Folkeskolen
Læsetid: 5 min.

Karakterforskelle mellem drenge og piger er vokset mest blandt elever lidt under middel

Forskellen mellem drenges og pigers karakterer i 9. klasse er blevet større de seneste år. Ny analyse afkræfter myten om, at det skyldes ’stræberpiger’ og ’taberdrenge’. Karakterforskellen er nemlig især øget blandt gruppen af elever, der klarer sig lidt under middel
Drenge og piger kan dog have forskellig motivation for at gå i skole og lære. Drenge bliver lettere demotiverede i skolen, fordi de gerne vil være bedst og ikke er så meget til at samarbejde. Pigerne passer bedre ind i skolens normer, fordi de går mere op i tilknytning og har et stærkere ønske om at forbedre deres færdigheder.

Drenge og piger kan dog have forskellig motivation for at gå i skole og lære. Drenge bliver lettere demotiverede i skolen, fordi de gerne vil være bedst og ikke er så meget til at samarbejde. Pigerne passer bedre ind i skolens normer, fordi de går mere op i tilknytning og har et stærkere ønske om at forbedre deres færdigheder.

Peter Nygaard Christensen

Indland
27. september 2021

Drenge har i årtier klaret sig dårligere end pigerne i skolen. Men de seneste år er karakterforskellene blevet endnu større, viser flere undersøgelser. Fra 2013 til 2019 er forskellen mellem drenges karaktergennemsnit vokset fra 0,66 til 0,9. Især i faget dansk er der stor forskel på, hvordan drenge og piger klarer sig, og i 2019 var forskellen i afgangskarakterer mellem kønnene 1,5.

Forklaringen har ofte lydt, at der er flere drenge i gruppen, der får de allerlaveste karakterer, mens der er flere piger blandt dem, der får de allerhøjeste karakterer. Men en ny analyse fra Kraka viser, at det rent faktisk er i gruppen af elever, der ligger lidt under middel, at karakterforskellen er vokset mest fra 2013-2019.

Analysen er lavet ved at dele alle grundskoleelever fra 9. klasse op i to grupper efter køn. Derefter har man delt hver af disse grupper op i 100 lige store grupper. Derved kan man for eksempel se, hvordan top et procent blandt pigerne klarer sig sammenlignet med top et procent blandt drengene.

Herefter har man sammenlignet elever fra 9. klasse i 2013 med elever fra 2019. Og det er i denne sammenligning, man kan se, at grupperne af piger under middel over årene er trukket fra drengene i de tilsvarende grupper. Lidt under middel defineres som de elever, der ligger »cirka fra 15. til 40. gruppe«, skriver Kraka i analysen.

Økonom i Kraka Thomas Wilken ved ikke, hvad forskellen skyldes.

»De fleste drenge i den lavere midte havde i 2013 et gennemsnit over 4 i både standpunkts- og prøvekarakterer. Deres karakterer er altså ikke fra den laveste ende af skalaen. Så hvorfor kan vi ikke løfte denne gruppe af drenge på samme måde som pigerne?« spørger Thomas Wilken.

Niels Egelund, der er professor emeritus på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og har forsket i drenge og pigers motivation, mener, at årsagen til, at karakterforskellen mellem kønnene er størst i gruppen under middel, er, at den er lettest at løfte.

»Det er enormt interessant, at det især er dem lige under middel, der bliver løftet, men det er også der, hvor de lavthængende frugter er, og selv her kan skolen åbenbart lettere løfte pigerne,« siger Niels Egelund.

Skolereform

Den voksende karakterforskel skyldes ifølge ham især skolereformen fra 2014, som blandt andet betød flere timer i skolen. Ideen med reformen var dog også, at mere bevægelse, varieret undervisning og lektiecafeer skulle hjælpe de svageste elever, men følgeforskningen har siden vist, at det ikke er lykkedes endnu. Niels Egelund understreger, at det er en svær opgave at motivere drengene bedre i skolen, hvilket man har forsøgt siden 70’erne, hvor der først kom opmærksomhed om problemet.

»Men reformen har gjort, at skolerne og lærerne har haft travlt med de mange ekstra timer og nye krav, så jeg kan godt forstå, hvis der ikke har været så meget fokus på det her, og det kan være en af årsagerne til, at drengene har klaret sig dårligere,« siger Niels Egelund.

Regitze Flannov, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, er enig. Hun mener dog også, at karakterforskellen kan skyldes, at skolen er blevet mere boglig, fordi der de seneste år er kommet mere fokus på test og præstationer i skolen.

»Det har snævret undervisningen ind. Så vi skal være optaget af, hvordan vi får foldet undervisningen ud, så den bliver mere eksperimenterende, praktisk og anvendelsesorienteret. For alt det laver vi mindre af, fordi der er kommet mere teaching-to-test,« siger Regitze Flannov.

Hun advarer dog mod at tro, at der findes kønsspecifikke måder at lære på.

Drenge = problemer

Drenge og piger kan dog have forskellig motivation for at gå i skole og lære. Det viste forskning blandt drenge og piger i skolen fra 2015-2019, som Niels Egelund har været med til at lave. Her kunne forskerne se, at drenge lettere bliver demotiverede i skolen, fordi de gerne vil være bedst og ikke er så meget til at samarbejde. Og det passer dårligt ind i den almindelige danske folkeskole, forklarer Niels Egelund. Pigerne passer bedre ind i skolens normer, fordi de går mere op i tilknytning og har et stærkere ønske om at forbedre deres færdigheder.

»Når det er sagt, så er der piger, der har det ligesom drengene og omvendt,« siger Niels Egelund.

Forskningsprojektet om drenge og piger viste også, at lærerne har et meget forskelligt syn på de to køn. Lærerne vurderede, at 30 procent af drengene havde problemer med indlæring, opførsel eller andet, mens de kun vurderede, at 12 procent af pigerne havde problemer.

»Så der er noget galt med synet på drengene, for der er ikke så mange, der har problemer. Men der er nogle normer i skolen, som gør, at flere drenge ikke trives, bliver besværlige og ikke får lært nok,« siger Niels Egelund.

Regitze Flannov mener, at lærere ligesom de fleste andre kan have nogle kønsstereotype forventninger til drenge og piger.

»Vi alle er opdraget med forskellige kønsstereotyper, men det er ganske afgørende, hvilke forventninger vi har til børnene i forhold til, hvordan de klarer sig. Derfor bør vi have en mere normkritisk tilgang til køn både i skolen og på læreruddannelsen,« siger Regitze Flannov, der netop arbejder på at få køn ind i de justeringer af læreruddannelsen, som der i øjeblikket arbejdes på.

Tekla Canger, der er lektor på Københavns Professionshøjskole og har skrevet en bog om kønsbevidst undervisning i skolen, mener også, at en del af forklaringen på, hvorfor karakterforskellen er vokset, er ubevidste forventninger til drenge og piger.

Selv om der siden 90’erne er kommet mere opmærksomhed på at gøre op med kønsforskelle, så er kønskonservatismen også blevet mere markant med for eksempel særligt drenge- og pigelegetøj og opdeling i drenge- og pigebøger på biblioteket, mener Tekla Canger. Og de stereotype forestillinger siver ned til både børn og voksne og kan bidrage til nogle ubevidste forventninger til drenge og piger. Men de forventninger, vi har til børn, vil de gøre meget for at leve op til, forklarer hun.

»Der har været en meget fortættet fortælling i medierne og på lærerværelserne om urolige drenge og drenge, der klarer sig dårligt i skolen. Det er med til at præge vores forventninger til, at drenge ikke er boglige og har sværere ved at honorere skolens krav,« siger Tekla Canger.

Hun er derfor enig i, at der er behov for langt mere fokus på en normkritisk tilgang til både køn, etnicitet og klasse på læreruddannelsen. Ligesom det allerede er på pædagoguddannelsen.

»Det vil skabe en mere reflekteret forståelse af drenge og piger, som kunne være med til ændre de her forskelle i skolen, så flere elever kan trives og lære mere,« siger Tekla Canger.

Ifølge regeringens nye reformudspil Danmark kan mere I skal der i løbet af efteråret nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på forskelle i drenges og pigers faglige resultater i uddannelsessystemet og komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan mindskes.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian de Thurah

Der er nok flere årsager til, at piger føler sig mere hjemme i folkeskolen end drenge. En af dem kunne være at 70% af lærerne er kvinder.

Et væsentligt problem i skolen er, at den aldrig oplyser om sit eget grundlag - f.eks. det indlysende spørgsmål om, hvad undervisningen skal føre til, og hvorfor den er nødvendig i vores samfund.
Det er en lille, men afgørende ting, når man skal motivere børnene.

Allan Nørgaard Andersen

Det er lidt forbavsende at det efterhånden er blevet en vedtaget kendsgerning at drenge har sværere ved det boglige og abstrakte end piger. Selv om vi lever i en kultur, hvor mændene i årtusinder har været - og i høj grad stadig er - totalt dominerende på disse områder.
Måske handler det ikke kun om lærernes/skolens forventninger til og fremgangsmåder over for hhv. drenge og piger. Det drejer sig måske også om samfundets generelle indstilling til hvad kønnene skal orientere sig imod. Allerede da jeg gik i folkeskolen for over 50 år siden , var det svært at hævde sig som bogligt orienteret dreng over for klassens fodboldspillende drenge. I dag, hvor det mandligt dominerede sportsunivers - der langt overvejende, men ikke kun, interesserer mænd - har bredt sig ud over alle grænser i det offentlige rum og medierne (formodentlig som modvægt til kvindernes stigende indflydelse på de fleste andre områder), er der ikke noget at sige til at drengene kan få den opfattelse at det er vigtigere at have styr på fodbold end på grammatik. Bemærk denne sommer hvor det, fx på P1, var helt rutinemæssigt at spørge læger, økonomer, reportere, politiske analytikere osv., som egentlig blev interviewet om helt andre, væsentligere forhold: "Og hvordan tror du så det går med kampen i aften." Dog naturligvis kun, hvis det var en mand. Hvad tæller det at være epidemiolog, hvis ikke man følger med i fodbold?

Sara Arklint, Mikael Velschow-Rasmussen, Randi Seeberg Løbger og Jan Damskier anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

I hele Norden og også i Danmark skal skolen give piger og drenge de samme muligheder for at udvikle deres interesser og evner i skolen uden begrænsninger ift deres køn. Manglen på ligestilling mellem kønnene i skolen afspejles i, at drenge præsterer dårligere end piger, mens piger er mere stressede og har det dårligere. Andelen af ​​piger og drenge, der senere forlader ungdomsuddannelserne med en ufuldstændig vidensbalast, stiger, mest blandt elever med udenlandsk baggrund og især blandt drenge.
Sådan har det været i mange år. Normkritisk undervisning kan i bedste fald skabe mere lyst til en normkritisk undervisning, men ikke til at opfylde skolens generelle læringsmål.
I 2019 udgav lektor Fredrik Zimmerman fra Högskolan i Borås bogen Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Han slår ned på fænomenet fra en lidt anden vinkel.
Drenge tager ofte afstand fra undervisningen gennem såkaldt selvsabotage. Det kan vise sig som at nogle drenge i undervisningen lægger sig ned med hættetrøjen over hovedet. Eller de skulker eller saborterer og generer lærerne.
Zimmerman ser to forklaringer: Drenge vil gerne være anerkendte i den dominerende drengegruppe, og de er bange for fiasko. De to forklaringer kalder Zimmerman for en 1. 'anti-plug-kultur' ('Jeg har trukket stikket..') eller en 2. 'no-effort-kultur' i skolen.
En anti-plug-kultur er kendetegnet ved, at drengene aktivt viser, at de 'har trukket stikket' eller 'er stået af.' Og de ser det som feminint at følge med i undervisningen og få gode karakterer, så derfor er det maskulint at være ligeglad med skolen.
De drenge, der følger med i undervisningen, ses som irriterende, mister social status og ender uden for fællesskabet af dominerende drenge
Det er lidt anderledes i en 'no effort culture', siger Fredrik Zimmerman. Her er det i orden, at drenge at få gode karakterer, men det skyldes medfødt talent. De behøver derfor ikke vise, at de gør en indsats i skolen. De kan det bare.
Også pigerne kan blive påvirkede at maskulinitetsdominansen i klassen. Mange piger mener i ramme alvor, at de skam ikke er særlig intelligente. De får kun gode resultater, fordi de følger med og laver deres lektier.
Så passer pengene: Piger følger med i skolen, fordi de er piger og ikke, fordi de er intelligente eller talentfulde. Drenge får dårlige karakterer, fordi de ikke er piger. Og hvis de får gode karakterer, skyldes det udelukkende medfødtre evner. Ikke flid. Det er for piger.
Hvad kan lærerne så gøre ved det? Zimmerman mener, at lærerne på skolen skal være tydelige med, at ingen må genere eller mobbe andre. Lærerne skal arbejde sammen om at skabe en præstationskultur. Så får både drenge og piger bedre karakterer. Det kan den enkelte lærer ikke gøre alene, især ikke hvis kollegaen tillader, at drengene i klassen 'står af.'

Randi Seeberg Løbger, Jan Damskier og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar