Kommune bygger nyt familiekvarter trods risiko for, at området kan være forurenet af Grindstedværket

Billund Kommune er i disse år i gang med at bygge den nye bydel Morsbøl Søpark i et område af Grindsted, som forurening fra Grindstedværket potentielt har direkte kurs mod. Kommunen har været klar over den mulige retning siden 2006, men har alligevel fortsat byggeriet
De første huse er anlagt i Morsbøl Søpark, som i alt skal huse 1.000 boliger fordelt på 22 klyngefællesskaber omgivet af natur og vandløb.

De første huse er anlagt i Morsbøl Søpark, som i alt skal huse 1.000 boliger fordelt på 22 klyngefællesskaber omgivet af natur og vandløb.

Magnus Hove Johansson

Indland
16. december 2021

Billund Kommune har i årevis vidst, at forureningen fra den gamle losseplads i Grindsted, hvor Grindstedværket har dumpet omkring 85.000 ton giftigt affald, med stor sandsynlighed bevæger sig ind under husene i byens nye boligområde, Morsbøl Søpark.

Morsbøl Søpark er ikke færdiganlagt, men skal i alt huse 1.000 boliger fordelt på 22 klyngefællesskaber omgivet af natur og vandløb. De første huse er allerede blevet opført i et område, der omfatter 110 byggegrunde.

I forbindelse med byggeriet fik Grindsted Kommune – i dag Billund Kommune – i 2006 firmaet Ejlskov A/S til at undersøge grundvandet og poreluften omkring Morsbøl Søpark. Poreluften er de partikler, som befinder sig mellem jordpartiklerne, og som kan tænkes at sive op igennem gulvet i huse, særligt i kældre.

Baggrunden for undersøgelsen var blandt andet bekymringen for, at »forureningen kan påvirke brugen af havevanding, idet der ønskes mulighed for at etablere en boring på hver grund«, som der står i rapporten.

Alle undersøgelsens prøver viste forekomst af stoffer, der kan forbindes med Grindsted-forureningen. Det gælder eksempelvis for vinylklorid, der er kræftfremkaldende og mistænkt for at kunne lede til neurologiske sygdomme. Stofferne blev dog ikke fundet i mængder over den grænseværdi, som bestemmes af Miljøministeriet. Og derfor var vurderingen, at der ingen problemer var.

Men på den første side i Ejlskov-rapporten 2006 viser en fremskrivning af lossepladsforureningens bevægelse, at den på sigt vil nå søparken. Det er ikke sikkert, at forureningen for alvor var nået frem under Morsbøl Søpark, da Ejlskov A/S lavede undersøgelserne i 2006, men det kan være sket siden. Poul Løgstrup Bjerg, professor ved DTU Miljø og en af Danmarks førende eksperter i jordforurening, har vurderet i Information, at forureningen bevæger sig med 50-100 meter om året.

Han undrer sig over, at Billund Kommune har anlagt et nyt boligområde og tilladt boringer til havevanding i området.

»Jeg er ikke så bekymret for indeklimaet for beboerne i Morsbøl Søpark, da stofferne fra lossepladsforureningen formentlig ikke trænger op gennem gulvet. Men jeg bryder mig ikke om, at man pumper vandet op der,« siger han.

Utrygge lokale

Som beskrevet i Information udstedte Billund Kommune i sommer en anbefaling om at stoppe for private boringer til havevanding i et område i Grindsted. Det dækker også bebyggelsen i Morsbøl Søpark.

Årsagen til anbefalingen var, at målinger i nærheden gjorde fund af stoffer, der kan relateres til Grindstedværket. De målinger er foretaget i et område, som ingeniørfirmaet Ejlskov A/S i rapporten fra 2006 ellers vurderede var sikkert i forhold til de private haveboringer. 

 

»Måske man skulle igangsætte flere undersøgelser, inden man om nogle år igen bliver nødt til at fortælle folk, at der er forurening, hvor de har bosat sig,« har Tommy Borg, der har bygget hus i Morsbøl Søpark, udtalt til JydskeVestkysten.

»Måske man skulle igangsætte flere undersøgelser, inden man om nogle år igen bliver nødt til at fortælle folk, at der er forurening, hvor de har bosat sig,« har Tommy Borg, der har bygget hus i Morsbøl Søpark, udtalt til JydskeVestkysten.

Magnus Hove Johansson

I JydskeVestkysten har flere fra Morsbøl Søparks grundejerforening for nylig fortalt, at anbefalingen om boringsstop skaber utryghed blandt de lokale husejere. Grundejerforeningen har derfor sat spørgsmålstegn ved Billund Kommunes plan om at udstykke 200 nye byggegrunde i Morsbøl Søpark, til trods for at man ikke er sikker på omfanget af forureningen i området. I den nyeste lokalplan for søparken fra juni i år, som endnu ikke er godkendt, står der, at der ikke er registreret jordforurening i området.

 

»Måske man skulle igangsætte flere undersøgelser, inden man om nogle år igen bliver nødt til at fortælle folk, at der er forurening, hvor de har bosat sig. Vi synes i alle tilfælde, at vi har haft forureningssager nok her i byen,« har Tommy Borg, som for ti år siden købte byggegrund og byggede hus i Morsbøl Søpark, udtalt til JydskeVestkysten.

Også Claus Eskildsen, der ligeledes er medlem af grundejerforeningen, har udtrykt bekymring i avisen:

»Et eller andet sted har man lyst til at vende det blinde øje til, men jeg er vokset op her i byen og kan huske som barn, hvor meget det har lugtet fra Grindstedværket,« har han sagt til JydskeVestkysten.

Claus Eskildsen ønsker dog ikke at udtale sig om sagen til Information. I en sms skriver han, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune, Per Nyhus (DF), »udtrykkeligt« har sagt, at der ingen risiko er ved forureningen.

Per Nyhus fortæller til Information, at »med den viden, vi har nu, er der ikke noget, der indikerer, at der skulle være problemer med at kunne bygge og bo« i Morsbøl Søpark.

Han forstår dog »udmærket«, hvis beboerne kan blive utrygge.

»Men hvis man efter et forsigtighedsprincip helt afholder sig fra at bygge videre i området, selv om det ikke tyder på, der er en risiko, så ville folk flytte derfra. I min verden ville det virke afskrækkende. Vi har ikke en interesse i at sige, at det ikke er sikkert at bo der, hvis det ikke er tilfældet,« siger Per Nyhus.

Byudvikling fortsætter

Afgående borgmester i Billund Kommune Ib Kristensen (V), fortæller, at han er »helt tryg« ved udbygningen af Morsbøl Søpark.

»Der er ingen risiko for dem, der bor der, det skal man være opmærksom på. Anbefalingen om stop handler kun om havevandinger, og det er ud fra et forsigtighedsprincip. Hvis der var risiko ved at bo der, så var det en helt anden sag. Det er et spørgsmål, om man kan vande haven eller ej,« siger han.

Men han forstår godt, hvis de seneste undersøgelser og boringsstoppet kan skabe utryghed for beboerne i Morsbøl Søpark.

»Det er en af grundene til, at vi skal få det her belyst, så vi kan fortælle dem præcist, hvad der er op og ned i den her sag,« siger Ib Kristensen.

Billund Kommune oplyser i et skriftligt svar til Information, at det konkluderes i Ejlskov-rapporten fra 2006, at »der kan findes spor af forurening i både grundvand og poreluft, men mængderne er så lave, at de ikke har betydning for fremtidig havevanding, og så lave, at de ikke kan påvirke fremtidigt inde- og udeklima og dermed sundheden i det planlagte boligområde«.

»Med henvisning til rapportens konklusion vurderer vi stadig, at der ikke er problemer i at fortsætte byudviklingen i området,« udtaler kommunen.

Ifølge kommunen er det på baggrund af Region Syddanmarks seneste undersøgelser af forureningen fra den gamle losseplads og konklusionerne i Ejlskov-rapporten fra 2006 stadig kommunens vurdering, »at der ikke er grund til bekymring for udeklimaet og/eller indeklimaet i kommende bebyggelser som følge af forureningsfanen (forureningens bevægelse, red.)«.

Billund Kommune oplyser, at kommunen ikke har informeret grundejerne i Morsbøl Søpark specifikt om de seneste forureningsundersøgelser, men afholdt borgermøder om Grindsted-forureningen generelt.

»Vi har dog fremsendt breve til alle registrerede boringsejere samt informeret via hjemmeside og presse omkring nye anbefalinger om stop for havevanding fra egen boring i dele af området,« udtaler kommunen.

Giften i Grindsted

Grindstedværket stod fra 1924 til 1976 bag en af danmarkshistoriens værste forureninger med sundhedsskadelige kemikalier. Det har skabt en bekymring blandt de lokale i Grindsted for, om man bliver syg af at bo i den sydvestjyske by. I en ny serie afdækker Information sagen om forureningen i Grindsted.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det der undre og som springer mig i øjnene er at man helt tilbage til slut 80erne forbød folk langs Morsbølvej ( som er tilkørselsvej til Morsbøl Sø park og husk søen er et rensningsanlæg fyldt med kviksølv og andre kemikalier der aldrig nedbrydes ) og ja i et område fra ( som jeg skrev igår) Vardevej-Morsbølskolevej 4 km mod syd , og ind af Skovgaardsvej forbi Grindsted imprenerings fabrik hvor karene med imprenerings væske stod åbne i flere år efter man havde impreneret de sidste brædder/stolper og ja ud til Tingvejen , ind til Grindsted.
Og ja man forbød jo nogle år før at vi der bor i den nord/østlige del af Grindsted , Området Statsvejen ( Sdr.Omme/Ribe vej) , Tronsø parkvej ( søen er en magelgrav uden liv og ja en sø fugle flyver uden om) ud til Fællevej og over til Vestergade , at bruge egne havevands boringer ,
Så det der undre er hvorfor man har indtil NU givet lov til at lave havevands boringer , når man i begyndelse af 90erne forbød folk i samme område at bruge deres egne boringer og anbefalede at man heller ikke brugte vandet til at vande haver med,
Så i mine øre lyder det her som en joke , at man forbyder folk langs Morsbøl Såpark at bruge deres havevandings boringer, samtidig med at man giver de nye huse på modsatte side lov til at bore efter vand til haven.
Så ja der er noget rablende galt politisk og ikke mindst på Teknik&Miljø gangen i Billund kommune

Vibeke Olsen, Dan Jensen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Ansvarlighed og ordentlighed søges. Hvad er begrundelsen og vurderingen fra fra de ansvarlige myndigheder, at udvide byen udi disse områder? Vil myndighedspersonerne selv bo der?

Carsten Troelsgaard

Usikkerheden er berettiget så længe stop af havevanding kun er en anbefaling.

Nu er der ikke så mange måneder til at landbruget begynder at anvende deres "plantebeskyttelsesmidler" (læs gift) på markerne.
Hvornår skal dette vanvid dog stoppes ?
Alle kan se at det ender galt, men ingen gør noget - en sand tragedie !!!!!!