Analyse
Læsetid: 6 min.

Minkskandalen kan udvikle sig livsfarligt for Mette Frederiksen

Statsministeriets aktive forsøg på at dække over ulovligheder i forbindelse med aflivningen af alle mink er sprængfarlig for Mette Frederiksen. Oppositionen kræver allerede en rigsret nedsat, men endnu er det ikke blevet kortlagt, om statsministeren personligt var ansvarlig for den ulovlige ordre
De mange natlige sms’er fra Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, som torsdag blev fremlagt i minkkommissionen, udstiller, hvor ihærdigt Mette Frederiksens højre hånd forsøgte at tørre ansvaret af på andre ministerier.

De mange natlige sms’er fra Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, som torsdag blev fremlagt i minkkommissionen, udstiller, hvor ihærdigt Mette Frederiksens højre hånd forsøgte at tørre ansvaret af på andre ministerier.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indland
23. oktober 2021

De døde mink hjemsøger statsminister Mette Frederiksen (S) på stadigt mere uhyggelig vis. Indtil videre er det blevet afsløret, at Statsministeriet – men dermed ikke nødvendigvis statsministeren – blev advaret af embedsværket om, at regeringen ikke havde lovgrundlag til at kræve samtlige mink aflivet og dermed tvangslukke et helt erhverv.

Som i andre politiske møgsager er det i høj grad forsøgene på at lave et cover up, altså dække over ulovlighederne, som nu kan ramme hårdest tilbage. Men måske stikker ansvaret endnu dybere?

Både afhøringerne i minkkommissionen og en uvildig advokatrapport indikerer, at nogen i Statsministeriet var bevidst om, at den fornødne lovhjemmel manglede, da S-regeringen besluttede at kræve alle mink aflivet. Og vel at mærke såvel før som umiddelbart efter beslutningen blev truffet i regeringens magtfulde koordinationsudvalg den 3. november 2020.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Den mest sandsynlige smittevej mellem minkfarme var fugle; mere specifikt måger, der åd af minkenes foder, der lå ovenpå burene, og regnvand med virus fra fuglefødder, der dryppede ned i burene.

Fra Fødevarestyrelsen:

"Ja, det vurderes, at fugle kan spille en rolle i smittespredningen af COVID-19 mellem minkfarme, både over korte og lange afstande. Det kan ske ved, at de transporterer virus passivt, enten på fødder, næb eller fjer eller i fordøjelseskanalen. 

Aarhus Universitet har lavet en undersøgelse for Fødevarestyrelsen om fugles potentielle rolle i spredning af COVID-19 mellem minkfarme. Ifølge undersøgelsen vurderes det sandsynligt, at fugle, der besøger en minkfarm smittet med COVID-19, vil komme i kontakt med virus, eksempelvis via kontakt med foderrester eller minkhår, som har været i kontakt med smittede mink. Fugle kan overføre smitte til mink ved fx at spise af deres foder, inden minkene får det, eller mens det ligger oven på buret. I mindst ét tilfælde er det observeret, at regnvand, som drypper ned fra et utæt tag over en lukket hal, har indeholdt virus. Denne virus kunne stamme fra fødderne på fugle, som har siddet på taget."

Smitte via støv var også en faktor:

"Smitte sker via støv i stalden, der er forurenet med virus fra luftvejene fra syge dyr eller mennesker. Når dyr eller mennesker hoster og nyser, lander smitten på overflader, pels, strøelse og støv, som kan hvirvles op i luften og derved spredes til øjne, næse og mund på ansatte og dyr."

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/S...

Derimod ser det ikke ud til, at foder, foderleverandører, eller andre dyr har viderebragt smitte.

SSI begik dog en gevaldig bommert, da de ville have oplyst, hvem minkavlerne havde ansat.
Først forlød det, at kun én minkavler havde oplyst SSI, men:

"Statens Serum Institut beskrev det som vigtigt for deres arbejde med at inddæmme corona på minkfarme at få oplysninger om ansatte på farmene. Men nu viser det sig, at langt de fleste minkavlere aldrig modtog anmodningen fra SSI om at oplyse om deres medarbejdere."

https://www.information.dk/indland/2020/10/statens-serum-institut-erkend...

Derfor fik man ikke testet medarbejdere, eller fundet ud af deres bevægelsesmønstre.

Det er altså både SSI, Fødevarestyrelsen, politiet, hjemmeværnet, embedsværket og andre, som har bidraget til rodebutikken med fejlkommunikation, og dermed forkerte udmeldinger og beslutninger.

Kaos vandrede.

Lillian Larsen, Inge Lehmann, Marianne Jespersen, Jens Christensen, Steffen Gliese og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

man er vel borgerlig hvis det kun er vigtigt at regeringen overholder loven, når de borgerlige er i opposition,
og det er vist for de fleste tydeligt at borgerliges store "respekt" for loven udebliver i andre sager hvor de selv mener sig uskyldige i lovbrud de faktisk er skyldige i,

Lillian Larsen, Inge Lehmann, Marianne Jespersen, Inger Pedersen, Lasse Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Erik Fuglsang skrev tidligere en kommentar her:

"Det bør selvfølgelig få meget, meget alvorlige konsekvenser for statsministeren at lade hånt om legalitetsprincippet. Det kan der ikke være to meninger om.

Enig. Men hvis en statsminister åbent fortæller, hvad regeringen vil, og det foregår på et møde, hvor departementschefer/jurister fra de relevante ministerier er tilstede, og disse ikke siger fra, så er det ikke at lade hånt om legalitetsprincipptet og anden lovgivning.

Det ligger nemlig i samarbejdet mellem politikere og embedsværk, at spørgsmål som "Er data korrekte?", "Har jeg misforstået noget?" og "Kan det her lade sig gøre indenfor lovens rammer?" ER indbygget, altså at disse spørgsmål implicit ER stillet. og hvis der er fejl eller ulovligheder i et forslag, ja så skal juristerne blot række hånden op og gøre opmærksom på det.

Inge Lehmann, Marianne Jespersen, Jørgen Larsen, Steffen Gliese, Inger Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Dilemmaet her var/er :skal loven køre efter bogen og grundloven er den som siger intet over og intet under?
Hvis vi ikke har tid til at få det klarlagt, så må diverse indgreb udsættes og så er tanken: operationen var vellykket, men desværre døde patienten!
Der er ingen lette svar og ja de stakkels mink blev aflivet og fik så ca et halvt år mindre i dette lidelsesfulde liv for menneskers forfængeligheds skyd.
Alle dyr som vi fortærer er dømt til døden fra fødslen og ud fra vores behov. Men mink blev kun avlet med profit for øje!.

Freddie Vindberg

"Minkskandalen kan udvikle sig livsfarligt for Mette Frederiksen"

Minkskandalen? Den største skandale er, at det har været lovligt at være minkavler.

Jan Fritsbøger, Carsten Munk og Kent Bajer anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Eva Schwanenflügel

Hvis jeg var måge, ville jeg ubetinget holde mig til et velkendt "fodersted" i nærheden.
Jeg ville IKKE spilde tid og vingekraft på at flyve hundreder af kilometer for evt. at opdage nye og ukendte placeringer af eventuelle "michelin-restauranter" med bedre mad.

Den der med mågerne opfatter jeg altså som bekvemme bortforklaringer.

Mange minkfarme er ejet af kapitalfonde (bl.a. en kinesisk) eller af en ejer med flere farme, og deres første prioritering er næppe hensynet til danske smittetal...

Eva Schwanenflügel

Inger Pedersen

At fugle kan viderebringe smitte er ikke nyt, samme forhold gælder ved udbrud af fugleinfluenza.
Her kan måger også smitte tamfugle i vid udstrækning.

"Hollandske undersøgelser viser, at sildemåger kan flyve op til 170 kilometer fra deres redepladser for at skaffe føde til ungerne, dog nøjes mågerne i gennemsnit med at tage på 20-35 kilometer lange fourageringstogter."

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=918

I Danmark er/var minkfarme desuden placeret ret tæt på hinanden, så mågerne har ikke haft nødigt at skulle bevæge sig ret langt.

Jeg ved ikke rigtigt, hvad det har med smittespredning at gøre, hvem der ejer minkfarmene, medmindre du tænker på de ansatte ?
Det har jeg allerede gjort opmærksom på, i forbindelse med at SSI ikke fik testet eller beregnet hvorfra de ansatte kom og tog hen.

Derudover nævner jeg også smittespredning via støv, der jo kan sætte sig i tøjet og dermed spredes.

William Mannicke

I midt Jylland er der ca. 50 kilometer til havet.
Prøv lige og kig ud af vinduet når du kører i midten af Jylland, eller midt på Sjælland eller Fyn.

Måger over alt på ny pløjede marker.
Måger har et uhyre skarpt blik for ”gratis” mad.

Så det er helt evident at, de også har brugt minkfarmenes sushi buffet.

Jens Christensen

@Inger Pedersen, det med mågerne er i den grad en relevant mulighed (!), når man søger mulig forklaring på smittespredningens hast. Flere mågearter har i nyere tid (flere årtier) fourageret flittigt på farmenes minkfoder, og nogle nord- og vestjyske bestande af måger, eksempelvis hættemåge, har været direkte gavnet af minkfarmene, hvor måger lå i faste daglige fourageringstræk mellem ynglekolonier på øer i fjorde og minkfarme i opland. At der gennem efterårsmånederne 2020 sker en smittespredning fra Nordjylland ned gennem Vest- og Midtjylland er faktisk fuldstændig i overensstemmelse med mågernes trækmønstre mod syd gennem den årstid. I hvilket omfang en måge så kan bære og videreføre en smitte, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men hvorfor ikke? Smittespredningen skete i hvert fald forbavsende hurtigt.

Inge Lehmann, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Marianne Jespersen

Der findes ikke egentlig evidens for mågeteorien og dermed heller ikke belæg for at dette er den mest sandsynlige årsagsforklaring. Så vidt jeg erindrer har man kun fundet en ganske lille mængde virus på en enkelt mågefod. Resten bygger på viden om mågers adfærd mv. hvilket naturligvis er interessant og evt. kan være vigtigt.

Derimod findes der masser evidens for smitte menneske til menneske og mink til mink og pga. variantanalyse også evidens for menneske til mink og mink til menneske. Det er for mig derfor fortsat et stort mysterie, hvordan Seruminstituttets ønske og anmodning om oplysninger om ansatte har kunnet forsvinde undervejs, men måske er det blot "shit happens" i kaos pga af for mange kokke. Men det er alligevel også en kilde til undren, at den situation minkavlerne befandt sig i, tilsyneladende ikke medførte, at de selv stillede krav om regelmæssig testning af alle medarbejdere og folk der i det hele taget kom i nærheden at farmen, uanset om Seruminstituttet bad om oplysningerne eksplicit eller ej. Der bør i det mindste foreligge betydelige datamængder, som evt. forudsat samkøringer og særlige tilladelser giver muligheder for grundige analyser mhp. at få svar på en lange række af de uafklarede spørgsmål.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Marianne Jespersen

Og fulde detaljerede oplysninger om ansatte, besøgende, medarbejdere, døde måger og vilde mink mv. fra den enkelte minkavler burde være en absolut betingelse for at kunne få erstatning.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

@Marianne Jespersen, glem ikke at også en anden virus, fugleinfluenza, nu spreder sig for andet år i træk. Men du har velsagtens ret i, at egentlig evidens for mågeteorien ikke findes. Men at den skulle være mindre plausibel end spredning via medarbejdere under bevægelse sydover så hurtigt, har jeg svært ved at se. Vi får vel næppe nogensinde et endeligt svar.

Jura ktr. alm. sund fornuft.

Det vil vist ikke være en katastrofe, hvis MF trådte tilbage og overlod magten til en anden socialdemokrat.

Jesper Frimann Ljungberg

@Marianne Jespersen
"Det var en god og nødvendig handling at standse den ustyrlige og ukontrollable smitte mellem minkfarme, mink, mennesker, plejehjem mv."
Ustyrlig, vel kun fordi at regeringen selv havde stoppet, den sædvanlige model. Igen en model der normalt virker.

"Det var en fejl i hht. epidemiologisk viden og erfaring at man i juli standsede den sædvanlige model for radikal bekæmpelse af smitte omkring dyrehold."

Nej. Den har Mølbak selv afvist på det skarpeste på et samråd i folketinget. Det at stoppe den 'sædvanlige model' var en politisk beslutning. Den var klokke klar. Det har ingen gang på jord det du siger der.

"Grundloven skal respekteres og der bør være lovhjemmel for statmagtens handlinger. Men jura må ikke forhindre relevant indgriben i en epidemi/ pandemi eller andre katastrofesituationer - lovgivningen skal sikre handlemuligheder. Det er en grundlæggende lovgivningsfejl hvis de mangler. "
Nej. Det du plæderer for der er grundlæggende imod fundamentale principper i vores demokrati. Desuden var det regeringen selv der flyttede AL, jeg gentager AL, ansvar for epidemibekæmpelsen over på egne skuldre, hvorefter man så har travlt med at skubbe ansvaret fra sig så snart man jokker i spinaten. Hvilket man har gjort gang på gang på gang på gang, simpelt hen fordi man ikke har den faglig forståelse for det man beskæftiger sig med. Igen.. lidt googlen fra STM DC er ikke faglighed.

"Balladen om minksagen lammede ministerier og regering og forhalede den højst påtrængende opgave med at genindføre effektive epidemibekæmpende tiltag i det meste af efteråret 2020, hvilket medførte en alt for høj og ukontrolabel smittestigning med stigning i dødsfald og økonomisk og psykisk belastning af samfundet i månedsvis vinteren over. "
Helt ærligt. Det er jo for at sige det lige ud en farlig retning du går der, hvor du mellem linjerne plæderer for mere lukkethed og mindre indblanding i en regerings arbejde. Og det er jo noget forbistret ævl, at forsøge at lave en en direkte sammenhæng mellem det at folk insisterer på at tingene foregår lovligt, og så flere fejl og misforståelser fra politisk side.

Jo mindre politikerne beskæftiger sig med politik og overgår til at insistere på at være den udøvende mangt, jo værre går tingene.

Jeg synes det er chokerende hvor nemt folk plæderer for en yderligere begrænsning af demokratiet i Danmark.

// Jesper

Jeg må lige komme med et input. I weekenden havde TV 2NEWS et indslag med en minkavler fra udlandet, tror det var Polen, denne udtalte, at man i DK da bare kunne vaccinere minkene, og USA havde osv osv. Detektor efterprøvede de udsagn, som en minkavler , dame, havde udtalt om, at der var vacciner mod covid 19 til mink i tre lande. Fakta er, at det er usandt, da man ikke har adgang til disse vacciner endnu.
Alligevel går et medie som TV 2 ( Fox NEWS) News ud og påstår dette og undersøger ikke om det er korrekt.
Havde BB ikke regeret og holdt fast, Mette F ligeså, havde vi aldrig kunnet åbne landet som nu. Minkaflivninge var en korrekt beslutning for Danmark og samfundet.

Lasse Nielsen, Inge Lehmann, Carsten Munk og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Helle Walther, hvor interessant.

Jeg så også indslaget fra News med de påståede minkvacciner i USA, og tænkte i første omgang, at det var ufatteligt naivt, for man kan overhovedet ikke sammenligne forholdene 'over there' og deres enorme vidder, til vor egen, lille andedam.
(Bemærkede også, at minkfarmen var overdækket, mens de danske er i det fri)

Har du et link til Detektor om denne sag, for jeg har ikke kunnet finde den?

EWA @ jeg er jo ingen ørn til det digitale, men det var på detektor i weekenden, og det må du kunne finde på broadcast. Det var på P 1. søndag tror jeg. Jeg blev så gal, fordi de fortsatte med at sende klippet med ham fra udlandet på NEWS med fake NEWS, som om vi bare kunne have vaccineret løs herhjemme , og det passer jo ikke.

Jesper Frimann Ljungberg

@Helle Walther

Der bliver skam vaccineret mink i USA, men det er noget der er sket i 2021, altså vaccinen var ikke til stede tilbage i November 2020.

Jeg forstår heller ikke dit Detektor. Det eneste jeg kan finde med Detektor, er at Lægemiddelstyrelsen gennemhullede argumentet med at Mink mutationerne skulle få vacciner til ikke at virke:

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-regeringen-besluttede-aflive...

Dog har SSI for nyligt offentliggjort en pressemeddelelse, der siger at deres oprindelig vurdering var korrekt, at mutationerne i Mink virus kunne være en risiko.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/cluster-5-minkvirus-varianten-er...

Dette viser efter min mening, at den reelle risiko nok ligger et sted mellem Lægemiddelstyrelsens og SSI's vurderinger.

Og igen, mink sagen drejer sig om ikke om mink og smitte, men andre ting.

// Jesper

Eva Schwanenflügel

Helle Walther

Det er rigtigt, at der nu er kommet vacciner til mink i USA, men det er først sket i sommeren 2021, som Jesper Frimann Ljungberg også siger.

Det er dog stadig på det eksperimentelle stadie.
Og desuden ved vi nu, at selvom man er vaccineret, kan man godt blive smittet, og smitte andre. Det er det, der hedder 'gennembrud'. Og dermed kan virus mutere.

https://www.wpr.org/wisconsin-farms-working-vaccinate-mink-against-coron...

Udover forskellen på afstandene når man sammenligner USA med Danmark, er der også den detalje, at I hele USA er der 'kun' tre millioner mink, mens der i Danmark var 17 millioner.

Hele dette nyhedsindslag var en popsmart parodi, der slet ikke tog højde for realiteterne.

Eva Schwanenflügel

PS. Jeg kan heller ikke finde Detektor-udsendelsen, desværre..

Jens Christensen

Jeg mener, Finland for ganske nylig testede og godkendte deres egen vaccine til mink. Måske det er den vaccine, det har drejet sig om?

William Mannicke

Minkskandale!

Embedsværket har en tendens til at dække deres røv, med manglende klarhed og beslutsomhed til følge

Som de fleste nok har glemt var Sundhedsstyrelsen første reaktion på corona, at man nok burde nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe, der skulle se på om man ikke skulle indføre den svenske model, hvor politikerne ikke har et ord at skulle have sagt, når det gælder tiltag mod epidemier.

Vi (embedsværket) har fagligheden, så bare hold mund.
Hvis ikke politikerne, regeringen, med støtte partier, havde skåret igennem og lukket DK, havde vi haft svenske tilstande.

Set i det lys, er det ikke svært at forstå, at politikerne skar igennem embedsværket modstridende og uklare anbefalinger mht til minksmitte..
Hvem skulle ellers?

En rundkreds mellem ”faglighederne” ( fødevarestyrelse, sundhedsstyrelse, justitsministerie, osv, osv), ville have udsat den nødvendige beslutnings proces i det uendelige.

Så tak til regeringen, for at skære igennem på et tidspunkt, hvor smitten blandt mink, minkfarme og mennesker, var helt ude af kontrol.
Og så må politikerne stå til ansvar efterfølgende; sådan er demokrati; de folkevalgte beslutter og står til ansvar.

Og for at vende tilbage til artiklens overskrift.

Det ville først være en skandale, hvis politikerne ikke tog ansvar.

Mht. evt. rigsretssag, så er jeg overbevist om at højesteretsdommerne, vil finde at nødretten og tidsfaktoren, hensynet til samfundet sikkerhed, ve og vel, vil tælle til fordel for regeringen.

Selv (nogle) jurister er i besiddelse af sundfornuft.

Morten Balling, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Sider