Interview
Læsetid: 9 min.

Michael Dyrby: Jeg var i fornægtelse og forsøgte at beskytte mig selv

Der skulle gå over en uge efter afdækningen af krænkelser og sexisme på TV 2, før chefredaktør på B.T. Michael Dyrby erkendte, at han var en del af problemet. »Jeg skal leve med skammen og flovheden over det,« siger han nu
Information har i samarbejde med produktionsselskabet Impact TV researchet til dokumentaren og artikler om sexisme på TV 2 og har selv været i dialog med Michael Dyrby om de konkrete episoder. Her afviste han at kommentere sin egen rolle i sagerne. Onsdag sagde han ja til at deltage i en halv times interview sidst på eftermiddagen, som han ændrede til et kvarter, lige inden interviewet gik i gang. Arkivfoto.

Information har i samarbejde med produktionsselskabet Impact TV researchet til dokumentaren og artikler om sexisme på TV 2 og har selv været i dialog med Michael Dyrby om de konkrete episoder. Her afviste han at kommentere sin egen rolle i sagerne. Onsdag sagde han ja til at deltage i en halv times interview sidst på eftermiddagen, som han ændrede til et kvarter, lige inden interviewet gik i gang. Arkivfoto.

Mads Joakim Rimer Rasmussen

Indland
9. december 2021

Chefredaktør på B.T. Michael Dyrby havde været genstand for journalistisk research i et år, da dokumentaren #MeToo: Sexisme bag skærmen udkom på Discovery+ i sidste uge.

Alligevel var det først tirsdag, at han i et stort interview med Berlingske og i DR-podcasten Genstart erkendte, at han havde haft »upassende forhold«, gjort sig skyldig i sexisme og været magtfuldkommen i sin tid som nyhedsdirektør på TV 2.

Når der skulle gå så lang tid, skyldes det ifølge Michael Dyrby, at han var »i fornægtelse«.

»Det er klart, at jeg ikke havde noget stort ønske om, at den her dokumentar kom ud. Jeg havde forsøgt at beskytte mig selv, og når man er i en fornægtelse, så søger man at få bekræftelse på sin fornægtelse, så dem, man taler med, bekræfter den opfattelse, man selv har. Så fornægtelsen gjorde, at jeg ikke så det tydeligt nok og så omfanget af det,« siger han.

Information har i samarbejde med produktionsselskabet Impact TV researchet til dokumentaren og artikler om sexisme på TV 2 og har selv været i dialog med Michael Dyrby om de konkrete episoder. Her afviste han at kommentere sin egen rolle i sagerne. Onsdag sagde han ja til at deltage i en halv times interview sidst på eftermiddagen, som han ændrede til et kvarter, lige inden interviewet gik i gang.

I dokumentaren og i Informations artikel ’Kvinder står frem og fortæller om grænseoverskridende oplevelser på TV 2’ fortæller 11 nuværende og tidligere kvindelige medarbejdere på TV 2 om en kultur præget af en hård og sexistisk tone, krænkende adfærd og seksuelle forhold mellem chefer og ansatte. Ifølge kvinderne var kulturen båret af nogle få mandlige chefer og tv-værter, og nu står Michael Dyrby altså frem som en af dem.

»Jeg blev chokeret«

Ifølge Michael Dyrby var det »totaliteten« af de samlede beskrivelser af kulturen, som gjorde, at han nåede til erkendelsen om, at han har svigtet i sin rolle som nyhedsdirektør, som han besad fra 2002 til 2015.

»Det var vidneberetninger, som var så forfærdelige og hjerteskærende, som man kunne se, når de (kvinderne, red.) sad der, og det blev foldet ud. Det var tre timers fremlæggelse, og det var det, der ramte mig, og det var der, jeg blev chokeret.«

– Så det var altså ikke objektivt set de konkrete forhold, du vidste handlede om dig? Det var den måde, de blev fremlagt på?

»Jamen, det er jo klart, at fjernsyn har en stærk effekt. Det er mennesker, jeg kender og respekterer, og at sidde og se dem fortælle om deres oplevelser 20 år tilbage, det var voldsomt for mig. Og det var hele totaliteten i dem, den samlede beskrivelse, som slog mig.«

– Du havde muligheden for at bekræfte – også anonymt – i Information, at de konkrete forhold, som du blev forelagt, var korrekte. Hvorfor gjorde du ikke det?

»Jamen, jeg vil ikke gå ind i de enkelte episoder. Jeg vil forholde mig til, at det er den totale beskrivelse af hele den her kultur. Det er den, der gør, at jeg bliver voldsomt chokeret. De enkelte episoder har jeg forholdt mig til, og de burde jo også have fået mig til at reagere, hvis jeg ser i bakspejlet,« siger Michael Dyrby.

Han forklarer, at han nu har talt med folk, »der ved noget om sexisme«, og på den måde er kommet frem til en ny erkendelse:

»Det havde været bedre for alle parter, hvis jeg var gået mere ind i processen og havde lyttet og været mere lydhør og også havde medvirket. I stedet for det her meget pinlige forløb.«

»Må leve med skammen«

Siden dokumentaren og Informations artikel udkom mandag i sidste uge, har Michael Dyrby været under stort pres fra medier, som har afkrævet ham svar på hans rolle i dokumentaren. Herunder hans egen avis, B.T., som ikke har kunnet få ham til at stille op til et mundtligt interview.

Samme dag, som dokumentaren og artiklen udkom, gik en af de medvirkende kvinder, Anna Thygesen, ud i Ekstra Bladet og satte navn på Michael Dyrby som den mand, der ifølge hende havde sagt på vej hjem i en bus fra en julefrokost på TV 2:

»Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.«

Michael Dyrby afviser at være kommet med den bemærkning.

Dagen efter tog han hjem fra arbejde.

– Kan du forstå, at det kan se ud, som om du har forsøgt at holde dig ude af det, så længe du kunne, men nu hvor der er lagt så meget pres på dig, så står du frem med en erkendelse, måske for at kunne beholde dit job?

»Der er alle mulige tolkninger, og alle tolker. Det må de være velkomne til. Jeg kan bare sige, at jeg må bedømmes på det job, jeg har nu. Jeg kan ikke sige op to gange på TV 2. Og som jeg har sagt tidligere: Da jeg forlod TV 2, satte jeg en proces i gang. Og den episode, jeg forlod TV 2 på, er en helt anden ting. Og de to ting koblede jeg ikke sammen. Dengang var jeg udsat for hævnporno.«

Selv om Michael Dyrby nu går ud med en bekendelse, afviser han at fortælle, hvilke episoder i dokumentaren og Informations dækning der vedrører ham.

»Hvis jeg begynder at kommentere på enkeltepisoderne, så vil folk begynde at vide, hvem der er hvem i episoderne, og da jeg har noteret mig, at kvinderne også ønsker, at det her skal handle om en kultur som sådan, der skal ændres, så har jeg jo valgt det samme.«

– Men er det dig selv, du beskytter ved ikke at gå ind i de konkrete forhold, eller hvem er det?

»Jamen, der er mange hensyn. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen beskyttelse af mig selv tilbage. Jeg står fuldstændig blottet foran hele Danmark. Jeg skal leve med skammen og flovheden over det. Jeg skal leve med skylden. Man skal ikke gøre mig til et offer, men det er også min familie, og det er en vanskelig periode. Og det må jeg bede om respekt for.«

Michael Dyrby erkender, at han har haft »upassende forhold« i sin tid som nyhedsdirektør på TV 2.

– Hvad lægger du i ordet ’upassende’?

»Jeg lægger i ordet upassende, at det ikke burde have forekommet. Når man er chefen, har man magten og indflydelsen, og den skal man forsøge at varetage på bedst mulig måde. Jeg har udvist ringe dømmekraft og ikke varetaget min chefrolle.«

– Flere kvinder i dokumentaren og Information fremhæver, at det kan være svært at sige fra over for en chef. Kan du i dag forstå, hvorfor det kan være svært at sige fra?

»Ja, jeg synes ikke, jeg vil gå ind i det konkrete. Du bliver meget konkret, og jeg skal pludselig sætte mig i kvindernes sted. De har fortalt så gribende og så rystende, så det skal have lov til at stå for sig selv.«

Håndtering af B.T.-sag

Michael Dyrby og hans chef, direktør for Berlingske Media Anders Krab-Johansen, har begge lagt vægt på, at Dyrby i forhold til sin fremtid som chefredaktør på B.T. skal bedømmes på, hvordan han har ageret i sin tid på avisen.

I foråret bragte fagbladet Journalisten en historie om otte studentermedhjælpere på B.T., som sidste år gik til ledelsen på B.T. og fortalte om grænseoverskridende adfærd fra deres redaktør.

Mens han blev på avisen, blev studentermedhjælperne afskediget. Ifølge en af de tidligere studentermedhjælpere, Anne Louise Rühe, som stod frem i Journalisten, blev sagen fortiet, og »vi fik aldrig en undskyldning«.

Michael Dyrby undskyldte først til kvinderne, efter sagen blev beskrevet i offentligheden. Her skrev han blandt andet i en klumme i sin egen avis:

»For at ingen skal være i tvivl: Undskyld for de oplevelser, som studentermedhjælperne var igennem, og den mangelfulde håndtering, som jeg fortryder.«

– Du har sagt, at man skal dømme dig på, hvad der foregår på den arbejdsplads, du er på nu. Er den her sag ikke et eksempel på, at du har manglet dømmekraft også i den rolle som chefredaktør på B.T. i forhold til at håndtere den type sager?

»Den sag er blevet håndteret. Den er ikke blevet håndteret af mig, den er blevet håndteret af deres nærmeste chef i samarbejde med HR, og der er den blevet håndteret efter alle kunstens regler. Der er endda blevet lavet yderligere undersøgelser med konsulenter udefra til at håndtere den her sag.«

– Men du undskyldte ikke over for de pågældende kvinder, før sagen kom frem i offentligheden?

»Jamen, sådan nogle sager, de er ret komplekse. Og det er også en personalesag, så man er begrænset i, hvad man kan sige. Men jeg kan love og garantere, at den er håndteret, og HR har været utroligt omhyggelige med sagen,« siger han.

– Det er kommet frem på Twitter, at den samme mand er blevet forfremmet af dig. Er det korrekt?

»Ja, altså, han laver lidt det samme og noget andet også.«

– Hvordan kan han det, når man har haft en sag, hvor flere studentermedhjælpere har følt sig krænket af ham?

»Prøv at høre her: Det er en meget kompleks sag, og den er blevet undersøgt fuldstændig til bunds. Han har fået en påtale og en advarsel for det, men den er så kompleks, og der er blandet rigtig mange ting ind i den, men jeg vil ikke gå ind i den, for det er en personalesag.«

Forberedte sig med direktør

– Du bruger vendingen ’upassende forhold’ over for Berlingskes journalister 13 gange, og det virker til, at du har nogle meget præfabrikerede svar, som du bliver ved med at give til de medier, du stiller op i. Har du haft rådgivere, for eksempel kommunikationsrådgivere, til at hjælpe dig med din kommunikation?

»Spørger du om jeg har forberedt mig?«

– Ja, altså med kommunikationsrådgivning?

»Jeg har forberedt mig med min direktør her i huset. Og så selvfølgelig har jeg forberedt mig,« siger Michael Dyrby.

– Så I er blevet enige om, hvad du skal svare?

»Men prøv at høre her: Selvfølgelig har jeg talt med ham utallige gange, men hvordan jeg har forberedt mig, det holder jeg for mig selv,« siger Michael Dyrby.

Direktør for Berlingske Media Anders Krab-Johansen har til Berlingske blandt andet udtalt om sagen:

»Jeg synes, det er godt og vigtigt, at Michael Dyrby i interviewet kommer med en tydelig og fuldstændig undskyldning til kvinderne i dokumentaren og for sin rolle som chef på TV 2. Det er det rigtige at gøre. Og det gør han.«

Han har også udtalt, at han ikke har kendskab til de konkrete episoder, som Michael Dyrby er involveret i.

– Han siger, at du ikke har fortalt ham om de konkrete episoder, du er en del af. Er det korrekt?

»Ved du hvad, det vil jeg holde mellem Anders Krab og mig, så det vil jeg ikke kommentere på.«

– Har du udvist en adfærd, du selv ville acceptere hos for eksempel en magtfuld minister eller topchef med en dårlig sag?

»Nej. Det har jeg ikke. Det har været dårligt håndteret. Men det har været nødvendigt for mig.«

– Har det ligefrem ført til en erkendelse om, at medier, herunder B.T., behandler topchefer og magthavere for hårdt, nu hvor du selv har stået i den situation?

»Nej, det tror jeg ikke. Det er en særlig sag for mig, og den er meget personlig, og det har taget mig meget lang tid at nå frem til den erkendelse, som gør, at jeg står, hvor jeg står i dag.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Laura Friis Wang

Du kunne ikke få Dyrby ud af sin comfort zone af præfabrikerede svar;
men du fik illustreret, at hykleriet driver ned af væggen i Det Berlingske Hus.

Per Kortegaard, tove helbo, Kurt Nielsen, Christina Laugesen, Henning Kjær, Peter Mikkelsen, Ulla Jensen, David Zennaro, Janne Bang, June Beltoft, Gitte Loeyche, Trine Høgh, Inge ambrosius, Lise Lotte Rahbek, Anker Nielsen, Hans Larsen, Herdis Weins, Lis djørup, Tina Peirano, Troels Ken Pedersen, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

- og hvis den der klyne dog så bare var den eneste...

At han og hans slags skal forestille at være blomsten af Danmarks kreative klasse... Suk!
Med Poulsgaard (for eneste gang i mit liv): Tøsedrenge!

Kurt Nielsen, Sven Elming, Dylan Storm, Herdis Weins, Steen Obel, Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Inger Pedersen

Var "tøsedrenge" ikke Egon Olsen? ;)

Udover Egon Olsens katalog af eder og forbandelser, kunne man fremhæve Kaptajn Haddock, som ikke stod tilbage:

"Liderlige lumskebukse" fremstår ihvertfald som en passende beskrivelse på TV2's gulddrenge..

Minna Rasmussen, Janne Bang, June Beltoft, Trine Høgh, Hans Larsen, Herdis Weins, Steen K Petersen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Egon Olsens værste var i min hukommelse "Socialdemokrater!!!"

Liderlige lumskebukse, virker som passende, ja.

Men Tøsedrengene var altså Poulsgaards det nærmeste, man kommer på krampetrækninger:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/353/diverse/55401/kresten-poulsgaard-toe...

Eva Schwanenflügel

Det er jo meget muligt, at Poulsgaard havde set Olsen Banden..

DF fik ihvertfald indført spørgsmål om bandens film i dansktesten, så Egon har nok stået for nogle som en (betonstøbt) søjle af danskhed, he he.. ;)

“Jeg skal leve med skammen og flovheden over det”, siger Dyrby.
Så fik han også lige gjort sig selv til et offer for sin egen, dårlige ledelsesform….

ingemaje lange, Espen Bøgh, Per Kortegaard, Steen K Petersen, Herdis Weins, Kurt Nielsen, Ulla Jensen, David Zennaro, Steen Obel, June Beltoft, Gitte Loeyche, Eva Schwanenflügel, Tommy Christensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

“Jeg skal leve med skammen og flovheden over det”, siger Dyrby.
Så fik han også lige gjort sig selv til et offer for sin egen, dårlige ledelsesform….

Inger Pedersen, June Beltoft og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Endnu engang glider medierne let og elegant fra et fokus på ofrene til fokus på krænkerne, som får ret meget spalteplads, ikke kun i det Berlingske Hus.

Erik Winberg, Steen K Petersen, June Beltoft og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Og jeg skal leve med at manden kan fortsætte med at være meningsdanner i medierne. Måske danner han par med Ålen i en kærlighedspostkasse?

Kurt Nielsen, David Zennaro, Steen Obel, June Beltoft, Gitte Loeyche og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Med fare for at blive udskammet, må jeg sige at vi også bør være åbne overfor de mennesker der, som Dyrby faktisk udtaler sig og står ved de ting, han har været med til i tiden på TV2. Det er ikke fordi jeg vil forsvare hans gerninger, men bare fordi man er chef, er man jo ikke nødvendigvis, et dumt svin. Der skal være en balance, ellers er der jo ingen som tør stå op og fortælle hvordan de selv oplevede det at være mand og eller leder i sådan et miljø og så bliver debatten for unuanceret.

Eva Schwanenflügel

@ Trine Høgh

Jo, åbenhed er som regel godt.

Der er bare det aberdabei, at Dyrby jo ventede indtil Anna Thygesen tog bladet fra munden, og desuden havde koordineret med Krabb-Johansen om, at han kunne forblive i sin stilling på BT, selvom han gik til bekendelse.

Desuden synes jeg mere Dyrbys udtalelser handler om, hvor svært og hårdt det var for ham selv, snarere end for ofrene for chikanen.

ingemaje lange, Minna Rasmussen, Jesper Hostrup Hansen, Steen K Petersen, Tina Peirano, Herdis Weins, Lis djørup, Kurt Nielsen, Peter Mikkelsen, Ulla Jensen, Inger Pedersen, Mathias Petersen, Steen Obel, June Beltoft og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

»Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.«

Michael Dyrbys troværdighed er totalt gennemhullet i mine øjne så jeg tror på Anna Thygesen.

Signalement på en personlighed i stil med"fordi jeg er mig har jeg lov at få hvad jeg vil have og gøre som det passer mig og fordi jeg er mig behøver jeg ikke at føle mig hverken skyldig eller skamfuld.

Michael Dyrby befinder sig stadig i Wonderland (benægtelse) som indebærer omnipotent tænkning. Og alt kan klares med et quick-fix.

Men det er slut med seksuelt forbrug af praktikanter. Der er i hvert fald sat tydelige rammer for adfærden som kan vejlede ham og forhåbenlig andre i at opføre sig ordentligt og med mere omsorg overfor deres medmennesker.

Sagen viser at det er nødvendigt at sætte regler op der begrænser vores menneskelige trang til selvhævdelse. Sagen kan i videre perspektiv konnectes til den på mange områder grænseløse narcissistiske kultur vi levert i. Eksemplerne herpå er mange. F.eks. når visse personer i deres almægtighed foretager private rumrejser i en verden hvor vi sammen forsøger at bekæmpe vores aftryk på atmosfæren. Også her er der tale om omnipotent tænkning og det ordner vi med quick-fix. I lille skala noget vi alle kender til.

uffe hellum, Nike Forsander Lorentsen, Steen K Petersen, Kurt Nielsen, David Zennaro, Ruth Sørensen, Inger Pedersen, Mathias Petersen, Steen Obel, June Beltoft og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg tror, at denne krænker lever i fortsat benægtelse, når han benægter bemærkningen til Anna Thygesen - han er jo grundlæggende utroværdig.

PS. I Orientering/DR1 i går hørte jeg, at tidligere havde Michael Dyrby ansat Anders Krab-Johansen på TV2, og senere ansatte Anders Krab-Johansen Michael Dyrby på BT - ja, 'broderskabet blåskjorterne' står sammen, eller hur?

Steen K Petersen, Herdis Weins, Kurt Nielsen, Christina Laugesen, Henning Kjær, Peter Mikkelsen, David Zennaro, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel og Mathias Petersen anbefalede denne kommentar

Dyrby fremstår efter de sidste dages offentlige optræden med sit indstuderede interviewshow totalt uegnet til at varetage et ledelsesansvar, men så længe ledelsen og medarbejdere på BT bakker ham op, bliver han siddende på sin tynde pind. Forpjusket og afklædt, mens han tager billeder af sjoveren! Mandens selvindsigt er lig nul, og selviscenesættelsen af den “nye Dyrby” er et ynkeligt overlevelsesforsøg af et narcissistisk magtmenneske. At livet skal leves forlæns og forstås baglæns, gælder også Dyrby.

Steen Obel, Steen K Petersen, Tina Peirano, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins, Kurt Nielsen, Christina Laugesen og David Zennaro anbefalede denne kommentar

Siden hvornår har der sneget sig en omvendt proportional ind i forholdet mellem magt og tiltrækning? Tror at jeg tager en tur ud i Dyrehaven i den kommende weekend. Har ladet mig fortælle, at det er de største og stærkeste hjorte, der har magten til det hele. Hvor langt ligger mennesket fra de andre pattedyr i adfærd? Bare en tanke. Tror at jeg skal støve min Freud af.

Glem alt om at komme den type elendighed til livs jævnfør naturloven:

Magt korrumperer
Absolut magt korrumperer absolut.

Hvis magtkorruptionen skal til livs bliver vi nødt til at finde ud af hvordan korruptionen manifesterer sig,

PS. Glæder mig til at Informations serie om videnskabsgenfortællingen tager den naturlov op til kærlig behandling, så vi kan komme videre med at komme den til livs.

Hvis man har udvist så eklatant ringe dømmekraft - over så lang tid - som MD helt åbenbart har, fatter jeg simpelthen ikke at nogle fortsat kan have tillid til ham som leder.

Steen Obel, Steen K Petersen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

... men selvfølgelig fægter han med alt hvad han har - for konen, for karrieren og for huset i Hellerup.

Svend Jespersen

Det må være på tide for diverse direktioner at begynde at ansætte højtuddannede fremtidsforskere og spåkoner (undskyld, ”spåkoner” er vel kønsdiskriminerende, men hvad kan man ellers kalde dem)?

For hvem ved, hvad fremtiden vil byde på af etiske og moraliserende paradigmer? Hvem ved, hvordan man bedst beskytter sig selv og andre mod at ende op i fremtidens gabestok? For tyve år siden priste denne avis sine læsere i høje toner for deres ”politisk interesse, uddannelse og kulturforbrug”. I slutningen af indlægget spiller Jacob Mollerup, avisens daværende chefredaktør, trumfen: ”For at det ikke skal være løgn, så rejses der også usædvanlig meget” til ”kultur- og storbyferier og individuelle rejser”.

Gad vidst, om han en dag bliver stillet til regnskab for en totalt misforstået holdning til det at sætte sig op i et fly for at tilfredstille egne, egoistiske ønsker? Eller vil man til den tid sige, at ”sådan var det dengang”?

Steen K Petersen

Som Anja Bo så rigtig skriver i en artikel i Berlingske i dag,

"Mens vi venter på den nødvendige konsekvens, smitter utroværdigheden af på Anders Krab-Johansen og Berlingske Media, fordi tøven og foreløbig ligefrem opbakning til Dyrby bliver tiltagende grotesk. Regnestykket er ganske simpelt: Hvor længe kan de belgiske ejere af Berlingske Media tro, at danske mediebrugere er ligeglade med overgreb?"

Steen K Petersen

@René Arestrup skriver,

"Hvis man har udvist så eklatant ringe dømmekraft - over så lang tid - som MD helt åbenbart har, fatter jeg simpelthen ikke at nogle fortsat kan have tillid til ham som leder”

Gætter på at Dyrby, har den samme hardcore mørkeblå ideologi, som Anders Krab-Johansen og Berlingske Media er kendt for.

Steen K Petersen

@René Arestrup skriver,

"Hvis man har udvist så eklatant ringe dømmekraft - over så lang tid - som MD helt åbenbart har, fatter jeg simpelthen ikke at nogle fortsat kan have tillid til ham som leder”

Gætter på at Dyrby, har den samme hardcore mørkeblå ideologi, som Anders Krab-Johansen og Berlingske Media er kendt for.

Derfor fyrer man ikke en af de sande disciple, du ved dem fra farisæerne.

- Oh., det stakkel offer Dyrby, har så ondt af sig selv i dag, men ikke over de kvinder det gik ud over dengang, og havde flere af dem været endnu yngre, så havde han muligvis kunne smykke sig med titlen på TV2s station; "mødomslugeren fra TV2"!