Overvågning
Læsetid: 6 min.

Justitsministeriet kalder logning af areal på størrelse med Sjælland ’målrettet’

Selv den mest begrænsede del af Justitsministeriets nye lovforslag om logning kan vise sig at være ganske omfattende. Justitsministeriet anslår selv, at 15-20 procent af Danmarks areal vil blive overvåget. Man gør alt, hvad man kan for at modarbejde EU-Domstolen, siger kritiker
Hvis en udbyder bliver bedt om at logge i et geografisk område på tre gange tre kilometer, så vil udbyderen skulle medtage trafikken fra alle de antenner, der har dækning ind i området. Det betyder i praksis, at man kommer til at logge trafik fra antenner, der dækker et langt større område end de tre gange tre kilometer, forklarer direktør i brancheforeningen Teleindustrien Jakob Willer.

Hvis en udbyder bliver bedt om at logge i et geografisk område på tre gange tre kilometer, så vil udbyderen skulle medtage trafikken fra alle de antenner, der har dækning ind i området. Det betyder i praksis, at man kommer til at logge trafik fra antenner, der dækker et langt større område end de tre gange tre kilometer, forklarer direktør i brancheforeningen Teleindustrien Jakob Willer.

Claus Bonnerup

Indland
11. oktober 2021

I dag bliver oplysninger om alle danskeres opkald, sms’er, og hvilken mast mobiltelefonen forbinder til ved opkald og sms’er registreret af teleselskaberne. Oplysninger, der giver et meget omfattende indblik i hver eneste danskers sociale netværk og bevægelsesmønstre, og som blandt andet kan bruges af politiet til efterforskning af kriminalitet.

Men flere EU-domme har siden 2016 slået fast, at en logningsordning, der omfatter hele befolkningen — såkaldt »generel og udifferentieret logning« — er i strid med EU-retten.

Derfor har Justitsministeriet netop sendt et nyt 222-sider langt lovforslag i høring, der blandt andet indeholder et forslag til en mere geografisk målrettet model, og som skal rette op på, at de nuværende regler er i strid med EU-retten.

Denne målrettede geografiske model kan dog vise sig også at blive ganske omfattende. Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Information.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Hvorfor ikke indopererer en tips i hele den danske befolkning - så kan ALLE se hvor den og den har været og ikke været. Så vil der ikke være forskel på høj og lav i landet , når ministeren og regeringen ønsker fuld overvågning.
Østblokkens overvågnings metoder bliver langt overgået .Er det det som ministeren ønsker?

kjeld jensen, Carsten Sperling, John Damm Sørensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Jens Ole Mortensen, P.G. Olsen, Kurt Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen, Alvin Jensen, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen, Steen Bahnsen, Anne Søgaard, Poul Søren Kjærsgaard, Bjarne Andersen, Torben Skov, Inger Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Overvågning i et demokrati gælder ikke befolkningen, men magthaverne. Friheden skal sikres ved, at blikket rettes imod folkevalgte og ledende embedsmænd, så man aldrig risikerer, at magten tages fra folket.

kjeld jensen, Carsten Sperling, John Damm Sørensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Jens Ole Mortensen, Lars Løfgren, Ruth Sørensen, Daniel Joelsen, P.G. Olsen, Kurt Nielsen, Mathias Petersen, Rolf Andersen, Anders Reinholdt, Alvin Jensen, Carsten Munk, Ole Svendsen, Steen K Petersen, Steen Bahnsen, Kenneth Graakjær, Anne Søgaard, Benny Nissen, Poul Søren Kjærsgaard, Jan Nielsen, Bjarne Andersen, Franz Nitschke, Ib Christensen, Mads Troest, Torben Skov, Martin Köppä, Inger Pedersen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Overvågning betyder mere frihed".

Erasmus Montanus Hækkerup.

uffe hellum, John Damm Sørensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Jens Ole Mortensen, Lars Løfgren, Dorte Schmidt-Nielsen, Kurt Nielsen, Gitte Loeyche, Mathias Petersen, Rolf Andersen, Alvin Jensen, Ole Svendsen, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen, Kenneth Graakjær, Anne Søgaard, Jan Nielsen, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Franz Nitschke, Ib Christensen, Torben Skov, Inger Pedersen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Det skulle jo nødigt gå ud over det gode samarbejde med amerikanerne, at vi begrænsede logningen af alle borgere i landet.

uffe hellum, Carsten Sperling, Bjarne Andersen, Kurt Nielsen, Alvin Jensen, Steen Bahnsen, jens christian jacobsen, Ib Christensen, Torben Skov og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Små slag.

For Danmarks vedkommende har vi forbud mod, uden dommerkendelse, at aflytte telekommunikation og vi har brev- og dokumenthemmelighed, jvnf. Grundlovens par. 72. Denne bestemmelse forhindrer således ikke, at myndighederne overvåger teletrafik m.v. - man må dog ikke tilegne sig indholdet i meddelelser uden en dommerkendelse.

Disse regler stemmer fint med Menneskerettighedskonventionens bestemmelser i artikel 8. Har EU derfor vedtaget regler der trumfer Grundlov og Konvention er man gået for langt. Vi skal selvfølgelig ikke tillade at folketinget fratages en ret, som udtrykkeligt er givet tinget i Grundloven. Så længe myndighederne ikke ser og lytter på borgernes trafik uden dommerkendelse, er der intet problem.

Ib Christensen

Det er kun terrorister der ikke kan se kejseeren er klædt på!

Politikerne bør udstyres med kropskameraer og mikrofon 24/7.
Og materialet gøres fuldt tilgængelig for alle borgere. Naturligvis for politikernes egen sikkerhed og frihed for, at blive beskyldt for noget de ikke har gjort.

Samtlige offentlige møde lokaler ditto.

Vi må beskytte og sikre vores politikere deres frihed.

uffe hellum, kjeld jensen, Carsten Sperling, John Damm Sørensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Kurt Nielsen, Rolf Andersen, Alvin Jensen, Ole Svendsen, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen, Nicolaj Ottsen, Steen Bahnsen, Klaus Lundahl Engelholt, Anne Søgaard, Jan Nielsen, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Thomas Hjulmand og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Krister Meyersahm

Undskyld mig, men det virker som om du stadig lever i attehundhedehvidkål.

Kunne du muligvis prøve at sætte dig ind i, at den grænseoverskridende overvågning er en lille smule anmassende?

uffe hellum, John Damm Sørensen, Rolf Andersen, Alvin Jensen, Ole Svendsen, Steen K Petersen, Steen Bahnsen, Steffen Gliese og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Eva Schwanenflügel.

Jeg leverer dokumentation med henvisning til Grundlov og Konvention. Tager du ikke det for gode varer?

Eva Schwanenflügel

Krister Meyersahm

Jeg mener ikke du medtaget konventionerne, derfor er jeg skeptisk for dit udgangspunkt.

Steffen Gliese

Ligesom minksagen er tåbelig, fordi det på intet tidspunkt har været ulovligt at aflive mink, så er grundloven og konventionerne også minimumskrav, hvor en præciserende lovgivning sagtens kan gå videre.

Der skal overvågning til, ellers ender vi som Sverige. Danmark har retsforbeholdet og behøver ikke rette sig efter EU-domstolen.

Krister Meyersahm

Eva Schwanenflügel.

Jeg henviser til artikel 8 i Konventionen.

Krister Meyersahm

Steffen Gliese.

Angående mink; der var ikke lovhjemmel til den totale aflivning som blev iværksat. Havde regeringen sørget for det var sagen klar.

Om Konventionen; så er det ikke tilladt nationalstaterne at lovgive på en måde der tilintetgører indholdet.

Kenneth Graakjær

@Krister Meyersahm Den generelle logning, der foregår i dag, gør grundloven til et figenblad. Det er rigtigt at myndighederne ikke må aflytte _indholdet_ af en samtale uden en dommerkendelse, men ret beset så gør omfanget af logningen at de sjældent behøver det.

Eksempelvis er det muligt at se at en person har ringet til sin læge, men de kan ikke se hvad der er blevet talt om. Det er muligt at se at der efterfølgende er blevet besøgt google, men ikke hvad der er søgt på. Men efterfølgende kan man se at hjemmesider for netdoktor og kræftens bekæmpelse er blevet besøgt og ud fra besøgstidspunkterne kan man gisne hvor lang læsetid, der er brugt de forskellige steder.

Det er muligt at komme meget, meget langt med adgang til den meta-data som bliver indsamlet i dag for alle, uden at komme på kant med en lovgivning, der blev formuleret før den teknologiske udvikling gjorde det muligt at omgå den.

uffe hellum, John Damm Sørensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Alvin Jensen, Ole Svendsen, Steen K Petersen og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Kenneth Graakjær.

Jeg er glad for at du skriver; "det er rigtigt at myndighederne ikke må aflytte indholdet af en samtale uden en dommerkendelse". Det var præcis mit ærinde.

Ib Gram-Jensen

Paul Hansen,
Af s. 18 i det omtalte udkast til lovforslag om revision af logningsreglerne mv. (link i artiklen) fremgår det, at EU-domstolen henviser til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (e-databeskyttelsesdirektivet. Desuden henviser domstolens dom af 8. april 2014 til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8 om respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

Artikel 7 siger, at: "Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation."

Artikel 8, stykke 1: "Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende."

Stykke 2: "Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet ved lov fastsat grundlag: Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf."

Det turde (især) være ordene "til udtrykkeligt angivne formål", der er et problem i forhold til den danske praksis.

Det danske retsforbehold gælder fra ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten 1. december 2009, charteret trådte i kraft 7. december 2000.

"Lissabontraktaten ophæver dog ikke gamle mellemstatslige EU-regler på det retspolitiske område, der blev vedtaget før Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009. Reglerne bliver ved med at gælde - også for Danmark - indtil de afløses af ny, overstatslig lovgivning."
(eu.dk/da/danmark-i-eu-forbehold)

Danmark er altså forpligtet af bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og kan dermed heller ikke sætte sig ud over EU-domstolens dom om, hvordan charterets artikel 7 og 8 skal fortolkes.

uffe hellum, Anders Reinholdt, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Børge Jacobsen

Sammen med DNA registeret, som blev indført for ikke så længe siden under befolkningens radar og sammen med alle de data der i dag ellers indsamles om borgerne i Danmark om alt fra el og varmeforbrug, videoovervågning, GPS trackere m.v. kan halvdelen af krimminal politiet snart afskediges. Det tager kun 5 minutter at opklare en hver forbrydelse fremover. Undtagen de økonomiske. Men det er jo forbeholdt den rigeste del af befolkningen - Og de må jo gerne.

Ved du ikke hvad du vil eller hvem du helt er i dagligdagen? Så ring til kommunen. De ved alt om dig.

Carsten Sperling, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Man kan ikke stole på en minister, der bruger et "ord" som strafforfølgning endda i et skriftligt svar. Det er muligt, at det er politi-lingua, men afslører i givet fald at ministeren er betænkeligt meget suppet ind i samme (tankegang).
On topic: ufatteligt at vi har politikere i regeringen, der kan argumentere som Nick Hækkerup, ikke blot med evergreenen overvågning = frihed, men også at 15-20% overvågning jo ikke er meget ift 100%... Spiller han dum? Regner han befolkningen for idioter? Er der andre muligheder, når man formoder, at man næppe når så langt som politiker, hvis man selv er komplet idiot?

Kenneth Graakjær, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Mathias Petersen

Et andet område er al den data, der indsamles af elbilproducenterne.

Udover al data om selve kørslen kan der i stemmestyrede systemer hos fx Tesla, Mercedes og kinesiske bilmærker indsamles data af samtaler i bilerne, data fra bilens kameraer osv.

Er der mon fokus på regulering af det?

https://apnews.com/article/north-america-ap-top-news-international-news-...

Lillian Larsen, Ib Christensen, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det undrer mig at det her drejer sig om lov og orden..
Når vi alle bliver aflyttet og sporet af vores telefoner og pc’ere.
Det har også vist sig at myndighederne er ligeglade med lovgivningen.
Var det ikke det sagen om FET handlede om da fremmede landes regeringschefer blev aflyttet gennem dansk net..?
Så hvilken chance mon der er for at vi ikke alle ender i NSA’s arkiver..
Jeg er overrasket over naiviteten her på sporet.
Det er jo ikke sådan at der ikke ligger dokumentation for at dette sker.
Og hvad betyder grundloven når dem der aflytter os er amerikanske firmaer jeg tror de er helt ligeglade med grundloven og gud ved om ikke dansk politi gennem det internationale samarbejde kan få fingre i alt det de vil om danske borgere!
Big Brother is Entertaining you - so you don’t mind his watching you! Citat: MR.Fish

Mathias Petersen, uffe hellum, Dorte Sørensen, Thomas Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar