Ungdomskriminalitet
Læsetid: 5 min.

Regeringen overvejer fodlænker til børn ned til ti år

Selv om en socialdemokratisk justitsminister i 2012 afskaffede fodlænker til børn, overvejer Justitsministeriet at genindføre dem i forbindelse med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det viser to interne dokumenter fra ministeriet. Nick Hækkerup afviser at have ’aktuelle planer’ om fodlænker til børn
I en mail til Information afviser justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen står over for at genindføre muligheden for fodlænker til børn. Omvendt afviser han ikke, at der foregår overvejelser om sagen.

I en mail til Information afviser justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen står over for at genindføre muligheden for fodlænker til børn. Omvendt afviser han ikke, at der foregår overvejelser om sagen.

Emilie Lærke Henriksen

Indland
3. januar 2022

»Der er intet bevis for, at det virker. Der er heller ikke nogen, der tror, at det virker, i hvert fald ikke nogen af dem, der arbejder med kriminalitetstruede børn og unge. Og det er sådan set det, jeg baserer det på, når jeg siger, at det ikke virker.«

Sådan sagde den daværende socialdemokratiske justitsminister, Karen Hækkerup, da S-R-SF-regeringen i februar 2012 afskaffede muligheden for at bruge elektronisk overvågning som for eksempel fodlænker til børn ned til ti år. Selv om Ungdomskommissionen havde frarådet det, havde VK-regeringen med støtte fra DF indført børnefodlænkerne to år tidligere.

Nu overvejer Politikontoret under Justitsministeriet at genindføre muligheden for fodlænker for aldersgruppen 10-17 år. Det fremgår af to dokumenter, som Information er kommet i besiddelse af.

Det ene er en såkaldt initiativbeskrivelse fra ministeriets Politikontor, som lægger op til at indføre en hjemmel, der skal gøre det muligt at anvende »elektronisk fodlænke eller lignende teknisk anordning med gps-funktion«. Formålet skal være at »kontrollere efterlevelsen af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse«, ligesom der skabes »en mere intens og ressourceeffektiv ramme for Ungekriminalforsorgens tilsyn«, hedder det i beskrivelsen, som kalder muligheden for fodlænker for »et pædagogisk værktøj«.

Det andet dokument er et udkast til høringsskrivelse fra Sanne Bager, formand for Ungdomskriminalitetsnævnet. Her fremgår det, at Justitsministeriet har anmodet nævnet »om eventuelle bemærkninger til indførelse af mulighed for at pålægge børn og unge elektronisk overvågning«.

I en mail til Information afviser justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen står over for at indføre fodlænker til børn. Omvendt afviser ministeren ikke, at der foregår overvejelser om sagen.

»Det er helt afgørende at få sat effektivt ind over for ungdomskriminalitet, så vi får hjulpet unge væk fra den kriminelle løbebane. Regeringen overvejer derfor løbende nye initiativer, men regeringen har ikke aktuelle planer om at udstyre unge, der har begået kriminalitet, med fodlænke,« skriver Nick Hækkerup.

Gerd Sinding, konsulent i tænketanken Justitia, advarer mod at indføre fodlænker for børn og unge.

»Fodlænker bruges i dag som straf og er ikke et pædagogisk værktøj. De 10-15 årige, som kommer for Ungdomskriminalitetsnævnet, er ikke dømt for noget,« siger hun.

Tilsvarende synspunkter kommer fra Sanne Bager i nævnets høringsskrivelse. Nævnet er imod at indføre fodlænker til børn og unge, og i høringsskrivelsen skriver formanden, at »elektronisk overvågning har karakter af straf«, men straf har aldrig været formålet med ungdomskriminalitetsloven, der indførte nævnene.

Sanne Bager noterer sig også, at ministeriet ikke har beskrevet, om der er opstået et nyt behov for at styrke tilsynet med unge. Samlet finder nævnet, at elektronisk overvågning vil få karakter af en sanktion og ikke en reaktion, og at det desuden ikke vil være proportionalt at anvende fodlænker, fordi tilsynet kan føres med mindre indgribende midler, for eksempel med en telefonsamtale.

Hvad er Ungdomskriminalitetsnævnet?

Nævnet har til opgave at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge forebyggende og individuelle indsatser over for kriminalitetstruede børn og unge. Reelt er der tale om flere nævn, som løbende sættes i landets 12 politikredse, hver gang sammensat af en dommer, en kommunal repræsentant samt en medarbejder i politiet.

Kort fortalt kan nævnene fastsætte et såkaldt straksforløb eller et forbedringsforløb på op til to år, og begge forløb kan indebære pålæg om, at den unge skal være hjemme på bestemte tidspunkter, for eksempel fredag og lørdag aften, eller opholde sig i en ungdomsklub eller på et uddannelsessted.

Ifølge nævnets årsberetning for 2020 er der i forbindelse med forbedringsforløb på landsplan 138 gange fastsat hjemmetidspunkter eller ophold i ungdomsklub eller uddannelsessted for 10-14-årige og 155 gange for 15-17-årige.

Fodlænker skal være medvirkende

Det er Ungekriminalforsorgen, som skal føre tilsyn med, at afgørelserne fra nævnet efterleves, og det er i den forbindelse, at fodlænkerne kommer ind i billedet.

De skal ifølge Politikontorets beskrivelse tages i brug, når der er »bestemte grunde« til at antage, at et forløb ikke vil blive efterlevet. Desuden skal vurderingen være, at elektronisk overvågning »vil være medvirkende« til at få barnet eller den unge til at efterleve pålæggene. Hvis det er tilfældet, kan man beslutte at anvende fodlænke én måned ad gangen, dog højst i tre måneder inden for et år.

Det understreges, at en fodlænke ikke kan erstatte en pædagogisk indsats eller anden støtte, og endelig slås det fast, at det vil være i strid med et grundlæggende proportionalitetsprincip fysisk at tvinge et barn eller en ung til at få påsat en fodlænke. For unge over 15 år skal der derfor som udgangspunkt indhentes samtykke, mens det for børn under 15 år gælder, at deres synspunkter skal tillægges »passende vægt« i overensstemmelse med alder og modenhed. I sager om grovere personfarlig kriminalitet, herunder bandekriminalitet, skal det dog være muligt at se bort fra samtykkekravet, fordi et frivilligt samarbejde ikke anses for tilstrækkeligt til at afhjælpe problemerne.

I dag anvender kriminalforsorgen efter ansøgning fodlænker i sager med fængselsstraffe på op til seks måneder. Den dømte afsoner hjemme med en rem om anklen med en elektronisk sender, der via en boks er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos kriminalforsorgen.

Vil fremstå mere konsekvent

Gerd Sinding fra Justitia mener, at overvejelserne om at genindføre fodlænke må ses i sammenhæng med regeringens udspil »Et tryggere Danmark«, som ​blev lanceret umiddelbart forud for kommunalvalget i november. I henhold til udspillet vil regeringen som et af 12 initiativer udvide kommunernes muligheder for at pålægge forældre handlepligt, så den unge ikke må opholde sig bestemte steder, for eksempel i et storcenter eller på en S-togsstation. Et zoneforbud for børn og unge vil selvsagt øge behovet for tilsyn med, om opholdsforbud/pålæg efterleves.

Ifølge planen vil regeringen også med en kommende lovændring lempe betingelserne for at idømme en straksreaktion. Ud af mere end 1.000 sager har nævnet kun fastlagt straksreaktion i 21 tilfælde. Det hænger sammen med, at betingelsen for en straksreaktion er, at den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd i en grad, så der er risiko for den unges udvikling. Men den grænse vil regeringen have sænket, så der kommer flere straksreaktioner.

»Med udspillet og forslaget om fodlænker ønsker regeringen formentlig at fremstå som mere konsekvent. Det er naturligvis også vigtigt at bekæmpe kriminalitet af enhver art. Det ændrer dog ikke ved, at det ikke forekommer hensigtsmæssigt eller proportionalt at kæde et ungepålæg med et forebyggende sigte sammen med en kontrolforanstaltning, som har karakter af straf,« siger Gerd Sinding.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Hvad med at få flere pædagoger i daginstitutionerne og lærer i Folkeskolerne så et godt forebyggende arbejde kan opnås og forhindre at børn falder i "grøften"
Er det ikke bedre for både børn og unge samt for hele samfundet.
Det vil komme til at koste nogle penge , men det vil sikkert være en god "investering" til gavn for både børn og unge samt for hele samfundet.

Bare at sætte straffegrænsen op og op er et håbløst projekt.

Estermarie Mandelquist, Lone Hansen, Inge Lehmann, Gitte Loeyche, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Tina Peirano, Jane Nielsen, Bjarne Tingkær, Torben Siersbæk, Karen Grue, Elisabeth From, John Andersen, Peter Mikkelsen, John Johansen, Holger Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Alvin Jensen, Anders Lund, erik pedersen, Hanne Utoft, Katja Bramgaard, Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen, Klaus Lundahl Engelholt, Steffen Gliese, Torben Bruhn Andersen og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Stuearrest var meget brugt. Hvorfor skulle det hjælpe at spærre et barn inde med deres forældre?

Lone Hansen, Susanne Kaspersen, Holger Nielsen, Christel Gruner-Olesen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det helt utilstedelige er faktisk, at den kriminelle lavalder de facto er blevet sænket, uden at der iøvrigt er medfulgt rettigheder.

Et barn kan blive dømt uden beviser, på trods af at barnet erklærer sig uskyldigt, uden nogen form for formodning om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og uden advokatbistand.

At ville indføre fodlænker til børn kriminaliserer dem yderligere uden at forebygge, som Dorte Sørensen siger.

"Særligt problematisk er retssikkerheden for de ti- til 14-årige, som alene bliver henvist til nævnet på politiets mistanke om alvorlig kriminalitet.

Nævnet skal officielt ikke tage stilling til barnets skyld, men kan efter en "helhedsvurdering" alligevel fastsætte reaktioner. Også selvom barnet eller den unge nægter sig skyldig.

Nævnet kan også træffe afgørelse om andre vidtgående konsekvenser som for eksempel tvangsanbringelse. Denne beslutning træffes normalt af kommunens børne- og ungeudvalg, der består af en dommer, to børnesagkyndige og to kommunalpolitikere, der alle har stemmeret."

"Vi har reelt sænket den kriminelle lavalder til 10 år"
https://www.altinget.dk/artikel/vi-har-reelt-saenket-den-kriminelle-lava...

Justitsministeren er endnu engang ude på et skråplan i forhold til Menneskerettighederne.

Jette Kjældgaard, Heidi Larsen, Lone Hansen, Inge Lehmann, Marie-Christine Poncelet, Gitte Loeyche, Viggo Okholm, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Bjarne Andersen, Jane Nielsen, Bjarne Tingkær, Sonja Rosdahl, Torben Siersbæk, Elisabeth From, John Andersen, Peter Mikkelsen, John Johansen, Holger Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Alvin Jensen, Anders Lund, Peter Meyling, Inger Pedersen, Dorte Sørensen, erik pedersen, Hanne Utoft, Claus Nielsen, Katja Bramgaard og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I sin næste epokegørende tale til Folketinget vil justitsministeren kanske hævde, at fodlænker til børn øger deres tryghed, og dermed deres frihed..?

Peter Meyling, Lone Hansen, Inge Lehmann, Gitte Loeyche, Carsten Munk, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Bjarne Andersen, Tina Peirano, Jesper Frimann Ljungberg, Mette Johansson, Torben Siersbæk, Kenneth Jacobsen, Inger Pedersen, Elisabeth From, Peter Mikkelsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Det tror jeg kort og godt ikke på realiseres.

Helle Walther

Børn på ti år skal ikke i fodlænke. Og det afviser Hækkerup jo også er intentionen.

Send dem på efterskole eller noget andet godt.
Hvis de lukkes inde i den familiestruktur, som har skabt problemet, bliver alt værre.

Lone Hansen, Helle Walther, Susanne Kaspersen, Jesper Frimann Ljungberg og Sonja Rosdahl anbefalede denne kommentar
Torben Siersbæk

Gert Romme skrev:
"En gammel talemåde siger: - Den man elsker, tugter man".

Kronprins Frederik leverede i en festtale til prins Henrik en fremragende fortsættelse, som vi nu kan smykke den Socialdemokratiske regering (læs Mette Frederiksen) med: "Vi tvivler ikke på dens kærlighed!" (citatet er lettere parafraseret).

Så bliver SD da alligevel LIDT royalt!

Flemming Jensen

Syg tankegang

Peter Meyling, Lone Hansen, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Per Klüver og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Måske kunne det bruges til børn hvis de er utrygge i "forkerte" selskaber, men ikke som tvang, men som et ønske fra dem selv, og de ville få hurtigere hjælp..
Men hvordan det evt. kunne lade sig gøre uden at de blev "straffet" af de dårlige venner kan jeg ikke gennemskue.
Det var bare en anden vinkel.

Marie-Christine Poncelet

Det er ufatteligt at det kommer på tale!

Peter Meyling, Lone Hansen, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

Justitsministeren afviser det, men afviser ikke at der er overvejelser.
???
Er den gal med kompasset?
Eller er det bare hovedet?

Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Nej justitsministeren afviser det vist ikke.

"I en mail til Information afviser justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen står over for at indføre fodlænker til børn. Omvendt afviser ministeren ikke, at der foregår overvejelser om sagen."

Han har bare ikke "aktuelle planer" - mon ikke det dækker over, at han gerne vil have fodlænkerne og overvejer, hvordan spindoctorernes Newspeak kan få den kringlet?

Jesper Frimann Ljungberg

@Gert Romme
"I øvrigt kan jeg heller ikke komme på noget andet land, hvor børn ned til 12 år kan straffes."

Du mener vel 10 år.
Loven er væsentlig "hårdere" ved børn under 15. Se nedenstående:

"§ 2. Loven finder anvendelse for unge i alderen 15 til 17 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er

1) idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller

2) idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Stk. 2. Loven finder tillige anvendelse for børn og unge i alderen 10 til 14 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er

1) mistænkt for personfarlig kriminalitet eller

2) mistænkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet."

Igen f.eks. med knivloven der kan man jo blive sigtet ved en tilfældighed.
Hele loven skal smiddes ud. Det er ikke bare fundamentalt forkert, men også rigtig dårlig håndværk.

// Jesper

Jan Kauffmann

Injicerer en Micro Chip i dem, det er mere diskret og mere behageligt for brugeren, end de klodsede fodlænker.