penge i atomkraft og andre "klimaløsninger", så kunne jeg have peget på mange andre. Man kan f.eks. se dokufilmen "Planet of the Humans".

De har en god idé, og den skal de nok komme til at blive rige på. I den Verden vi lever i, hvor jungleloven gælder, kan man ikke fortænke dem i at prøve. Atomkraft er isoleret godt for CO2 udledningen, men de har måske ikke tænkt bæredygtigheden ind, og dermed økonomien på længere sigt. Økonomien vil iøvrigt være noget af det første som kollapser, hvis/når vi kommer til at opleve et systemkollaps. Så er det slut med at bruge penge.

Morten Balling

Planet of the Humans gratis på Youtube (Michael Moore giver biletten)

https://youtu.be/Zk11vI-7czE