Støjbergs advokater kræver krystalklar frifindelse. Her er fem af deres vigtigste pointer

Inger Støjbergs forsvarere optegnede tirsdag i rigsretten konturerne af, hvordan de vil argumentere for en frikendelse af den forhenværende minister
Rigsretssagen mod Inger Støjberg finder sted i Eigtveds Pakhus i København. Tirsdag optegnede forsvaret konturerne af, hvordan de vil argumentere for en frikendelse.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg finder sted i Eigtveds Pakhus i København. Tirsdag optegnede forsvaret konturerne af, hvordan de vil argumentere for en frikendelse.

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Indland
8. september 2021

Rigsretssagen mod forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bør føre til en frifindelse »på krystalklare præmisser«. Sådan lød det tirsdag i rigsretten, da turen var kommet til, at advokat René Offersen skulle forelægge, hvad der ifølge forsvaret skal indgå i sagen.

René Offersen havde taget sin jakke af og stod op i slips og skjorteærmer i retslokalet i Eigtved Pakhus, mens han gennemførte, hvad der i perioder mindede mere om en procedure end en forelæggelse.

Han kom vidt omkring i sin omtale af, hvad der skete, da Inger Støjberg i begyndelsen af 2016 ville adskille asylpar, hvor den ene part var under 18 år.

Men her er fem af de vigtigste pointer fra ham og hans kollega i Inger Støjbergs forsvarsteam, Nicolai Mallet:

1. Støjberg havde godkendt undtagelser

Centralt for anklagernes sag mod Inger Støjberg er, at hun ifølge dem var blevet advaret af sine embedsmænd om, at en undtagelsesfri adskillelse af alle asylparrene ville være ulovlig. Men at hun alligevel ønskede en sådan praksis.

Da Inger Støjberg blev afhørt af Instrukskommissionen, forklarede hun, at hun skam lyttede til embedsmændenes advarsler. Selv om hun ikke var meget for det, gik hun derfor med på ikke at indføre en undtagelsesfri ordning.

Den forhenværende minister argumenterede i kommissionen med, at hun i sin tid havde godkendt et såkaldt ministernotat, der netop åbnede for undtagelser. Det kom som en overraskelse for de fleste, der havde fulgt sagen. For hun havde aldrig tidligere nævnt dette notat, som hun nu pludselig omtalte som »helt, helt centralt«.

Omvendt afviste flere embedsmænd over for Instrukskommissionen, at notatet skulle have spillet en rolle. Det var »dødt og borte«, forklarede en kontorchef.

Ikke overraskende ser det ud til, at notatet kommer til at spille en hovedrolle for Inger Støjbergs forsvar i rigsretten. Advokat René Offersen nævnte det som det første af forsvarets ti »nøglebilag«. Og særligt pegede han på en omstændighed, som ikke tidligere har været i fokus:

Ifølge notatet kunne de par, som på grund af særlige omstændigheder ikke kunne adskilles, godt få lov at bo på samme asylcenter. Men de måtte ikke indkvarteres på samme værelse. Og derfor var det ikke forkert, når Inger Støjberg i flere sammenhænge sagde, at alle asylparrene skulle adskilles.

Det har senere vist sig, at en sådan adskillelse på forskellige værelser på samme asylcenter heller ikke altid vil være lovlig. Men det ændrer ikke på, påpegede René Offersen, at embedsmændene dengang vurderede en sådan praksis som lovlig, og at Inger Støjberg derfor ikke kunne vide bedre.

2. Pressemeddelelsen var næsten korrekt

Efter sin gennemgang af ministernotatet gik René Offersen videre til et andet afgørende dokument i sagen: Pressemeddelelsen, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte om eftermiddagen onsdag den 10. februar 2016 under overskriften »Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre«.

Da Ombudsmanden i sin tid undersøgte sagen, omtalte han pressemeddelelsen som en instruks, fordi den blev sendt over til Udlændingestyrelsen, der skulle stå for adskillelsen af parrene. Og fordi styrelsen oplyste til ham, at den samtidig fik at vide fra ministeriet, at den skulle administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen.

Denne instruks var ulovlig, konstaterede Ombudsmanden. Det skyldtes, at den var undtagelsesfri. Og i dag ved vi, at den var undtagelsesfri, fordi Inger Støjberg ikke ville tillade de forbehold, som hendes embedsmænd forsøgte at skrive ind i teksten.

Også Udlændinge- og Integrationsministeriet omtalte i sit svar til Ombudsmanden pressemeddelelsen som en instruks. Et svar, der vel at mærke blev godkendt af Inger Støjberg.

Ikke desto mindre har Inger Støjberg efterfølgende afvist, at pressemeddelelsen skulle have karakter af en instruks. I stedet var der tale om et stykke politisk kommunikation til offentligheden, der var skarpt skåret og derfor ikke kom ind på undtagelserne til reglen om at adskille asylparrene.

René Offersen beskrev pressemeddelelsen på nogenlunde samme vis. Og han gjorde meget ud af at forklare, at det er almindelig praksis i strategisk kommunikation ikke selv at pege på svaghederne ved et politisk initiativ. For så vil journalisterne straks kaste sig over »de sure rønnebær« og ikke viderebringe den vinkel, en minister måtte ønske.

Problemet for Inger Støjberg og hendes forsvarere er imidlertid, at ministeriet i pressemeddelelsen ikke blot undlod at nævne de mulige undtagelser til reglen om at adskille parrene. Teksten gik længere og udelukkede muligheden for undtagelser, idet der stod: »Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.«

René Offersen måtte erkende, at den passus »ikke sad i skabet«, som han sagde. Men mødet om pressemeddelelsen havde også været kaotisk. Det var kun indkaldt kort tid forinden, og de havde haft travlt med at få pressemeddelelsen offentliggjort, fordi der i de dage var politisk diskussion om de såkaldte »barnebrude«.

Men ellers mente han, at teksten var i fuld overensstemmelse med det ministernotat, Inger Støjberg havde godkendt. For når der blandt andet stod, at asylparrene ikke længere måtte »bo sammen«, så passede det jo med, at ingen af parrene ifølge notatet måtte blive boende på samme værelse.

Advokaten understregede, at Inger Støjberg vedkender sig ansvaret for teksten, men at hun »ingen lod og del« har i, at den blev sendt videre til Udlændingestyrelsen, som angiveligt opfattede den som en instruks.

3. Instrukskommissionen var helt galt på den

I modsætning til mange andre straffesager ligger der ikke politimæssig efterforskning forud for nedsættelsen af Rigsretten. Til gengæld er der beretningen fra Instrukskommissionen på mere end 5.000 tætskrevne sider.

»Hvis jeg var medlem af Rigsretten, ville jeg tro, at Instrukskommissionens arbejde var solidt funderet,« sagde René Offersen og kiggede et kort øjeblik op mod de 26 dommere.

»Men faktum er, at Instrukskommissionens vurdering af Inger Støjberg er alt andet end overbevisende,« fortsatte han og konstaterede: »Det er lettere at skrabe den juridiske glans af Instrukskommissionens beretning, end det er at skrælle en appelsin.«

Undervejs i sin forelæggelse kom René Offersen med flere verbale stikpiller til kommissionen, som ifølge ham havde fundet »ulovligheder stort set hvor som helst«.

Men det blev på et tidspunkt for meget for retsformanden, højesteretspræsident Thomas Rørdam, der afbrød René Offersens talestrøm.

»Der er ved at blive en åbnet en dør for noget, der er problematisk,« sagde Thomas Rørdam og pegede på, at kommissionens beretning kun kan bruges til, hvis et vidne kommer med en afvigende forklaring i forhold til, hvad vidnet tidligere har sagt til kommissionen. Underforstået at der ikke var nogen grund til at kommentere kommissionens bevisvurderinger.

Forinden havde René Offersen ellers delt et bilag ud, hvorefter han ville bruge noget af sin taletid på en »gennemgang af udvalgte fejl og mangler i Instrukskommissionens vurdering af Inger Støjberg«. Men efter retsformandens bemærkninger afstod han fra at gøre det.

4. Adskillelsen havde bred politisk opbakning

For René Offersen var det vigtigt at betone, at der i slutningen af januar 2016 havde været bred politisk enighed i Folketinget om, at ministeren måtte gøre noget ved den overraskende kendsgerning, at der rundt omkring på asylcentrene var et antal par indkvarteret, hvor kvinden var under 18 år.

Den daværende socialdemokratiske ordfører, Dan Jørgensen, havde eksempelvis indkaldt Inger Støjberg til et samråd, hvor han undrede sig over, at sådanne indkvarteringer overhovedet kunne foregå, uden at ministeren var blevet orienteret på et tidligere tidspunkt. René Offersen fremhævede, at Dan Jørgensen på samrådet roste ministerens indsats med at adskille parrene.

»Dét er der forbløffende mange, der ikke kan eller vil forstå, også i samfundets øverste luftlag,« sagde René Offersen.

Som eksempel henviste han til en nylig klumme i Politiken af avisens chefredaktør, der med vendinger som »det grimmeste og det grummeste« i beskrivelsen af Inger Støjbergs behandling af sagens »sande ofre« ifølge advokaten tydeligvis ønskede at udskamme den tidligere minister for hver eneste adskillelse af de unge asylpar – uden at forstå, at der var bred opbakning til ønsket om at adskille dem.

5. Ayaan Hirsi Ali var Støjbergs inspirationskilde

Sidste del af tirsdagens retsmøde drejede sig om et vidne, som Inger Støjberg vil have til at afgive forklaring for rigsretten. Det drejer sig om den somaliskfødte, islamkritiske debattør Ayaan Hirsi Ali, der i dag bor i USA, og det har anklagerne modsat sig. Derfor skulle parterne procedere, så Rigsretten kan afsige en kendelse om, hvorvidt hun må indgå som vidne i sagen.

»Ayaan Hirsi Alis forfatterskab og foredragsvirksomhed har været en konkret og betydningsfuld inspirationskilde for Inger Støjberg,« sagde advokat Nicolai Mallet, der sidst på dagen tog over fra René Offersen.

Det er forsvarernes forventning, at Ayaan Hirsi Ali kan bidrage med »helt centrale ting rundt om begrebet tvang«, fortsatte Nicolai Mallet. Han medgav, at debattøren selvfølgelig ikke havde været involveret i det konkrete sagsforløb. Men han mente, at hendes vidneudsagn til gengæld ville kunne underbygge, at Inger Støjberg havde forfulgt et sagligt formål, da hun ved at adskille parrene ville modgå tvangsægteskaber.

Fra anklagernes side afviste Anne Birgitte Gammeljord, at en afhøring af den hollandske debattør ville have nogen som helst relevans for en vurdering af de bevistemaer, som rigsretten skal tage stilling til.

»Med anmodningen vil forsvarerne bruge et almindeligt vidne til at underbygge Inger Støjbergs personlige holdninger,« sagde Anne Birgitte Gammeljord og tilføjede, at det stod forsvarerne frit for at udarbejde en materialesamling med relevant litteratur, hvis de har behov for at belyse emnet tvang i ægteskaber og parforhold.

Der ventes afklaring om, hvorvidt Ayaan Hirsi Ali kan møde i rigsretten, inden for et par uger.

En tidligere version af denne artikel fremgik det, at Ayaan Hirsi Ali bor i Holland. Det har hun gjort, men er siden flyttet til USA. Information beklager fejlen.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg

For kun sjette gang i danmarkshistorien er der blevet nedsat en rigsret. Frem til december skal 13 højesteretsdommere og 13 dommere udpeget af Folketinget afhøre vidner og afgøre, om den forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg overtrådte ministeransvarlighedsloven, da unge asylpar blev adskilt på danske asylcentre tilbage i 2016.

Information var oprindeligt med til at afdække sagen. I denne serie har vi fulgt den såkaldte Instrukskommissions arbejde og dækker nu den danmarkshistoriske rigsretssag tæt.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det er mageløst.

Hvis nogen har tænkt sig at bryde loven, skal de blot udfærdige et dokument der påstår det modsatte, og lægge det i skrivebordsskuffen.

Nå ikke?

Kurt Nielsen, Steffen Gliese, Dorte Sørensen, Karen Grue, ingemaje lange, Jesper Sano Højdal, Inge Lehmann, Alvin Jensen, Ib Gram-Jensen, Anne-Marie Esmann, Arne Albatros Olsen, Sonja Rosdahl, Holger Nielsen, Ete Forchhammer og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Torsten Pedersen

Støjbergs forsvar kan koges ned til følgende 3 punkter:

1) Jeg udsendte ikke en instruks.
2) Instruksen var næsten korrekt.
3) You want me on that wall, you need me on that wall.

Steffen Gliese, Michael Christensen, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Ib Gram-Jensen og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Man undrer sig,..................... Igen igen igen. Men husk! Forsvarsadvokaternes arbejde er at få Støjberg frikendt. Bliver hun dog det. Ja så er vi ikke længere et retsstat, men en bananstat.

Og det er jo også mærkeligt at påstå. Men jeg synes, at det ligner en kamp mellem den tidligere minister og hendes stab.

Også meget mærkeligt at forsvaret vil indkalde et vidne som Ayan Hirsi Ali (aner ikke om jeg staver navnet rigtigt). Hun kan jo umuligt være sandhedsvidne for alle muslimske kvinder. Jeg kender selv mange stærke kvinder med muslimsk baggrund. De ved sku godt hvad de vil. Hele sagen handler om hvorvidt fru Støjberg har overtrådt national/international lovgivning og så er den ikke længere.

Steffen Gliese, Dorte Sørensen, Michael Christensen, Karen Grue, Jesper Sano Højdal, Franz Nitschke, Inge Lehmann, Alvin Jensen, Torben Bruhn Andersen, Poul Erik Pedersen, Eva Schwanenflügel og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Nu blev parrene jo ikke sendt tilbage, men adskildt og sammenbragt igen. Hvis en dom går imod ens opfattelse ophæves retsstaten vel ikke ? Der findes mange afgørelser som skriger til himlen, men vel holder sig til loven.
Støjberg er ikke min kop the men enhver har vel lov til at have en forsvarer der skal gøre sit yderste for en frifindelse eller en så mild straf som muligt. Hvor retfærdigt dette føles er afhængig af ens sym- og antipatier og holdninger.

jens peter hansen

ups. adskilt

jens peter hansen, bestemt, i hvert fald i enhver anden retssal end i en rigsret.

"Rigsrettens sammensætning
Rigsretten består af op til 15 højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk valgte medlemmer, som Folketinget udpeger.

Rigsrettens politisk valgte medlemmer udpeges hvert 6. år, og for hvert af de politisk udpegede rigsretsmedlemmer vælges der også 2 stedfortrædere. De politisk valgte medlemmer skal sikre, at politisk sagkundskab også kommer til at tælle med i sager mod ministre. De rigsretsmedlemmer, som Folketinget udpeger, må dog ikke samtidig være folketingsmedlemmer."

https://www.ft.dk/da/folkestyret/domstolene/rigsretten

Erik Pedersen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Såvidt jeg ved er ingen syrere tvangshjemsendt endnu. Et par hundrede er selv taget hjem med penge fra DK. Hvad har det i øvrigt med Støjberg at gøre?

jens peter hansen

Ideen om tvangshjemsendelserneer er den nuværede regerings værk. En regering der holdes i live af EL og de radikale såmænd.

jens peter hansen

jens peter hansen, bestemt, i hvert fald i enhver anden retssal end i en rigsret.
Hvad ? retfærdigheden ? eller hvad ???

Eva Schwanenflügel

Hvilket ramaskrig, det ville have vakt, hvis Støjberg havde prøvet at tvangsadskille unge ude i samfundet, som havde indgået ægteskab, selvom én eller begge var under 18 år..

Der har faktisk været en del gennem nyere tid.
"Siden 1999 er det sket for 651 piger under 18 år. I 2014 skete det otte gange."
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mindreaarige-bliver-ogsaa-viet-i-danmark

Men på grund af Støjbergs tvangsadskillelser (fordi de ikke måtte diskriminere etnisk) vedtog Folketinget efterfølgende, at det nu ikke længere skulle være muligt at blive gift i Danmark, når man var under 18.
Så nu har det været slut med det såkaldte 'Kongebrev' siden 1. Februar 2017.

Det har vakt stor kritik:

"Både Børnerådet, Danske Advokater og Danske Familieadvokater har kritiseret lovforslaget. De nuværende regler beskytter mindreårige i tilstrækkelig grad, mener de.

Derfor risikerer forslaget at virke mod hensigten, lyder det i kritikken af lovforslaget.

Det vil betyde, at myndighederne ikke længere kan tage hensyn til, hvad der er i den mindreåriges interesse i den konkrete sag, mener Børnerådet."

https://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-19-nu-bliver-det-forbudt-for-pers...

Og det var lige præcis det, der gjorde sig gældende ved Støjbergs tvangsadskillelser over én kam; de individuelle hensyn og partshøringer af ægteparrene blev suspenderede.

Det har haft katastrofale følgevirkninger hos mange af de unge kvinder, der har haft frygtelige oplevelser med i bagagen da de ankom til Danmark, og oplevede at blive skilt fra den eneste person, de havde tiltro til.

Flere af de unge kvinder viste tegn på udpræget depression, angst og stress, mange selvskadede, og nogle forsøgte selvmord :

"23 par nåede at blive adskilt på grund af instruksen fra pressemeddelelsen, inden den blev stoppet.

Pigerne var mellem 15 og 17 år, og deres kæreste eller ægtefælle var mellem 17 og 32 år. Størstedelen af drengene/mændene var 17-25 år.

Nogle af pigerne var gravide, nogle havde et lille barn med, og nogle af dem blev betegnet som sårbare og syge, da de blev adskilt fra deres partner.

Reaktionerne var voldsomme, fortalte folk fra asylcentrene i Instrukskommissionen. Gråd, panik, selvmordstanker, søvnbesvær, utryghed, voldsom tristhed, meningsløshed. Flere af pigerne holdt op med at spise og drikke, og det fik mange af dem til at besvime.

De havde det "elendigt", forklarede Røde Kors’ asylchef, Anne la Cour Vågen, til Instrukskommissionen.

- Det var meget svært for pigerne at forstå og for Røde Kors at håndtere, at parret sammen havde været på flugt, og at pigen ikke måtte være i nærheden af den person, som hun følte sig allermest tryg ved."

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-08-19-hvem-gik-det-ud-over-og-7-andr...

Så når Støjberg igen og igen fastholder, at hun "kæmpede for pigerne", er hun totalt afkoblet fra virkeligheden.

Det er ikke kun et lovbrud, hun har begået, men et decideret overgreb på magtesløse, traumatiserede unge mennesker.

Carsten Munk, Jesper Sano Højdal, Erik Winberg, Anders Reinholdt, Inge Lehmann, Steffen Gliese og Ditlev Palm anbefalede denne kommentar
Brian W. Andersen

@ Gert Romme

"en britisk gruppe"?
Det er nok at undersælge kilden lidt og det hjælper bestemt ikke at nævne at du har læst det i Al Jazeera, eftersom bare nævnelse af dette nyhedsmedie får pænt mange danskere til at stritte arrigt af fordomme og muslimforskrækkelse.

Bureauerne Reuters og AP, samt adskillige amerikanske og europæiske nyhedsmedier rapporterer helt samme nyhed. Undersøgelsen den handler om er udført af Amnesty International og kan hentes her: https://www.amnesty.org.uk/files/2021-09/Report_%20You%27re%20going%20to...

Reuters version af nyheden er her og indeholder et link til yderligere og i omverdens øjne meget lidt flatterende oplysninger om Danmark: https://www.reuters.com/world/middle-east/amnesty-international-says-syr...

Og pressemeddelelsen fra Amnesty, der i øvrigt er udsendt fra deres britiske afdeling, er her: https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-refugees-face-detention-...

Den nuværende regerings håndtering af tilbagetrækningen fra Afghanistan er ikke meget skønnere end Støjbergs og den foregående regerings håndtering af syriske flygtninge. Samtidigt varsler både gårsdagens reformudspil og juni måneds aftale om indsats mod parallelsamfund klart og tydeligt en fortsat hårdere linje mod flygtninge fra MENAP-landene, så Danmark skal nok snart få meget mere af denne slags international omtale.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg er blevet til en farce, dels fordi hendes adfærd er blevet et eksempel til politisk efterfølgelse, men også af mange andre grunde, hvoraf den mest bizarre nok er at hun har lavet sin private lille forretning, der for 25 kr. pr. gæst sælger adgang til hendes underholdende rigsretscirkus. https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-09-01-stoejberg-vil-saelge-videoer-o...

Her på disse sider har Lasse Lavrsen lille essay om Inger Støjberg bidraget til at gøre farcen komplet, fordi som han beskriver det, skal man forstå Salling for at forstå Inger Støjberg. Hans beskrivelse af halvøen Salling er en beskrivelse af et lokalsamfund, der altid har været lidt sit eget og hvor tiden har stået stille og bevaret tro og holdninger som de fleste danskere har lagt bag sig. I bund og grund er hans beskrivelse af Salling en beskrivelse af et parallelsamfund med høj social kontrol. Det virker som om at vi skal bære over med lille rødhårede Inger (og med ham), hvilket i mine øjne ville fremstå som urkomisk, hvis ikke det var for de meget virkelige tragiske konsekvenser. Som det er, så er det dog stadig et imponerende ironisk forhold. https://www.information.dk/indland/2021/08/forstaa-inger-stoejberg-forst...

Min pointe med alt dette er at hvis vi vil se den mindste mulighed for ændre kursen frem mod et stadigt mere intolerant, ulige og forrået samfund, så bør vi som menige debatdeltagere være så præcise som muligt med fakta og kildeangivelser, for ikke at drukne i mediestøj og meningstilkendegivelser. Det vil endda kun måske give os en mulighed, fordi som den politiske stemning er nu, så er det helt ligegyldigt om Inger Støjberg bliver dømt skyldig eller ej. Hun har vundet sin egentlige kamp og enten beholder hun upåtalt sejren eller også bliver hun gjort til martyr for sine tilhængere.

Inger Pedersen, Anders Reinholdt, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Denmark hosts 19,964 refugees from Syria.34 It has deemed Damascus and its surrounding area safe for
return.35 As a result, Danish authorities have reviewed the protection status of hundreds of people from
Damascus and Damascus area and stripped at least 402 people of their residency permits or did not renew
their residency permit between 1 January 2020 and 1 June 2021. These cases have subsequently been heard
at the Danish Refugee Appeals Board. Confirmation of the decision to revoke or not renew residency permits
would put affected individuals at risk of being forcibly returned as soon as Denmark re-establishes diplomatic
ties with the Syrian government.
36 By 1 June 2021, the Refugee Appeals Board had put at least 48 people
from Syria in a definitive ‘return position’

Jamen der er altså ikke sendt nogle til Syrien. Og hvis det sker, så er EL, SF og de radikale altså garanten for at denne regering, da de sidder med pistolen. Hvor længe kan disse åh så gode mennesker holde til at være regeringens sikkerhedsnet og derfor medskyldige . Og for at citere Brian W. Andersen så ligger muligheden for at ændre kursen frem mod et mere intolerant samfund lige for.
Fjern støtten til regeringen EL, RV og SF. Det er vel ikke lige Støjberg der er kvinde for det.