Baggrund
Læsetid: 8 min.

Claus Hjort kan have overtrådt straffeloven ved at bekræfte spionsamarbejde med USA

Venstres forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var på kant med straffeloven, da han fremlagde oplysninger om et dansk-amerikansk aflytningssamarbejde, vurderer flere juridiske eksperter. Claus Hjort Frederiksen selv vil ikke udtale sig om sagen
»Man kan med rette undre sig, hvis der ikke rejses sag for sådanne forhold,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard om tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens udtalelser om Forsvarets Efterretningstjeneste. 

»Man kan med rette undre sig, hvis der ikke rejses sag for sådanne forhold,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard om tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens udtalelser om Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
13. januar 2022

Efter at et navneforbud mandag blev ophævet, og det kom frem, at det er chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, der sidder anholdt i en sag om lækage af fortrolige oplysninger, bliver der nu rettet fokus mod en række udtalelser, som tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er kommet med om FE’s arbejde.

Claus Hjort Frederiksen har med sine udtalelser bekræftet eksistensen af en aflytningsaftale mellem Danmark og USA og har beskrevet, hvordan aflytningerne foregår, og hvem de blandt andet er rettet imod.

Dermed kan Claus Hjort Frederiksen muligvis have overtrådt sin tavshedspligt som tidligere forsvarsminister og sin ubetingede tavshedspligt som tidligere formand for Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne, forklarer flere strafferetseksperter til Information.

»I det omfang Claus Hjort Frederiksen har videregivet fortrolige oplysninger om efterretningsforhold, er der selvsagt tale om en overtrædelse af den tavshedspligt, som også gælder for en tidligere forsvarsminister. Det vil i hvert fald være tilfældet, for så vidt angår oplysninger, som ikke tidligere har været kendt for offentligheden,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard. »Man kan med rette undre sig, hvis der ikke rejses sag for sådanne forhold.«

Eller som professor i strafferet ved SDU Sten Schaumburg-Müller siger: »Det ser da ud, som om at Claus Hjort Frederiksen videregiver tavshedsbelagte oplysninger.«

Adjunkt og ekspert i forvaltningsret på SDU Jøren Ullits forklarer, at Claus Hjort Frederiksens udtalelser kan være en overtrædelse af straffeloven, uanset om oplysningerne stammer fra hans ministertid eller fra det såkaldte kontroludvalg i Folketinget, hvor han var formand frem til slutningen af august 2020:

»Alt, hvad du hører i det her udvalg, det er fortroligt. Det går loven ind og understreger. Så han kan ikke sige, at han er i tvivl. Det kunne han måske godt hævde i sin egenskab af minister, men som formand eller bare som medlem af det her udvalg, så er der ingen tvivl: Alt, hvad du hører, det er fortroligt.«

Massiv kritik af regeringen

I december 2021 udsendte Politiets Efterretningstjeneste (PET) en pressemeddelelse om, at fire personer var blevet »anholdt for lækage fra efterretningstjenesterne«. De tre er siden blevet løsladt, men FE-chef Lars Findsen sidder stadig varetægtsfængslet.

Claus Hjort Frederiksen selv afviser nu at udtale sig og vil ikke kommentere, om han har brudt sin tavshedspligt som tidligere minister og som tidligere formand for kontroludvalget:

»Nej. Det er en forgæves køretur,« siger han blot og lukker døren igen, da Information henvender sig hos ham.

Claus Hjort Frederiksen har ad flere omgange massivt kritiseret regeringen og forsvarsminister Trine Bramsens (S) håndtering af sagen, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i august 2020 udsendte en pressemeddelelse om muligt kritisable forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Det kom i medierne frem, at kernen i kritikken handlede om et samarbejde mellem danske FE og den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA) om at tappe fiberkabler, der løber gennem Danmark med telefon- og internettrafik. Et samarbejde, hvis eksistens Information afdækkede tilbage i 2014, men som hverken danske myndigheder eller politikere har bekræftet eksistensen af.

Efter pressemeddelelsen blev der iværksat en kommissionsundersøgelse, der i december 2021 frikendte Forsvarets Efterretningstjeneste.

Undersøgelsens konkrete resultater er fortrolige, men efter frikendelsen deltog Claus Hjort Frederiksen i et 30 minutter langt interview i programmet ’Lippert’ på TV 2 News, hvor han gentog og uddybede sin kritik af regeringen for håndteringen af sagen.

Bekræfter aftale med USA

Under dette interview kom den tidligere forsvarsminister med flere oplysninger om det hemmelige aflytningssamarbejde mellem Danmark og USA.

Blandt andet bekræftede Claus Hjort Frederiksen, at en konkret aftale om at tappe et kabel i Danmark blev indgået mellem daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og USA’s præsident Bill Clinton i slutningen af 90’erne:

»Sådan har jeg også forstået det. Sådan er det. Ved jeg,« sagde Claus Hjort Frederiksen om denne aftale.

Claus Hjort Frederiksen beskrev, hvordan der blev aflyttet på et kabel, der går »i transit« gennem Danmark.

»Det, der sker, det er, hvis der kommer en sms eller en mail eller et eller andet fra en adresse i Rusland til en adresse i Frankrig, så kører den igennem Danmark,« forklarede Claus Hjort Frederiksen.

Under interviewet beskrev forsvarsministeren, hvordan specifikke IP-adresser og telefonnumre overvåges, og hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste løbende justerer filtre for at sikre, at oplysninger om danske statsborgere ikke udleveres til den amerikanske samarbejdspartner NSA.

Danmark betroet partner

Videre forklarede Claus Hjort Frederiksen, at aftalen om at aflytte det pågældende kabel medførte, at Danmark kom ind »i kernen i den vestlige verdens efterretningsvirksomhed«:

»Når vi taler om de her ting, så har vi jo meget stor nytte af at være allieret med NSA. Der er jo nogle i efterretningsverdenen, der taler om (efterretningssamarbejdet, red.) Five Eyes. Og det er USA, Canada, Storbritannien, Australien og New Zealands efterretningstjenester, som er omfattende. Og vi har så hævet os op …«

– Danmark?

» … Ja Danmark, den danske efterretningstjeneste, på samme niveau, så vi bliver betegnet som, altså, en betroet partner. Der har vi fået rigtigt mange nyttige oplysninger, som den danske befolkning kan være glad for, at vi har fået,« sagde den tidligere forsvarsminister.

Samtidig bekræftede Claus Hjort Frederiksen, at han har kendskab til, at der faktisk blev udleveret oplysninger om danske statsborgere til den amerikanske efterretningstjeneste, mens han var forsvarsminister, men at det kun var sket ved fejl. Den tidligere forsvarsminister forklarede, at der blev overvåget millioner af transaktioner på internettet, og at Forsvarets Efterretningstjeneste løbende justerer filtrene for at sikre, at oplysninger om danske statsborgere ikke bliver udleveret til samarbejdspartnere.

Daglig kontakt med amerikanerne

Under interviewet fortalte Claus Hjort Frederiksen, at de chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste, der blev sendt hjem i 2020, da sagen begyndte at rulle, var dem, der havde den daglige kontakt med amerikanerne.

Mandag kom det frem, at det er den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, der sidder varetægtsfængslet i sagen om lækage af oplysninger. Den konkrete sigtelse mod Lars Findsen er endnu ukendt for offentligheden, da der er dobbeltlukkede døre i sagen.

På baggrund af Claus Hjort Frederiksens udtalelser, blandt andet til TV 2 i december, vil der muligvis kunne rejses en sag mod den tidligere forsvarsminister, mener altså de juridiske eksperter, som Information har talt med.

Professor Sten Schaumburg-Müller mener, det er »et godt spørgsmål«, hvorfor der ikke er blevet rejst en sag mod den forhenværende minister.

»Jeg har ikke noget svar på, hvorfor man ikke går efter Claus Hjort Frederiksen,« siger professor Sten Schaumburg-Müller.

Han forklarer, at selv om Claus Hjort Frederiksen måske blot har bekræftet oplysninger, der allerede var ude, så »kan man straffes, hvis man bekræfter, at de er rigtige«.

»Myndighederne har en forpligtelse til en saglighed i behandlingen. Hvordan kan det være, at man tager en chef, men ikke rejser tiltale mod en tidligere minister? Ganske vist har justitsministeren påtalepligten i sådan en sag, men det afmonterer jo ikke saglighedsforpligtelsen og ligebehandlingsforpligtelsen,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Jøren Ullits fremhæver, at nogle af de oplysninger, som Claus Hjort Frederiksen har fremlagt, kan stamme fra Folketingets kontroludvalg for efterretningstjenesterne. Det vil i givet fald være en overtrædelse af straffelovens paragraf 152 om tavshedspligt.

Ubetinget tavshedspligt i udvalget

»Der er ubetinget tavshedspligt, og det må være en skærpende omstændighed, at det er meget præcist fastsat i lov om etablering af et udvalg om efterretningstjenesterne. Og i egenskab af minister, så ender vi samme sted i straffelovens paragraf 152, som indeholder en straf for at have videregivet fortrolige oplysninger,« siger Jøren Ullits.

Under interviewet med TV 2 News forklarede Claus Hjort Frederiksen, at han som minister løbende blev forelagt kritik fra tilsynet af, at Forsvarets Efterretningstjeneste udleverede oplysninger om danskere til den amerikanske samarbejdspartner NSA.

»Jeg har selv deltaget i drøftelser med tilsynet, hvor de påpeger og kan lægge frem, at ’den og den er gledet igennem og burde ikke være gledet igennem’. Så forbedrer FE de der filtre for at gøre nettet meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system. Men alle har opfattet det som en løbende proces,« sagde Claus Hjort Frederiksen.

Videre fortalte Claus Hjort Frederiksen, at han selv igennem adskillige år har haft kendskab til den kritik, som en whistleblower er kommet med af Forsvarets Efterretningstjeneste. Det var oplysninger fra en eller flere whistleblowere fra november 2019, der fik det uafhængige Tilsynet med Efterretningstjenesterne til at indlede en undersøgelse af sagen. Det er ikke kommet frem, hvad kritikken fra whistlebloweren handlede om, men i december 2021 blev de kritiserede personer frikendt af en kommission, som var nedsat til at undersøge sagen.

Claus Hjort Frederiksen har i sine interview kritiseret regeringen for at håndtere sagen på en måde, der førte til afsløringen af samarbejdet mellem Danmark og USA. Han mener, at forsvarsminister Trine Bramsen burde have holdt sagen væk fra offentligheden i stedet for at tillade, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte en pressemeddelelse om sagen. I stedet burde enten Statsministeriet eller Forsvarsministeriet efter hans mening have håndteret sagen i stilhed med tilsynet.

Fejlagtig kritik af tilsyn

Pernille Boye Koch, der er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder, og som i flere år har forsket i kontrol med efterretningstjenester, mener, at Claus Hjort Frederiksen tager fejl i sin kritik af, at tilsynet og forsvarsminister Trine Bramsen skulle have håndteret sagen i hemmelighed.

»Det ligger i sagens natur, at man i en demokratisk retsstat skal have en kontrol med efterretningstjenester. Det kræver, at man har en ordning, hvor tilsyns- eller kontrolorganet i generelle vendinger kan afrapportere over for offentligheden. Det skal man kunne. Jeg har læst den pressemeddelelse, og der står meget, meget lidt. Der er ikke noget, der efter min bedste mening kan siges at være et sikkerhedsproblem,« siger Pernille Boye Koch, der betegner Claus Hjort Frederiksens kritik af håndteringen af sagen som »urimelig«.

»Kritikerne mener, at man skulle have fortiet det, eller klaret det med ministeren, men det er helt forkert, fordi det er jo et uafhængigt tilsyn. Pointen er, at det skal være uafhængigt af regeringen, for efterretningstjenesterne er selv en del af regeringsmagten. Hvis man var nødt til i hemmelighed at handle sagerne af med ministeren og slet ikke kunne afrapportere i generelle vendinger til offentligheden, så ville det være et kæmpe, demokratisk problem,« siger Pernille Boye Koch.

Claus Hjort Frederiksen trak sig som formand for Folketingets Udvalg Vedrørende Efterretningstjenesterne, det såkaldte kontroludvalg, i slutningen af august 2020 med henvisning til, at der ikke måtte kunne stilles spørgsmål ved hans habilitet i forhold til den undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, der blev sat i gang.

I december 2021 meddelte den tidligere forsvarsminister, at han har besluttet ikke at genopstille til Folketinget ved næste valg, fordi hans hustru er alvorligt syg.

Claus Hjort Frederiksen fortsætter i Folketinget indtil næste valg. Han har tidligere været partisekretær i Venstre i 16 år og har været både finansminister, beskæftigelsesminister og altså også forsvarsminister fra 2016 til 2019.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Er det ikke det perfekte eksempel på Nemesis? ;)

Bjarne Jensen, Ole Kristensen, Peter Beck-Lauritzen, Arne Albatros Olsen, Christina Laugesen, Gitte Loeyche, Rolf Andersen, Lars Knudsen, Steffen Gliese, Kim Houmøller, Helle Walther, Hans Larsen, Kurt Nielsen, Torben Nielsen, Holger Nielsen, erik pedersen, Marianne Stockmarr og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

"Blandt andet bekræftede Claus Hjort Frederiksen, at en konkret aftale om at tappe et kabel i Danmark blev indgået mellem daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og USA’s præsident Bill Clinton i slutningen af 90’erne"

Dette stemmer meget fint med at Nyrup-regeringen i konsensus med de øvrige, traditionelt magtbærende partier i det danske Folketing gjorde Danmark til en aktivistisk, ulovligt krigsførende nation.

"»Jeg har selv deltaget i drøftelser med tilsynet, hvor de påpeger og kan lægge frem, at ’den og den er gledet igennem og burde ikke være gledet igennem’. Så forbedrer FE de der filtre for at gøre nettet meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system. Men alle har opfattet det som en løbende proces,« sagde Claus Hjort Frederiksen."

En løbende proces, som har sikret huller og bekvemme lækager, således at Danmark kunne 'hæve sig op' og spise kirsebær med de (5) store, hvilket hævdes at have 'reddet danske liv'. At al denne spisen kirsebær med 'de store' også har kostet adskillige danske, og enorme skarer af udenlandske, liv, melder historien derimod intet om. Påfaldende er det da også at Claus Hjort først nu, på grænsen til sin exit fra dansk parlamentarisme, slingrer i retning af et juridisk straffeansvar på basis af et brud på tavshedspligt, mens han så let som ingenting er undsluppet ansvar for ulovlig krigsførelse, lovbrud i beskæftigelsesministeriet og flere alvorlige kontroverser med ministeransvarlighedsloven.

uffe hellum, Bjarne Jensen, Ole Kristensen, Espen Bøgh, Peter Beck-Lauritzen, Klaus Schwab, lars søgaard-jensen, Jeppe Bundgaard, Per Klüver, Ole Olesen, Rolf Andersen, Thomas Helbo Hansen, Lars Knudsen, Naja Abelsen, Erik Boye, Flemming Sørensen, John Andersen, Jan Fritsbøger, Kim Houmøller, Torben Arendal, Pietro Cini, Lis djørup, Estermarie Mandelquist, Lars Løfgren, søren ploug, Mathias Petersen, Arne Albatros Olsen, Holger Nielsen, erik pedersen, Steen Obel, Troels Ken Pedersen, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen og Per Dørup anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak for den gennemgang.

Spørgsmål - hvad er Folketingets Kontroludvalg værd - når medlemmerne ikke må sige noget om det de får oplyst. Hvordan skal ting og metoder så kunne ændres. Ligner det ikke et gummistempel til efterretningstjenesterne - og hvad er den siddende regerings ansvar?

uffe hellum, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann, Bjarne Tingkær, John Andersen, Jan Fritsbøger, Klaus Lundahl Engelholt, erik pedersen, Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Kresten Thomsen

Det undrer mig at der i både spørgsmålet om Claus Hjort Frederiksen og efterretningschefen ikke tales om Helle Thorning Schmidts rolle. Da Edward Snowdon afslørede aflytningen og samarbejder mellem NSA og Danmark udtalte hun som statsminister fra Folketingets talerstol, at hun ikke havde noget problem med at hun selv var blevet aflyttet. En sådan udtalelse fra statsministren mener jeg har karakter af både en indrømmelse af at aflytningen reelt er foregået, men også at regeringen stod bag. I den situation kan omtalen af sagen vel ikke karakteriseres som videregivelse af statslige hemmeligheder?

Bjarne Jensen, Lis Elmund, Per Klüver, Rolf Andersen, Naja Abelsen, Espen Bøgh og søren ploug anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Hvad mon man mener i EU om lille Danmarks fedteri for USA og Canada, Storbritannien, Australien og New Zealands efterretningstjenester? Man bliver i tvivl om det for landets sikkerhed eller alfahannernes eget ego der arbejdes.

Der tales om filtre hvor der "smutter" en enkelt dansker igennem. Hvad med sikkerheden på nettet? Industrispionage? Tilliden til vore naboer? Det er rystende snæversynet.
Som borger har vi krav på at kende -ikke detaljerne, men de overordnede principper for hvordan efterretningstjenesterne arbejder og deler viden.

Hvorfor blev indhentet viden om Syriensbørnene ikke brugt langt tidligere den sag?
Hvorfor blev spionen i Spanien ikke hjulpet langt tidligere?

Er det budbringeren man er ved at ofre for at kunne fortsætte i det gamle spor?

Bjarne Tingkær, Steffen Gliese, John Andersen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, erik pedersen og søren ploug anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Justitsministeren vil ikke svare på, om han står bag, eller var vidende om, at chefredaktører er blevet advaret om straffeloven og journalister indkaldt til vidneafhørunger:

"Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, har også spurgt justitsministeren, om han eller regeringen var orienteret eller på anden måde indblandet i efterretningstjenesternes møder med mediecheferne. Det afviser ministeren dog at svare på."

https://journalisten.dk/justitsministeren-spionchefer-var-i-deres-gode-r...

@ Gert Romme

Hvorfra har du, at den danske regering går efter at fjerne kildebeskyttelse i 'visse sager'?
Jeg har søgt på nettet, men har ikke kunnet finde noget om dette.

Lillian Larsen, erik pedersen og Naja Abelsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Og Claus Hjort Frederiksen får lov til her til morgen at sidde i P1 og gentage alle de løgne og manipulationer, kendetegnede de forbandede år med Fogh-regeringerne.

erik pedersen, Per Klüver, Peter Wulff, Helle Walther, Lis djørup, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Naja Abelsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

I skrivende stund har der intet været nævnt om Lars Findsens anklage i retning af samarbejde med - det vi almindeligvis betegner som fjendtlige magter, så det må rimeligvis antages, at være de allerede kendte oplysninger om Danmarks samarbejde med de amerikanske efterretningstjenester - mere specifikt NSA og aflytning via knudepunkter i Danmark for international trafik.

Den helligholdelse der har været fremsagt om "ikke at aflytte danskere" og sikkerheden lå i filtre opsat til at overvåge det ikke skete - er simpelt hen totalt latterlig, - det lærte fra det Snowden afslørede.

- Chefen for NSA, James Clapper løj direkte overfor undersøgelseskommissionen om aflytningen af amerikanske statsborgere uden lovlig hjemmel, - "det kunne være sket enkelte gange ved et uheld", - NEJ, det skete systematisk viste et sig!

Endvidere viser det sig åbenbart at det handler om noget der allerede blev afsløret tilbage i 2014 fra fleres side - herunder Claus Hjort Frederiksen med sin "lette tilgang/omgang" til demokratiets spilleregler, ligesom Anders Fogh Rasmussen.

Det minder mere og mere om en skueproces, med det formål at Lars Findsen skal være offerlammet for allerede kendte oplysninger om samarbejdet med den /de amerikanske efterretningtstjenster, som politiker ikke vil kendes ved de traf beslutning om for deres eget omdømmes skyld.

Når det nu åbenbart ikke var en hemmelighed fra politisk side tilbage i 2014 og fremad, - hvordan kan det så i dag være en statshemmelighed af så store proportioner i dag, og imod en person som dengang intet havde med godkendelsen af aflytningerne at gøre?

Er det danskerne politikerne vil beskytte mod aflytninger, eller vil politikerne frikende sig selv for at have ladet en fremmed magt(USA) aflytte danske statsborgere uden retslig hjemmel.

Hvis det er tilfældet vil det være i det skjulte danske borgere bedømmes for deres politiske frihed i Danmark - men af en fremmed magt, - og ovenikøbet en fremmed magt med helt andre normer for hvad retten til en fri politisk opfattelse og ret til debat i Danmark betyder givet i vores love.

Vi skal ikke have barnagtige amerikanske tilstande i danmark - "enten er du med os, eller også er du imod os"!

Vi genkender orden som - slet skjulte trusler og undertrykkelse af retten til tankefrihed, og det burde det officielle danske politiske establishment modsætte sig og stå udenfor med danske værdier.

- Vi må håbe dommeren kræver konkrete klare svar og beviser på de påstande som der fremlægges i retten og valør set i forhold til alleredekendte forhold - og om der er sket yderligere brud i den anledning.

- Det kan næppe være spørgsmål der retter sig i og omkring kvinderne i Syrien og deres børn, - hvor er statshemmelighederne i den sag?

uffe hellum, Lillian Larsen, Jørgen Tryggestad, Erik Boye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Brian W. Andersen

Fakta har godt nok fået svære forhold i danske medier. Her er et par unøjagtigheder fra artiklen:

"Det kom i medierne frem, at kernen i kritikken handlede om et samarbejde mellem danske FE og den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA) om at tappe fiberkabler, der løber gennem Danmark med telefon- og internettrafik. Et samarbejde, hvis eksistens Information afdækkede tilbage i 2014, men som hverken danske myndigheder eller politikere har bekræftet eksistensen af."

"Videre forklarede Claus Hjort Frederiksen, at aftalen om at aflytte det pågældende kabel medførte, at Danmark kom ind »i kernen i den vestlige verdens efterretningsvirksomhed«:

»Når vi taler om de her ting, så har vi jo meget stor nytte af at være allieret med NSA. Der er jo nogle i efterretningsverdenen, der taler om (efterretningssamarbejdet, red.) Five Eyes. Og det er USA, Canada, Storbritannien, Australien og New Zealands efterretningstjenester, som er omfattende. Og vi har så hævet os op …«"

2014? ..og Five Eyes? Ok, så lad os gå tilbage til 2013 og se på Nine Eyes: https://web.archive.org/web/20131219010450/http://cphpost.dk/news/denmar...

Hvis den mindst ringe skal blive ved med at være mindst ringe, så er det ved at være på tide at få strammet op.

Helle Walther

Hvad der er op eller ned i den sag, forventer jeg domstolen finder ud af, hvis Lars Findsen er uskyldig, er min tillid til det danske retssystem sådan, at så frifindes han.
Hvad Claus Hjort angår, han og Fogh har mange lig i lasten af forskellig art, men er sluppet fri af journalisters graven. Bo Elkjær forsøgte, men ellers, blev de jo fejet af banen , med der er intet at komme efter. Fogh var glat som en ål.
Claus Hjort har dummet sig og sagt ting, han nok ikke burde, og han angreb Bramsen, som har forsøgt at rydde op i de forskellige organer i forsvaret. Hun kan have sit væsen imod sig, men hun dukker ikke nakken, selv om hun er gjort til mobbeoffer fra VKO siden.

Inger Pedersen

Espen Bøgh

"Når det nu åbenbart ikke var en hemmelighed fra politisk side tilbage i 2014 og fremad, - hvordan kan det så i dag være en statshemmelighed af så store proportioner i dag, og imod en person som dengang intet havde med godkendelsen af aflytningerne at gøre?

Er det danskerne politikerne vil beskytte mod aflytninger, eller vil politikerne frikende sig selv for at have ladet en fremmed magt(USA) aflytte danske statsborgere uden retslig hjemmel."

Må jeg gætte på, at det her vel i mindre grad handler om aflytning af danskere - men hovedsageligt om, hvad "aftapningen" videregiver om andre EU-lande og måske især Sverige, Tyskland og de baltiske lande?

Hvis det er rigtigt, vil det være en RIGTIG god ide med damage control for ikke at tage alt for meget ansigt!
Også, hvis det kræver et offerlam eller fire...

... det er jo bare sådan, det er...

Inger Pedersen

... taBe alt for meget ansigt, selvfølgelig.
Beklager.

Nu bliver det rigtig interessant hvor Claus Hjort Frederiksen er ud til selv at være fedtet ind i - (den selv samme sag) om videregivelse af samme fortrolige oplysninger, som Lars Findsen er fængslet for.

For man kan vel ikke dømme den ene og ikke den anden for samme forbrydelse, - og slet ikke i et demokratisk retssamfund, - så er det nemlig ikkelængere demokratisk og heller ikke et retssamfund.

Efter at have været udsat for det der til forveksling ligner et ondskabsfuldt brud på straffelovens kap. 17 (straf max 6 års fængsel) fra et af staten engageret aktieselskab, godt hjulpet af tilsyneladende hjernedøde jurister i Arbejdsmarkedsstyrelsen, en dokumenteret løgnagtig jobcenter-chef samt hans konfliktsky tilsynsmyndighed og de fleste eller alle angiveligt opmuntret af Claus Hjort Frederiksen's faktaforladte hadetaler mod arbejdsløse ganske kort tid før.
Efter alt det bør det ikke undre at den CHF der blandt venner kaldes Claușescu ikke længere er i stand til at overraske undertegnede.

Takket være Cavlingpris modtager DR journalist Jesper Tynell er følgende tilføjet den ryggesløse CHF's synderegister:
Gav Folketinget usande oplysninger.
Fjernede kontrol med sikkerhed for udenlandske arbejdstagere i farlige job.
Bad kommunerne administrere den såkaldte 300-timers regel ulovligt.
Bestilte misvisende tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for at styre offentlig debat til eget formål.
Arrangerede sletning af belastende dokumenter fra ministeriets arkiver.

CHF er ikke demokrat men lobbyist med den krævede forklædning for at komme ind på Christiansborg. Han og hans lige er i sandhed en skændsel for vores skrøbelige demokrati....