#METOO
Læsetid: 14 min.

Hård kritik af TV 2’s advokatundersøgelse: Anklager mod chef blev droppet efter overfladisk forløb

TV 2’s advokatundersøgelse kritiseres nu af to kvinder, som sidste år indberettede en chef. Eksperter bakker op om kritikken og hæfter sig blandt andet ved, at advokaterne undlod at høre flere vidner. »Jeg kan ikke garantere, at vi har fået det fulde billede,« siger TV 2-direktør
»Hvis de omtalte sager er som beskrevet, og hvis de alle var blevet afdækket i TV 2’s advokatundersøgelse, ville det afgjort have haft ansættelsesretlige konsekvenser,« lyder reaktionen fra TV 2-direktør Anne Engdal Stig Christensen efter nye afsløringer.

»Hvis de omtalte sager er som beskrevet, og hvis de alle var blevet afdækket i TV 2’s advokatundersøgelse, ville det afgjort have haft ansættelsesretlige konsekvenser,« lyder reaktionen fra TV 2-direktør Anne Engdal Stig Christensen efter nye afsløringer.

Birgitte Carol Heiberg

Indland
21. december 2021

To kvinder, der sidste år indberettede oplevelser med sexchikane fra en daværende mandlig chef til TV 2’s advokatundersøgelse, rejser nu kritik af undersøgelsesforløbet. Og de bakkes op af eksperter i ansættelsesret, som Information har forelagt håndteringen af deres indberetninger.

Kvinderne ønsker begge at være anonyme. Sammen med tre andre kvinder fortalte de mandag i en artikel i Information om at blive udsat for krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed fra den pågældende chef.

I den ene kvindes tilfælde afsluttede advokaterne fra firmaet Norrbom Vinding sagen uden ansættelsesretlige konsekvenser for chefen, efter at de kun havde talt med to ud af seks vidner, som kvinden ifølge sin forklaring havde fortalt om krænkelserne. Den ene af de to var den tidligere direktør, mens den anden var den nuværende HR-chef, og de bekræftede ikke kvindens gengivelse. De fire vidner, som ikke blev kontaktet af advokaterne, siger til gengæld alle til Information, at kvinden fortalte dem om chefens sexchikane enten i perioden, hvor den stod på, eller kort tid efter.

»Jeg oplever det, som om TV 2 har ansat et advokatfirma til at hjælpe TV 2. Her har vi en mand, som er vigtig for organisationen, og de advokater, der agerer rådgivere, kan jo hjælpe TV 2 med at lukke sagen, så den ikke skader virksomheden,« siger kvinden, som Information i denne artikel kalder Sanne.

Den anden kvinde, som indberettede sin sag, er særligt kritisk over for, at TV 2’s HR-chef sad med ved samtalen. Især fordi HR-chefen også var ansat på TV 2, dengang kvinden var udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og senere blev opsagt.

»Det var grænseoverskridende på alle niveauer. For dengang jeg oplevede de her ting, var der ikke nogen, der hjalp mig,« siger Pernille, som vi kalder kvinden i denne artikel. »Hun sagde, at hun kunne huske mig. Jeg havde ingen tillid til, at hun ikke ville gå tilbage og sige det til den chef, der havde krænket mig.«

Bør træffe alle

Søndag aften udsendte TV 2 en pressemeddelelse som reaktion på Informations afsløring af vidnesbyrd om krænkelser og sexisme fra den pågældende chef. Her betonede direktør Anne Engdal Stig Christensen vigtigheden af advokaternes afdækning.

»Hvis de omtalte sager er som beskrevet, og hvis de alle var blevet afdækket i TV 2’s advokatundersøgelse, ville det afgjort have haft ansættelsesretlige konsekvenser,« udtalte hun.

Men ifølge eksperter og de to kvinder, der indberettede deres oplevelse med den tidligere chef, var netop afdækningen i advokatundersøgelsen altså slet ikke god nok.

Eksperterne peger på, at advokaterne i TV 2’s advokatundersøgelse burde have kontaktet alle vidner i Sannes sag. Samtidig understreger de, at det er problematisk at have HR med i en advokatundersøgelse, da det kan påvirke dem, der sidder i rummet.

En af eksperterne er Peter Breum, der er advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret og har ført en lang række sager om sexchikane.

»Hvis man beder om at få navne på nogen, så skal man give et forsøg på at træffe alle, der bliver nævnt. Hvis man standser ved to, når der er udpeget seks, så har man ikke været grundig nok,« siger advokaten, der også er uforstående over for beslutningen om at lade HR-chefen sidde med ved samtalerne:

»Det har jeg aldrig været ude for. Det dur ikke, for der er stor risiko for, at dem, der skal fortælle, ikke vil fortælle det hele af frygt for, at det bliver fortalt videre. Bare tanken om, at det kan ske, kan være tilstrækkeligt til, at man ikke åbner op.«

HR-chef og direktør afviste

Chefen, som kvinderne indberettede, har sidenhen forladt TV 2, men var stadig ansat, da advokatundersøgelsen stod på. Ifølge kvinderne udsatte han dem ikke alene for sexchikane, da de arbejdede under ham. De har samtidig en mistanke om, at det havde konsekvenser for deres ansættelse, at de sagde fra over for sexchikanen.

Sanne oplyste i sin indberetning, at chefen på en udlandsrejse befamlede hende, og at hun op til denne episode var blevet mødt med uønsket seksuel opmærksomhed fra ham.

Kort tid efter hun fortalte om sexchikanen til den daværende direktør, Merete Eldrup, blev hun fyret i forbindelse med en større omstrukturering på TV 2. Som det fremgik af Information mandag, afviser Merete Eldrup, at Sanne fortalte hende om sexchikanen, og at hun blev fyret på grund af klager om sexchikane.

Da Sanne indberettede sin oplevelse, bad advokaten om vidner, der kunne bekræfte hendes historie. Det var i den forbindelse, at hun nævnte seks personer, som hun havde fortalt om sexchikanen til. Disse personer står også nævnt med navn i hendes indberetning.

Advokatfirmaet valgte dog kun at kontakte to af dem: Nemlig HR-chefen, som sad med ved advokatundersøgelsen, samt Merete Eldrup. De afviste at kende til sagen.

Sanne undrer sig over, at advokaten undlod at kontakte de fire andre vidner. De havde været hendes kolleger på TV 2. I stedet valgte de ifølge hende at tage fat i de to vidner, som »ikke har en interesse i at bekræfte, at de havde kendskab til min historie«.

»Tværtimod vil det skade dem personligt. For den ene er HR-chefen, som ville stå med et stort problem ved at indrømme, at hun ikke havde foretaget sig noget – og manden var chef og var stadig ansat på det tidspunkt. Derfor kan hun ikke sige andet, end at det kan hun ikke huske,« siger hun og fortsætter: 

»Og Merete Eldrup kan jo heller ikke sige, at ’ja, jeg fyrede hende, efter jeg hørte, at den her chef udsatte hende for sexchikane’. Det ved man jo, at hun ikke kan.«

Vidner undrer sig

Merete Eldrup fastholder sin forklaring:

»Fyringen skete udelukkende, fordi vi stod over for en meget, meget stor fyringsrunde på TV 2, og jeg ville begynde hos mine nærmeste,« siger hun og henviser til, at Sanne ikke var den eneste, som blev fyret i den periode.

En af de vidner, som Sanne pegede på, var chef på TV 2, da sexchikanen ifølge hendes forklaring fandt sted. Hun bekræfter, at hun ikke fik en opringning fra advokaterne. Det var på trods af, at Sanne ifølge sin indberetning endda havde fortalt advokaten, at denne kvinde selv havde problemer med, at den pågældende chef »jagter kvindelige medarbejdere« i afdelingen.

Vidnet siger til Information, at Sanne kom til hende, kort tid efter hun havde været udsat for sexchikanen fra chefen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det var rigtigt, hvad hun fortalte mig,« siger hun.

Sanne fortalte også Per Mikael Jensen, tidligere administrerende direktør for TV 2, om episoden, kort tid efter at han var stoppet på TV 2. Han undrer sig over, at han ikke blev kontaktet af advokaterne.

»Hvis man siger, at man gerne vil lave en grundig undersøgelse af, hvad der er sket for flere år siden, skulle man tro, at man gjorde en indsats for at finde ud af noget om indberetterens troværdighed,« siger han.

»Og i og med, at det er en chef, og at sagen, så vidt jeg ved, er velbeskrevet og indberettet, så synes jeg, at det er virkelig mærkeligt, at jeg ikke blev kontaktet.«

En anden kvinde, som ønsker at være anonym, fortæller også, at hun forventede at få en opringning fra advokaterne, idet Sanne havde fortalt, at hun ville indberette sin oplevelse.

»Min tanke er, at så har de ikke villet. Så er der sider af den renskuring, hvor TV 2 har sagt, at de vil vende hver en sten, som de ikke har ønsket,« siger hun.

’Tog mig ikke seriøst’

Den anden kvinde, Pernille, fortalte til advokatundersøgelsen, at hun som ung medarbejder i den pågældende afdeling gentagne gange fik tilbudt en trekant af chefen, ligesom hun også blev befamlet af ham. Få dage efter at hun til en fest sagde fra over for hans tilnærmelser, blev hun ifølge sin forklaring indkaldt til et møde og fik at vide, at hun skulle afskediges på grund af omstruktureringer.

Fyringen kom ud af det blå, siger hun. Hun havde derfor en mistanke om, at den havde noget at gøre med hendes afslag på tilnærmelser. Det har ikke været muligt for Information hverken at be- eller afkræfte mistanken.

Information har talt med tre tidligere medarbejdere i afdelingen, som husker, at chefen udsatte hende for uønsket seksuel opmærksomhed. En af dem siger til Information, at det var hans opfattelse, at Pernille blev fyret, fordi hun sagde fra.

Da Pernille fortalte sin historie til advokaten og HR-chefen, havde hun en oplevelse af at blive mødt med mistro. Derfor valgte hun at sige nej til at hæve sin anonymitet over for den pågældende chef, hvilket betød, at sagen blev lukket.

»Hvis de havde taget min henvendelse seriøst, og hvis jeg var blevet mødt med: ’Hold da kæft, det er vi kede af at høre’, så havde jeg måske haft modet til at gå videre med min sag,« siger Pernille.

Hun fik dog en bekræftelse på, at hendes oplevelse i anonymiseret form blev videregivet til den nuværende administrerende direktør for TV 2, Anne Engdal Stig Christensen.

HR kan påvirke

Forsker i arbejdsret ved Aarhus Universitet Natalie Videbæk Munkholm kalder det »påfaldende«, at advokaterne kun spurgte to vidner, da de skulle undersøge Sannes sag – og at de valgte de to vidner, der står tættest på organisationen.

»Det kan der være mange grunde til, men man kunne jo forestille sig, at advokaterne er kommet til at spørge firmaet til råds, og at firmaet har haft indflydelse på, hvem der blev valgt. Træder man et par skridt tilbage, ser det ejendommeligt ud, at der ikke er blevet fulgt objektivt op.«

Advokat Peter Breum fremhæver, at man i retssager vil lægge stor vægt på, hvem kvinden har betroet sig til om den påståede sexchikane.

»Hvis man førte sagen i retten, så ville man helt naturligt have kontaktet dem her. Og vi kan se, at det er noget, man har lagt vægt på i andre domme – at kvinden har betroet sig til andre på det pågældende tidspunkt.«

Karen-Margrethe Schebye, som er jurist og har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 1983, har selv forestået advokatundersøgelser for virksomheder og organisationer og været bisidder og advokat for personer, der har været involveret i undersøgelser. 

Hun understreger, at det »selvfølgelig« vil være nødvendigt at henvende sig til alle vidner, hvis der fremkommer forklaringer fra de første adspurgte vidner, som ikke klart bekræfter det, som de menes at kunne bekræfte, siger hun.

»​​Og så vil man naturligvis altid skulle kontakte alle dem, som den, der klages over, anviser at undersøgeren bør tale med. Disse personer må den, der klages over, jo antages at have overvejet, om det er okay, at undersøgeren deler klagens indhold med,« siger hun.

Når det er sagt, kan der være gode grunde til først at ringe til de vidner, som er tættest på organisationen af hensyn til at mindske rygtespredning, mener hun.

Karen-Margrethe Schebye fremhæver også, at hun aldrig selv har ladet HR eller andre personer fra ledelsen i den undersøgte virksomhed eller organisation sidde med til den type undersøgelser.

»Den største risiko ved at lade HR sidde med er, at det påvirker dem, der sidder i rummet og skal forklare sig – og muligvis også den, der stiller spørgsmålene. Man kunne jo for eksempel være i den situation, at man sidder med en medarbejder, som tidligere har henvendt sig til HR uden et resultat. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt,« siger hun.

»Jeg ville også reagere, hvis jeg var bisidder for en, der skulle forklare sig, mens HR var til stede, og bede HR om at forlade rummet, mens der blev forklaret. Og jeg ville også mene, at opfattelsen af mig som undersøger vil blive påvirket af, at den, jeg undersøger, er repræsenteret i rummet.«

Karen-Margrethe Schebye understreger, at hun her ikke udtaler dig om den konkrete undersøgelse på TV 2, men om advokatundersøgelser generelt.

TV 2: Ingen regler

Information har spurgt advokaten Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding, som gennemførte undersøgelsen, til kritikken. Hun henviser til TV 2, idet advokatundersøgelsen er afsluttet.

Administrerende direktør for TV 2, Anne Engdal Stig Christensen, forklarer, at det var TV 2’s eget valg, at HR skulle sidde med om bordet.

»Der er ikke nogen regler for, hvordan man gør den slags. Vi tog det valg for at få en TV 2-forankring i forhold til det videre arbejde. Der var ikke nogen, der ikke bakkede op om den model – hverken vores tillidsfolk eller andre,« siger hun og tilføjer, at det var en klar præmis i oplægget, at alle havde mulighed for at sige, at de ikke ønskede, at HR var til stede.

– I procesbeskrivelsen står der, at HR som udgangspunkt sidder med ved samtalerne. Der står ikke noget om, at indberetteren kunne sige det, hvis vedkommende ønskede, at HR ikke var til stede. Hvordan skulle de vide det?

»Processen var sådan, at Norrbom Vinding efter modtagelsen af en indberetning om krænkende adfærd skrev en mail til indberetteren med en invitation til et møde. I denne mail var der – helt i overensstemmelse med procesbeskrivelsen – henvist til, at TV 2’s HR-chef ville deltage i mødet. Efter modtagelsen af denne mail var der så enkelte indberettere, der skrev eller ringede til advokaten og oplyste, at de ville foretrække, at der ikke var nogen repræsentanter fra TV 2 til stede i forbindelse med mødet. Dette ønske er i så fald blevet imødekommet. Vi har ikke stillet krav om, at ønsket skulle begrundes – det er blot uden videre blevet imødekommet.«

Kvinderne blev dog ikke gjort opmærksom på, at de kunne bede om, at HR-medarbejderen ikke var med, understreger de.

Ikke det fulde billede

Om advokatundersøgelsen generelt erkender hun, at den »ikke giver det fulde billede« af sexisme på TV 2:

»Det er klart, at der vil være kvinder, der synes, det ville være grænseoverskridende at skulle være en del af en advokatundersøgelse. Det kræver alligevel noget at sige: Ja, nu er jeg en del af en advokatundersøgelse, og det kommer til at kræve, at jeg sætter mig på en stol og gennemgår min sag og så videre. Jeg kan ikke garantere, at vi har fået det fulde billede. Men jeg kan garantere, at vi har åbnet for en professionel behandling af de sager, der kom ind.«

– Er det professionel håndtering, at advokaten kun kontaktede to ud af seks vidner i ’Sannes’ sag?

»Det er Norrbom Vinding, der har foretaget en vurdering af, hvilke vidner det har været relevant at tale med i processen – det er ikke et forhold, TV 2 har haft indflydelse på,« siger hun.

Anne Engdal Stig Christensen siger, at TV 2 har fået forklaret, at det altid er »en konkret afvejning, hvilke vidner man vurderer, at det er nødvendigt at høre i forbindelse med en undersøgelse af, om der har været udvist en adfærd, der kan give anledning til ansættelsesretlige konsekvenser«:

»Her vil der være en række forhold, der spiller ind, herunder hvilken del af et hændelsesforløb, det vurderes at være særligt relevant at få afdækket, vidnernes rolle i hændelsesforløbet, og, hvis der ikke er tale om øjenvidner, det tidspunkt, indberetteren oplyser at have talt med vidnerne, samt flere andre forhold.«

– TV 2 har bestilt og bestemt advokatundersøgelsen. Er den et partsindlæg?

»Igen: Det er i sidste ende os, der vurderer. Det, der er vigtigt at sige, er, at vi har fulgt alle advokatens vurderinger i forhold til den undersøgelse, vi har lavet. I sidste ende er det de ansvarlige ledere, der beslutter, hvilke konsekvenser det skal have for de personer, der har været involveret – men det er på en klar anbefaling fra advokaten, som har erfaring fra de her undersøgelser.«

– Betyder advokatundersøgelsen så, at der nu er vendt hver en sten på TV 2?

»Nej. Så havde vi jo stoppet arbejdet på TV 2 efter advokatundersøgelsen,« siger hun.

»Undersøgelsen var fuldstændig nødvendig for os for at komme videre. Og jeg må sige, at jeg synes, det var en af de bedste beslutninger, vi i ledelsen har truffet. Det var både noget, vi besluttede i ledelsen, men det var også noget, medarbejderne krævede. Men der er ingen tvivl om, at det skal kombineres med andre indsatser.«

– Hvor ser du selv, at advokatundersøgelser kommer til kort?

»Der er klart folk, der synes, at det er en meget stor mundfuld at sidde i en advokatundersøgelse. Og nogle, der slet ikke ønsker få den bevågenhed på sig. Derfor må en advokatundersøgelse aldrig stå alene. Den skal jo følges ad med, at TV 2 til enhver tid har et system, der løbende kan håndtere sager. Og der er vi inde i kernen af, hvad der hos TV 2 historisk ikke har været godt nok. Men også i kernen af, hvad TV 2 skal have i fremtiden.«

Chef afviser magtmisbrug

Som beskrevet mandag har Information forelagt den tidligere chef på TV 2 de tre kvinders historier. Han skriver i en kommentar:

»TV 2 har været igennem en ekstremt grundig advokatundersøgelse, hvor alle nuværende og tidligere medarbejdere har haft mulighed for at få behandlet sager om krænkelser og upassende adfærd. Jeg må ikke udtale mig om konkrete sager, men jeg har aldrig nogensinde misbrugt min position som leder over for kvinder eller ansatte under min direkte eller indirekte ledelse. Jeg har aldrig bedt andre ledere fyre kvinder, alene fordi jeg ønskede det.«

I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at den nuværende HR-chef arbejdede i TV 2's HR-afdeling, dengang Pernille blev opsagt. Det er korrekt, at hun arbejdede på TV 2, men TV 2 oplyser, at de dengang ikke havde en HR-afdeling.

I en tidligere version af denne artikel fremstod det, som om advokat Karen-Margrethe Schebye udtalte sig om den konkrete undersøgelse på TV 2. Dette var en utilsigtet fejl fra Informations side. Advokat Karen-Margrethe Schebye har udtalt sig om advokatundersøgelser generelt. Endvidere var hun i den tidligere version af Information fejlciteret i følgende citat: »​​Og så vil man naturligvis altid skulle kontakte alle dem, som den, der klager, anviser, at undersøgeren bør tale med. Disse personer må den, der klager, jo antages at have overvejet, om det er okay, at undersøgeren deler klagens indhold med.«. Den korrekte gengivelse af hendes udtalelse er følgende: »Og så vil man naturligvis altid skulle kontakte alle dem, som den, der klages over, anviser at undersøgeren bør tale med. Disse personer må den, der klages over, jo antages at have overvejet, om det er okay, at undersøgeren deler klagens indhold med.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bestyrelsen bør tage sig sammen og rydde op i den direktion, AESC rummer ikke dømmekraften der skal gennemføre en sådan oprydning - ud af vagten med hende. Og tilsvarende oprydning blandt de kvindelige ansatte der har været ude at berette at de har benyttet sig af mandlige praktikanter i seksuel sammenhæng. Almindelig hos de involverede bør få dem til at søge andre græsgange. Tænk først at optræde i den højt besungne undersøgelse, og så bagefter komme med oplysninger om at man selv har snavs på skjorten. Skræmmende pinligt at man så kan vise sig på skærmen for hele nationen.

Steen K Petersen, erik lund sørensen, Hanneh Christensen, Holger Nielsen, Jan Zirk, Torben Skov, Michael Larsen, Alvin Jensen og Ole Olesen anbefalede denne kommentar

"»Jeg oplever det, som om TV 2 har ansat et advokatfirma til at hjælpe TV 2. Her har vi en mand, som er vigtig for organisationen, og de advokater, der agerer rådgivere, kan jo hjælpe TV 2 med at lukke sagen, så den ikke skader virksomheden,« siger kvinden, som Information i denne artikel kalder Sanne."

Den, der betaler musikken, bestemmer, hvad der skal spilles.
Således også her.

uffe hellum, Steen K Petersen, Rolf Andersen, Vibeke Olsen, Thomas Helbo Hansen, erik lund sørensen, Kurt Nielsen, Hanneh Christensen, Holger Nielsen, Torben Skov, Alvin Jensen og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Inger Pedersen 20. december, 2021 - 23:05

Du har ret.

En advokatundersøgelse hos opdragsgiver - som betaler salæret - munder altid ud i henhold til opdragsgivers ønsker - være sig f. ex. at frikende eller fyre en ledelsesperson.

En extern advokatundersøgelse er blot et figenblad for direktion og bestyrelse.

uffe hellum, Jens Carstensen, ingemaje lange, Steen K Petersen, Rolf Andersen, Vibeke Olsen, Hanneh Christensen, Inger Pedersen, Ole Olesen, Holger Nielsen, Torben Skov og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Anne Engdal Stig Christensen har sandsynligvis bestilt den venlige advokatundersøgelse, og nu kritiserer hun samme undersøgelse for ikke at være skarp nok....
Sådan overlever man i organisationer :-)

Birgitte Johansen, Henrik Salling og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Når historien fortsætter - er det måske ikke så meget TV2s ledelses skyld, men også lige så meget de adskillige kvinder, der i skjul ikke vil ryste op med navnene på de ledere der endnu ikke er omtalt i rapporten.

- Når først katten er ude af sækken, bliver den overordentlig svær at putte ned i sækken igen - ovenikøbet måske umulig!

Advokatundersøgelsen ser mere og mere ud til at være bestilt arbejde.

Birgitte Johansen

Jeg har ind imellem ærgret mig over, at kvinder, der har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen, ikke har været tidligere ude og mere aggressive i deres anmeldelser af de pågældende sager.
På den anden side må man jo også erkende, at rigtig, rigtig mange kvinder på mandsdominerede arbejdspladser, allerede inden vi når til sexchikanen, har stiftet bekendtskab med så mange andre former for chikane, så som at se sig overhalet af mindre kvalificerede mænd mht. løn og avancementer, at stå forrest i køen, når der skal fyres eller blive underkendt i faglige disputser osv.osv.. Brændte naller ......