Overblik
Læsetid: 12 min.

Er omikron pandemiens store monster? Vi giver et overblik over, hvad vi ved – og hvad vi meget gerne vil vide

(Opdateret den 19. dec). Det svirrer med rygter og spekulation om den nye variant omikron, der med skræmmende fart er ved at sprede sig i Danmark og resten af verden. Mens nogle mener, at omikron kan blive pandemiens endeligt, ser andre den som en uoverskuelig trussel. Mange spørgsmål er endnu ubesvarede – men meget tyder på, at konsekvenserne af omikron kan blive alvorlige
Indland
10. december 2021

Efter en sensommer præget af eufori over vaccinernes succes og coronakrisens mulige afslutning, ser det pandemiske verdenskort i øjeblikket noget mere dystert ud.

Herhjemme lukker nattelivet endnu engang, hjemmekontorerne genopstår, og skoleeleverne blev sendt hjem fra skole fra den 15. december.

I vores naboland Norge, der ellers har været relativt åbent under hele pandemien, har regeringen indført stramme restriktioner, så man nu maksimalt må have ti gæster i hjemmet og samles 20 personer på offentlige steder.

I Storbritannien er myndighedernes risikovurdering tegnet med rødt. Smittetallene fordobles på få dage, og de britiske sundhedsmyndigheder advarede torsdag om, at op mod en million mennesker kan være smittet inden nytår.

Og i den indiske delstat Karnataka er der indgangsforbud til lejligheder eller hjem, hvor der er mere end tre COVID-smittede og for skoleelever, der deltager i fysisk undervisning, er der nu krav om, at begge forældre skal være fuldt vaccinerede.

Årsagen er som bekendt omikronvarianten, der – siden den for knap en måned siden blev opdaget i det sydlige Afrika – er påvist i 60 lande kloden over, og også er i markant stigning i Danmark.

Det skorter ikke med teorier om, hvor smitsom og alvorlig omikron er, og hvad den kan komme til at betyde for den snart to år lange pandemi. Men hvad ved vi egentlig? Og måske endnu mere relevant på dette tidspunkt: Hvad ved vi ikke? Information giver et overblik.

Hvad ved man om mutationerne, som førte til omikron?

Omikron blev først opdaget den 11. november i Botswana og tre dage senere, den 14. november, i Sydafrika.

Men data fra organisationen Nextstrain viser, at et forstadium til varianten brød ud af coronavirussens grundstamme allerede i juni 2020 – altså før deltavarianten overhovedet opstod. I mere end et år herefter blev der ikke fundet nogen data om genetisk udvikling af omikron, før den i efteråret 2021 blev sporet i patienterne i de to afrikanske lande.

Flere end 30 af omikrons mutationer sidder i det såkaldte spikeprotein. Det er det protein, som gør virus i stand til at inficere og overtage menneskelige celler, og som mange vacciner er rettet imod. Det er derfor, de mange mutationer skaber så meget bekymring.

Gonzalo Bello, virolog ved Oswaldo Cruz Institute i Rio de Janeiro i Brasilien, forklarer til tidsskriftet Scientific American, at det er sandsynligt, at omikron sprang fra menneske til dyr og derfra tilbage til menneske, og at varianten undervejs i dyret har haft mulighed for at mutere så voldsomt.

»I en anden art vil virus møde et anderledes immuntryk, og derfor vil den ret hurtigt kunne akkumulere visse mutationer.«

Der mangler dog mere viden, før man kan konkludere noget som helst om denne teori.

 

Omikron blev først opdaget den 11. november i Botswana og tre dage senere, den 14. november, i Sydafrika. Siden er den påvist i 60 lande kloden over, og er også i markant stigning i Danmark.

Omikron blev først opdaget den 11. november i Botswana og tre dage senere, den 14. november, i Sydafrika. Siden er den påvist i 60 lande kloden over, og er også i markant stigning i Danmark.

Shiraaz Mohamed/AP/Ritzau Scanpix

 

Siden omikron blev opdaget, har varianten allerede delt sig ud i to understammer, BA. 1 og BA. 2, hvor den første er den mest udbredte. Forskellen mellem de to er altafgørende.

Omikron kan identificeres med test, fordi BA. 1-varianten har en såkaldt ’deletion’ i det gen, der styrer spikeproteinet. Med PCR-test ligner omikron i testsvaret deltavarianten på nær den ekstra deletion. BA. 2 har ikke denne ’deletion’. Det betyder, at den nye understamme af omikron kan flyve under radaren i forhold til de testmetoder, der anvendes. Indtil videre er BA. 2 påvist i ganske få patienter i Sydafrika, Australien og Canada.

De to stammer er »genetisk meget forskellige,« forklarer professor Francois Balloux, der er direktør ved University College London Genetics Institute, til avisen The Guardian. Det betyder ifølge ham, at de to understammer måske kan ende med at have forskellige smittemønstre.

Hvor smitsom er omikron?

Når det kommer til smitsomhed, ser omikron ud til at have et stort forspring i forhold til de coronavarianter, verden hidtil har været oppe imod.

Data fra andre lande bekræfter meget godt det billede, vi i øjeblikket ser herhjemme, fortæller Viggo Andreasen, som er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. Nemlig at omikron er omkring tre gange så smitsom som den i forvejen meget smitsomme deltavariant, der i øjeblikket er dominerende i Danmark.

»Deltas kontakttal er i øjeblikket omkring 1,2, mens tallet for omikron er godt og vel tre. Ti smittede giver altså sygdommen videre til 30-40 personer. Og det er vel at mærke i en befolkning, hvor størstedelen er vaccineret, og hvor der er en del begrænsninger på smitteudbredelse: opsporing, test, coronapas, mundbind og så videre,« siger han.

I øjeblikket er fordoblingstiden for omikron herhjemme lidt over to døgn. Siden den 1. december er antallet af registrerede omikrontilfælde i alt steget fra 17 til 577. Det er ifølge Viggo Andreasen »nærmest urealistisk hurtigt«.

Han understreger, at omikron i øjeblikket spreder sig i den del af befolkningen, hvor det går hurtigst.

»Altså de erhvervsaktive i de store byer. Vækstraten vil nok blive lidt lavere, når den skal nå ud til andre dele af befolkningen. Men det ændrer ikke ved, at det går virkelig hurtigt,« siger han.

 

Hvis den stejle stigning for omikronvariantens udbredelse herhjemme fortsætter, viser Viggo Andreasens beregninger, at den vil være dominerende inden nytår. Men det kommer også an på de nye restriktioners effekt, understreger han.

»Grunden til, at delta overtog helt fra alphavarianten (tidligere kaldt den britiske variant, red.), var, at vi lukkede så kraftigt ned. Om delta bliver helt udkonkurreret eller fortsat vil florere ved siden af omikron afhænger af det samme,« siger han.

Lone Simonsen, der er professor og leder af PandemiX Center på Roskilde Universitet, er dog mere skeptisk over for, om omikron er markant mere smitsom end deltavarianten. Hun mener, det er en misforståelse, at omikron smitter lige så meget som mæslinger, hvilket ellers er hyppigt beskrevet.

»Omikron smitter så hurtigt relativt i forhold til delta, fordi den er en delvis flugtvariant. Den kan til en vis grad undslippe immunitet fra både naturlig smitte og vacciner, og derfor har den så mange flere mennesker at smitte end delta. Omikron er en variant med mere frit slag i befolkningen,« siger hun

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, holder fast i, at omikrons smitsomhed er på niveau med mæslinger.

»Der er stor international konsensus om, at den er betydeligt mere smittefarlig end delta. Den er i størrelsesordenen af mæslinger, så den er meget smitsom og meget meget mere smitsom end de oprindelige virusvarianter, vi kæmpede med sidste år,« siger han.

De seneste tal fra Sydafrikas National Institute for Communicable Diseases viste, at smittetallene i landet steget med 11 procent i forhold til uge 48. Det er den laveste stigning siden, omikron blev opdaget i landet. Også antallet af daglige indlæggelser er faldet betydeligt sammenlignet med sidste uge. 

»Selvom vi stadig indsamler data, tyder tallene på, at den nuværende bølge er mildere,« lyder det fra instituttet.

Hvor alvorlige sygdomsforløb giver omikron?

Spørgsmålet om, hvor alvorlig, og i værste fald dødelig, sygdom omikronvarianten fører til, er helt afgørende for at forstå omfanget af dens trussel.

»The ten million dollars question,« som Viggo Andreasen udtrykker det.

Men det er også her, at vi stadig mangler mest viden. Det skyldes især, at der som bekendt går et stykke tid fra smitte med coronavirus til, at symptomerne udvikler sig. Det er altså endnu begrænset, hvor mange omikronforløb, der findes data fra.

De observationer og små studier, der findes, er stort set alle sammen fra Sydafrika. I en rapport fra landets medicinske forskningsråd, SAMRC, er 42 nyligt indlagte og formentligt overvejende omikronsmittede patienter blevet analyseret. Og her er konklusionen umiddelbart ret opmuntrende.

Af rapporten fremgår det, at »flertallet af patienterne på COVID-afdelinger ikke har været iltafhængige«, at dødeligheden er lavere, og at corona i høj grad har været et tilfældigt fund i patienter indlagt af andre årsager.

»Det relativt lave antal hospitalsindlæggelser med COVID-19 på almindelige-, høj pleje- og intensivafdelinger udgør et meget anderledes billede sammenlignet med begyndelsen af tidligere bølger,« konkluderer forfatterne bag rapporten.

Foreløbig data fra Sydafrika viser desuden, at andelen af indlagte omikronpatienter, som ender på intensiv, er ti procent mod 24 procent ved deltavarianten. Også andelen, som har brug for respirator, er indtil videre noget lavere: tre-fire procent mod ti procent ved delta.

På sociale medier og i pressen har det fået flere til at spekulere i, om en mere smitsom, men mildere coronavariant kan være enden på pandemien.

»Hvis den er mindre sygdomsfremkaldende, kunne det måske ligefrem være en god ting. Hvis den gav mindre sygdom i den ældre og svækkede del af befolkningen, så ville den gå rundt og vaccinere folk,« har overlæge i virologi ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard eksempelvis tidligere udtalt i Deadline.

Men det er desværre for tidligt at konkludere. Vi bliver først klogere, når vi om nogle uger har data fra et større antal smittetilfælde end de enkelte cases, vi foreløbigt kender. 

Michael Bang Petersen, professor i statskundskab og leder af HOPE-projektet på Aarhus Universitet, beskriver de mange modsatrettede mediehistorier om omikrons karakter og konsekvenser som »en form for Rorschach-test«.

»Lige nu kan borgerne fortolke lidt, som de selv ønsker,« siger han.

Jens Lundgren hælder koldt vand på spekulationerne om, at omikron kunne være en mildere variant.

»Nu har vi studeret fem-seks forskellige varianter af corona, og de har alle sammen skabt nogenlunde det samme sygdomsbillede. Nogle måske lidt mere alvorlige end andre. Derfor er antagelsen, at den her skaber det samme sygdomsbillede, som de andre,« siger han.

Jens Lundgren efterlyser især data fra Europa, hvor der er en datamæssig infrastruktur, der gør det muligt at karakterisere sygdomsmønstret.

»Når folk siger ’lad den bare komme’, så er det ikke baseret på viden.«

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forholdene i Sydafrika ikke bare kan overføres til eksempelvis Danmark, påpeger Lone Simonsen.

»Sydafrika har en yngre befolkning, hvor mange har immunitet fra naturlig smitte, mens vi har en ældre demografi, hvor flest er vaccinerede. Det er sommer i Sydafrika og vinter her. Så vi må selv finde ud af, hvad en smittebølge kommer til at betyde for antal indlagte i et land som Danmark, og hvilke forløb de får,« siger hun.

Det vigtigste at holde øje med i de kommende dage og uger er, hvordan omikron rammer de vaccinerede og ældre, mener Viggo Andreasen.

»Corona er enormt afhængig af alderssammensætning. Vi er blevet snydt før. I begyndelsen undervurderede vi alphavariantens alvorlighed, fordi vi ikke havde data for hver aldersgruppe. Den viste sig at give 50 procent flere indlæggelser end den oprindelige Wuhan-variant,« siger han.

Selv hvis omikron skulle vise sig at være mindre alvorlig end delta, kan dens voldsomme smitsomhed i sig selv gøre varianten markant mere kritisk, end alt, hvad vi tidligere har stået over for i pandemien. Det skyldes potentialet i dens eksponentielle smittevækst, vi har hørt så meget om de seneste knap to år, forklarer Viggo Andreasen.

»Vi har at gøre med en virus, som fordobles på to dage. Så selv hvis den kun kræver halvt så mange hospitalsindlæggelser som delta, så vil vi nå samme niveau på to dage,« siger han.

Også Lone Simonsen vurderer, at dødeligheden for omikron skal være markant lavere, før at dens lynhurtige og brede udbredelse ikke stadig kan udfordre vores sundhedsvæsen.

»Hvis dødeligheden per 1.000 smittede er eksempelvis to-tre gange mindre end delta, er det ikke nok til at gøre mig rolig,« siger hun.

Senest har et videnskabeligt studie fra Hongkong Universitet, der dog endnu ikke er fagfællebedømt,  vist, at omikron i løbet af de første 24 timer spreder sig 70 gange hurtigere i hovedbronkierne sammenlignet med delta-varianten. Hovedbronkierne fører luft fra luftrøret og ned i lungerne via to store rør. Det kan måske forklare omikrons voldsomme smitsomhed. 

Men studiet viser også, at omikron spreder sig ti gange langsommere i lungevævet end den oprindelige wuhan-variant. Det kan ifølge forskerne bag potentielt betyde, at den nye variant giver et mildere sygdomsforløb. Men det er for tidligt at konkludere noget endeligt. 

Hvor effektive er vaccinerne mod omikron?

Coronavaccinerne er blevet udråbt som videnskabens supervåben mod corona. Og selv om det på vej ind i endnu en vintermørk nedlukning kan være svært at føle stikkenes triumf, er det vigtigt at huske på, hvor kritisk et sted vi havde været uden vacciner.

Derfor er det også afgørende, hvor effektive vaccinerne virker på omikron, der er en helt anden variant, end den fra Wuhan, som de oprindeligt blev designet til at beskytte imod.

I denne uge udkom det første lille sydafrikanske studie om omikrons evne til at omgå vacciner. Det Afrikanske Institut for Sundhedsforskning (AHRI) har testet blod fra 12 personer, som har fået to stik med Pfizer-vaccinen. I fem ud af seks tilfælde kunne antistofferne bekæmpe omikron.

Og Pfizer udmeldte selv onsdag, at laboratorietests tyder på, at et tredje boosterskud giver god beskyttelse mod den smitsomme variant – omkring på niveau med to stiks effektivitet mod delta. Forsøget er dog kun baseret på 39 prøver, og Pfizer vil ikke dele data.

Men anekdoter fra virkelighedens verden viser, at vaccinerne ikke giver garanti mod stor spredning af omikron. Til en firmajulefrokost i Norge ser varianten ud til at have smittet mindst halvdelen af 120 vaccinerede deltagere.

Herhjemme viser en nylig statusrapport fra Statens Serum Institut, at 76 procent af de danskere, som indtil mandag i denne uge var registreret smittet med omikronvarianten, var fuldt vaccinerede på smittetidspunktet, mens seks procent også havde fået tredje stik.

Det afgørende bliver, om vaccinerne fortsat beskytter mod alvorlig sygdom. Lone Simonsen hæfter sig desuden ved, at vaccinestudierne på omikron stadig er meget små.

»Vi har ikke meget evidens for det her. Og vi mangler også svar på, hvor længe beskyttelsen fra tredje stik så varer,« siger hun.

Ifølge RUC-professoren tyder data fra Sydafrika på, at dem, som klarer sig bedst mod omikron, er dem, der både er vaccineret og har immunitet fra naturlig smitte.

»Det er jo også interessant i forhold til, hvordan man opnår en robust immunitet i en befolkning. Kommer vi dertil ved brug af fjerde, femte og sjette dose, eller bliver det på sigt en kombination af vaccine og naturlig smitte?«

Pfizer/BioNTech har udmeldt, at en vaccine tilpasset omikronvarianten kan være klar til marts, hvis det viser sig nødvendigt. Ifølge Jens Lundgren bliver »den store beslutning«, om der skal masseproduceres en ny version af RNA-vaccinerne.

»Det bliver nok nødvendigt. Hvis den beslutning ikke er taget, så er den i hvert fald lige på trapperne,« siger han.

Hvad kan konsekvenserne af omikron blive?

Ifølge Viggo Andreasen fra RUC befinder vi os lige nu i et kapløb mellem omikrons udbredelse, og hvor hurtigt vi kan nå at få rullet vacciner ud – herunder det tredje stik.

»De restriktioner, der blev præsenteret onsdag, er et forsøg på at bremse omikrons voldsomme vækst, så vi har en bedre chance for at følge med i forhold til vaccinerne. Det er et tæt kapløb. Vi er ikke langt foran,« siger han.

Udfordringen er, at der er »en bremselængde« på epidemien, forklarer Michael Bang Pedersen fra Aarhus Universitet.

»I december sidste år tog det to uger at få bremset epidemien op. Men det var jo i et samfund, der allerede var relativt nedlukket, og som så blev fuldstændig nedlukket. Bremselængden vil jo være længere nu,« siger han.

Hvis ikke vi havde coronavaccinerne, ville omikronvarianten gøre Viggo Andreasen »sindssygt nervøs«.

»Nu er jeg noget mindre nervøs. Men der er jo stadig mange ting, vi ikke ved, som kan ændre billedet helt.«

Heller ikke Lone Simonsen er meget bekymret for omikronvarianten. I hvert fald ikke i et land som Danmark.

»Vi gør klogt i at holde smitten lidt hen med restriktioner, indtil vi kender mere til den trussel, som står foran os. Og det kan vi jo gøre, indtil der er en dose boostervaccine, som dækker omikron, hvis det viser sig nødvendigt,« siger hun.

Selv om man efterhånden kan blive i tvivl, understreger hun, at hun er sikker på, at coronapandemien en dag vil nå sin ende.

»Historisk ender en influenzapandemi efter to-fem år og bliver så til en sæsonvirus. Jeg tror, det samme vil være tilfældet her. Det tager bare flere bølger af forskellige varianter at komme igennem og efterhånden opnå en robust immunitet i befolkningen.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der tales hele tiden om betydningen af at have et åbent samfund, men hvad betyder det egentlig? Betyder det virkelig , at vi alle har behov for at gøre som vi plejer eller skal vi tage “ plejer” op til revision? I andre sammenhænge tales ofte henført om omstilling, og innovation, hvorfor så ikke begynde her? Sæt skolerne fri til at eksperimentere med mere fleksible kombinationer af virtuel og fysisk undervisning. Lad os mødes udenfor i mindre grupper og hente mad fra gourmet foodtrucks og gør endeligt op med den danske sanseløse drukkultur ,som den manifesterer sig i bøvede julefrokoster og sanseløst berusede forsamlinger i storbyen.

Lars Kyhn, Susanne Kaspersen, Mogens Holme, Sven Christensen, Kristian Spangsbo, Steen K Petersen, Inger Pedersen, Hans Larsen, Mette Johansson, erik pedersen, Alvin Jensen, Kim Folke Knudsen, Erik Nielsen, Eva Schwanenflügel, Rolf Andersen, Eva Kjeldsen, Arne Albatros Olsen, Marianne Jespersen, Jørgen Larsen, Jane Nielsen, Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Holger Nielsen, Anne-Marie Esmann, Eric Mård, William Zieler og olivier goulin anbefalede denne kommentar

Det kan ikke gå for hurtigt med at få frigivet patenterne.
At omikron har nået at udvikle sig, skyldes at vaccineproduktionen har været for lav, og fokuseret udelukkende på de rige lande der kan betale fuld pris for produktet.

De næste varianter er på vej fra de undervaccinerede lande. Vi skal i gang med vaccinerne der, og det er svært at komme uden om en opløsning af patenter i den omgang. Patenter, skal det siges, der ikke er opstået på baggrund af private investeringer, men primært finansieret af offentlige forskningsmidler.

Hans Bruun Jensen, Mogens Holme, Ib Christensen, Sven Christensen, Steen K Petersen, Jeppe Bundgaard, Hans Larsen, Inger Jensen, Alvin Jensen, Vibeke Olsen, Kim Folke Knudsen, Erik Nielsen, Eva Schwanenflügel, Eva Kjeldsen, Marianne Jespersen, Carsten Munk, Jane Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Svendsen, Per Langholz, Holger Nielsen og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar

"»Hvis den er mindre sygdomsfremkaldende, kunne det måske ligefrem være en god ting. Hvis den gav mindre sygdom i den ældre og svækkede del af befolkningen, så ville den gå rundt og vaccinere folk,« har overlæge i virologi ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard eksempelvis tidligere udtalt i Deadline."

I begyndelsen af pandemien talte en del virologer og immunologer om at Covid-19 ville kunne mutere til spredningsstærke, men meget milde varianter, som ville transformere pandemien til en endemi - på linje med sæsoninfluenza (hvilket medvirkede til den kontroversielle sammenligning af Covid-19 med influenza). Der er al mulig grund til at være observant på udviklingen - og al mulig grund til at iagttage og reagere på de gunstige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser det ville have, hvis vi ikke skulle ligge under for de udsigtsløse og kyniske, makroøkonomiske krav om vækst, som driver os ind i en irrationel og ekstremt omkostningsfuld kapgang med naturen.

Mogens Holme, Kristian Spangsbo, Mathias Petersen, Alvin Jensen, Kim Folke Knudsen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Rolf Andersen, Arne Albatros Olsen, Michael Waterstradt og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Ja det er absurd, at vaccinerne ikke gives fri, så hele verden kan blive vaccineret. Og som skrevet, er vaccinerne udviklet med statsstøtte. Det siger jo bare noget om, at verden er absurd med sin grådighed og overforbrug og markedsøkonomi. Og vi ser det i den grad under denne pandemi.

Vi havde et lovende vaccineprogram under udvikling herhjemme. Jeg har ikke hørt nyt om det i længere tid. Hvorfor gør vi ikke det og hvorfor giver den danske ikke midler til den videre forskning på hjemmebane ??? Det er mig ubegribeligt. Men måske jeg ikke har fulgt ordentligt med.

Vi skal som verdenssamfund stå sammen om denne pandemi og se at få vaccineret hele verdens befolkning i stor skala. Det lyder som om samtlige forskere og eksperter i artiklen ikke mener, at det bare forsvinder af sig selv. Selvom nogen kan tro det.

Ib Christensen, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Per Langholz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

"det er sandsynligt, at omikron sprang fra menneske til dyr og derfra tilbage til menneske, og at varianten undervejs i dyret har haft mulighed for at mutere så voldsomt." - jeg er glad for man resolut fik stoppet denne trussel fra mink i Danmark, og hvordan ville det være hvis Danmark var blevet skyld i en ny mutation, der stammede fra de mange mink i Danmark

Hans Bruun Jensen, Mogens Holme, lars pedersen, Sven Christensen, Steen K Petersen, Hans Larsen, Jette Steensen, erik pedersen, Alvin Jensen, Anne-Marie Esmann, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Erik Nielsen, Niels Jacobs, Jesper Eskelund, Nille Torsen, Marianne Jespersen, John Poulsen, Fam. Tejsner, Inge ambrosius, Inge Lehmann, Jane Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar

"Vi skal som verdenssamfund stå sammen om denne pandemi og se at få vaccineret hele verdens befolkning i stor skala."

Vi bør som verdenssamfund først og fremmest stå sammen om at omstille verdensøkonomien fra vækstdogmets tvangsmekanismer (som bl.a. afføder pandemier) og udvikle ressource-, bytte og deleøkonomier som respekterer naturgrundlaget(s sårbarhed). Vacciner kan i visse tilfælde være det mindst ringe, vi kan stille op mod (i betydelig grad selvpåførte) katastrofer/trusler mod folkesundhed o.a., men de bør absolut betragtes som en meget lidt bæredygtig indsats - alene fordi produktionen, distributionen og anvendelsen af dem er voldsomt ressourcekrævende, og i den eksisterende verdensøkonomi desuden medvirkende til at flytte ressourcer og magt fra befolkninger/civilsamfund til elite/storkapital og dermed accellere den globale ulighed og det globale demokratur.

Steen K Petersen, Espen Bøgh, Jeppe Bundgaard, Hans Larsen, Mette Johansson, Jette Steensen, erik pedersen, Alvin Jensen, Anne-Marie Esmann, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Flemming Berger, Michael Waterstradt og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Esmann
"Ja det er absurd, at vaccinerne ikke gives fri, så hele verden kan blive vaccineret. Og som skrevet, er vaccinerne udviklet med statsstøtte. Det siger jo bare noget om, at verden er absurd med sin grådighed og overforbrug og markedsøkonomi. Og vi ser det i den grad under denne pandemi."

Hvis man skulle frigive vaccinerne, så ville det have minimal effekt. Man har simpelt hen ikke infrastrukturen til at kunne håndtere vacciner i rigtig rigtig mange lande.

Som man kan se på den her vejledning fra amerikanske Pfizer fra CDC hjemmeside, så skal vaccinerne opbevares og transporteres ved temperaturer mellem -60 til -90 grader Celcius. Ens egen fryser derhjemme laver -18 C. Så vi er ude i typen af frysere, hvor man ikke lige kan se prisen.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/s...

Derfor er det ikke lige noget du laser på en lastbil og kører ud til en landsby et eller andet sted i et Uland.

"Vi havde et lovende vaccineprogram under udvikling herhjemme. Jeg har ikke hørt nyt om det i længere tid. Hvorfor gør vi ikke det og hvorfor giver den danske ikke midler til den videre forskning på hjemmebane ??? Det er mig ubegribeligt. Men måske jeg ikke har fulgt ordentligt med."

Der slår du jo netop hovedet på sømmet. Det er i dag en vaccine hvor rettighederne er solgt til det lille danske selskab Bavarian Nordic. Vaccinen er udviklet af Adaptvac, som er en udløber af vaccine forsker gruppen på Københavns Universitet. Jeg vil formode at denne gruppe også indeholder resterne fra SSI's vaccine team, som jo blev slagtet af sidste socialdemokratiske og efterfølgende Venstre regeringer.
I hele morasset med at ministerierne overtog hele ansvaret for epidemibekæmpelsen fra SST, der opstod der sidste år (som jeg har forstået det) en misforståelse mellem Lægemiddelstyrelsen og ministeriet, fordi lægemiddelstyrelsen gerne ville give støtte, men troede at fordi at sundhedsministeriet allerede havde givet et commit til EU planen for vacciner, så kunne denne vaccine ikke få støtte. Det var så ikke tilfældet. Men det var i 2020.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4687-medie-fejl-i-laegemid...

Dette kostede så mindst et halvt års forsinkelse.

I april 2021 var statsministeriet og sundhedsministeriet så ude og lave en markedsafdækning om man kunne få en vaccine produktion på dansk jord. Og blev.. ja.. grint ud af medicinal branchen. Efter at skiftende regeringer havde smidt hundredevis af millioner efter at afskaffe vaccine produktion hos SSI (fordi det gav underskud at sælge til os selv) og sælge den til et firma ejet af en af de royale olie familier. Se:
https://medwatch.dk/samfund/article12960743.ece

Det endte så op med at man støttede Bavarian Nordic med 800 millioner her i August 2021:

https://sum.dk/nyheder/2021/august/stoette-til-udvikling-af-dansk-covid-...

Og de har så nok en vaccine klar om et år, fordi de ikke har midler til at få en vaccine gennem hele testmøllen hurtigt nok.

Det vi har hørt om Apaptvac/Bavarian nordic vaccinen, er at den virker i årevis, og at den kan opbevares ved køleskabs temperatur. Altså det ville være en fremragende kandidat til vaccinere ikke bare i den vestlige verden men også i Afrika mv. Den kan simpelt hen transporteres i en god køletaske.

"Vi skal som verdenssamfund stå sammen om denne pandemi og se at få vaccineret hele verdens befolkning i stor skala. Det lyder som om samtlige forskere og eksperter i artiklen ikke mener, at det bare forsvinder af sig selv. Selvom nogen kan tro det."

Det kræver faglighed.. langsigtet planlægning... og sorry det får du ikke når det er politikerne der tænker fra hånden til munden, og beskæftiger sig med ting de ikke helt forstår.

// Jesper

Hans Bruun Jensen, Arne Albatros Olsen, Lisbeth Gudmand-Høyer, Ib Christensen, Sven Christensen, Steen K Petersen, Nils Lauritzen, Alvin Jensen, Kim Folke Knudsen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, Rolf Andersen, Inge Lehmann, Flemming Berger, Ulla Willumsen, Anne-Marie Esmann og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Tak Jesper for feedback. Jeg tænkte heller ikke det skulle være Pfizer vacciner, der findes andre vacciner, som kræver alm. køleskabstemperstur. I øvrigt er de kreative i f.eks. afrikanske lande, som sejler, sender droner m.m. ud til steder hvor infrastrukturen er dårlig. Ifølge Røde Kors er infrastruktur ikke det værste - det er manglen på vacciner samt selve det at få smør på brødet.

Ib Christensen, erik pedersen, Alvin Jensen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det er ikke kun manglen på vacciner, der er et problem i Afrika.

I Nigeria har de lige destrueret 1 million vaccinedoser pga manglende afsætning.

I Sydafrika er der sket en stigning i folk, der lige pludseligt vil vaccineres efter omikronnyhederne. Og selv om de har vaccineret så hurtigt de kan i Sydafrika, er det ikke samme tempo som herhjemme.

Selv med en drone kommer du ikke ud med mRNA vaccinerne pga kravene til deres opbevaring. Men det vil selvfølgelig hjælpe på andre vacciner.

Der er stadig gang i en del vaccineudviklinger med mulighed for køleskabsopbevaring og sammen med forskningsresultater i krydsvacciner gør det opgaven betydelig lettere.

Nu skal vi så bare have overbevist de unge damer og herrer i Afrika, at det også kan betale sig for yngre, at blive vaccineret.

Jesper Frimann Ljungberg det ville være rart, hvis vaccinen fra Bavarian Nordic har langtidsvirkning. Men det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt, det afhænger da af virus.

Hans Bruun Jensen, Alvin Jensen, Anne-Marie Esmann, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Anne-Marie Esmann

Du skriver:

"Vi havde et lovende vaccineprogram under udvikling herhjemme. Jeg har ikke hørt nyt om det i længere tid. Hvorfor gør vi ikke det og hvorfor giver den danske ikke midler til den videre forskning på hjemmebane ??? Det er mig ubegribeligt. Men måske jeg ikke har fulgt ordentligt med."

Her er nogle eksempler på danske initiativer, hvor du (og andre) kan læse mere:

"Regeringen har besluttet at støtte virksomheden Bavarian Nordic med 800 mio. kr. til udvikling af en dansk Covid-19 vaccine."
https://sum.dk/nyheder/2021/august/stoette-til-udvikling-af-dansk-covid-...

"Forskere fra Aarhus Universitet tester lovende dansk coronavaccine.

De første kliniske forsøg fra en dansk coronavaccine viser høj effekt og ingen alvorlige bivirkninger. Det er forskere på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, der undersøger vaccinens potentiale til at forhindre infektion."
https://www.au.dk/nyheder/forskningshistorier-om-coronavirus/artikel/for...

"Folketingets finansudvalg har bevilget 18,8 millioner kroner til test af en mulig COVID-19-vaccine udviklet på Statens Serum Institut."
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/stotte-til-test-af-dansk-vaccine...

Ib Christensen, Steen K Petersen, Inge Lehmann, Alvin Jensen, Anne-Marie Esmann, Anne-Marie Krogsbøll, Per Langholz og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Man må forvente, at nogle forsøg ender i skraldespanden, enten fordi de ikke fører nogen vegne hen, eller fordi de ikke får tilført tilstrækkelige midler.

Hans Bruun Jensen, Inge Lehmann, Alvin Jensen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Rigtig god informativ artikel tak Information

@Kirkerne

Jeg vil anbefale præsterne og menighedsrådene samt Biskopperne.

at alle Gudstjenester med fysisk fremmøde aflyses i denne jul og omkring nytår og fremefter.

Omikronvarianten kan gøre Gudstjenesten til en Super spredningsbegivenhed, og med tilstedeværelsen af ældre mennesker øges risiko for en alvorlig infektion med sygehusindlæggelse til følge og måske i værste tilfælde døden.

Det er ikke Gudstjenestens formål at bringe menneske liv i fare.

Det er Gudstjenestens formål at bevare livet en enestående og uvurderlig gave, som er skænket os alle af Vorherre og at vi kan fejre, at Jesus kom til Verden.

Gudstjeneste kan holdes på de sociale medier på Teams og via TV, så kan vi alle der har lyst her til deltage hjemme fra uden at sætte CORONA Sikkerheden over styr for os selv vores familier og for alle vores medborgere.

Glædelig Advent og Glædelig Jul til Jer Alle.

VH
KFK

Steen K Petersen, Ib Christensen, Hans Larsen, Inge Lehmann, Jette Steensen, Alvin Jensen, Anne-Marie Esmann, Anne-Marie Krogsbøll, Per Langholz og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jesper Frimann Ljungberg: Æh nej, det dashboard gælder ikke Omikron. Her er for Omikron:

(Vaccinestatus, antal og procent)

Uvaccinerede 111 14.14
Påbegyndt vaccination 19 2.42
Færdiggjort primært vaccinationsforløb 599 76.31
Revaccination 56 7.13

Så hovsa. Er det stadig noget vås?

Eva Schwanenflügel

@ Steffen Rahdoust Boeskov

Henrik Ullum er ikke præst :

"2020–nu: Direktør for Statens Serum Institut
2014–2020: Professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
2006–2020: Overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet, ansvarlig for al donor medicin, virustestning og leder af Region Hovedstadens Biobanksenhed.

Kim Folke Knudsen, Inge Lehmann og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Steffen Rahdoust Boeskov

@eva Schwanenflügel

Nej, jeg er klar over, at han ikke er præst, men det burde han måske været blevet, når han nu tilsyneladende foretrækker at beskæftige sig med tro i stedet for fakta.

Anne-Marie Esmann

Hold nu op. Det er jo helt vanvittigt de sidste indslag. Vaccinerne er jo ikke 100% dækkende og det er der jo heller ikke nogen fagfolk, som har påstået.

Men ser man f.eksb på tallene på indlagte, ja så er det altså flest uvaccinerede der er indlagt. Herefter kommer dem som har modtaget 1 stik og til sidst dem som er fuldt vaccineret. Det er jo præcis derfor, vi stadig skal sprutte hænder, holde afstand og bruge mundbind m.m.

Og Illum er en meget veluddannet og troværdig herre og en kapacitet inden for emnet der handler om virus, pandemi, vacciner m.m. Jeg er glad for, at det ikke præsterne i dette land der giver råd i en verdensomspændende pandemi. Og jeg mener også at de, kirkerne, bør holde fri i år.

Og til sidst - naturligvis kan man ikke sende vacciner der skal fryses ned til 60-80 g. Det har jeg vist heller ikke skrevet

Hans Bruun Jensen, Kim Folke Knudsen, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Vi ved ikke så meget om den nye variant endnu, ud over den smitter hurtigt og er luftbåren. Selv i Sydafrika ved man ikke så meget mere.

Ved luftbåren smitte virker afstand ikke synderligt. Virus fordeler sig effektiv og bliver svævende i luften i mange timer.

Jeg har nu mødt mange danskere, der under denne omgang ikke gider bruge mundbind. Kommentarer; jeg holder afstand, jeg er sårbar og jeg er vaccineret.

Den største del af de uvaccinerede (børn under 11 år) har ikke deltaget i hverken julefrokoster, fredagsbar eller koncerter, hvor man indtil nu har mødt omikron i Danmark.

Det kunne uden problemer forklare forskellen på omkikronsmittefordelingen på de nuværende små tal.
Steffen Rahdoust Boeskov hvor signifikante er dine tal og hvad er usikkerhedenintervallet?

Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ja, det kan vise sig som en katastrofe, hvis det viser sig, at så mange uvaccinerede kroppe har givet mulighed for at danne en ny variant af Covid-19, der kan omgå vaccinationerne.

Det er jo præcis derfor, det er så ekstremt vigtigt at blive vaccineret. Og derfor det er så ekstremt vigtigt at få vaccineret hele verden. Og derfor det var så ekstremt vigtigt at få slået alle minkene ned.

Lad os alle krydse fingre for, at det ikke er tilfældet.

For tre dage siden, den 13. december 2021, var det indtil nu optalte smittetal, ikke 7.799 som oplyst på dagen, men 10.012 (!) I dagene inden havde tallet ligget nogenlunde stabilt lige under 7.000.

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-...

Noget tyder på at det var dagen, hvor Omikron smitten brød igennem. Nu går det så hurtigt at man ikke kan følge med "optællingen". Det kunne man måske godt overveje at nævne i farten.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

https://www.berlingske.dk/samfund/ssis-data-er-forsinkede-allerede-manda...

Det nye antal smittede i dag, 9.999? Det kan ikke være sådan at man hos myndighederne ikke ved at vi allerede mandag var over 10.000 smittede, og at alle med tilbageholdt åndedræt ventede på at Omikron viste sit grimme fjæs.

Med en fordoblingstid på ca. 2 dage, så vil det reelle smittetal i morgen være i størrelsesordenen ~40.000. Gad vide om man har tænkt sig at være ærlige om det?

Det blev også på pressekonferencen bekræftet at Omikron (surprise!) er ca. lige så patogen som Delta. Man snakker stadig om at den giver færre og mildere indlæggelser, men det er at tale mod bedre vidende. Antal indlagte i SA er nu oppe på ca. halvdelen af det maksimalt antal indlagte under sidste Delta bølge i SA, og iltkrævende patienter og ICU med den forventede forsinkelse. Dødstallet i SA er stadig relativt lavt, men der går typisk en måned fra smitten stiger til dødstallene gør, så det vil man kunne se de kommende uger.

Denne udvikling har været mulig at kende til længe, også selvom man valgte den positive bias, og lyttede til de anekdotiske meldinger fra SA som (fejlagtigt) sagde at Omikron var mild. Her er hvad jeg skrev i mandags:

https://www.information.dk/node/750954#comment-1531964

De sidste dage har tallene fra SA været forsinkede, og lige nu ser det ud til at opgørelsen af indlæggelser er ved at være i knæ. Der er f.eks. ikke nogen opdatering i dag.

Hvis man ser på Danmark, så viser (mine) modeller at vi skulle se Omikron bryde igennem i forgårs, hvilket må siges at stemme. Samme model forudsiger et smittetal på (en del) over 50.000 daglige positive ved en testkapacitet som den nuværende (200K om dagen).

De indlæggelser vi ser nu er et udtryk for mennesker som blev smittet for to uger siden. Dengang var det daglige smittetal ca. 5.000 om dagen. Kan vi klare 10 gange flere indlagte samtidig?

Hvad var det nu ham Mark Twain sagde om at sige sandheden, så man ikke skulle rende rundt og huske på, hvad man havde sagt?

Hans Bruun Jensen, Inge Lehmann, Finn Jakobsen, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Per Langholz og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Morten Balling- Sandheden er ilde hørt: DK styrer mod en mulig katastrofe

Helt korrekt og præcis beskrivelse af Omicron variantens konsekvenser - tak Morten.

Der er formentlig censur på i øjeblikket, fordi vi nu står i en situation, hvor sundhedsmyndighederne og især politikerne ikke mindst de borgerlige politikere helt har fejlbedømt situationen med COVID19 og lukket øjnene for alle tegnene på, at nu er Pandemien ved at løbe løbsk.

De har haft 3 måneder til at reagere og næsten intet er sket. Det som er sket af restriktioner er for svagt og for sent. Manglende rettidig omhu punktum !

Politisk efterspil fra forsamlingen af politikere på Højrefløjen ønskes - det er mere vigtigt at trække Statsministeren ned i skidtet på grund af Mink skandalen end at reagere rettidig på en ny bølge som koster menneskeliv.

Hvis Ja så stem på Nye Borgerlige og Liberal Alliance som end ikke vil anerkende, at Pandemien nu er et samfundsanliggende.

Her til aften er der rygter om at Hjemmeplejen og Plejehjemmene nu er nød til at sende smittede medarbejdere med COVID19 på arbejde, for enten dør de ældre af mangel på personale eller også dør de ældre af COVID19 som følge af smittespredning.

Så det med det lave dødstal og al det kyniske og ligegyldige pladder om Omicron varianten ( der skal indgyde indtrykket af at der kun er tale om en influenza pandemi )

GLEM DET !

Om en måned ( husk 6-7 ugers forsinkelsen fra smitte til alvorlig sygdom med døden til følge ) så er dødstallet ikke nede på kun +12 i døgnet svarende til cirka +360 døde pr. måned.

Nu når Hjemmeplejen og Plejehjemmene kapitulerer overfor den pivåbne strategi. De har jo ikke mulighed for andet med politikere som tror at vi kan holde værtshuse, sportsarrangementer restauranter og forsamlinger kørende med lidt smårestriktioner at så går det hele over af sig selv !

De næste der står foran at kapitulere hvis ikke snart vi får en vis finger ud af .......

er hospitalerne for der bliver de sat i det samme problem som hos Ældreomsorgen.

Enten er personalet i karantæne smittet med COVID19 lig med uholdbar behandling af de syge.

eller også så møder personalet ind på sygehusene med COVID19 smitte og hvordan mon det så går patienterne ?.

Tror sundhedsmyndighederne at sygehusenes kapacitet er konstant jo mere Pandemien hærger ude i samfundet ?? hvis ja så taler de bevidst mod bedre vidende.

Og kapacitetsgrænsen på 1.000 optagede sengepladser til COVID19 den holder ikke i det forløb.

Erkend den lurende katastrofe. Danmark er land nr. 25 med mest smittespredning i hele Verden og Tyskland lige syd for er endnu værre stillet.

Luk Restauranter, barer, natklubber, diskoteker, biografer, kirker, kulturelle tilbud indendørs nu i hele vinterperioden.

Sport indendørs som udendørs luk for alle tilskuere hele vinteren.

Fitness centre luk for al aktivitet nu og i hele vinteren.

Indfør udendørs forsamlingsforbud for over 20 personer

Indfør indendørs forsamlingsforbud for over 10 Personer

Genindfør rejserestriktioner baseret på grønne gule og røde rejsemål.

Nu vil der kun være gule og røde rejsemål.

Gule rejsemål - krav om to test og CORONA PAS ved udrejse og indrejse igen til DK

Røde rejsemål - lande hvor smitten er helt ude af kontrol. Rejseforbud punktum

Bemærk samtlige varianter er importeret fra rejsende, som er kommet til Danmark.

Tænk hvis vi får endnu en variant Omicron 2 som er 2 gange mere smitte effektiv end Omicron varianten nu- det bliver godt nok op ad bakke med at komme af med denne Pandemi.

Vi lærer nu den triste lektie af, at handles der for sent og for svagt. Så er der desværre en pris at betale- men vi kan stadigvæk handle nu og bremse virkningen af den eksplosion af smittespredning som nu er sket og som vil ske i de kommende uger.

Reager i stedet for at sidde passivt og vente på tusinde studier af Omicron variantens konsekvenser.

Jeg er ikke overrasket over det som sker nu. Det kunne ses i tallene for 2 måneder siden og nu kom den nye rejsevariant OMICRON og satte ekstra speed på ildebranden med smitte.

PS Husk at bestille tid til booster stikket det 3 stik med vaccinen for så er du om alle omstændigheder bedre beskyttet, hvis og når du bliver syg med COVID19.

Jeg håber inderligt at det ikke går, som jeg har beskrevet her, men jeg synes at alle alarmklokker må ringe nu og alle alarm lamper lyse rødt.

VH
KFK

Hans Bruun Jensen, Peter Wulff, Inge Lehmann, Sven Christensen, Finn Jakobsen, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel, Per Langholz og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Vi har med det åbne samfund uden restriktioner, gjort regning uden vært og nu kommer regningen.

Regningen er at Danmark er gået fra at være en verdenssensation uden restriktioner til at være et centrum for omikron og en masse dansker nu kommer til at betale en høj pris, det er jo nærmest som titanic.

Luk nu total Danmark ned ,kun dagligvare skal vi kunne købe fysisk og som Kim Folke Knudsen så rigtig skriver,

Luk Restauranter, barer, natklubber, diskoteker, biografer, kirker, kulturelle tilbud indendørs nu i hele vinterperioden.

Sport indendørs som udendørs luk for alle tilskuere hele vinteren.

Fitness centre luk for al aktivitet nu og i hele vinteren.

Indfør udendørs forsamlingsforbud for over 20 personer

Indfør indendørs forsamlingsforbud for over 10 Personer

Genindfør rejserestriktioner baseret på grønne gule og røde rejsemål.

Nu vil der kun være gule og røde rejsemål.

Gule rejsemål - krav om to test og CORONA PAS ved udrejse og indrejse igen til DK

Røde rejsemål - lande hvor smitten er helt ude af kontrol. Rejseforbud punktum

Pas på hinanden derude,

Hans Bruun Jensen, Inge Lehmann, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Corona-virus, - det bliver langvarigt, og meget mere langvarigt end både politikere og de mennesker fra vore institutioner der giver regering råd og vejledning i hvorledes vi skal agere for at komme igennem corona-krisen, - for det ved ingen af dem.

Lige nu "hutler" vi os igennem krisen med vaccination og genvaccination som det og den bedste mulighed, - og det gør de da ganske udmærket.

Endelig ved ingen heller om mutation af virus vil ende som dødelig smitte, eller det nærmest går helt i sig selv, - og så ved vi / ingen for resten om der snart kommer en ny ukendte virus i nær eller længere fremtid, - som vi slet ikke kan bekæmpe.

Hans Bruun Jensen, Steen K Petersen, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Morten Balling
Kære planetkejser ;)

Tak for dine som altid vældig oplysende (omend nedslående) opdateringer om coronavirus, og alle dine gode links.

Men hér blev jeg faktisk hægtet lidt af:

"Antal indlagte i SA er nu oppe på ca. halvdelen af det maksimalt antal indlagte under sidste Delta bølge i SA, og iltkrævende patienter og ICU med den forventede forsinkelse. Dødstallet i SA er stadig relativt lavt, men der går typisk en måned fra smitten stiger til dødstallene gør, så det vil man kunne se de kommende uger."

Jeg fandt ud af, at du anvender dig af det engelske ICU (Intensive Care Unit), istedet for ITA (Intensivafsnit), men hvad dælen er SA?
Jeg synes hverken det giver mening, hvis det er SSI, SST, eller hospitaler, du mener..?
Det lyder noget kaudervælsk for mit indre øre ;)
Kunne du venligst uddybe?

@ Kim Folke Knudsen

Det er desværre ikke kun rygter, at sundhedspersonale møder smittede ind på plejehjem:

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-12-16-smittet-plejepersonale-gaar-pa...

Hvad der næsten er værre er, at ældre og sårbare bliver sat bagest i køen booster-stik i region hovedstaden, hvor smitten er højest, hvis de er for syge til at tage til et vaccinested:

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-12-16-har-selv-faaet-tredje-stik-ing...

Iøvrigt sidder der rigtig mange, der har topisoleret sig selv igennem hele pandemien, uden de er blevet tilbudt vaccination i hjemmet, fordi de ikke er over 65, og ikke modtager sygepleje og hjemmehjælp i det daglige.
Dem hører man ikke et pip om, men det drejer sig om tusindvis, der har psykiske lidelser som angst og PTSD, og folk med autoimmune sygdomme eller handicap.

Er det 'good riddance', vi er ude i..?

Allerede for tre måneder siden burde man have forudset denne situation, og startet boostervacciner op.

Nu er det, som jeg også sagde for et stykke tid siden, too little, too late.

Hans Bruun Jensen, Peter Wulff, Inge Lehmann, Morten Balling, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Det må være Sydafrika når M. Balling skriver SA

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll og Morten Balling anbefalede denne kommentar

@Eva Schwanenflügel

My bad ;)

SA = Sydafrika

ICU = Intensiv sengeplads

Hvis det ikke var fordi en masse mennesker kommer til at dø af Omikron, og hvis det ikke var fordi jeg bliver alvorligt bekymret for forsyningssikkerheden (du ved, lokumspapir) når modellerne viser at op til ~50% af befolkningen (formentlig globalt) kan blive smittet samtidig indenfor meget kort tid, så er det faktisk ret "underholdende" at følge politikernes reaktion på situationen. Vi ser lige tiden an, og vi ser ikke grund til ydeligere indgreb osv. I en situation hvor udviklingen foregår i timer og ikke i dage eller uger.

They never knew what hit them...

Hans Bruun Jensen, Bent Nørgaard, Peter Wulff, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Sven Christensen, Steen K Petersen, Finn Jakobsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Lidt uddybende forklaring:

Omikron blev første gang påvist i Botswana (lige nord for SA), omkring midten af november. I Botswana var positiv procenten nu oppe over 60%, og i Zimbabwe ligger den nu over 30% ligesom i SA.

Når man har så mange smittede er tallene ret usikre. Man kan ikke bruge de rå tal fra SA eller Zimbawbe til ret meget, men man kan sammenligne tallene med tidligere udbrud, og man kan sammenligne ændringen i tallene fra dag til dag.

F.eks. kan man se på tallene fra SA at de under sidste Delta bølge var over 30% smittede, og så kan man se at der bla. går ca. 14 dage fra smitten begynder at stige til antallet af indlagte stiger. I Sydafrika begundte smitten at stige voldsomt omkring 15. november, så nogle af os fulgte tallene fra hospitalerne i Sydafrika nøje, for at se om indlæggelserne steg efter 2-3 uger, eller om Omikron mirakuløst skulle vise sig at være "mild". 20 dage efter smitten begyndte at stige i SA, begyndte indlæggelserne som forudsagt også at stige. Det er sket siden 4. dec og har nu været sådan i næsten to uger. Hvis det kommer som en overraskelse for nogen, er det fordi man ikke har fulgt med.

Her er det måske på sin plads, den nuværende situation taget i betragtning, at få udryddet en anden misforståelse:

Mørketallet er enormt. Vi hører f.eks. at "i går var der 9.999 danskere som testede positiv for Covid-19", og så tænker mange at, uha det var da mange, men i virkeligheden er smittetallet LANGT højere. Vi tester nu ca. 200.000 PCR test om dagen. Det svarer til 1/30 af befolkningen. Hvis vi testede 400.000 i stedet, ville smittetallet være 19.999,- i går, og hvis man testede hele befolkningen og prøven vittelig var repræsentativ, ville det ægte smittetal være op til 30 gange højere.

Det er nok ikke 30 gange højere, men hvis vi er flinke og siger at det reelle smittetal er i hvert fald 10 gange højere end det målte tal, så går vi ikke helt galt i byen. Dette er ikke snyd med tallene, som sådan. Man oplyser de tal man har så godt man kan, og så er det op til os andre at tolke tallene. Hvis smitten er 10-30 gange højere en "smittetallet", så er en meget bedre indikator for, hvad der reelt sker positiv procenten. Den er relativt upåvirket af antallet af test, fordi man udregner positiv procenten ved at dividere antal positive, med antal test.

Hvis vi antager at smitten er 10 gange højere end tallene umiddelbart signalerer overfor befolkning mm. så ændres nogle ting væsentligt. I så fald var det reelle smittetal i Danmark de foregående dage over 100.000. Hvis der smittes over 100.000 om dagen, så går der mindre end to måneder før alle 6 millioner danskere har været smittet, og vi har været gennem flere bølger allerede. Alle danskere har formentlig haft Covid-19 allerede. Mange uden at vide det, enten asymptomatisk eller fordi de troede de fejlede noget andet (det' bare lidt snotnæse). Dét går man måske lidt stille med fra myndigheder og regeringens side, formentlig fordi målet er at så mange som muligt skal lade sig vaccinere.

Det gør nemlig også noget væsentligt ift. hvor farlig sygdommen er. For samfundet er Covid-19 et problem, fordi den er så smitsom kombineret med at nogle patienter bliver meget syge, og er behandlingskrævende i op til måneder. For den enkelte som render rundt og hovedregner på at ca. 1-3% af dem som optræder i de daglige smittetal ser ud til at dø: Du kan dividere din personlige dødsangst med en faktor 10, måske endnu mere. Man skal ikke undervurdere at Covid-19 er en yderst alvorlig sygdom, eller at man kan dø af den, men når det nu brager løs for alvor, så er det måske værd at have i baghovedet.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Så har statminsteren indkaldt til pressemøde omkring corona situationen klokken 14 fredag den 17 december.

Håber det bliver med skærpet restriktioner, en hård nedlukning, for mine medmennesker og min families liv og førlighed.

Per Langholz, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det ser heldigvis ud til, at Epidemikommissionen langt om længe har gravet den store hammer frem fra den berømte værktøjskasse, og giver restriktionerne en koncentreret opgradering.

Læs anbefalingerne her, (og husk, de skal stadig vedtages først !)

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-12-17-tv-2-erfarer-her-er-kommission...

Inge Lehmann, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er Epidemiudvalget med repræsentanter fra alle Folketingets partier, der skal vedtage anbefalingerne.

Her er hvad to borgerlige mener:

"Før Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, vil forholde sig til, om der skal indføres yderligere restriktioner - og i så fald hvilke - vil han høre myndighedernes anbefalinger.

- Vi lytter til sundhedsmyndighederne og tager det seriøst, når de siger, der er behov for smittereducerende tiltag, siger han til Ritzau.

Også hos Konservative er man afventende i forhold til at indføre markante coronarestriktioner. Sundhedsordfører Per Larsen siger til Ritzau, at han mener, vi på mange måder 'står et rigtig godt sted'.

- Vi har høje smittetal, men hospitalsvæsnet er ikke på samme måde blevet presset de seneste dage, siger partiets sundhedsordfører, Per Larsen."

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-12-17-ekspert-forventer-forsamlingsl...

Ikke så underligt, det har taget så lang tid at komme i omdrejninger.

Inger Pedersen, Peter Wulff, Per Langholz, Inge Lehmann, Steen K Petersen, Anne-Marie Krogsbøll og Morten Balling anbefalede denne kommentar

Problemet er desværre lidt at løbet er ved at være kørt ift. nedlukninger, fordi man har sovet i timen og hverken har fulgt ordentligt med eller været specielt "proaktive". F.eks. stod der tidligere på TV2 at epidemiudvalget stadig ikke er indkaldt til at godkende kommisionens anbefalinger. "Proaktive"? Hvorfor holdt man ikke både mødet med sundhedsordførere og udvalget i går?

Pressekonferencen er kl 14. Det er samtidig med dagens smittetal. Det bliver interessant at høre, hvor meget man vil putte læbestift på grisen i dag.

Inger Pedersen, Jesper Frimann Ljungberg, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

I USA er man begyndt at få øje på hvad der sker med Omikron i Europa. De burde lukke ned senest nu eller bedre i går, men derovre "ser man lige tiden an". Menneskers tro på deres intuition er utrolig.

https://us.cnn.com/2021/12/17/health/us-coronavirus-friday/index.html

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Folketingets Epidemiudvalg er indkaldt til møde kl. 13. Det erfarer TV 2.

Dermed skal udvalget altså mødes inden det bebudede pressemøde i Statsministeriet klokken 14. Det er i Epidemiudvalget, som består af politikere fra Folketingets partier, at det besluttes, hvilke restriktioner der skal indføres.

Tidligere i dag stod det klart, at Epidemikommissionen, som består af en lang række embedsmænd, anbefaler at lukke eller begrænse en betragtelig del af samfundet heriblandt lukning af biografer, forlystelsesparker og teatre, ligesom serveringssteder skal stoppe udskænkning af alkohol klokken 22.

Ud fra disse anbefalinger kan regeringen udarbejde nogle forslag, som indføres, hvis ikke der er flertal mod dem i Epidemiudvalget."

Steen K Petersen, Per Langholz, Inge Lehmann og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling
"Hvis vi testede 400.000 i stedet, ville smittetallet være 19.999,- i går, og hvis man testede hele befolkningen og prøven vittelig var repræsentativ, ville det ægte smittetal være op til 30 gange højere."

Nej det ville det ikke. For dem der bliver PCR testet er ikke en tilfældig udvalgt del af befolkningen. Det er f.eks. høj-risiko grupper, som f.eks. hospitals ansatte, og så folk der bliver fundet positive via anti-gen test (disse bliver sendt videre til PCR test med det samme).
Men det betyder bare at dit tal på 100.000 nok ikke er helt galt :)

Jeg må så indrømme, at jeg har svært ved at se, at det er 2-3 uger efter at smittetallene stiger at antallet af indlæggelser stiger. I det mindste på Danske tal. Hvis man lægger SSI's tal for Median inkubationstid og Median tid fra symptomer til indlæggelse sammen giver det 10 dage. Så reelt burde graferne sige lidt over en uge. Og det er også det det ligner hvis man ser på de danske data indtil nu.

Ja, antallet af smittede ligner en eksponentiel vækst, som knækker opad i de første dage af december, men der er antallet af indlæggelser altså ikke endnu 14 dage efter. den ser stadig ud som om, at antallet af daglige indlæggelser stiger lineært, hvilket i sig selv er slemt nok.

Men igen, den her epidemi er lumsk, og under 'summerne' for antallet af smittede og mv. ligger jo forskellige segmenter/grupper af befolkningen (f.eks. 0x1x2x3 vaccinerede) hvor smitten udvikler sig forskelligt og alvorligheden af smitten har forskellig betydning. Og efterhånden som nye grupper 'antændes' og andre 'brænder ud' så accelerer og deaccelerere epidemien. Så ja...

"or den enkelte som render rundt og hovedregner på at ca. 1-3% af dem som optræder i de daglige smittetal ser ud til at dø: Du kan dividere din personlige dødsangst med en faktor 10, måske endnu mere. Man skal ikke undervurdere at Covid-19 er en yderst alvorlig sygdom, eller at man kan dø af den, men når det nu brager løs for alvor, så er det måske værd at have i baghovedet."

Problemet er så bare at den rammer meget specifikt, nemlig de gamle og udsatte. Og det er der jo ikke noget nyt i.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Eva Schwanenflugel
"Det ser heldigvis ud til, at Epidemikommissionen langt om længe har gravet den store hammer frem fra den berømte værktøjskasse, og giver restriktionerne en koncentreret opgradering. "

Men problemet er jo netop, at man stadig tror det her er en 'Hammer og Dans' øvelse, når det aldrig har været det.

Det her er nærmere at styre en supertanker uden om øer midt i havet. Du ved de kommer og du skal starte lang tid i forvejen med at lave små men virksomme korrektioner. Og du skal sørge for at den der står ved roret ved hvordan man styrer en supertanker.

// Jesper

@Jesper Frimann Ljungberg

Lige nu er det kun hammeren som har lidt effekt. Du kan være relativt sikker på at 400.000 test ville fordoble antal positive. Det er ikke det samme som at sammenhængen er lineær hele vejen op til 100%. Den aftager, men ikke meget. Et forsigtigt estimat er at du kan dividere positiv procenten med ca. 3, og derved få et indtryk af den reelle smitte i befolkningen.

Med 11.194 smittede i dag (yeah right) er pos% ca. 5. Fordoblingstiden er under to dage.

Steen K Petersen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Per Langholz og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Vi står overfor et paradigmeskift i forhold til restriktioner, hvor regeringen tidligere har anvendt et forsigtighedsprincip, så er det nu et proportionalitetsprincip. Epidemiloven er ændret så det ikke længere er regeringen der kan styre det, men et flertal i folketinget. Myndighederne ved sundhedsstyrelsen har hele tiden ønsket at anvende proportionalitetsprincippet ligesom myndighederne i Sverige, men regeringen har tidligere overstyret Sundhedsstyrelsen og anvendt forsigtighedsprincippet.
Smitten fra Omikron er en helt anden skala end vi har set tidligere, og vi står i et point of no return, hvor de besluttede restriktioner kun vil sinke smitten lidt. Der skal helt andre restriktioner til at dæmpe smitten så den ikke kommer ud af kontrol, fra nu af vil det blive damage control. Håbet om at Omikron giver et mildere sygdoms forløb er blevet til en strategi, men der er ingen evidens for dette. De første der har fået Omikron i Danmark har ikke endnu haft det så længe så vi ved om det bliver et alvorligt forløb. Myndigheder mener helt bestemt at vaccinerne hjælper, især hvis man får 3. stik, og det er der også noget der tyder på, men størsteparten af dem der er blevet smittet af Omikron er i aldersgruppen 20-29 år, så 3. stik virker nok hvis man er mellem 20 og 29 år, men man ved intet om dem er er ældre, så det er igen et håb der er blevet styrende.
Tidligere har vi trappet restriktionerne lidt op lidt efter lidt og fået kontrol, det vil slet ikke være nok denne gang, og det er totalt uansvarligt netop nu at bruge proportionalitetsprincippet, det er værst tænkelig tidspunkt og politikerne må stilles til ansvar bagefter især de borgerlige der vil proportionalitetsprincip.

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Steen K Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Per Langholz vi trappede sidste år op lidt efter lidt og altid for sent. Vi fik først kontrol da vi lukkede ned.

Formålet har hele tiden været, at smitten skulle holdes på et niveau, så sygehusene kunne holde med. Ikke mere eller mindre.

Det samme er sket igen i år. Men nu har politikerne igen vist, at de ikke forstår hverken matematik eller vores sundhedsvæsen.

Lægerne har prøvet at råbe politikerne op, de er færre mennesker til samme arbejde. De er slidte efter 2 år med corona. Der var den 6.12 kun 10 intensivpladser tilbage i hele Danmark. Idag siger kirurgerne så, de er så overbelastet, at de er nød til at lave triage og smittetallene er langt fra toppet.
Dvs vores sygehusvæsen er effektivt set allerede kollapset.

Derfor forventede jeg, de ville indføre de nye tiltag fra idag allerede efter det møde regeringen indkaldte til den 13.12 kl. 15.15.. For som der blev sagt her i tråden, det handler om timer ikke dage lige nu og ved eksponentiel vækst skal man gribe ind mens tallene er små og ser harmløst ud.

Mon det skyldes blå bloks indstilling til, at flere restriktioner er unødvendigt , måske fordi sygehuse kun er til svage mennesker, der alligevel ikke er brug for?

Lige nu er smitten så meget ude af kontrol, at det eneste, der virkelig ville kunne starte med at beskytte hospitalerne er en hård nedlukning.

Det kommer ikke til at ske, så knæk og bræk for ikke, at skulle bruge sygehusbehandling.

Hvis i vil vide hvordan man beskytter sig mod luftbåren smitte, læs vejledninger til sundhedspersonale, når de skal behandle en patient med luftbåren infektion.

Alvoren af en infektion plejer også, at afhænge af den virusmængde man får.
Så har i en fælles trappeopgang, hold vinduerne konstant åben.
Invester i ffp2masker og øjenbeskyttelse.

Pøj pøj pøj til os allesammen.

Steen K Petersen, Finn Jakobsen, Eva Schwanenflügel, Morten Balling, Per Langholz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det bliver mere og mere tydeligt at Omikron blev den dominerende variant mandag den 13. december 2021. Det er lige før man kan sætte klokkeslet på. Variant PCR gik fra 34% Omikron den 12. til over 80% den 23.

https://files.ssi.dk/covid19/podepind-sekventering/variant-pcr-test-dece...

Siden mandag er tallene blevet opdateret drypvis. F.eks. var det oplyste smittetal tirsdag den 24. på dagen oplyst til at være 8.314. Nu er tallet steget til over 11.000. Tag de sidste dages tal med et gran salt. Tallene er ikke færdig optalte, og de er alt for lave.

Steen K Petersen, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Per Langholz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Rettelse:

over 80% den 23. > over 80% den 13.

F.eks. var det oplyste smittetal tirsdag den 24. > F.eks. var det oplyste smittetal tirsdag den 14.

Det er væsentligt at forstå at de tal vi har nærmere repræsenterer smitten for næsten en uge siden.

(Beklager, det er alle de tal og datoer!)

Ps hvad har Søren Brostrøm egentlig gang i, når han mener vi kan afholde julegudstjenester med sang?

Har han bare vist, at gynekologer egner sig ikke til at have beslutningskompetencer under en pandemi og heller ikke forstår matematik?

Det er i hvertfald syret at iagttage, når man ser smittetallene og ved, det gerne er de ældre sammen med børnebørnene, der deltager.

Eva Schwanenflügel, Per Langholz, Anne-Marie Krogsbøll og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling
"Lige nu er det kun hammeren som har lidt effekt."

Det er jo ikke rigtigt. Kanylen er og bliver stadig 'Hammeren' overlegen ... Problemet med hammeren er at den giver en illusion af kontrol. Hele det der billede gør mere skade end gavn, fordi det giver et billede af en kontrol som bare ikke er der.
Jeg gentager for gang .. ja.. Hammer og Dans er ikke en (Aka Nedlukninger og laden stå til), er ikke en levedygtig strategi. Det koster masser af liv.

Lige nu er det vigtige stadig at folk for det F****** 3 stik og at folk vaccinerer deres børn, tager en test før de besøger deres udsatte. Køb endda en selvtest og tag den på dagen. Hvis man ikke vil taget en ekstra test for farmor eller farfars skyld, så tag den for ens egen skyld så man undgår skyldfølelsen.

"Du kan være relativt sikker på at 400.000 test ville fordoble antal positive."

Nej, kom nu du har også læst statistik på et højere niveau.
Hvis du mener at der er 100.000 smittede i en befolkning på 5.8 millioner og en sample på 200.000 (3.5%) (som reelt også indeholder input fra 200.000 antigen tests) giver 11.000 (9% af smittede) så giver en sample på 200.000 yderligere jo ikke 18% af de smittede, det er ikke særlig sandsynligt.
Men det er jo splitting hairs.
For vi er jo absolut ikke uenige om den eksponentielle eksplosion af Omikron, det er jo rimelig evident. Og om det er 100% eller 80-70% er kosmetik, men 100% er det ikke. Jeg tror at 100.000 smittede er lavt sat.. jeg tror vi er en del højere oppe.

@Inge Lehmann
"Per Langholz vi trappede sidste år op lidt efter lidt og altid for sent. Vi fik først kontrol da vi lukkede ned."
Nedlukningen som strategi er IKKE kontrol, det er panik. Det der fik epidemien under kontrol sidste år, var i langt højere grad vaccinerne.

"Ps hvad har Søren Brostrøm egentlig gang i, når han mener vi kan afholde julegudstjenester med sang?"

Det er fordi han tænker på folkesundheden og ikke kun epidemibekæmpelse. Og nogen gange har folk også brug håb.

// Jesper

@Morten Balling
"Med en fordoblingstid på ca. 2 dage, så vil det reelle smittetal i morgen være i størrelsesordenen ~40.000. Gad vide om man har tænkt sig at være ærlige om det?"

Fordoblingstiden på 2 dage er for omikron, ikke delta. Hvis halvdelen af dagens smitte kommer fra omikron og den fordobles om to dage, vil det resultere i 18.000 smittede. Ikke 40.000.

"Mørketallet er enormt. Vi hører f.eks. at "i går var der 9.999 danskere som testede positiv for Covid-19", og så tænker mange at, uha det var da mange, men i virkeligheden er smittetallet LANGT højere. Vi tester nu ca. 200.000 PCR test om dagen. Det svarer til 1/30 af befolkningen. Hvis vi testede 400.000 i stedet, ville smittetallet være 19.999,- i går, og hvis man testede hele befolkningen og prøven vittelig var repræsentativ, ville det ægte smittetal være op til 30 gange højere."

De 200.000 PCR test er et særdeles skævvredent udsnit af befolkningen. De udgøres af de folk, der enten er testet positiv ved en kviktest, er nære kontakter til en smittet eller har symptomer på Corona. Alle andre kan lige så godt undlade at prøve at få tid til en test.

Der er sandsynligvis et væsentligt mørketal, men slet ikke noget nær x30.

@Morten Poulsen

"Der er sandsynligvis et væsentligt mørketal, men slet ikke noget nær x30."

Helt enig. Dog kunne man i november femdoble prøvens størrelse (antal test) uden at det så ud til at ændre væsentligt på tingene. Positiv procenten fordobledes, og antallet af daglige smittede steg med en faktor 10. Hele vejen stort set lineært (R^2=0.94). Hvor langt man kan ekstrapolere denne sammenhæng er et godt spørgsmål, men prøven ser ud til at være temmelig repræsentativ, og derfor forudsatte jeg en faktor 10. Om det er 10 eller 30, og om det er 40.000 eller 18.000 er "ligegyldigt" med en fordoblingstid på under to dage. 18.000 bliver til 40.000 på et par dage. Det er mere det med at 40.000 bliver til 80.000, som bliver til 160.000 på fire dage, sådan som tingene var.

Inge Lehmann, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Bloomberg skriver at antallet af indlagte i Sydafrika er 7.600, og at det svarer til 40% af antallet af indlæggelser under sidste Delta bølge i landet. Det er sådan set korrekt. Det historien ikke fortæller er at tallet er steget med 150% (3.200-7.600) på 13 dage!

Alle ser på tal. Ingen ser på udvikling. Det kan man ikke! Grunden til at indlæggelsestallet er lavere end "sidst" er at man slet ikke har set peaket af Omikron indlæggelser, som bliver mere end sidste bølge, hvis man plotter data som en graf og ser på udvikling af smitte og indlæggelser. Det kommer sikkert også som en overraskelse for Bloomberg et al om en uges tid. Håb er ikke nogen strategi. Omikron er lige så patogen som Delta. Den adskiller sig primært ved at være ekstremt smitsom.

Når man hører historier som "40 af mine venner har haft den og de siger alle at den er mild", så er det sikkert sandt. Det er få promille som indlægges. I Sydafrika endnu mindre. Deres daglige indlæggelser svarer nogenlunde til 50-70% deres daglige dødstal i stabile perioder. Så kan man gruble lidt over den.

Inge Lehmann, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Morten Balling
"Dog kunne man i november femdoble prøvens størrelse (antal test) uden at det så ud til at ændre væsentligt på tingene. Positiv procenten fordobledes, og antallet af daglige smittede steg med en faktor 10."

Her tager du en ret væsentlig antagelse, nemlig at den reelle smitte ikke blev øget i perioden.

Under den første nedlukning, hvor vi slet ikke testede nær så meget, havde vi omkring 11.000 tilfælde. Da man efterfølgende undersøgte blod fra bloddonorer for antistoffer og ekstrapolerede bloddoner-gruppen til den fulde befolkning var resultatet, at omkring 60.000 danskere havde antistoffer og dermed må antages at have haft det.

En nylig undersøgelse viste, at omkring 40% af de smittede i Danmark ikke havde haft symptomer. Dermed har 60% haft symptomer og dermed må det forventes, at en væsentlig andel af dem har prøvet at få en test. Dermed er x3 en rimelig øvre grænse for den reelle smitte.

Ret beset er den nok lavere af den ganske enkle årsag, at mange lader sig teste uden symptomer. Vi tester trods alt 400.000 om dagen.

"Om det er 10 eller 30, og om det er 40.000 eller 18.000 er "ligegyldigt" med en fordoblingstid på under to dage."

Nej, det er ikke. Vi har en hård begrænsning i det antal, sundhedsvæsnet kan holde til, at der bliver indlagt. Forøgningsraten kan reduceres gennem restriktioner og indlæggelsesraten gennem vaccinationer. En faktor 2 i antal smittede kan meget vel blive til en faktor 2 i antal indlagte.

Når det ikke sker lige nu skyldes det ganske enkelt, at omikron primært breder sig blandt de 20-29 årige, der typisk ikke bliver indlagt. Men når de møder besteforældrene til jul, så kan det blive grimt.

Jesper Frimann Ljungberg lad mig omformulere.

Pga at tiltagene altid var for lidt og for sent endte vi med en nedlukning.

Nedlukning er ikke et mål i sig selv, som eneste middel til pandemikontrol.

Det er en nødløsning når pandemien er ude af kontrol.

Når en pandemi er ude af kontrol, er håb som julegudstjeneste med sang en luksus, der ikke er råd til mere. Der er oveni mange mennesker, der så tolker det som, at situationen ikke er så alvorligt og så ikke ser nødvendigheden i at overholde andre smittedæmpende tiltag.

Og tiltag der ikke bliver overholdt er det samme som ingen tiltag. F.eks. også de mange mennesker uden mundbind, som mig og Morten Balling har lagt mærke til. Det betaler vi nu ved kasse et for.

Når en kirurg spørger politikerne, hvad han skal gøre, hvis han har to lige syge patienter, der kan hjælpes lige godt, har vores sygehuse ramt muren.

Det primære mål politikerne har haft under hele pandemien, har været at holde sygehusene over vande. De har fejlet.

En del af de tiltag vi får nu, skulle være kommet, da smittetallene konsekvent var over tusind og man ikke havde nok vaccinetider til boosteren. Nu er det for lidt, i forhold til at nå, at redde vores sygehuse.

Tyskerne, der har været mere konsekvente, har forøvrigt fået stabiliseret deres smittetal og derved mere tid til at rulle boosteren ud. Men de har selvfølgelig også haft fordelen af, at Merkel har mere forstand på eksponentiel vækst og ikke ligestiller fakta med tro.

Jesper Frimann Ljungberg, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

@Morten Poulsen

Det vi måler (målingen) er i virkeligheden positiv procenten. Den steg som sagt til det dobbelte, repræsenterende at smitten i befolkningen også steg til det dobbelte. Hvis man stadig havde udtaget samme mængde prøver (test), så havde smittetallet alt andet lige været fordoblet. Hvis man samtidig femdobler prøvemængden, så vil man finde fem gange flere positiver alt andet lige. Kombineret ville dobbelt positiv procent og fem gange flere test medføre ti gange større dagligt smittetal, og det var lige præcis det vi så.

Så nej, jeg antager ikke at "den reelle smitte ikke blev øget i perioden".

Derimod antager du at alle som havde symptomer har ladet sig teste. Det har jeg kun anekdotiske beviser imod, men jeg har mødt ufattelig mange som havde symptomer, og som alligevel ikke lod sig teste, og i stedet slog det hen, ala: "Det er ingenting og går over af sig selv".

Vi tester iøvrigt kun ca. 200.000 PCR test om dagen, og positiv procenten beregnes ud fra antal positive PCR test divideret med antal udførte PCR test. Antigen test ("lyntest"), indgår ikke i regnskabet. Du kan finde separate data for antigen test i filen her:

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-...

Og jo, med en fordoblingstid på 2 dage betyder udgangspunktet ikke så meget. Hvis du siger 20.000 og jeg siger 40.000, og vi venter to dage, så er dine 20.000 blevet til mine 40.000, og mine 40.000 er blevet til 80.000. En udvikling som den har tidligere i pandemien taget relativt lang tid. Det gælder ikke for Omikron. Den er ude af kontrol, og ja, antal indlagte følger antal smittede med ca. to-tre ugers forsinkelse, også for Omikron. Det væsentlige tal er derfor ikke om vi lige nu er på 11.149, 20.000 eller 40.000 positive ved 200.000 PCR test. Det væsentlige tal er det vi når op på om få dage. hvis vi ikke allerede er dér, de forsinkede tal taget i betragtning.

Der er dog en ting som har spøgt i min hjerne hele natten. Noget jeg skrev her i går:

"Det er få promille som indlægges"

I starten af pandemien var det eneste vi havde at sammenligne med SARS og MERS. MERS er ekstremt dødelig. Op til 80% af MERS patienterne døde. Det er absolut ikke tilfældet med Covid-19. Hvis vi forudsætter et globalt mørketal på 10x (og det kan vi med sindsro gøre), og bruger overdødelighed som et udtryk for det reelle antal døde (i Rusland f.eks., der dør ingen rigtigt af Covid-19, men deres overdødelighed følger dog smitten tæt), så får vi at den reelle dødelighed af Covid-19 er få promille.

Måske er det på tide at vi stopper op, og lige tænker over, hvorfor vi gik i panik i starten af pandemien. Der er vi absolut ikke længere, og selvom vaccinerne absolut ikke ser ud til at bremse smitten af Omikron, så ser de dog ud til at være yderst effektive overfor risikoen for at dø af Covid-19 generelt. Derudover betyder et stort mørketal at den immunitet vi har opbygget naturligt skal lægges oveni vaccinerne.

Det største problem med Omikron i Danmark ser ikke ud til at være at mange vil dø af den. I mine worst case scenarier dør op til 30.000 danskere de næste måneder, og det vil der sikkert komme endnu en "kommision" ud af. Men 30.000 er helt nøgternt halvdelen af, hvad der årligt dør i Danmark, så selvom det bliver sørgeligt, vil det næppe få landet til at bukke under, og det er som sagt absolut worst case.

Problemet er at man ikke er klar til det store ryk ind på hospitalerne. Så er det endnu engang svært at se fornuften i at give sygeplejerskerne den store finger i stedet for en massiv lønforhøjelse, og dermed en mere solid anerkendelse af deres indsats end et honninghjerte.

Arne Albatros Olsen

So much for exact science !

@Morten Balling
"Hvis man stadig havde udtaget samme mængde prøver (test), så havde smittetallet alt andet lige været fordoblet. Hvis man samtidig femdobler prøvemængden, så vil man finde fem gange flere positiver alt andet lige."

... under antagelse af, at de testede ikke udgør et skævvredent udsnit af befolkningen.

"Derimod antager du at alle som havde symptomer har ladet sig teste."

Hvis du genlæser mit indlæg kommer jeg eksplicit med et eksempel hvor halvdelen lader sig teste, så, nej det er ikke rigtigt.

"Og jo, med en fordoblingstid på 2 dage betyder udgangspunktet ikke så meget."

Under antagelse af, at de forskellige restriktioner ikke ændrer på vækstraten. Hvis det første sæt restriktioner fx fordoblede fordoblingstiden fra 2 til 4 dage og fredagens restriktioner fra 4 til 8 dage, så gør udgangspunktet en kæmpe forskel for den tid, vi har til at rulle vacciner ud og iværksætte en feberredning af sygehusvæsnet. Og så er det jo altså stadigvæk kun omikron, der har den høje vækstrate.

"Det er få promille som indlægges"

For det prævaccinerede Danmark lå indlæggelsesraten ret fast omkring 5,6% af de kendte smittede. Antages 90% beskyttelse mod indlæggelse, når vi ned på omkring 0,6%. Vi har meget lidt viden om det reelle mørketal, selvom det nok har været relativt lavt fra november 2020 til november 2021 pga den høje testkapacitet.

"Det største problem med Omikron i Danmark ser ikke ud til at være at mange vil dø af den. I mine worst case scenarier dør op til 30.000 danskere de næste måneder"

Det tror jeg er ret godt ramt som worst case.

"Problemet er at man ikke er klar til det store ryk ind på hospitalerne. Så er det endnu engang svært at se fornuften i at give sygeplejerskerne den store finger i stedet for en massiv lønforhøjelse"

Helt enig. Magtens autopilot har fået regeringen til at give strejkende offentligt ansatte en over nakken, uden at tænke over konsekvensen. Og det kan meget vel blive et kollaps af sundhedsvæsnet, der vil tage årtier at rette op på, og blive løftestang for et privat sundhedsvæsen.

Sider