Velfærd
Læsetid: 15 min.

Vi poster penge i sundhedsvæsenet, men står alligevel med nedbrudte ansatte og voksende ventelister

Flere ældre, dyrere behandlinger og stigende forventninger presser vores hospitaler. Men er de i krise? Det mener mange sygeplejersker og læger. Sundhedsøkonomer er mere optimistiske. Men vi skal turde prioritere mere end i dag, understreger de. Centralisering, produktivitetskrav og videnskabelige landvindinger har formet vores offentlige sundhedssystem. Her er den store fortælling om en af de bærende søjler i velfærdssamfundet
Flere ældre, dyrere behandlinger og stigende forventninger presser vores hospitaler. Men er de i krise? Det mener mange sygeplejersker og læger. Sundhedsøkonomer er mere optimistiske. Men vi skal turde prioritere mere end i dag, understreger de. Centralisering, produktivitetskrav og videnskabelige landvindinger har formet vores offentlige sundhedssystem. Her er den store fortælling om en af de bærende søjler i velfærdssamfundet

Sofie Holm Larsen

Indland
29. januar 2022

»Jeg synes bare, det er så presset. Og jeg kan snart ikke holde til mere,« snøfter Line Schnoor. Hun kigger ned i jorden. Tørrer tårerne væk fra øjnene bag sine hornbriller. Man kan lige ane hendes hvide kittel.

Den 24-årige sygeplejerske har haft vagter på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital i juledagene 2020, da antallet af coronapatienter nærmer sig pandemiens toppunkt. I en videodagbog for DR fortæller hun om sin hektiske hverdag. Om overarbejde, skippede frokostpauser, for lidt tid til patienterne.

Line Schnoor er langtfra alene med sin bekymrende fortælling fra hospitalsgangene. De seneste år har der været utallige mediehistorier om udmattede medarbejdere og utrygge patienter i det sundhedsvæsen, der ellers udgør en bærende søjle i vores velfærdssamfund.

Der var jordemødre, som brød grædende sammen, da Arbejdstilsynet var forbi Herlev Hospital i 2020. Lægernes frustrationer over det milliarddyre it-system Sundhedsplatformen. Og senest sommerens sygeplejestrejke, der har ført til pukler af aflyste operationer og stor personalemangel. 

Som udenforstående er man næsten efterladt med indtrykket af et sundhedsvæsen tæt på kollaps. Og flere læger og sygeplejersker har advaret om det samme.

»Sundhedsvæsenet knækker officielt lige om lidt. Vi har ikke længere bemanding til at passe de patienter, der kommer,« fortalte hjertelæge Camilla Fjord Thomsen eksempelvis til TV 2/Lorry i efteråret.

Coronapandemien har selvfølgelig været en skærpende omstændighed. I snart to år har sygehusene skullet behandle hundredvis af ekstrakrævende patienter. Det har skabt metaltræthed og kostet overskud. Men hvordan har 500-1.000 flere indlagte på landsplan været tæt på at vælte læsset?

Det danske sundhedsvæsen er et resultat af hundreder af års politiske beslutninger og prioriteringer. Fra sygekasser i 1800-tallet til supersygehuse efter årtusindskiftet.

Spørgsmålet er, hvordan det kom så vidt, at sundhedspersonalet bryder grædende sammen på arbejdet, og patienter må vente op til et år på en ny hofte. Og hvorvidt det overhovedet er udtryk for et system i krise – eller om det også handler om, at vi er nødt til at ændre vores forventninger til statens rolle, når vi bliver syge?

Barberuddannede kirurger

Konturerne af det sundhedssystem, vi kender i dag, blev tegnet med oplysningstidens indtog i midten af 1700-tallet, hvor staten for alvor begyndte at interessere sig for befolkningens sundhed. Enkelte små sygehuse blev oprettet til dem, der ikke havde råd til behandling i hjemmet, og staten ansatte barberuddannede (!) distriktskirurger, der fik til opgave at operere de fattigste syge.

I løbet af 1800-tallet blev sundhedsvæsenet udbygget, der blev ansat jordemødre og indført koppevaccinationer. Og fra omkring 1870 oprettede man de første sygekasser, som skulle sikre lægehjælp. Tænk en slags a-kasser for sundhed. De blev først 100 år senere, i 1973, afløst af den offentlige sygesikring.

Sygehusene, hvis antal steg stødt fra midten af 1800-tallet, var indtil 1930’erne hver især hjemsted for vidt forskellige sygdomme. Her var få læger ansat, som behandlede patienterne for alle de lidelser, de måtte være ramt af. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var en hel måned.

Siden da har den blodrøde, om man vil, tråd i sundhedsvæsenets udvikling været »centralisering og specialisering«, fortæller Signild Vallgårda, som er sundhedshistoriker og professor på Københavns Universitet.

Sideløbende med kommunalreformerne i 1970 og 2007, som begge reducerede antallet af kommuner og amter – der i 2007 blev til regioner – er hospitalerne blevet færre og større. Små landsbyhospitaler har måttet vige for store sygehuse, hvor dyrt teknologisk udstyr og højt specialiserede læger blev samlet.

’Sygehusslagteren’

I sin tid som socialdemokratisk amtsborgmester i Viborg tilbage i 90’erne og 00’erne, hvor centraliseringen for alvor tog fat, fik Bent Hansen tilnavnet ’sygehusslagteren’.

Mere end halvdelen af Mors’ indbyggere, 11-12.000 mennesker i alt, dannede hånd i hånd kreds om det lokale sygehus, da man første gang talte om at lukke det, husker han. Og da snakken gik på at nedlægge funktioner på hospitalet i Skive, faldt Socialdemokratiets vælgeropbakning i byen fra godt 40 til 15 procent.

»Jeg lover dig for, at jeg blev upopulær,« fortæller Bent Hansen, som senere blev formand for Danske Regioner, hvor han sad i knap et årti frem til 2018. Dansk sundhedspolitiks grand old man, kan man vel næsten kalde ham. 

»Alle sygehuslukninger medførte store protester og jagtede politikere. De små hospitaler var jo gode arbejdspladser og skabte tryghed i lokalsamfundet,« siger han.

Trods den massive folkelige modstand fortryder Bent Hansen ikke at have spillet så aktiv en rolle i centraliseringen af vores sundhedsvæsen. Tværtimod. Det var helt nødvendigt, mener han, ikke mindst for patienterne. Han tøver ikke med at kalde udviklingen »en lille revolution«.

Et eksempel fra Viborg Amt, som han selv havde borgmesteransvaret for, illustrerer meget godt hans pointe. Da Bent Hansen tiltrådte i 1990, opererede man for brystkræft fem forskellige steder i amtet. Efter fem år var 50 procent af de ramte kvinder døde. Da amtet blev nedlagt i 2006, blev operationen udført ét sted. På det tidspunkt var det blot ti procent, som ikke overlevede fem år efter operationen. Det handlede selvfølgelig om, at kræftbehandlingen blev bedre, men også om, at »øvelse gør mester«, som Bent Hansen udtrykker det.

»Derfor stiger kvaliteten, når lægerne ser nok af den samme patienttype til at blive bedre til at behandle dem,« siger han.

Og da Venstre-mændene Anders Fogh og Lars Løkke foran en valgkampsbus på Skejby Sygehus under valgkampen i 2007 præsenterede ideen om nye supersygehuse, der skulle erstatte godt halvdelen af alle danske sygehusafsnit, accelererede centraliseringen yderligere.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen har fulgt sundhedsvæsenet i knap et halvt århundrede, eller »siden ruder konge var knægt«, som han selv siger. For ham er supersygehusene »utvivlsomt« den mest afgørende beslutning, hvis man vil forstå, hvorfor sundhedsvæsenet ser ud, som det gør i dag. Og det skyldes altså ikke kun, at han selv sad med i det udvalg, som rådgav regeringen om emnet fra 2007-13, understreger han.

»Supersygehusene har løftet både sundhedsvæsenets bygninger og behandlingsstandard, og de er ikke engang alle sammen færdige. Her kan man samle patienter, specialer og det nyeste teknologiske udstyr, og så følger det dygtige personale med,« siger han.

Kjeld Møller Pedersen har en vittighed, han godt kan lide at fortælle, når han skal illustrere den pointe. 

»Jeg plejer at sige, at før i tiden kunne der samles mange underskrifter mod at nedlægge det lokale sygehus. Men mange af dem, som skrev under, vedlagde samtidigt et brev, hvor de bad om at blive kørt til et større sygehus uden for byen, hvis de selv skulle blive syge.«

En kulturændring

Da 54-årige sygeplejerske Berit Byg som nyuddannet i 1994 fik sit første job på det lille lokale Brovst Sygehus i Nordjylland husker hun, hvordan patienterne var en »pærevælling« af trafikuheld, barslende kvinder og dødeligt syge ældre.

»Jeg blev kastet rundt mellem alle patienttyper og vidste lidt om en masse, men der var ikke noget, jeg var enormt god til,« fortæller hun.

Siden skiftede Berit Byg til det mellemstore Farsø Sygehus, hvor hun havde de bedste år i sit arbejdsliv. Alle kendte hinanden, ledelsen var tæt på, og der var tid til den pleje og det nærvær, som var grunden til, at hun oprindeligt havde valgt sygeplejefaget.

Men sådan er det ikke længere.

For Berit Byg har den mest definerende udvikling i hendes knap tre årtier som sygeplejerske været »kulturændringen«. Hun skal eksempelvis dokumentere langt mere i dag end engang. Da hun stoppede på Farsø Sygehus i 2016, talte hun sammen, hvor mange steder hun og hendes kolleger skulle registrere noget, når en ny patient kom ind på operationsstuen.

»Seks steder i alt, på papir, virtuelt og i operationsjournaler. For én patient!«

Og så er der »produktivitetstankegangen«. Berit Byg oplever, at succeskriteriet er at få så mange patienter gennem systemet som muligt, frem for en interesse for den enkelte patient og tid og plads til de »skæve eksistenser«.

»Hvor hurtigt kan vi komme i gang, før kirurgen sætter kniv i patienten? Den slags fylder. Det er jo godt, at ventelisterne bliver kortere, men jeg har svært ved at finde plads til min faglighed i ræset,« siger hun.

Efter et par års pause fra sygeplejefaget som sundhedsfaglig konsulent i Muskelsvindfonden, vendte Berit Byg i 2021 tilbage til hospitalsgangen. Denne gang inden for ældremedicin på Aalborg Universitetshospital, hvor hun håbede, der var bedre tid til pleje og omsorg.

»Men vi har alt for travlt, for få ressourcer, og en forfærdelig mangel på sygeplejersker. Mængden af opgaver stresser, for der er skåret ind til benet, så jeg også skal løse en masse administrative opgaver. Det tager fokus fra det, jeg tillægger værdi,« siger hun.

Dansk Sygeplejeråd har i mange år advaret om, at der i 2025 vil mangle 6.000 sygeplejersker. I dag mangler 5.000 af dem allerede. Og ifølge Berit Byg er det nogle af de »allerdygtigste«, hun oplever søger andre veje. 

Når supersygehuset i Aalborg åbner i anden halvdel af 2023, kommer Berit Byg heller ikke til at flytte med. Det er hun sikker på.

»Hvordan skal vi lave ordentlig sygepleje i de her nye store produktionsorienterede mastodonter?«

Sundhedsøkonomernes og sygeplejerskens forskellige syn på sygehusvæsenets udvikling viser, hvor svært det er at afgøre dets tilstand. For hvad er succeskriteriet? Effektive behandlinger i verdensklasse eller et personale, som kan se sig selv og sin faglighed i den nye virkelighed?

Markedsliggørelse af omsorg

Det danske sygehusvæsen har siden 1999 været underlagt et årligt krav om at foretage flere behandlinger for de samme midler. Indtil 2006 lød produktivitetskravet på 1,5 procent årligt, og herefter steg det til to procent.

Kravet har mødt store protester fra sundhedspersonale som Berit Byg og ophørte i 2018. Men spørger man Kjeld Møller Pedersen, var det rimeligt. Det indebar ikke nødvendigvis, at de ansatte skulle løbe hurtigere, understreger han, men kunne også realiseres ved at udnytte ny medicin og behandlingsmetoder mere effektivt.

»Er der noget galt med det? Det har betydet, at ventelisterne mange steder er forkortet,« siger han.

Også professor i sundhedsøkonomi ved VIVE Jakob Kjellberg afviser, at produktivitetskravet i sig selv skulle være problematisk for vores sundhedsvæsen.

»Men fik man det bredt for meget ud? Ja, Det giver ikke lige så meget mening at forkorte et indlæggelsesforløb for en førstegangsfødende som for en knæopereret, der har gavn af at komme hjem og i gang med at bevæge sig. De nuancer forsvandt lidt,« siger han.

Produktivitetskravet var en del af det New Public Management-regime, som det danske sygehusvæsen de seneste 30 år har været styret efter med djøf’ere for bordenden, behandlingsgaranti og mere konkurrence fra private sygehuse. ’New Public Management’ er et yndlingsskældsord for meget sygehuspersonale, en markedsliggørelse af omsorg. Men ifølge Jakob Kjellberg er det også lidt blevet »en prygelknabe«.

»Der var også brug for konkurrence og en professionalisering af ledelsen i takt med, at hospitalerne blev større. Sundhedsvæsenet er alt for vigtigt til bare at overlade det til læger,« siger han.

Historisk mange sundhedskroner

Det paradoksale er, at trods produktivitetskrav og stressede medarbejdere, så får det danske sundhedsvæsen i dag tilført flere midler end nogensinde før. 

Fra 2000 til 2017 er de offentlige sundhedsudgifter steget med 46 procent i faste priser, altså renset for inflation. Og sundhedsudgifterne per indbygger er øget med 35 procent i samme periode, viser tal fra Danmarks Statistik. Væksten har dog været stagnerende siden 2010, målt i forhold til demografi og generel velfærdsfremgang. 

Samtidigt er fuldtidsbeskæftigelsen fra 2008 til 2017 steget med 18.000 personer. I dag arbejder omkring hver fjerde offentligt ansatte i det offentlige sundhedsvæsen – og her er de praktiserende læger ikke engang talt med.

Det er derfor, at sundhedshistoriker Signild Vallgårda bliver »så provokeret«, når den offentlige debat kommer til at handle om et udhulet dansk sundhedssystem.

»Jeg er forsker, så jeg reagerer på forkerte udsagn. Og myten om et økonomisk underprioriteret sundhedsvæsen risikerer at bidrage til en skæv prioritering. Når vi bruger penge på sundhed, er det jo på bekostning af områder som daginstitutioner og folkeskolen,« siger hun.

Men nogle sundhedsområder har været forbigået, understreger Signild Vallgårda. Der er eksempelvis nedlagt langt flere sengepladser i psykiatrien end for fysiske sygdomme. Og en rapport fra Etisk Råd konkluderede i 2018, at der er stor forskelsbehandling mellem sygdomme herhjemme. 

»Kræft har en særstatus. Det er en modbydelig sygdom, så man kan godt forstå, at den er blevet opprioriteret. Men jeg mener, det er sket på bekostning af ’lavstatussygdomme’ som KOL og psykiske lidelser,« siger Signild Vallgårda.

Sundhed har særstatus

Når det måske kan være svært at få øje på, hvor de ekstra sundhedsmilliarder bliver af, handler det blandt andet om, at behandlingsmulighederne er blevet så meget bedre. Kræftsyge har aldrig haft bedre overlevelseschancer. Prognoserne for hjertesyge er historisk gode.

Men den nye teknologi og medicin og de langstrakte behandlingsforløb er ofte dyrere, fortæller Kjeld Møller Pedersen.

»På den måde er det nærmest blevet en naturlov, at sundhedsudgifterne må stige,« siger han.

Og så er der demografien. I 2030 vil der være en halv million flere danskere over 65 år. Med alderen følger behovet for sygehushjælp. En borger, der har passeret de 70, bruger i gennemsnit sygehusvæsenets ydelser dobbelt så meget som en i 50’erne. Det skyldes blandt andet flere kroniske sygdomme, som omkring en tredjedel af befolkningen i dag lever med.

De stadigt flere ældre får også glæde af de bedre behandlingsmuligheder. Eksempelvis steg antallet af hjerteklapoperationer for danskere over 65 år med 44 procent fra 2007 til 2015, og udviklingen var tilsvarende for ældres hofte- og knæoperationer. Det giver livskvalitet. Men det koster.

Og med de mange nye muligheder følger befolkningens forventninger. Det er mindre håndgribeligt end udgifter og demografi, men en udfordring, der går igen, når man læser rapporter om det danske sundhedsvæsens tilstand.

Den generelle velstand stiger, internettet har givet os mulighed for indsigt i alverdens tilgængelige behandlinger, der bliver bedre og sikrere og tilmed er gratis, i hvert fald for os. Derfor skal den potentielle helbredsgevinst ikke være særlig stor, før vi takker ja.

»Vi hører ofte udsagn a la ’nu har jeg betalt skat hele mit liv, hvorfor skal jeg så vente to måneder på en ny hofte?’. Jeg mener ikke, det er rimeligt, men det skaber forventninger,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Jakob Kjellberg oplever, at sundhedsvæsenet har en særstatus i forhold til, hvad vi som borgere forventer af staten.

»Forestillingen om, at der ikke er grænser for, hvad sundhedsvæsenet kan tilbyde os, er underlig. Der er jo ingen forventning om at blive indlogeret på en strandvejsvilla, hvis man er boligløs,« siger han.

Svære debatter

Helle Thorning-Schmidt fik langet et dyrt vælgerløfte ud til de mange tusinde seere, da hun i valgkampen i 2015 debatterede sundhed med Lars Løkke Rasmussen i en tv-duel på TV 2. Her garanterede hun, at det offentlige ville betale medicinudgifter. Uanset prisen.

»Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor vi skal til at prioritere. Borgerne forventer verdensklasse, når de møder det danske sundhedsvæsen.«

Lars Løkke Rasmussen, der som bekendt endte med at genvinde statsministerposten, gav hende ret.

»Det er klart, at vi skal finde de penge, der skal til,« forsikrede han.

Men blot to år senere, den 1. januar 2017, blev Medicinrådet etableret af Danske Regioner. Rådets formål er at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem et lægemiddels potentiale og dets omkostninger – altså om det er værd at prioritere. Og i 2021 kom Behandlingsrådet til. Rådet skal sikre, at vi får nok sundhed for pengene i forhold til nye teknologier og indsatser. 

Det er på høje tid, at politikere og befolkning får øjnene op for nødvendigheden af at prioritere i sundhedsvæsenet, mener Kjeld Møller Pedersen. Men diskussionerne er svære. I sidste ende er der jo liv og død på spil.

I Information har vi bragt fortællingen om en otteårig dreng, der ikke længere kan få det dyre lægemiddel Spiranza til sin sjældne muskelsvindsygdom, efter at Medicinrådet har vurderet, at behandlingen ikke er pengene værd.

»Den slags historier går lige i hjertekulen. Men vi er nødt til at kunne håndtere de her dilemmaer, hvis vi vil værne om vores offentlige sundhedssystem,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Overlægen Morten Ziebell har med et meget omtalt debatindlæg i Altinget også, ja, genoplivet, debatten, om hvorfor vi ikke længere kan acceptere død i sundhedsvæsenet. Ifølge ham kan de store sundhedsudgifter forklares af, at »døden og sygdom er blevet et problem, der skal løses og bekæmpes«.

»Vi bliver ældre og lever længere i bedre liv, og det er jo fantastisk, men vi udskyder også døden i alle aldre, og det er ikke altid hensigtsmæssigt for den enkelte eller for samfundet,« skriver Morten Ziebell blandt andet.

Også den debat mener Kjeld Møller Pedersen trænger sig på. I bund og grund handler det om noget så essentielt, som hvad vi forstår ved det gode liv.

»Tjener det nogen at behandle intensivt indtil sidste åndedrag er taget? Det spørgsmål er svært at italesætte, men vi skal turde gøre det.«

Optimisme

Sygeplejerske Berit Byg ved ikke, hvor længe hun holder til sit nuværende arbejde. Hun er »meget, meget bekymret« for fremtiden i det danske sundhedsvæsen. Både for personale og patienter.

»Man har slet ikke fra politisk side taget hånd om problemerne. Måske er den linje, hvor man stadig kan redde stumperne, overskredet? Flere og flere søger ud i det private. Personalet brænder sammen. Prøv at følge os sygeplejersker på arbejde en enkelt dag, så vil I forstå problemerne,« siger hun.

Den virkelighed genkender Bent Hansen ikke. Selv om det er godt fire år siden, han stoppede som regionsrådsformand, følger han stadig sundhedsvæsenet tæt. Han kan simpelthen ikke lade være. 

Kvalitetsniveauet har aldrig været højere, rekordmange bliver behandlet, og der er flere læger, sygeplejersker og jordemødre end nogensinde før, lister han op.

»Selvfølgelig er der bump på vejen. Og jeg anerkender, at de hurtigere forløb i dag godt kan opleves som en forringelse for nogle patienter i forhold til tryghed og sikkerhed,« siger han. 

»Men vores sundhedsvæsen er også blevet en kampplads, som bliver udnyttet af faggrupper. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er endt i en situation, hvor vi er så langt fra hinanden i opfattelsen af, hvordan det står til.« 

Heller ikke Jakob Kjellberg »køber præmissen om et dysfunktionelt sundhedsvæsen«.

»Vi har et sygehusvæsen i absolut verdensklasse, men med udfordringer. Noget handler også om oplevelsen. Danmark er eksempelvis et af verdens sikreste lande at føde i, men personalet og mødrene kan jo stadig godt have en dårlig oplevelse, fordi der er travlt,« siger han.

Gråspurve og kanoner

Den gennemgribende centralisering har også haft en bagside, mener han. Der er kommet til at mangle et ’mellemled’ mellem de nye kæmpestore hospitaler og de praktiserende læger, som har det første møde med patienterne. Det betyder, at alt for mange patienter ender på hospitalet, selv om de ikke har brug for den højt specialiserede behandling, som tilbydes her.

»Man kommer til at skyde gråspurve med kanoner,« som Jakob Kjellberg udtrykker det.

»Det er jo ikke, fordi man skal kunne foretage hjertetransplantationer i almen praksis. Men det giver heller ikke mening, at så mange patienter går til kontrol på hospitalet. Især ikke i takt med, at der bliver flere ældre og kronikere. Det er pinedød nødvendigt at få lavet det om. Og vi er kommet for sent i gang,« siger han.

Kjeld Møller Pedersen mener, at corona og sygeplejestrejke »fortegner billedet« og skaber et indtryk af, at sundhedsvæsenet er mere presset, end hvad der reelt er tilfældet. Ser man på behandlingskvalitet og sundhed for pengene ligger Danmark helt i top internationalt, understreger han.

Han anerkender dog, at der er »et betydeligt problem« med den faldende tilslutning til sygeplejefaget, som udgør en »nøglegruppe« på sygehusene. Ligesom der undervejs er blevet taget dårlige beslutninger på sundhedsvæsenets vegne. It-systemet Sundhedsplatformen og 1813 akuttelefonen er to af de mere spektakulære eksempler, som man ifølge Kjeld Møller Pedersen nok burde have undgået.

Men overordnet set er også han positiv på sundhedsvæsenets vegne.

»Jeg er forsigtig optimist. Vi finder løsninger på problemerne og lever i et samfund, hvor man kan forstå at prioritere. Selv om man måske kan få det indtryk i øjeblikket, er jeg ikke nervøs for, at sundhedsvæsenet bryder sammen. Slet ikke.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Margit Johansen

Ja, vi har tabt kampen om sundhed til pillefabrikanterne, hvor vi skulle have satset på forebyggelse, gode arbejds-, studie- og bo-miljøer. Hvis svaret på spørgsmål om sundhed handler om medicin og sengepladser, ja så har vi tabt. Når forsknings projekterne handler om hvilken medicin vi kan give til hvilken sygdom, ja så har vi tabt.
Når spørgsmål om sundhed handler om mursten og megahospitalsbyggerier - så er der lang vej til at se patienter som personer med hele liv og komplekse, individuelle livssituationer, kroppe, psyke og sjæle.

Rasmus Kristiansen, Hanneh Christensen, erik pedersen, erik lund sørensen, Jane Jensen, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, jesper christensen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Birgitte Mølgård, Jeppe Bundgaard, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Schøtt, Carsten Bjerre, lars pedersen, Majken Munch, Carsten Munk, Hanne Utoft, Lise Lotte Rahbek, Tine Nørgaard og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Anders Jefsen Rasmussen

Sygehuse og hjemmeplejer er pga LEAN blevet overadministrerede. Man har lavet planøkonomi og taget fagligheden fra de ansatte - derfor går de ned og brænder ud. De bliver ikke længere hørt, deres faglighed bliver ikke længere anvendt, diskuteret og lyttet til. De skal bare arbejde efter stive retningslinier og har ingen indflydelse på noget. Ledelsen lytter ikke - de har placeret sig i en anden silo hvor de hverken ser eller hører. Deres credo er ikke at pådrage sig ansvar. "det gælder om ikke at få aben". Så kan de have nok så mange møder og selvkonstruerede deadlines. Forbindelsen til dem der arbejder og faktisk producerer det samfundet efterspørger er afbrudt.

Rasmus Kristiansen, erik lund sørensen, Jane Jensen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Ole Henriksen, Birgitte Mølgård, Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Schøtt, Carsten Bjerre, Freddie Vindberg, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Carsten Munk, Hanne Utoft, Lise Lotte Rahbek og Tine Nørgaard anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

en meget væsentlig grund til miseren er at man tænker i penge,
alt vurderes ud fra det og alle beslutninger tages nærmest alene ud fra et mantra som hedder "mest for pengene", ikke bedst muligt,
og så er der jo andre ting man har prioriteret, for eksempel det frie valg for dem som kan betale "privathospitaler"
som jo tilmed skal skabe afkast til den besiddende klasse, og det samme skal alle materialer, medicinen og al teknologien på de offentlige sygehuse,
og effektiviseringen foreskriver jo at betale de varme hænder så lidt som muligt, og derfor er det blevet mindre attraktivt at være en varm hånd,
også fordi samfundet definerer et menneskes værdi på indtægten,
de grådige, besiddende og privilegerede overvurderes vildt, og de varme hænder undervurderes,
men de er jo reelt dem som har ægte værdi, for ægte værdi handler slet ikke om penge !

Rasmus Kristiansen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel, Hannibal Knudsen, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ordet "forebyggelse" (Margit J) rammer lige i plet.
Man/vi har glemt forebyggelsen.

Hvorfor har man mon glemt den del af sundheden, undtagen når det lige gælder rusmidler eller coronasmitte.
Kan det være fordi det ikke er muligt at måle hverken kvalitativt eller kvantitativt på forebyggelsens effektivitet, og sundhedsøkonomerne derfor ikke interesserer sig i synderlig grad for emnet.

Jane Jensen, Alvin Jensen, Ole Henriksen, Birgitte Mølgård, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen, Carsten Bjerre og lars pedersen anbefalede denne kommentar
Bent Nørgaard

Der har aldrig været så mange jordemødre ansat som nu. Fødselstallet er det laveste i mands minde. Det hænger ikke sammen. Måske for meget djøfficering? Bare en tanke

Alvin Jensen, Kurt Preben Hansen, Peter Beck-Lauritzen, Carsten Bjerre, Helle Walther og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

'Forebyggelse', hvilket fantastisk ord. Det handler i høj grad om det enkelte individ at sørge for det.

jesper christensen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

PS. Måske er det bare mig, men jeg får ubehagelige billeder af samlebåndsarbejde på slagterier på min indre nethinde, når jeg læser samfundsøkonomernes visioner for et effektivt sundsvæsen. :-/

Rasmus Kristiansen, Knud Jacobsen, Bo Mussmann, Rita Lützhøft Andersen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Birgitte Mølgård, Eva Schwanenflügel, Dennis Tomsen, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen, Inger Pedersen og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Torben Kjeldsen

Ja vi poster penge i alt, næsten, og dagens artikel bliver temmelig låst af selv samme realitet og dens tilknyttede diskurser. Den første ’forførende diskurs’; vi skal se positivt på vores sundhedsvæsen, det har aldrig været mere produktivt. Og vi får ’god hjælp’ af de spurgte ’sundhedsøkonomer’. De forsvarer den ’nødvendige ’ udvikling, og deres forklaring er rigtig, vi har fået et ’meget medicinsk og kirurgisk’ topmoderne sundhedsvæsen. Vi skal bare være glade og vænne os til tempoet, det accelererende samfund som sociologen Hartmut Rosa Hart fortæller os om, det gælder åbenbart også medarbejderne, brug positiv psykologi, du skal tænke at verden er god. Økonomer har selvfølgelig ikke noget svar på ’subjektets klager’, medarbejdernes oplevelser, det er klart ikke deres genstandsområde. Problemet er at den økonomiske diskurs næsten har overtaget alle andre forståelsesmuligheder, fx en livsnødvendig humanistisk forståelse. Vi møder medarbejdere der er med til at gøre det mere produktivt, og som temmelig klart oplyser at der er noget galt, men de er blot statister i fortællingen, den økonomiske fortælling.
Og derfor så afslører dagens artikel måske uforvarende netop det parallelle i vores erkendelses- og hverdagsliv. I denne sammenhæng helt paradoksalt, en strukturel økonomisk forklaring der næsten altid reducerer subjektet til homo economicus og efterlader ’de faktisk’ ramte subjekter som en flok utilpassede medarbejdere der bare ikke kan klare mosten. I sin yderste konsekvens og læst ind konkurrence statens krav, så indeholder dens økonomiske teori, ’drømmen’ om, at robotter i fremtiden erstatter det skrøbelige uberegnelige menneske, der helt overraskende har brug for mening, omsorg og sikker tilknytning.
Jeg har næppe et dækkende svar på hvad der skal få øget produktivitet, i takt med det stigende behov for sundhedsindsatser, samtidigt med at medarbejderne oplever mening, tid og plads til egenomsorg, omsorg for patienten og kreativ udvikling. Men jeg kan med viden som psykolog og tidligere leder i det offentlige 100% sige, at uden at medarbejderne inddrages på lige fod med ’ledelsen’ i svaret, altså et balanceret møde imellem Bottom up og top Down, hvor økononisme udskiftes med humanisme, så bliver vanskelighederne med rekruttering, fastholdelse og mindre sygefravær ikke løst. Hvis ikke det er vejen, ja så er det måske bedre at møde en ’rolig robot’ der holder en i hånden og ved præcis hvordan du har det.

Rasmus Kristiansen, Rita Lützhøft Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Steffen Gliese, Dorte Hildebrandt, Eva Schwanenflügel, Hannibal Knudsen, Steen K Petersen, erene rusmann, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen, Inger Pedersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg savner sådan at sundhedsøkonomerne og politikerne vil tage et ansvar og fortælle både befolkningen og os som arbejder i sundhedsvæsenet præcis hvad det er, som skal prioriteres og hvilke patienter vi fremover skal afvise og nægte behandling.

Rasmus Kristiansen, erik lund sørensen, Rita Lützhøft Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, Danny Hedegaard, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, erene rusmann, Susanne Kaspersen, Peter Beck-Lauritzen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Hvordan mon sygehusvæsnet ville fungere hvis vi fik en rigtig hård pandemi som f.eks i 70érne med hong-kong influenzaen, men der er ingen der ved hvor mange der blev smittet den gang, men tallet var sikkert langt højere end under Corona?
For det vi har været vidne til de sidste 2år er jo en mild pandemi hvor Influenza tallene er værre end for Corona som f.eks influenza sæsonen 17/18 hvor dødstallene var betydeligt højere end under Corona, men ingen restriktioner, nedlukning, test alle vegne o.s.v. Det var 2 år før Corona.
Eksperterne påstår så at det var fordi de ramte forkert med vaccinen og den kun virkede 60%, men det gør denne vaccine jo ikke en gang og ville aldrig blive godkendt under normale omstændigheder hvor virkningskraften den skal være over 90% for at blive godkendt.
Nu er vi så oppe på et smittetal på over 40.000 dagligt, men restriktioner bliver ophævet, det hænger selvfølgelig sammen for MF :-(
Spørgsmålet er måske, hvorfor skulle vi have restriktioner, når de åbner op når smittetallet er højt?
Har lidt svært ved at se den logik.

Sygeplejersker.
Hørte/læste forleden om en ung kvinde som er uddannet sygeplejerske og hun sagde at hun nok ikke ville være sygeplejerske hvis hun vidste at hun kunne komme i risiko for at blive smittet igennem sit arbejde, men sådan er det arbejde jo når man går rundt blandt syge mennesker hver dag og især når en smitsom pandemi slår igennem, så er de sygeplejersker i fronten og kan blive syge, det er lige som en del at det at være sygeplejerske og med den holdning, så får vi ikke flere mennesker i sundhedsvæsnet, plejehjem ect. og hvad så i fremtiden?

Alle unge skal helst have en studenter eksamen og sidde og flytte papir hver dag og føle sig meget vigtige fordi de flytter papir hele dagen :-)

Vi har i dag medier hvor underklassen (kontanthjælpsmodtager, folk på ftp ect) ikke eksistere fordi journalister ikke kender folk på offentlige ydelser, for de bor ikke midt i Kbh i ejerboliger, har ikke råd til at komme de samme steder o.s.v. og når medierne ikke tager de laveste indkomster op, så betyder det ikke noget for politikerne, for vi er kommet til en tid hvor medierne næsten kan kører rundt med politikerne som det passer dem, som f.eks aftalen om at folk i sundhedsvæsnet kan slippe billigere i skat fordi modparten er på ftp, det gik lige igennem hos politikerne, men hvad med folk er arbejder i sundhedsvæsnet og har en partner som har et almindeligt arbejde, de skal betale den samme skat som normalt, det er en forskelsbehandling der vil noget, men så fik politikerne fred så længe.
Gad godt vide hvor mange par det handler om på landsplan som har fået specielle skatteregler i parforhold hvor den ene part er på ftp og det er jo lige meget hvornår den person har fået ftp, der er kæmpe forskel på hvornår folk har fået ftp, f.eks kender jeg en person som fik ftp på sit glatte ansigt i 80 érne fordi hun var opvokset på Chris, men hun får over dobbelt så meget i boligsikring end jeg gør som fik ftp i 2011 og ydelsen er den samme.

Egentlig underligt at en avis som Information som skrev en artikel om bogen "Rige børn leger bedst" om hvor stor uligheden er steget i Danmark, men ikke et eneste ord om de laveste indkomster, medierne kan lige komme ned på pensionist plan, for de har jo alle forældre som sikkert snart skal på pension :-(

Peter Beck-Lauritzen

Sundhedsvæsenet har en høj produktion. Ind kl.8 og hjem kl.18 med ny hofte. Det var en af de lette. I gamle dage tog det en uge eller mere.
Meen, der er en anden ting: de private hospitaler! Er det de private patienter der betaler deres "reparation"? Eller er det det offentlige, bl.a. via behandlingsgarantien? Hvem arbejder på de private hospitaler? De offentlige ansatte, i deres fritid? Hvilke sygdomme behandles af de private? De lette, uproblematiske? Hvem "rydder op" efter fejl i det private? Altså, væk med de private, der "skummer fløden"!
Der er mange spørgsel, mange nævnt ovenfor, der skal tages stilling til, for at vi kan få et bedre sundhedssystem. Mursten, Djøffer, afbalancerede lønninger, katastrofale bygge-processer af supersygehus (af italienske svindlere)osv.

Rasmus Kristiansen, Rita Lützhøft Andersen, lars pedersen, Alvin Jensen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Når jeg har haft min bil på Toyota værksted (jeg har forstået, det var dem, der opfandt LEAN) - så får jeg den med retur med en lang liste med punkter, der er krydset af.
Punkter, der gælder for netop dette værkstedsbesøg.
Vældig fint - når det gælder min bil, altså: DE kan dokumentere at have gjort, de skulle - JEG kan se, hvad de har gjort.

Men mennesker er ikke biler!
Ikke fabriksfremstillede på samlebånd og ikke standardiserede.
Og ej heller deres sygdomme og skavanker.

Rasmus Kristiansen, Bo Mussmann, Jane Jensen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er jo helt åbenlyst, at der ikke bliver lyttet til sundhedspersonalets helt legitime kritik.

Man ser fra elfenbenstårnet ganske enkelt ikke de problemer, der beskrives, fordi udgangspunktet er fuldstændig forskelligt:

Politikere og sundhedsøkonomer (ihvertfald i denne artikel) taler om bedre behandlingsmuligheder grundet centralisering og supersygehuse, besparelser der har medført øget 'produktivitet', og store landvindinger indenfor kirurgi og medicinsk behandling.

Sundhedspersonalet taler om dårligere arbejdsmiljø, forringet patientpleje, personaleflugt, for lidt i løn og for stresset hverdag, samt uoverskuelige dokumentationskrav og topstyring uden føling med tingenes reelle tilstand.

"Operationen gik godt – men patienten døde.”

I bogstavelig forstand er det kendte mundheld et meget præcist billede på, hvor vigtig sygepleje er, mener Mette Grønkjær.
Og et billede på, hvor kritisk det derfor er, når 83 procent af sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråds rundspørge svarer, at de har oplevet, at travlhed og underbemanding inden for den seneste måned har ført til, at den grundlæggende pleje blev nedprioriteret.
...
Hun peger på, at der er solid evidens for at slå fast, at der er en signifikant sammenhæng mellem bemanding og dødelighed blandt patienter.
Fx viser et studie gennemført af Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland, at afdelinger med flere sygeplejersker kan dokumentere ca. 30 procent lavere dødelighed."

"Operationen gik godt, men patienten døde- af mangel på sygepleje"
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/operationen-gik-godt-men-patient...

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, og Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, forholder sig også meget bekymrede til situationen i sundhedsvæsenet:

"De nuværende problemer har rødder langt tilbage og handler om meget andet end corona, understreger Lisbeth Lintz.

– At tro at vi står i denne situation alene på grund af corona, er en forsimplet tilgang. Vi har øget aktiviteten på sygehuse og hospitaler med 30 procent over de sidste cirka ti år, men der er kun tilført to procent mere personale.
Der er altså tilført langt færre ressourcer end behovet for at dække såvel stigende medicinpriser, nye behandlingsformer og den stigende andel af ældre og deres øgede behov for behandling.
Så der er en alvorlig underfinansiering, siger hun.

Sundhedsøkonom Jes Søgaard er enig i, at der i mange år har været en underfinansiering af det danske sundhedsvæsen, og at det er årsag til nogle af de aktuelle problemer.

Han konstaterer, at der godt nok er blevet tilført flere penge i en række år, men ikke tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter, som skyldes en række forskellige faktorer som for eksempel: At der bliver flere ældre, en nødvendig investering i psykiatrien efter mange års udsultning, stigende udgifter til medicin og nye dyre behandlingsmuligheder.

– De sidste 10 år har Danmark haft en meget lavere vækstrate i sundhedsudgifterne end vores nabolande. Vores stigning er på omkring en procent om året, mens den i andre vestlige lande typisk er på to til fire procent om året, siger Jes Søgaard.

– Vi er også et af de vestlige lande, hvor sundhedsudgifterne udgør den laveste andel af bruttonationalproduktet, BNP, og andelen er faldet i løbet af de sidste 10 år fra 10,7 procent i 2010 til 10,0 procent i 2019 ifølge tal fra OECD Health Data, tilføjer han.

Jes Søgaard vurderer ikke, at det danske sundhedsvæsen er ved at kollapse, men han slår fast, at der er brug for både akutte og mere langsigtede initiativer for at rette op på den nuværende kritiske situation."

"Kritisk situation i sundhedsvæsenet kommer efter mange års effektiviseringer"
https://arbejderen.dk/indland/kritisk-situation-paa-intensive-afdelinger...

Det er altså en myte, når nogle påstår, vi har de højeste sundhedsudgifter i Danmark.

Men vi har tårnhøje medicinudgifter over hele verden, fordi medicinalindustrien stort set har frie tøjler til at monopolisere og prissætte livsvigtig medicin.

Rasmus Kristiansen, Torben Kjeldsen, erik lund sørensen, Bo Mussmann, Rita Lützhøft Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Jan Fritsbøger, Lillian Larsen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Hildebrandt og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Ditte Jensen, de prioriteringer er allerede foretaget, inden du møder op på arbejdet.

Så du skal egentlig bare passe dit arbejde, som du plejer.

Eva Schwanenflügel

PS. Det gik også skidegodt med SKAT efter alle rationaliseringerne- indtil det ligepludselig ikke gjorde, og den ene skandale efter den anden væltede ind over Danmark.

Men på sygehusene handler det om liv og død, ikke om dansen om Guldkalven!

Rasmus Kristiansen, Rita Lützhøft Andersen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Maia Aarskov, Lillian Larsen, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Freddie Vindberg og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Det fint nok at kunne prale med, at der er blevet tilført flere penge til sundhedsvæsenet.

Men når politikerne samtidig stiller krav giver garantier om behandlinger, der koster dobbelt så mange ressourcer som de tilførte - ja, så er personalet "på gulvet" jo lige vidt.

Og så er det altså ret hovent at affærdige det som "subjektive oplevelser" uden hold i "virkeligheden".
Det er IKKE regnearkene, der er virkeligheden - men det, der foregår i den fysiske verden!

Rasmus Kristiansen, Rita Lützhøft Andersen, Alvin Jensen, Maia Aarskov, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Hildebrandt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Freddie Vindberg:
Jeg er klar over, at sundhedspersonalet sjældent er en del af budgetforhandlinger og økonomiske prioriteringer, hvis der er det, du mener.

Men jeg oplever, at det er min opgave som sundhedspersonale at sortere i opgaverne når der er travlt og underbemandet og at aben fortsat lander hos mig i form af en klage, hvis arbejdsopgaverne ikke kan nås. Jeg oplever eksempelvis, at der er sket en stor reduktion i sengepladser gennem de seneste år, med stor overbelægning til følge på sengeafsnittene og mange timers ventetid i akutmodtagelsen. Og i min region med nyt supersygehus skal der reduceres endnu flere sengepladser de kommende år. Men ingen vil for alvor tage stilling til, hvor vi nu forventes at gøre af alle patienterne eller hvem der fremover ikke skal indlægges. Ingen har i øvrigt fundet de vises sten i forhold til hvordan vi forebygger indlæggelse af de ældre.
Den prioritering efterlades fortsat til sundhedspersonalet. Som så kan straffes af styrelsen for patientsikkerhed med klager, når ressourcerne ikke står mål med arbejdsbyrden.

Rasmus Kristiansen, Rita Lützhøft Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, lars søgaard-jensen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, erene rusmann, Lise Lotte Rahbek, Freddie Vindberg og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Ditte Jensen, godt sagt, tak.

Steffen Gliese

Helt grundlæggende er problemet i samfundet nok den måde, vi ser ser på 'produktivitet' på: den er den samme over hele linjen.
Men når vi efterhånden kan skære ned på antallet af ansatte i produktion og service, bl.a. fordi folk klarer sig selv igennem digitalisering, betyder det, at vi kan investere menneskelig kapacitet dér, hvor den betyder noget.
Og selvom specialiseringen af sundhed er fantastisk, så er det vel stadig sådan, at langt den overvejende del af de sygdomme, folk rammes af, stadig er de banale, der kunne og også i fremtiden vil kunne klares lokalt.
Det må jo også gælde medicinsk behandling, der ikke i mange tilfælde kræver fysisk lægegerning.
Jakob Kjellberg anerkender jo faktisk, at der er brug for lokale behandlingsmuligheder til det ikke-komplicerede og til kontrol. Og i realiteternes verden må vi vel også regne med, at behandlinger, også operationer over tid vil blive stærkt forenklede og derfor kunne decentraliseres i langt højere grad.
Men først og fremmest er der brug for, at arbejdslivet måske ikke skal være så travlt.

Rasmus Kristiansen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Danny Hedegaard

Jeg læste debatindlægget af Overlæge Morten Ziebell på Altinget.dk, og så ham i Deadline.

Han formidler problemstillingen med et overlegent intellekt, og en dyb faglig indsigt, vi som borgere simpelthen er nødt til at bøje os for!

Politikerne bør lade et team af sundhedsfaglige og sundhedsøkonomer udarbejde retningslinjer.
Hvor det ikke er Morten Ziebell og hans kolleger, der står med ansvaret for at undlade meningsløse livsforlængende behandlinger, i alle de situationer som han har redegjort for.
Livsforlængende behandlinger af oldinger!
Hvor vi for astronomiske omkostninger intet andet opnår, end at patienten trækker vejret få uger eller måneder længere, end en naturlig død kunne have indtruffet.
Som ingen yderligere livskvalitet giver den sidste tid på randen af døden, ofte tværtimod.

Jeg blev berørt af, sådan som han beskrev at de i systemet behandler og dokumentere uden andet formål, end at gardere sig mod klager fra pårørende.
Og forventninger fra patienter og borgere, som systemet ikke får politisk opbakning fra, til at sætte grænser for.

Ligesom der er medicin vi ikke får lov til at få, fordi den er for dyr i forhold til effekten, og vi har et Medicinråd til at tage ansvaret for det.
Så må vi have en liste over behandlinger, som vi ikke får i en fase hvor det hverken giver mening lægefagligt, eller økonomisk.

Så kan hospitalerne hver gang henvise til den liste, når de afslår en behandling med politisk rygdækning, og som man politisk tager ansvaret for punktum!

Personligt har jeg skrevet livstestamente, inklusiv organ donation, og fravalg af livsforlængende behandling i situationen.
Jeg har også testamenteret mit afdøde legeme til medicinstudiet, i taknemmelighed for dygtige kirurger der reddede min førlighed.
Og som jo skal have noget at øve sig på, for at kunne blive så dygtige som de er.

Kort og godt så har jeg taget den stilling på forhånd, som vi selv og politikerne skylder lægerne, at de ikke bør stå med ansvaret for.

Ja det handler om økonomi, og pengene er givet bedre ud til behandling, når det giver lægefaglig mening.
End til behandling af mennesker, der tilfældigvis i sidste øjeblik nåede ind på en højtspecialiseret afdeling på et stort hospital.
Hvor de har nogle muligheder, der dybest ikke er beregnet til formålet i situationen.

Måske der skulle satses mere på flere Hospicer, hvor flere kan få en værdig og smertelindret død, en anelse tidligere end de kan opnå med hjælp fra Morten Ziebell og hans kolleger.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Rasmus Kristiansen, erik pedersen, Inger Pedersen og Rita Lützhøft Andersen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Plejesektoren bliver i stigende grad overladt til udfaglærte, 'frivillige' skoleelever eller til familiemedlemmer, der skal vaske røv på deres forældre eller bedsteforældre. Det handler en stor del af sidste nummer af Mandag Morgen om. Indlæggelsestiderne forkortes ud over det sundhedsmæssigt forsvarlige, og politikerne mener ikke, at befolkningen er villige til at acceptere forhøjede skatter pga sundhedssektoren. Nogle vidnesbyrd om sundhedssektorens synkende standard. Stadig høj, men på vej nedaf.
Et realistisk fremtidsscenarie: De rige opretter i stigende grad private luksusplejehjem, privathospitaler, der kan betale sundhedspersonalet langt over hvad et svindende offentligt system bliver i stand til. Resten af os må håbe, at vi har behandlet vors børn så godt, at de gider tage sig af os, når vi nærmer os afslutningen.
En 'trøst', eller hvad vi skal kalde det er, at stort set alle lande i de herlige, vestlige liberale demokratier befinder sig i samme situation. Ingen kan skaffe personale til deres offentligt finansierede systemer, og ingen ønsker at betale mere i skat, og politikerne vil ikke hente pengene der, hvor der er midler at hente, hos de rige i og i de 'konstruktioner', som de rige har lavet for at undgå at betale det, de skylder alle andre.
Ja, det er sort, fordi det ER sort. Men der findes politiske alternativer. De er ikke til stede i FT eller i de danske kommuner.

Rasmus Kristiansen, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Dennis Tomsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar