Flygtningepolitik
Læsetid: 4 min.

Efter hård kritik fra Afrika: Regeringen forsvarer planer om modtagecentre i tredjelande

Med sine planer om at oprette et modtagecenter for asylansøgere i et eller flere tredjelande, løber Danmark fra sit internationale ansvar over for verdens flygtninge, lyder det fra Den Afrikanske Union. Men det er forkert, mener Socialdemokratiets udlændingeordfører, der påpeger, at regeringen vil afsætte flere midler til at understøtte den internationale indsats
»Vi har ikke noget mål om at løbe fra vores ansvar om at hjælpe folk i nød,« siger udlændingeordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund efter kritik fra Den Afrikanske Union.

»Vi har ikke noget mål om at løbe fra vores ansvar om at hjælpe folk i nød,« siger udlændingeordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund efter kritik fra Den Afrikanske Union.

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
4. august 2021

Den danske regerings planer om at sende asylansøgere til tredjelande for asylbehandling svarer til ansvars- og byrdeforskydning. Sådan lyder det fra Den Afrikanske Union, der i en pressemeddelelse »på det kraftigst mulige« fordømmer den af Folketinget vedtagne ændring af udlændingeloven.

For to måneder siden fik udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) med vedtagelsen i folketinget juridisk råderum til at oprette et modtagecenter i tredjelande, så længe menneskerettighederne overholdes. Hvordan det skal monitoreres, hvor centrene skal ligge, og hvordan de helt konkret skal fungere, giver loven imidlertid ikke svar på.

»Den Afrikanske Union ser på denne lov med den største bekymring og ønsker at minde Danmark om sit ansvar for international beskyttelse af personer, der har behov for den beskyttelse,« skriver unionen, som henviser til Danmarks tilslutning til FN’s flygtningekonvention.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Torben Siersbæk

Jeg orker efterhånden dårligt at læse/høre noget, hvor Rasmus Stoklunds surrealistiskre vrøvl bliver kolporteret.
Det værste er (næsten) at den næste udvisningsordfører for SD bliver endnu mere skinger.
Måske Morten Messerschmidt har en fremtid på den post, når han har høvlet DF ned under gulvbrædderne. MM og. RS lyder jo fuldstændig ens!

Torben Ethelfeld, Per Kaas Mortensen, Hans Jørgen G. Ravn, erik pedersen, Knud Chr. Pedersen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Eric Philipp, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Hans Larsen og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Den af Folketinget vedtagne ændring af udlændingeloven, som skal muliggøre, at asylansøgere sendes til tredjelande for asylbehandling, er vel ikke i sig selv nogen som helst overtrædelse af konventionerne ??

Hvori består lovovertrædelsen i givet fald? Der ønskes præcise henvisninger til de artikler i konventionerne, der påstås overtrådt!

Det bemærkes i denne forbindelse, at folketinget netop har betinget sig, at menneskerettighederne overholdes.

Hvad er problemet?

Niels Jakobs, Henrik Andersen, Per Torbensen og Mathias Kvolsgaard anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Danmark som foregangsland

Hvis alle nationer gør som Danmark udliciterer flygtninge til andre natjoner.

Hvor skal mennesker på flugt fra krig og forfølgelse så søge ly ?

VH
KFK

Stig Reenberg, Ole Frank, Per Kaas Mortensen, erik pedersen, Ete Forchhammer , Alvin Jensen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Opfører den danske regering sig på en kritisabel måde?
Spørgsmålet er om ikke også kritikken i høj grad burde gå mod de afrikanske regeringer og dermed den Afrikanske Union selv. Forfølges indbyggerne? Da må det mest nærliggende da være at det er regeringerne der forfølger eller hvad? Eller de har ikke kontrol med deres lande og oprørere eller rene banditter står for forfølgelsen?
I værste fald blev landene som stort set ikke var selvstændige før i anden halvdel af det 20. århundrede ikke selvstændige for at indbyggerne kunne få et bedre liv, men for at de kunne forlade hver deres land så snart mulighed bød sig.

Finn Jakobsen

Der kan ikke værre tvivl om, at den danske politik er udtryk for en ekstremistisk tilgang til flygtningeproblemet. Danmark forsøger, indtil videre med held, af al magt at markere sig som et land, der ikke ønsker at modtage flygtninge. Og dem, der alligevel kommer, skal ud af landet så hurtigt som muligt.
Det er godt at se, at andre lande, nu senest den afrikanske union, markere en protest imod den danske tilgang.
Danmark skal ikke have lov til uden videre at placere sig på den ekstreme højrefløj, hvad angår flygtningepolitik.

Marie E. Rasmussen, Per Kaas Mortensen, Hans Jørgen G. Ravn, Lars Løfgren, erik pedersen, Dorte Sørensen, Ete Forchhammer , Jørgen Mathiasen, Bjarne Bisgaard Jensen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Mikael Benzon, Hans Larsen og Torben Siersbæk anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det forkastelige er, at man ikke ser mennesker som mennesker, men som abstrakte symboler på noget, man ikke personligt bryder sig om.
Denne forkælede attitude, som den nuværende generation i salveten på alle måder reagerer ud fra, må simpelthen aflægges - i flygtningepolitikken såvel som alle andre steder, hvor man giver udtryk for, at en privat holdning til dette eller hint styrer regeringens politik.

erik pedersen, Finn Jakobsen, Ete Forchhammer og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
hanne plaschke

Flygtningeproblemet i Danmark er en del af det omfattende retssikkerhedsproblem, som effektiviseringer og nedskæringer af den offentlige sektor har afstedkommet. For at undgå blødsødenhed har man trukket det menneskelige aspekt ud af sagsbehandlinger. Og vi har et asylsystem, som på papiret er velfungerende, men som ikke fungerer i praksis. Der sker fejl på fejl, hvis man spørger bisiddere og advokater i udlændingesager. Og vi er nogle, som ikke forstår, hvorfor asylansøgere, som er flygtet desperat fra forfølgelse både af dem selv og af deres familier, ikke kan få asyl i Danmark, selvom de er registreret her og vil risikere både eget og andres liv ved at rejse "hjem". Der sker fejl hver dag . Tolkesystemet er skrøbeligt, folk med indsigt og viden høres ikke længere i asylsagerne og psykologi omkring traumatisering bliver ikke anvendt. Derimod bruges forhørsteknikker som mod kriminelle og det værste er, at sagsbehandlingerne er langvarige, så asylansøgere venter i flere år på en afgørelse, som jo så kan være negativ. Er det det, vi nu er i gang med at eksportere? Den danske model?

Mikael Kristensen, Christel Gruner-Olesen, Lillian Larsen, Hans Jørgen G. Ravn, Pietro Cini, erik pedersen, Dorte Sørensen, Finn Jakobsen, Ete Forchhammer , Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Hvordan kan man finde ud af hvem der er flygtninge hvis man ikke kan finde ud af hvor der er sikkert? Ja, Centrum-højre bliver være og være. Vi bliver nød til at sætte fut i menneskeretsdomstolen så dens domme kan komme uden 3-4 års forsinkelse. Ellers får staten lavet alt for meget magtmisbrug.

Lillian Larsen, erik pedersen, Ete Forchhammer og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I forlængelse af Hanne Plaschkes kommentar:

Det, mange ikke fatter er, at flygtninge og indvandrere har været og vedbliver at være, et alibi for sociale nedskæringer, stigende ulighed i sundhed og retssikkerhed, og marginalisering og diskriminering af folk udenfor det hellige arbejdsmarked.

Det giver ingen mening for velfærdssamfundet som helhed, og splitter landet op i fraktioner med særinteresser, politikerne udnytter til at vælgermaksimere med propaganda.

Symbolpolitiske vedtagelser bliver blæst op, alt imens vigtige problemer forbliver uadresserede.

Socialdemokratiet ville have fornuft ind i udlændingepolitikken hed det sig før valget.
Istedet befinder partiet sig snart i armene på Nye Borgerlige, som for dog at bibevare momentum, rykker endnu længere ud i ekstremerne.

Der er slet ingen, der længere har brug for de ambitiøse planer, der blev promoveret før det, der efterfølgende blev kaldt klimavalget.
For i Socialdemokratiet lyder analysen, at det var og er den rigide udlændingepolitik, der skaffer stemmerne hjem.

Der er ingen bund i ræset mod bunden, Danmark rutsjer bare nedad slisken uden forbehold for sit forhenværende gode rygte, og inspirerer andre lande til det samme.

Mikael Kristensen, Lillian Larsen, Per Kaas Mortensen, Katrine Damm, erik pedersen, Dorte Sørensen, Finn Jakobsen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Erik Fuglsang, du spørger, hvad er problemet?
For mig at se de mange fejl der illustrerer en fundamental afstand mellem ord og handling.
Hvordan deponere sin tillid hos myndigheder med en tocifret fejlprocent og samtidig bevare troværdighed?
Noget andet er den sproglige hvidvask…. Man definerer ord og begreber på en speciel måde og mener så at det er den almene.
Og iøvrigt ser man bort fra ikke-økonomiske omkostninger såvel som fra de økonomiske. Kort sagt, man, som aktuelt S-toppen, gør sin boble universel.

Lillian Larsen, erik pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Kritikken af Danmark fra OAUs side må vel ses som en kritik fra dem der har magten i de pågældende lande af dem der regerer Danmark.
Kan det ikke også ses på den måde at disse magthavere derved kan fritage sig selv for ansvar for egne befolkninger?
"Vi har magten her i landet, men ikke for at give vores befolkning mulighed for et godt liv, for den kan da bare udvandre. Så er det modtagerlandets ansvar at sørge for at den ikke lider overlast og kan opnå en levestandard der er attraktiv"?

Eva Schwanenflügel

jan henrik wegener, når du siger, at DAU blot vil fritage sig for ansvar for egne befolkninger, har du så egentlig læst nærværende artikel ?

For her står det:

"Den Afrikanske Union påpeger i sin kritik, at Afrika er et dydsmønster for resten af verden, da kontinentet huser 85 procent af verdens flygtninge, mens de resterende 15 procent opholder sig andre steder. Og med den i forvejen skæve balance vil Tesfayes planer »fordreje det internationale asylregime« og flytte endnu mere af ansvaret over på udviklingslandene, der »allerede kæmper med andre udfordringer«, som det lyder i pressemeddelelsen."

Der er over 65 millioner flygtninge pt.
Så kan man jo selv regne ud, hvor mange af disse 85% udgør.

Sidste år tog Danmark omkring 500 flygtninge.

Jan Henrik Wegener

Det er da et bemærkelsesværdigt synspunkt at de afrikanske styrer skulle være et "dydsmønster" fordi de huser 85 %. Fordi af de 85% kommer nok stort set alle fra de afrikanske lande selv. Eller med andre ord de afrikanske styrer som har den fællesorganisation DAU (var det ikke engang OAU?) leder samfund hvorfra mindst 85% af alle flygtninge kommer. Hvis ikkenogle af de pågældende regeringer selv ligefrem har "jaget" så mange mennesker ud af egne lande, så har de ikke kunnet gøre egne lande så attraktive at indbyggerne vil bo der.

Finn Jakobsen

Eva S: Der må altså være noget galt i tallene - jeg kan ikke få det til at passe, at Afrika huser 85% af alverdens flygtninge - i så fald har man vist glemt at medtælle de mange millioner flygtninge, der befinder sig i Asien.
Men det ændrer selvfølgelig ikke OAU's kritik af Danmark.

jens christian jacobsen

Er der dog ikke bare en enkelt fra dette kommentarspors Moral Majority, der vil forsøge at tænke en smule ud af boksen? Istedet for den nemme moralske forargelse (som jeg deler) og fordømmelser vil det være mindre trættende at læse om, hvad den rige verdens lande konkret kan gøre.
Jeg har tidligere stillet et konkret forslag, og nu prøver jeg igen:
Indledningsvis: Danmark bør over tid indføre fri bosætning for folk, der flygter fra forfølgelse og fra klimaødelæggelser. Vi mangler arbejdskraft og den danske befolkning kan ikke reproducere sig selv. Hvad er der at betænke sig på?
Og så lige en kommentar til den hykleriske Afrikanske Unions selvforherligende oplysning om, at Afrika har 85% af verden flygtninge.
Ja...?

Jan Wegener:
Du kan måske teoretisk have ret i at Mange flygtninge i Afrika kommer fra egne rækker, men nu er Afrika trods alt meget større end Europa og hvis du tænker bare lidt efter burde du vide og erkende hvor årsagen i stor grad er til at de har det som de har det: Pilen peger stort set kun en vej og det er på os!
Gad vide hvor vi åh så kloge har vores fordele fra?
Vi må da håbe at dette kontinent ikke rotter sig sammen og finde ud af at de vil have hævn!

Jan Henrik Wegener

Hvis man siger det kun er os der har ansvaret for Afrika og for den sags skyld andre dele af verden, er det næsten som at give lokale Fridas til hvad som helst.
Er nogen forfulgt? Så kan det ikke være lokale folk der har ansvaret.
Går økonomien i bund for flertallet?
Så kan ingen i det pågældende land drages til ansvar, eller hvad?
Heller ikke hvis de pågældende selv skulle have store beløb på konti i udlandet?

Niels Erlinger

Det er meget almindeligt, også her på disse spalter, at tildele vesten ansvaret for de begivenheder, som sker her i verdenen.

Et sted har jeg set, at vesten blev beskyldt for alle skelsættende begivenheder siden korstogene.

Men så blev der dog protesteret, man mente, at det kun drejede sig om 80-90%.
Og lad os for nemhed skyld sige at de 80% er en korrekt vurdering.

Det betyder så også, at et mindretal på kun ca. 20% afstedkommer med mindst 80% af alle skelsættende begivenheder.
Og det er et eller andet sted, også godt gået.

Lidt mere plat kunne man spørge: Hvem kan???
Og så er svaret: Den hvide, vestlige, velhavende, midaldrende mand kan. Han kan!!

Og hvem kan ikke:
Ingen af de andre kan. Hverken de røde, brune eller de sorte kan noget som helst!!

Så hvis man fremkommer med disse påstande, er der ca. 80-90% sandsynlighed for at påstandene er korrekte.

Og hvordan starter racisme???
Jo, det starter ved at den ene gruppe mener, at den er den anden eller de andre, overlegen.

Det kunne jo være ved at hævde, at mindst 80% af alle skelsættende begivenheder er vores skyld. Vi sætter tingene i gang. I andre foretager jer jo ikke noget.

På den måde underbygger påstanden om at vesten har ansvaret for de begivenheder, som sker her i verdenen, den udbredte racisme, som meget aktuelt er omtalt også i vesten.

Derfor er det også udtryk for stærk og udpræget racisme, at blive ved med at påstå, at det er vesten skyld alt sammen. Det er sådan racisme starter.

Eller også bekræfter påstanden om, at vesten har ansvaret for de begivenheder, som sker her i verdenen, at den hvide, vestlige, velhavende, midaldrende mand, har noget at have sin racisme i….!!!